На головну

 Гідравлічний стрибок - Наука і техніка

Курсова робота з гідравліки Еронько Ірини

Санкт-Петербурзький Технічний Університет, кафедра гідравліки

1996

Зміст

1. Розрахунок нерівномірного руху води в каналі

1.1. Визначення критичної глибини і критичного ухилу

1.2. Побудова графіка питомої енергії

1.3. Побудова кривої вільної поверхні на підвідному ділянці каналу

1.4. Побудова кривої вільної поверхні на відвідному ділянці каналу

2. Визначення параметрів гідравлічного стрибка

2.1. Побудова графіка стрибкової функції

2.2. Визначення місця розташування гідравлічного стрибка

2.3. Визначення довжини гідравлічного стрибка і втрати напору в гідравлічному стрибку

3. Фільтраційний розрахунок земляної греблі

3.1. Розрахунок однорідної греблі

3.2. Розрахунок греблі з ядром і дренажним банкетом

4. Розрахунок фільтрації води під бетонної водозливної греблею

4.1. Розрахунок методом коефіцієнтів опору

4.2. Розрахунок за допомогою експериментального методу електродинамічних аналогій (методу ЕГДА)

Список літератури1. Розрахунок нерівномірного руху води в каналі. 1.1. Визначення критичної глибини і критичного ухилу.

Для визначення критичної глибини будемо використовувати графічний метод, так як можемо знайти тільки значення відношення величин, від неї залежать, за формулою:

, (2.1)

де-коефіцієнт Коріоліса,; - витрата води в каналі, (із завдання); - прискорення вільного падіння, (); - площа поперечного перерізу каналу при критичній глибині наповнення,; - ширина потоку по верху при критичній глибині наповнення,.

.

Знайдемо значення відносини куба площі поперечного перерізу каналу до ширини потоку по верху для різних значень глибини наповнення каналу. Обчислення зведені в таблицю 1.1. , За результатами якої будується графік залежності відношення куба площі поперечного перерізу каналу до ширини каналу по верху від глибини наповнення.

Таблиця 1.1.

 № п / п h, м w, м2 B, м

 М5 Примітки

 1. 0,5 6,9 15,3 21,9

 2. 1,0 15,3 18,1 197,9

 m = 2.8

 n = 0.022

 3. 1,5 25,0 20,9 752,1 b = 12.5 м

 4. 2,0 36,2 23,7 2001,6

Приклад розрахунку для:

а). площа живого поперечного перерізу каналу шукається за формулою (1.5):

w;

б). ширину потоку по верху визначаємо за формулою (1.10):

;

в). ставлення куба площі поперечного перерізу каналу до ширини потоку по верху шукаємо по нижче наступною формулою:

.

За даними таблиці 1.1 будуємо графік залежності, (дивись рис. 2.1).

Параметри поперечного перерізу каналу при глибині наповнення, рівної критичної глибині розраховані нижче:

а). за графіком визначаємо критичну глибину каналу, відповідну значенню відносини куба площі поперечного перерізу каналу до ширини потоку по верху :;

б). ширину потоку по верху визначаємо за формулою (1.10):

;

в). площа поперечного перерізу каналу розраховується за формулою (1.5):

;

г). змочений периметр поперечного перерізу каналу шукається за формулою (1.6):

;

д). гідравлічний радіус поперечного перерізу каналу розраховується за формулою (1.7):

м;

е). коефіцієнт Шезі шукається за формулою (1.8):

.

Критичний ухил визначаємо за формулою:

. (2.2)

Розглянемо ухили що розраховується каналу на окремих ділянках:

а). на підвідному ділянці каналу (з п.1

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com