На головну

 Системи зв'язку - Радіоелектроніка

Зміст.

Введення. 2

Види модуляції. 3

Амплітудна модуляція. 3

Частотна модуляція, фазова модуляція. 9

Імпульсна модуляція. 12

3. Практичне застосування. 16

3.1. Телеметрія. 16

Частотний поділ каналів 17

(Частотне ущільнення лінії зв'язку).

Тимчасовий поділ каналів 22

(Тимчасове ущільнення лінії зв'язку).

Телеметричний комплекс. 27

Проблеми телеметрії. 30

Апаратура телеметрії та її застосування. 31

Інші системи зв'язку. 34

Висновок. 39

Список використаної літератури. 39

1. ВСТУП

Предмет «електричний зв'язок» дуже великий і складний. Описати його полносьтью в одному рефераті неможливо, так як електрична зв'язок є суттєвою частиною великого числа електронних систем і знаходить своє застосування у всіх аспектах нашого життя. Кожна глава реферату не вдається в деталі, а зосереджує всю увагу на розумінні методів і засобів зв'язку, здійснюваної за допомогою електромагнітних хвиль. Більш того, будуть розглянуті тільки основні методи зв'язку, прагнучи показати їх практичне використання.

У будь-якому методі електромагнітної зв'язку завжди можна виділити, по-перше, середовище, яке буде переносити інформацію, - несучу, по-друге, саму інформацію. Подальше обговорення буде зосереджуватися на різних методах перенесення інформації, т. Е. Способах об'єднання інформації (або злиття) з несучою, а саме на схемах модуляції.

Існують три основні схеми модуляції: 1) амплітудна модуляція (AM); 2) кутова модуляція, подразделяющаяся на два дуже схожих методу: частотну модуляцію (ЧМ) і фазову модуляцію (ФМ); 3) імпульсна модуляція (ІМ). Різні схеми модуляції поєднують два цих методу або більше, утворюючи складні системи зв'язку. Телебачення, наприклад, використовує як AM, так і ЧС для різних типів переданої інформації. Імпульсна модуляція поєднується з амплітудної, утворюючи імпульсну амплітудну модуляцію (АІМ), і т.д. Не завжди можливо знайти чітко виражені підстави для використання того чи іншого методу модуляції. У деяких випадках цей вибір пропонується законом (у США контроль здійснює Федеральна комісія із зв'язку - ФКС). Необхідно суворо дотримуватися правил та інструкцій незалежно від того, яка схема модуляції використовується.

У всіх методах модуляції несучої служать синусоїдальні коливання кутовий частоти wн, які виражаються у вигляді

ен = Анsin (wнt + qн) (1а)

де Ан- амплітуда, а wнt + qн- миттєва фаза (відзначимо, що wнt, так само як і qн, вимірюється в градусах або радіанах). Фазовий зсув qнвведен для додання рівняння (la) більшої спільності. Аналогічно модулюючий сигнал може бути представлений як

ем = Амsin (wмt + qм) (2a)

для AM, ЧМ і ФМ або у вигляді імпульсу у разі імпульсної модуляції. Вираз wмможет бути використане для позначення швидше смуги частот, ніж одиничної частоти. Наприклад, ми будемо розглядати AM в радіомовлення, де модулюючий сигнал складається з смуги звукових частот (20-16 000 Гц).

2. ВИДИ МОДУЛЯЦІЇ.

2.1. Амплітудна модуляція (AM)

З якісної сторони амплітудна модуляція (AM) може бути визначена як зміна амплітуди несучої пропорційно амплітуді модулюючого сигналу (рис. 1, а). Для модулюючого сигналу болшой амплітуди

Рис. 1. Амплітудна модуляція (WМ

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com