трусики женские украина

На головну

 Перехідні процеси в лінійних ланцюгах - Технологія

Типовий розрахунок по Електротехніці.

(Перехідні процеси в лінійних ланцюгах.)

Студент Ухачёв Р.С.

Група Ф-9-94

Викладач Кузнєцов Е.В.

Варіант 14

Москва 1996

Типовий розрахунок з дисципліни

Основи теорії кіл для студентів гр. Ф-9-94

Зміст роботи

У комутованої ланцюга містяться джерела постійних е.р.с. E або струму J, джерела гармонійної е.р.с. e = Emsin (wt + j) або струму j = Jmsin (wt + j) c частотою w = 1000 c-1ілі джерело із заданою лінійною залежністю напруги або струму від часу, три комутованих в задані моменти часу ключа. Безпосередньо перед першою комутацією в колі є сталий режим.

Розрахувати:

1. Класичним методом струм, зазначений на схемі, на трьох інтервалах, відповідних комутація ключів, за наявності в ланцюзі постійних і синусоїдальних джерел.

2. Операторні методи той же струм.

3. Будь-яким методом на четвертому інтервалі ток i1 = (t) після заміни синусоидального джерела джерелом із заданою залежністю напруги або струму від часу.

Завдання

1. Схема заміщення аналізованої ланцюга і значення параметрів вибираються на рис. 1 і в таблиці 1 у відповідності з номером варіанту N-номером у списку навчальної групи. Інші параметри розраховуються за формулами E = 10N (В), Em = 10N (В), J = 0,4N (А), Jm = 0,4N (А), j = 30N (°). Для всіх варіантів L = 20 мГн, C = 100 мкФ. Залежно струмів і напруг джерел, що включаються на початку четвертого інтервалу, наведено на рис. 2.

2. Ключі комутуються по порядку їх номерів через однакові інтервали часу Dt = T / 6, де T = 2 | p | / wсв-період вільних коливань. Для апериодического процесу Dt = 1 / | p |, де p -наіменьшій по модулю корінь характеристичного рівняння. Четвертий інтервал починається також через Dt після комутації останнього ключа.

Вказівки

1. Для кожного інтервалу часу спочатку рекомендується провести розрахунок класичним методом, а потім-операторних. При збігу результатів розрахунку обома методами можна приступати до розрахунку перехідного процесу на наступному інтервалі часу.

2. Результати розрахунків слід оформити за допомогою ПЕОМ у звіті, що містить опис завдання, формули, числові значення, графіки шуканих функцій.

Типовий розрахунок по елекротехникі варіант №14

Вихідні дані:

R1 = 95 Ом R2 = 5 Ом R3 = 4 Ом

C = 100 мкФ L = 20 мГн

e = 140sin (1000t + 4200) В

1. Розрахунок ПП для першої комутації:

Ucпр = E = 140В iCпр = 0 А i1пр = i2пр = E / (R1 + R2) = 1,4 A

1.2 Розрахунок класичним методом:

Замкнули К1t = 0 i2 (0) = 0 Uc (0) = E = 140В

{I1R1 = Uc

{I2 = 0 (1.2.1)

{CU'c + i1 = i2

вирішивши (1.2.1) отримаємо i1 = 1,47A i2 = 0A U'c = -14700B / c

Складемо характеристичне ур-е: Zвх (р) = 0

= 0 або 0,000019p2 + 0,0675p + 100 = 0

p1 = -177,632 + 703.394j p2 = -177,632-703.394j

Тому Uc (t) = Ucсв (t) + Ucпр (t) (1.2.2)

Ucсв = A1ep1t + A2ep2tUcпр = ER1 / (R1 + R2) = 133B

знайдемо константи A1і A2із системи

Uc (0) = A1 + A2 + 133 = 0 або A1 + A2 = 7 A1 = 3,5 + 9,565j

U'c (0) = A1p1 + A2p2 = 0 A1p1 + A2p2 = -14700 A2 = 3,5-9,565j

Підставивши дані в (1.2.2) отримаємо Uc (t) = e-177,632t (7cos (703.394t) -19.14sin (703.394t)) + 133 B

ic (t) = CU'c (t) = - e-177,632t (1.471cos (703.394t) + 0.152sin (703.394t)) A

i1 (t) = Uc / R1 = A

i2 (t) = ic (t) + i1 (t) = A

1.2 Розрахунок операторних методом:

{I2 (pL + R2) + Ic / pC = Li2 (0) + E / p-Uc (0) / p

{I2-Ic-I1 = 0

{I1R1 = Ic / pC-Uc (0) / p

вирішивши систему для I2, Ic, I1імеем вектор рішень

далі використовуючи зворотні перетворення Лапласа отримаємо остаточно

ic (t) = CU'c (t) = - e-177,632t (1.471cos (703.394t) + 0.152sin (703.394t)) A

i1 (t) = Uc / R1 = A

i2 (t) = ic (t) + i1 (t) = A

2. Розрахунок ПП для другої комутації:

Візьмемо інтервал часу Dt = T / 6 = | p | / 3wсв = 0,001

тоді Uc (Dt) = 133,939 В

2.2 Розрахунок класичним методом:

Складемо характеристичне ур-е: Zвх (р) = 0

= 0 p = -2105,63

Ucпр (t) = 133 В Ucсв (Dt) = Ae-2106,63t

Uc (Dt) = A = 0.939 В

Uc (t) = 0.939e-2106,63t + 133 В

ic (t) = CU'c (t) = - 0,198e-2106,63tA

i1 (t) = Uc (t) / R1 = 0,0099e-2106,63t + 1,4 A

i2 (t) = ic (t) + i1 (t) = - 0,188e-2106,63t + 1,4 A

2.3 Розрахунок операторних методом:

{I1R1 = Ic / pC + Uc (Dt) / p

{I2 = I1 + Ic

{I1R1 + I2R2 = E / p

вирішивши систему для I1, I2, Iсімеем вектор рішень

Зворотні перетворення Лапласа дають остаточно

ic (t) = CU'c (t) = - 0,198e-2106,63tA

i1 (t) = Uc (t) / R1 = 0,0099e-2106,63t + 1,4 A

i2 (t) = ic (t) + i1 (t) = - 0,188e-2106,63t + 1,4 A

3. Розрахунок ПП для третьої комутації:

3.1 Розрахунок класичним методом:

Вимушені складові струмів

розрахуємо як суперпозицію від

постійного і синусоїдального джерела

3.2 Розрахунок на постійному струмі:

| I1R1 + i2R2 = E

{I2R2 + i3R3 = 0 ---> i1 = 1.44sin (1000t)

| I1 + i3 = i2

3.3 Розрахунок на синусоидальном струмі:

{I1R2 + I3R3 = E = 140ej 73,27

{I2R2-jXcIc = 0

{I1R1 + jXcIc = 0

{I2-I1-I3-Ic = 0

i2 = 14.85sin (1000t + 0.83) A

i1 = 0.02sin (1000t + 0.29) A

Суперпозиція дає для i1пр =

Ucпр (t) = i1пр / R1

Uc (t) = Ucпр (t) + Aept

Складемо характеристичне ур-е: Zвх (р) = 0

p =

Dt = 1 / | p | = 0.00022 c

Uc (Dt) = 133.6 В

A = 3.2

i2 (t) = (E-Uc (t)) / R2

2 (t) = A

3.4 Розрахунок операторних методом:

e = 140sin (1000t + 4200)

{I1R1 = Ic / pC + Uc (0) / p

{I2R2 + I3R3 = E (p) => I1, I2, I3, Ic

{I1R1 + I2R2 = E / p

{I2-I3-I1-Ic = 0

I2 (p) =

Використовуючи зворотні перетворення Лапласа отримаємо остаточно

i2 (t) = A

4. Розрахунок ПП після заміни синусоидального джерела джерелом із заданою лінійною

залежністю ЕРС від часу.

Початкові умови Uc (0) = 0

Для розрахунку скористаємося операторних методом

{I2R2 + I3R3 = 1 / p

{I1R1 = Ic / pC + Uc (0) / p => I1, I2, I3, Ic

{I1R1 + I2R2 = 0

{I2-I3-I1-Ic = 0

Зворотні перетворення Лапласа дають i2 (t) = h (t) = A

Запишемо інтеграл Дюамеля:

fв (t) = 140-140t / ?t

f'в (t) = - 140 / ?t

Графіки струму i2 (t) для 1-й, 2-й і 3-ей комутації:

E

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка