На головну

 Розробка програматора мікросхем ПЗУ - Радіоелектроніка

ЗМІСТ

 Лист

Введення 4

1 Обгрунтування технічних рішень 6

2 Конструкторська частина 8

2.1 Призначення 8

2.2 Принцип дії 8

2.3 Конструкція друкованої плати програматора 16

3 Розрахункова частина 18

3.1 Розрахунок геометричних параметрів друкованої плати. 18

3.2 Розрахунок освітленості приміщення БЦР. 21

3.3 Розрахунок трансформатора джерела живлення 23

3.4 Розрахунок споживаної потужності схеми. 25

4 Технологічна частина 27

4.1 Аналіз технологічності конструкції пристрою 27

4.2 Обгрунтування вибору методу виготовлення друкованої плати. 30

4.3 Установка нанесення сухого плівкового фоторезиста 32

4.4 Аналіз дефектів фотодруку 34

5 Дослідницька частина 35

5.1 Методика роботи з приладом. 35

5.2 Опис команд меню програми TURBO. 38

5.3 Аналіз роботи пристрою 53

6 Організаційно-економічна частина 55

6.1 Розрахунок собівартості плати програматора 55

7 Охорона праці на ділянці обробки та виготовлення друкованих плат. 60

7.1 Заходи з техніки безпеки 60

7.2 Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 62

7.3 Екологія на виробництві 63

Висновок 65

Перелік прийнятих термінів 67

Список літератури. 68

Додаток А Перелік елементів ..........................................................................................................70

Додаток Б Специфікація ........................................................................................................................73

Додаток В Схема електрична структурна АТДП.220198.119 Е1

Додаток Г Схема електрична принципова АТДП.220198.119 Е3

Додаток Д Схема електрична принципова АТДП.220198.119 Е3

Додаток Е Плата друкована АТДП.220198.119

Додаток Ж Складальний креслення АТДП.220198.119 СБВведеніе

Розвиток мікроелектроніки та широке застосування її виробів в промисловому виробництві, в пристроях і системах управління найрізноманітнішими об'єктами і процесами є в даний час одним з основних напрямів науково - технічного прогресу.

У великій номенклатурі виробів електронної техніки особливе місце займає сімейство програмованих мікросхем. Їх прискорений розвиток в даний час символізує прогрес в мікроелектроніці, яка є каталізатором науково - технічного прогресу в сучасному світі.

Зростаючий коло науково - технічних працівників стикається у своїй практичній діяльності з питаннями застосування запам'ятовуючих і логічних програмованих мікросхем. Їх використання в радіоелектронній апаратурі дозволяє різко скоротити терміни її розробки та промислового освоєння; підняти на новий рівень технічні характеристики.

Існує принципова необхідність використання програмованих мікросхем в мікро - процесорних пристроях і системах практично для всіх галузей народного господарства, таких, як гнучкі виробничі системи, системи управління різними технологічними процесами, персональні ЕОМ, побутова апаратура.

Характерною тенденцією розвитку елементної бази сучасної апаратури (РЕА) є швидке зростання ступеня інтеграції. У цих умовах актуальною стає проблема прискорення розробки вузлів апаратури, що становлять схеми з великою (БІС) і з надвеликої (НВІС) ступенями інтеграції.

Програмовані БІС в даний час широко поширені. Їх основні переваги перед іншими виробами мікроелектроніки: регулярність структури, функціональна наращиваемость, широкий діапазон реалізованих на їх основі пристроїв з комбінаційної логікою і кінцевих автоматів, програмованість структури. При цьому досягаються великої та надвеликої ступеня інтеграції пристроїв на кристалі. Перевага БІС - можливість автоматизації процесу проектування приладів на їх основі, апаратного резервування модифікації реалізованих функцій у великому діапазоні з мінімальними витратами.

Область застосування - від найпростіших програмованих комбінаційних пристроїв до спеціалізованих контролерів.

Принцип незворотної зміни зв'язків в інтегральних мікросхемах електричним способом був вперше реалізований фірмою Radiation (США) в 1996 р в пам'ятною матриці постійного пам'яті (ПЗУ). У 1970 р фірма Harris conductor (США) випустила перше закінчене програмований ПЗУ (ППЗУ) ємністю 512 біт, а з 1972 р почалося масове виробництво аналогічних ППЗУ багатьма провідними фірмами. З 1976 р розвивається новий тип пристроїв із змінними зв'язками - БІС довільній логіки: програмовані логічні матриці, мультиплексори т.п., проте ППЗУ досі залишаються найбільш масовими пристроями цього виду.

Програмовані ПЗП є результатом удосконалення класичної схеми напівпровідникового ПЗУ з масочний програмуванням. Найпростіше ПЗУ містить запоминающую матрицю, що складається з шин рядків і стовпців, дешифратори адреси рядків і стовпців і підсилювачі зчитування.

Тема даного дипломного проекту полягає у виготовленні друкованої плати програматора мікросхем ПЗУ, який дозволяє програмувати широкий клас мікросхем.1 Обгрунтування технічних рішень

Программатор являє собою пристрій, що підключається до комп'ютера типу IBM PC через паралельний LPT порт, що дозволяє програмувати широкий клас мікросхем. Універсальність програматора полягає в його схемотехнике, що дозволяє програмувати крім звичайних ПЗУ і мікроконтролерів, мікросхеми програмованої матричної логіки (ПЛМ) і т.д. Так, деяким мікросхем ПЛМ (наприклад, 156РТ1) при програмуванні необхідно присутність високих напруг на всіх висновках, що і забезпечує дана схема.

Важливим достоїнством програматора є програмне забезпечення, яке дозволяє розширювати номенклатуру програмованих мікросхем допомогою написання, программирующего або тестуючого модуля на мові програмування Borland Pascal, а також виготовлення крос - плати з набором посадочних місць під програмовані мікросхеми.

Пристрій побудований за принципом відкритої архітектури, що на сьогоднішній день є великою гідністю, оскільки процес розвитку ЕОТ просувається дуже стрімко.

Надійність процесу програмування визначається в першу чергу достовірністю реалізації режимів програмування, справністю апаратури програматора, надійністю зв'язків з програмованої мікросхемою. Надійність забезпечується проведенням тестового контролю апаратури програматора, програмного забезпечення, параметрів джерел впливів на затисках зв'язку з ПМ. Ці заходи принципово необхідні в программаторах виробничого призначення, де всі режими виконуються автоматично і немає візуального контролю ПМ, можливі відмови і збої в роботі апаратури, що не приводять до повідомлень про шлюб запрограмованих мікросхем.

Можна сформулювати функціональні характеристики програматора призначеного для БЦР на виробництві:

1 Різноманітність функції введення, обробки і редагування даних;

2 Функції логічного контролю запрограмованих мікросхем за відсутності еталонного зразка;

3 Можливість розширення номенклатури програмованих мікросхем;

4 Використання еталона запрограмованої мікросхеми як джерела даних програмування і для контролю запрограмованих мікросхем;

5 Обов'язкова наявність режимів «Вхідний контроль» і «Вихідний контроль»;

6 Малі габарити;

7 Можливість копіювання програмованих мікросхем.

8 Простота введення і відображення даних;

9 Обов'язкова наявність допомоги в програмному забезпеченні програматора.

Дані характеристики визначають високу продуктивність і надійність виробничих програматорів, що й потрібно в даному випадку для ремонтного бюро виробничого підприємства «РЕМОС-ПМ», оскільки пряме його призначення - це програмування або перепрограмування (залежно від ситуації) мікросхем ПЗУ для різних плат, модулів і блоків від верстатів з ЧПУ.2 Конструкторська частина 2.1 Призначення

Даний програматор є універсальним пристроєм для програмування мікросхем ПЗУ. Він дозволяє програмувати мікросхеми наступних типів:

а) з ультрафіолетовим стиранням: 2708, 2716, 2732 (A), 2764 (A), 27128 (A), 27256, 27256 (21v), 27512, 271000, К573РФ1, К573РФ2 / 5, К573РФ4А

б) з перепалювати перемичками: КР556РТ4 / 11, КР556РТ5 / 17, КР556РТ12 / 13, КР556РТ14 / 15, КР556РТ16, КР556РТ18, К155РЕ3

в) з електричним стиранням: КМ1801РР1

г) FLASH: 28F256, 28F512, 28F010, 28F020

д) ПЛМ: КР556РТ1 / 2

е) мікроконтролери: 8748, 8749, 8751, 8752, 87C51, 87C53, 1816ВЕ751, 1816ВЕ48, 1830ВЕ751, 1830ВЕ753

ж) тільки читати: 8048, 8049, 80C48, 8051, 8052, 1816ВЕ49, 1816ВЕ51, 1830ВЕ482.2 Принцип дії

Принципова схема програматора представлена ??на кресленні АТДП220198.119 Е3. Роз'єм Х1 призначений для стикування програматора з паралельним портом IBM (стандартним кабелем від принтера). Кожен сигнал IBM позначений буквою D, C або S і цифрою 0 ... 7. Буква ідентифікує регістр паралельного порту (D - регістр даних, C - регістр управління, S - регістр стану), а цифра - номер біта відповідного регістру.

Сигнали MODE_OUT, READ, WRITE - вихідні сигнали IBM, позначені як інверсні. Це означає, що при установці бітів 1 і 3 регістру управління порту в одиничний стан відповідні сигнали матимуть нульове значення. Для вихідного сигналу програматора S.7 знак інверсії означає, що при одиничному значенні цього сигналу відповідний біт порту регістру стану читається як нульовий. Назви сигналів, наведені праворуч від стрілок, відображають їх функціональне призначення.

Роз'єм Х3 призначений для підключення одній з кросових плат, містять панельки для мікросхем ПЗУ. На цей роз'єм виведені 20 сигналів адреси і 8 сигналів даних, причому одиничне значення для будь-якого з цих сигналів можна або ставити рівним +5 вольт, або підключати до керованої джерелу харчування Е1. Крім того, на роз'єм виведені ще виходи чотирьох керованих джерел живлення Е1..Е4 і напруга +5 вольт. За допомогою такого набору сигналів і напруг можна реалізувати читання і пропалювання практично будь-якого типу мікросхем ПЗУ.

Вхідні сигнали програматора DI0 ... DI7 (вихідні сигнали регістру даних паралельного порту IBM) надходять з роз'єму Х1 на формувач сигналів IBM, виконаний на мікросхемі DD1 типу К555АП6. Ця мікросхема є шинний формувач, що пропускає 8 сигналів зліва направо (коли на вході S одиничне значення сигналу) або справа наліво (коли сигнал на вході S нульовий), якщо значення сигналу MODE_OUT на вході EZ нульове (при одиничному значенні цього сигналу, т. е. в режимі читання інформації з мікросхеми ПЗУ, всі виходи мікросхеми переходять у високоімпедансное стан).

Сигнали DI0 ... DI7 надходять також на регістр сигналів управління, виконаний на мікросхемі DD2 типу К555ІР23. Байт з регістру даних порту IBM запам'ятовується у цій мікросхемі по позитивному фронту сигналу MODE_OUT, що надходить на вхід З мікросхеми. 6 вихідних сигналів мікросхеми використовуються для вибору одного з портів однієї з чотирьох мікросхем КР580ВВ55, а сигнал біта 3 призначений для відкриття формувача сигналів адреси ПЗУ, виконаного на мікросхемі DD4.

Регістр сигналів адреси включає в себе 2 мікросхеми (DD6 і DD7) типу КР580ВВ55 і 20 формувачів сигналів, виконаних на логічних мікросхемах і транзисторах. Кожна з мікросхем КР580ВВ55 містить три 8-бітних порту введення / виводу (порти A, B і С). Всі 3 порту мікросхеми DD6 і 2 порту (В і С) мікросхеми DD7, що використовуються для реалізації регістру адреси, налаштовуються (програмним способом) на висновок. Для запису інформації в якійсь із цих портів спочатку в регістр управляючих сигналів (мікросхема DD2) записується відповідний управляючий байт (нульове значення на виході розряду 6 або 7 мікросхеми DD2 вибирає одну з мікросхем DD6 або DD7, а розряди 0 і 1 вибирають один з трьох портів мікросхеми), а потім задається нульове значення сигналу записи (на вході WR мікросхем DD6 і DD7). При цьому інформація з внутрішньої шини даних програм (в даному випадку це інформація з регістра даних паралельного порту IBM) записується в обраний порт мікросхеми DD6 або DD7.

Тобто, запис 20-розрядної адреси в регістр адреси здійснюється в кілька етапів. Молодший байт адреси записується в порт В мікросхеми DD6, 2-й байт - в порт З мікросхеми DD7, 3-й байт - в 4 старших розряду порту У мікросхеми DD7. Порт А мікросхеми DD6, порт А мікросхеми DD7 і 4 молодших біта порту У мікросхеми DD7 використовуються для підключення шини адреси мікросхеми ПЗУ до підвищеного напрузі від регульованого джерела живлення.

Розглянемо формувач молодшого розряду адреси (інші 19 формирователей аналогічні), який виконаний на мікросхемах DD10.1, DD11.1 і транзисторі VT6. Якщо молодший біт 2-го порту (порту В) мікросхеми DD6 встановлено в одиничний стан, то на виході формувача молодшого розряду адреси (на виході мікросхеми DD11.1) буде нульовий напруга. При нульовому значенні цього біта вихідний транзистор мікросхеми DD11.1 (ця мікросхема - інвертор з відкритим колектором) закритий, тому напруга на виході формувача визначається станом молодшого біта 1-го порту (порту А) мікросхеми DD6. При одиничному значенні цього біта транзистор VT6 відкритий, тому на вихід формувача буде надходити напругу з керованого джерела живлення Е1 (через відкритий транзистор VT6 і резистор R16). Якщо молодший біт порту А мікросхеми DD6 встановлено у нульовий стан, то транзистор VT6 закритий У результаті на вихід формувача буде надходити через резистор R93 і діод VD30 напруга +5 вольт.

Таке схемне рішення формирователей адресних розрядів дозволяє вибрати (програмним способом) ті контакти мікросхеми ПЗУ, на які потрібно подавати напруга, більша 5 вольт. Для більшості мікросхем ПЗУ шина адреси 5-вольта. Для них треба встановлювати в нульовий стан все біти портів А мікросхем DD6, DD7 і 4 молодших біта порту У мікросхеми DD7. При цьому транзистори всіх 20 формирователей адресних сигналів будуть закриті.

Регістр даних багато в чому схожий на регістр адреси. Він включає в себе мікросхему DD8 типу КР580ВВ55 і 8 формирователей сигналів, виконаних на логічних мікросхемах і транзисторах. У мікросхемі DD9 використовуються 2 порти (А і В). У порт B записуються 8-розрядні дані, порт A використовується для підключення шини даних мікросхеми ПЗУ до керованого джерела живлення Е1. У регістрі даних ПЗУ використовуються більш потужні транзистори, ніж в регістрі адреси ПЗУ. Тому формувачі сигналів даних дещо відрізняються від розглянутих раніше формирователей адресних сигналів. При нульовому значенні сигналу на вході формувача молодшого розряду даних (при нульовому значенні біта 0 порту B мікросхеми DD8) транзистор VT2 закритий у будь-якому випадку (навіть якщо відповідний біт порту А мікросхеми DD8 встановлений в одиничний стан. Це запобігає перевантаження мікросхеми DD16.2. Дані , що записуються в порт В мікросхеми DD8, проходять на виходи формувачів сигналів даних без інверсії (оскільки інвертуються 2 рази). Тому інформація для шини даних ПЗУ задається в прямому коді (на відміну від адреси для мікросхеми ПЗУ, який треба задавати в інверсному коді).

Формувач сигналів даних ПЗУ, призначений для передачі сигналів, прочитаних з шини даних мікросхеми ПЗУ, на внутрішню шину програматора, являє собою порт А мікросхеми DD7 типу КР580ВВ55. Цей порт налаштовується (програмним способом) на введення. Для читання байта даних з мікросхеми ПЗУ спочатку на неї видаються необхідні керуючі сигнали (як правило, достатньо тільки задати нульове значення сигналу вибору модуля мікросхеми), потім задаються сигнали вибору порту А

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com