На головну    

Характеристика методів розслідування злочинів, пов'язаних з кваліфікованим здирством - Криміналістика

22.Характеристика методів розслідування злочинів, свя2занных

з кваліфікованим здирством

Успішне розкриття і розслідування карних справ про здирство

залежить від належної взаємодії з оперативними

працівниками і професійного застосування тактичних прийомів

при документуванні дій злочинців і проведенні слідчих

дій.

1. Отримавши повідомлення про здирство, оперативний

уповноважений, пересвідчившись в тому, що здирство

дійсно має місце, повідомляє про це слідчому.

Слідчий, при наявності заяви про здирство,

спільно з оперативним уповноваженим складає план

подальшої перевірки, в якому передбачається:

- вивчення особистості потерпілого, його оточення і

діяльності;

- вивчення особистостей членів кооперативу (огда

потерпілий працює в кооперативі);

- організація заходів щодо забезпечення безпеки

потерпілого, його близьких і збереження майна;

- вивчення особистостей вимагачів, їх зв'язків;

- заходи по документуванню злочинної діяльності

вимагачів з урахуванням технічних можливостей (вукозаписи,

відеозапису, кіно і фотозйомок);

- питання оперативного супроводу ходу розслідування

аж до розгляду справи в суді.

При отриманні заяви про здирство оперативний

уповноважений (слідчий) попереджає заявника про

карну відповідальність за явно помилковий донос. Ця міра

нарівні з попередженням свідків (потерпілих) про карну

відповідальність за явно помилковий донос. Ця міра нарівні з

попередженням свідків (потерпілих) про карну

відповідальність за надання помилкових свідчень і за відмову від надання

свідчень може сприяти попередженню відмов цими

особами від своїх свідчень, даних на попередньому слідстві.

Використати всі можливості оперативної роботи, в тому

числі і особисте спостереження оперативних працівників. Однак

використання технічних засобів при документуванні

злочинної діяльності вимагачів не повинне порушувати

конституційних прав громадян, а також вести до розшифровки

методів оперативної роботи.

Застосування технічних і інших засобів документування

діяльності обов'язково супроводиться складанням

протоколу, в якому необхідно відобразити:

- час і місце застосування;

- мета застосування;

- вигляд технічного засобу;

- які і чиї дії задокументувати.

Протокол і результати застосування технічних засобів

залучаються згодом до матеріалів карної справи.

Протокол підписується особою, його що склав, і всіма

учасниками спостереження.

Про хід перевірки оперативний уповноважений інформує

слідчу.

Зміст переговорів підозрюваного з потерпілим

досить ефективно документується за допомогою магнітофона

або диктофона. Звукозапис може бути також виконаний при

переговорах по телефону, або при особистій зустрічі потерпілого

з вимагачем. Якщо потерпілий виявить бажання здійснити

запис переговорів із злочинцем на диктофон, то повинен бути

проінструктований не тільки з питань використання

диктофона, але і про зміст можливої розмови. при цьому

метою фіксації повинні бути не просто запис переговорів із

злочинцем, а бажана фіксація загроз, які вимагач

може знову висловити потерпілому.

Слідчий, визнавши матеріали, що є достатніми для

розв'язання питання про збудження карної справи, спільно

оперативними уповноваженими складає план реалізації

матеріалів, що є, в якому необхідно передбачити:

- затримання осіб, що документуються в речовим доказом;

- вибір місця і часу затримання;

- складання протоколів затримання;

- вилучення речових доказів.

При проведенні реалізації план складається виходячи з

фактичних обставин здирства і вимогах про передачу

майна.

Доказове значення використання киносъемки,

фотозйомки і відеозапису може бути забезпечено шляхом

здійснення їх з участю громадськості при складанні у

кожному разі протоколу.

У випадку, якщо передача грошей або інакшого майна буде

проходити на вулиці, необхідно забезпечити перекриття всіх

можливих шляхів відходу злочинців і вжити заходів до

забезпечення безпеки потерпілих. При наявності відомостей про

використання злочинцями автотранспорту, забезпечити

учасників затримання необхідними транспортними засобами.

Якщо злочинцям вдасться сховатися з місця отримання грошей або

інакшого майна, то необхідно передбачити термінове вживання

заходів по перехопленню злочинців із залученням всіх сил і

коштів органів внутрішніх справ.

При затриманні особливу увагу обертати на збереження і

правильне вилучення слідів і доказів (ледов рук,

микрочастиц, зброї, боргових розписок і інш.).

При проведенні реалізацій, пов'язаних із здирством,

на первинному етапі, враховуючи невеликі суми, необхідні

злочинцями, використовувалися гроші, що знаходяться в звертанні.

Разом з тим останнім часом намітилася тенденція до

збільшення необхідних сум, які становлять 15, 25, 50 і

навіть 100000 рублів. Природно, таких сум для проведення

реалізацій ніхто видати не може. У практиці проведення

реалізації стали використати "грошові ляльки", враховуючи, що

це не є провокацією, так як здирство вважається

кінченим злочином з моменту вимоги передачі грошей

або іншого майна. Звичайно реалізація проводиться успішно,

коли до проведення реалізації збуджується карна справа,

слідчим складається протокол виготовлення "грошової

ляльки" і видачі її заявнику для вручення вимагачам. У ряді

випадків "лялька" фотографувалася: а після проведення

реалізації затримання злочинців і вилучення "ляльки" остання

знову оглядалася слідчим з участю зрозумілих. Іноді

використання "ляльки" стає неможливим, так як в цьому

випадку потерпілий піддає завиванню життя небезпеки. Це в тих

випадках, коли передача виготовляється в приміщенні, при закритих

дверях, з обов'язковим перерахунком грошей озброєними

злочинцями. У цьому випадку необхідно виключити найменшу

можливість для злочинця сховатися з місця злочину, для

цього необхідно вивчити підходи до будівлі, наявність

додаткових входів і виходів. Гроші і інакше майно

передаються злочинцям в сумах, близьких до необхідних

(наприклад, 14 тис. замість 20 тис. рублів) з числа вилучених з

обороту (по інших карних справах). Перед видачею вони

ретельно описуються, фотографуються, можуть бути помічені

спеціальними коштами. Все це дозволить забезпечити життя і

здоров'я потерпілих.

Отримавши матеріали перевірки, слідчий складає план

необхідних первинних слідчих і розшукових дій,

як які потрібно назвати:

- особистий обшук заримованих;

- обшуки по місцю проживання підозрюваних;

- допити потерпілих;

- допити підозрюваних;

- пізнання потерпілими підозрюваних;

- проведення очних ставок;

- встановлення і розшук співучасників злочину;

- огляд речових доказів;

- процесуальне оформлення використаних технічних і

інших засобів документування злочинних дій

підозрюваних.

Карні справи даної категорії збуджуються по місцю

здирства - виклади вимог, незалежно від

подальших дій злочинців, з метою отримання необхідного

майна.

Відповідно до вимог ст. 172 УПК РСФСР

слідчий проводить особистий обшук заримованих. У ході обшуку

звернути увагу на наявність цінностей, документів,

записників, а також предметів, вилучених з обороту (ружие,

наркотики і т.д.). Кожний предмет і документ оглядається з

складанням протоколу, після чого слідчий виносить

постанову, якою вирішує долю вилучених речей: залучає

їх до карної справи, або повертає по приналежності.

Виявлені предмети, вилучені з обороту, зазнають

ретельного дослідження.

Допит потерпілих здійснюється відповідно до

вимог ст. 161 УПК РСФСР.

При допиті потерпілого необхідно з'ясувати:

- при яких обставинах уперше познайомився з

вимагачами, скільки їх приходило, як часто, в яких

поєднаннях;

- предмети кожного з вимагачів, чи може він будь-кого

з них пізнати при зустрічі;

- хто з них яку роль виконував, хто є

керівником;

- які вимоги вони висували;

- чи висловлювали загрози, в чому конкретно виражалися ці

загрози, чи носили вони реальний характер для потерпілого,

чи робилося що-небудь для виконання загроз;

- хто є свідками довершеного здирства.

Перед початком допиту потерпілого (свідка) роз'яснити

допитуваним детально вимоги ст. ст. 181, 182 УК РСФСР,

після чого запропонувати їм написати власноручно наступну

фразу: "Мені Ф.І.О. повністю слідчим. ...

роз'яснені вимоги ст. ст. 181 і 182 УК РСФСР, я попереджений

про карну відповідальність за відмову від надання свідчень і за

надання помилкових свідчень по цих статтях УК РСФСР, які особисто

мною прочитані. Мені роз'яснено, що я маю право особистого

прочитання протоколу допиту, внесення в нього доповнень і

змін, написання свідчень власноручно".

Для успішного розслідування злочину важливу

роль має тактично правильно побудований допит

підозрюваних. при цьому необхідно враховувати оперативні

дані про особистість кожного з них, отримані в ході перевірки

матеріалів і використати їх.

Аналіз даних про особистість вимагачів пред'являє

підвищені вимоги до допиту підозрюваного, тому

слідчий повинен враховувати:

- особистість допитуваного, його особисті і психологічні

якості, що дозволяють чекати від нього правдивих свідчень, в

тому числі і про організатора злочину;

- наявність доказів про участь підозрюваного в

здійсненні злочину (авдивые свідчення може дати той,

чия провина на момент допиту більш доводиться матеріалами

справи);

- роль підозрюваного при здійсненні злочину

(швидше свідчить правдиву другорядний співучасник);

- наявність особи, що протиставляє себе лідеру групи

або її членам (кой "опозиціонер" є найбільш слабою

ланкою в злочинній групі і доцільно починати допит з

нього).

Допит заримованих на місці злочину рекомендується провести з

пред'явленням речових доказів.

У ході допиту необхідно з'ясувати склад злочинних

груп, роль  кожного підозрюваного, хто є

керівником, коли і ким сформована злочинна група, як

розподілялися грошові кошти, здобуті злочинним шляхом,

як йшла підготовка до здійснення злочину і його здійсненні,

роль і дії кожного при здійсненні злочину.

Особливе місце серед інших доказів при розслідуванні

справ даної категорії відводиться пізнанню потерпілими

(свідками) осіб, що організували і що безпосередньо

здійснили здирство, особливо в тих випадках, коли

відсутній факт затримання на місці злочину.

Рекомендується чітко і суворо виконувати вимоги

ст. ст. 164,165 УПК РСФСР.

У залежності від результатів пізнання негайно

проводиться очна ставка. Тактично рекомендується очну ставку

провести таким чином, щоб підозрюваний не мав

можливості чинити тиск на потерпілого. Тому

питання, що з'ясовуються в ході очної ставки, ставляться спочатку

перед потерпілим в чітко сформульованій формі, а потім

перед підозрюваним. Питань невизначеного, розпливчатого,

загального характеру рекомендується не допускати.

Враховуючи організований характер здійснення

здирства, слідчий після проведення первинних

слідчих дії виносить постанови про негайне

виробництво обшуків по місцю проживання підозрюваних,

які в порядку ст. 127 УПК РСФСР доручає оперативним

співробітникам. Увага останніх звертається на відшукання

майна, здобутого злочинним шляхом і предметів, вилучених з

обороту (наркотики, зброя, радіостанції, наручники і т.д.), а

також інших предметів і речей, які можуть

свідчити про злочинну діяльність підозрюваних

(формене обмундирування співробітників міліції, військовослужбовців).

У залежності від отриманих даних в ході допитів

потерпілих, свідків, а також з урахуванням матеріалів перевірки,

слідчий дає конкретне завдання в порядку ст. 127 УПК

РСФСР, на встановлення інших співучасників, відшукання

речових доказів, цінностей і майна, здобутого

злочинним шляхом.

У завданні повинне бути відображено, що конкретно і по

можливості необхідно встановлювати, саме яких осіб і

викладати всю отриману інформацію про предмет пошуку. При цьому

встановити термін виконання і контроль за ним.

Як правило, речовим доказом у справах даної

категорії стають отримані підозрюваними від потерпілих

грошові купюри, або грошова "лялька".

Оглядаючи грошові "ляльки", слідчий відображає в

протоколі:

- кількість купюр і їх достоїнство, матеріал,

використаний для складання "ляльки";

- номери і серії купюр, їх стан (овые, старі, в

банківській упаковці і т.д.), стан матеріалу "ляльки";

- якщо купюри мають сліди помітки спеціальними

речовинами, то в протоколі відбивається характер таких поміток і

за допомогою якого технічного засобу вони виявлені.

Після огляду слідчий виносить постанову про

залучення до карної справи грошових купюр або грошової

"ляльки" як речові докази і здає купюри в

ФПУ не як цінності, а як речові докази,

які зберігаються до рішення суду в тому вигляді, як вони поступили

в ФПУ. Грошові "ляльки" залучаються до справи.

Використані при перевірці матеріалів технічні і

інші засоби документування злочинної діяльності

підозрюваних підлягають ретельному дослідження

Для цього рекомендується:

а) при використанні відеозапису:

- вивчити протокол застосування відеозапису;

- детально з одночасним переглядом відеозапису

допитати особу, що склала протокол, і осіб, що беруть участь в

записі і спостереженні.

У ході допиту необхідно з'ясувати:

- в зв'язку з чим проводилося спостереження;

- хто здійснював спостереження і відеозапис, яка при

цьому застосовувалася відеотехніка;

- що вони пояснюють по ходу перегляду відеозапису (про

можливість детально).

б) при використанні звукозапису:

- скласти протокол прослуховування звукозапису;

- допитати осіб, що проводили звукозапис і присутніх

при цьому, з одночасним прослуховуванням її.

У протоколах допиту обов'язково відобразити:

- в зв'язку з чим проводився звукозапис;

- яка застосовувалася звукотехника, з вказівкою марки, року

виготовлення і заводського номера;

- яким чином проводився звукозапис.

З участю зрозумілих упакувати касету, опечатати її і

залучити до справи як речовий доказ.

При призначенні фонографической експертизи обов'язково

вказується на якому магнітофоні проводився звукозапис.

в) при особистому спостереженні оперативного уповноваженого;

- вивчити протокол спостереження;

- детально допитати осіб, що брали участь в спостереженні, при

цьому з'ясувати, з якою метою здійснювалося спостереження, хто

брав участь в спостереженні, місце і час і що конкретно

встановлене спостереженням.

Відеозапис і звукозапис залучаються до матеріалів

карної справи як речові докази.

Виконавши необхідний об'єм первинних слідчих

дій, слідчий спільно з оперативним уповноваженим

складає план розслідування карної справи, який

затверджується керівниками слідчого відділу і відділу

карного розшуку.

Подальша робота будується за затвердженим планом, при

цьому необхідно забезпечити оперативний супровід протягом

всього періоду розслідування.

З метою забезпечення безпеки свідків і потерпілих

не підлягають розголошуванню будь-кому дані про цих осіб, в тому

числі їх місце проживання і роботи.

Типові помилки, що допускаються слідчими при

розслідуванні карних справ, пов'язаних здирствами:

- при отриманні заяв про довершені факти

здирств слідчі і оперативні працівники не завжди

попереджають заявників про карну відповідальність за

явно помилковий донос по ст. 180 УК РСФСР, не роз'яснюють

заявникам вимог карного закону, що дозволяє надалі

деякій частині потерпілих відмовлятися від раніше

поданих заяв і своїх свідчень про довершені

злочини, осіб, їх що здійснили;

- помилки в об'єкті злочину (ичное або суспільне

майно), що істотно впливає на оперативність вилучення

необхідної документації з кооперативів або держустанов, на

своєчасність призначення і проведення документальних ревізій

і бухгалтерських експертиз;

- недотримання норм кримінально-процесуального закону при

вилученні речових доказів, їх фіксації, що дозволяє

підозрюваним або обвинуваченим відмовлятися від належних їм

речей і предметів, службовців доказами їх винності;

- неправильна кваліфікація дії обвинувачених по наміру

і способу  заволодіння майном. Слідчі допускають

неправильну кваліфікацію по ст. ст. 95, 148 УК РСФСР замість

ст. ст. 90, 145 або 91, 146 УК РСФСР.

© 8ref.com - українські реферати