На головну

Значення "Канон" лікарської науки для розвитку медицини, Авіценна - Медичні науки

Сургутський державний університет

медико-біологічний факультет

(курс історії медицини)

реферат

на тему:

Значення "Канону лікарської науки" для розвитку

медицини.

Виконав студент_______________

______________________________

Проверил______________________

______________________________

Подпись__________Дата_________

Сургут 1997

ПЛАН:

1. Біографія Ібн Сини.

2. Загальна характеристика епохи.

3. Значення "Канону лікарської науки".

Величезну роль в розвитку медицини зіграла наукова і практична діяльність Ібн Сини.

Ибн Сина належить до числа найбільших вчених Середньої Азії, що збагатили світову науку досягненнями першорядної важливості. Труди Ібн Сини і його великого сучасника Абу Райхана Беруні знаменували найвищий рівень розвитку науки на середньовічному Сході.

Батько Ібн Сини, Абдаллах, був родом з Балха. У період правління саманидского эмира Нуха ибн Мансура (976-997) Абдаллах переїхав в Бухару, де був призначений начальником збору податків з селища Хурмітан, недалеко від міста Бухари. Потім він деякий час жил в селищі Авшана, там одружувався на дівчині на ім'я Ситора. На початку місяця сафар 370 р. хиджры (друга половина серпня 980 р.) у них народився син Хусейн (таке власне ім'я Ібн Сини). Хусейну було біля 5 років, коли сім'я пересилилась в столичне місто Бухару, що була тоді одним з найбільших центрів Сходу. Хлопчика віддали в школу.

З раннього дитинства Ібн Сина навчався корану і адабу (сюди входили граматика, стилістика і поетика) до 10 років життя в обох областях досяг досконалості. Крім того, він вивчав арифметику і алгебру, а потім під керівництвом свого домашнього вчителя Абу Абдаллаха ан-Натили почав вивчати логіку, Евклідову геометрію і "Альмагест" Птолемея. Однак скоро ан-Натили вимушений був визнати, що вичерпав свій учбовий матеріал і вже не в змозі задовольнити пізнавальний інтерес хлопчика, і Ібн Сина самостійно продовжував своє вчення. Він із захопленням зайнявся вивченням природних наук, і передусім медицини. Одночасно займався лікарською практикою - безкоштовно лікував хворі. У зростеш 17 років Ібн Сина, як лікар, користувався в Бухарі такою славою, що був запрошений до двора Нуха ибн Мансура, який довгий час болів, і його придворні лікарі, що лікували нічим не могли йому допомогти. Ибн Синьо вдалося в короткий термін вилікувати правителя, і у вдячність за це молодий вчений отримав дозвіл користуватися палацовою бібліотекою, яка була однією з кращих і найбагатших бібліотек на всьому Ближньому Сході. У результаті він розширив свої наукові пізнання до грандіозних масштабів.

Грунтовно засвоївши логіку, природознавство, медицину і інш. науки Ібн Сина перейшов до метафізики, що вважалася тоді одним з основних розділів філософії.

Завоювання Бухари Караханідамі, падіння династії Саманідов (999 р.) і феодальні усобиці, що пішли за цими подіями не дозволили Ібн Синьо продовжити свої наукові заняття в Бухарі. У 1002 р. помер його батько. Все це спонукало Ібн Сину покинути рідне місто і відправитися в Хорезм, в Ургенч, де політична обстановка була більш сприятливою.

Жорстокий правитель Гасни султан Махмуд (998-1030), який спирався в своїй політиці на реакційне духовенство і придушував всякий вияв наукового свободомыслия, прагнув вклбчить багаті землі Хорезма до складу своєї держави. Не бажаючи попасти в підкорення цьому правителю, Ібн Сина приблизно 1010 - 1011 рр. таємно покинув Хорезм і відправився в Хорасан. Він прибув в Гурган, феодальне князівство на південно-східному побережжі Каспійського моря. Тут Ібн Сина познайомився з Абу Убейдом Джузджані, який став його вірним учнем, що супроводив йому до кінця його життя. Джузджани записав зі слів Ібн Сини його автобіографію, доведену до прибуття вченого в Гурган. Він залишив нам і опис дольнейших подій життя свого вчителя. Завдяки цьому ми распологаем достовірними відомостями про життя і діяльність Ібн Сини.

У Гургане Ібн Сина відновив наукову роботу і лікарську практику. Він приступив Першої книги свого головного труда по медицині - "Канону лікарської науки" і інш. творів. У 1014 р. Ибн Сина покидає Гурган і деякий час живе в Реї і Казвіне. Потім прибуває в Хамадан і поступає на службу до буидскому правителя Шамс ад-дауле (997-1021) з початку як придворний лікар, а за тим і візиря. Тут він написав багато які свої твори, почав роботу над многотомной філософською енциклопедією "Китаб аш-шифа" ( "Книга зцілення").

У 1023 р. Ибн Сина переїжджає в Ісфаган і завершує там "Китаб аш-шифа", створює інші труди в тому числі свою коротку філософську енциклопедію на персидській мові "Даніш-наме" ( "Книга знання").

Майже безперервні поневіряння по містах Мавераннахра і Ірану, постійний напружений труд, безсонний ночі, неоднакратные в'язничні висновки надламали організм вченого. Він страждав колітом, від якого він і помер в рамазане 428 р. (в червні 1037 р.) у віці 57 років. Ибн Сина був похований в Хамадане, його могила збереглася до наших днів.

Як справжній вчений - енциклопедист Ібн Сина з великим успіхом працював майже у всіх областях знання. У джерелах згадується понад 450 назв його творів, а число трудів, що дійшли до нас біля 240. Вони охоплюють такі області науки, як філософія, медицина, логіка, психологія, "фізика" (т. е. природознавство), астрономія, математика, музика, хімія, етика, література, мовознавство і інш.

Однак Ібн Сина прославився головним чином завдяки своїм трудам по філософії і медицині.З числа трудів вченого, що дійшли до нас филосовских згадаємо "Книгу зцілення" ( "Китаб аш-шифа"), "Книгу порятунку" ( "Китаб ан-наджат"), "Вказівки і повчання" ( "Ал-ішарат ва-т-танбихат") і "Книгу знання" ( "Да-ніш-наме").

Ибн Сина використав все цінне, що було вироблено його попередниками в області природознавства і філософії і створив філософію, що стала вершиною розвитку теоретичної думки в країнах Ближнього і Середнього Сходу в епоху раннього середньовіччя. Незважаючи на суперечність окремих положень, філософське вчення Ібн Сини в умовах феодалізму зіграло прогресивну роль. У ньому виразно виступає матеріалістична тенденція, прагнення протипоставити релігії наукові пізнання, засновані на досвіді і логічних доказах.

Певний інтерес представляють роботи Ібн Сини по психології. У цьому питанні він зробив великий крок до матеріалізму, бо уперше намагався пов'язати окремі види психічної діяльності людини з певними частинами головного мозку.

Суспільно-політичні погляди великого філософа свідчать про те, що і в цій області він дотримувався прогресивних ідеалів. Ибн Сина виступав за ідеальну державу, населення якого повинно складатися з правителів, виробників і війська, і кожний повинен займатися корисною роботою.

Ибн Сина з успіхом займався і іншими науками. Він володів широкими для свого часу пізнаннями в області хімії, і йому приписуються декілька хімічних робіт. Ибн Сина багато в чому сприяв подальшому розвитку хімії, головним чином завдяки критиці основного принципу алхімії, а саме, можливості перетворення неблагородних металів в благородні.

У області геології він висловив оригінальну, близьку сучасної наукової теорії точку зору на гороутворення. На його думку, гори утворилися внаслідок 2 чинників: 1- підняття земної кори під час сильних землетрусів, 2 - дія потоку води, яка в пошуках шляху робить великі поглиблення в долинах і цим самим зумовлює утворення великих височин.

Ибн Сина багато займався і питаннями ботаніки, бо як лікар, він не міг не приділяти належної уваги вивченню рослин, що мають цілющі властивості. Карл Лінней (1707-17078), враховуючи заслуги Ібн Сини в області цієї науки, назвав вічнозелену тропічну рослину його ім'ям - Авіценнія.

Значний слід залишив Ібн Сина і в області поезії. Багато які свої наукові трактати він написав віршами в розмірі раджаз. Крім того ним написано декілька творів, які вплинули помітний чином на подальшу персоязычную літературу. Існує зв'язок між посланням "Ібн Сини Ат-тайр" ( "Птах") і відомою поемою "Фарідаддіна Аттара" (12 повік) Мантік ат-тайр" ( "Розмова птахів"). Ця тема вводиться в узбецьку літературу Алішером Навої (1414-1492). Існує ще трохи кит'а і газелей біля 40 четверостишей Ібн Сини на персидській мові.

Особливо великі заслуги Ібн Сини в області медицини. Його справедливо вважають одним з найбільших вчених медиків в історії людства. За відомостями різних джерел, загальне число медичних трудів Ібн Сини доходить до 50, але з них збереглося біля 30 в мірі 8. За змістом їх можна розділити (за винятком "Канону") умовно на три групи: 1) труди загального характеру, в яких освітлюються ті або інакші розділи медицини і деякі її теоретичні питання; 2) труди про захворювання якого-небудь одного органу або про одну конкретну хворобу, наприклад, про захворювання серця і кошти його лікування, про хворобу товстої кишки (куландж), про розлади функції статевих органів;3) труди по лекарствоведению.

Однак головним медичним трудом Ібн Сини, що приніс йому багатовікову славу у всьому культурному світі, є "Канон лікарської науки". Це достовірно медична енциклопедія, в якій з логічною стрункістю викладається все, що відноситься до профілактики і лікування хвороб. У "Каноні лікарської науки", а також в ряді спеціальних робіт по лекарствоведению ( "Книга про ліки при серцевих хворобах", "Про властивості цикорія", "Про властивості оцту - лида" і інш.). Ибн Сина не тільки об'єднав розрізнений досвід минулого і доповнив його результатами власних спостережень, але і сформував ряд принципових положень раціональної формації. Якщо Ібн Аббаз (930-994) вказував на сприятливі умови перевірки дії в лікарні, то Ібн Сина пропонує систему їх випробування, що включає спостереження за їх дією у постелі хворого, постановку дослідів на тварин і навіть деяку подібність клінічного випробування. При цьому Ібн Сина вважає найбільш надійним експериментальний шлях перевірки дії лікарських засобів і пропонує "умови", що забезпечують "чистоту експерименту". У "Каноні лікарської науки" міститися вказівки на необхідність виявлення побічної дії ліків, на наявність взаємного посилення їх і взаємного ослаблення дії лікарських засобів при їх спільному призначенні.

Ибн Сина зв'язував розвиток раціональної фармации із застосуванням лікарських засобів, отриманих хімічним шляхом. Ця ідея, яку розділяли деякі арабські і середньоазіатські вчені і лікарі (Джабір ибн Хайян; Рази, Біруні і інш.),була надалі розвинена алхіміками середньовічної Європи, а також лікарями епохи Відродження і Нового часу. Ибн Сина описав багато нових лікарських засобів рослинного, тварина і мінеральне походження.Зокрема, з його ім'ям зв'язують перше застосування ртуті, яка в 10 в. добувалася в околицях Бухари, для лікування сифілісу. Ним же як побічна дія ртуті описані вияву ртутного стоматита. З переліку лікарських засобів, прикладеного до Книги другої "Канону лікарської науки", біля 150 означалися в перших восьми виданнях російської фармакопеи.

Будучи породженням древньої високорозвинений культури, середньоазіатська медицина значною мірою визначила рівень і своєрідність медицини арабського Сходу. Узагальнюючі енциклопедичні труди середньоазіатських лікарів багато в чому сприяли збереженню і розвитку досягнень медицини древності (античної, эллинистической, індійської, іранської, середньоазіатської), осмисленню і синтезу їх багатого практичного досвіду і теоретичних концепцій. Подібно узагальнюючим трудам арабських лікарів, деякі середньоазіатські мед. Енциклопедичні труди були перекладені на європейські мови і зіграли важливу роль в розвитку медицини в Європі. Це передусім відноситься до "Канону лікарської науки" Ібн Сини, безсумнівно, що був самої популярною з мед. книг, створених на Сході. Протягом декількох віків "Канон" служив основним учбовим посібником в європейських університетах, вплинувши величезний чином на рівень спеціальних знань лікарів середньовічної Європи. Передові середньоазіатські вчені - філософи, лікарі, дослідники з'явилися провісниками ряду нових ідей, що отримали визнання і розвиток лише декілька віків опісля. До них відносяться спроби впровадження експериментального методу в патологію і лекарствоведение, затвердження природно-наукової суті медицини як області наукової і практичної діяльності, ідеї зв'язку медицини з хімією, взаємозв'язку організму з навколишнім середовищем і ролі цієї середи в патології, нерозривному зв'язку психічного і тілесного, припущення Ібн Сини про невидимих істот, що можуть викликати гарячкові захворювання і розповсюджуватися через повітря, воду і грунт, і інш. Передові лікарі і вчені Середньої Азії активно виступали проти тих, що панували в сучасній їм медицині забобонів, відкидали астральні уявлення, магічну цифрологию, цілющі властивості коштовних каменів, змов, амулетів, протиставляючи раціональні кошти діагностики, терапії і гігієни. Однак всі їх зусилля залишилися по перевазі "голосом волаючого в пустелі". Більшість представників мед. професій охоче застосовували, а іноді і віддавали перевагу магічним і містичним прийомам методам раціональної діагностики і терапії, здебільшого надаючи долю своїх пацієнтів волі аллаха. Що ж до нових ідей, то вони знайшли мало прихильників. Зрозуміло, і ті з середньоазіатських лікарів і вчених, хто склав гордість медицини Середньої Азії- Біруні, Масихи, Ібн Сина, ал-Джурджани (ок. 1080-1141), Фахраддин Разі, Умар Чагміні і інш.- не змогли повністю подолати впливу феодального світогляду, що сковував. Труди древніх, за винятком деякої частковості, вони шанували вищим авторитетом. Жоден з них не засумніватися в справедливості натурфилософского вчення про чотири соки. Всі дотримувалися анатомо-фізіологічних уявлень Галена. Жоден з них не займався анатомією, без розвитку якої була немислима побудова раціональної фізіології і патології. Причини, що не дозволяли лікарям мусульманського Сходу вивчати анатомію людини, добре відомі, а гуморолистические концепції, вмісні елементи діалектики і матеріалістичне, хоч і еклектичне, пояснення життєдіяльності і механізмів розвитку патологічних процесів, незмірне прогресивніше за "медицину пророка". Епоха не дозволила їм "переступити через себе". І, якщо для історії медицини найбільш видатними досягненнями найбільших лікарів Середньої Азії є передусім їх неоцінені нові ідеї, що значно випереджали свій час, то для сучасників і найближчих нащадків найбільш істотними і значущими були їх досягнення в області практичної медицини- діагностики, клініки, лікування, гігієни.

Творчесво Ібн Сини поміщається особливу в історії культури. Найбільший лікар і мислитель свого часу, він був визнаний вже сучасниками, і привласнений йому ще за житті почесний титул "шейх-ар-раис" (наставник вчених) супроводив його ім'я протягом багатьох віків. Філософські і природно-наукові твори Ібн Сини користувалися широкою популярністю в країнах Сходу і Західної Європи, не дивлячись на те, що основний його філософський твір "Книга зцілення" був оголошений єретичним і спалено в Багдаді в 1160 р. Що Обезсмертив його ім'я "Канон лікарської науки" багато разів переводився на багато які європейські мови, біля 30 разів видавався на латинській мові і более500 років служив обов'язковим керівництвом по медицині для європейських університетів і мед. шкіл арабського Сходу.

З 274 трудів Ібн Сини медицині присвячене тільки 20. Проте прийнято вважати, що з всіх областей знань, якими займався Ібн Сина, найбільший внесок ним внесений в медицину. Передусім "Канон лікарської науки" приніс йому всесвітню славу і безсмертя. Кожна книга, в свою чергу, ділиться на частини (фан), відділи (джумла), статті (вмочувала) і параграфи (фасл).

У Книзі першій викладаються теоретичні основи медицини і загальні положення практичної медицини. У ній дається визначення поняття медицини, розкриваються задачі цієї науки, приводяться вчення про соки і натуру (темпераменті), стислий анатомічний нарис так званих "простих" органів людського тіла - кісток, хрящів, нервів, артерій, посагів, сухожиль, зв'язок і м'язів. Розглядаються причини, вияви і класифікації хвороб і загальні правила їх лікування. Детально викладаються вчення про живлення, образ життя (загальна диэтетика) і збереження здоров'я у всі періоди життя (загальна і приватна гігієна).

Книга друга - це капітальне зведення відомостей про лікарські засоби, що застосовувалися в медичній практиці того часу. У ній дано понад 800 лікарських речовин рослинного, тварини і мінерального походження з вказівкою їх лікувальних властивостей і способів застосування. Крім лікарських засобів, що виготовлялися в Середній Азії і в інших країнах Ближнього і Середнього Сходу, автор вказує немало ліків, що привозяться з Індії, Китаю, Греції, Африки, островів середземного море і інш. районів земної кулі. Багато Хто з них став відомі прямо або непрямо середньовічній Європі по творах Ібн Сини, що саме по собі характеризує значення "Канону" в історії лекарствоведения. Ця книга дає можливість ознайомитися не тільки з науковою, але і з побутовою, народною медициною часу Ібн Сини. Багато які ліки, запропоновані Ібн Синой, міцно увійшли в фармакопею і застосовуються по сьогоднішній день.

У Книзі третій трактуються "приватні" або "місцеві" хвороби органів людини, починаючи з голови і кінчаючи п'ятками, інакшими словами вона присвячена приватній патології і терапії. У неї входять описи хвороб голови і мозку (в тому числі нервових і психічних хвороб), ока, вухо, носа, порожнини рота, мови, зубів, ясен, губ, горла, легкого, серця, грудей, стравоходу, шлунка, печінки, жовчного пузиря, селезінки, кишечника, заднього проходу, бруньок, сечового пузиря, статевих органів. Кожний розділ починається з докладного анатомічного опису відповідного органу.

У Книзі четвертій розглядаються "загальні" хвороби тіла, не властиві лише одному органу. До числа таких віднесені різні лихоманки (кризи при хворобах), пухлини (в тому числі рак), прищі, рани, виразки, опіки, переломи і вивихи кісток, поранення і інші поразки нервів, пошкодження черепа, грудей, хребта, кінцівок. У цій Книзі говориться також про хронічні і гострі заразливі хвороби: віспі, кору, проказі, чумі і сказу; освітлені основні питання вчення про отрути (токсикологія). Спеціальний розділ книги присвячений питанням збереження краси тіла (косметика).

Книга п'ята "Канону" являє собою фармакопею. У ній викладаються способи виготовлення і застосування різних форм ліків складного складу. У першій частині Книги описуються різні протиотрути (терьяки), лікарські кашки, пілюлі, таблетки, порошки, сиропи, відвари, настої, провина, пластири і т. д., а у другій частині вказуються перевірені кошти, призначені для лікування конкретних захворювань органів голови, очей, вуха, зубів, горла, органів грудної і брюшной порожнини, суглобів і шкіри.

Фізичні вправи він називав "самим головною умовою" збереження здоров'я, на наступне місце він ставив режим живлення і режим сну. Особливі розділу "Канону лікарської науки" Ібн Сина присвятив вихованню і догляду за дитиною. У них міститься багато тонких спостережень і розумних рад. Іншою сильною стороною "Канону лікарської науки" Є точний опис клінічної картини хвороб, тонкість діагностики. Перші описи ряду клінічних явищ, їх пояснення говорять про надзвичайну спостережливість Ібн Сини, його талант і досвід. У діагностиці Ібн Сина користувався обмацуванням спостереженням над пульсом, визначенням вогкості або сухості шкіри, оглядом сечі і испражнений.

Ибн Сина багато займався проблемами психології, і психічні розлади цікавили його не тільки з чисто лікарських позицій, але і як об'єкт психологічного дослідження. Мабуть, в цьому криється причина того, що при описі психічних розладів він детально викладає свої погляди на природу психічних процесів і причини їх порушення. У уявленні про суть психічних процесів особливо наочно виявляються матеріалістичні сторони філософії Ібн Сини: ні у кого раніше не зустрічається так чіткого уявлення про зв'язок окремих психічних процесів з функцією певних дільниць головного мозку. Досить пригадати, наприклад, вказівки Ібн Сини про те, що удари, ті, що руйнують окремі частини мозку розбудовують чутливість і викликають випадання деяких функцій. Повністю відкидаючи демонологические погляди на суть психічних хвороб, Ібн Сина вважав безпосередньою причиною психічних розладів або вплив умов навколишнього середовища, або тілесні розлади. При цьому з'ясування взаємозв'язків і взаємовпливу психічного і соматичного, мабуть, представляла для Ібн Сини особливий інтерес: в "Каноні" містяться вказівки на можливість виникнення психозу при гострих гарячкових захворюваннях, на зв'язок розладів шлунково-кишкового тракту з психічними переживаннями ( "сильним горем", гнівом, засмученням і т. п.).

Через сторіччя після смерті автора "Канон" стає відомий і на Заході. Вже в 12 в. він був перекладений з арабського на латинську мову Герардом Кремонським (1114-1187), в 13 в. - на староєврейський і розходженні у безлічі рукописів. Після винаходу книгодрукування в 15 в. в числі перших видань був і "Канон". Примітно, що його перше видання з'явилося в 1473 р. в Страсбурге - одному з центрів гуманізму епохи Відродження. Потім по частоті видань він суперничав з Біблією - тільки за останні 27 років 15 в. "Канон" витримав 16 видань, а усього він видавався біля 40 разів повністю і незліченна безліч разів у витримках. Протягом п'яти сторіч "Канон" служив настільною книгою для лікарів багатьох країн Азії иЕвропы. У всіх найстаріших унтверситетах Європи до середини 12 в. вивчення і викладання медицини засновувалося на труді Ібн Сини.

Окремі частини "Канону" переводилися на європейські мови, але повного перекладу не було. Колектив Інституту сходознавства АН Пут ССР, відгукнувшись на заклик Всесвітньої Поради Світу (1952 р.) відмітити у всьому світі 1000 - летие від дня народження (по місячному календарю) Ібн Сини, приступив до переказів з арабської мови на російська і узбецька мови головного медичного твору великого вченого. Ця грандіозна робота була успішно завершена в 1961 році публікацією повного тексту "Канону" на обох мовах.

Список літератури:

1. "Канон лікарської науки". Абу Алі Ібн Сина. Частина 1, Ташкент. Видавництво "Фан" академії наук Республіки Узбекистан, 1994. СТОР. 5-12.

2. "Мала медична енциклопедія". Редактор В. Х. Василенко. Т. 5. Видавництво "Радянська енциклопедія". Москва, 1967. СТОР. 652.

3. "Мала медицицинская енциклопедія". Головний редактор академік РАМН В. И. Покровський, т 3, Москва. Наукове видавництво "Велика Російська енциклопедія", 1992. СТОР. 293-294.

4. М. П. Мультановський. "Історія медицини". Видавництво "Медицина". Москва. 1967. СТОР. 59-63.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com