На головну

 Розробка компенсаційного стабілізатора напруги на базі операційного підсилювача. Розробка цифрового - Радіоелектроніка

РЕФЕРАТ

Курсовий проект по електроніці, 18 стор., 4 додатки.

Стабілізатор напруги, операційний підсилювач, захист від короткого замикання, лічильник, шістнадцятковий код.

Курсовий проект складається з двох частин. Мета першої частини - розробка стабілізатора напруги з використанням операційного підсилювача і схеми захисту від короткого замикання. Мета другої частини - розробка дешифратора двійкового коду в шістнадцятковий.

У схемах використовуються широко поширені корпусні мікросхеми, транзистори і діоди.

 КАПП 000000.606.ПЗ.01

 Розробник. Дмитрієв

 23.05

 Пояснювальна записка Стадія

 Лист

 Аркушів

 Консулт.

 До 13 квітня

 Руковод.

 Алещенко

 КубГТУ

 Зав.каф. Асма

ЗМІСТ

Введення 6

1 Компенсаційний стабілізатор напруги 7

1.1 Розрахунок трансформаторів 7

1.2 Розрахунок випрямляча 7

1.3 Розрахунок фільтрів 8

1.4 Розрахунок стабілізатора 8

2. Дешифратор 11

2.1 Постановка задачі 11

2.2 Принцип роботи схеми 11

Висновок 13

Література 14

Додаток 15 січня

Додаток 16 лютого

Додаток 17 березня

Додаток 18 квітня

ВСТУП

Багато електронні пристрої, що використовуються в побуті та на виробництві вимагають певних параметрів напруги на вході, відмінних від мережі. Для створення потрібного напруги і використовують стабілізатори напруги, один з яких потрібно розробити в першій частині проекту. Стабілізатор розробляється на базі стандартних аналогових елементів, що випускаються серійно і може використовуватися для роботи з широким спектром пристроїв, що вимагають напруги, вкладається в його вихідний діапазон.

Дешифратор двійкового коду в шістнадцятковий - це цифровий пристрій, що служить для переведення даних з двійкового коду в шістнадцятковий код. Такий дешифратор є необхідним елементом обчислювальних пристроїв, а так само може бути використаний для шифрування інформації.

1 Компенсаційний стабілізатор напруги

1. 1 Розрахунок трансформатора.

Трансформатор для цього пристрою потрібно для формування на вході стабілізатора оптимального режиму харчування. На вхід трансформатора надходить мережеве напруга 220 В. На виході потрібно отримати напруга живлення (з урахуванням падіння на випрямлячі (2,4В), регулюючому елементі (2В) і резистори захисту від КЗ R7 (0,6), а так само з урахуванням допуску 15%), що розраховується за формулою:

Uп = (Uвихmax + 5В) / 0,85.

Відповідно до вхідними даними отримуємо значення Uп = 17В. Для підбору трансформатора по потужності використовуємо формулу:

P = Uп?I2вихmax?1,1 = 230 Вт

Наявність додаткового негативного напруги живлення обумовлено особливостями операційного підсилювача. Воно вибирається виходячи з умови необхідності отримання мінімальної напруги на виході ОП менш ?0,4 В (інакше на виході стабілізатора ми не отримаємо 0 В). З урахуванням допуску цілком достатньо Uп доп = 7 В.

1.2 Розрахунок випрямлячів

Випрямляч напруги основного харчування був обраний бруківці. Для його нормальної роботи необхідно правильно підібрати діоди виходячи з наступних співвідношень:

2Uобvmax> Uп *.

Pmax> Pвих.

Iпрmax> Iвихmax.

Таким вимогам задовольняє діод КД 206 А (його параметри

Uобрmax = 400 В, Iпрmax = 10 A, UпрIоу вих max,

Uке max> Uоу вих max,

Pmax> Iоу вих max?Uоу вих max?1,7 = 0,46 Вт

Під ці вимоги підходить транзистор КТ602А (Iкmax = 75 мА, Uке max = 120 В, Pmax = 0,85 Вт).

2 Дешифратор

2.1 Постановка завдання

У другій частині курсового проекту нам потрібно розробити цифрову схему дешифратора двійкового коду в шістнадцятковий. Дані (чотирьохрозрядний двійковий код) подаються на вхід дешифратор подаються за допомогою генератора імпульсів. На виходах дешифратора формується додатковий код. Виконавчим пристроєм даної системи є напівпровідниковий індикатор, що висвічує отриманий результат.

2.2 Принцип роботи схеми

Cхема дешифратора двійкового коду в шістнадцятковий працює за наступним принципом. Імпульси з генератора приходять на вхід +1 лічильника D2. Рахунок йде на збільшувач від 0 до 15. При досягненні 15 наступним імпульсом лічильник обнуляється і на виході ГСUпоявляется імпульс кінця рахунку, який вважається лічильником D3 (лічильник десятків). З виходу лічильника код числа порахованих імпульсів подається на входи адрес ППЗУ (програмований ПЗУ). У ППЗУ у відповідні комірки записані семисегментні коди для відображення на індикаторах D6 і D7 цифр від 0 до 9 і символів A, B, C, D, E, F.

Відповідно до таблиці:

 Адреси

 Виходи DO

 A3 A2 A1 A0 0 1 2 3 4 5 6

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1

 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0

 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0

 4 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0

 5 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0

 6 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

 7 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1

 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 9 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

 A 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

 B 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

 C 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1

 D 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1

 E 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0

 F 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0

Таким чином, поданий код числа на адресні входи вибирає одне з 32 восьмібітних слів, яке з'являється на його виходах. Вхід CS служить для перекладу виходів в третій стан. Мікросхема індикатора має загальний катод і різні аноди. таким чином, якщо на сегмент подається сигнал «0», то він загоряється, якщо «1» - ні.

ВИСНОВОК

У результаті проведеної роботи були розроблені: принципова схема компенсаційного стабілізатора напруги і логічна схема дешифратора двійкового коду в шістнадцятковий.

Проектування по першій частині, розрахунок параметрів стабілізатора, ознайомлення з принципами роботи схеми захисту від короткого замикання допомогло в засвоєнні основ схемотехнічного моделювання. Знання принципів роботи компенсаційного стабілізатора напруги допоможе шукати неполадки в існуючих пристроях і проектувати нові в процесі виробничої діяльності.

Все більшого поширення цифрових пристроїв підтверджує важливість робіт, виконаних в процесі розробки пристрою по другій частині проекту. На основі стандартних серійних мікросхем був створений дешифратор

двійковий - шістнадцятковий, що підтверджує універсальність і потенційно широкі можливості цифрової електроніки, як найважливішого елемента в сучасних автоматизованих системах управління.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Карпенко П.Ф. Джерела живлення. Схемотехніка компенсаційних стабілізаторів напруги. Методичні вказівки. - Краснодар: ізд.КПІ, 1992.

2. Горбачов Г.Н., Чаплигін О.Є. Промислова електроніка. - М .: Вища школа, 1998.

3. Хоровіц П., Хілл У. Мистецтво схемотехніки: в 3-х томах: Т. 1. Пер. з англ. -4-Е вид. перераб. і доп. - М .: Світ, 1993.

Додаток 1

 КАПП 000000.606.Е3.1

 Розробник. Дмитрієв

 23.05

 Компенсаційний стабілізатор напруги

 Схема електрична принципова Стадія

 Лист

 Аркушів

 Консулт.

 До 1 січня

 Руковод.

 Алещенко

 КубГТУ

 Зав.каф. Асма

Додаток 2

 Обозн.

 Найменування

 Кол.

 Примітка

 Стандартні вироби

 Конденсатори

 С1

 2500 мкФ

1

 С2

 20 мкФ

1

 Мікросхеми

 DA1

 Операційний підсилювач К140УД6

1

 Резистори

 R1

 1к ± 10%

1

 R4, R5

 2,4к ± 10%

2

 R2

 0,12к ± 10%

1

 R3

 1,2к ± 10%

1

 Підлаштування

 R6

 0,18 Ом ± 5%

1

 Намотувальний

 Трансформатори

 Т 220/17/7/230 Вт 1

 Діоди

 VD1, ..,

 VD4 КД206А 4

 VD6 КД102А 1

 VD5

 КС

 КС156А

1

 Стабілітрон

 Стабілітрон

 Транзистори

 VT1

 КТ827А

1

 VT2

 КТ602А

1

 КАПП 000000.606.ПЕ3.1

 Розробник. Дмитрієв

 23.05

 Компенсаційний стабілізатор напруги

 Специфікація Стадія

 Лист

 Аркушів

 Консулт.

 До 1 січня

 Руковод.

 Алещенко

 КубГТУ

 Зав.каф. Асма

Додаток 3

 КАПП 000000.606.П3.2

 Розробник. Дмитрієв

 23.05

 Дешифратор

 Схема електрична принципова Стадія

 Лист

 Аркушів

 Консулт.

 До 1 січня

 Руковод.

 Алещенко

 КубГТУ

 Зав.каф. Асма

Додаток 4

 Обозн.

 Найменування

 Кол.

 Примітка

 Стандартні вироби

 Мікросхеми

 DD1

1

 DD2

 DD3

 К155ІЕ7 2

 DD4

 DD5 К155РЕ3 2

 Індикатори

 DD6

 DD7

 АЛC324Б 2

 Резистори

 R1 1к ± 10% 1

 Конденсатори

 З 550 мкФ 1

 КАПП 000000.606.ПЕ3.2

 Розробник. Дмитрієв

 23.05

 Дешифратор

 Специфікація Стадія

 Лист

 Аркушів

 Консулт.

 До 1 січня

 Руковод.

 Алещенко

 КубГТУ

 Зав.каф. Асма

 КАПП 000000.606.ПЗ.01

 Розробник. Дмитрієв

 23.05

 Дешифратор

 Специфікація Стадія

 Лист

 Аркушів

 Консулт.

 До 1 січня

 Руковод.

 Алещенко

 КубГТУ

 Зав.каф. Асма

Міністерство освіти РФКубанскій державний технологічний університет ЗАВДАННЯ

На курсову роботу ____________ Курсовий проект _____________________ Студенту гр. ____ 99-КТ-61 ______ Дмитрієву А. А .______________________ З дисципліни _________________ Електроніка _______________________ Тема курсової роботи: _____ Розробка компенсаційного стабілізатора напруги на базі операційного підсилювача (ОУ). Розробка цифрового логічного пристрою .____________________________________________ Вихідні дані __________ Uвх_ = 220 В (+ 10%, -15%), КСТ = 0,1 _______ __Uвих ??= 0 ..- 9 В, _Iвих = 3 А _____________________________________________ 1. Виконати розрахунки:

Компонентів схеми параметричного стабілізатора, (ІОН) - джерела опорного напруги, схеми елемента порівняння (ОУ), схеми захисту от_КЗ .____________________________________________________________ 2. Виконати графічні роботи:

___ Схема компенсаційного стабілізатора напруги _______________ _

___ Схема дешифратора двійкового коду в шістнадцятковий

3. Оформити розрахунково-пояснювальну записку

4. Основна література

__Карпенко П.Ф. Джерела живлення. Схемотехніка компенсаціонних__ стабілізаторів напруги. Методичні вказівки ________________________ Завдання видано ________________ 20 березня 2001р .__________________________ Термін здачі роботи ________________ 25 травня 2001р .______________________ Завдання прийняв ________________________________________________________ Керівник проекту ________________ Алещенко В.І .__________________ Робота захищена ____________________________________________________ З оцінкою __________________________________________________________

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ

Доцент кафедри АПП

Зав. кафедрою АПП

\ Хазнаферов В. А. \

\ Проф. Асма М. П. \

Міністерство освіти Російської ФедерацііКубанскій державний технологічний університет

Кафедра АППКурсовой Проект Дисципліна: Електроніка

Тема: "Розробка компенсаційного стабілізатора напруги на базі операційного підсилювача (ОУ). Розробка цифрового

логічного пристрою ".

Розробив: студент групи

99-КТ-61

Дмитрієв Олександр.

Керівник: Алещенко В.І.

г. Краснодар 20

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com