На головну

 Кадрова стратегія - Керуючі науки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РФ

МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Красноярський ФІЛІЯ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ДОСЛІДНА РОБОТА

З дисципліни «Управління персоналом»

Виконав: Савченко Я. Н.

Гр. 42

Керівник: Дубровська Т. В.

К.е.н., доцент

КРАСНОЯРСК 2000

ЗМІСТ

Вступні зауваження 3

Розділ 1. Опис досліджуваної фірми 4

Розділ 2. Опис стратегії фірми 6

Розділ 3. Стратегія розвитку персоналу фірми.

Розділ 4. Процедури відбору персоналу у фірму (на прикладі відділу реалізації)

Вступні зауваження

Управління персоналом - аж ніяк не нова наука, але разом з тим в нашій країні їй поки не приділяється належної уваги. Втім, це не дивно - управління персоналом організації - галузь все-таки стратегічного, а не оперативного управління (зрозуміло, якщо говорити саме про управління персоналом, а не веденні кадрового діловодства). Наш же бізнес з самого початку свого існування взяв орієнтацію на короткострокову прибуток при мінімумі витрат. Виходячи з цієї установки вкладення в людський капітал, довгострокові за визначенням, розглядаються як щось надординарного, на загальну думку, - те, що можна робити в останню чергу. Чимало сприяє формуванню цієї думки і безмежність російського ринку робочої сили.

Однак минуле десятиліття реформ показало, що дана думка помилкова. І, що найважливіше, більшість керівників стало це розуміти. Доказ тому - поява величезної кількості повідомлень про всілякі курсах з управління персоналом для керівників компаній, а також швидке зростання ринку рекрутингових послуг.

Тому напрямок, обраний в якості основного для даної роботи, набуло зараз особливого значення. Ми спробуємо показати зв'язок між загальною стратегією фірми і її кадровою політикою, а основними завданнями, які стоять перед нами при вивченні поставлених питань, ми будемо вважати наступні:

1. Визначити стратегію досліджуваної фірми;

2. Визначити стратегію розвитку персоналу досліджуваної фірми;

3. Розглянути процедури відбору персоналу у відділ реалізації досліджуваної фірми.

Розділ 1. Опис досліджуваної фірми.

Фірма - Видавничий Дім «Новий тиждень».

Напрямок бізнесу - видавнича діяльність.

Організаційно-правова форма - товариство з обмеженою відповідальністю.

Опис продукту фірми.

Газета «Нова Тиждень» - газета безкоштовних оголошень. Періодичність: щотижня. День виходу: понеділок. Полосность - 32А3 (дві зошити по 16А3). Тираж - 9000 екз. Розповсюдження:

Розпечать: 4400 прим.

Край: 1380 прим.

Власні точки: 450 прим.

Інші розповсюджувачі: 2770 прим.

Зростання продажів за останні три місяці: + 3% на місяць.

Ціна роздрібна - 3 руб. 00 коп.

Газета: «Газета з програмою» - газета для телеглядачів. Періодичність: щотижня. День виходу: Середа. Полосность - 16А3. Тираж - 5100 екз. Розповсюдження:

Розпечать: 2800 прим.

Власні точки: 300 прим.

Інші розповсюджувачі: 2000 прим.

Зростання продажів за останні три місяці: + 8% на місяць.

Ціна роздрібна - 2 руб. 00 коп.

Газета «Свіжий сканворд» - розважальна газета. Періодичність: раз на два тижні. День виходу: п'ятниця. Полосность - 8А3. Тираж - 12 000 екз. Розповсюдження:

Розпечать: 8900 прим.

Край: 1000 екз.

Власні точки: 500 прим.

Інші розповсюджувачі: 1600 прим.

Зростання продажів за останні три місяці: + 3% на місяць.

Ціна роздрібна - 3 руб. 00 коп.

Розділ 2. Опис стратегії фірми.

Аналіз стратегічного положення фірми в галузі.

Аналіз проводиться відповідно до методики В. С. Єфремова [1], відповідно до якої необхідно відповісти на перелічені нижче запитання. На основі відповідей на них будується модель інтерпретації, за якою визначається стратегічне становище фірми і даються рекомендації щодо її подальшого розвитку.

Табл. 1. Опитувальник для аналізу стратегічного положення фірми

 Опитувальник для аналізу стратегічного положення фірми (авт. В. С. Єфремов)

 ПИТАННЯ ТАК НІ

 МАКРОУСЛОВІЯ

 політичні умови

 Чи існують політичні умови для рівності конкурентних можливостей? +

 Чи ефективна законодавча база, на основі якої може здійснюватися регулювання даного виду бізнесу? +

 Чи можливо нормальний розвиток даного бізнесу в умовах існуючої внутрішньоекономічної політики? +

 Чи сприяє міжнародна політична інфраструктура нормальному розвитку даного виду бізнесу? +

 Чи високий політичний ризик даного виду бізнесу? +

 економічні умови

 Чи сприятливий для бізнесу загальний рівень ділової активності в країні? +

 Сприятливі чи фінансово-кредитні умови в країні? +

 Чи можливо нормальний розвиток даного бізнесу при існуючому рівні податків, ставки рефінансування та банківському відсотку? +

 Чи можливо нормальний розвиток бізнесу при існуючому рівні інфляції? +

 Чи високий економічний ризик виробничо-комерційних операцій фірми? +

 соціальні умови

 Сприятлива чи структура суспільства для розвитку даного виду бізнесу? +

 Чи можливо нормальний розвиток попиту на вироблені товари при існуючому рівні і структурі розподілу доходів (на споживання і накопичення) в суспільстві? +

 Сприятливі чи сформовані у суспільстві структура і динаміка споживчих переваг (потреб, смаків, моди)? +

 Сприятливі чи для розвитку бізнесу склалися в суспільстві стереотипи відносин до освіти, праці, відпочинку, сім'ї, уряду і т.д.? +

 Чи високий рівень соціального ризику даного виду бізнесу? +

 Технологічні умови

 Сприятливі чи для розвитку бізнесу склалися в країні умови доступу до новітніх технологій у відповідній області? +

 Сприятлива чи для розвитку бізнесу склалася в країні транспортна інфраструктура? +

 Чи може забезпечити розвиток бізнесу склалася в країні науково-дослідна та дослідно-конструкторська інфраструктура? +

 Велико чи відставання вітчизняної технології від кращих зарубіжних зразків? +

 Чи велика ймовірність технологічного ризику бізнесу? +

 МІКРОУСЛОВІЯ

 Оцінка виробничо-технологічної системи

 Чи забезпечуються адекватні умови для ефективної взаємодії всіх факторів виробництва? +

 Чи великі затримки у здійсненні окремих стадій виробництва через конфлікти за виробничі ресурси? +

 Чи високий рівень використання відмітних здібностей організації у виробничо-технологічному процесі? +

 Чи висока ймовірність зупинки виробничого процесу через збій в його самій слабкій ланці? +

 Чи ефективна застосовувана модель організації виробничого процесу? +

 Оцінка фінансово-економічної системи

 Чи можна вважати організацію фінансово-стійкою і незалежною? +

 Чи можна вважати організацію платоспроможною, ліквідною і рентабельною? +

 Чи можна вважати ефективною систему управління фінансами організації? +

 Чи можна вважати задовільним рівень віддачі вкладених інвестицій? +

 Чи можна вважати фінансово-економічну систему в цілому відмінною здатністю організації? +

 Оцінка системи управління

 Чи ефективна організаційна структура управління? +

 Чи ефективна система планування виробничо-комерційної діяльності? +

 Чи ефективна система стимулювання в організації? +

 Чи ефективні системи контролю і регулювання в організації? +

 Чи можна вважати систему управління в цілому відмінною здатністю організації? +

 Оцінка системи підготовки виробництва і маркетингу

 Чи ефективні прийняті в організації методи вивчення потреб і структури ринку, реклама і методи просування товару на ринок? +

 Чи ефективна система ціноутворення? +

 Чи ефективні торгово-збутові ланцюжки? +

 Чи існує в організації, а якщо так, то чи ефективна система НДДКР? +

 Чи складають системи підготовки виробництва і маркетингу основу конкурентних переваг організації? +

 Оцінка корпоративної культури

 Чи визначається робота організації її стратегією? +

 Чи відповідають формальні взаємини в організації її організаційній структурі? +

 Чи ефективний стиль управління і виконання в організації? +

 Чи існують загальні цінності, які об'єднують людей, що працюють в організації? +

 Чи є корпоративна культура основою конкурентних переваг організації? +

 РИНКОВІ УМОВИ

 Потенціал ринку

 Чи висока частка найбільш ймовірних покупців серед усіх, на кого зорієнтований товар? +

 Позитивна тенденція зміни цієї частки? +

 Чи висока ступінь прихильності покупців до одного продавцеві? +

 Чи сильно відрізняється потенціал ринку в самому вузькому сегменті від самого широкого сегмента? +

 Чи висока чутливість ринку до реклами? +

 Структура ринку

 Локально-концентрований ринок (спеціалізація на вузькому типі клієнтів в дуже обмеженому географічному регіоні)? +

 Локально-Диференційований ринок (широкий тип клієнтів в дуже обмеженому географічному регіоні)? +

 Глобально-концентрований ринок (спеціалізація на вузькому типі клієнтів в географічно необмеженій регіоні)? +

 Локально-Диференційований ринок (різноманітні типи клієнтів в географічно необмеженій регіоні)? +

 Глобальний ринок (всі типи клієнтів в географічно необмеженій регіоні)? +

 Вік ринку

 Ринок знаходиться у фазі зародження? +

 Ринок знаходиться у фазі розвитку? +

 Ринок знаходиться у фазі зрілості? +

 Ринок знаходиться у фазі скорочення? +

 Ринок знаходиться у фазі розкладання? +

 Еластичність попиту

 Чи високий рівень локальної чутливості поведінкової реакції покупця на зміну ціни на ринку? +

 Чи високий рівень постійної еластичності попиту на ринку? +

 Чи високий рівень змінної еластичності попиту на ринку? +

 Чи сильно залежить еластичність попиту від стадії життєвого циклу ринку? +

 Чи сильно відрізняється еластичність попиту на даному ринку від еластичності на суміжних з ним ринках? +

 Ключові фактори успіху на ринку

 Чи є серед КФУ такі, що виникають під тиском сприятливих зовнішніх умов, але яких у нас сьогодні немає? +

 Чи є серед КФУ такі, що пов'язані з наявністю таких відмітних здібностей, якими ми сьогодні не володіємо? +

 Чи є серед КФУ такі, які формуються під впливом таких мікроусловій, які ще поки не створені в організації? +

 Чи є серед КФУ такі, які залежать від більш сильних, ніж у нас позицій організації в галузі? +

 Чи висока серед КФУ частка таких, що швидше за все організація не зможе забезпечити? +

 ГАЛУЗЕВІ УМОВИ

 Структура і динаміка конкуренції в галузі

 Структура конкуренції найближче до чистої? +

 Структура конкуренції найближче до монополістичної? +

 Структура конкуренції найближче до олігополії? +

 Структура конкуренції найближче до монополії? +

 Структура абсолютно нова і тому в ній конкуренції? +

 Загроза потенційної конкуренції в галузі

 Високі Чи виробничо-технологічні бар'єри входу в галузь? +

 Високі чи фінансово-економічні бар'єри входу в галузь? +

 Високі чи маркетингові бар'єри входу в галузь? +

 Високо чи відношення числа потенційних конкурентів до числа діючих «гравців» галузі? +

 Чи висока ймовірність сильного погіршення конкурентних позицій організації за умови входження в галузь всіх потенційних конкурентів? +

 Залежність від покупців

 Широкий вибір у покупця? +

 Чи висока ймовірність того, що покупець знає продукцію організації? +

 Чи висока ймовірність того, що, знаючи продукцію організації, покупець приймає її до уваги? +

 Чи висока ймовірність того, що, приймаючи продукцію організації до уваги, покупець розглядає можливість її придбання? +

 Чи висока ймовірність того, що, розглядаючи можливість придбання продукції організації, покупець зупинить на ній свій вибір? +

 Залежність від постачальників

 Чи висока частка вартості поставок у вартості виробленої організацією продукції? +

 Чи висока ступінь свободи організації при виборі постачальника? +

 Чи може постачальник диктувати виробничо-технологічні умови поставок? +

 Чи може постачальник диктувати фінансово-економічні умови поставок? +

 Здатна організація отримати контроль над постачальником? +

 Тиск товарів-замінників

 Чи високий питома вага витрат на товари-замінники у бюджеті споживача продукції? +

 Чи є у виробників товарів-замінників переваги перед організацією у виробничо-технологічному відношенні? +

 Чи є у виробників товарів-замінників перевагу в плані віку ринку? +

 Чи є у виробників товарів-замінників перевагу в плані науково-технічного розвитку галузі? +

 Переважні чи для традиційних (або потенційних) покупців продукції організації товари-замінники? +

Модель інтерпретації відповідей.

Аналіз даних проводиться шляхом зіставлення відповідей на питання табл. 1 зі значеннями, зазначеними в табл. 2 - 20.Аналіз макроусловій

Політичні умови (Iп.у.) Табл. 2

 Питання / Відповідь

1

2

3

4

5

 Так 0 0 0 0 1

 Ні 1 1 1 1 0

 Не знаю 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Iп.у = a iп.у. / 5;

Інтерпретація:

0,00 ? Iп.у. <0,20 дуже сприятливі політичні умови;

0,20 ? Iп. у. <0,35 сприятливі політичні умови;

0,35 ? Iп. у. <0,50 швидше сприятливі політичні умови;

0,50 ? Iп. у. <0,65 швидше несприятливі політичні умови;

0,65 ? Iп. у. <0,80 несприятливі політичні умови;

0,80 ? Iп. у. ? 1,00 дуже несприятливі політичні умови.

Економічні умови (Iе.у.) Табл. 3

 Питання / Відповідь

1

2

3

4

5

 Так 0 0 0 0 1

 Ні 1 1 1 1 0

 Не знаю 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Iе.у = a iе.у. / 5;

Інтерпретація:

0,00 ? Iе.у. <0,20 дуже сприятливі економічні умови;

0,20 ? Iе. у. <0,35 сприятливі економічні умови;

0,35 ? Iе. у. <0,50 швидше сприятливі економічні умови;

0,50 ? Iе. у. <0,65 швидше несприятливі економічні умови;

0,65 ? Iе. у. <0,80 несприятливі економічні умови;

0,80 ? Iе. у. ? 1,00 дуже несприятливі економічні умови.

Соціальні умови (Iс.у.) Табл. 4

 Питання / Відповідь

1

2

3

4

5

 Так 0 0 0 0 1

 Ні 1 1 1 1 0

 Не знаю 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Iс.у = a iс.у / 5;

Інтерпретація:

0,00 ? Iс.у. <0,20 дуже сприятливі соціальні умови;

0,20 ? Iс. у. <0,35 сприятливі соціальні умови;

0,35 ? Iс. у. <0,50 швидше сприятливі соціальні умови;

0,50 ? Iс. у. <0,65 швидше несприятливі соціальні умови;

0,65 ? Iс. у. <0,80 несприятливі соціальні умови;

0,80 ? Iс. у. ? 1,00 дуже несприятливі соціальні умови.

Технологічні умови (Iт.у.) Табл. 5

 Питання / Відповідь

1

2

3

4

5

 Так 0 0 0 0 1

 Ні 1 1 1 1 0

 Не знаю 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Iт.у = a iт.у. / 5;

Інтерпретація:

0,00 ? Iт.у. <0,20 дуже сприятливі технологічні умови;

0,20 ? Iт. у. <0,35 сприятливі технологічні умови;

0,35 ? Iт. у. <0,50 швидше сприятливі технологічні умови;

0,50 ? Iт. у. <0,65 швидше несприятливі технологічні умови;

0,65 ? Iт. у. <0,80 несприятливі технологічні умови;

0,80 ? Iт. у. ? 1,00 дуже несприятливі технологічні умови.

Підсумок:

Iмакроусловій = (Iп.у. + Iе.у. + Iс.у. + Iт.у.) ./ 4;

Інтерпретація:

0,00 ? Iмакроусловій <0,20 дуже сприятливі макроусловія;

0,20 ? Iмакроусловій <0,35 сприятливі макроусловія;

0,35 ? Iмакроусловій <0,50 швидше сприятливі макроусловія;

0,50 ? Iмакроусловій <0,65 швидше несприятливі макроусловія;

0,65 ? Iмакроусловій <0,80 несприятливі макроусловія;

0,80 ? Iмакроусловій ? 1,00 дуже несприятливі макроусловія.Аналіз мікроусловій

Виробничо-технологічна система (Iптс) Табл. 6

 Питання / Відповідь

1

2

3

4

5

 Так 0 1 0 1 0

 Ні 1 0 1 0 1

 Не знаю 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Iптс = a iптс / 5;

Інтерпретація:

0,00 ? Iптс <0,20 дуже добре відповідає цілям фірми;

0,20 ? Iптс <0,35 добре відповідає цілям фірми;

0,35 ? Iптс <0,50 непогано відповідає цілям фірми;

0,50 ? Iптс <0,65 не зовсім добре відповідає цілям фірми;

0,65 ? Iптс <0,80 погано відповідає цілям фірми;

0,80 ? Iптс ? 1,00 дуже погано відповідає цілям фірми.

Фінансово-економічна система (Iфес) Табл. 7

 Питання / Відповідь

1

2

3

4

5

 Так 0 0 0 0 0

 Ні 1 1 1 1 1

 Не знаю 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Iфес = a iфес / 5;

Інтерпретація:

0,00 ? Iфес <0,20 дуже добре відповідає цілям фірми;

0,20 ? Iфес <0,35 добре відповідає цілям фірми;

0,35 ? Iфес <0,50 непогано відповідає цілям фірми;

0,50 ? Iфес <0,65 не зовсім добре відповідає цілям фірми;

0,65 ? Iфес <0,80 погано відповідає цілям фірми;

0,80 ? Iфес ? 1,00 дуже погано відповідає цілям фірми.

Система управління (Iсу) Табл. 8

 Питання / Відповідь

1

2

3

4

5

 Так 0 0 0 0 0

 Ні 1 1 1 1 1

 Не знаю 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Iсу = a iсу / 5;

Інтерпретація:

0,00 ? Iсу <0,20 дуже добре відповідає цілям фірми ;;

0,20 ? Iсу <0,35 добре відповідає цілям фірми;

0,35 ? Iсу <0,50 непогано відповідає цілям фірми;

0,50 ? Iсу <0,65 не зовсім добре відповідає цілям фірми;

0,65 ? Iсу <0,80 погано відповідає цілям фірми;

0,80 ? Iсу ? 1,00 дуже погано відповідає цілям фірми.

Система підготовки виробництва і маркетингу (Iппм) Табл. 9

 Питання / Відповідь

1

2

3

4

5

 Так 0 0 0 0 0

 Ні 1 1 1 1 1

 Не знаю 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Iппм = a iппм / 5;

Інтерпретація:

0,00 ? Iппм <0,20 дуже добре відповідає цілям фірми;

0,20 ? Iппм <0,35 добре відповідає цілям фірми;

0,35 ? Iппм <0,50 непогано відповідає цілям фірми;

0,50 ? Iппм <0,65 не зовсім добре відповідає цілям фірми;

0,65 ? Iппм <0,80 погано відповідає цілям фірми;

0,80 ? Iппм ? 1,00 дуже погано відповідає цілям фірми.

Корпоративна культура (Iкк) Табл. 10

 Питання / Відповідь

1

2

3

4

5

 Так 0 0 0 0 0

 Ні 1 1 1 1 1

 Не знаю 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Iкк = a iкк / 5;

Інтерпретація:

0,00 ? Iкк <0,20 дуже добре відповідає цілям фірми;

0,20 ? Iкк <0,35 добре відповідає цілям фірми;

0,35 ? Iкк <0,50 непогано відповідає цілям фірми;

0,50 ? Iкк <0,65 не зовсім добре відповідає цілям фірми;

0,65 ? Iкк <0,80 погано відповідає цілям фірми;

0,80 ? Iкк ? 1,00 дуже погано відповідає цілям фірми.

Підсумок:

Iмікроусловій = (Iптс. + Iфес + Iсу + Iппм + Iкк) ./ 5;

Інтерпретація:

0,00 ? Iмікроусловій <0,20 дуже сприятливі мікроусловія;

0,20 ? Iмікроусловій <0,35 сприятливі мікроусловія;

0,35 ? Iмікроусловій <0,50 швидше сприятливі мікроусловія;

0,50 ? Iмікроусловій <0,65 швидше несприятливі мікроусловія;

0,65 ? Iмікроусловій <0,80 несприятливі мікроусловія;

0,80 ? Iмікроусловій ? 1,00 дуже несприятливі мікроусловія; Аналіз ринкових умов

Потенціал ринку (Іпр) Табл. 11

 Питання / Відповідь

1

2

3

4

5

 Так 0 0 0 1 0

 Ні 1 1 1 0 1

 Не знаю 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Іпр = a iпр / 5;

Інтерпретація:

0,00 ? Іпр. <0,20 дуже великий потенціал ринку;

0,20 ? Iпр <0,35 великий потенціал ринку;

0,35 ? Iпр <0,50 не дуже великий потенціал ринку;

0,50 ? Iпр <0,65 не надто маленький потенціал ринку;

0,65 ? Iпр <0,80 маленький потенціал ринку;

0,80 ? Iпр ? 1,00 дуже маленький потенціал ринку.

Вік ринку (Iвр) Табл. 12

 Питання / Відповідь

1

2

3

4

5

 Так 1 0 1 1 січня

 Немає 0 1 0 0 0

 Не знаю 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Iвр = a iвр / 5;

Інтерпретація:

0,00 ? Iвр <0,20 дуже сприятливий вік ринку;

0,20 ? Iвр <0,35 сприятливий вік ринку;

0,35 ? Iвр <0,50 швидше сприятливий вік ринку;

0,50 ? Iвр <0,65 швидше несприятливий вік ринку;

0,65 ? Iвр <0,80 несприятливий вік ринку;

0,80 ? Iвр ? 1,00 дуже несприятливий вік ринку.

Структура ринку (Iср) Табл. 13

 Питання / Відповідь

1

2

3

4

5

 Так 1 1 0,5 0 0

 Немає 0 0 0,5 1 січня

 Не знаю 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Iср = a iср / 5;

Інтерпретація:

0,00 ? Iср <0,20 дуже сприятлива структура ринку;

0,20 ? Iср <0,35 сприятлива структура ринку;

0,35 ? Iср <0,50 швидше сприятлива структура ринку;

0,50 ? Iср <0,65 швидше несприятлива структура ринку;

0,65 ? Iср <0,80 несприятлива структура ринку;

0,80 ? Iср ? 1,00 дуже несприятлива структура ринку.

Еластичність попиту (Іес) Табл. 14

 Питання / Відповідь

1

2

3

4

5

 Так 1 1 1 1 1

 Немає 0 0 0 0 0

 Не знаю 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Іес = a Іес / 5;

Інтерпретація:

0,00 ? Іес <0,20 дуже сприятлива еластичність попиту;

0,20 ? Іес <0,35 сприятлива еластичність попиту;

0,35 ? Іес <0,50 швидше сприятлива еластичність попиту;

0,50 ? Іес <0,65 швидше несприятлива еластичність попиту;

0,65 ? Іес <0,80 несприятлива еластичність попиту;

0,80 ? Іес ? 1,00 дуже несприятлива еластичність попиту.

Ключові фактори успіху на ринку (Iкфу) Табл. 15

 Питання / Відповідь

1

2

3

4

5

 Так 1 1 1 1 1

 Немає 0 0 0 0 0

 Не знаю 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Iкфу = a iкфу / 5;

Інтерпретація:

0,00 ? Iкфу <0,20 дуже позитивний ефект;

0,20 ? Iкфу <0,35 позитивний ефект;

0,35 ? Iкфу <0,50 швидше позитивний ефект;

0,50 ? Iкфу <0,65 швидше негативний ефект;

0,65 ? Iкфу <0,80 негативний ефект;

0,80 ? Iкфу ? 1,00 дуже негативний ефект.

Підсумок:

Iриночних умов = (Іпр. + Iср. + Iвр + Іес. + Iкфу) ./ 5;

Інтерпретація:

0,00 ? Iриночних умов <0,20 дуже сприятливі ринкові умови;

0,20 ? Iриночних умов <0,35 сприятливі ринкові умови;

0,35 ? Iриночних умов <0,50 швидше сприятливі ринкові умови;

0,50 ? Iриночних умов <0,65 швидше несприятливі ринкові умови;

0,65 ? Iриночних умов <0,80 несприятливі ринкові умови;

0,80 ? Iриночних умов ? 1,00 дуже несприятливі ринкові условія.Аналіз галузевих умов

Структура і динаміка конкуренції (Iсдк) Табл. 16

 Питання / Відповідь

1

2

3

4

5

 Так 1 1 0 0 0

 Немає 0 0 1 1 січня

 Не знаю 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Iсдк = a iсдк / 5;

Інтерпретація:

0,00 ? Iсдк <0,20 дуже слабка;

0,20 ? Iсдк <0,35 слабка;

0,35 ? Iсдк <0,50 не надто сильна;

0,50 ? Iсдк <0,65 не надто слабка;

0,65 ? Iсдк <0,80 сильна;

0,80 ? Iсдк ? 1,00 дуже сильна.

Загроза потенційної конкуренції (Iупк) Табл. 17

 Питання / Відповідь

1

2

3

4

5

 Так 0 0 0 1 січня

 Ні 1 1 1 0 0

 Не знаю 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Iупк = a iупк / 5;

Інтерпретація:

0,00 ? Iупк <0,20 дуже слабка;

0,20 ? Iупк <0,35 слабка;

0,35 ? Iупк <0,50 не надто сильна;

0,50 ? Iупк <0,65 не надто слабка;

0,65 ? Iупк <0,80 сильна;

0,80 ? Iупк ? 1,00 дуже сильна.

Залежність від покупців (Iзпок) Табл. 18

 Питання / Відповідь

1

2

3

4

5

 Так 1 0 0 0 0

 Немає 0 1 1 1 1

 Не знаю 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Iзпок = a iзпок / 5;

Інтерпретація:

0,00 ? Iзпок <0,20 дуже слабка;

0,20 ? Iзпок <0,35 слабка;

0,35 ? Iзпок <0,50 не надто сильна;

0,50 ? Iзпок <0,65 не надто слабка;

0,65 ? Iзпок <0,80 сильна;

0,80 ? Iзпок ? 1,00 дуже сильна.

Залежність від постачальників (Iзпост) Табл. 19

 Питання / Відповідь

1

2

3

4

5

 Так 1 0 1 1 0

 Немає 0 1 0 0 1

 Не знаю 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Iзпост = a iзпост / 5;

Інтерпретація:

0,00 ? Iзпост <0,20 дуже слабка;

0,20 ? Iзпост <0,35 слабка;

0,35 ? Iзпост <0,50 не надто сильна;

0,50 ? Iзпост <0,65 не надто слабка;

0,65 ? Iзпост <0,80 сильна;

0,80 ? Iзпост ? 1,00 дуже сильна.

Тиск товарів-замінників (Iтз) Табл. 20

 Питання / Відповідь

1

2

3

4

5

 Так 1 1 1 1 1

 Немає 0 0 0 0 0

 Не знаю 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Iтз = a iтз / 5;

Інтерпретація:

0,00 ? Iтз <0,20 дуже слабке;

0,20 ? Iтз <0,35 слабке;

0,35 ? Iтз <0,50 не надто сильне;

0,50 ? Iтз <0,65 не надто слабке;

0,65 ? Iтз <0,80 сильне;

0,80 ? Iтз ? 1,00 дуже сильне.

підсумок

Iотраслевих умов = (Iсдк + Iупк + Iзпок + Iзпост + Iтз) ./ 5;

Інтерпретація:

0,00 ? Iотраслевих умов <0,20 дуже сприятливі галузеві умови;

0,20 ? Iотраслевих умов <0,35 сприятливі галузеві умови;

0,35 ? Iотраслевих умов <0,50 швидше сприятливі галузеві умови;

0,50 ? Iотраслевих умов <0,65 швидше несприятливі галузеві умови;

0,65 ? Iотраслевих умов <0,80 несприятливі галузеві умови;

0,80 ? Iотраслевих умов ? 1,00 дуже несприятливі галузеві умови.

проаналізувавши отримані в ході дослідження відповіді (див. таблицю 1) ми отримали наступні дані:

Iмакроусловій = 0,35 - макроусловія сприятливі для реалізації цілей фірми;

Iмікроусловій = 0,24 - мікроусловія сприятливі для реалізації цілей фірми;

Iотраслевих умов = 0,40 - галузеві умови скоріше сприятливі для реалізації цілей фірми;

Iриночних умов = 0,38 - ринкові умови швидше сприятливі для реалізації цілей фірми;

Що, за методикою В. С. Єфремова відповідає позиції «ще не чоловік, вже не хлопчик». Розшифровка позиції: «компанія з досить високим стратегічним потенціалом і адекватністю його макроусловіям функціонує не в найпривабливішою галузі або має недостатні конкурентні переваги» [2], і основна стратегія фірми укладена у розвитку здатності протистояти конкуренції, уникаючи великих інвестицій, збільшуючи норму прибутку через продуктивність . Несприятливі ринкові умови пов'язані з тим, що компанія ще не отримала достатньої частки ринку внаслідок досить сильної конкуренції на ринку. Необхідно відзначити, що існуючі тенденції розвитку організації дозволяють прогнозувати зростання частки ринку, що забезпечить організації додаткові переваги в конкурентній боротьбі і дозволить їй увійти до групи лідерів ринку.

Віднісши отримані висновки з даними табл. 1, ми бачимо, що основні стратегічні проблеми компанії полягають у наступному:

1. Неефективна система маркетингу фірми;

2. Висока загроза потенційної конкуренції в галузі, що викликано низькими вхідними бар'єрами;

3. Висока залежність від постачальників.

Відповідно, основні стратегічні можливості компанії полягають у тому, що:

1. Компанія має хорошу репутацію серед споживачів;

2. Компанія ефективно використовує існуючі фінансові ресурси і має можливість у разі необхідності залучати додаткові кошти на вигідних умовах;

3. Компанія ефективно організовує виробничий процес внаслідок наявності у неї персоналу високої кваліфікації;

4. Темпи зростання обсягів продажів і частки ринку компанії перевищують середні по галузі.

Перетворимо ці дані в таблицю SWOT (табл. 2) Табл. 21. SWOT-аналіз для Видавничого Дому "Нова Тиждень".

 Можливості

 Загрози

 Сильні сторони

 Маючи хорошу репутацію серед споживачів і напрацьовані зв'язки з посередниками фірма полегшує собі вихід на ринок з новою продукцією Висока залежність від постачальників нейтралізується ефективною організацією виробничого процесу у фірмі

 Слабкі сторони

 Маючи достатні фінансові ресурси, компанія може організувати виробництво нових товарів, але цьому заважає погане знання ринку внаслідок неефективної системи маркетингу Неефективність системи маркетингу при високій загрозі потенційної конкуренції в галузі може перешкоджати розвитку організації в разі появи нових конкурентів, що мають гарне знання ринку

Таким чином, основна мета компанії на найближчий час полягає в організації ефективної системи маркетингу, для чого потрібно вирішити такі завдання:

1. Визначити людину, яка буде виконувати функції менеджера з маркетингу;

2. Підвищити кваліфікацію основних фахівців компанії в області маркетингу;

3. Провести повний аудит системи маркетингу компанії з метою визначення ключових проблем.

Враховуючи предметну спрямованість даної роботи далі ми розглянемо шляхи вирішення перших двох завдань, які безпосередньо стосуються проблем управління персоналом компанії.

Розділ 3. Стратегія розвитку персоналу фірми.

Основним напрямком стратегії розвитку персоналу Видавничого Дому "Нова Тиждень", як ми вже з'ясували, є підвищення рівня знань працівників фірми в ключових областях їх діяльності.

Розглянемо більш докладно дані області стосовно кожної посади у фірмі (табл. 22):

Табл. 22. Посадові обов'язки працівників компанії

 Посада

 Основні функції, що виконуються на даній посаді

 Керівник відділу реалізації

 1. Організація збуту продукції фірми через оптових і роздрібних посередників;

 2. Формування штату продавців;

 3. Визначення, спільно з керівником фірми, оптових і роздрібних цін на продукцію фірми;

 4. Планування об'ма збуту продукції;

 5. Координація роботи відділу.

 Керівник відділу рекламних продажів

 1. Організація продажів рекламних місць в газетах, що випускаються Видавничим Домом;

 2. Формування штату менеджерів з продажу рекламних можливостей;

 3. Визначення, спільно з керівником фірми, розцінок на розміщення реклами у виданнях Видавничого Дому;

 4. Координація роботи відділу.

 Менеджер з продажу рекламних можливостей

 1. Проведення переговорів з потенційними рекламодавцями;

 2. Виконання робіт з виконання поточних замовлень;

 3. Інформування клієнтів про можливості видань Видавничого Дому;

 4. Ведення первинної бухгалтерської документації.

 Продавці газет 1. Продаж продукції Видавничого Дому "Нова Тиждень" по офісним будівлям і ринкам міста.

 Менеджер проекту

 1. Формування стратегії просування продукції фірми на ринок (організація реклами, презентацій);

 2. Формування продуктової стратегії фірми.

 Керівник організації

 1. Розробка і контроль реалізації стратегії фірми;

 2. Встановлення цілей відділам розповсюдження і рекламних продажів, контроль їх виконання;

 3. Подання фірми в ділових колах міста.

Решта посад не розглядаються, так як слабо пов'язані з реалізацією основної стратегічної задачі фірми - організацією ефективної системи маркетингу.

Розглянемо методи розвитку персоналу фірми:

1. Напрямок керівників відділів, менеджерів з продажу рекламних можливостей і директора фірми на семінари-тренінги, присвячені питанням управління маркетингом на підприємстві і проблемам загального і стратегічного менеджменту;

2. Напрям менеджерів з продажу рекламних можливостей на семінари-тренінги, присвячені мистецтву спілкування і продажів.

Також важливими напрямками кадрової політики компанії є посилення мотивації співробітників і зменшення плинності кадрів. Для реалізації цих завдань пропонується введення системи бонусів. Ідея така - кожен працівник фірми отримує певний бонус після закінчення року. бонусний фонд формується за рахунок відрахувань від прибутку організації. Розподіл фонду відбувається на основі оцінки участі кожного працівника в діяльності компанії з урахуванням тривалості його роботи в ній. Розмір бонусу встановлюється на основі загальної заробітної плати працівника за минулий рік і ефективності його діяльності. Для працівників, які працювали в компанії більше року, розмір бонусу збільшується на 30% за кожен відпрацьований рік.

Розділ 4. Система прийому персоналу в фірму (на прикладі відділу реалізації)

У описуваної ситуації в досліджуваній фірмі була вакантна посада керівника відділу розповсюдження Видавничого Дому "Нова Тиждень". Розглянемо процес прийому персоналу н прикладі даної посади.

Даний процес проходив у декілька етапів:

1. Формування замовлення на посаду;

2. Інформування ринку робочої сили про наявність вакансії;

3. Формування бази претендентів;

4. Відбір претендентів;

5. Адаптація нового працівника у фірмі.

Розглянемо реальний зміст кожного з цих етапів.

1. Формування замовлення на посаду.

Вакантна посада - керівник відділу розповсюдження Видавничого Дому "Нова Тиждень"

Їх функції:

1. Організація збуту продукції фірми через оптових і роздрібних посередників;

2. Формування штату продавців;

3. Визначення, спільно з керівником фірми, оптових і роздрібних цін на продукцію фірми;

4. Планування об'ма збуту продукції;

5. Координація роботи відділу;

6. Отримання газети в друкарні, її експедиція до складів посередників.

Місце роботи: офіс фірми;

Режим роботи: постійний. Робочий день: 800- 1700, вих. - СБ, НД

Умови роботи: наявність окремого кабінету, надання телефонного та пейджінговой зв'язку, ПК, виходу в Internet, надання службової машини в разі потреби.

Заробітна плата - 1500 руб. + 2% від обсягів реалізації на місяць.

Безпосередній керівник - директор фірми.

Освіта - вища, незакінчена вища за направленням економіка, бажана спеціалізація в області продажів.

Стать - чоловіча.

Вік - 22 - 45 років.

Бажаний досвід роботи у ЗМІ на аналогічній посаді, знання ринку друкованої продукції міста, наявність власного автомобіля.

Додаткові навички: основи прогнозування, вільне володіння ПК (MS Word, MS Excel, e-mail, Internet).

Бажані особисті якості: енергійність, підприємливість, наполегливість, спосіб встановлювати ділові зв'язки, неконфліктність, працьовитість.

2. Інформування ринку.

З метою інформування потенційних кандидатів була використана реклама в ЗМІ міста. Рекламне повідомлення містило наступну інформацію: «Видавництво прийме на постійну роботу керівника відділу розповсюдження. Вимоги: вища, незакінчена вища освіта, чоловік., 22 - 45 років, бажаний досвід аналогічної роботи. Тел. Для довідок: ****** ». Дане повідомлення поширювалося в ЗМІ міста протягом тижня.

3. Формування бази кандидатів.

Формування бази кандидатів проводилося за допомогою анкетування осіб, які відгукнулися на оголошення. На основі отриманої та перевірену інформації було відібрано три претенденти, найбільш повно задовольнити вищевикладеним вимогам.

4. Відбір претендента.

Проводився на основі індивідуальної співбесіди директора фірми з кожним з кандидатів. У ході співбесіди уточнювалася інформація, надана в анкеті, оцінювалася професійна та соціальна компетентність кандидатів. На основі отриманої інформації був зроблений остаточний вибір.

5. Адаптація нового працівника.

Процес адаптації нового працівника фірми полягав у:

1. Ознайомлення з фірмою, її історією, політикою, стратегією, цілями і завданнями працівника (дані процедури були частково проведені в ході етапу відбору);

2. Ознайомлення працівника з колегами;

3. Включення новачка в повсякденну роботу.

Підсумки першого місяця роботи нового людини в компанії показали, що процес адаптації пройшов нормально і новий працівник ефективно включився в нову діяльність.

[1]. Єфремов В. С. Стратегія бізнесу. Концепції та методи планування / Навчальний посібник. - М .: Видавництво «Финпресс», 1998. - 192 с.

[2] Єфремов В. С. Стратегія бізнесу. Концепції та методи планування / Навчальний посібник. - М .: Видавництво «Финпресс», 1998. - стор. 126

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com