На головну

 Технічна підготовка виробництва - Технологія

Список літератури використовуваної при

написанні роботи.

А.Н.Мальскій, А.К.Ізотов "Овочеві закусочні консерви" М. Харчова промисловість 1979.

А.І. Назарова, А.Ф. Фан-Юнг "Технологія плодоовочевих консервів" М. Легка і харчова промисловість 1981.

М.Я. Дікіс, А.Н. Мальський "Технологічне обладнання консервних заводів" М. Харчова промисловість 1969

"Організація, планування і управління промисловим підприємством", підручник для ВНЗ М. 1982

В. Я. Горфінкеля, Е.М. Купріянова "Економіка підприємства: підручник для ВНЗ" М. 1996.

М.Н Тимохін, В.Г. Лебідь "Економіка і організація промислового виробництва" 2-вид. М. 1987

І.Д. Іванов "Організація і планування виробництва на підприємствах харчової промисловості" М. 1978

П.К.Попов, Ю.А. Колобаев "Економіка харчової промисловості" 2-е видання М. 1982

В.Х. Бердичівський, В.І. Карсекін "Технологічне проектування підприємств громадського харчування" Київ ВШ 1979.

Технологічна документація міжзаводський лабораторії підприємства "ВАТ консервний завод ім Кірова".

78

ВИСНОВОК

В даний час процес технічної підготовки виробництва став тим елементом якого необхідно приділяти таку ж серйозну увагу як і бізнес-плану або будь-якому іншому процесу пов'язаному з організацією підприємства, в той час як ще зовсім недавно це було прерогативою різних конструкторських бюро та НДІ які розробляли технології не особливо орієнтуючись на ринок збуту, умови виробництва і т.д. Це пов'язано з тим, що в даний час з одного боку швидкими темпами розвивається малий і середній бізнес, а з іншого боку на наш ринок технологічного обладнання прорвалися закордонні виробники які пропонують широкий асортимент різних технологічних ліній включаючи їх установку і обслуговування. Це передбачає те, що підприємець повинен бути ознайомлений з основним технологічним процесом по виробництву продукції і чітко уявляти собі з якими типами технологічного обладнання йому належить працювати і які для цього будуть потрібні ресурси. Можна сказати, що в насоящее момент процес технічної підготовки зазнав деяких змін і в больщінства галузей виробництва (особливо в легкій і харчовій) досить провести хорошу технологічну підготовку виробництва, а суто технічну частину надати постачальникам обладнання.

Технологічна лінія описана в цій роботі функціонує на базі вітчизняного обладнання крім того, її можна монтувати прямо на місці виробництва с / г продукції, тобто переробляти продукцію відразу ж. Це дає певні переваги т.к. значно спрощується питання про технічне обслуговування, постачанні запасними частинами і т.д. Залишається тільки бажати, щоб вітчизняні виробники устаткування вийшли на той же рівень, що і зарубіжні.

12

Введення

Рівень науково-технічної підготовки виробництва визначає ефективність виготовлення продукції основним виробництвом, обумовлює можливість ритмічності її випуску з заданими споживчими властивостями.

Технічну підготовку виробництва можна розглядати з точки зору виробництва будь-якого продукту на базі вже існуючого або з точки зору організації нового виробництва. Мета даної роботи - розглянути технічну підготовку виробництва як організацію нового виробництва, окремого підприємства чи цеху. При написанні даної роботи я поставив перед собою наступні завдання:

Розглянути поняття технічної підготовки виробництва

і її зміст;

На прикладі конкретного підприємства розглянути техничес-

кую підготовку виробництва окремого цеху з виробництва

конкретної продукції.

Рішення економічних, соціальних та інших завдань підприємства безпосередньо пов'язано зі швидким технічним прогресом виробництва і використання його досягнень в усіх галузях господарської діяльності. На підприємстві він здійснюється тим ефективніше, чим здійснено на ньому технічна підготовка виробництва, під якою розуміється комплекс конструкторських, технологічних та організаційних заходів, що забезпечують розробку і освоєння виробництва нових видів продукції, а так-же вдосконалення випущених виробів. Запуск у виробництво виробів, які пройшли повну технічну підготовку, дозволяє домогтися високої рентабельності їх випуску вже через 1-2 роки (см.рисунок 1)

Малюнок 1.

Виробництво виробів без належної технічної підготовки (див. Малюнок 1, крива 2) подовжує терміни освоєння (виходу на планову рентабельність) в 2 - 2.5 рази. У цьому випадку рентабельний період скорочується т.к. настає моральне старіння продукції, падіння попиту на неї і часто зниження ціни на неї.

Основними завданнями технічної підготовки виробництва на промисловому підприємстві є: формування прогресивної технічної політики, спрямованих на створення більш досконалих видів продукції та технологічних процесів їх виготовлення; створення умов для високопродуктивної, ритмічної і рентабельної роботи підприємства; послідовне скорочення тривалості технічної підготовки виробництва, її трудомісткості і вартості при одночасному підвищенні якості всіх видів робіт.

Для початку необхідно дати визначення технічної підготовки виробництва, тому воно підходить до будь-якого виду технічної підготовки не залежно, виробляємо ми окремі зміни до продукції або організуємо нове підприємство. Існує таке визначення технічної підготовки виробництва:

"Технічна підготовка виробництва - це комплекс нормативно-технічних заходів, що регламентують конструкторську, технологічну підготовку виробництва та систему постановки продукції на виробництво".

Ці заходи забезпечують повну готовність підприємства до виробництва виробів високої якості.

Технічна підготовка виробництва за своїм змістом поділяється на дослідну, конструкторську (проектування виробів) і технологічну стадії. Призначення першої стадії - проведення прикладних досліджень, експерементірованіе, вивчення можливостей використання нових конструктивних рішень, матеріалів, технологічних процесів, прогнозування попиту на продукцію та ін .; другий охоплює всі необхідні види робіт з конструювання (розробку проекту) нових виробів, виготовлення з дослідних зразків, вдосконаленню випущених виробів; третя стадія має своїм завданням розробку нових і вдосконалення існуючих технологічних процесів, технологічного оснащення, засобів і методів контролю якості, нормативів трудових і матеріальних витрат, вдосконалення організації виробництва в цехах і на виробничих ділянках.

У свою чергу технічна підготовка становить частину життєвого циклу виробу, що включає; наукову і технічну підготовку, власне виробництво і експлуатацію виробу.

Рівень технічної підготовки виробництва залежить від багатьох факторів. Їх можна поділити на групи. Включають технічні, економічні, організаційні та соціальні аспекти.

Технічні фактори - розробка та впровадження типових і стандартних технологічних процесів, використання стандартизованих та уніфікованих засобів технологічного оснащення; застосування систем автоматизованого проектування технологічної оснастки; застосування АСУП, верстатів з ЧПУ, прогресивних режимів механічної та технічної обробки деталей; використання прогресивних технологічних прийомів обработкіж; впровадження прогресивних заготовок з метою зниження трудомісткості на механічну обробку і матеріаломісткості продукції, поліпшення метрологічного забезпечення; застосування засобів активного і про ьектівного технічного контролю якості; автоматизація контролю за виконанням мережевих графіків проектування і виробництва засобів технічного оснащення.

Економічні чинники - поетапне випереджаючий фінансування робіт технічної підготовки виробництва; надання пільгових кредитів; створення фонду стимулювання освоєння нової техніки.

Організаційні фактори - розвиток і поглиблення спеціалізації виробництва; атестація якості технологічних процесів і виготовлених засобів технологічного оснащення, нестандартного обладнання за результатами якості дослідного зразка або першої промислової партії виробів основного виробництва, поліпшення організації допоміжного виробництва; вдосконалення відносин між допоміжним і основним виробництвом; розширення внутризаводского, міжзаводського, внутрішньогалузевого кооперування.

Соціальні фактори - підвищення кваліфікації виконавців; механізація і автоматизація виробничих і допоміжних операцій з метою поліпшення умов праці, розвиток соціальної сфери; поліпшення психологічної атмосфери в колективі. Технічна підготовка виробництва може передбачати технічне переозброєння, реконструкцію і розширення окремих виробничих ділянок, а так-же модернізацію обладнання.

Здійсненням єдиної технічної політики на підприємстві керує головний інженер (перший заступник генерального директора об'єднання), спираючись на апарат технічної підготовки виробництва. Організаційні форми і структура її органів визначаються прийнятої на підприємстві, у виробничому об'єднанні системою підготовки виробництва. На підприємствах розрізняють три організаційні форми технічної підготовки:

централізовану, децентралізовану і змішану.

Вибір форми залежить від масштабу і типу виробництва, характеру виготовленої продукції, частоти її оновлення та інших факторів. Для великих підприємств, об'єднань масового і великосерійного виробництва характерна централізована форма підготовки, при якій вся робота здійснюється в апараті заводоуправління. З цією метою створюються відділи головного технолога, Загальнозаводська лабораторія, відділ планування технічної підготовки виробництва. На деяких підприємствах організуються два конструкторських відділу: дослідно-конструкторський, що займається розробкою нової продукції, і серійно-конструкторський, що має завданням вдосконалення продукції, що випускається.

На підприємствах одиничного і дрібносерійного виробництва застосовується переважно децентралізована або змішана форма підготовки виробництва: при першій формі основна робота з технічної підготовки ведеться відповідним бюро виробничих цехів; при другому - весь обсяг робіт розподіляється між заводськими і цеховими органами. У цьому випадку конструкторська підготовка найчастіше здійснюється у відділі головного конструктора, а технологічна - в цехових бюро підготовки виробництва. На невеликих підприємствах вся технічна підготовка зосереджується в єдиному технічному відділі.

Таким чином ми бачимо, що процес проведення технічної підготовки виробництва не є сам по собі просто встановленням обладнання, а являє собою складний комплекс взаємопов'язаних заходів. Фактично це докорінна перебудова виробництва починаючи з устаткування і закінчуючи спеціалізацією працівників.

Додаток 1

М

Е

С

Я

Ц

Ы

 Найменування робіт (код в СПУ) Рабочіедні

 Січень

 лютого

 березня

 квітня

 травня

 Червень

 Складання технічного завдання (0-1)

 10

 Складання технічного проекту (1-3)

 11

 Складання робочого проекту (3-4)

 12

 Проектування технологічного оснащення, інструменту (4-6)

 15

 Виготовлення пристосувань та інструментів (6-8)

9

 Виготовлення дослідного зразка (8-9)

 25

 Проектування технологічних процесів (9-10)

 11

 Розрахунок технологічної трудомісткості (10-11)

5

 Розробка матеріальної специфікації (11-12)

5

 Випробування дослідного зразка (12-14) 7

 Доопрацювання робочого проекту для серійного виробництва (14-15)

 10

 Налагодження технологічного комплексу устаткування і оснащення (15-16)

 25

 Виготовлення першої промислової серії (16-17)

7

Графік 1. Лінійний календарний графік технічної підготовки виробництва.

Додаток 2. Карта технологічного процесу

Карта технологічних процесів

(Коренеплоди)

Сортування

Мийка

Очищення

Інспекція

Ополіскування

Різка

Просіювання

Обжарка

В основний потік

Додаток 3. Карта технологічного процесу

Карта технологічних процесів

(Основна сировина)

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com