На головну

 Ранжування критеріїв при виборі перевізника споживачами транспортних послуг - Логістика

Курсова робота «Ранжування критеріїв при виборі перевізника споживачами транспортних послуг»

Зміст

Вихідні дані

Введення

1. Теоретичний огляд проблеми:

1.1 Роль транспорту в просуванні товарів у логістичній системі

1.2 Опис ситуації, в якій здійснюється вибір перевізника

2. Аналітичний розділ:

2.1 Формулювання критеріїв вибору перевізника

2.2 Ранжування критеріїв

3.Рекомендательная частина:

3.1 Розрахунок критеріальних показників

3.2 Розрахунок рейтингу перевізників

Висновки

Література

Додаток 1

Вихідні дані

Найменування товаропотоку - цемент в мішках.

Обсяг товарної продукції - 32 000 т.

Країна призначення - Іспанія.

Компанії претенденти - №45,46,28,74,11

Дані про компанії претендентах представлені в табл.1.1, дані про флот компаній - в табл.1.2 - 1.6

Таблиця 1.1 Показники роботи компаній претендентів

 № Найменування судохлдной компанії Доходи, тис.грн. Витрати, тис.грн. Первісна вартість ОПФ, млн.грн. Знос, млн.грн. Дебеторская заборгованість, тис.грн. Кредиторська заборгованість, тис.грн. Власні кошти, тис.грн. Кількість судів Фрахтова ставка, дол / т Знижки до фрахтової ставкою,% Випадки несохранной доставки,% Випадки невчасної доставки,% Час роботи на ринку, років Оцінка споживачів, бали

 11

 ТОВ "Білий птах" 1232,73 835,77 6,16 2,14 61,64 253,68 4620 5 20,81 1,5 (> 5000) 4,5 (> 10000) 2,49 2,22 3 9

 28

 АТ "Карат" 2825,47 1950,28 14,13 6,73 197,8 1088,8 8510 2 22 немає 8,09 2,19 2 серпня

 45 "Ніеско" 1574,93 1274,23 11,02 4,42 126 569,63 7590 5 23,19 немає 9,97 13,2 10 жовтня

 46 "Оріон Ко" 1732,42 1363,43 12,13 4,82 138,6 1246,4 8410 3 23,26 0,5 (для постійних клієнтів) 9,2 12,4 9 лютого

 74 СК "Укрферрі" 3684,33 3226,38 18,42 3,9 331,6 2987 16700 5 25,22 5,5 (> 10000) 10,2 (> 20000) 5,84 7,61 10 березня

Таблиця 1.2. Склад флоту ТОВ «Білий птах»

 Найменування судна Чиста вантажопідйомність, т

 Кипов місткість, м 3 Швидкість в вантажу, вузли Швидкість в баласті, вузли Вік, років

 "Амгуема" 7300 9306 14,9 16,4 10

 "Омськ" 12494 19917 17,4 20,3 12

 "Росток" 4911 6885 16,1 16,5 25

 "Сергій Боткін" 6450 9159 14,0 15,0 20

 "Слов'янськ" 10830 17330 17,7 20,6 15

Таблиця 1.3. Склад флоту АТ «Карат»

 Найменування судна Чиста вантажопідйомність, т

 Кипов місткість, м 3 Швидкість в вантажу, вузли Швидкість в баласті, вузли Вік, років

 "Новгород" 10950 17642 17,0 18,0 10

 "Піонер" 4087 6060 13,8 14,8 14

Таблиця 1.4. Склад флоту «Ніеско»

 Найменування судна Чиста вантажопідйомність, т

 Кипов місткість, м 3 Швидкість в вантажу, вузли Швидкість в баласті, вузли Вік, років

 "Андижан" 3971 5635 13,5 14,2 19

 "Белоретск" 12350 20409 18,8 22,1 11

 "Іркутськ" 10969 17168 16,1 18,0 20

 "Кишинів" 3850 5800 11,7 12,2 22

 "Сімферополь" 10830 17937 15,0 18,0 17

Таблиця 1.5. Склад флоту «Оріон і Ко»

 Найменування судна Чиста вантажопідйомність, т

 Кипов місткість, м 3 Швидкість в вантажу, вузли Швидкість в баласті, вузли Вік, років

 "Герої Панфіловців" 11738 19570 18,2 19,3 16

 "Муром" 11010 17123 17,2 18,7 21

 "Повенець" 3892 5767 13,5 14,2 25

Таблиця 1.6. Склад флоту СК «Укрферрі»

 Найменування судна Чиста вантажопідйомність, т

 Кипов місткість, м 3 Швидкість в вантажу, вузли Швидкість в баласті, вузли Вік, років

 "Василь Федосєєв" 5000 9306 14,9 16,4 18

 "Мариинск" 10978 17701 17,2 18,7 10

 "Нововолинськ" 12100 17642 17,0 18,0 14

 "Петро Дутов" 11627 18810 18,2 19,3 12

 "Сочі" 11097 17330 17,7 20,6 15

Прототипи судів наведені у Додатку 1.

Введення

Значна частина логістичних операцій на шляху руху матеріального потоку від первинного джерела сировини до кінцевого споживання здійснюється із застосуванням різних транспортних засобів. Витрати на виконання цих операцій складають до 50% від суми загальних витрат на логістику.

Одна з причин низької конкурентоспроможності товарів, вироблених в Україні та інших країнах СНД, полягає у великих витратах на транспортно-експедиційне обслуговування споживачів. Однак в умовах жорсткої ринкової конкуренції становище поступово змінюється. Спостерігається диференціація послуг, що розширює діапазон вільного вибору перевізника.

У той же час збільшення асортименту транспортно-експедиційних послуг може досягти такого рівня, коли споживач почне плутатися у пропонованих йому варіантах доставки закуповуваних товарів. Іншими словами, виникає проблема не тільки вільного, але і оптимального вибору транспортних послуг.

В даний час багатьма фірмами, в основному розглядаються питання планування виробництва і управління запасами, в той час як питання вибору перевізника та його вплив на результати діяльності випадає поки з уваги фахівців підприємства. Необхідність звернення уваги до питань планування доставки товарів пояснюються скороченням тривалості циклів торгівлі, збільшенням вартості зберігання і необхідністю прискорення реакції на споживчий попит. На важливість цього аспекту вказує той факт, що по деяких товарах витрати на доставку у фірми досягають, а іноді і перевищують витрати на виробництво.

У рішеннях про транспортування слід враховувати складні компроміси між різними видами транспорту, а також наслідки цих компромісів для інших видів діяльності в системі розподілу, таких, як складування і підтримка товарно-матеріальних запасів. Оскільки з плином часу відносні витрати різних видів транспорту змінюються, фірмам необхідно переглядати свої схеми транспортування з метою відшукання оптимального варіанту організації руху товару.

Серед методів, які використовуються споживачами транспортних послуг можна виділити метод вартісної оцінки, який полягає у прагненні фірми максимально збільшити прибуток за рахунок оптимального поєднання параметрів перевезення та товарного ринку; метод, що враховує технологічні параметри, коли вибір перевізника заснований на зв'язках між фізичними параметрами вантажу (маса, об'єм, здатність псуватися, ставлення його вартості до ваги) і системи перевезення (швидкість, частота перевезень і т.п.), тобто вибір перевізника визначається технологічними параметрами; а також багато інших методів.

Проте цими методами передбачається, що підприємство розглядає всі альтернативи і кожен параметр, що описує ці альтернативи, перш ніж зробити вибір. Однак на практиці це припущення є нереалістичним, особливо у відносно складних ситуаціях вибору, коли споживач може спробувати спростити завдання вибору, виключаючи багато альтернативи і (або) параметри з розгляду.

Одним з методів, що допускають виключення параметрів, є метод ранжирування за параметрами. Замість одночасного розгляду всіх параметрів перевізника для оцінки перевізника, наше підприємство проводить пошук параметрів послідовним чином, виходячи з тих параметрів, які вважаються найбільш значимими, по відношенню до менш значущим.

1. Теоретичний огляд проблеми

1.1. Роль транспорту в просуванні товарів у логістичній системі

Процес переміщення товарно-матеріальних цінностей, здійснюваний транспортом, є частиною процесу суспільного відтворення, тому бере участь у виробництві або як елемент технологічного процесу, або як самостійний процес, який робить можливим здійснення основних технологічних операцій.

Будучи галуззю матеріального виробництва, транспорт має свою продукцію - це сам процес переміщення. Але транспортна продукція не має певної речової форми. Вона являє собою додаткові транспортні витрати, які пов'язані з переміщенням товарно-матеріальних цінностей. Чиста продукція транспорту - це доходи від перевезень пасажирів і вантажів за вирахуванням експлуатаційних витрат (витрат на паливо та електроенергію, матеріали, амортизаційні відрахування та ін.).

Роль транспорту істотно змінюється з розвитком логістичних систем. В рамках логістичної технології дисципліна транспортного обслуговування визначається сьогодні не інтересами окремого відправника (одержувача), а оптимальним співвідношенням витрат і прибутку в зазначеному циклі виробництва і споживання.

До завдань транспортної логістики в першу чергу відносять завдання, вирішення яких посилює узгодженість дій безпосередніх учасників транспортного процесу. Актуальність у вирішенні таких завдань виникає у разі, коли обсяги транспортної роботи виділяються в великий самостійний масив.

Новий підхід до транспорту як до складової частини більшої системи, тобто логістичного ланцюга, призвів до необхідності розглядати його в різних аспектах. З точки зору вивчення ефективності роботи окремих видів транспорту інтерес представляють перевезення вантажів між пунктами відправлення та призначення на кожному з них (наприклад, з порту в порт або з терміналу на термінал). Однак з позиції організації перевезень доцільно аналізувати весь процес перевезення від вантажовідправника до вантажоодержувача (по системі «від дверей до дверей»). Якщо ж враховувати інтереси клієнтури, то тут необхідно брати до уваги не тільки перевезення на магістральних видах транспорту, а й обробку, зберігання, упакування і розпакування і всі пов'язані з цим процеси інформації, що супроводжують матеріальний потік. Такий підхід сприяє оптимальному вибору транспортних послуг, бо якість перевезень, як правило, більшою мірою відбивається на загальних витратах, ніж собівартість перевезень.

Розвиток логістики справила значний вплив на транспортну політику і структурні зміни в характері діяльності підприємств даної галузі, яка наприкінці 1970-х років перетворилася на свого роду вузьке місце в економіці промислово розвинутих країн. Її відносно низька ефективність була обумовлена ??тим, що органи державного регулювання надмірно жорстко регламентували тарифи, відстані транспортування, номенклатуру перевезених вантажів, напрями капіталовкладень і деякі інші параметри діяльності транспортних компаній, а також проводили політику обмеження числа фірм в комплексі. У підсумку конкурентна боротьба була млявою, а діяли компанії користувалися монопольним становищем. Що давало їм можливість стримувати обсяг і асортимент послуг і компенсувати високі витрати високими тарифами.

Дерегулювання транспорту зняло всі вищевказані обмеження. Завдяки зниженню рівня державного регулювання транспорту фірми даної галузі отримали свободу пропозицій у наданні послуг, що вивільняє частину обігових коштів у клієнтури за допомогою певної синхронізації роботи транспорту і виробничих підрозділів фірм. У зв'язку з цим посилюються вимоги до якості поставок товарів, зазнає зміна ступінь важливості критеріїв при виборі видів транспорту. Впроваджуються прогресивні форми поставки вантажів, частішають поставки продукції дрібними партіями. Все це призводить до зміни зв'язків в логістичній ланцюга, зрушень у структурі перевезень і, по суті справи, до нового погляду на транспорт і перегляду транспортної політики.

Фірми-продуценти зацікавлені в тому, щоб звільнитися від багатьох логістичних функцій і зосередити увагу на основній профілюючою діяльності з метою зниження витрат і підвищення гнучкості в роботі. Практика показує, що така політика має ряд вигод: зменшується тривалість циклу обробки замовлення, а зберігання запасів товарно-матеріальних цінностей замінюється транспортними потоками.

У свою чергу, транспортні підприємства охоче йдуть на розширену диверсифікацію своєї діяльності. Це підвищує потенціал залучення клієнтури, збільшує прибуток, прискорює впровадження новітніх транспортних технологій, зміцнює становище на ринку транспортних послуг.

До політики надаваних послуг відносяться всі рішення і дії, спрямовані на комплексне здійснення транспортного процесу. Це означає, що організація перевезень з урахуванням відстані їх транспортування, кількості і термінів доставки планується поряд з наданням додаткових послуг клієнтам. З 70% підприємств різних галузей економіки США передали транспортним фірмам функції щодо виконання та оформлення розрахунків за перевезення, приблизно 20-22% підприємств відмовилися на користь транспортників від роботи, пов'язаної з визначенням ціни за перевезення, складськими операціями і вибором оптимального маршруту доставки товарів. Фірми-перевізники визнали вигідним переключитися на виконання функцій контролю за вантажами знаходяться на шляху прямування. Вони стали займатися також організацією електронного обміну даними між усіма учасниками логістичного процесу і зберіганням інформації. В результаті близько 12-15% фірм-продуцентів звільнилися від виконання зазначених функцій. І нарешті, від 7 до 11% фірм передали перевізникам функції щодо здійснення контролю за товарно-матеріальними запасами, виконання замовлень та експлуатації парку транспортних засобів.

Все вище сказане свідчить про те, транспорт на сьогоднішній день відіграє найважливішу роль в просуванні товарів у логістичній системі і багато в чому визначає конкурентоспроможність товару. Таким чином, ми можемо говорити про те, що за рахунок згаданих чинників вибір перевізника може посилити або зменшити ефект функціонування логістичної системи.

1.2. Опис ситуації, в якій здійснюється вибір перевізника

У цій роботі необхідно вибрати перевізника для здійснення перевезення цементу в мішках з Одеси (Україна) до Барселони Іспанія).

Оскільки властивості вантажу відіграють важливу роль в обгрунтуванні пріоритету критеріїв, наводимо коротку їх характрістікі.

Цемент - найтонший порошок сірого кольору, що отримується в результаті помелу клінкеру. Цемент є ярковираженним влагорежімним вантажем, який слід оберігати від зволоження. Сильно запилені вантаж; незважаючи на всі вжиті заходи, найдрібніша цементний пил покриває все навколо на відстані до 100-150 м від місця проведення вантажних робіт. Цемент характеризується абразивними властивостями. Вантаж вентиляції не вимагає. (Довідник стивідора)

Приймається цемент до морського перевезення в шестіслойних паперових мішках. Причому під час заповнення мішків температура цементу не повинна перевищувати 40 ?С.

Маркування цементу в мішках виробляють на кожному мішку в будь-якій його частині, а що відвантажується без упаковки - на ярлику, прикріпленому до транспортного засобу будь-яким

способом, що забезпечує його збереження при транспортуванні. Маркування цементу в дрібному розфасуванні наносять безпосередньо на упаковку і етикетку, наклеюємо на тару,

використовувану для відвантаження упаковок.

Маркування має бути виразною і містити:

- Найменування підприємства-виробника та (або) його товарний знак. При поставці

цементу в дрібному розфасуванні допускається у маркуванні, що наноситься безпосередньо на упаковку, вказувати замість найменування підприємства-виробника міністерство-виробник;

- Позначення цементу згідно з вимогами нормативно-технічної

документації на нього, а при відсутності цих вимог і при поставці цементу в дрібному розфасуванні - повне найменування;

- Гарантируемую марку цементу і групу ефективності згідно з ГОСТ 22236.

На ярлику додатково мають бути зазначені:

- Активність цементу при пропарюванні, обумовлена ??як середнє значення результатів випробувань п'яти останніх партій, відвантажених протягом не більше 10 діб, або за результатами випробувань цементу даної партії;

- Дані про наявність ознак хибного тужавлення (якщо вони встановлені випробуваннями).

З метою запобігання псування тари, особливо паперової, під перевезення цементу повинні ставитися по перевазі твіндечного суду або суду малого та середнього тоннажу. При завантаженні твіндечного судна повним вантажем цементу необхідно з метою усунення надмірної остійності частина вантажу поміщати в твиндеках.

Виробництво вантажно-розвантажувальних робіт з цементом допускається тільки в суху погоду. У разі випадання дощу або снігу вантажні роботи повинні бути припинені, а вантажні люки - щільно закриті.

Завдання вибору перевізника є складовою частиною загальної задачі - доставка цементу від виробника споживачам. У зв'язку з цим перевезення входить до логістичний ланцюг, яку необхідно сформувати для здійснення доставки.

Споживачем транспортних послуг у даному випадку є АТ «Одеський цементний завод», який уклав договір купівлі-продажу цементу в мішках з посередницькою компанією «Vega LTD», оптовий склад якої розташований в Сарагосі (Іспанія). Дана компанія реалізує цемент на внутрішньому ринку Іспанії. Компанія має договір на поставку цементу найбільшої будівельної компанії «Patio», а також поширює цемент через систему регіональних розподільчих центрів.

Ця логістичний ланцюг представлена ??на рис.1.1

Оскільки вибір критеріїв і їх ранжування залежить від умов, на яких укладено договір купівлі-продажу, наводимо деякі пункти цього договору, що визначають подальшу роботу з вибору перевозчіка.Внешнеекономіческій контракт купівлі-продажу №5

...

2. Кількість і якість Продукції

2.1. Одиницею вимірювання кількості Продукції є метрична тонна. Загальна кількість Продукції становить 32 000 +/- 1% тонн. Вага брутто за нетто.

2.2. Якість Продукції згідно з відповідними стандартами, зазначеним у Специфікації і підтверджується сертифікатом якості, що видаються заводом Виробником.

3. Базисні умови поставки

3.1. Поставка Продукції проводиться морським транспортом на умовах DEQ (г.Барселона, Іспанія) згідно з Інкотермс редакції 1990 року.

3.2. Продукція повинна бути поставлена ??Покупцю протягом шести місяців з моменту підписання контракту.

4. Ціна та загальна вартість Контракту

4.1. Ціна за одну тонну поставленого товару становить 200 доларів США.

4.2. Загальна вартість Продукції, що поставляється за цим Договором, становить 6 400 000,00 (шість мільйонів чотириста тисяч) +/- 1% доларів США

...

6. Умови здачі / приймання / товару

6.1. Сторони дають згоду на здійснення приймання Продукції за якістю - згідно сертифікатами якості заводу Виробника, за кількістю - згідно актів прийому-передачі, складених на підставі ВМД. Продукція передається в пункті передачі (г.Барселона, Іспанія) разом з товаросупровідними документами - сертифікатом якості Продукції і ВМД.

6.2. Продукція, що поставляється за цим контрактом, переходить у власність Продавця після отримання Покупцем 100% вартості продукції.

...

9. Санкції та рекламації

9.1. Якщо Продавець не справив відвантаження узгодженої партії Продукції в строки, зазначені в Специфікації, Продавець виплачує Покупцю штраф у розмірі 0,3% за кожен день прострочення, але не більше 8% від вартості узгодженої та невідвантаженому Продукції.

9.2. При виявленні нестачі ваги і / або невідповідності якості, зазначених у Специфікації, Покупець має право пред'явити Продавцю претензію пізніше 30 календарних днів від дати підписання акта прийому-передачі Продукції з зазначенням мети заявленої претензії.

...

Наведені витяги з контракту купівлі-продажу дають чітке уявлення про те, які вимоги пред'являються до продавця продукції, а отже, умови вибору перевізника.

Визначальними є базисні умови поставки товару. Поставка здійснюється на умовах DEQ. За цією умовою продавець зобов'язаний доставити товар за свій рахунок в установлений у контракті термін на причал в узгодженому порту. Продавець приймає на себе всі ризики і витрати по товару до тих пір, поки він фактично не переданий у розпорядження покупця. Таким чином, продавець зацікавлений в тому, щоб вартість перевезення була мінімальною, а також забезпечувалася доставка вантажу в належному стані в зазначений термін.

Важливим чинником є ??також те, що цемент - вантаж відносно недорогий, тому значна вартість перевезення може стати причиною неконкурентоспроможності товару, а оскільки саме продавець бере на себе обов'язки з організації доставки, то частина цієї вартості ставитися на ціну товару. Це свідчить про необхідність акцентування уваги на вартості перевезення.

АТ «Одеський цементний завод» вже має досвід роботи з однією з представлених компаній - «Оріон і Ко», у зв'язку з чим дана судноплавна компанія надає знижку у розмірі 0,5% від фрахтової ставки.

2. Аналітичний розділ

2.1. Формулювання критеріїв вибору перевізників

Споживач транспортних послуг, в даному випадку АТ «Одеський цементний завод», може здійснювати вибір перевізника по безлічі критеріїв. Кожен критерій буде мати певний питома вага при визначенні рейтингу компаній. Чим більше критеріїв буде враховано при здійсненні вибору, тим точніше буде цей вибір. Однак надмірно велика кількість критеріїв може призвести тільки до втрати часу, оскільки багато критерії будуть надавати мінімальний (практичні несуттєве) вплив на результат. Тому мною були відібрані ті критерії, які, на мій погляд, можуть зробити істотний вплив на рейтинг перевізника і на прийняття рішення споживачем.

У даному розділі ми наводимо коротку характеристику цих критеріїв, а також критеріальних показників, за допомогою яких вони будуть виміряні.

Вартість послуг. Цей показник є одним з основних показників, за яким більшість споживачів здійснює свій вибір. Це, безумовно, пов'язано з тим, що в умовах жорсткої конкуренції кожна фірма прагне мінімізувати свої витрати, щоб товар, який вона запропонує покупцеві, міг конкурувати з іншими аналогічними товарами. АТ «Одеський цементний завод» в даному випадку не виняток. Товаром виробника є цемент, який не є унікальним товаром або товаром для обраних і дефіциту його на ринку немає. У зв'язку з цим завод зацікавлений у виборі того перевізника, який надасть йому послуги за мінімальну ціну.

Критерійний показник і критерій в даному випадку збігаються. Розрахункової формулою для визначення критеріального показника буде наступна:

,

де- вартість перевезення, $;

- Кількість вантажу, представленого до перевезення, т;

- Фрахтова ставка, $ / т;

Оскільки частина компаній надає різні знижки, то ця формула набуває вигляду:

,

де- знижка до фрахтової ставкою,%.

Час переміщення вантажу. Даний критерій поряд з вартістю послуги практично завжди враховується споживачами при вирішенні питання про вибір перевізника. Це пов'язано з тим, що в більшості контрактів обумовлюються строки доставка товару, які необхідно чітко виконати. Крім того, багато вантажі мають лімітований термін зберігання або схильні в процесі перевезення убутку. Тому продавець прагнути точно дотримати терміни доставки з метою уникнення збитків і можливих конфліктів з покупцем. Цемент - вантаж щодо стійкий до зовнішніх впливів, але і він може піддаватися псування при тривалій перевезенні та зберіганні на непристосованих площах. У контракті купівлі-продажу також вказаний термін, за який продавець зобов'язаний поставити товар, що говорить про необхідність врахування даного критерію.

Критеріальним показником в даному випадку ми приймаємо час рейсу одного судна, як величину середньозважену для кожної компанії. Показник будемо визначати за формулою:

,

де = 1910 м.міль- загальна протяжність переходу;

= 76 м.міль - протяжність ділянок, де судно слід з обмеженою швидкістю (протоки Босфор і Дарданелли);

- Швидкість судна в вантажу (середньозважена), м.мілі / добу;

- Швидкість судна в баласті (середньозважена), м.мілі / добу;

= 10 вузлів - обмежена швидкість судна при проходженні проток;

- Середня кількість вантажу на судні, т;

= 450 т / добу - валові норми обробки суден;

, P = 1, P

де- чиста вантажопідйомність p-го судна, т;

- Швидкість p-го судна в вантажу (баласті), вузли;

, Р = 1, Р

де р - кількість судів в компанії;

Кількість вантажу на судні визначається за чистою вантажопідйомності, оскільки вантаж важкий (u = 0,83 м3 / т), а значить повністю використовується вантажопідйомність судна.

Сучасність флоту. Даний показник не завжди береться до уваги споживачами, але з моєї точки зору сучасність флоту відіграє далеко не останню роль у забезпеченні доставки вантажу в належному стані в зазначені терміни. Можна говорити про те, що часто саме застаріле обладнання на судах, а також самі судна, які експлуатуються дуже тривалий період, можуть стати причиною аварій, а значить псування або втрати вантажу. Хоча для судів і існують певні встановлені норми за часом їх експлуатації, будемо вважати, що чим старше суду компанії, тим менш приваблива ця компанія для споживача.

Критеріальним показником виступає вік судів, який визначається в середньому по компанії:

, P = 1, P

де- вік p-го судна, т;

Якість надаваних послуг. Цей показник, на мій погляд, необхідно враховувати при вирішенні будь-яких питань пов'язаних з вибором тієї чи іншої послуги, оскільки гонитва за низькими ціна дуже часто може обернутися значними втратами в якості і збитками, пов'язаними з оплатою неустойок. На сьогоднішній день у світі більшість фірм висувають на перше місце саме цей параметр, оскільки саме з якістю наданих послуг пов'язаний авторитет фірми у покупців. При виборі судноплавної компанії якість послуг не може бути не врахована, тому що саме в процесі транспортування необхідно приділяти підвищену увагу до забезпечення збереження вантажу, його транспортних властивостей, цілісності упаковки. АТ «Одеський цементний завод» уклав контракт купівлі-продажу на умовах DEQ, у зв'язку з чим саме він несе відповідальність за збереження вантажу. У контракті обумовлена ??також можливість пред'явлення претензії покупцем у разі невідповідності якості зданого вантажу Специфікації. Тому АТ «Одеський цементний завод» в ролі критерію вибору висуває і якість наданих послуг.

Критеріальним показником якості послуг виступає відсоток випадків несохранной доставки. Ці дані отримані при зборі інформації про компанії та вказані у вихідних даних.

Надійність часу прибуття. Це показник, який характеризує компанію з точки зору виконання термінів доставки. Мінімальні терміни доставки, які будуть визначені за часом рейсу ще не є гарантією того, що вони будуть виконані. Тому слід звернути увагу і на надійність часу прибуття. Вибір цього критерію пов'язаний також з тим, що в контракті купівлі-продажу закладений штраф у розмірі 0,3% вартості невідвантажений вантажу за кожний день прострочення, який буде зобов'язаний виплатити продавець покупцеві. Виходячи з цього, АТ «Одеський цементний завод» вводить до складу критеріїв надійність часу прибуття.

Критеріальним показником надійності часу прибуття вважатимемо відсоток випадків несвоєчасної доставки, який був визначений в ході попереднього збору інформації про компанії і зазначений у вихідних даних.

Ефективність діяльності. Даний показник не має прямого відношення до укладення договору перевезення і вимогам, що висуваються споживачем до перевізника, однак він надає опосередкований вплив на прийняття рішення і цей вплив досить сильне. Пов'язані мої висновки з тим, що висока ефективність діяльності компанії для мене як споживача її послуг може стати додатковим стимулом до вибору саме цієї компанії. Як споживач я схиляюся до вибору тієї компанії, яка більш ефективно працює, в той час як низький рівень цього показника змусить мене замислитися над тим, чому дана компанія не підвищує ефективність своєї роботи і чи варто довіряти компанії, яка не надто добре організувала свою діяльність.

В якості критеріального показника ефективності діяльності компанії розглядатимемо рентабельність, яка визначається за формулою:

%,

де- рентабельність компанії,%;

- Доходи компанії, тис.грн .;

- Витрати компанії, тис.грн.

Фінансова незалежність. Цей критерій характеризує залежність фірми від зовнішніх позик. Він також не має прямого впливу на здійснення перевезення, але звертає на себе увагу споживача, тому що чим більше позик у компанії, тим вище ризик неплатоспроможності. Компанія, яка є фінансово залежною більшою мірою, ніж інші, викликає меншу довіру споживача. Фінансова незалежність обумовить про можливість стабільної роботи компанії в різних кризових ситуаціях, коли необхідно погашати кредити. Тому АТ «Одеський цементний завод» використовує цей критерій для більш повної оцінки компаній.

Критеріальним показником фінансової незалежності служить коефіцієнт автономії, який можна розрахувати за формулою:

,

де-коефіцієнт автономії;

- Кредиторська заборгованість, тис.грн .;

- Власні кошти, тис.грн.

Досвід роботи. Даний показник є неоднозначним, так як наявність досвіду не завжди свідчить про кращу роботу компанії, молоді перспективні компанії можуть працювати набагато ефективніше, тих, які вже зміцнили своє становище на ринку. Проте досвід показує, що компанії з великим стажем роботи краще знають ринок, більш міцно тримають той сегмент його, який завоювали, і можуть запропонувати клієнту найкращі варіанти надання послуг. Грунтуючись на цьому положенні, я приймаю досвід роботи як один із критеріїв вибору перевізника.

Досвід роботи виражається критеріальним показником - час роботи на ринку, який є заздалегідь відомим, виходячи з інформації, наданої компаніями.

Виробничі потужності. Цей критерій дає уявлення про те, наскільки велика та компанія, з якою працюватиме споживач. Сьогодні на ринку ситуація така, що більш великі компанії є більш стійкими, менше залежать від постійно мінливої ??ситуації на ринку і, що найбільш привабливо для споживача, може запропонувати більш вигідні умови угоди. Крім того, судноплавні компанії, що володіють великими виробничими потужностями, у разі екстрених ситуацій можуть переорієнтувати вільні суду, які у них часто є, на ту ділянку роботи, де може знадобитися їх наявність. Таким чином, АТ «Одеський цементний завод» вводить цей критерій в систему критеріїв для відбору перевізника.

Оцінюватися виробничі потужності компаній будуть за сумарним тоннажем, яким володіє компанія. Даний критерійний показник розраховується за формулою:

, P = 1, P

де- сумарний тоннаж суден компанії, т

- Чиста вантажопідйомність p-го судна, т;

Популярність. Це критерій, який дуже часто грає не останню роль при виборі не тільки перевізника, але і будь-яких послуг і товарів. Більшість споживачів схиляються до вибору того, товару, який їм відомий і яким користується більшість. Безумовно, невідомі, погано розрекламовані виробники, можуть випускати кращі товари, але багато хто буде ставитися до них з недовірою. Тому АТ «Одеський цементний завод» воліє працювати з популярними судноплавними компаніями, для чого і буде надалі враховуватися даний критерій.

Виміряти популярність тієї чи іншої компанії кількісно досить складно. Будемо вважати, що популярність виражається в середньою оцінкою за десятибальною системою, яку дали 20 фірм-виробників судноплавним компаніям в ході опитування, проведеного, службовцями АТ «Одеський цементний завод». Таким чином, критеріальним показником служить оцінка споживачів, яка представлена ??у вихідних даних про компанії.

2.2. Ранжування критеріїв

Виходячи з викладеного вище обгрунтування критеріїв вибору перевізника, ми отримали наступний набір цих критеріїв:

Вартість послуги -;

Час переміщення вантажу -;

Сучасність флоту -;

Якість надання послуг -;

Надійність часу прибуття -;

Ефективність діяльності -;

Фінансова незалежність -;

Досвід роботи -;

Виробничі потужності -;

Популярність -.

Для того щоб визначити питому вагу кожного критерію, складаємо таблицю, в яку будуть внесені коефіцієнти відносної важливості одного критерію в порівнянні з іншим. Цей коефіцієнт визначається за шкалою:

1 - рівна важливість критеріїв;

3 - помірне перевагу одного над іншим;

5 - істотну перевагу;

7 - значна перевага;

9 - дуже сильне перевага;

2,4,6,8 - проміжні (компромісні) судження.

Для таблиці характерно властивість зворотної симетричності.

Коефіцієнти відносної важливості представлені в табл.2.1

Розглянемо коротко деякі порівнювані пари критеріїв.

Вартість послуг і час переміщення вантажу. Оскільки цемент не є швидкопсувним вантажем і в більшості випадків слабо піддається дії факторів зовнішнього середовища, час переміщення вантажу грає значно меншу роль для споживача, ніж вартість послуг. Крім того, АТ «Одеський цементний завод» прагнути звести до мінімуму свої витрати і підвищити конкурентоспроможність свого товару. Тому вартість послуг має істотну перевагу над часом доставки вантажу.

Згідно з умовами договору купівлі-продажу АТ «Одеський цементний завод» зобов'язався доставити товар покупцеві протягом 6 місяців з моменту підписання контракту. Враховуючи, що розмір партії - 32 000 т, ми можемо вважати, що цього часу більш ніж достатньо для перевезення даного вантажу. Тому час переміщення вантажу відступає для продавця на другий план, поступаючись місцем критерієм вартості послуг.

Вартість послуг і сучасність флоту. Так як цемент - вантаж, який не потребує особливого обладнання для забезпечення збереженій перевезення, сучасність флоту відходить на другий план у порівнянні з вартістю послуг. В даному випадку вартість послуг має значну перевагу.

Вартість послуг і якість наданих послуг. Для споживача транспортних послуг вартість є пріоритетним критерієм, але якість послуг також робить істотний вплив на вибір перевізника, так як за умовами контракту АТ «Одеський цементний завод» відповідальний перед покупцем за збереження вантажу. У зв'язку з цим вартість послуг тільки помірно перевершує якість надаваних послуг за своїм значенням.

Вартість послуг і надійність часу прибуття. За умовами контракту купівлі-продажу на продавця може бути покладено штраф за невиконання термінів доставки. Проте можлива сума цього штрафу значно менше, ніж можлива вартість перевезення. Тому вартість послуг набуває помірне перевагу над надійністю часу прибуття.

Вартість послуг і ефективність діяльності. Ефективність діяльності - критерій відносний, який показує, наскільки ефективно працює компанія, але в той же час він може не відображати реальної ситуації (наприклад, компанія може свідомо піти на тимчасове зниження прибутку з метою залучення нових клієнтів і її рентабельність знизиться). Виходячи з цього, вартість послуг для споживача має значну перевагу над ефективністю діяльності

Вартість послуг і фінансова незалежність. Фінансова незалежність компанії залежить від багатьох факторів (наприклад, особливості поточної виробничої діяльності) і повністю покладатися на цей критерій неможливо. Крім того, споживач укладає договір з перевізником на певний період, а значить, при будь-яких ознаках втрати компанією фінансової незалежності може в далекій не продовжувати цей контракт. Тому вартість послуг дуже сильно перевершує за значимістю фінансову незалежність.

Вартість послуг та досвід роботи. Безумовно, АТ «Одеський цементний завод» велике значення надає досвідченості компанії, яка говорить на користь цієї компанії, але в той же час ринок диктує свої умови і споживач говір працювати з менш відомою компанією, якщо та надасть вигідні умови оплати перевезення. Значить, вартість послуг значно перевершує досвід роботи за своєю важливістю.

Вартість послуг і виробничі потужності. Значні виробничі потужності компанії в більшості випадків дозволяють говорити про те, що ця компанія більш успішно працює на ринку. Але якщо ця компанія з яких-небудь причин поступається своїм конкурентам щодо вартості послуг, то споживач віддає перевагу компанії, яка забезпечить мінімальні витрати. Отже, вартість послуг відіграє набагато важливішу роль, ніж виробничі потужності.

Вартість послуг і популярність. Компанії, які оцінені споживачем більш високо, безперечно викличуть у споживача більше довіри, ніж мало відомі, які не користуються популярністю компанії. Але можливо ці компанії витрачають значні кошти на рекламу і зовнішній лиск, підвищуючи при цьому фрахтові ставки. У такому випадку АТ «Одеський цементний завод» схильний укласти договір з менш популярною компанією, але на більш вигідних умовах. Виходячи з цього, вартість послуг отримує значну перевагу над популярністю.

Час переміщення вантажу і сучасність флоту. Ці два критерії практично рівні за своєю значимістю, оскільки і той і інший представляють певний інтерес для споживача. Але все-таки час переміщення вантажу має невелику перевагу в зв'язку з існуванням певних термінів доставки.

Час переміщення вантажу і якість наданих послуг. Оскільки терміни доставки, встановлені в контракті досить розтягнуті, час доставки вантажу кілька поступається якості послуг за значимістю. Необхідно також враховувати, що за несохранной доставка може призвести до пред'явлення претензії покупцем.

Час переміщення вантажу і надійність часу прибуття. Критерії в даній парі досить близькі за значимістю, оскільки сильно взаємопов'язані. Але, тим не менш, терміни доставки вантажу обумовлені в контракті менш чітко, ніж санкції у разі несвоєчасної доставки. Тому надійність часу прибуття незначно перевершує час переміщення вантажу.

Сучасність флоту і якість наданих послуг. Якість послуг відіграє для споживача істотну роль, що пов'язано як з умовами контракту, так і з можливою втратою клієнта у випадку несохранной доставки. Сучасність флоту же не робить такого впливу на вибір перевізника споживачем, так як цемент дозволяє перевезення і на судах кілька застарілих. Отже, якість надаваних послуг істотно перевершує сучасність флоту за своїм значенням.

Сучасність флоту і надійність часу прибуття. Своєчасна доставка вантажу покупцеві - запорука того, на продавця не буде накладено штраф, а клієнт залишиться задоволений роботою з продавцем. Сучасність флоту в даному випадку не має такого значення. Тому помірне перевагу отримує надійність часу прибуття.

Якість надання послуг і надійність часу прибуття. Ці два критерії можуть бути визнаними практично рівними за своїм значенням для АТ «Одеський цементний завод».

Разом з тим, якість послуг все ж має незначний пріоритет, оскільки воно забезпечує задоволеність споживача якістю товару, а значить і відсутність претензій і відмов від вантажу, що може спричинити значні збитки продавця. Надійність часу прибуття в цьому випадку менш значима для обох сторін, що уклали контракт.

Ефективність діяльності та фінансова незалежність. В даному випадку критерії є дуже близькими за своєю значимістю, так як вони опосередковано впливають на здійснення вибору і за допомогою оцінюється діяльність компанії в цілому, а не стосовно конкретної перевезення. Але, на мій погляд, ефективність діяльності - більш однозначний критерій, ніж фінансова незалежність, внаслідок чого він набуває трохи більшого значення.

Ефективність діяльності та досвід роботи. Оскільки тривалість перебування компанії на ринку ще не говорить про те, що компанія працює ефективно, ми можемо вважати, що ефективність діяльності все має невеликий пріоритет у порівнянні з досвідом роботи, незважаючи на близькість цих критеріїв за значимістю (через їх відносно характеру).

Ефективність діяльності та популярність. Виходячи з того, що рентабельність як критерійний показник ефективності діяльності може піддаватися впливу різних факторів, про що йшлося вище, а популярність компаній заснована на реальному зіткненні споживачів з цією компанією, то приймаємо, що популярність має трохи більшу вагу, ніж ефективність діяльності.

Фінансова незалежність і досвід. Досвід судноплавної компанії цінується споживачем більше, ніж фінансова незалежність, оскільки ступінь фінансової незалежності може змінюватися з часом і її можна трактувати неоднозначно. У зв'язку з цим досвід помірно перевершує фінансову незалежність.

Досвід роботи та виробничі потужності. Як споживач АТ «Одеський цементний завод» припускає, що досвід у морському судноплавстві відіграє більш важливу роль, ніж виробничі потужності, оскільки компанія з досвідом роботи на ринку буде більш гнучкою в різних ситуаціях, а наявність потужностей ще не дає підстав цілком покладатися на компанію. Отже, досвід роботи помірно перевершує виробничі потужності по значущості.

Досвід роботи та популярність. Популярність як критерій досить суб'єктивний, на мій погляд, все ж дещо поступається досвіду роботи, тому що він може бути пов'язаний з бажанням деяких споживачів «слідувати моді» та іншими факторами. Виходячи з цього, досвід раби набуває незначну перевагу відносно популярності.

На основі проведеного порівняння здійснюємо розрахунок шуканих терезів критеріїв. Для цього спочатку визначаємо середню геометричну з чисел, записаних у рядках:

, I = 1, n,

де n - кількість критеріїв.

4,749;

1,431;

1,055;

2,965;

2,268;

0,432;

0,25;

0,662;

0,462;

0,628.

Використовуючи отримані дані, визначаємо питомі ваги за формулою:

, I = 1, n

4,749 + 1,431 + 1,055 + 2,965 + 2,268 + 0,432 + 0,25 + 0,662 + 0,462 + 0,628 = 14,902

0,319;

0,096;

0,071;

0,199;

0,152;

0,029;

0,017;

0,044;

0,031;

.

0,319 + 0,096 + 0,071 + 0,199 + 0,152 + 0,029 + 0,017 + 0,044 + 0,031 + 0,042 = 1

У результаті розрахунку ваг критеріїв ми отримали, що найбільшу вагу в системі критеріїв має вартість послуг. Такий підсумок можна назвати закономірним, оскільки в умовах тиску з боку конкурентів і боротьби за споживача кінцева ціна товару відіграє вирішальну роль, що не могло не відбитися на перевагах АТ «Одеський цементний завод» в питанні визначення пріоритетів.

Досить сильно відстали від цього критерію якість надаваних послуг і надійність часу прибуття, але й вони мають досить велику вагу серед усіх критеріїв. Це обумовлено тим, що у своїй роботі АТ «Одеський цементний завод» орієнтується на поставку товару клієнтам своєчасно і в належному стані.

Ще одна пара критеріїв, які мають відносно солідну вагу, це час переміщення вантажу і сучасність флоту. Дані критерії визначать рейтинг перевізника в значно меншому ступені, ніж попередні, але і вони грають не останню роль у здійсненні вибору.

Решта критеріїв мають дуже невелику вагу і пов'язано це з тим, що їх вплив на вибір перевізника - непряме. Але облік цих критеріїв, незважаючи ні на що, дозволить скласти більш повну картину і вибрати перевізника з урахуванням різних за ступенем впливу критеріїв.

3. рекомендаційна частина

3.1. Розрахунок критеріальних показників

Використовуючи описані вище формули, виробляємо розрахунок критеріальних показників.

Наводимо розрахунок для судноплавної компанії ТОВ «Білий птах».

Вартість послуги:

,

= 32 000 т;

= 20,81 $ / т;

= 4,5%, так як партія вантажу перевищує 10 000 т;

635 953,6 $

Час рейсу:

,

= 1910 м.міль;

= 76 м.міль;

= 10 вузлів;

= 450 т / добу;

, P = 1, P

= 16,37 вузлів;

= 18,44 вузла;

, Р = 1, Р

8397 т;

= 46,77 сут.

Вік судів:

, P = 1, P

16,4 років

Рентабельність:

%,

= 1232,73 тис.грн .;

= 835,77 тис. Грн .;

% = 47,5%

Коефіцієнт автономії:

,

= 253,68 тис.грн .;

= 4620 тис.грн .;

0,055

Сумарний тоннаж:

, P = 1, P

= 41985 т

Дані по всіх компаніях представлені в табл.3.1

Таблиця 3.1. Критеріальні показники

 Найменування компанії Вартість послуги, $ Час рейсу, діб. Вік суден, років Випадки несохранной доставки,% Випадки невчасної доставки,% Рентабальность,% Коефіцієнт автономії Час роботи на ринку, років Сумарний тоннаж, т Оцінка споживачів, бали

 ТОВ "Білий птах" 635953,6 46,77 16,4 2,49 2,22 47,5 0,055 3 41985 9

 АТ "Карат" 704000 43,25 12 8,09 2,19 44,88 0,128 2 15037 8

 "Ніеско" 742080 46,9 17,8 9,97 13,18 23,6 0,075 10 41970 10

 "Оріон Ко" 740598,4 48,74 20,7 9,2 12,41 27,06 0,148 2 26640 9

 СК "Укрферрі" 724721,9 54,27 13,8 5,84 7,61 14,19 0,179 3 50802 10

З метою розрахунку рейтингів компаній необхідно здійснити процедуру нормування, оскільки всі критеріальні показники мають різну розмірність. Ця процедура полягає в тому, що:

1. показниками, для яких оптимальним є мінімальне значення, одиниця присвоюється мінімального показника, а інші обчислюються шляхом ділення значення мінімального показника на відповідний показник. Наприклад, вартість послуги для ТОВ «Білий птах» - 1, інші показники: 0,903; 0,857; 0,859; 0,878 відповідно.

2. показниками, для яких найкращим є максимальне значення, одиниця присвоюється максимального показника, а інші обчислюються шляхом ділення їх значення на значення максимального показника. Наприклад, час роботи на ринку «Ніеско» - 1, інші показники: 0,3; 0,2; 0,2; 0,3 відповідно.

Визначимо, для яких показників оптимальним є максимальне значення, а для яких - мінімальне.

Вартість послуг негативно впливає на рейтинг, оскільки її підвищення негативно відбивається на перевагах споживача. Чим менше вартість послуг, тим вище рейтинг перевізника, тому найкраще значення - мінімальне.

Час рейсу оптимально тоді, коли його значення мінімально, оскільки чим швидше буде доставлений вантаж, тим краще.

Вік судів впливає на рейтинг компанії-претендента негативно, так як з його збільшенням знижується зацікавленість споживача у послугах цієї компанії. Оптимальне значення - мінімальне.

Випадки несохранной доставки із зростанням їх числа знижують вірогідність того, що споживач вибере цю компанію. Тому найкращим вважаємо мінімальне значення.

Випадки невчасної доставки вказують на ненадійність перевізника, їх велике число знижує рейтинг компанії. Значить, оптимальне значення - мінімальне.

Рентабельність компанії позитивно впливає на рейтинг, так більша її величина краща. Таким чином, найкраще значення - максимальне.

Коефіцієнт автономії чинить негативний вплив на сумарний рейтинг, тому що чим більш залежна компанія від кредитів, тим менше у неї шансів викликати довіру споживача. Тому оптимальне значення - мінімальне.

Час роботи на ринку вказує на наявність досвіду у компанії, тобто чим воно більше, тим вище рейтинг компанії. Оптимальне значення - максимальне.

Сумарний тоннаж зі збільшенням його значення збільшує рейтинг перевізника. Оптимальне значення - максимальне.

Оцінка споживачів визначає популярність компанії, чим вона вища, тим більш ймовірний вибір цього перевізника. Оптимальне значення - максимальне.

Результати розрахунком у всьому критеріальним показниками представлені в табл.3.2

Таблиця 3.2. Нормовані величини критеріальних показників

 Найменування компанії Вартість послуги, $ Час рейсу, діб. Вік суден, років Випадки несохранной доставки,% Випадки невчасної доставки,% Рентабельність,% Коефіцієнт автономії Час роботи на ринку, років Сумарний тоннаж, т Оцінка споживачів, бали

 ТОВ "Білий птах" 1,0 0,925 0,732 1,0 0,986 1,000 1,0 0,3 0,826 0,9

 АТ "Карат" 0,903 1,0 1,0 0,308 1,0 0,945 0,429 0,2 0,296 0,8

 "Ніеско" 0,857 0,922 0,674 0,250 0,166 0,497 0,732 1,0 0,826 1,0

 "Оріон Ко" 0,859 0,887 0,580 0,271 0,176 0,570 0,371 0,2 0,524 0,9

 СК "Укрферрі" 0,878 0,797 0,870 0,426 0,288 0,299 0,307 0,3 1,0 1,0

3.2. розрахунок рейтингів перевізників

Здійснюємо розрахунок рейтингів потенційних перевізників за формулою:

, K = 1, K

де- рейтинг k-го перевізника;

- Значення i-го критеріального показника для k-го перевізника.

0,931

Рейтинги всіх компаній представлені в табл.3.3.

Таблиця 3.3. Рейтинги компаній

 Найменування компанії Рейтинг

 ТОВ "Білий птах" 0,931

 АТ "Карат" 0,755

 "Ніеско" 0,623

 "Оріон Ко" 0,567

 СК "Укрферрі" 0,647

Отримані результати свідчать про те, що найбільший рейтинг отримало ТОВ «Білий птах» - 0,931. Таким чином, саме ця компанія з погляду висунутих критеріїв є найкращою і саме з нею буде надалі працювати АТ «Одеський цементний завод». Розглянемо причини, які призвели до настільки високому рейтингу компанії.

Оскільки споживач пред'явив дуже високі вимоги до вартості послуг, саме цей критерій відіграв вирішальну роль у виборі того чи іншого перевізника. Як видно з розрахунків ТОВ «Білий птах» змогло запропонувати клієнту найбільш вигідні умови укладення контракту і гнучку систему знижок, в результаті чого за вартістю послуг даний перевізник зайняв лідируючу позицію, причому з великим відривом від конкурентів.

Однак не варто забувати, що і такі критерії як якість послуг і надійність часу прибуття мали велику питому вагу в загальній системі показників. За критерієм якості послуг ТОВ «Білий птах» зайняло перше місце серед претендентів, а по надійності часу прибуття впритул наблизилося до оптимального значення, що також суттєво збільшило його рейтинг.

Рентабельність і коефіцієнт автономії показали нам, що даний перевізник не тільки може надати вигідні умови і забезпечити збереження і своєчасність доставки, але вся його діяльність досить ефективна і не залежить від кредитів. Ці фактори також внесли свій внесок у загальний рейтинг ТОВ «Білий птах».

Час рейсу, вік судів і сумарний тоннаж компанії за своїми значеннями поступаються відповідним показникам конкурентів, але оскільки ці показники не були вирішальними при ухваленні рішення, то й істотно знизити рейтинг компанії вони не змогли.

З ряду оптимальних (або майже оптимальних) значень показників вибивається час роботи на ринку. Однак, незважаючи на те, що АТ «Одеський цементний завод» високо цінує досвід компанії, я схильна вірити, що це молода перспективна компанія, єдиним недоліком якої є відсутність великого досвіду. Думаю з такими показниками роботи і досить високою популярністю серед споживачів ТОВ «Білий птах» швидко надолужить згаяне.

Друге місце серед претендентів зайняло АТ «Карат». Відставання від лідера виглядає досить істотним і це, на мій погляд, в першу чергу пов'язано з більш високою фрахтової ставкою, яку запропонувала компанія, і відсутністю знижок. Можливо, якщо ця компанія перегляне свою цінову політику, робота з нею стане більш привабливою для клієнта. Можна зробити припущення, що така політика пов'язана з невеликим тоннажем компанії і дуже нетривалої роботою на ринку, внаслідок чого у неї немає можливості працювати за нижчими цінами.

Лідерство даної компанії за такими показника як час рейсу, вік суден і надійність часу прибуття істотно зміцнює позиції АТ «Карат», але насторожує дуже низька якість послуг, що надаються компанією і невисока популярність її у споживачів.

Виходячи з усього вищесказаного, я думаю, що робота з АТ «Карат» можлива лише у випадку деяких змін у вартості і якості послуг.

Висновки

В результаті курсової роботи була вирішена задача вибору перевізника споживачем транспортних послуг. До перевезення з Одеси до Барселони був представлений цемент у мішках виробництва АТ «Одеський цементний завод». За умовами контракту відповідальність за перевезення лягла на продавця, що зумовило ряд переваг у визначенні критеріїв вибору перевізника.

Незважаючи на велику різноманітність критеріїв, які були висунуті споживачем, вирішальну роль зіграв фактор ціни. На сьогоднішній день таке рішення цілком обґрунтоване для українського виробника, який в умовах жорсткої конкуренції прагнути мінімізувати свої витрати і тим самим запропонувати більш вигідні умови своїм клієнтам. Однак навіть у такій гонитві за низькими цінами АТ «Одеський цементний завод» не забуває про те, що якість і надійність відіграють важливу роль при виборі перевізника.

Всі критерії, які були висунуті, можна розділити на дві групи:

· Критерії, які безпосередньо характеризують перевезення (вартість і час переміщення вантажу)

· Критерії, що характеризують діяльність підприємства в цілому (ефективність діяльності, досвід роботи, популярність та ін.)

Безумовно, перша група критеріїв мала кілька більшу вагу, ніж друга, але загальна характеристика компанії все ж впливала на кінцевий вибір.

Вибір перевізника був здійснений шляхом розрахунку рейтингів компаній на основі ваг критеріїв і значень показників.

В результаті найбільший рейтинг отримало ТОВ «Білий птах», з якої в подальшому і буде працювати АТ «Одеський цементний завод».

Даний метод вибору перевізника досить простий і зручний, тому його можна запропонувати для використання багатьом компаніям, і я впевнена, що це принесе тільки позитивні результати.

Література:

1. Морозова І.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.- О.: ОНМУ, 2001.

2. Гаджинский А.М. Логістика: Підручник для вищих і середніх спеціальних навчальних закладів. - М .: Інформаційно-впроваджувальний центр «Маркетинг», 2000.

3. Миротин Л. Проектування доставки вантажів // РИЗИК. - 1996. - №6

4. Під ред. Анікіна Б.А. Лоігістіка. -М .: Инфра-М, 2000

5. Загальні і спеціальні правила перевезення вантажів 4М, М .: ЦРІА «Морфлот», 1979.

6. Горєлов П.П. Транспортні властивості і характеристики вантажів: Довідник сюрвейєра - С.-П.: ЗАТ «ЦНИИМФ», 1999.

7. Снопков В.І. Морське перевезення вантажів. Довідковий посібник. - М .: Транспорт, 1978

8. Плужников К.І. Транспортне експедирування. - М .: «Росконсульт», 1999.

9. Fairplay. World Shipping 2000. Fairplay Publicatuons, 2000.

10. Усе про портах України - 2001: Довідник - О .: «Порти України», 2001.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com