На головну    

Колонцифри, основні варіанти їх набору і верстки - Видавнича справа та поліграфія

колонцифр називають номери сторінок друкованого видання, встановлювані в кожній смузі набору, крім деяких особливих смуг.

Колонцифри за вибором видавництва можуть бути розміщені внизу смуги або ж зверху - в одному рядку з колонтитулом або без нього. Найчастіше колонцифр вимикають в зовнішній край смуги (на парних смугах в лівий край, на непарних - в правий), але іноді і по центру смуги.

Для колонцифр зазвичай застосовують шрифт тієї ж гарнітури, що і для основного тексту, але зниженого на 2 п. кегля. У виданнях особливого призначення та оформлення (довідники, словники, покажчики тощо. П.) Колонцифр можливо набирати шрифтами інших гарнітур і підвищених кеглів.

Основні вимоги до набору та розміщення нижніх колонцифр.

Нижні колонцифр зазвичай набирають шрифтом кг. 8 тієї ж гарнітури, що й основний текст; вимикають в зовнішній край смуги і відбивають від нижньої рядки тексту прогалиною, що призводить всю висоту смуги разом з колонцифр до величини, кратної цицеро. Наприклад, смуга має висоту 49 рядків корпусу, тобто 10 кв. 10 п., Колонцифру кг. 8 відбивають пропуском 6 п., Тоді загальна висота смуги складе 10 кв. 10 п. + 8 п. + 6 п. = 10?кв.

Як вже зазначалося, нижні колонцифр в заданий формат смуги не входять, тобто кегль колонцифр і відбивку її додають до заданого формату смуги.

Технологічні інструкції передбачають зниження кегля колонцифр порівняно з кеглем основного тексту на 2 п., однак це слід робити лише в тих випадках, коли основний текст набирають шрифтом кг. 10 п. Якщо основний текст набирають шрифтом кг. 8 п., То колонцифр також набирають шрифтом кг. 8 п. Видавництво має право вибрати будь кегль і шрифт колонцифр, і в деяких виданнях кегль колонцифр може бути навіть більше, ніж кегль основного шрифту.

За вказівкою видавництва нижні колонцифр можна вимикати посередині формату. Якщо по обидва боки колонцифр ставлять тире, то відбивають останні від колонцифр на напівкегельну.

Основні вимоги до набору та розміщення верхніх колонцифр.

Верхні колонцифри за вказівкою видавництва, як правило, розміщують в одному рядку з колонтитулом і вимикають в зовнішній край, іноді з колонлінейкой при вимкненні колонцифр по центру або також в зовнішній край. В обох випадках колонцифра (разом з колонтитулом або колонлінейкой) входить в заданий формат смуги набору, і її відбивають від початку смуги за правилами відбивки колонтитулів.

В окремих випадках (в словниках, енциклопедіях, довідниках) верхні колонцифр можна набирати і без колонтитулів. При цьому вони знову повинні бути встановлені вище заданої висоти смуги з відбиванням від початку тексту на 4-12 п. Для забезпечення кратності загальної висоти смуги (з колонцифр) цицеро. Часто такі колонцифр набирають шрифтом підвищеного кегля з виключкою в зовнішній край. Їх набір не відрізняється від набору нижніх колонцифр.

Іноді в двохколонних виданнях колонцифр нумерують НЕ смуги, а колонки, тоді на всіх смугах колонцифра лівої колонки вимикається в лівий край, а правою колонки - в правий край. Верхні колонцифри в даний час майже не розміщують посередині колонки в тирі.

На яких смугах видання не ставлять колонцифр

Колонцифри всіх видів не ставлять на титульних смугах видання (титулі, контртитулі, фронтисписі, авантитулі, шмуцтитулах), на порожніх смугах (оборот титулу, шмуцтитул, смуги «для записів» і т. п.), на смугах з вихідними відомостями та на смугах, повністю зайнятих ілюстраціями (в наукових і технічних виданнях, на смугах зі схемами, кресленнями тощо. п., як правило, за вказівкою видавництва колонцифр ставлять). Всі перераховані смуги входять в рахунок сторінок видання. Не ставлять колонцифр також на вклейках, які не входять в загальний рахунок сторінок видання.

Верхні колонцифри (з колонтитулами, колонлінейкамі або без них) не ставлять на всіх спускових (початкових) смугах. Нижні колонцифр не ставлять на всіх кінцевих пол

© 8ref.com - українські реферати