На головну    

Криміналістичне дослідження пломб і закруток - Криміналістика

ТЕМА: ""

================================================== ======

I. Види пломб. Пристрій пломб, правила і способи їх навешіва-

ня.

II. Способи криміналістичного зняття пломб, що застосовуються прес-

тупнікамі.

III. Огляд, фіксація і вилучення пломб на місці події.

IV. Методика криміналістичного дослідження пломб.

1. Питання, які вирішуються експертизою пломб і закруток.

2. Предмет і об'єкти експертизи.

3. Методика встановлення факту порушення пломб (закруток).

4. Складання висновку експерта і оформлення фототаблиць.

5. Ідентифікація пломбувальних лещат.

V. Методика криміналістичного дослідження закруток.

Література:

---

1. Є. І. Зуєв "Експертне дослідження залізничних пломб".

2. С.І.Медведев, П.Г.Яковлев, Л.Г.Яковлева "Деякі особен-

ності криміналістичного дослідження поліетиленових пломб ".

3. А. М. Герасимов, В.Е.Капітонов, Н.Ф.Піменов, В. Л. Рижков

"Криміналістичне дослідження сучасних типів пломб і закруток

залізничних вагонів "

4. А. М. Герасимов, В.Е.Капітонов, Н.Ф.Піменов, В. Л. Рижков

"Криміналістичне дослідження пломб, використовуваних для опломбірова-

ня автотракторної та сільськогосподарської техніки ".

--- --- ¬

|I.Віди Пломб. Пристрій пломб, правила і способи їх навішуючи-|

| Ня. |

L --- ---

Пломби- контрольні знаки (пристрої), навішує на разли-

чние сховища таким чином, щоб зняти його після накладення відтисків

пломбувальних лещат без порушення цілісності було неможливо.

Вони служать для посвідчення збереження товаро-матеріальних

цінностей у залізничних вагонах, контейнерах, складських приміщеннях,

автофургонах, інкасаторських сумках і т.д .. Крім того, пломби можуть

застосовуватися для неприпустимість порушення нормальної роботи різних

пристроїв (електричні лічильники, касові апарати тощо).

Пломби можуть бути:

- Металевими (свинець, жесть);

- Пластмасовими (поліетилен);

- Комбінованими.

У криміналістичній практиці прийняті наступні найменування

окремих елементів пломб:

- Корпус (тіло) пломби;

- Вхідні і вихідні отвори;

- Канал тіла пломби;

- Арміровочная скоба (в основному для поліетиленових пломб)

- Пломбувальний дріт (линва) та ін ..

(Замалювати поперечний розріз пломби і вказати дані елементи)

По конструкції пломби поділяються:

- З двома вхідними і одним вихідним каналами;

- З двома наскрізними каналами;

- З двома вхідними і одним вихідним каналами з пелюсткою (ар-

міровочной скобою);

- Пластинчасті пломби, що складаються з двох круглих жерстяних або

алюмінієвих пластин товщиною 0,2-0,3 мм і діаметром - 12-14 мм, соеди-

-наних перемичкою шириною близько 5 мм; причому одна з пластин має бор-

тик, який після пропускання линви завальцовивается;

- Пломби-трубки, що представляють собою відрізки алюмінієвих тру-

пліч довжиною 10 мм і діаметром 6 / 3,8 мм (зовнішній / внутрішній); пріменяют-

ся в основному при опломбування автотракторної техніки;

- Стрічкові контрольні пристрої, застосовувані широко за ру-

бежом і які становлять тонку металеву стрічку шириною близько

7,5 мм, кінці якої з'єднуються за допомогою скріпляє блоку; сам

блок складається з двох кришок: одна з них-плоский диск з прямокутним

отвором шириною 7,5 мм, перехідним в приплив такої ж ширини, а дру

рая- стаканчик діаметром 16 мм з прорізом рівним по ширині стрічці

(Далі намалювати і розповісти на словах)

- Пломби ПЛ-102, ПЛ-103 та ін ..

Навішування пломб проводиться за допомогою пломбувальни (пломбірово-

чних лещат), які являють собою пристрої типу важеля. На

краях кожного з важелів закріплені плашки з вигравіруваними маркіро-

вочной позначеннями, причому кожен екземпляр лещат має свій номер.

Конструктивно робоча частина лещат може бути виконана по різному. В

Зокрема, у поданих Вам лещатах плашки закріплені нерухомо на

краях важелів за допомогою різьбових з'єднань, причому конструкція однієї

з них передбачає заміну позначень у центрі плашки, барабанного

типу за допомогою 4-х консольно розташованих піввісь. Не у всіх видах

лещат така можливість передбачена. За розміром лещата можуть бути

великими і малими. Конструкція саморобних лещат, що використовуються прес-

тупнікамі для навішування пломб може бути сама різна.

Правила навішування пломб.

---

* Пломба з камерою:

- Дріт (линва) протягується в два оберти через вушка дві-

рной стійки і накладки дверей, її вільні кінці пропускаються через

вхідні канали і камеру пломби і виводяться назовні; вільні кінці про-

волоки скручуються між собою в 2-3 витка, а вільні кінці линви

зв'язуються вузлом; витки або вузол втягуються повністю в камеру до

упору в перемичку між вхідними каналами і потім заготівля пломби за-

жиму пломбувальними лещатами;

* Свинцеві пломби з двома наскрізними камерами:

- Дріт послідовно протягують через один і інший ка-

нали, виведений вільний кінець пропускають в два оберти через вушка

дверний стійки і накладки дверей, а потім послідовно протягують че-

рез паралельні канали, починаючи з другого боку пломби; після цього

тіло заготовки пломби щільно обжимається пломбувальними лещатами. Плом-

ба розташовується в горизонтальному положенні, вид нормально обтиснень

пломби правильний циліндр з розмірами: товщина 5-6 мм, діаметр-близько

17 мм.

Свинцеві пломби навішуються за допомогою відпалений дроту,

що складається з двох скручених ниток (чотири витка на 10 мм довжини) діа-

метром 0,5-0,6 мм. При опломбування складських приміщень і сховищ

застосовується прядивна або лляна линва, перетин якої дозволяє

безперешкодно просмикувати її через камори заготовки пломби.

Максимальна допустима висота навішування пломби коливається

від 25 до 45 мм, вільні кінці дроту повинні виходити з навешен-

ної пломби не більше, ніж 10-15 мм.

Пломбувальний дріт (линва) повинна щільно утримуватися

в тілі пломби, що перевіряється неодноразовим сіпанням після подат-

вання відбитків пломбувальних лещат.

Рельєфний текст на поверхнях пломби повинен бути чітким і

читаним.

Однак, на практиці спостерігаються значні відхилення від

вищевказаних правил:

- Нерівномірність товщини навішали пломби з-за конструктив-

вих недоліків лещат;

- Здвоєність зображень на навішеній пломбі в результаті

неодноразового впливу плашок пломбувальних лещат на заготівлю

пломби;

- Нечіткість і неповнота відображень літерних і цифрових обо-

значень на пломбі в результаті зносу плашок лещат і їх механічних

пошкоджень;

- Використання нестандартної дроту (линви) для навешіва-

ня пломб: відхилення в розмірах дроту, відсутність вузла всередині

пломби, нескрученность дроту в витки, розташування вузла в комори

пломби у її вихідного отвору полегшує злочинне розтин пломб,

але не завжди про це свідчать і можуть бути пояснені порушенням

правил опломбування;

-недостатнє закріплення дроту або линви в пломбі в ре-

зультате зносу плашок пломбувальних лещат, малій висоті заготовки

пломби, часткової восстанавливаемости первісної форми для поліеті-

нових пломб і т.д .;

- Невідповідність розміру петлі дроту або линви, при цьому

необхідно пам'ятати, що загальна довжина пломбувального дроту повинна

бути 360-380 мм.

Крім того, необхідно враховувати експерту, що наявні на

пломбі всілякі механічні пошкодження можуть носити випадковий ха-

рактер і не мати ніякого відношення до розтину пломби.

--- --- ¬

| II. Способи криміналістичного зняття пломб, пріменяемие|

| Злочинцями. |

L --- ---

Злочинці в залежності від знань про правила навішування

пломб, тимчасового фактора, наявності підсобного иструмента і матерілов

застосовують всілякі способи зняття пломб:

- Зняття пломби вантажовідправника і навішування замість неї

вже використаної пломби, або будь-який інший заздалегідь підготовленої;

при цьому іноді на "нової" пломбі попередньо знищуються марки-

ровочной позначення або проставляються саморобними пломбувальними

лещатами;

- Роз'єднання петлі пломбувального дроту (линви), з по-

міццю якої пломба навішується на двері вагона, причому при повтор-

ном навішуванні кінці дроту з'єднуються між собою;

- Шляхом витягування дроту з тіла пломби; даний спосіб

найбільш результативним, коли канали пломби ізольовані, пропускання

дроту в них одиничне і недостатньо міцно затиснута пломба;

- Роз'єднання петлі дроту або линви у одного з вхідних

отворів з наступним його розширенням і закріпленням в ньому даного

кінця дроту або линви шляхом стиснення тіла пломби;

- Витягування вузла промбіровочной дроту з попередніми

розширенням каналу пломби з боку вихідного отвору;

- Витягування вузла пломбувального дроту після температур-

ного впливу на тіло пломби (в основному для поліетиленових) пломб;

- Перерізання різних ниток линви з подальшим їх сплете-

ням;

- Перерізання линви з наступним зварюванням.

--- --- ¬

| III. Огляд, фіксація, вилучення пломб і закруток на місці |

| Події. |

L --- ---

Фахівців експертно - криміналістичних підрозділів для

участі в оглядах місць подій за фактами прихованих розкрадань з під-

Віжн складу, сховищ і складів залучають далеко не завжди, так

як сам факт відсутності частини матеріальних цінностей установливается

лише після розтину сховищ і більшість досліджень проводиться в

лабораторних умовах. Тому важливо зупинитися на особливостях ос-

Мотра місць пригод за наявності контрольних запобіжних вуст-

ройств.

Спочатку огляду проводиться орієнтована, оглядова, вузлова

і детальна фотозйомка місця події. Дуже важливо зафіксувати

становище пломби з допомогою детальної фотозйомки до будь-яких маніпу-

ляцій з нею, після чого можна приступити до перевірки правильності наве-

вування пломб на запірний пристрій двері сховища, при цьому устана-

вливається чи не порушена петля пломбувального дроту і чи немає меха-

нических поверхневих пошкоджень пломб. Після цього пломба знімається

шляхом перерізання пломбувального дроту в середині петлі, причому не

допускається укорочення її гілок і досліджується при хорошому освітленні

із застосуванням збільшувальних технічних средств.Прі цьому устанавлива-

ся:

- Форма, розміри пломби і матеріал з якого вона виготовлена;

- Чіткість і зміст рельєфних відбитків пломбувальних тіс-

ков та їх відповідність супровідним документам;

- Описується пломбувальний матеріал і його розміри;

- Якщо є додатковий вузол на петлі, то описується його

форма і наявність особливостей у місці поділу;

- При огляді бічній поверхні пломби особливу увагу обра-

щается на вхідні і вихідні отвори, на яких можуть відобразитися

сліди дії стороннім предметом і, якщо такі є, вони

описуються в протоколі огляду місця події.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: пересувати вузол пломбувального дроту, так як

це може утруднити чи взагалі унеможливити подальше експерт-

ве дослідження, а також за наявності додаткового вузла на петлі пло-

мби розкручувати його для зняття пломби з місця її навішування.

--- --- ¬

| IV. Методика криміналістичного дослідження пломб і закруток.|

L --- ---

Методика криміналістичної експертизи - це система методів,

прийомів і технічних засобів, що застосовуються в процесі дослідження

об'єктів.

Предметом окремої експертизи, як виду практичної діяльності

ності є ті фактичні дані, які необхідно встановити ис-

ходячи з поставлених перед експертом питань.

1. Питання, які вирішуються експертизою пломб і закруток.

--- ---

Експертне дослідження пломб і закруток засноване на загальній ме-

методикою трасологічної експертизи. Разом з тим специфіка об'єктів

дослідження і характер розв'язуваних експертом діагностичних і ідентифі-

Каціон питань обумовлюють особливості даного виду досліджень.

Його можливості розкриває перелік питань, який може бути пос-

ний перед експертом:

а) в результаті діагностичного дослідження:

- Чи є на представленої пломбі (закрутки) будь-які

ушкодження? в результаті чого вони могли бути утворені?

- Порушувалася чи пломба після первинного накладення відтисків

пломбувальних лещат і, якщо так, то яким способом?

- Чи можливо витяг дроту (линви) з представленої

пломби без порушення її цілісності?

- Який зміст відбитка на пломбі?

- Які особливості мають плашки пломбувальних лещат, кото-

римі виконані відбитки на представленої пломбі?

- Чи піддавалася закрутка розкручування після первинного

накладення?

- Яким способом нанесені наявні на дроті закрутки пов-

реждения? яким знаряддям вони могли бути заподіяні?

б) в результаті ідентифікаційного дослідження:

- Не залишені чи відбитки на контактних поверхнях представ-

ленной пломби матрицями плашок даних пломбувальних лещат?

- Не залишені чи відбитки на контактних поверхнях представ-

ленних пломб матрицями плашок одних і тих же пломбувальних лещат?

- Не залишені чи відбитки на контактних поверхнях досліджуваних

мій пломби і пломби, представленої в якості зразка для порівняння,

матрицями плашок одних і тих же пломбувальних лещат?

- Не утворені чи пошкодження на пломбі (закрутки) конкретним

предметом?

2. Об'єкти експертизи.

---

Об'єктами експертизи пломб і закруток в залежності від розв'язуваних

завдань є:

- Пломби (закрутки);

- Пломбувальний дріт (линва);

- Знаряддя та інструменти, що застосовуються для розкриття і повторного

навішування пломб;

- Пломбувальні лещата, а якщо розглянути виходячи із загальної кла-

Класифікації об'єктів криміналістичної експертизи, то об'єкти подразде-

ляють:

- Матеріальні сліди злочину (всі зазначені вище);

- Об'єкти, що перевіряються ??????

- Зразки (пломби, аналогічні досліджуваним при вирішенні диагнос-

тичних завдань, а також пломби з рельєфним відображенням матриць лещат,

у вирішенні яких вирішується питання про тотожність);

- Процесуальні документи, в яких відображено обстановка мес-

та події або окремі ознаки предмета;

- Матеріали довідкового характеру.

3. Методика встановлення факту порушення пломб (закруток).

--- ---

Методика встановлення факту порушення пломб (закруток) заснована

на загальній методиці виробництва трасологических експертиз:

- Попереднє дослідження об'єктів;

- Детальне дослідження об'єктів:

а) роздільне

б) порівняльне (при вирішенні діагностичних завдань практичної-

ки відсутня, але в деяких випадках може застосовуватися при наявності у

експерта пломб-зразків);

- Оцінка результатів проведеного дослідження та формування

висновків;

- Оформлення матеріалів експертизи.

Необхідно також зазначити, що для проведення порівняльного ис-

слідування може проводитися експертний експеримент, зокрема для

виготовлення рельєфного відображення матриць пломбувальних лещат для

подальшого порівняльного дослідження.

--- ¬

| П р е д в а р і т е л ь н о е |

| І з з л е буд про в а н і е |

L ---

Попереднє дослідження починається з ознайомлення експерта

з постановою про призначення експертізи.Прі цьому з'ясовуються наступні

питання:

- Коли і ким винесено постанову про призначення експертизи;

- За матеріалами якої кримінальної справи її винесено;

- Вивчаються обставини злочину; при цьому з'ясовується

коли вилучені об'єкти експертизи і скільки часу пройшло з мо-

мента їх вилучення до надходження на експертизу;

- Вид експертизи: первинна, додаткова і повторна;

- Уясняются питання, поставлені перед експертом;

- Встановлюється відповідність об'єктів, що надійшли на исследо-

вання з їх переліком, зазначеним у постанові про призначення

експертизи;

- З'ясовується характер упаковки (сприяла вона сохраннос-

ти слідів) і її цілісність;

- З'ясовується також відповідність пояснювальних написів на упако-

вке обставинам події.

У деяких випадках виникає необхідність запросити дополни-

тільні матеріали, які можуть знадобитися експертові для дослідження,

або ознайомитися з матеріалами кримінальної справи.

Після цього проводиться фотографування упаковки об'єктів, поступі-

вшіх на дослідження.

--- ¬

| Детальне дослідження. |

L ---

Залежно від поставлених питань, виду та кількості обсягів по-

ктов детальне дослідження може складатися з роздільного і сравнітель-

ного дослідження. Для отримання зразків відбитків матриць пломбіровоч-

вих в окремих випадках може проводитися експертний експеримент. Але,

в більшості випадків пломби на дослідження надходять для вирішення воп-

роса цілісності пломби після первинного навішування. У даному

випадку детальне дослідження пломби (по суті роздільне исследо-

вання) складається з двох етапів:

- Оглядаються наружние поверхні пломби;

- Оглядаються внутрішні поверхні після поділу тіла

пломби.

При огляді наружних поверхонь пломби з'ясовуються наступні

питання:

- Навешена чи досліджувана пломба з дотриманням встановлених

правил;

- Загальний стан пломби, а саме: характер поверхні (ров-

ная, зі здуттям), читаність рельєфного тексту (читаємо, нечитаний, чита-

ем лише частково) та його зміст, чіткість відображення рельєфу букв

тексту (контури штрихів букв і цифр тексту згладжені або навпаки -

рівні й чіткі), наявність механічних пошкоджень, міцність кріплення

пломби на пломбувальної дроті або линві;

- Положення пломбувального дроту у країв вихідних і вхід-

вих отворів (щільно чи нещільно дріт обжимається тілом пломби)

і чи є у даних отворів сліди повторного навішування і допол-

нительного обтиску тіла пломби стороннім предметом.

Закінчується дослідження наружних поверхонь пломби фото-

зйомкою.

Розрізання тіла пломби проводиться острозаточенним ножем, ска

льпелем або тонкої пилою, при цьому найголовнішим є збереження

становище дроту або линви в каналах. Поліетиленові пломби легко

ріжуться розігрітим лезом ножа. Пломбу з двома ізольованими каналу-

ми спочатку розрізають на дві половинки паралельно каналам.В деяких

випадках при дослідженні поліетиленових пломб їх фотографують в УФ-

променях для визначення цілісності дроту або бечеви.В ряді випадків

перед розрізанням пломбувальний дріт необхідно зафіксувати,

щоб відновити її стан до розрізання.

Дослідженням стану і положення дроту (линви) всередині

пломби, а також поверхонь каналів і камери встановлюють:

- Чи не порушена цілісність дроту (линви);

- Наскільки щільно дріт (линва) впресованну в матеріал

або механо скобу і чи немає поруч додаткових вдавлених слідів;

- Чи є в каналах пломби сліди дії построннім

предметом;

- Чи немає на дні вдавлених поглиблень слідів ковзання

і сглаженности.

При дослідженні пломбувального дроту особливу увагу обра-

щается на щільність прилягання ниток один до одного, а також на можливі

спотворення в місцях перегину дроту спрямованості та форми рельєфних

трас, утворених на її поверхні в результаті протяжки дроту

через фильеру і слідів додаткової металізації в результаті витягі-

вання її з тіла пломби.

--- ¬

| Оцінка результатів дослідження та формування |

| Висновків. |

L ---

Методика діагностичного експертного дослідження пломб осно-

ва на комплексному підході, тобто виявляються окремо ознаки в

більшості випадків недостатні для висновку про те, що пломба вскрива-

лась після первинного накладення відтисків пломбувальних лещат.

Тому розглянемо можливі варіанти, в яких експерт може зробити

висновок про те, що:

пломба розкривалася:

==================

1) пломбувальний дріт (линва) розділена з боку пет-

Чи і повторно скручена;

2) пломбувальний дріт (линва) розділена з боку пет-

Чи і повторно закріплена в тілі пломби шляхом обтиску;

3) на поверхнях каналів тіла пломби є додаткові

вдавлені сліди від початкового навішування, ознаки витягування

і розв'язування вузла пломбувального дроту, а також сліди розширення

вхідних (вихідних) отворів построннім предметом та повторного обтиску;

Необхідно також відзначити, що наявність останніх двох видів слідів у

окремих випадках не обов'язково:

а) для поліетиленових пломб-за її нагріванні тіло пломби рас-

ширяється і не виключається можливість витягування вузла про-

волоки або линви без попереднього розширення;

б) в результаті зносу матриць пломбувальних лещат повного

стиснення тіла пломби не відбувається;

в) сліди повторного обтиску можуть бути відсутні, тому що тіло

пломби може і не обжимається стороннім предметом з метою

приховування злочину.

також при заміні пломбувального дроту можуть бути відсутні

і ознаки розв'язування вузла пломбувального дроту;

пломба не розкривайте:

=====================

а) в каналах тіла пломби є вдавлені сліди вузла промбі-

ровочной дроту і її гілок, які відповідають їм по

формі і розташуванню; ознак витягування вузла та його раз-

вязиванія, а також слідів повторного обтиску немає.

б) пломбувальний линва щільно затиснута в тілі пломби, слідів

її металізації і впливу стороннім предметом на тілі

пломби немає

НПВ

===

а) пломба на пломбувальної дроті (линві) навешена непло-

тно в результаті недостатнього стиснення тіла пломби і вона по

ній з незначним зусиллям переміщається, вдавлені сліди

на поверхні каналів відсутні, слідів повторного оскар-

ку не виявлено ...

Як було зазначено вище, оцінка результатів порівняльного дослі-

нання повинна мати комплексний підхід. Ми розглянули найбільш часті

варіанти, що зустрічаються в експертній практиці, але передбачити їх все

практично неможливо, особливо в тих випадках, коли пломба первонах-

чально була навешена з грубими порушення існуючих правил навешіва-

ня пломб.Напрімер, поліетиленова пломба навешена на одинарну тонку

дріт і затиснута неміцно, тобто вдавлені сліди в каналах тіла пло-

мби практично відсутні; при повторному навішуванні використана

інша пломбувальний дріт і повторно обтиснута лещатами через якусь

або прокладку. Прогнозувати висновок експерта можна лише за наявності

такого об'єкта дослідження.

4. Складання висновку експерта і оформлення фототаблиць.

Висновок та ілюстрації, що відображають дослідження пломб оформ-

ляють відповідно до загальних правил оформлення трасологічної

експертизи. Ви їх вивчили на попередніх заняттях, а зараз ми зупи-

вімся лише на особливостях.

Вступна і початкова частина висновку експерта будь-яких суще-

дарських особливостей не мають. При описі детальної стадії исследо-

вання на її роздільному етапі в описі пломб слід вказувати:

- Матеріал пломби (свинець, пластмаса);

- Колір;

- Форма і розміри;

- Цифрові і буквені позначення на контактних поверхнях

пломби;

- Вид пломбувального матеріалу (дріт, линва);

- Особливості пломбувального матеріалу: конструктивну испол-

ня (одинарна, подвійна без крутки, подвійна кручені), форма попере-

чного перетину, розміри (як поперечного перерізу, так і вільних кінців),

характеристики міцності (м'яка, пружна);

- Наявність пошкоджень на поверхнях пломби (вид, форма і раз-

заходи);

- Стан вікон камер і вхідних каналів (рівномірно стислі, з

зазором ... мм, з одиничними або численними втисненими слідами і

тощо), а також міцність кріплення пломбувального матеріалу в тілі

пломби;

- Спосіб поділу тіла пломби;

- Ознаки, виявлені експертом в ході дослідження на стен-

ках каналів тіла пломби і закріпленої в ній пломбувального дроту

(Линви).

Оформлення матеріалів за ідентифікаційним досліджень будь-

небудь істотних особливостей не має.

Для ілюстрації ходу дослідження в фототаблиця поміщаються ф / с:

- Загального вигляду упаковки;

- Загального вигляду об'єктів експертизи;

- Контактних поверхонь пломб;

- Бічних поверхонь пломб в місці розташування вивідних ка-

налов і камери;

- Положення поверхонь пломби після її розрізання, причому з

пломбувальної дротом і без неї, а також інші фотознімки, іллюс-

Трір хід дослідження.

Згадані вище фотознімки не завжди поміщаються в фототаблицю

в повному комплекті. Однак, знімки загального вигляду і стану контактних

поверхонь об'єктів експертизи і положення пломбувального дроту

у вікнах до і після розрізання досліджуваних пломб, як видається,

повинні обов'язково бути в фототаблице.

4. Ідентифікація пломбувальних лещат.

======================================

Ідентифікація плашок пломбувальних лещат по їх відбитках на

пломбах в принципі аналогічна ідентифікації частин виробничих ме-

ханизмов по залишених ними слідах на виробах. Кожну плашку лещат

характеризує сукупність групових та індивідуальних ідентифікаційний

вих ознак:

- Форма і розміри матриці;

- Зміст і розташування літерних, цифрових та інших знаків;

- Розміри, конфігурація і структура поверхні кожного знака;

- Мікрорельєф поверхні матриці.

За походженням дані ознаки є виробничими, але

так як кожну з плашок виготовляють вручну гравіюванням, то її

ознаки утворюють індивідуальну совокупность.Особенностью стадії раз-

ділового дослідження є та обставина, що роздільне иссле-

дование в деяких випадках краще всього починати з дослідження лещат

тобто з отримання експериментальних відбитків. Це пов'язано з тим, що на

підставі окремих розрізняються ознак (інший за змістом текст,

різні за розміром букви і цифри тексту і т.п.) можна зробити висновок

про відсутність тождества.Ісключеніе складають неспівпадання змінних

контрольних знаків матриць пломбувальних лещат, що випускаються в після-

днее час. Необхідно також відзначити, що тотожність може бути устано-

влено як з плашками, якщо вони знімні, так і в цілому з пломбіром, якщо

вони виконані з важелями лещат, як єдине ціле.

V. Методика криміналістичного дослідження закруток.

Дротові закрутки - контрольні та блокуючі кошти, ис-

пользуемие для жорсткого зчеплення дверних накладок.

Закрутки виготовляються з відпалений дроту діаметром від

2-х до 6 мм і довжиною 250-260 мм. Закручування дроту повинно вироб-

водитися до упору спеціальною металевою пластиною з двома отверс-

тиями діаметром 6-10 мм і відстанню між ними 35 мм.

Одним з найбільш поширених питань, які вирішуються при

експертизі закруток, є питання про те, чи піддавалася вона повто-

рному скручування.

Ознаки повторного скручування:

- Нещільне прилягання витків;

- Нерівномірність крутки (в одному місці крок крутки більше, ніж

в іншому;

- Наявність крутки навколо одного кінця;

- Наявність вигинів від первісної крутки;

- Спотворення в місцях перегину дроту спрямованості та форми

рельєфних трас, утворених на її поверхні в результаті протяжки

дроту через фільєру;

- Тріщини, надриви та інші дефекти.

Значно рідше вирішуються питання щодо використовуваних для

зняття закруток інструментів., а також до приналежності закруток одному

джерела походження. Дані питання вирішуються на основі методики сле-

дов виробничих механізмів на виробах і особливих труднощів у експер-

тов не викликають.

© 8ref.com - українські реферати