На головну    

 Міжнародна економіка (кон.раб N2 по темі Організація і планування науково-дослідної та - Економічна теорія

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ

(Чиу) КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

250018, м.Черкаси, вул. Нечуя Левицького, 16

Контрольна робота №2

з дисципліни

 ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ НАУКОВО-дослідних і дослідно-конструкторських робіт

Професор, к.т.н. І. С. Задорожній

Студент гр. ЗМУ-61 О. В. Івушкіна

Варіант 5/21

1999СОДЕРЖАНІЕ

1. Технічне завдання (ТЗ) з виконання ДКР по

розробці машини офсетного друку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. Робочий план графік. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

3. Трудомісткість етапів і стадій розробки ДКР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

4. План-графік виконання ДКР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

5. Замовлення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

6. Акт технічного приймання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

7. Акт здачі-приймання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

8. План звіт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Список використаних джерел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Стверджую

начальник

Вересень 2000

Технічне завдання з виконання ДКР

по розробці машини офсетного друку

1. Призначення ДКР.

Розробка машини офсетного друку. Група новизни Б, група складності 4.

2. Підстава для виконання ДКР.

Підставою є методичне вказівку «Організація і управління НДДКР». Завдання ОКР №5 варіант №21.

3. Склад.

До складу будуть входити: пояснювальна записка і макет.

4. Основні вимоги.

4.1 Перелік типових технологічних процесів на кожну деталь.

4.2 Перелік ТЗ на розробку СТО та оснащення.

4.3 Перелік технологічних інструкцій.

4.4 Розробка КО на КЕС.

4.5 Складання переліку ТО на дослідний зразок.

4.6 Розробка кінематичної схеми зразка,

4.7 Відомість специфікації, посилальних документів і власників підшипників.

4.8 Метрологічна експертиза.

4.9 Розрахунки (вартісні, розрахунок розмірних ланцюгів, міцності конструкцій, графоаналитические).

4.10 Габаритні креслення.

4.11 КО на виготовлення тари.

4.12 Розробка та узгодження ВП.

4.13 Розробка електромонтажних креслень.

4.14 Розробка ТУ.

4.15 Відомість матеріалів.

4.16 ТЗ на спец оснащення.

4.17 Проектування спеціального оснащення (кондуктор, штамп, її форма, інструмент)

4.18 Інспекція КО оснащення,

4.19 Розробка подетально-специфікованих норм витрат матеріалів.

4.20 Проект програми та методики проведення попередніх випробувань дослідного зразка виробу.

4.21 Розробка експлуатаційної документації на дослідний зразок, КЮ-приладу, стенди.

5. Склад звіту

5.1 ТЗ

5.2 План-графік проведення ДКР

5.3 Замовлення

5.4 Структура підрозділи для виконання ДКР.

5.5 Звітні документи.

5.5.1 Акт технічного приймання етапу.

5.5.2 Акт фінансовий.

5.5.3 План звіт за квартал.

6. Термін проведення робіт 18 місяців

вартість ч / міс. - 400.

Менеджер проекту ___

Стверджую

Головний конструктор

Підприємства

___

___ 2000РАБОЧІЙ ПЛАН-ГРАФІК

 Етап

 Під етап Найменування етапів, зміст робіт

 Виконавче підрозділ

 План Звіт

 Трудоем (н.час.)

 Термін виконання

 Кошторисна вартість, грн.

 03 Розробка попереднього проекту технологічного процесу оп. зразка виробу з присвоєнням документації літери «П»

 Робочий проект

 0100 Розробка переліку спец. технологій 1600

 0200 Розробка переліку типових технологічних процесів на кожну деталь 12000

 0300 Розробка переліку ТЗ на розробку СТО та оснастки 12000

 0400 Розробка переліку технологічних інструкцій 1800

 27400

 155,7ч / м

 62272,73

 04 Розробка РД зразка виробу

 0100 Розробка КД, призначеної для виготовлення дослідного зразка виробу, оснащення та інструменту

 0101 Розробка комплекту КД на зразок

 0101.01 Складання переліку ТД на оп. зразок 12

 0101.02 Розробка креслень контрольних зборок 2310

 0101.03 Розробка креслень деталей 16000

 0101.04 Проведення тех. контролю КД 1656

 0101.05 Відпрацювання креслень на технологічність 414

 0101.06 Розробка кінематіч. схеми зразка 221

 0101.07 Розробка складальних креслень хутро частини 15400

 0101.08 Розробка специфікацій 525

 0101.09 Розробка відомості: специфікації, посилальних док. і власників оригіналів 100

 0101.10 Проведення метрологічної експертизи креслень 3240

 0101.11 Розробка ТЗ для підрозділів-співвиконавців 48

 Узгодження ТЗ 9,6

 0101.12 Проведення метрологічної експертизи 168

 0101.13 Проведення розрахунків (точностних, розрахунок розмірних ланцюгів, міцності конструкцій, ЗІП, графоаналітичний) 357,5

 0101.14 Розробка габаритних креслень 546

 0101.15 Розробка КД на виготовлення тари 192

 0101.16 Розробка карт робочих режимів 187,5

 0101.17 Розробка СХЕ дослідного зразка 436,1

 0101.18 Розробка та узгодження ВП 1087,5

 0101.19 Розробка електромонтажних креслень (блоків, пультів) 1650

 0101.20 Розробка КД на мікроскладення дослідного зразка 437,5

 0101.21 Розробка креслень друкованих плат 1100

 0101.22 Розробка ТУ 775

 0101.23 Проведення метрологічної експертизи ТУ 62,5

 0101.24 Проведення нормоконтролю 1200

 0101.25 Зняття копій документації на копіювально розмножувального обладнання 40

 Комплектування та видача копій 400

 0101.25.01 Ув'язка запозичених електросхем 460

 0101.26 Копіювання КД і ТД на кальку 75

 0101.27 Звірка копій з оригіналом 10,7

 0101.28 Машинописні роботи 320

 0101.29 Ув'язка запозичених детелей 3200

 52640,9

 299,1 ч / м

 119638,41

 05 Розробка КЕС, КЮП, КІА

 0102 Розробка комплекту КД на оснащення, інструмент обладнання

 0102.01 Розробка КД на КЕС 3750

 0102.02 Розробка СХЕ КЕС 1985

 0102.03 Розробка та узгодження ВП наКЕС 36,25

 0102.04 Розробка СХО на КЮП 800

 0102.05 Розробка КД на КЮП 15980

 0102.06 Розробка СХЕ КІА для оп. зразка 429

 0102.07 Розробка КД КІА для оп. зразка 44000

 66980

 380,6ч / м

 152227,27

 06 Розробка програмного забезпечення

 0103 Розробка програмного забезпечення

 0103.01 Програмування та налагодження програми 1256

 0103.02 Розробка програмних документів відповідно до вимог ГОСТ 330

 0103.03 Розробка, узгодження та затвердження порядку і методики випробувань програмного продукту 64

 0103.04 Проведення попередніх (державних, пріємосдаточних та ін.) Випробувань 130

 0103.05 Коригування програми і програмної документації за результатами випробувань 500

 0103.06 Підготовка та передача програми і програмної документації для супроводу 130

 2410

 13,7 ч / м

 5477,27

 07 Розробка технологічної документації та спецоснащення

 0200 Розробка технологічних документів, призначених для виготовлення оп. зразка в обсязі, визначеному потребами та масштабом дослідного виробництва

 0202 Розробка відомостей матеріалів ВМ 132

 0203 Розробка та затвердження графіка підготовки виробництва ГПП 1600

 0204 Розробка ТЗ на спецоснащення 64

 0205 Проектування спецоснащення 320

 0206 Інспекція КД оснастки 25

 0207 Розробка техпроцесів 13300

 0208 Розробка подетально-спеціфіці-рова норм витрати матеріалу 160

 0209 Розробка, погодження та затвердження висновку про технологічність вироби 25

 0210 Проведення технологічної підготовки виробництва тари 24

 15650

 88,9 ч / м

 35568,18

 08 Розробка експлуатаційної документації

 0300 Розробка експлуатаційної документації

 0301 Розробка проекту програми та методики проведення попередніх випробувань оп. зразка виробу 735

 0302 Розробка експлуатаційної документації (ТО, ІЕ, ПС і т.д.) на оп. зразок, КЮ-прилади, стенди, НДІ (нестандартні засоби випробувань) 600

 0303 Складання переліку ел.схем і розбивка по папках 1

 0304 Розрахунок вмісту драгметалів 25

 0305 Узгодження ЕД з ОТТ 70

 0306 Нормоконтроль ЕД 105

 0307 Метрологічна експедиція ЕД 3

 0308 Зняття копій з ЕД 38,4

 0309 Розробка ілюстрацій до ЕД 610

 0310 Розробка методики юстирування і настройкіобразца, НДІ, нестандартизованих методик вимірювань підлягають метрологічної атестації 6,2

 0400 Узгодження і затвердження у замовника документації 1,5

 0401 Розробка повідомлення про готовність технічної документації 8

 0402 Приймання 8

 0403 Доопрацювання РКД 11026

 0404 Повторний розгляд на НТС 140

 0405 Отримання приймально-здавального акту про передачу копій робочої конструкторської документації головному виробнику 200

 13577,1

 77,14

 30857,27

 РАЗОМ

 178658

 406040,91

Менеджер проекту ___

Начальник ведучого відділу ___

Начальник відділення ___

Начальник ППО ___

Трудомісткість етапів і стадій розробки ДКР

 Етапи та стадії розробки Трудомісткість, н.час

 1. Розробка ТЗ 3573,16

 2. Розробка технічної пропозиції 50024,24

 3. Розробка ескізного проекту 85755,84

 4. Розробка технічного проекту 128633,76

 5. Розробка робочої документації 178658,00

 6. Виготовлення одного досвідченого зразка 107194,80

 7. Проведення (участь) у попередніх випробуваннях 35731,60

 8. Коригування технічної документації 35731,60

 9. Доопрацювання дослідного зразка 23582,86

 10. Пред'явлення дослідних зразків на гос. випробування 3573,16

 11. Участь у держ. випробуваннях 29299,91

 12. Коригування технічної документації за результатами держ. випробувань та підготовка до серійного пр-ву. 32873,07

 ВСЬОГО:

 714632

Менеджер проекту ___

Погоджено Затверджено

Головний інженер Головний конструктор

___ ___

___2000 Р ___ 2000

План-графік

виконання ДКР

Тема: «машина офсетного друку»

Варіант 5/21.

 № пов. Найменування етапів Испол нітеля робіт 2000 2001 2002 Примітки

 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

 1 Розробка ТЗ 17 1,2

 2 Розробка ТП 235 1,21

 3 Розробка ЕП 200 1,22

 4 Розробка технічного проекту 200 1,22

 5 Розробка робочої документації 210 1,21

 6 Виготовлення дослідного зразка 250 1,22

 7 Проведення (участь) у попередньому випробуванні 170 1,2

 8 Коригування ТО за результатами предва рительного випробування 170 1,2

 9 Доопрацювання дослідного зразка 224

 1,2

 10 Пред'явлення образ цов на гос. випробуванні 34

 1,2

 11 Участь у держ. випробуваннях 138 1,21

 12 Коригування ТО за результатами держ. випро бувань 156 1,2

Менеджер проекту ___ Начальник ведучого відділу ___

Менеджер по темі ___ Начальник відділення ___

Замовлення № 5/21.

Погоджено Затверджую

Керівник підрозділу Начальник глав. конструктор

темодержателя

На виконання робіт по темі

«Машина офсетного друку»

Підстава на виконання роботи

Т3№

Джерело фінансування

Підрозділи виконавці

Терміни виконання: початок-01.09. 2000 закінчення 28.02. 2002

 Етап Найменування етапу види робіт Терміни виконання Підрозділ Всього, осн з / п, грн В тому числі по кварталах Всього трудомісткість, ч / м В тому числі по кварталах

 початок закінчення 2000 2001 2002 2000 2001 2002

 III IV I II III IV I III IV I II III IV I

 1 Розробка ТЗ 1.09. 29.09 2 8160 8160 20,4 20,4

 2 Розробка ТП 2.10 31.10 2 113 760 113 760 284,4 284,4

 3 Розробка ЕП 1.11 29.12 2 195 200 195 200 488 488

 4 Розробка технічного проекту 3.01 30.03 2 292 800 292 800 732 732

 5 Розробка робочої документації 2.04 31.07 2 406 560 304 920 101 640 1016,4 762,3 254,1

 6 Виготовлення дослідного зразка 1.08 28.09 4 244 000 244 000 610 610

 7 Проведення (участь) у попередньому випробуванні 1.10 31.10 3 81600 81600 204 204

 8 Коригування ТО за результатами попереднього випробування 1.11 30.11 2 81600 81600 204 204

 9 Доопрацювання дослідного зразка 3.12 17.12 3 53760 53760 134,4 134,4

 10 Пред'явлення зразків на гос. випробуванні 18.12 31.12 2 8160 8160 20,4 20,4

 11 Участь у держ. випробуваннях 3.01 31.01 2 66792 66792 166,98 166,98

 12 Коригування ТО за результатами держ. випробувань та підготовка до серії 1.02 28.02 2 74880 74880 187,2 187,2

 Разом:

 1627272 8160 308960 292800 304920 345640 225120 141672

 4068,18 20,4 772,4 732 762,3 864,1 562,8 354,18

Стверджую Стверджую

Директор підприємства Директор підприємства

___ І. С. Задорожний ___ О. В. Івушкіна

2000 ___2000 р

АКТ

технічного приймання пов. 2 по ТЗ

варіанту № 5/21 від 31.10.2000 р

(Виріб «машина офсетного друку»)

Цей Акт складено у тому, що Чиу на підставі ТЗ варіанту 5/21 від 31.10.2000 виконаний етап № 2, в обсязі якого проведена розробка та узгодження технічної пропозиції (ТП) по виробу «машина офсетного друку» на суму 113 760 грн.

Від підприємства: Від підприємства:

___ ___

Найменування виконавця Найменування замовника

Адреса ___ Адреса ___

Розрахунковий рахунок ___ Розрахунковий рахунок ___

в ___ в ___

місто ___ місто ___ АКТ

здачі-приймання науково-технічної продукції

по ТЗ варіанту № 5/21

Ми, що нижче підписалися, представник Виконавця - менеджер проекту Івушкіна О. В., з одного боку, і представник Замовника ___ з іншого боку склали цей акт про те, що Виконавцем здані наступні роботи:

 № п / п Найменування теми як етапу за договором Чим закінчений етап Ціна етапу

 1 Розробка технічної пропозиції ТП 113 760

Дана науково-технічна продукція задовольняє умовам договору в належному порядку оформлена і приймається Замовником.

Договірна ціна склала по етапу 113760 грн. (Сто тринадцять тисяч сімсот шістьдесят грн.).

Загальна сума авансу, перерахована Виконавцю становить 56880 грн. (П'ятьдесят шість тисяч вісімсот вісімдесят грн.).

Слід до перерахування Виконавцю 56880 грн. (П'ятьдесят шість тисяч вісімсот вісімдесят грн.).

Роботу здав Роботу прийняв

Від виконавця Від замовника

Стверджую

Керівник підприємства

2000

План звіт

за основними економічними показниками

на I квартал 2002 р відділення № 3

 № п / п Найменування показників одиниця виміру план на квартал Вип. в див. вартості фактичні витрати% виконання

 1 Номенклатура і обсяг договірних робіт по етапах, що підлягають здачі Замовнику грн. 141672 141672 100%

 2 Фонд заробітної плати грн 141672 141672 100%

 3 Загальний обсяг робіт в кошторисній вартості грн 141672 141672 100%

 4 Чисельність працюючих чол 354,18 354,18 100%

Начальник ППО ___

Погоджено: начальник ОТПЗ ___

Список використаних джерел

1. І. М. Разумова. Організація і планування машинобудівного виробництва, 1974.

2. К. Ф. Пузини, А. К. Казанцев, Л. С. Бармонін. Організація і планування НДДКР, 1989.

© 8ref.com - українські реферати