На головну

 Експрес-аналіз господарської діяльності виробничого кооперативу ДОКА - Підприємництво

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ "РУСХЛЕБ"

1) Виробничий кооператив "РУСХЛЕБ" являє собою добровільне об'єднання 4 громадян для спільної виробничої діяльності.

Структура кадрів визначається таким чином:

ППП: 3чел .-- від молодшого до провідного співробітника; ген.директор в особі Панаріна Андрія.

В даний час "РУСХЛЕБ" спеціалізується на виробництві одного з різновидів хлібо-булочних виробів "хлібець підмосковний". Надалі планується випічка та інших хлібних виробів.

ii ПРОДУКЦІЯ, її конкурентоспроможності та ЦІЛІ ВИПУСКУ

До реєстрації кооперативу будующие власники "РУСХЛЕБ" провели дослідження ринку хлібо-булочних виробів у м.Москві (і Моск.обл.) І дійшли спільної думки, що хлібець підмосковний, зважаючи низької собівартості (а значить і ціни) і використання новешіх технологій випічки , буде користуватися великим споживчим попитом на ринку хлібних виробів (при цьому ми врахували, що ринок хлібних виробів вже досить насичений). При цьому особливий акцент робиться як на ефективність технологічного процесу (прискореним способом), так і на високу якість випеченого хліба. Наш вибір був зумовлений також і рядом інших факторів, які допоможуть нам завоювати ринок даної продукції. До них відносяться такі, як:

1) Надійні господарські зв'язки з подібними виробничими організаціями ("Дока-хліб", "Роса", "Піца Хат" та ін.)

2) Великий досвід роботи (1984-89) генерального директора (Панаріна А.В.) та обслуговуючого персоналу нашого кооперативу в міністерстві харчової промисловості СРСР.

3) Великий досвід роботи нашого персоналу вже в раніше створеної організації "Колос", яка займалася виробництвом різних дієтичних продуктів.

4) Надійне ділове партнерство з різними торговельними організаціями, які можуть під час і за помірними цінами постачати необхідне для виробництва сировину. При цьому можливі значні знижки при великих обсягах поставок.

5) При цьому комплект обладнання - пекарні класу "Супер-міні" був обраний нами не случайно.Для цього нам довелося вивчити специфіку інших комлектів обладнання. Обраний нами варіант за більшістю параметрів виявився найоптимальнішим.

Вибравши виробництво даного різновиду хлібо-булочних виробів, ми плануємо виробляти його на протязі 3-4-х месяцев.Еслі ми переконаємося у високій прибутковості нашого виробництва, то його масштаби будуть збільшені (асортимент розширений) .iiIЕКОНОМІЧЕСКАЯ доцільність та обґрунтованість ОБРАНОГО ВИРОБНИЦТВА

Зважаючи на наявність грошових коштів ми прийняли рішення не звертатися в банк для надання нам кредиту. Тому статутний фонд "РУСХЛЕБ" був сформований, використовуючи паї, внесені його членами відповідно до статуту кооперативу. Сума внесених паїв склала 65млн.рублей (нижче обгрунтування).

ОСНОВНІ ФОНДИ

орендне приміщення площею 40 м.кв. / 1 ??$ в день / 5500за $ /

вкл-але технологічна площа 18 м.кв

складське приміщення 12 м.кв

комплектність вартістю 9000000р. (1636 $)

тістомісильник МТМ65

ваги контрольні побутові

шафа пекарський з комплектом

подових аркушів

офісна кімната

комплект "Ваш офіс" 4900000р (891 $)

канцелярські та обчислювальні

приналежності 1470000р (267 $)

транспортні засоби

ГАЗ563 "Газель" 39000000 (7090 $)

РАЗОМ 54820800 руб

ОБОРОТНІ ФОНДИ

Сировина і матеріали

У зв'язку з рецептурою приготування, потреби сировини (у грошовому вираженні) для 1рабочей зміни складуть: таблица1

 СИРОВИНА (кг)

 ЦІНА

 тис.руб. / кг

 ВАРТІСТЬ (руб) 1 зміни

 дріжджі пресовані 6000

 6,6 (кг) * 6000 (руб / кг) = 39600

 сіль харчова 800

 2,4 * 800 = 1920

 цукор 2700

 1,5 * 2700 = 4050

 поліпшувач "Біг" 14500

 1,12 * 14500 = 16240

 борошно вищого гатунку 2300

 146 * 2300 = 335800

Разом: 397610

* Ціна з довідника "Товари і ціни" 1-7 квітня 1996р.

Враховуючи те, що виробництво було сплановано на 3 місяці і продуктивність минипекарни становить 672 шт. (Масою 0,3кг) в зміну (7часов), можна спланувати потреби в сировині. При цьому робочий день - однозмінний і становить 7ч без урахування перерви. Щомісяця планується 23 (у травні), 26 (у червні) і 26 (у липні) робочих дней.т.е всього за 3 місяці - 75 раб-х дней.Так як

Тмах = | (31 + 30 + 31дня) - (виходние3 * 4дня) - (травневі свята 4дня) | * Кол.смен (1) * 7 (ч) -планіруемие втрати (4ч) = 528часов (75смен)

Враховуючи, що потреби в бензині для транспортування хліба щодня складуть 10л

ТАБЛИЦЯ 2

 сировину та паливо

 ціна (руб / кг)

 сукупна вартість для 75 раб.дней (руб)

 бензин А-76 (л)

 1850

 10 * 75 * 1850 = 1387500

 сировину

 див.табл.1

 397610 * 75 = 29820750

РАЗОМ 31208250

СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

Розрахунок собівартості буде проводиться для 1-го виробничого циклу тривалістю 3 місяці, при щоденному (в 1 зміну) обсязі випуску рівному 672шт (по 0,3кг)

Табліца3

 забезпечення сировиною і матеріаламіі (і плата за воду)

 29820750руб

 паливо і енергія

 1387500р + 3000000р.

 складські витрати

 1млн.р

 основна зароблена плата

 5млн.р * 3

 дполнітельная з / п

 5млн.р

 соціальні відрахування від фонду зар.плата:

 пенсійний фонд (28%)

 фонд соц.страхование (5,4%)

 фонд зайнятості населення (2%)

 Фонд мед.страхованія (3,6%)

 на потреби освіти (1%)

 транспортний податок (1%)

 1400тис. * 3

 270тис. * 3

 100 тис. * 3

 180 тис. * 3

 50 тис. * 3

 50 тис. * 3

 амортизаційні відрахування

 1% (8лет) = 571тис * 3

 РАЗОМ

 57143750руб

Таким чином собівартість 1 шт = 57143750руб / (75 * 672) = 1133р.

При цьому втрати від шлюбу були мінімізовані.

ПЛАНУВАННЯ ПРИБУТКУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

І ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Нижче наводяться детальні фінансові проектування для періоду рівного 3-му робочим місяцям (т.е.75смен по 7часов) .Оптовая ціна 1 хлібця тальяттінского становить 2200р. Тоді вартість продукції, реалізація якої проводиться щомісячно в сооветствіі з домовленістю з її оптовими покупцями, складе 25 * 672 * 2200р = 36960000 (щомісяця). При цьому дана сума повинна надходити на розрахунковий рахунок підприємства 25 числа кожного місяця. Звідси:

ТАБЛИЦЯ 3

 ВИД ПОДАТКУ

 1 місяць

 3 місяці

 ПДВ (10%)

 3696000

 11088000

 спеціальний

 податок (3%)

 1108000

 3326400

РАЗОМ 4804000 14414400

Чистий прибуток усього планованого виробничого плану відповідно (3месяца) складе (36960000 * 3) -14414400 = 96466000руб. ~ 96млн.р.

ВИСНОВКИ:

З огляду на настільки невеликі масштаби виробництва прибуток виявився вельми значною ..

Хлібець тольяттінській на ринку хлібо-булочних виробів зарекомендував себе як конкурентоспроможний продукт, т.к він користувався великим купівельним попитом, незважаючи на роздрібну ціну еквівалентну ціною інших аналогічних хлібопродуктів - 2200р за 1шт. масою 0,3кг.

Зважаючи достатньої кількості грошових коштів і цілком конкурентоспроможної продукції, питання про розширення виробництва займає першорядні позиції .Так отриманої нами прибутку цілком достатньо не тільки для придбання додаткового обладнання вартістю 7млн.руб, а й для закупівлі необхідної сировини, із залученням додаткової раб.сіли.Такім чином сплануємо подальшу діяльність нашого підприємства на наступний -II виробничий цикл (3месяца):

збільшення обсягу виробництва від 672шт.до 1000шт.в 1смену спричинить додаткові витрати:

1 на сировину - 20млн.р.

2 раб.сіла --- 10млн.р (2человека додатково)

3 амортизаційні відрахування - 1200тис.

Тоді сукупні витрати, враховуючи збільшення обсягів виробництва складаються: 7млн.р. (обладнання) + | 29,820млн.р. + 20млн.р. | + | 26млн. + 10млн. | + | 1,2млн + 1713млн. | = 95720000руб.

Прибуток, отриманий від реалізації продукції, виробленої в II виробничому циклі, складе 1000 * 2500 * 25 * 3 = 187,5млн. (При цьому варто врахувати, що оптова ціна 1 хлібця тальятінского була збільшена від 2200 до 2500 р. За шт). Якщо врахувати податкові виплати, то чистий прибуток складе 187 млн- (18,75млн. + 5,625млн.) = 163125000

III виробничий цикл

Отримавши прибуток II-го виробничого циклу, можна спланувати III пр.цікл, де обсяг виробництва складе 1200 Шт.в смену.Отсюда додаткові зптрати:

на сировину і матеріали ............. 10 млн.руб.

Тому додаткові потужності залучатися не будуть і передбачено збільшення тривалості зміни, то сукупні витрати складуть | на сировину та енергоресурси | + | на зар.плату | + | амортизаційні відрахування | = 59,820млн.руб + 36млн.р. + 2,813 млн.р = 98633000руб .

Сплативши дані витрати планованого III проізв.цікла за рахунок прибутку II-го проізвод.цікла, ми отримаємо 163,125млн.руб.-105,72млн.руб = 64492000млн.руб.

Тоді прибуток від реалізації продукції, виробленої в III-му пр.цікле складе 1200шт * 2500руб. * 25раб.смен * 3месяца = 225 млн.руб. Виплативши податки (пдв, спец.налог), кооператив отримає чистий прибуток 225 млн.руб- (22,5млн.руб. + 6,75млн.руб) = 195,75 млн.руб.

IV проізводственнийцікл

За рахунок прибутку, отриманого в III-му пр.цікле, можна оплатити матеріальні витрати IV-го проізв.цікла, в якому обсяг виробництва складе 1300 шт / зміну (25 * 1300 шт / місяць).

додаткове обладнання - 7млн.руб

додаткові витрати на матеріали - 5млн.руб.

Сукупні витрати = 7 млн.р. + 64млн.руб = 71 млн.р.

(Звідси в розпорядженні підприємства залишається 196,75 млн.р.-71 млн.р = 125,75 млн.крб.)

Валовий прибуток IV-го проізв.цікла складе 244млн.руб.

Чистий прибуток з урахуванням податкових виплат складе 244млн.руб- (24,375 + 7,3125) = 212,3125 млн.руб.

Чистий прибуток III-го і IV-го пр.ціклов складе 338,0625 млн.руб

Аналіз організаційно-технічного рівня

1 структура основних фондів у% -м відношенні

 найменування основних фондів

 питома вага

 будівля

 --- (Орендується)

 обладнання та допоміжна техніка

 36%

 транспортні засоби

 64%

 разом

 100%

2 питома вага активної частини основних фондів - 36%

3 структура активної частини основних фондів:

робочі машини та обладнання --- 71%

орг- та обчислювальна техніка --- 29%

4 віковий склад обладнання: нове (придбано 10.12.96)

5 частка модернізованого обладнання: відсутня

Аналіз рівня використання

1 коефіцієнт интесивности = факт.об'ем випуску / мах обсяг випуску = 244млн.руб / 300млн.руб = 0,81

2 в структурі споживання сировини спостерігається відсутність використання прогресивних матеріалів

питома вага напівфабрикатів складає 90%

3 матеріаломісткість = М / В = 64млн.р / 244млн.руб = 0,26

материалоотдача = 244/64 = 3,81

Аналіз наявності та стану кадрів і рівень їх використання

 1 робочі основного виробництва: 66%

 2 робочі

 допоміжного виробництва: 17%

 вантажники

 службовці (директор) 17%

 економісти

3 стан плинності кадрів:

прийняття (на 4-му місяці роботи) ----- 2 людини

вибуття ----- відсутні

4 вироблення = В / Р = 244млн / 6чел = 40,666млн.руб / чол

трудомісткість = 0,00000002

ефективність праці = Р / П = 6чел / 212,31млн.руб = 0,000000028

Аналіз фінансової стійкості

Баланс виробничого кооперативу "ДОКА" на кінець року

 АКТИВ

 сума

 млн.руб.

 ПАСИВ

 сума

 (Млн.крб.)

 1 основні засоби та інші необоротні

 1 джерела власних коштів

 активи

 основні засоби

 68

 статутний капітал

 65

 незавершені

 кап.вложения

 338,06

 прибуток

 розрахунки з засновниками

 670

 287

 2 запаси і витрати

 2 розрахунки та інші пасиви

 (Виробничі запаси) матеріали

 204,28

 розрахунки з оплати праці

 110

 готова продукція

 767

 розрахунки за товари, роботу, послуги

 220

 розрахунки з бюджетом

 35

 3 грошові кошти, розрахунки та інші активи

 розрахунковий рахунок

 10

баланс 1390 млн. баланс 1390млн.

16

ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

виробничого кооперативу "ДОКА"

відповідальні особи

Ковальчук А.П

Абрамов В.А.

основні фонди

фондовіддача Б / Ф = (36960000 * 3) /57143750=1.9

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com