На головну

 Синтез логічної осередку ТТЛШ - Радіоелектроніка

СИНТЕЗ ЛОГІЧНОЇ СХЕМИ ТТЛШ

Комплексне завдання

з практичних занять і лабораторних робіт

з дисципліни: «Проектування і конструювання

напівпровідникових приладів та ІМС »

Синтез принципової електричної схеми.

Виходячи з технічний параметрів ІМС наведених у ТЗ реалізуємо логічну функцію F = X1 + X2 ? X3 на основі логічної схеми ТТЛШ (на логічному базисі 2І-НЕ).

Рисунок 1 - Схема логічної функції в базисі 2І-НЕ

Таблиця 1 - Таблиця істинності логічної функції

 Х1 Х2 Х3 F

 0 0 0 0

 0 0 1 0

 0 1 0 0

 0 1 1 січня

 1 0 0 1

 1 0 1 1

 1 1 0 1

 1 1 1 1

Малюнок 2 - Принципова електрична схема логічного базису 2І-НЕ

Програма розрахунку блоку логічного базису 2І-НЕ на мові програми PSpice.

* Комплексна робота з предмету ПІММС

* Студент групи 8033у

R1 12 березня 20k

R2 12 квітня 8k

R3 5 червня 1.5k

R4 7 травня 3k

R5 11 жовтня 4k

R6 12 8120

R7 10 0 1E + 9

D1 0 2 D_SH

D2 0 1 D_SH

D3 1 березень D_SH

D4 2 березня D_SH

D5 4 березня D_SH

D6 9 квітня D_SH

D7 8 квітень D_SH

D8 10 травня D_SH

D9 7 червня D_SH

Q1 4 3 5 Tran

Q2 7 червня 0 Tran

Q3 9 4 листопада Tran

Q4 8 9 10 Tran

Q5 10 травня 0 Tran

.model Tran npn ()

.model D_SH D (IS = 1E-11 TT = 0)

VIN1 1 0 pulse (0 5 0.01us 0 0 0.03us 0.2us)

VIN2 2 0 5

VCC 11 0 5

.DC Vin1 0 5 0.01

.tran 0.001us 0.07us

.probe

.END

Малюнок 3 - Визначення порогових напруг

З графіка видно, що U0пор = 0,798 В і U1пор = 1,08 В.

Малюнок 4 - Передатна характеристика базового логічного елемента 2І-НЕ

Малюнок 5 - ВАХ на вході логічного елемента

Знайдені значення I0 = 0.22 мА і I1 = 0.026 мкА.

Малюнок 6 Потужність споживана логічним елементом

З графіка видно, що Р0 = 3.45 мВт і Р1 = 1.12 мВт.

Звідси знаходимо середню потужність:

Рср = (Р0 + Р1) / 2 = (3.45 + 1.12) /2=2.285 мВт

З малюнка 7 знаходимо t10 = 3.39 нсек і t01 = 3.44 нсек.

Знаходимо загальний час затримки:

tз = (t10 + t01) / 2 = (3.39 + 3.44) /2=3.415 нсек

Малюнок 7 - Тимчасові характеристики логічного елемента

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com