трусики женские украина

На головну

Що таке редагування і правка тексту? - Видавнича справа та поліграфія

Правка тексту потрібна для того, щоб:

1) усунути похибки, що залишилися після авторської доробки;

2) домогтися ясності і чіткості формулювань;

3) перевірити фактичний матеріал і позбавити рукопис від неточностей;

4) усунути шорсткості мови та стилю;

5) технічно обробити рукопісь.Віди правки

У практиці виділяють 4 види правки.

1. Правка-вичитування

Вона є самостійним видом редакторської роботи. Її слід відрізняти від коректорській вичитки, якою закінчується підготовка оригіналу до здачі в набір.

Задача коректора - виправити допущені помилки, уніфікувати позначення та скорочення, привести в єдину систему всі посилання і виноски і т.д.

Правка-вичитування застосовується при підготовці до випуску перевидань, а також документальних матеріалів різного характеру. Цьому виду правки піддаються: офіційні матеріали, твори письменників-класиків, видання історичних документів.

2. Правка-скорочення

Застосовується, коли з тих чи інших причин необхідно зменшити обсяг тексту, однак без шкоди для його змісту.

Скороченню піддаються такі тексти, в яких є длінноти, непотрібні повтори, однотипні факти, дрібні подробиці.

Іноді редактору буває необхідно викласти матеріал на строго встановленому числі аркушів, рядків або знаків (наприклад, в енциклопедіях, довідниках, періодичних виданнях). Редактор повинен залишити тільки саме основне, скоротивши все другорядне.

В скороченому вигляді можуть видаватися твори класиків літератури, що вивчаються в середній школі, а також хрестоматії.

Виробляти правку- скорочення може і сам автор.

3. Правка-обробка

- таке виправлення рукописи, яке дозволяє вважати її видавничим оригіналом, вже готовим до друку.

При правці-обробці використовується весь комплекс операцій: уточнюються фактичні дані, виправляються композиційні недоліки, усуваються логічні неузгодженості і вдосконалюється мовна сторона твору (усуваються всі лексичні і стилістичні недоліки). Всі серйозні зміни, що вносяться до тексту редактором, необхідно узгодити з автором. В іншому випадку, літсотрудніка обробляє матеріал самостійно, намагаючись зберегти авторський стиль (стиль), виправляючи тільки те, що суперечить нормам мови і спотворює думку.

4. Правка-переробка

Застосовується при підготовці до друку рукописів тих авторів, які слабо володіють літературною мовою. Правка-переробка широко використовується в редакціях газет, особливо у відділах листів, так як матеріали, що надсилаються читачами, з різних причин буває важко відправити в друк в тому вигляді, в якому вони надійшли.

Різновидом правкі- переробки є так звана "літературний запис". Це запис розповіді бувалого людини про своє життя, роботу, успіхи. На основі цих оповідань літератор-редактор в співдружності з автором-оповідачем створює літературний твір. Або літературні працівники самі підбирають літературний матеріал і пишуть необхідний текст, який узгоджується з цією особою. Якщо під таким матеріалом підписують не працівник газети, а особа, завізувати текст, то це називається "заавторством" ["ghost-writing"].

"Заавторство" виражається не тільки в тому, що на підставі письмових матеріалів або усної розповіді статтю пише журналіст, а підписує її інша особа, а й у тому, що він включає в неї свій погляд на речі, видає свою думку за авторське, тобто за думка того, хто підписав статтю. Вичитування

- редакційно-технічна обробка всіх текстів видавничого оригіналу при підготовці його до виробництва, в процесі якої усувають орфографічні та пунктуаційні помилки, встановлюють однакове написання скорочень, назв та інших елементів тексту, перевіряють систему виділень, посилань , правильність нумерації, звертають увагу редактора на непомічені ним смислові, фактичні, стилістичні помилки. Вичитку зазвичай здійснює коректор-редактор або літературний редактор.Корректура

- сукупність коректурних виправлень і сам процес виправлення помилок та усунення технічних недоліків в коректурних відбитків набору і друкованій формі, що включає читання коректурних відбитків і коректурними правку. Основні завдання коректора:

1) усунення помилок складача, що спотворюють оригінал (пропуски, перестановки букв, складів, знаків пунктуації та т.д.);

2) усунення помилок, непомічених в оригіналі.

Джерело: Колесніков Н.П. Практична стилістика і літературне редагування: Учеб. посібник. - М .: МарТ, 2003. - 19

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка