На головну

Микропроцессор КР580ИК - Інформатика

КР580ИК80 являє собою 8-розрядний процесор, в якому поєднані

операційне і котра управляє пристрою.

Опишемо коротко вузли цього процесора.

Регістри даних. Для зберігання що у операціях даних передбачено сім

8-розрядних регістрів. Регістр А, званий акумулятором, призначений для

обміну інформацією з зовнішніми пристроями, при виконанні арифметичних,

логічних операцій та операцій зсуву він служить джерелом операнда, в нього

поміщається результат виконаної операції.

Шість інших регістрів, позначених B, C, D, E, H, L, утворюють так званий

блок регістрів загального призначення РОН. Ці регістри можуть використовуватися як

одиночні 8-розрядні регістри. У випадках, коли виникає необхідність зберігати

16-розрядні двійкові числа, вони об'єднуються в пари BC, DE, HL.

Покажчик стека SP служить для адресації особливого виду пам'яті , званого стеком.

Лічильник команд PC призначений для зберігання адреси команди.

Арифметическо-логічний пристрій (АЛП). В 8-розрядному АЛУ передбачена

можливість виконання чотирьох арифметичних операцій, чотирьох видів

логічних, а також чотирьох видів циклічного зсуву.

При виконанні цих операцій одним з операндів служить вміст акумулятора і

результат операції поміщається в акумулятор. Циклічний зсув виконується

тільки над вмістом акумулятора. Передбачена можливість виконання

арифметичних операцій над десятковими числами.

Регістр ознак (РП). Цей 5-розрядний регістр призначений для зберігання

певних ознак, що виявляються в числі, яке являє собою результат

виконання деяких операцій. П'ять тригерів цього регістру мають таке

призначення:

тригер Тс - тригер перенесення

тригер Тz - тригер нуля

тригер Тs - тригер знака

тригер Тp - тригер перенесення

тригер Тv - тригер додаткового переносу

Блок управління. Складається з регістра команд, куди приймається перший байт

команди і керуючого пристрою, що формує керуючі сигнали, під

дією яких виконуються мікрооперації в окремих вузлах.

Буфери. Буфери даних і буфери адреси забезпечують зв'язок центрального процесора

із зовнішніми шинами даних і адреси. Використання буферів з трьома станами

дозволяє процесору відключатися від зовнішніх шин, надаючи їх в розпорядження

зовнішніх пристроїв, а також дозволяє використовувати одну й ту ж саму шину як для

прийому даних так і для передачі.

Структурна схема БІС КР580ИК80.

4096х8 RAM (ОЗУ) 2к х 4

Алгоритм:

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com