На головну

 Питання токсикології - Медичні науки

ПЕРЕДМОВА

У практичній діяльності лікаря нерідко доводиться мати справу з гострими побутовими отруєннями, які найчастіше виникають в результаті випадкового (а іноді й умисного) прийому хімічних речовин, що володіють досить високою токсичністю. Засоби побутової хімії, число яких неухильно збільшується, алкоголь і його сурогати, сильнодіючі медикаменти, отруйні рослини та багато інших речовини залишаються джерелом отруєнь як у містах, так і в сільській місцевості.

Крім того, зустрічаються інгаляційні отруєння побутовим газом і окисом вуглецю, аерозолями отрутохімікатів та іншими токсичними агентами за умови потрапляння їх в атмосферу.

Не виключена можливість отруєння людини на виробництві, особливо в процесі отримання і застосування токсичних хімічних речовин.

Кількість хімічних агентів, що представляють токсичну небезпеку, настільки велике, що не піддається обліку. Теоретично можливо отруєння будь-яким фізіологічно активним з'єднанням, однак на практиці частіше спостерігаються отруєння найбільш поширеними в побуті речовинами, але, як показує статистика, і їх число становить близько трьохсот найменувань. Досить часто, особливо в літній період, реєструються отруєння бактеріальними екзотоксинами і грибами (харчові отруєння). Відомі випадки отруєння в результаті укусу змій, уколу отруйними рибами, укусу комахами та ін. Особливо висока токсична небезпека для дітей. Серед них зустрічається в середньому 8% всіх отруєнь.

Отруєння частіше виникає раптово, розвивається дуже швидко і в разі зволікання в наданні медичної допомоги може призвести постраждалого до смерті в перші ж години після отруєння.

Цілком зрозуміло, що в такій ситуації необхідна швидка орієнтація лікаря у своєрідній патології, вміння розпізнати природу отруєння, готовність негайно вжити необхідних термінових заходів по знешкодженню отрути і усунення найбільш небезпечних клінічних симптомів.

Отруєння - своєрідний гостро і нерідко важко протікає патологічний процес, що вимагає невідкладного надання кваліфікованої медичної допомоги. Від того, наскільки швидко і ефективно надано медичну допомогу потерпілому, зазвичай залежить результат отруєння. Своєчасні, в повному обсязі проведені заходи в більшості випадків гарантують життя людині, отримав отруєння навіть кількома смертельними дозами. Запізніла ж або нераціональна допомога виявляється неефективною, а в менш важких випадках можуть розвинутися серйозні ускладнення.

Ефективність невідкладних заходів при отруєннях у свою чергу залежить від того, наскільки швидко лікар встановить природу токсичного агента і патогенез основних розладів. Це дозволить йому своєчасно застосувати специфічну протиотруту. Не менш важливо лікаря в клінічній картині отруєння виділити синдроми, що мають найбільш важливе патогенетичне значення, що дозволить правильно вибрати засіб патогенетичної терапії

Деякі загальні питання токсикології.

Отруєння - патологічний процес, що виникає в результаті впливу на організм надходять з навколишнього середовища отруйних речовин різного походження. Залежно від кількості отрути, що проникає в організм в одиницю часу, можуть розвиватися гострі та хронічні отруєння

Отрута - це чужорідне хімічна сполука, що порушує протягом нормальних біохімічних процесів в організмі, внаслідок чого виникають розлади фізіологічних функцій різного ступеня вираженості, від слабких проявів інтоксикації до смертельного результату.

Ступінь отруйності (токсичності) може коливатися в значних межах. Вважається, що до власне отрут відносяться речовини з особливо високою токсичністю.

До сильнодіючих отрут в нашій країні відносять речовини, які можуть викликати смертельне отруєння людини в дозі 0, 1 м і нижче.

На зорі цивілізації людству було відомо порівняно невелика кількість отруйних речовин, причому використовувалися вони головним чином зі злочинними цілями. Історія застосування отрут в давнину і в середні віки зберегла похмурі сторінки опису та застосування отрут як засобів політичної боротьби і помсти. Застосовувалися, зокрема, такі отрути, як солі металів, опіум, цикута, болиголов, аконіт, бруцин, миш'як. Докладні відомості з цього питання наведені в книзі С. Н. Голікова «Отрути і протиотрути» (1968).

У міру розвитку науки взагалі і хімії та біології зокрема список отруйних речовин став стрімко розширюватися. Це й не дивно, якщо врахувати, що загальне число хімічних сполук, відомих людині, росте з винятковою швидкістю. Так, наприклад, нещодавно Американським хімічним товариством було зареєстровано двохмільйонний хімічна сполука. Проте вважається, що це приблизно лише третина існуючих на сьогоднішній день речовин. Крім того, їх число щороку збільшується на 300 тисяч з'єднань.

Зрозуміло, не всі ці хімічні сполуки мають високу токсичність для людини. Проте для того, щоб оцінити потенційну небезпеку того чи іншого речовини, потрібно визначити його токсичність.

Токсичність. В основу судження про токсичність речовини для людини (при відсутності точних клінічних даних) покладені результати дослідів на тваринах. Основним показником токсичності речовини для тварин є ЛД50 - доза, що викликає в експерименті смерть 50% піддослідних тварин. Її зазвичай висловлюють в міліграмах речовини на 1 кг маси тіла. Звичайно, не завжди є повна кореляція між чутливістю до отрути тварин і людини. Проте речовини, високотоксичні для тварин, як правило, токсичні і для людей (табл. 1).

Таблиця 1

Токсичність отрут при інгаляційному та ентеральному шляхах надходження в організм тварини

(С. Д. Заугольніков та ін. 1970)

 ЛС50 або частково

 Характеристика отрут смертельна концентрація, ЛД50 або частково смертельна доза,

 мг / л мг / кг

 Надзвичайно токсичні Нижче 1 Нижче 1

 Високотоксичні 1-5 1-50

 Сильно токсичні 6-20 51-500

 Помірно токсичні 21-80 501-5000

 Малотоксичні 81-160 5001-15000

 Практично нетоксичні Вище 160 Більше 15000

Для отрутохімікатів в нашій країні прийнята класифікація Л. І. Медведя і співавт. (1968). За цією класифікацією отрутохімікати поділяються на чотири групи. До першої групи належать сильнодіючі речовини, ЛД50 яких при введенні щурам в шлунок складає менше 50 мг / кг. Другу групу складають високотоксичні отрутохімікати, ЛД50 яких знаходиться в межах 50-200 мг / кг. У третю групу включені препарати середньої токсичності, ЛД50 яких коливається від 200 до 1000 мг / кг. До четвертої групи належать малотоксичні речовини, ЛД50 яких становить понад 1000 мг / кг.

Всі медичні препарати в залежності від токсичності діляться на три групи: 1) що відносяться до списку А, 2) відносяться до списку Б і 3) - всі інші. Список А включає отруйні лікарські засоби, які зберігають в окремій шафі під замком. У список Б включені сильнодіючі лікарські засоби, які зберігають з пересторогою, окремо від інших лікарських засобів.

Діапазон токсичності фізіологічно активних речовин досить широкий. Загальновідома надзвичайно висока токсичність синильної кислоти та її солей.

Надзвичайно високою токсичністю володіють багато рослинні і тваринні отрути. З рослинних отрут можна назвати аконітін, цікутотоксін, рицин, фаллоідін та ін .; до тварин отрут відносяться такі отруйні речовини, як Батра-хототоксін, тетродотоксин, отрути змій та ін.

Найбільш високою токсичністю мають отрути військової хімії - отруйні речовини, які, за висловом німецького хіміка К. Лосано, відносяться до ультраядам і є одним з видів зброї масового знищення людей. Радянський уряд веде невпинну боротьбу за заборону цього виду зброї.

Цілком природно, що найбільшу потенційну небезпеку для людини представляють найбільш токсичні отрути. Однак на практиці причиною отруєння звичайно бувають речовини, у багато разів менш токсичні, ніж названі вище, зате легко доступні.

В даний час значно зросла частота отруєнь хлорофосом. Цей ядохимикат, як відомо, також не відноситься до особливо отруйним речовинам, однак широко застосовується в якості побутового інсектициду і легко доступний населенню.

Коли виникає питання про небезпеку інгаляційних отруєнь якими-небудь речовинами, слід враховувати не тільки токсичність, а й летючість з'єднань. За ступенем небезпеки леткі отрути зазвичай поділяють на три групи:

малонебезпечні - насичує концентрація менше порогової; небезпечні - насичує концентрація більше порогової; вельми небезпечні - насичує концентрація дорівнює або перевищує токсичну.

Коротка характеристика основних синдромів отруєння.

Для важких отруєнь різними отрутами характерно залучення в патологічний процес всіх фізіологічних систем і органів незалежно від природи викликав отруєння агента. Проте уважний аналіз клінічної картини отруєння дозволяє майже завжди виділити провідні групи генетично однорідних симптомів (синдромів), якими проявляється інтоксикація, викликана тим чи іншим отрутою. Крім того, для багатьох груп отруйних речовин взагалі характерна вибірковість дії на окремі органи, що виявляється чітко вираженими синдромами інтоксикації. Виділення клінічних синдромів дозволяє правильніше зрозуміти і оцінити особливості патогенезу інтоксикації, що надзвичайно важливо з точки зору вибору найбільш раціональних способів терапії.

Клініка і лікування основних патологічних синдромів при гострих отруєннях детально розглянуті в розділі 4. Наведемо лише коротку характеристику клінічних синдромів у зв'язку з тим значенням, яке вони мають в класифікації токсичних речовин.

У літературі можна зустріти самі різні характеристики клінічних синдромів отруєння. Найбільш повний перелік синдромів гострої інтоксикації різними отрутами представлений С. Н. Голікова (1973). Автор наводить 25 синдромів, які можуть спостерігатися при гострих отруєннях. Якщо ці синдроми згрупувати з урахуванням поразок окремих фізіологічних систем організму, то можна уявити їх у наступному вигляді.

1. Синдроми ураження центральної нервової систем.

Апоплексичний синдром

Гострі психотичні стани

Затьмарення свідомості

Судомний (екстрапірамідний) синдром

Кома

2. Синдроми ураження органів дихання.

Асфіксія Бронхоспазм Гіпоксія Набряк легень Міастенічні синдром

3. Синдром ураження серцево-судинної системи.

Гіпотонія

Недостатність кровообігу

Колапс

4. Синдром недостатності функції печінки. Гепатаргія

Гепато-ренальний синдром

5. Синдром недостатності функції ночек.

Гостра ниркова недостатність (нефротоксичний синдром)

Уремія

Гепато-ренальний синдром

6. Алергічний синдром.

7. Парасимпатический синдром.

8. Гострий гастроентерит.

9. Синдром ураження шкіри.

10. Роздратування очей.

11. Роздратування верхніх дихальних шляхів.

12. Больовий синдром.

Наведені синдроми досить повно характеризують весь обсяг клінічної симптоматологии при отруєннях самими різними речовинами. Цілком зрозуміло, що ця характеристика відноситься до гострого періоду, т. Е. Охоплює розпал інтоксикації. Далі при будь-якому отруєнні патологічний процес може розвиватися в двох напрямках: симптоматика слабшає і зникає, починається процес одужання або ж патологічні реакції прогресують, розвивається предтермінальная фаза, для якої характерно різке пригнічення найважливіших життєвих функцій. Характеризуючи цю фазу гострої інтоксикації, С. Н. Голиков (1973) вказує, що предтермінальную фазу отруєння слід розглядати як крайній, ледве переносний (екстремальне) стан, тривалість якого може бути різною в залежності від ряду факторів (доза отрути, що надійшов в організм, патогенетичного механізму його дії, витривалості організму до того чи іншого отрути, віку і статі потерпілого та ін.). Він виділяє чотири основні форми екстремальних станів, що зустрічаються при отруєннях: шок, колапс, кому і агонію. Шок викликають речовини прижигающего дії (міцні кислоти, луги, окислювачі), сулема, гемолітичні отрути, гістамін та ін. У патогенезі шоку провідним є виражений больовий синдром, а також великий гемоліз еритроцитів (гемолітична шок) або виражена алергічна реакція (анафілактичний шок).

Колапс викликають серцеві і судинні отрути, токсичні речовини гіпоксичного та наркотичної дії. В основі патогенезу колапсу лежать такі фактори, як параліч судинного центру, розлад діяльності серця і ларез капілярів.

Розвиток коми характерно для токсичної дії наркотиків, нейролептиків, гепатотропних і нефротоксичних речовин, а також отрут, що викликають гіпоксію і різкі зрушення в іонному балансі. Залежно від походження розрізняють печінкову, ниркову (уремічну), гіпоглікемічну, наркотичну, аноксичного кому з ділильні енцефалопатіями і кому з порушенням іонного балансу.

Фаза, безпосередньо попередня настанню клінічної смерті, називається агонією. Вона характерна для смертельних отруєнь будь-якими отрутами і характеризується глибоким порушенням діяльності вищих регулюючих центрів кори головного мозку і порушенням бульбарних і спинномозкових центрів (С. Н. Голиков, 1973).

Тривалість екстремального стану при отруєннях різними отрутами може коливатися від декількох хвилин до декількох годин. Загалом наголошується наступна закономірність: при отруєннях отрутами з дуже високою токсичністю екстремальний період короткий і швидко настає смерть; у разі отруєння речовинами з відносно низькою токсичністю навіть у дозах, що перевищують одноразову смертельну, екстремальний період, як правило, розтягнутий. Ця обставина, природно, має важливе значення для практики, оскільки дозволяє мати більш тривалий резерв часу, протягом якого можна надати ефективну медичну допомогу і врятувати життя отруєному.

Класифікація отруйних речовин. Величезна кількість отруйних речовин в навколишньому середовищі, природно, вимагає їх класифікації. Наведені вище класифікації отрут по токсичності дозволяють оцінити лише потенційну небезпеку того чи іншого речовини, але нічого не дають відносно інформації для вибору засобів терапії виник отруєння. Цілком очевидно, що найбільшу цінність для лікаря може уявити така класифікація отрут, в якій будуть відображені як питання клініки, так і механізму дії отрут на організм. На жаль, створення єдиної класифікації отруйних речовин наштовхується на цілий ряд труднощів. Тому в літературі можна зустріти різні класифікації, в основу яких покладено різні властивості отрут. Так, можна класифікувати отрути по хімічній будові, по точці прикладання дії на організм, за механізмом токсичної дії, за клінічними проявами інтоксикації.

Як видно з наведеного переліку клінічних синдромів, для багатьох отруйних речовин досить характерні певні патологічні реакції, знання яких відразу ж дає клініцисту інформацію, необхідну для діагностики і вибору засобів лікування. Саме клінічна (токсикологічна) класифікація прийнята у військовій токсикології, де загальноприйнято поділ отруйних речовин на сім наступних груп: нервово-паралітичні 0В, загальноотруйної 0В, задушливі 0В, кожнонаривние 0В, дратівливі 0В, сльозоточиві 0В і псіхотоміметіческіе речовини.

Поширивши принципи зазначеної класифікації на всі отруйні речовини, можна розділити їх на наступні групи.

Судомні отрути, що викликають судоми центрального походження: коразол, цікутотоксін, стрихнін, треморін.

Псіхотоміметіческіе речовини, в малих дозах викликають розлад психічної діяльності людини: діетіламід лізергінової кислоти (ДЛК), буфотенін, псилоцин, псілоцнбін, мескалін, дітран, каннабинола, гармалін та ін.

Отрути, вибірково вражають печінку та нирки:

тетрахлоретан, чотирихлористий вуглець, етілендіхлорід (1,2-дихлоретан), гідразин, диметилгидразин, метілцеллосольв, діоксан, етилен оксид та ін.

Ниркові отрути, вибірково вражають нирки: ртуть, хром, свинець, щавлева кислота та ін.

Кардіотоксичні речовини, вибірково вражають серце: серцеві глікозиди, аконітін.

Антикоагулянти, що порушують згортання крові: дикумарин та ін.

Подразнюючі речовини, що викликають сильне подразнення очей, носоглотки, органів дихання: наприклад речовина CS.

Припалюючу отрути: їдкі луги і кислоти, окислювачі.

Кожнонаривние отрути: іприт (сірчистий і азотистий), люізіт.

Отрути, що пригнічують дихальний центр: наркотики, снодійні, група опію, вуглеводні.

Гемолітичні отрути: миш'яковистий водень, сапоніни, зміїна отрута.

Отрути, що викликають токсичний набряк легень: фосген, дифосген, хлор, аміак та ін.

Отрути, що перетворюють гемоглобін в метгемоглобін (метгемоглобінобразователі): анілін, нітроанілін, хлоранилин, нітробензол, динітробензол, диметиланілін, толуідін.

Окис вуглецю, що перетворює гемоглобін у карбоксигемоглобін.

Отрути, паралізують дихальні ферменти тканин: синильна кислота і ціаніди.

Отрути, паралізують нервово-м'язову передачу на пресинаптичних рівні: ботулінічний токсин, геміхоліній.

Отрути, паралізують передачу нервових імпульсів по нервах: тетродотоксин.

Нервово-паралітичні отрути-антихолінестеразних речовини: паратіон, фосфакол, хлорофос, Армін та ін.

Отрути, що пригнічують толові ферменти: важкі метали.

Отрути, що порушують цикл Кребса: фторацетат.

Отрути, що викликають блювоту: апоморфін.

Отрути. медиаторного дії (синаптичні отрути):

а) збуджують холінореактивних системи: ацетилхолін, холиномиметики;

б) блокують холінореактивних системи: атропін та інші холінолітики, гангліоблокатори, кураре і кураре-подібні речовини, кобротоксін;

в) збуджуючі адренореактівниє системи: адреналін та ін .;

г) блокуючі адренореактівниє системи: дигідроерготамін та ін .;

д) інгібітори моноаміноксидази: імізін та ін.

Гістамін та антигістамінні речовини, дипразин, етізін, діазолін, димедрол.

Цілком очевидно, що наведена класифікація, як і всяка інша, не претендує на всеосяжний охоплення отруйних речовин. Віднесення отрути до тієї чи іншої групи умовно, оскільки багато речовини мають різноманітним дією на організм. Так, наприклад, до групи судомних отрут віднесені стрихнін, треморін і кілька інших речовин. У той же час добре відомо, що судоми викликають і ціаніди, і антихолінестеразних отрути, і багато інших речовин. Проте тільки в клінічній картині отруєння отрутами, що фігурують у розглянутій рубриці, судоми є провідним патогенетичним ознакою.

Про механізм токсичної дії отруйних сполук.

Під механізмом токсичної дії отрути розуміють ту біохімічну реакцію, в яку він вступає в організмі і результати якої визначають весь розгортається патологічний процес отруєння. Цілком очевидно, що з'ясування механізму дії отрут відноситься до найважливіших завдань токсикології, оскільки тільки на основі знання інтимних сторін дії отрути можуть бути розроблені найбільш ефективні, антидотні засоби боротьби з отруєннями.

Сучасна токсикологічна наука має достатньо повними даними про механізм токсичної дії отрут, що відносяться до різних груп хімічних речовин. Розглянемо кілька прикладів, що ілюструють механізм дії деяких отруйних речовин.

Встановлено, що в основі механізму дії синильної кислоти і ціанідів лежить їх здатність взаємодіяти з окисленої формою заліза цитохромоксидази. В результаті цього залізо втрачає здатність переходити у відновлену форму, процес активації кисню блокується, кисень перестає реагувати з електропозитивні атомами водню, в мітохондріях клітин накопичуються протони і вільні електрони, припиняється утворення АТФ. Таким чином, блокада цитохромоксидази веде до припинення тканинного дихання, і, незважаючи на насиченість артеріальної крові киснем, отруєний гине від асфіксії.

Інша картина розгортається при отруєнні окисом вуглецю (СО). У цьому випадку провідну роль у механізмі токсичної дії отрути відіграє освіта карбоксигемоглобина. Незважаючи на те що залізо гемоглобіну після приєднання до нього СО залишається двовалентних, карбоксигемоглобін позбавлений здатності транспортувати кисень від легенів до тканин. Крім того, як показали експериментальні дослідження, окис вуглецю здатна також реагувати з двовалентних залізом цітохромоксідазной системи. В результаті цього остання так само, як при отруєнні ціанідами, виходить з ладу. Таким чином, при отруєнні СО розвивається як геміческая, так і тканинна форма гіпоксії.

При впливі окислювачів, аніліну та споріднених йому сполук, оксидів азоту, метиленового синього гемоглобін перетворюється в метгемоглобін, що містить тривалентне залізо, і не здатний переносити кисень від легенів до тканин. У разі утворення великої кількості метгемоглобіну розвивається отруєння внаслідок геміческой гіпоксії. У той же час переклад невеликої частини гемоглобіну в метгемоглобін може виявитися корисним (див. Розділ 6 «. Протиотрути»).

Своєрідним механізмом токсичної дії володіють іони важких металів - специфічною особливістю вибірково з'єднуватися з сульфгідрильними групами білків. Сульфгідрильні групи входять до складу багатьох ферментів, тому їх виражена блокада призводить до інактивації життєво важливих ферментів і несумісна з життям.

Типовими ферментними отрутами є багато карбамати і фосфороргаііческіе речовини. Проникаючи в організм, вони дуже швидко пригнічують активність ацетилхолінестерази. Фермент ацетилхолінестеразою забезпечує передачу нервових імпульсів у холінергічних синапсах як центральної, так і периферичної нервової системи, тому його інактивація веде до накопичення медіатора ацетилхоліну. Останній викликає спочатку різке збудження всіх холінореактивних систем, яке в подальшому може змінитися їх паралічем.

На закінчення слід сказати, що, незважаючи на значні успіхи у вивченні проблем механізму дії отрут, далеко не у всіх отруйних речовин біохімічний механізм дії повністю розкритий. Багато складні питання взаємодії різних хімічних агентів з різними ферментами ще не вирішені.

Метаболізм отрут в організмі. Розробка засобів і способів боротьби з отруєннями хімічними агентами вимагає всебічного вивчення всіх аспектів взаємодії отрути з організмом.

Отруєнню безпосередньо передує контакт організму з отрутою, під час якого відбувається проникнення останнього через бар'єри слизових оболонок і шкірних покривів. Серед можливих шляхів надходження отруйних речовин в організм слід пам'ятати про попадання їх на слизові оболонки очей, порожнини рота, носоглотки, органів дихання і травлення, на шкірні покриви. У практиці частіше доводиться стикатися з отруєннями, викликаними надходженням отрути в шлунок. Можливі також отруєння внаслідок вдихання парів отруйних речовин або їх проникнення через шкірні покриви.

Токсікокінетіка. Швидкість проникнення різних речовин в організм залежить від ряду факторів і в першу чергу, природно, від хімічної будови і пов'язаних з ним фізико-хімічних властивостей сполук. Так, наприклад, сильно іонізовані сполуки погано проникають через слизові оболонки шлунка і кишечника. У той же час є дані про те, що речовини з низькою відносною молекулярною масою швидше проникають через слизові оболонки. Для подолання шкірного бар'єру речовина повинна володіти високою розчинністю в ліпідах і малої летючість. Іони і погано розчинні у ліпідах речовини проникають через шкірні покриви дуже повільно.

Доля отрут після їх проникнення в організм далеко не однакова. В залежності від їх поведінки в організмі існує навіть поділ хімічних сполук на «біологічно м'які» і «біологічно тверді». Перші порівняно легко і швидко піддаються біологічному руйнуванню, другі дуже стійкі до метаболічним перетворенням і можуть накопичуватися в організмі.

Метаболічні перетворення отрут в організмі відбуваються за допомогою ряду реакцій окиснення, відновлення, гідролізу. Біологічне окислення складається з таких реакції, як ароматичне гідроксилювання, ациклическое окислення, 0-дезалкілування, N-дезалкілування, дезамінування, сульфоокісленіе. Перераховані реакції відбуваються за рахунок ферментів печінки. Останні відіграють особливо важливу роль в детоксикації багатьох отруйних речовин, що надходять в організм. Активність ферментів печінки може бути підвищена або знижена штучним способом. Їх стимулювання відбувається після попереднього надходження в організм таких речовин, як, наприклад, фенобарбітал або хлоровані інсектициди. Типовим інгібітором мікросомальних ферментів є речовина SKF-525 А.

Зменшення активності деяких ферментів може робити істотний вплив на метаболізм фізіологічно активних речовин. Так, у людей, які приймають інгібітори моноаміноксидази, відзначена висока чутливість до харчових амінів. Після вживання в їжу сиру, як відомо, багатого симпатоміметиком тираміном, у таких людей спостерігалися виражені ознаки гіпертонії. Зниження активності холінестерази плазми робить їх дуже чутливими до міорелаксанту дітіліну.

Під впливом ферментів печінки, як правило, відбувається детоксикація отрут, що потрапили в організм. Однак іноді метаболічні перетворення призводять до появи більш отруйних метаболітів. Типовим прикладом може служити перетворення в організмі антихолінестеразну отрутохімікату паратіона. Сам паратіон поза тваринного організму анткхолінестеразной активністю не володіє, але під впливом ферментів печінки перетворюється на параоксон, що володіє вираженим антихолінестеразним дією та високою токсичністю.

Метаболічні перетворення метанолу призводять до утворення формальдегіду і мурашиної кислоти. Зазначені метаболіти мають здатність вибірково вражати зоровий нерв. Утворюється в процесі метаболізму гликолей щавлева кислота вибірково вражає нирки.

Іншим прикладом так званого летального синтезу є метаболічні перетворення фторуксусной кислоти. Це з'єднання саме по собі не токсичне, але в організмі перетворюється на фтор лимонну кислоту. Остання являє собою високо токсичний метаболіт, оскільки пригнічує фермент аконітаза і блокує цикл трикарбонових кислот. У зв'язку з цим фтор оцтова кислота і фторацетамід - високо токсичні речовини для більшості видів тварин.

На заключній стадії метаболічних перетворень багато метаболіти отрут піддаються ко?югаціі, яку можна віднести до реакцій синтезу. Вона полягає у приєднанні до метаболітам певних ендогенних субстратів (глюкуроновая кислота, сульфат, ацетил, метил, та ін.).

Якщо печінка відіграє головну роль в метаболічних перетвореннях отрут в організмі, то провідна роль у виведенні отрут і їх метаболітів належить ниркам. Правда, якась частина чужорідних для організму речовин може виводитися через органи дихання, травлення, шкіру, молочні залози. Проте основна частина більшості речовин виводиться з організму з сечею. Ця обставина з успіхом використовується на практиці. Штучно підвищуючи діурез, вдається значно прискорити виведення деяких отруйних речовин з організму.

Не всі вводяться з організму отрути байдужі для нирок. Добре відомо нефротоксична дія ртуті. Висока концентрація виведених речовин у нирках призводить до їх поразки. Так, при отруєннях щавлевою кислотою розвивається ураження нирок внаслідок утворення в ниркових канальцях кристалів оксалату кальцію. Можливе утворення в нирках каменів після застосування високих доз сульфаніламідів.

Загальні принципи ДІАГНОСТИКИ гострих отруєнь

Діагностика гострих отруєнь спрямована на встановлення хімічної етіології даного гострого захворювання в результаті впливу на організм певної кількості хімічної речовини, що володіє токсичними властивостями.

Діагностика гострих отруєнь складається з трьох основних видів діагностичних заходів.

Клінічна діагностика заснована на даних анамнезу, результати огляду місця події і виділення в клінічній картині захворювання специфічних симптомів інтоксикації яким-небудь токсичною речовиною. Проводиться лікарем, надають хворому допомогу на догоспітальному етапі або в стаціонарі.

Лабораторна токсикологічна діагностика спрямована на якісне або кількісне визначення токсичної речовини в біохімічних середовищах організму (у крові, сечі, спинномозкової рідини, блювотних масах, залишках випитої рідини та ін.). Проводиться хіміками-експертами.

Патоморфологическая діагностика спрямована на виявлення специфічних посмертних ознак інтоксикації яким-небудь екзогенним токсичною речовиною. Проводиться студено-медичними експертами.

Умови і причини розвитку гострих отруєнь можуть бути різними. Мають переважне поширення так звані побутові отруєння можна розділити на випадкові отруєння, що виникають як нещасні випадки у побуті, алкогольні інтоксикації внаслідок вживання містять етиловий алкоголь спиртних напоїв або їх сурогатів і суїцидальні отруєння, зроблені з метою самогубства психічно неврівноваженими особами.

Випадкові отруєння звичайно бувають викликані помилковим прийомом всередину побутових химикалиев (оцтова есенція та інші кислоти і луги, розчини пральних порошків і Антипятноль), інсектицидів, медикаментів зовнішнього застосування та інших хімічних препаратів при їх неправильному використанні або зберіганні в посуді з-під алкогольних або інших напоїв . До випадкових побутовим отруєнь відносять дитячі отруєння, частіше у віці до 5 років, коли діти, залучені зовнішнім виглядом багатьох ліків та їх упаковок, ковтають яскраві таблетки, вкриті цукром, а також медикаментозні отруєння серед дорослих, що розвиваються при передозуванні лікарських засобів (частіше психотропної дії ) або самолікуванні. У подібній ситуації слід пам'ятати про можливість прийому всередину в підвищеній дозі різних лікарських засобів (пахікарпін, хінін, антикоагулянти та ін.) Жінками з метою переривання вагітності. При цьому хімічні препарати можуть бути введені безпосередньо в матку.

Можливі біологічні отруєння при укусах отруйних комах (скорпіон, бджоли і ін.) І змій.

Особливе місце займають виробничі отруєння, що виникають при недотриманні правил техніки безпеки і аваріях на хімічних підприємствах, в шахтах і лабораторіях, причини яких докладно розбираються представниками санітарно-епідеміологічних станцій, 6 також рідкісні випадки медичних отруєнь в лікувальних установах при помилку в дозуванні ліків або в способі їх введення. Харчові отруєння розвиваються внаслідок прийому всередину недоброякісних продуктів харчування, грибів або отруйних рослин.

Слід враховувати, що надходження токсичної речовини в організм можливе не тільки через рот (пероральні отруєння), а також через дихальні шляхи (інгаляційні отруєння), через незахищені шкірні покриви (перкутанні отруєння), після і?екцій токсичної дози лікарських препаратів (і?екціонние отруєння) або при введенні токсичних речовин в різні порожнини організму (пряму кишку, піхву, зовнішній слуховий проходь ін.)

На місці події лікаря слід спробувати встановити причину отруєння, з'ясувати вид токсичної речовини, її кількість і шлях надходження в організм, по можливості довідатися час отруєння, концентрацію токсичної речовини в розчині чи дозування в лікарських препаратах, взяти залишки речовини для аналізу. Ці відомості працівники швидкої допомоги повинні повідомити лікаря стаціонару, куди надходить хворий з гострим отруєнням.

Всі постраждалі з клінічними ознаками гострих отруєнь підлягають терміновій госпіталізації в спеціалізовані центри з лікування отруєнь чи лікарні швидкої допомоги. Хворих з суїцидальної спробою до отруєння необхідно консультувати з психіатром.

Клінічна діагностика гострих отруєнь заснована на виявленні симптомів інтоксикації, характерних для даного токсичної речовини або для групи близьких за механізмом токсичної дії речовин (див. Додаток 1). Якщо швидко встановити конкретне токсичну речовину не вдається, боротьбу з розвивається інтоксикацією необхідно вести виходячи з принципів Посіндромная симптоматичної терапії, викладених нижче.

Діагноз гострого отруєння невідомою отрутою не має великої клінічної цінності, оскільки не дозволяє проводити цілеспрямовану терапію. У всіх випадках гострого отруєння при уважному розборі клінічної симптоматики, анамнезу або відомостей з місця події можливе встановлення виду токсичної речовини, що викликала отруєння (наркотики, снодійні, прижигающие рідини, метгемоглобінобразователі, сурогати алкоголю та ін.) Хоча б приблизно, що має велике значення для проведення подальшої лабораторної або у разі смерті хворого патоморфологічної діагностики. Велику допомогу у встановленні клінічного діагнозу гострого отруєння представляють дані інструментальної діагностики (ЕЕГ, ЕКГ, КЩР та ін.), Відомості про яких надані у відповідних розділах довідника.

Лабораторна токсикологічна діагностика гострих отруєнь заснована на екстреному визначенні токсичних речовин в організмі в кількісному або в якісному відношенні, а також на біохімічних дослідженнях, спрямованих на виявлення характерних для даної патології розладів функції системи крові, печінки, нирок та ін. (Визначення вільного гемоглобіну крові і сечі при гемолізі, активності холінестерази при отруєнні фосфорорганічними інсектицидами, карбоксигемоглобина при отруєнні окисом вуглецю та ін.).

Для діагностики бажано використовувати інструментальні експрес-методи визначення токсичних речовин в біологічних середовищах організму (кров, сеча, спинномозкова рідина та ін.), Що володіють достатньою точністю і специфічністю, що особливо важливо у випадках важкого отруєння, для правильного вибору методу активної детоксикації організму - гемодіалізу , перитонеального діалізу, гемосорбції та ін., спрямованих на прискорене виведення виявленого токсичної речовини.

Перерахованим вимогам відповідають фізико-хімічні методи інструментального експрес-аналізу - спектрофотометрія, полум'яна фотометрія, газорідинна хроматографія та ін. (Див. Додаток 4).

Вибір методу аналізу диктується в основному фізико-хімічними властивостями токсичних речовин, що викликали отруєння, а також методами їх ізолювання з біологічного матеріалу

Заслуженим успіхом в лабораторній токсикологічної діагностики користується один з нових і дуже перспективних методів аналізу - газорідинна хроматографія. Відмінними рисами газорідинної хроматографії є: висока специфічність і чутливість, швидкість проведення аналізу (5-15 хв), малі кількості досліджуваного матеріалу, порівняльна простота виконання і достатня об'єктивність результатів дослідження.

За допомогою цього методу можливо кількісне і якісне визначення цілого ряду летючих токсичних речовин, таких, як дихлоретан, чотирихлористий вуглець, хлороформ, ацетон, етиловий та метиловий спирт, вищі спирти, фосфорорганічні інсектициди та ін.

Сучасні методи аналізу дозволяють проводити систематичний контроль за динамікою виведення токсичних речовин з організму при використанні різних методів штучної детоксикації, проводити необхідні зіставлення клінічної картини інтоксикації з концентрацією в організмі токсичних речовин та їх метаболітів.

Однак для швидкого виконання лабораторного аналізу необхідно вказати передбачуваний вид токсичної речовини (барбітурати, фенотіазини, хлоровані вуглеводні та ін.), Так як, враховуючи різноманіття токсичних речовин, які можуть викликати явища гострої інтоксикації, нецілеспрямований лабораторний пошук їх в біологічному матеріалі займе дуже багато часу і внаслідок цього втратить своє клінічне значення.

В умовах судової-хімічної лабораторії при роботі з трупним матеріалом для встановлення посмертного патологоанатомічного діагнозу фактор часу не має такого вирішального значення.

Найкращі умови для екстреного лабораторного токсикологічного аналізу створюються при цілодобовій роботі хіміко-аналітичної лабораторії в складі спеціалізованого Центру з лікування отруєнь.

Патоморфологическая діагностика гострих отруєнь включає, крім судово-медичних розтині трупів загиблих, здобне-хімічне дослідження трупного матеріалу для ідентифікації хімічної речовини, що викликала отруєння.

В даний час судово-медичні експерти часто користуються даними прижиттєвої лабораторної токсикологічної діагностики, так як широке застосування нових методів детоксикації (гемодіаліз, перитонеальний діаліз та ін.) Призводить до того, що безпосередньою причиною смерті стають не гострі явища інтоксикації, а їх ускладнення, в Насамперед пневмонія і печінково-ниркова недостатність в більш пізньому періоді захворювання (іноді через 2-3 тижнів), коли саме токсична речовина, яка викликала отруєння, в організмі вже не визначається.

Відповідно цьому значно змінюється звична Патоморфологическая картина цілого ряду гострих отруєнь, що свідчить про патоморфозі судово-медичних даних під впливом нових методів інтенсивного лікування екзогенних інтоксикацій (Н. К. Пермяков, Н. Г. Артем'єва, 1970).

Загальні принципи невідкладної терапії гострих отруєнь

Лікування гострих екзогенних отруєнь має характерні особливості, які полягають у необхідності поєднаного проведення низки лікувальних заходів, а саме використання методів прискореного виведення токсичних речовин з організму: одночасне застосування специфічної антидотної терапії, проведення лікувальних заходів спрямованих на захист і підтримку тієї функції організму, яка вибірково уражається даними токсичною речовиною.

1. Припинення дії і видалення токсичних речовин з організму.

2. Видалення токсичних речовин з кровоносного русла.

1 - форсований діурез

2 - гемодіаліз

3 - перитонеальний діаліз

4 - заміщення крові

3. Специфічна (антідотная) терапія.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com