На головну    

 Міжнародна економіка (кон.раб Організація і планування науково-дослідної та дослідно-кон - Економічна теорія

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ

(Чиу) КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

250018, м.Черкаси, вул. Нечуя Левицького, 16

Контрольна робота №1

з дисципліни

 ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ НАУКОВО-дослідних і дослідно-конструкторських робіт

Професор, к.т.н. І. С. Задорожній

Студент гр. ЗМУ-61 О. В. Івушкіна

Варіант 5/21

1999СОДЕРЖАНІЕ

Мета роботи і короткі теоретичні відомості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1. Технічне завдання з виконання НДР по

розробці машини офсетного друку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2. Робочий план графік. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3. План-графік виконання НДР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

4. Індивідуальний робочий план на виконання

проектно-конструкторських і допоміжних робіт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Список використаних джерел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

1. Мета роботи: Придбання навичок проведення організації робіт з розробки НТД.

2. Короткі теоретичні відомості:

Класифікація НДР по групах новизни:

А - розвиток попередніх,

Б - нові.

Етапи НДР:

1. Вибір напрямку досліджень. (Розробка та затвердження ТЗ. Підготовка та укладення договору).

2. Теоретичні та експериментальні дослідження.

3. Узагальнення і оцінка результатів досліджень.

Класифікація НДР по групах складності:

Пошукові:

Дослідження шляхів створення:

Науково-технічні огляди та прогнози:

А). Комплексів;

Б). Приладів;

В). Функціональних вузлів;

Г). Процесів, технологій

Прикладні:

Пошук технічних рішень по створенню:

А). Комплексів;

Б). Приладів;

В). Функціональних вузлів.

Пошук технічних шляхів з модернізації:

А). Комплексів;

Б). Приладів;

В). Функціональних узловУтверждено

---

Технічне завдання з виконання НДР по розробці машини офсетного друку

1. Призначення НДР

2. Підставою для виконання роботи є технічне завдання розрахункової роботи №1 за варіантом 5/21.

3. Склад НДР

4. Основні технічні вимоги:

4.1. Механічних деталей -2000.

4.2. Механічних збірок -700.

4.3. Ел. радий. елементи - 250.

4.4. Кількість друкованих плат -5.

4.4. Розробка структурної схеми вироби - 3 листа А1.

4.6. Розробка проміжного звіту - 400 аркушів А4.

4.7. Розробка функціональної схеми вироби - 7 аркушів А2.

4.8. Розробка принципової схеми виробу - 7 аркушів А2.

4.9. Розробка ТЗ на друковані плати 2 листа А2.

4.10. Розробка методики з налаштування макета - 100 аркушів А4.

4.11. Розробка програми і методики дослідження макету - 140 аркушів А4.

4.12. Розробка план-проекту 4 док.

4.13. Розробка підсумкового звіту 140 аркушів А4.

4.14. Оцінка макету на його відповідність технічним вимогам 14 аркушів А4.

4.15. Підготовка та оформлення статті в ІТ журнал 1 док.

Термін проведення робіт 12 місяців.

Вартість 1 людину в місяць 400 грн.Менеджер проекту ___ О. В. Івушкіна

Стверджую

Головний конструктор

Підприємства

___

___ 1999РАБОЧІЙ ПЛАН-ГРАФІК

 Етап

 Під етап Найменування етапів, зміст робіт

 Виконавче підрозділ

 План Звіт

 Трудоем (год.)

 Термін виконання

 Кошторисна вартість, грн.

 1 1.1 Розробка ТЗ на проведення НДР 19 1.9.99 43,19

 1.2 Узгодження і затвердження ТЗ 19 43,19

 1.3 Розробка ТЕО НДР, складання та надання в ППО проекту кошторисної калькуляції 14 31,82

 1.4 Розробка замовлення на НДР 19 43,19

 1.5 Складання договору 19 43,19

 1.6 Випуск наказу на проведення НДР 13 29,55

 1.7 Розробка і видача ТЗ соисполнителям 16 36,37

 1.8 Розробка робочого плану-графіка робіт на НДР 38 86,37

 1.9 Узгодити та затвердити робочий план-графік 38 86,37

 1.10 Складання реєстраційної карти 3,2 7,27

 1.11 Оформлення теми завдання на патентно-інформаційний пошук 14 31,82

 1.12 Проведення патентно-інформаційних досліджень 141 320,49

 1.13 Складання аналітичного огляду (проміжного звіту) 140 318,22

 1.14 Опрацювання варіантів побудови вироби 64 145,47

 1.15 Розробка структурної схеми вироби 36 81,83

 1.16 Розробка блок-схеми вироби 12 27,28

 1.17 Складання заявки на винахід 141 320,49

 1.18 Оформлення та відправка матеріалів на пропоноване винахід 32 72,74

 1.19 Проведення вибору елементної бази 8 18,18

 1.20 Складання заявки на придбання матеріалів і покупних виробів 1 2,27

 1.21 Розробка демонстраційних матеріалів для НТС (комплект) 8 18,18

 1.22 Підготовка доповіді на НТС 4 9,09

 1.23 Розгляд і захист етапу на НТС 4 9,09

 1.24 Розробка проміжного звіту 1600 3636,80

 1.24.1 Коригування звіту за зауваженнями НТС 160 363,68

 1.25 Приймання робіт по етапної у контрагентів 32 72,74

 1.26 Закриття етапу 16

 вікон-чание

 30.11.99 36,37

 Разом по етапу 1 в чол. годиннику

 2611,2

 5935,25

 Разом по етапу 1 в чол. місяць

 14,84

 2 Теоретичні та експериментальні дослідження 1.12.99

 2.1 Розробка функціональної схеми вироби 14 31,82

 2.2 Розробка принципової схеми виробу 28 63,64

 2.3 Погодження застосування ЕРЕ 8 18,18

 2.5 Розробка ТЗ на друковані плати 32 72,74

 2.6 Розробка ТЗ на програмне забезпечення

 2.6.1 Постановка завдання 4 9,09

 2.6.2 Збір вихідних матеріалів 4 9,09

 2.6.3 Визначення структури вхідних та вихідних даних 2 4,55

 2.6.4 Визначення вимог до технічних засобів 1 2,27

 2.6.5 Визначення стадій етапів і термінів розробки програми 4 9,09

 2.6.6 Узгодження і затвердження ТЗ 4 9,09

 2.7 Розробка методики по налаштуванню макета 100 227,30

 2.8 Розробка програми і методики дослідження макета 504 1145,59

 2.9 Метрологічна підготовка досліджень 11 25,00

 2.10 Виготовлення макету виробу

 2.10.1 Виготовлення макета електронної частини 1475 3352,68

 2.10.2 Виготовлення макета механічної частини 15000 34095

 2.10.3 Виготовлення макета оптичної частини 0 0

 2.11 Налаштування макета 141 320,49

 2.12 Програмування та налагодження програми 141 320,49

 2.13 Проведення експериментальних досліджень на макеті 141 320,49

 2.14 Оформлення протоколів за результатами досліджень 4 9,09

 2.15 Проведення теоретичних розрахунків пророблень 64 145,47

 2.16 Оцінка макету на його відповідність технічним вимогам 56 127,29

 2.17 Узгодження документів 80 181,84

 2.18 Розгляд і захист етапу робіт 4 вікон-чание 30.6.00 9,09

 Разом по 2 етапу в чол. годиннику 17822 40509,38

 Разом по 2 етапу в чол. місяць 101,26

 3 Узагальнення й оцінка результатів досліджень ОНТЕ по НДР 1.7.00

 3 Розробка план-проспекту звіту

 3.1 Розробка підсумкового звіту 560 1272,88

 3.2 Узгодження і затвердження звіту 20 45,46

 3.3 Розробка демонстраційних матеріалів для НТС 32 72,74

 3.4 Розгляд результатів по НДР і захист звіту 8 18,18

 3.5 Коригування звіту по НДР 56 127,29

 3.6 Розробка ТЗ на ДКР 29 65,92

 3.7 Оформлення та затвердження звіту по ПІІ 32 72,74

 3.8 Оформлення та відправка проекту висновку звіт по НДР в ТУ 26 59,10

 3.9 Оформлення та відправка інформаційної карти 4 9,09

 3.10 Підготовка та оформлення статті в науково-технічний журнал 141 320,49

 3.11 Закриття етапу, оформлення акта за формою №23 32 72,74

 3.12 Складання матеріалів на закриття теми 64

 закінчення

 31.8.00 145,47

 Разом по 3 етапу в чол. годину

 1004

 2282,10

 Разом по 3 етапу в чол. місяць

 5,7

 Разом по 3-му етапах чол. годину.

 21437,2

 48726,73

 Разом по 3-му етапах чол. місяць

 121,8

Менеджер проекту ___

Начальник ведучого відділу ___

Начальник відділення ___

Начальник ППО ___

Погоджено Затверджено

Головний інженер Головний конструктор

___ ___

___1999___ ___1999___

План-графікВиполненія НДР

Тема: машина офсетного друку

Варіант №5 / 21

 № пов Найменування етапів Іспол нітелей робіт 1999 2000 Примі-чания

 Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень

 1 Вибір напрямку дослідження

 4 1,275

 2 Теоретичні та експериментальні дослідження 12

 1,263

 3 Випуск і захист звіту по НДР 3

1

Менеджер проекту ___

Менеджер по темі ___

Начальник ведучого відділу ___

Начальник відділення ___

Відділ ___

Сектор ___ Індивідуальний робочий план на вересень 1999

на виконання проектно-конструкторських,

дослідних і допоміжних робіт

Планова трудомісткість 224,4 години

 Виконавець ___ Таб. №

 Посада ___

 Керівник ___

 Посада ___

 № Зміст робіт Група складності та новизни Норми часу Чим закінчується робота в планованому місяці Кількість листів КД ф. А4 Трудомісткість ч-годинник Термін виконання

 Коеф .. качест вип.

 роботу Звіт-ний доку-мент

 план факт ТР1 ТР2 Тр3 план факт

 план скоррект. факт

 1.1 Розробка ТЗ на проведення НДР Б1 Док. 19 лютого .9. 99 ТЗ

 1.7 Розробка і видача ТЗ соисполнителям Б1 Док. 16 6. 9 .99 ТЗ

 1.12 Проведення патентно-інформаці. досліджень Б1 Док. 141 24. 9. 99 Звіт

 Разом

 176

 Додаткова робота

 1.15 Розробка структурної схеми вироби Б1 3 листа А1 36 29 .9 .99 Структ. схема

 1.16 Розробка блок-схеми вироби Б1 1 лист А1 30 грудня .9 .99 Блок схема

 Разом

 224

 1,273

Завдання видав Звіт за завданням здав Начальник відділу

1 вересня 1999 р Звіт прийняв (лабораторії)

Відділ ___

Сектор ___ Індивідуальний робочий план на квітень 2000

на виконання проектно-конструкторських,

дослідних і допоміжних робіт

Планова трудомісткість 201 години

 Виконавець ___ Таб. №

 Посада ___

 Керівник ___

 Посада ___

 № Зміст робіт Група складності та новизни Норми часу Чим закінчується робота в планованому місяці Кількість листів КД ф. А4 Трудомісткість ч-годинник Термін виконання

 Коеф .. качест вип.

 роботу Звіт-ний доку-мент

 план факт ТР1 ТР2 Тр3 план факт

 план скоррект. факт

 2.13 Проведення експеримен-тальних досліджень на макеті Б1 Док. 141 21.4 .00 Звіт

 Разом

 141

 Додаткова робота

 2.16 Оцінка макету на його відповідність технічним вимогам Б1 Док. 14 56 28 .4 .00 Звіт

 Разом

 197

 1,23

Завдання видав Звіт за завданням здав Начальник відділу

1 вересня 1999 р Звіт прийняв (лабораторії)

Відділ ___

Сектор ___ Індивідуальний робочий план на серпень 2000

на виконання проектно-конструкторських,

дослідних і допоміжних робіт

Планова трудомісткість 184 години

 Виконавець ___ Таб. №

 Посада ___

 Керівник ___

 Посада ___

 № Зміст робіт Група складності та новизни Норми часу Чим закінчується робота в планованому місяці Кількість листів КД ф. А4 Трудомісткість ч-годинник Термін виконання

 Коеф .. качест вип.

 роботу Звіт-ний доку-мент

 план факт ТР1 ТР2 Тр3 план факт

 план скоррект. факт

 3.10 Підготовка та оформлення статті в науково-технічний журнал Б1 Док. 141 24.8 .00 Стаття

 3.11 Закриття етапу, оформлення акта за формою №23 Б1 Док 32 31.8.00 Акт

 Разом

 173

 0,94

Завдання видав Звіт за завданням здав Начальник відділу

1 серпня 2000 р Звіт прийняв (лабораторії)

Передбачений дуже напружений графік робіт. На перших двох етапах коефіцієнт перевантаження практично максимальний ? 1,3. Це дозволить знизити кількість зайнятого персоналу. Фактичні видатки на заробітну плату за рік складуть

4 * 3 * 400 + 12 * 7 * 400 + 3 * 2 * 400 = 40800 грн, за планом заплановано 48726,73 грн.

48726,73 - 40800 = 7926,73 грн. залишаються в резерві.

Необхідно забезпечити жорсткий контроль термінів виконання робіт на перших двох етапах і в разі необхідності:

u використовувати резерв часу на третьому етапі, збільшивши коефіцієнт перевантаження на ньому,

u у разі потреби використовувати грошові кошти з резерву для тимчасового наймання на роботу додаткових співробітників або для преміювання працівників за роботу у вихідний день.

Список використаних джерел

1. І. М. Разумова. Організація і планування машинобудівного виробництва, 1974.

2. К. Ф. Пузини, А. К. Казанцев, Л. С. Бармонін. Організація і планування НДДКР, 1989.

© 8ref.com - українські реферати