На головну

Набір і верстка епіграфа в газетах і журналах - Видавнича справа та поліграфія

Епіграфом називають цитату з творів відомих авторів, прислів'я або афоризм, виражає основну думку книги, статті в газеті чи журналі, її окремої частини або глави. Епіграфи завжди верстають на звужений формат (від ? до ? формату рядка основного набору) шрифтом меншого кегля, часто видільним, наприклад, курсивом. Якщо в епіграфі дається іноземний текст з перекладом, то їх верстають різними накресленнями шрифта (часто основний текст - курсивом, а переклад - прямим), причому переклад відбивають на 4-8 п. Наприкінці епіграфа ставлять крапку чи інший, необхідний за змістом знак (вельми часто - три крапки, бо текст цитати обривається). В лапки текст епіграфа не укладають. Майже завжди є посилання на джерело; її набирають окремим рядком з виділенням шрифтом без крапки на кінці і з відбиттям від тексту епіграфа на 2-4 п.

Іноді (в художніх творах поліпшеного оформлення) епіграф до всієї книги заверстуються на окремій непарній смузі після титулу, а епіграфи до окремих частин видання - на шмуцтитулах після назви частини. Частіше епіграф до всього твору розміщують на першій текстовій смузі над першим заголовком в рахунок спуску; над таким епіграфом може бути тільки графічна заставка. Епіграфи до окремих частин або главам розміщують під назвами цих частин з достатньою відбиттям від рубрик і від тексту (як правило, не менше 20 п. Над епіграфом і 12 п. Під ним).

Епіграфи завжди поміщають або в правий край смуги, або з великим відступом зліва (приблизно на половину формату рядка основного тексту).

Порядок верстки передмови, вступу і вступної статті.

Введення і передмову майже завжди набирають шрифтом тієї ж гарнітури і того ж кегля, що й основний текст; передмову часто набирають також шрифтом на кегль менше. В передмову іноді збільшують межстрочное відстань (для виділення його або щоб почати текст з непарної смуги), у введенні ж цього не роблять ніколи. Вступну статтю частіше набирають шрифтом зниженого кегля з збільшеним ліва сторона символу.

Порядок верстки післямови і заключній статті.

Післямова і заключну статтю, як правило, набирають шрифтом тієї ж гарнітури , що й основний текст, але кеглем, зниженим на 2 п. заверстуються їх відразу ж після авторського тексту з непарної смуги.

При наявності і післямови і заключній статті раніше заверстуються післямова. Після цих елементів слідують примітки, покажчики і зміст або зміст (заверстуються наприкінці видання).

Затекстового примітки і коментарі, порядок їх верстки.

Затекстового примітками зазвичай називають виноски до основного тексту видання, винесені в кінець книги (в цьому випадку, як правило, знаки виноски в тексті мають порядкову нумерацію). Коментарями називають пояснення або тлумачення окремих положень основного тексту, також поміщаються в кінці видання.

Затекстового примітки і коментарі завжди набирають шрифтом зниженого кегля; кожна примітка набирають з нового рядка з абзацу, враховує рівняння знаків виноски в межах смуги. Найчастіше в таких примітках повторюють слово, до якого відноситься дана примітка. Слово набирають з виділенням курсивом, розрядкою, рідше - напівжирним і відокремлюють його від тексту примітки точкою і тире.

В окремих виданнях кінцеві примітки і коментарі поділяють на частини, розділи або глави видання. Якщо тексти приміток короткі, їх можна набирати в дві колонки. Заверстуються кінцеві примітки і коментарі після післямови чи заключної статті, а при їх відсутності - після основного тексту, завжди з непарної смуги зі спуском. Досить часто рубрику до них дають шапкою.

Програми та порядок їх верстки.

Додатками називають матеріали, що доповнюють, роз'яснюють або ілюструють текст і поміщаються в кінці видання (зазвичай наукового , навчального або технічного). В якості додатків часто поміщають різні офіційні матеріали, таблиці, документи тощо. П.

Кілька додатків (як правило, нумерованих) можна верстать все в підбір або кожне з нової смуги. Спуск зазвичай дають лише перед першим додатком. Якщо додатки у виданні відділені шмуцтитулом, то і перший додаток може бути дано без спу

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com