На головну

 РГР розрахунок віброізоляції - Радіоелектроніка

1. Завдання на проектування.

Маса падаючих частин молота:

G0 = 50 кг.Скорость падаючих частин молота в момент удару: V0 = 6 м / с

Частота ударів молота в хвилину:

N = 100

Маса шабота і станини молота:

G1 = Gш + Gст

G1 = 600 + 1500 = 2100 кг = 2,1 т

Площа підошви шабота: Аш = 1,05м2 (1,5 '0,7)

Відмітка підошви шабота щодо статі цеху:

2,125 м.

Допустима амплітуда коливань фундаментного блоку:

аф = 3 мм.

Товщина подшаботной прокладки з дубових брусів:

b = 0,15 мм.

Допустима амплітуда коливань грунту або подфундамент-

-ного короба:

а = 0,25 мм.

Нормативне опір грунту:

Rн = 0,2 МПа

Коефіцієнт пружного рівномірного стиску грунту в основа-

-нді фундаменту:

Сz = 40 '106н / м3

Щільність грунту:

rz = 1800 кг / м3

Кут природного укосу грунту:

j = 250

Рівень грунтових вод на 2м нижче підлоги цеху.

Тимчасова навантаження на підлогу цеху і перекриття фундаментного короби:

F = 20000 н / м2

2. Перевірка напружень в подшаботной прокладці при ударі падаючих частин.

s = 0,05 G0V0OЕп / G1Ашb

s = 0,05 '0,05' 6 O500 / (2,1 '105' 0,15) = 0,058321

3. Визначення маси і розмірів фундаменту.

(1 + e) ??'G0V0

Gф = ----------------------- 'b - Gш- Gст

аф' wz

Приймаються коефіцієнт непружного опору віброізоляції

gв = 0,12

Частоту власних коливань встановленого на віброізолятор фундаментного блоку приймаємо:

fz = 4,5 Гц

Виробляємо перевірку можливості виникнення резонансу при роботі молота з непостійною частотою ходів.

60 'fz60' 4,5

nк = ---------- = ------------- = 2,7 = 3

Nmax100

b = 1,36

Коефіцієнт відновлення швидкості при ударі (для кувальних молотів):

e = 0,25

(1 + 0,25) '0,05 '6 0,375

Gф = ------------------------ '1,36 - 2,1 = ---------' 1,36 - 2 , 1 = 3,916т

0,003 '2p' 4,5 0,08478

При глибині подшаботной виїмки рівною 0,55 м і розмірах виїмки в плані 1,9 '1,1 м отримуємо обсяг фундаментного блоку разом з об'ємом подшаботной виїмки.

3,916

uф = --------- + 1,9 '1,1' 0,55 = 2,78 м3

2,4

Вважаємо min товщину подшаботной частини фундаментного блоку 0,45м.

Загальна висота фундаменту:

Нф = 0,45 + 0,55 = 1 м

Площа підошви фундаменту:

2,78

Аф = --------- = 2,78 м2

1

Вважаємо розміри фундаментного блоку в плані:

2,11 '1,31 = 2,78 м2

Вважаємо товщину стінок подфундаментного короба 0,3 м.

Ширина проходу між бічними гранями фундаментного блоку і подфундаментного короба 0,6м.

Площа підошви подфундаментного короба:

Ак = 3,91 '3,11 = 12,16 м2

Допустима амплітуда коливань подфундаментного короба:

(1 + e) ??'G0V0wz (1+ 0,25)' 0,05 '6' 28,3

ак = ------------------------ 'b = --------------------- --- '1,36 =

? 'Ак' Сz1,7' 12,16 '40' 106

10,6

= ---------------- '1,36 = 0,013' 10-6

826,88 '106

Розрахунок віброізоляції. ь

Кzв = 1090000 Н / м

Fв = 174620 Н

Gу = 2,1+ 4,58 = 6,68т.

Загальна жорсткість всіх виброизоляторов:

Кz = Gу' w2z = 6680 '(6,28' 4,5) 2 = 5334832

Число пружинних віброізоляторів з урахуванням міцності пружин і ваги установки:

Gуxg

nв = ---------------------------

Fв- 1,5'аф' Кzв

66800 66800 nв = --------------------------------------- = ------ ------- = 0,4 штук

174620 - 1,5 '0,003' 1090000 169715

Приймаємо 4 пружинних віброізоляторів з характеристиками в 10 разів слабкіше даного виброизолятора.

Визначаємо жорсткість всіх пружинних віброізоляторів.

Кzп = Кzв' nв = 1090000 '0,4 = 43,6' 104Н / м

Визначаємо жорсткість всіх гумових елементів.

Кzр = Кz- Кzп = 5334832 - 43,6 '104 = 4898832 Н / м

Коефіцієнт непружного з'єднання всіх виброизоляторов

Кzп' gп + Кzр + gр43,6 '104' 0,01 + 4898832' 0,21

gв = --------------------- = -------------------------- ---- = 0,193

Кz5334832

Частину ваги установки впливає на гумові віброізолятори:

Gр = аф' Кzр = 0,003 '4898832 = 14696,496Н

Частину ваги установки впливає на пружинні віброізолятори:

Gп = Gу- Gр = 66800 Н - 14696,496 Н = 4,5453 Н

Статична осаду пружинних віброізоляторів:

Gп4,5453 Dстп = ----------- = ---------------- = 0,00001 м = 0,01 мм

Кzп43,6 '104

Площа поперечного перерізу всіх гумових елементів:

Gр14696,496

Ар = --------- = --------------- = 0,03674124 м2

s 400000

s = 0,4 МПа

Робоча висота гумових елементів:

Ед' Ар10 '106' 0,0367 Н1р = --------- = ----------------------- = 0,075м

Кzр4898832

Поперечний розмір b гумового елемента:

75 ? b ? 1,5 '75

75 ? 100 ? 112

Приймаємо b = 100 мм

Повна висота гумового елементу (в ненавантаженому стані)

b 100

Нр = Н1р + ------ = 75 + ----- = 87,5 мм

8 серпня

Вибираємо гумовий віброізолятор що складається з восьми гумових елементів розміром: 100 '125' 125

Жорсткість одного виброизолятора:

Кzр = 8160000 Н / м

Максимальна робоча навантаження:

Fр = 36000 Н

Кількість гумових віброізоляторів:

1. За умовами жорсткості

Кzр4898832

n <------ = ----------- = 0,6 шт

Кzр8160000

Приймаємо 6 пружинних віброізоляторів з характеристиками в 10 разів слабкіше даного виброизолятора.

2. За умовами міцності:

Gр14696,5

n> ----- = --------- = 0,4шт

Fр36000

Приймаються 4 гумових віброізоляторів з характеристиками в 10 разів слабкіше даного виброизолятора. (Що складається з 4 ел-ів)

Осадка гумових віброізоляторів від статичного навантаження:

Gр' Н1р14696,496' 0,075

Dстр = ----------- = ------------------------------------ ---- = 0,001 м = 1мм

Ест' Ар0,125 '0,125' 4 '4' 4,2 '106

Їсть = 4,2 МПа (статичний модуль пружності гуми)

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com