На головну

 Бізнес-план з виробництва організації виробництва соєвого білка - Інвестиції

З про буд е р ж а н н

РЕЗЮМЕ ................................................. ................ 6

Коротка інформація про компанію ............................. 10

Характеристика діяльності компанії 10

Структура компанії 12

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ .................................. 12

Суть проекту 12

Місце реалізації проекту 14

Актуальність проекту 16

Сировина 22

ТЕХНОЛОГІЯ ................................................. ......... 24

Короткий опис технологічного процесу виробництва текстурованого соєвого білка (Об'єкт №1) 24

Короткий опис технологічного процесу виробництва соєвих молочних продуктів (Об'єкт №2) 30

Короткий опис технологічного процесу виробництва комбікормів (Об'єкт №3) 34

Виробничі потужності ................................. 36

Інвестиційне фінансування ............................. 37

Напрями інвестицій 37

Опис способу і схеми фінансування 39

РИНОК ................................................. ................ 40

Світовий соєвий ринок 40

Соєвий ринок у Росії 42

Основні потенційні споживачі продукції 43

Конкуренти 44

Місткість ринку 46

СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГУ ............................................ 48

Стратегія збуту 48

Ціноутворення 50

Реклама і просування продукції 51

ПОТЕНЦІЙНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ .................... 53

Ризик недотримання розрахункових термінів реалізації проекту 54

Технологічний ризик 54

Ризик пов'язаний із ступенем доступності сировини 55

Ризик відсутності чи падіння попиту. 55

Ризик неплатежів 56

Екологічний ризик 56

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ПРОЕКТУ .......... 56

Фінансова модель ............................................... 57

Аналіз чутливості ....................................... 78

Перелік схем і графіків.

Малюнок 1 "Комплекс з переробки бобів сої" 9

Малюнок 2 «Виробництво текстурованого соєвого білка» 29

Малюнок 3 «Графік окупності (NPV)» 77

Малюнок 4 «Аналіз чутливості проекту» 79

Перелік інформаційних і розрахункових таблиць

Таблиця 1 «Рівень середньодушового споживання основних продуктів харчування в Росії» 18

Таблиця 2 «Динаміка середньодушового споживання білків за рахунок основних продуктів харчування в РФ» 19

Таблиця 3 «Вихід основних продуктів переробки сирих соєвих бобів» 25

Таблиця 4 «Склад соєвої муки» 26

Таблиця 5 «Зміст в соєвому борошні мінеральних речовин» 26

Таблиця 6 «Функціональні властивості продуктів» 27

Таблиця 7 «Склад соєвого молока» 32

Таблиця 8 «Склад мінеральних речовин, що входять в 100 г соєвого молока» 32

Таблиця 9 «Обсяги виробництва комбікормів за видами» 35

Таблиця 10 «Інвестиційний план комплексу з переробки бобів сої» 38

Таблиця 11 «Діаграма GAUNTT (будівництво комплексу з переробки соєвих бобів)» 38

Таблиця 12 «Графік погашення інвестиційного кредиту» 40

Таблиця 13 «Потреба в соєвому борошні» 47

Таблиця 14 «Потреба в соєвому молоці» 47

Таблиця 15 «Потреба в комбікормах» 47

Таблиця 16 «Список вироблених продуктів» 60

Таблиця 17 «Структура комплексу з переробки соєвих бобів» 60

Таблиця 18 «Ставки податків, прийняті в проекті» 61

Таблиця 19 «Вартість сировини і матеріалів» 61

Таблиця 20 «Сумарні прямі витрати на одиницю продукції» 61

Таблиця 21 «Прямі витрати на ТСБ» 62

Таблиця 22 «Прямі витрати на соєву олію» 62

Таблиця 23 «Прямі витрати на лушпиння» 62

Таблиця 24 «Прямі витрати на молочні продукти» 62

Таблиця 25 «Прямі витрати на молоко» 63

Таблиця 26 «Прямі витрати на шрот» 63

Таблиця 27 «Прямі витрати на комбікорм» 63

Таблиця 28 «Загальні витрати» 64

Таблиця 29 «План по персоналу» 65

Таблиця 30 «Планований обсяг продажів у натуральному вимірі» 66

Таблиця 31 «Умови збуту продукції» 66

Таблиця 32 «Обсяги продажів у натуральному вираженні» 67

Таблиця 33 «Надходження від продажів, $ US» 67

Таблиця 34 «Податкові виплати (бюджетна ефективність проекту), $ US» 68

Таблиця 35 «Інвестиційні витрати, $ US» 69

Таблиця 36 «Прямі витрати, $ US» 70

Таблиця 37 «Сумарні прямі витрати по продуктам, $ US» 70

Таблиця 38 «Загальні витрати, $ US» 71

Таблиця 39 «Звіт про прибутки і збитки, $ US» 72

Таблиця 40 «Грошові потоки за проектом (Cash-flow), $ US» 73

Таблиця 41 «Дисконтовані грошові потоки за проектом (Cash-flow), $ US» 74

Таблиця 42 «Баланс, $ US» 75

Таблиця 43 «Ефективність інвестицій» 76

РЕЗЮМЕ

Справжній бізнес-план представляє Закрите акціонерне товариство «Консорціум» з метою залучення інвестиційних коштів, що дозволяють реалізувати проект створення в м Т (Московська область) провадження у переробці бобів сої.

Головною метою даного проекту є забезпечення здоровими високобілковими дієтичними продуктами харчування з бобів сої Центральний і Центрально-Чорноземний район Російської Федерації.

В рамках реалізації проекту передбачається будівництво потужного комплексу з переробки соєвих зерен, який включає в себе три самостійних виробничих об'єкта. Усі виробничі об'єкти зведені в єдиний технологічний ланцюжок, в основі якої лежить безвідходна технологія використання властивостей сої.

Об'єкт 1 «Виробництво текстурованого рослинного білка з бобів сої» припускає використання екологічно чистої технології переробки бобів сої, заснованої на процесі термопластичній екструзії. Технологія сухої екструзії, покладена в основу планованого виробництва, запатентована компанією INSTRA-PRO International (США) в 1969 році і застосовується більш ніж в 90 країнах світу.

Метою будівництва даного об'єкта є забезпечення ринку країни якісними, збалансованими по білку харчовими продуктами (соєвим борошном і текстуратом соєвого білка), вартість яких в 2-3 рази нижче, ніж вартість основних продуктів харчування, що містять білок (м'ясо, птиця, молоко і т. д.). Також соєве борошно і текстурований соєвий білок, входячи до складу інших продуктів харчування, таких як ковбасні вироби, сири, хлібобулочні та кондитерські вироби, дозволяють знизити собівартість і підвищити дієтичні властивості останніх.

Об'єкт 2 «Виробництво соєвих молочних продуктів» передбачає технологію переробки бобів сої на основі установки «Агролактор» шляхом екстракції білкової суспензії з подальшою переробкою його в молочні продукти.

Метою даної програми є забезпечення ринку країни якісними, з унікальними дієтичними властивостями, з високим вмістом білка соєвими молочними і кисломолочними продуктами харчування (молоко, йогурт, сир, сир, майонез і т.п.), які за смаковими якостями не поступаються, а по дешевизні перевершують їх аналоги на тваринній основі.

Об'єкт 3 «Комбікормовий завод» заснований на використанні як сировину відходи об'єкта 1 (соєву лушпиння) і об'єкта 2 (окару) для виробництва високоякісних білкових комбінованих сумішей для розвитку та підтримки життєздатності тваринницьких і птахівничих агрокомплексов Московської області та Центральної частини Росії.

Реалізація запропонованого проекту цілком відповідає Федеральної програму з виробництва і переробки сої, прийнятої Постановою Ради Міністрів - Уряду Російської Федерації від 23.02.1993 р №146, і сприяє вирішенню поставлених у ній завдань.

Також успішна реалізація проекту забезпечується отриманої підтримкою і зацікавленістю ініціаторів проекту, чий статус і надійна ділова репутація є фундаментом для такого масштабного проекту:

l Наукові дослідження останніх років показали, що постійне вживання в їжу продуктів переробки соєвих бобів призводить до часткового виведення з організму людини радіонуклідів, вільних радикалів, отсорбации солей важких металів, різних токсинів тощо. У зв'язку з чим, Міністерство атомної промисловості РФ глибоко зацікавлена ??в масовому виробництві та розповсюдженні соєвих продуктів харчування і не тільки для працівників АЕС, але і на інших екологічно шкідливих промислових комплексах РФ.

l Урядом Москви прийнято програму з розповсюдження і постачання населення м Москви і Московської області дешевими продуктами харчування з бобів сої, які, будучи більш здоровою і високобілковою їжею, в майбутньому замінять дорогі аналоги на тваринній основі.

l Адміністрація Г.Т Московської області, яка виступає гарантом цільового використання інвестицій у даний проект, також зацікавлена ??в його реалізації і розповсюдженні на території міста якісних соєвих продуктів харчування текстурированного соєвого білка. Це обумовлено тим, що в місті Т розташовано кілька екологічно несприятливих промислових об'єктів державного призначення, працівники яких гостро потребують вживанні соєвої продукції.

l Відкрите акціонерне товариство «ППП» займає міцні позіціісреді постачальників з-за кордону на російський ринок продуктів поглибленої переробки сої. Зацікавленість ВАТ «ППП» у ЗАТ «КОНСОРЦІУМ» як і партнері і виробника текстурованого соєвого білка дуже висока. Так як дана співпраця дозволить ВАТ «ППП» значно мінімізувати свої транспортні витрати, отже знизити собівартість товару, що надалі дозволить компанії охопити ширший сегмент ринку рослинних текстуратов.

l Переваги соєвої переробки такі, що всі відходи, отримані в результаті виробництва, будуть використані у виробництві комбінованих кормових сумішей. Тому в якнайшвидшій реалізації проекту зацікавлені багато агропромислові комплекси і господарства Московської області та Центральної частини Росії, займаються розведенням ВРХ, птиці, свиней. Будівництво планованого комплексу дозволить агрофірмам безперебійно підтримувати нормальний життєвий цикл тварин, і навіть у зимово-весняний період підвищеного попиту на комбікорми.

Стратегічні переваги проекту практично необмеженим ринком збуту, оскільки індустрія переробки бобів сої з отриманням тестурірованного білка і соєвих молочних продуктів в країні розвинена дуже погано, а попит на її продукцію у всьому світі характеризується стійкою тенденцією.

Проект також дозволяє:

l забезпечити випуск імпортозамінної продукції (рослинна олія і соєвий текстурат входять до складу пріоритетною номенклатури імпортозамінної продукції, встановленої Міністерством економіки Російської Федерації);

l створити нові робочі місця (більше 40);

Зазначені гідності проекту та його державна значимість є передумовою для будівництва аналогічних заводів у різних регіонах Російської Федерації надалі. Таким чином, пропонований проект може розглядатися, як пілотний.

Малюнок 1 "Комплекс з переробки бобів сої"

Коротка інформація про компанію

Характеристика діяльності компанії

Основним ініціатором і виконавцем проекту є Закрите акціонерне товариство «Консорціум» (далі по тексту ЗАТ «КОНСОРЦІУМ»).

ЗАТ «КОНСОРЦІУМ» зареєстровано Постановою Глави міста П Челябінської області.

Основна діяльність ЗАТ «КОНСОРЦІУМ» відповідно до Статуту:

l виробництво товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення;

l здійснення торгівлі (оптової і роздрібної) товарами народного споживання і промислової продукцією;

l організація та здійснення виробництва та продажу продовольчих товарів;

l здійснення сільськогосподарського виробництва, в тому числі, переробки сільськогосподарської продукції;

l здійснення інвестиційної та іншої діяльності в нафтовидобувних та переробних галузях, спрямованих на підвищення ефективності виробництва,

l виконання замовлень державних підприємств, іноземних фірм, комерційних і некомерційних підприємств, зареєстрованих в РФ на надання послуг і виконання робіт, не заборонених чинним законодавством РФ; здійснення зв'язків із зарубіжними організаціями, фондами, банками та ін. організаціями в інноваційних та комерційних областях з метою залучення іноземних інвестицій,

l виробництво ремонтних, ремонтно-будівельних і будівельних робіт,

l здійснення торгово-закупівельної діяльності з продукції і товарів народного споживання,

l надання послуг на комерційній основі в області маркетингу, лізингу, представництва інтересів російських і зарубіжних юридичних і фізичних осіб, інформаційних, науково-технічних і сервісних послуг,

l проведення ремонтно-будівельних і реставраційних робіт;

l оренда (лізинг) рухомого та нерухомого майна;

l надання консультаційних та посередницьких послуг при проведенні посередницьких операцій, пошуку ділових партнерів та придбанні та збуті товарів і сировини, виробництва продукції;

l здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com