На головну

інформаційні системи - Інформатика

Введення

Концепція побудови мереж є логічним результатом еволюції комп'ютерної технології. Перші комп'ютери 50-х років - великі, громіздкі і дорогі - призначалися для дуже невеликого числа вибраних користувачів. Часто ці монстри займали цілі будівлі. Такі комп'ютери не були призначені для інтерактивної роботи користувача, а використовувалися в режимі пакетної обробки.

У міру здешевлення процесорів на початку 60-х років з'явилися нові способи організації обчислювального процесу, які дозволили врахувати інтереси користувачів. Почали розвиватися інтерактивні багатотермінальні системи поділу часу. В таких системах комп'ютер віддавався в розпорядження відразу декільком користувачам. Кожен користувач отримував в своє розпорядження термінал, за допомогою якого він міг вести діалог з комп'ютером. Причому час реакції обчислювальної системи був досить мало для того, щоб користувачу була не дуже помітна паралельна робота з комп'ютером інших користувачів. Поділяючи таким чином комп'ютер, користувачі отримали можливість за порівняно невелику плату користуватися перевагами комп'ютеризації.

Термінали, вийшовши за межі обчислювального центру, розосередилися по всьому підприємству. І хоча обчислювальна потужність залишалася повністю централізованою, деякі функції - такі як введення і виведення даних - стали розподіленими. Такі багатотермінальні централізовані системи зовні вже були дуже схожі на локальні обчислювальні мережі. Дійсно, рядовий користувач роботу за терміналом менфрейма сприймав приблизно так само, як зараз він сприймає роботу за підключеним до мережі персональним комп'ютером. Користувач міг отримати доступ до загальних файлів і периферійних пристроїв (ПУ), при цьому у нього підтримувалася повна ілюзія одноосібного володіння комп'ютером, так як він міг запустити потрібну йому програму в будь-який момент і майже відразу ж отримати результат.

Таким чином, багатотермінальні системи, що працюють в режимі розділення часу, стали першим кроком на шляху створення локальних мереж. Але до появи локальних мереж потрібно було пройти ще великий шлях, оскільки багатотермінальні системи, хоча і мали зовнішні риси розподілених систем, все ще зберігали централізований характер обробки даних. З іншого боку, і потреба підприємств у створенні локальних мереж в цей час ще не назріла - в одній будівлі просто нічого було об'єднувати в мережу, так як через високу вартість обчислювальної техніки підприємства не могли собі дозволити розкіш придбання декількох комп'ютерів. У цей період був справедливий так званий «закон Гроша», який емпірично відображав рівень технології того часу. Відповідно до цього закону продуктивність комп'ютера була пропорційна квадрату його вартості, звідси випливало, що за одну і ту ж суму було вигідно купити одну потужну машину, ніж дві менш потужних - їх сумарна потужність виявлялася набагато нижча за потужність дорогої машини.

Проте потреба в поєднанні комп'ютерів, що знаходяться на великій відстані один від одного, до цього часу цілком назріла.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com