На головну    

Ринковий механізм споживчого ринку - Економічна теорія

Лекція з економіки N 2

Тема: Ринковий механізм споживчого ринку

2 лютого 1998, 02.02.98

Ринковий механізм споживчого ринку являє складну систему з:

- об'єктів ринку (товари, послуги, гроші)

- суб'єктів ринку (продавці, покупці, посередники, органи державної влади)

- підприємницької сили

- зв'язків між суб'єктами (кооперація, конкуренція)

- цінового механізму (механізму формування споживчих цін і розподілу економічних ресурсів)

- коштів прийняття узгоджених рішень (переговори, контракти, угоди, соціологічні іcследованія)

- інформації щодо рішень прийнятих на ринку споживачами, виробниками, державою)

Об'єктом ринку є товари споживчого призначення, для задоволення потреб індивідуумів, сімей, колективів, які реалізуються через різні види торгівлі. Об'єктом ринку також є гроші (в будь-якій формі).

Суб'єкти ринку - це люди, організації, які виступають в якості індивідуальних і колективних суб'єктів, ринкового господарства.

Існують наступні види суб'єктів ринку:

1. Домашнє господарство - це економічна одиниця у складі одного або кількох людей. Вона забезпечує виробництво і відтворення людського капіталу. Вона самостійно приймає рішення на споживчому ринку. Вона є власником будь-якого фактора виробництва (земля, капітал, робоча сила). Прагне максимально задовольнити свої потреби. Домогосподарством, крім сімей, можуть називатися і організації, які займаються виробництвом (церква, правсоюз, партія).

2. Банк - це особлива, фінансово-кредитна організація, яка на споживчому ринку регулює рух грошової маси , необхідної для нормального функціонування ринку.

3. Держава - на споживчому ринку, воно представлено урядовими учереждениями, які здійснюють політичну та юридичну владу, в цілях здійснення суспільних потреб. Держава є імперативним суб'єктом ринку, його розпорядження обов'язкові для всіх інших.

4. Підприємство - це економічна одиниця яка: - використовує фактори виробництва для виготовлення продукції з метою її продажу;

- прагне до збільшення прибутку;

- самостійно приймає рішення;

Найбільшого поширення за формами власності отримали наступні підприємства:

- приватні або одноосібні підприємства

- колективні підприємства (товариства з обмеженою, або з необмеженою відповідальністю)

- корпорації (сукупність осіб, об'єднаних для спільної підприємницької діяльності як єдине обличчя)

- державні та муніципальні підприємства

- філії та представництва окремих підприємств

Підприємницька діяльність (підприємництво)

- це процес прийняття на себе фінансової, моральної, соціальної відповідальності

- це процес створення нового, володіє цінністю

- це процес приносить в результаті, грошовий дохід і особисте задоволення досягнутим

- підприємницька діяльність, це діяльність енергійної людини, який володіє повністю або частково будь-якими матеріальними цінностями, використовуючи їх для виробництва або продажу товарів і послуг (під свою відповідальність)

Процес підприємництва складається з чотирьох стадій:

1. Пошук нової ідеї та її оцінка.

2. Складання бізнес-плану.

3. Пошук необхідних ресурсів.

4. Управління створеним підприємством.

Для здійснення підприємництва необхідні фактори:

- робоча сила (фахівці, робітники, службовці)

- матеріальні ресурси (сировина, матеріали, енергія, готові товари)

- основні фонди (будівлі, споруди, приміщення , машини, обладнання, оргтехніка необхідна для підприємницької діяльності)

- інформація (відомості, знання, дані, креслення, проекти, документи необхідні для підприємницької діяльності)

- різні роботи та послуги (будівельні, перевезення, навантаження, розвантаження, охорона, зв'язок, консультації)

- грошові ресурси (наявні грошові кошти, позики, кредити)

Існують різні види підприємництва:

1. Виробниче підприємництво - це якщо підприємець, використовуючи чинники виробництва, сам випускає товари та послуги.

2. Комерційне підприємництво - це коли підприємець (комерсант), продає вже готові товари, які він сам придбав. У такому підприємництві фактором виробництва є товар, а прибуток виходить за рахунок продажу за вищою ціною.

3. Фінансове підприємництво - в цьому виді, предметом купівлі-продажу виступають гроші і цінні папери. Підприємець продає їх покупцеві або надає їх в кредит. Прибуток за рахунок% стягується за кредит.

4. посреднеческого підприємництво - це коли підприємець нічого не виробляє і нічого не продає, він виступає в ролі посередника, зводить продавця і покупця товару. Посреднечество складається в наданні послуг кожної з цих сторін, за це він отримує гроші.

5. Страхове підприємництво - полягає в тому, що підприємець за певну плату гарантує клієнту компенсацію можливої ??втрати (майна, здоров'я, життя ...) в результаті непередбаченого дії. Підприємець, отримує від клієнта страховий внесок, який повертає при особливих обставинах. Так як ймовірність таких обставин невелика утворюється підприємницький дохід.

Підприємець на ринку сприяє вирішенню таких завдань:

- збільшення числа робочих місць

- впровадження у виробництво НТП

- сприяє розробки і впровадження нових технологій

- сприяє створенню нових товарів і послуг

- сприяє поліпшенню соціального становища суспільства

- сприяє вирішенню екологічних проблем

© 8ref.com - українські реферати