На головну

 Інноваційний проект - Інвестиції

ВВЕДЕНИЕ.............................................................................................................................................................. 2

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА......................................................................................................................... 3

Інноваційне предложение........................................................................................................................ 3

Инновация............................................................................................................................................................ 3

Опис продукции........................................................................................................................................ 3

Оборудование..................................................................................................................................................... 3

Організаційно-юридична сторона підприємства ............................................. ............................... 3

Загальний обсяг ресурсов.................................................................................................................................... 4

Необхідний обсяг инвестиции....................................................................................................................... 4

Термін окупаемости............................................................................................................................................. 4

Форма участі инвестора............................................................................................................................... 4

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕСС....................................................................................................................... 4

ОСНОВНІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОПОЗИЦІЇ 5

Техніко-економічне обгрунтування РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЇ ............................ 6

Ідея проекта....................................................................................................................................................... 6

План маркетинга................................................................................................................................................ 6

Потребитель................................................................................................................................................... 6

Ценообразование.......................................................................................................................................... 6

План производства............................................................................................................................................ 7

Місце расположения................................................................................................................................... 7

Оборудование................................................................................................................................................ 7

План снабжения................................................................................................................................................. 7

Запасы.............................................................................................................................................................. 7

Організаційний план................................................................................................................................... 7

Робочий персонал......................................................................................................................................... 7

РОЗРОБКА ПЛАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ І ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ ............................................ ................. 8

Способи і канали збуту продукції і услуг........................................................................................... 8

Ринки сбыта................................................................................................................................................... 8

Фінансовий раздел.......................................................................................................................................... 8

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ФІРМИ ............................................. ................. 9

Фінансова отчетность................................................................................................................................. 10

Баланс................................................................................................................................................................ 10

Аналіз ліквідності баланса...................................................................................................................... 13

Фінансовий анализ........................................................................................................................................ 14

Показники ліквідності та платежеспособности.................................................................................. 15

Оцінка рентабельності предприятия....................................................................................................... 15

ОЦІНКА І ВИБІР ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ФІРМОЮ ............................................ ............. 16

Визначення інтегральної оцінки і пріоритету проекту ............................................ ..................... 17

Фінансово-економічні показники оцінки ............................................. ......................................... 18

інноваційного предложения.................................................................................................................... 18

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..................................................................................................................................................... 19

Список використаної литературы:........................................................................................................... 20ВВЕДЕНІЕ

Кардинальні перетворення, що відбуваються в даний час в Росії, зачіпають всі сфери діяльності, не виключаючи, зрозуміло, і таку найважливішу, як науково-технічна політика. Проблема ефективного використання досягнень науки і техніки (інновацій) не зникає в ході здійснення ринкової реформи. Навпаки, для багатьох російських підприємств, що зіткнулися з новим для них питанням конкуренції, виживання в жорстких умовах ринку, саме інноваційна діяльність та її результати є головною умовою успіху та ефективності. Тому учасники ринкових відносин, насамперед ті з них. які займаються виробництвом. для забезпечення своєї поточної н перспективної конкурентоспроможності зобов'язані самостійно і цілеспрямовано формувати і здійснювати науково-технічну політику.

Науково-технічна політика підприємства підпорядкована досягненню його головної мети: максимально повне задоволення вимог споживачів кількості і якості продукції, що випускається при мінімально можливих витратах на її розробку і виробництво з одночасним забезпеченням її безпеки (промислової, екологічної і т.д.) як у виготовленні, так і в споживанні.

Під інновацією (нововведенням) зазвичай мається на увазі об'єкт. впроваджений у виробництво в результаті проведеного наукового дослідження плі зробленого відкриття, якісно відмінний від попереднього аналога. Інновація характеризується більш високим технологічним рівнем, новими споживчими якостями товару або послуги порівняно з попереднім продуктом. Поняття "інновація" "застосовується до всіх нововведень, як у виробничій, так і в організаційній, фінансовій, науково дослідної, навчальної та інших сферах, до будь-яких удосконалень, які забезпечують економію витрат або навіть створюють умови для такої економії. Інноваційний процес охоплює Пікл від виникнення ідеї до її практичної реалізації.

У цій роботі представлений інноваційний проект з організації автоматизованої лінії з виробництва хлібобулочних виробі. У роботі представлені: комплексна характеристика нововведення, дослідження потенційних можливостей фірми як організаційно-правової форми здійснення інновацій, організація процесу вибору інновації фірмою, оцінка ефективності інноваційного пропозиції. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТУ Інноваційна пропозиція

Створення виробничої лінії, призначеної для виробництва хліба вищого сорта.Інновація

На базі вже існуючої хлібопекарні, що випускає стандартну для Росії хлібобулочну продукцію, організувати випуск широкого асортименту хлібобулочних виробів за німецькою технологією на німецькому обладнанні.

Вид інновації - технологіческій.Опісаніе продукції

Хлібопекарня виробляє продукцію з пшеничного та житнього борошна. Види виробів: «Багет простий». «Багет з висівками», «фірмовий». «Хала з маком / -. "Житній формовий / '.« Житній круглий ».« Булочка проста ».« Булочка з кунжутом ».« Булочка з маком ».« Бублик »,« Плетінка з маком »,« Плетінка з родзинками »,« Плетінка з корицею ». Всього: 5 видів пшеничного хліба. 2 види житнього хліба, 9 видів булочек.Оборудованіе

Устаткування поставляється з Німеччини фірмою «WERNER» є унікальним для Росії, володіє "ноу-хау і має конкурентні переваги високого порядку, подолання яких ^ ля конкурентом * є складною проблемою Обладнання: 2 грубки, 1 великий дільник для батонів, 1 малий дільник для булочок . 2 тестомесітеля. 1 раскаточная.Організаціонно-юридична сторона підприємства

Дане виробництво передбачається на основі створеного 2 роки тому 000 «МАНУШАК» Загальний обсяг ресурсів

Загальний обсяг ресурсів становить 100 млн.руб. (Розрахунки додаються) Необхідний обсяг інвестиції

Необхідний обсяг інвестицій 200 млн.руб.Срок окупності

За умови початку промислового виробництва термін окупності дорівнює 12 месяцев.Форма участі інвестора

Для реалізації проекту найкращими є: інвестиційний кредит або комерційний кредит, ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС

Поняття інноваційний проект можна витлумачити як справа, діяльність, захід, що передбачає здійснення комплексу будь-яких дій, що забезпечують досягнення певних цілей. Виходячи з цього створення і реалізація даного проекту включає наступні етапи:

 Ліцензія Технічна підготовка виробництва Виробництво Збут Споживання

Два роки тому 000 «МАНУШАК» придбало ліцензію на виробництво хлібобулочних виробів.

Технічна підготовка виробництва передбачає використання території, що звільнилася 000 (за рахунок продажу старого обладнання) для встановлення нового обладнання (розрахунок витрат на покупку і установку наводиться нижче). ОСНОВНІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОПОЗИЦІЇ

Методичних рекомендацій з оцінки ефективності інноваційних проектів до їх відбору для фінансування встановлені наступні основні фінансово-економічні показники інноваційної пропозиції.

1. Одноразові витрати

2. Поточні витрати

3. Надходження

V = Виручка - Поточні витрати

4. Дохід P = V - C, де

V - надходження, С - витрати.

5. Прибутковість (Рентабельність)

R = V / С

6. Відносна прибутковість проектів

r = R / Т * 100%, де

Т - період реалізації інновації.

Інвестиційний проект реалізується протягом одного року і характеризується наступними показниками.

 1 Вартість будівельно-монтажних робіт, млн.руб 10

 2 Вартість обладнання, млн.руб. 22,5

 3 Норма амортизації в% 10

 4 Вартість матеріалів на виробничі потреби 47,25

 5 Вартість енергії на виробничі потреби 4

 6 Орендна плата 14,58

 7 З / пл виробничим працівникам 35

 8 З / пл будівельним робочим 10

 9 Відрахування на соц.страх 18

 10 Накладні витрати 120

 11 Виручка 480

На основі цих даних можна провести наступні обчислення:

1. С = 10 + 22,5 + 10 + 18 = 60.5 млн.руб.

2. Z = 47,25 + 4 + 2,25 + 14,58 + 35 + 18 + 120 = 241,08 млн.руб.

3. V == 480 - 241,08 == 238,92 млн.руб.

4. P = 238.92 - 60.5 = 178.42 млн.руб

5. R = 238,92 / 60.5 = 3.95 руб на карбованець витрат

6. r = (3.95 / 1 рік) * 100 ° о = 395% годовихТЕХНІКО-економічне обгрунтування РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЇ Ідея проекту

Створення виробництва хлібобулочних виробів, що представляють собою недорогу високоякісну продукцію широкого асортименту, розширить ринок, що дозволяє розраховувати на високу ефективність проекту.

Для створення нового виробництва пропонується на взятий у банку кредит і використовуючи власні кошти та зв'язку 000 "Манушак» придбати 2 грубки. 1 великий дільник для батонів, 1 малий дільник для булочок. 2 тестомесптеля, 1 раскаточную.План маркетингу Споживач

Як вже говорилося, вироблена продукція призначена для широких верств населення. Основним споживачем даної продукції будуть жителі міста Москви, 3 німецьких кафе. а також деякі підприємства громадського харчування Москви і найближчого Підмосков'я.

Слід також врахувати, що підприємство може налагодити контакти з супер - і -мінімаркетамі Москви. Настільки сміливе припущення можна зробити виходячи з високої якості продукціі.Ценообразованіе

При формуванні методу встановлення цін слід виходити з об'єктивно існуючих факторів:

1. здатність випускати продукцію високої якості:

2. склалася кадрова структура підприємства з невисоким рівнем накладних витрат:

3. обмежений (але порівняно з потребами ринку) випуск виробів:

4. незначільний зростання вартості матеріалів та покупних виробів. Виходячи з цього, на найближчий час переважно прийняти наступну стратегію ціноутворення: висока якість - середня ціна. Ціни на булочки лежать в діапазоні від 600 рублів до 1500 рублів; ціни на пшеничний і житній хліб лежать в діапазоні від 2200 рублів до 3000 рублей.План виробництва Місце розташування

Виробнича лінія з виробництва хлібобулочних виробів буде розташовуватися на території пекарні 000 «Манушак». використовуючи його приміщення під виробничі та складські нужди.Оборудованіе

Як уже говорилося в попередніх розділах випускається продукція буде проводиться на обладнання німецької фірми «WERNER & PFLEIDERER». Обладнання: 2 грубки. 1 великий дільник для батонів, 1 малий деліге.ль для булочок, 2 тестомесітеля, 1 раскаточная. Ціна всієї установки - / 22. 5 млн. Рублей.План постачання Запаси

З усіх перерахованих вище видів запасів мене цікавлять запаси сировини.

Сировину. Сировиною для виробництва хлебобулоних виробів служить борошно пшеничне вищого сорту, борошно житнє вищого сорту, цукор, дріжджі, сіль, розпушувач, мак. кунжут, висівки, покращувач. Сировина я припускаю купувати використовуючи старі зв'язки 000 «Манушак», який має міцні контакти з постачальниками. По-перше, я завжди зможу поповнити запаси сировини в разі нестачі використовуючи ті ж зв'язку пекарні. По-друге, моє підприємство не розориться на витратах на перевезення даного сировини, і. по-третє, я завжди зможу домогтися знижки, так як купую сировину оптом.Організаціонний план Робочий персонал

Для роботи на всьому обладнанні достатньо 6-7 пекарів. 1 продавець в магазині, 1 старший майстер. Склад адміністрації: 1 директор, 1 заступник директора. 1 начальник виробництва. 1 бухгалтер. Пекарня працює у 2 зміни. Загальна кількість робітників становить 18 осіб. Питання ж про кваліфікацію пекарів у даному випадку вирішується легко. Оскільки устаткування просто в управлінні, а також передбачається найняти робітників з обслуговуючого персоналу пекарні, тобто у них вже буде досвід спілкування з подібним обладнанням. крім того, вартість обладнання включає навчання персоналу заказчіка.РАЗРАБОТКА ПЛАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ І ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ Способи і канали збуту продукції та послуг Ринки збуту

Як вже говорилося, основними клієнтами підприємства будуть широкі верстви населення, жителі міста Москви, 3 німецьких кафе, а також деякі підприємства громадського харчування Москви і найближчого Підмосков'я. У майбутньому можливе співробітництво з великими магазінамі.Фінансовий розділ

I. Специфікація матеріалів на виробництво одиниці продукції.

Як вже говорилося, сировиною для виробництва хлібобулочних виробів є борошно пшеничне вищого сорту, борошно житнє вищого сорту, цукор, дріжджі, сіль. розпушувач, мак. кунжут, висівки, покращувач.

До теперішнього моменту вартість:

2.1 Оренда приміщення

Площа: під виробництво - 20 м

Зараз середня ціна за 1 м в Москві становить 850 тис.руб. Отже, 20 м х 850 т.р. = 17000 т.р. в рік. (Ціни використані в роботі взяті до 17 серпня 1998 г.)

2.2 Вартість інструменту та обладнання

Вартість повного комплекту обладнання 122,500 т. Р.

2.3 Витрати на зарплату

Для роботи пекарні в 2 зміни на всьому обладнанні необхідно 15 осіб. Зарплата всіх робочих дорівнюватиме 35000 тис.руб.

Отже. на основі пророблених обчислень можна зробити висновок, що для організації виробництва необхідна сума 300000 тис.руб. Виходячи з того, що 000 "Манушак" може надати лише третина цієї суми, то необхідно взяти кредит у розмірі 200 млн.рубОРГАНІЗАЦІОННО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ФІРМИ

Як уже згадувалося, пропоноване до організації виробництво буде розташовуватися на території 000 "Манушак". Виходячи з цього було б дуже важливо сказати кілька слів про це підприємство.

000 «Манушак» працює на російському ринку вже 3 роки. За цей час підприємство встигло стати на ноги і зайняти свою нішу на ринку. Те, що фірма вижила в гострій конкурентній боротьбі говорить про серйозність і конкурентоздатності підприємства. Проте на ринок намагаються вийти все нові і нові фірми і тому конкуренція дуже велика.

Таким чином, керівництво фірми для забезпечення більш копкурентноспособной позиції на ринку, підійшло до ідеї реалізації інноваційного проекту, який отримавши свій розвиток зможе забезпечити фірму необхідною часткою ринку і збільшити прибуток.

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ФІРМИ ТА ЙОГО ОЦІНКА НА ОСНОВІ балансових даних.

Різні люди розуміють під фінансовим аналізом різні речі. Особи, які надають комерційні кредити, насамперед цікавляться аналізом ліквідності фірми. Оскільки комерційні кредити короткострокові, то краще всього здатність фірми оплатити ці зобов'язання може бути оцінена саме за допомогою аналізу ліквідності. Власники облігацій хочуть знати про рівень ліквідності фірми, переважно про її здатність обслуговувати борги (тобто виплачувати відсотки і погашати основну суму кредиту). Власники облігації можуть оцінити цю здатність, аналізуючи структуру капіталу фірми, основні джерела та використання фондів, рентабельність фірми протягом тривалого періоду і прогнозну оцінку рентабельності в майбутньому. Нарешті, власник пакета звичайних акцій в принципі стурбований як рентабельність нинішньої, так і майбутньої, а однаковою мірою і її стабільністю. В результаті інвестор концентрується на аналізі рентабельності взагалі. Фінансова звітність

Фінансовий аналіз передбачає вивчення фінансової звітності. яка виконує ряд важливих функцій. По-перше, вона дає уявлення про засоби і зобов'язання фірми на конкретний момент, зазвичай на кінець року або кварталу. Така форма подання відома як баланс. По-друге, звіт про прибутки і збитки містить відомості про виручку, витратах. податках, прибутках фірми за певний час, знову-таки звичайно за рік або за квартал. Але якщо баланс є моментальну фотографію фінансового стану фірми, то звіт про прибутки і збитки малює картину рентабельності фірми протягом певного періоду. З цих документів ми можемо почерпнути і деяку похідну інформацію, наприклад, скласти звіт про нерозподіленого прибутку або звіт про джерела формування і використання фондов.Баланс

Таблиця 1 представляє собою баланс хлібопекарні «Манушак», складений на початок (01.01.1996 г.) і кінець (01.01.1997) фінансового року.

Таблиця 1.

Баланс 000 «Манушак», в тис. Руб.

 АКТИВ

 Код

 стр.

 На початок

 року

 На кінець

 року

 1 2 3 4

 I. Необоротні ЗАСОБИ

 Нематеріальні активи (04, 05) 110 11 800 16 300

 в тому числі: 111

 організаційні витрати

 патенти, ліцензії, товарні знаки, інші аналогічні з 112

 переліченими права та активи

 Основні засоби (01, 02, 03) 120 18 800 26 100

 в тому числі:

 земельні ділянки і об'єкти природокористування 121

 будівлі, машини, обладнання та інші основні засоби 122

 Незавершене будівництво (07, 08, 61) 123

 Довгострокові фінансові вкладення (06, 56, 82) 130

 в тому числі:

 інвестиції в дочірні суспільства 131

 інвестиції в залежні суспільства 132

 інвестиції в інші організації 133

 позики, надані організаціям на термін більше 12 місяців 134

 власні акції, викуплені в акціонерів 135

 інші довгострокові фінансові вкладення 136

 Інші необоротні активи 140

 РАЗОМ по розділу I 190 30600

 II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

 Запаси 210

 в тому числі:

 сировину, матеріали та інші аналогічні цінності (10, 15, 16) 211 15 400 26 300

 тварини на виращваніі та відгодівлі (11) 212

 малоцінні та швидкозношувані предмети (12, 13) 213

 витрати в незавершеному виробництві (витратах звернення)

 (20, 21, 23, 29, 30,36,44) 214 12 500 18 400

 готова продукція і товари для перепродажу (40, 41) 215 22 300 12 300

 товари відвантажені (45) 216 10 200 18 800

 витрати майбутніх періодів 217 5200 8300

 Податок на додану вартість по придбаних цінностей (19) 218

 Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш

 ніж через 12 місяців після звітної дати) 220

 в тому числі:

 покупці і замовники (62, 76) 221

 подочетние особи (71) 222

 векселі до отримання (62) 223

 заборгованість дочірніх і залежних товариств (78) 224

 заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного

 капітал (75) 225

 аванси видані (61) 226

 інші дебітори (76/1) 227

 Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш

 ніж через 12 місяців після звітної дати) 230

 в тому числі:

 покупці і замовники (62, 76) 231 27 600 36 100

 подочетние особи (71) 232

 векселі до отримання (62) 233

 заборгованість дочірніх і залежних товариств (78) 234

 заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного

 капітал (75) 235

 аванси видані (61) 236 - 14 300

 інші дебітори (76/1) 237 - 6700

 Короткострокові фінансові вкладення (58, 82) 240 8 200 10 500

 в тому числі:

 інвестиції в залежні суспільства 241

 власні акції, викуплені в акціонерів 242

 інші короткострокові фінансові вкладення 243

 Грошові кошти 250

 в тому числі:

 каса (50) 251 12 300 7400

 розрахункові рахунки (51) 252 35 200 15 600

 валютні рахунки (52) 253

 інші грошові кошти (55, 56, 67) 254

 Інші оборотні активи 260

 РАЗОМ по розділу II 290 148 900 175 000

 III. ЗБИТКИ

 Непокриті збитки минулих років (88) 310

 Збиток звітного року 320 х

 РАЗОМ по розділу II 390 - -

 БАЛАНС (сума рядків 190 + 290 + 390)

 179500

 217400

Керівник Головний бухгалтер

Проведемо аналіз майна підприємства на основі балансу підприємства за звітний період (Ф. № 1).

Склад і структура майна підприємства та джерел його формування

 Показники

 На початок року, тис.руб.

 У% до валюти балансу

 На кінець року, в тис.руб

 У% до валюти балансу

 Абсолютне відхилення +, -%

 I. Необоротні активи 30600 17,05 42400 19,50 + 2,45

 II.Оборотние активи 148900 82,95 175000 80,50 - 2,45

 Запаси 2,95

 - Виробничі запаси 15400 8,58 26300 12,10 + 3,52

 - Незавершене виро-во 12500 6,96 18400 8,46 + 1,5

 - Готова продукція + ТО 32500 18,11 31400 14,44 - 3,67

 Витрати будующих періодів 5200 2,90 8300 3,82 + 0,92

 Дебіторської заборгованостей 27600 15,38 57100 26,26 + 10,88

 Ден. Ср-ва і Ц.Б. 55700 31,03 33500 15,41 - 15,62

 Баланс

 179500

 100

 217400

 100

 Пасив

 IV.Собственний капітал 68600 38,22 57000 26,22 - 12,00

 V. - - - - -

 VI.Заемний капітал 110900 61,78 160400 73,78 + 12,00

 Короткострокові кредити і позики 25600 14,26 45300 20,84 + 6,58

 Кредиторська задолжность 85300 47,52 115100 52,94 + 5,42

 - Постачальник 22800 12,70 40800 18,77 + 6,07

 - Оплата праці 12400 6,91 22800 10,49 + 3,58

 - Соц.страх 8100 4,51 15200 6,99 + 2,48

 - Бюджет 5600 3,12 13300 6,12 + 3

 - Аванси отримані 36400 20,28 23000 10,58 - 9,70

 Баланс

 179500

 100

 217400

 100

Проаналізуємо і оцінимо співвідношення власного і позикового капіталу підприємства з позиції його фінансової стійкості.

Частка власного капіталу на початок року становила 38.22. але до кінця року вона знизилася на 12,00 до 26,22. У свою чергу позиковий капітал з 61,78 зріс до 73,78. Це говорить про те, що підприємство до кінця звітного періоду відчуває нестачу власних коштів і необхідність у придбанні позикових коштів, що негативно позначається на ліквідності самого підприємства.

Проаналізуємо показники відбиті в вищевказаної таблиці. Обшая вартість майна підприємства зросла з 179 500 тис.руб. до 217 400 тис.руб. Абсолютне відхилення вартості іммобілізованих активів склало +2,45 (незначне збільшення). У свою чергу вартість оборотних (мобільних) коштів знизилася з 148 900 до 175 000, що для виробничого підприємства є не кращим фактором. Величина дебіторської заборгованості в широкому сенсі слова зросла на 10,88. Якщо врахувати, що більша частина цієї заборгованості може бути сумнівною (тобто навряд чи можна очікувати за неї платежів), то цей факт має негативний вплив на загальну платоспроможність і ліквідність предпріятія.Аналіз ліквідності балансу

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу згрупованих у порядку убування ліквідності із засобами по пасиву, згрупованими в порядку убування ступеня терміновості погашення зобов'язань.

Актив розбиваємо на 4-ри групи:

1. A3 - легко реалізовані активи

- Грошові кошти

-Ц. Б. (легкореалізуемие)

2. А2 - швидко реалізованих активи

-Дебіторська заборгованість

3. A3 - повільно реалізованих активів

-Дебіторська заборгованість

4. А4 - важкореалізовані активи

-оф

-Нематеріальні активи

-Довгострокові вкладення Пасив розбиваємо на:

1. П1-найбільш термінові зобов'язання

-Кредиторська заборгованість

2. П2 - короткострокові пасиви

-кредити і позики

3. ПЗ - довгострокові пасиви

-Довгострокові кредити і позики

4. П4 - постійні пасиви

-джерела власних коштів (капітал)

А1> П1 Виконання 1-го і 2-го рівностей характеризу-

А2> П2 ет майбутню ліквідність і платежеспособ-

АЗ> ПЗ ність. 3-е і 4-е характеризують перспективну

А4 <П4 ліквідність і платоспроможність.

 Показники

 На початок

 На кінець

 Абсолютне відхилення

 Актив

 А1 Грошові ср-ва + Ц.Б. 55700 33500 -222000

 А2 Дебіторська зад. 27600 57100 +29500

 А3 Пр-вен. Запаси, незавершені., Готовий. Продукція, витрати майбутніх періодів 65600 84400 +18,800

 А4 внеобор. Активи 30600 42400 +11800

 Пасив

 П1 Кредитор. Задолжность 85300 115100 +29800

 П2 Короткострокові задол. 25600 45300 +19,700

 П3 Долгосроч. Кредити і позики - - -

 П4 Власний капітал 68600 57000 -11600

На основі таблиці отримуємо наступні співвідношення між відповідними частинами активу і пасиву.

 Абсолютно ліквідний баланс

 На початок року

 На кінець року

 А1> П1

-

+

+

-

 А2> П2

+

+

 А3 <П3

+

+

 А4 <П4

+

+

Отже. можна зробити наступні висновки:

- Перша група активів - легко реалізовані активи за звітний період знизилися на 22200 тис.руб., А важкореалізовані зросли на 11800 тис.руб. Що ж стосується пасиву, то там найбільш термінові зобов'язання, платежі по яких повинні бути здійснені якнайшвидше возрасли, а власний капітал підприємства знизився на 11600 тис.руб. Крім того, нерівність між легкореалізуемимі активами і найбільш терміновим зобов'язаннями не дотримується, тому останніх больше.Фінансовий аналіз

Всі фінансові коефіцієнти можна об'єднати в 4 групи: коефіцієнти ліквідності, питомої ваги позикового капіталу, рентабельності та забезпеченості відсотків за кредитами. Жоден показник сам по собі не дає достатньо інформації, на підставі якої ми в змозі були б судити про фінансове становище фірми. Це стає можливим тільки після аналізу всього комплексу показників. Не можна забувати і про сезонну составляющсй, оскільки основні тенденції можна виявити тільки через порівняння вихідних даних і коефіцієнтів за той же період року, Показники ліквідності та платоспроможності

Коефіцієнти ліквідності застосовуються для оцінки здатності фнрми виконувати свої короткострокові зобов'язання. Вони дають уявлення не тільки про платоспроможність фірми на даний момент, але й у випадку надзвичайних подій.

 Показники

 Початок

 Кінець

 Абсолютне відхилення +, -

 1. Коеф. загальної ліквідності = оборотні активи / короткострокові кредити і позики + кредиторська заборгованість Кіл> 2 1.30 1,09 -0.21

 2. Коеф. уточненої ліквідності = ден.ср-ва + Ц.Б. + Дебіт. задолж. / Крткосрочн. кредити + кредит, за-долж. Кул = 0,8-1,0 0,75 0,56 -0.19

 3. Абсолютний коеф. ліквідності = ден.ср-ва + Ц. Б. / Краткосроч, зобов'язання 0,50 0,21 -0,29

 4. Власні оборотні ср-ва = Оборотний капітал - короткострокові. зобов'язання 38000 14600 -23400

 5. Коеф. забезпеченості власних оборотних коштів = Собств.оборотн. ср-ва. / Оборотний капітал К> 0,1 0.26 0.08 -0,18

 6. Коеф. маневреності = Оборотний капітал / Власний капітал 2,17 3,0 "+0,9

 7. Частка власного капіталу в оборотних коштах 0,46 0,32 -0,14

Отже, на основі зроблених обчислень можна зробити висновок, що за звітний період

-загальна ліквідність підприємства знизилася (необхідно зауважити, що і на початку і в кінці року коеф. загальної ліквідності менше норми = 2)

-власні оборотні кошти знизилися на 23400 тис.руб.

-козф. забезпеченості власних оборотних коштів знизився, хоча, все еше і знаходиться в межах норми

-як позитивний момент необхідно відзначити, що коеф.маневренності возрос.Оценка рентабельності підприємства

Підвищення доходів підприємства над витратами називається рентабельністю. Показники рентабельності - найбільш узагальнюючі показники ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства. Прибуток, на відміну від собівартості продукції повно відображає всі сторони виробничо-господарської діяльності підприємства.

 Показник

 На початок періоду

 На кінець періоду

 Чистий прибуток 23000 25000

 Рентабельність власного капіталу 0,72 1,08

 Період окупності власного капітал 1,74 1,56

Отже. збільшилася до кінця року рентабельність власного капіталу. Позитивним є той факт, що зменшився період окупності основного капіталу.

Таким чином, показники рентабельності підприємства високі.ОЦЕНКА І ВИБІР ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ФІРМОЮ

000 "Манушак" для відбору має портфель проектів (всього 2). Наявна потужність за обсягом власних проектів на поточний рік становить 100 млн.руб. 000 "Манушак" запросило чотирьох експертів здатних оцінити ці проекти. Для аналізу портфеля та відбору проектів включаються до плану поточного року виділено критерії з відповідними конкретними значеннями (за підсумками аналізу та експертизи.

Перший проект описується на початку цього курсової роботи. Другий проект представляє з себе ледве дующее. Пекарні пропонується використовуючи своє

власне старе обладнання, проводити ту ж продукцію, яку вона виробляла раніше. Це: батони, рогалики і пита. Постачання сировини забезпечується за контрактом з підмосковним радгоспами (раніше не мають жодних контактів з пекарнею). Загальні витрати фірми на здійснення проекту складуть близько 90 млн.руб. + 200 млн.руб. кредит.

Для оцінки проектів були виділені 10-ть критеріїв, об'єднаних у п'ять груп. Прийнятим критеріям додана неоднакова значимість (в числовому виразі від 1 до 0.3).

 Групи критеріїв Найменування критеріїв Відносна значимість

 1. Цілі, стратегія, Сумісність проекту з поточною стратегією фірми і довгостроковим планом I

 політика. цінності Ставлення фірми до ризику і сумісність з цим проекту 1

 II. Коммер Імовірність комерційного успіху 0,8

 етичні Оцінка стартових витрат 0,8

 III. Науково-технічні Можливість технічного успіху 0,7

 критерії Патентоспроможність 0,7

 IV. Еконо Прибутковість 0,6

 мические Вартість і час розробки проекту 0,5

 V. Произво Потреба в додаткових потужностях 0.4

 роб Витрати виробництва з урахуванням можливих шкідливих впливів виробничого процесу 0,3

Результати оцінки двох проектів, проведеної експертами з вище-установленньм критеріям наведені в наступній таблиці, де по кожному критерію експертним шляхом можливе отримання від 0 до 10 балів.

 n / n

 Проект № 1

 Проект №2

 Оцінки експертів

 СР арифм

 Оцінки експертів

 СР арифм

1

2

3

4

1

2

3

4

 1 0 1 2 1 1 0 1 1 0 0,5

 2 8 8 8 8 8 7 6 7 8 7

 3 6 5 5 6 5,5 5 4 4 5 4,5

 4 7 7 7 7 7 6 6 7 7 6,5

 5 9 8 7 8 8 9 8 8 8 8,25

 6 4 2 4 2 3 4 3 7 3 3,5

 7 10 10 10 10 10 9 8 10 9 9

 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7

 9 9 10 10 9 9,5 10 10 9 10 9,75

 10 8 10 9 9 9 8 8 9 8 8,25

Після заповнення вищевказаної таблиці експертними оцінками було вироблено підсумовування числа балів кожного експерта по кожному критерію за кожним проектом і визначена середня арифметична бальна оцінка проектів за встановленими критеріями. Потім була розрахована інтегральна бальна оцінка з урахуванням ваг крітеріев.Определеніе інтегральної оцінки і пріоритету проекту

 № п / п

 Прийнята відносять. еначімость критерію

 СР арифметичні оцінки проектів

 СР арифметичні оцінки проектів з урахуванням хначімості критеріїв

1

2

1

2

 1 1 1 0,5 1 0,5

 2 1 8 7 8 7

 3 0,8 5,5 4,5 4,4 3,6

 4 0,8 7 6,5 5,6 5,2

 5 0,7 8 8,25 5,4 5,8

 6 0,7 3 3,5 2,1 2,45

 7 0,6 10 9 6 5,4

 8 0,5 8 7 4 3,5

 9 0,4 9,5 9,75 3,8 3,9

 10 0,3 9 8,25 2,7 2,48

 Інтегральна оцінка проектів з урахуванням еначімос-ти критеріїв

 69

 63,75

 43

 39,83

 Пріоритетність проектів

1

2

1

2

Отже, на основі пророблених обчислень можна зробити висновок, що найбільш пріоритетний 1 -і проект.Фінансово-економічні показники оцінки інноваційного пропозиції.

1. Доход

Р = V - З, де

V - надходження:

С - витрати.

 Проекти Надходження, млн.руб. Витрати млн.руб.

1

 480

 300

2

 450

 290

Дохід 1 = 480 - 300 = 180 млн.руб.

Дохід 2 = 450 - 290 = 160 млн.руб.

2. Прибутковість (Рентабельність)

R = V / С

 Проекти

 Надходження млн.руб

 Витрати млн.руб

 Рентабельність, на 1 руб. інвестиції

 1480300 1,6

 2450290 1,55

Проект 1 з погляду інвестора більш привабливий.

3. Відносна дохідність проектів

r = R / Т * 100%, де

Т - період реалізації інновації.

 Проекти

 Надходження млн.руб

 Витрати млн.руб

 Термін реалізації, років

 1480300 1

 2450290 1,5

Проект 1 = (1,6 / 1) * 100% = 160%

Проект 2 = (1,55 / i, 5) * 100% - = i03 ° o

Отже проект 1 більш кращий, ніж проект 2.ЗАКЛЮЧЕНІЕ

Проблема вивчення і використання досвіду високорозвинених країн в галузі організації праці та підготовки кадрів в умовах інноваційного процесу може здатися, на перший погляд чужий і надуманою в застосуванні до економіки Росії, що знаходиться в глибокій кризі. Начебто, потрібно спочатку зупинити спад виробництва, відновити господарські зв'язки. стабілізувати кредитно-фінансову сферу, а вже потім думати про інновації. Насправді вихід із кризи можливий при максимальній активізації інноваційної діяльності підприємства. Якщо Розробка та комерційна реалізація нових технічних ідей вимагає високого творчого настрою, ініціативи та самовідданості кожного працівника і всього колективу в цілому, то переорієнтація всієї роботи підприємства на нові конкурентоспроможні види товарів і послуг, завоювання нових ринків збуту продукції в сучасних умовах неможливі без серйозного аналізу інноваційного проекту.

У цій роботі представлена ??розробка інноваційного пропозиції. Дана комплексна характеристика нововведення, експрес аналіз фірми, описаний процес вибору інновації фірмою.

На основі цієї роботи можна спробувати реалізувати цю інновацію і впровадити її у виробництво.

Список використаної літератури:

1. Фролова Н.А. Розробка бізнес-плану інноваційного проекту фірмою. Навчальний посібник М .: МНЕПУ, 1996

2. Уткін Е.А. Управління фірмой.- М .: Акаліс, 1996

3. Шеремет А.Д. Методика фінансового аналізу. - М .: ИНФРА-М, 1996.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com