На головну    

Дактилоскопування живих осіб і трупів - Криміналістика

ТЕМА: ""

=======================================

1. Нормативні документи, які регламентують дактилоскопування

живих осіб і трупів.

2. Дактилоскопування живих осіб.

3. Дактилоскопування трупів без змін шкірного покриву рук.

4. Дактилоскопування трупів при пошкодженні або руйнуванні

епідермісу пальців рук.

Література :

---

А.А.Леві Довідник слідчого "Огляд місця події"

вид. "Юридична література" М.1982 г.

ніім МВС СРСР Методичний посібник "Дактилоскопування рук

невпізнаних трупів при пошкодженні і руйнуванні епідермісу

пальців "М.1961 г.

I.Норматівние документи, які регламентують дактилоскопування

живих осіб і трупів.

Дактилоскопування живих осіб і трупів здійснюється з метою

отримання зразків відбитків пальців та відбитків долонних поверхонь

рук для:

- встановлення особи дактілоскопірованного особи при перевірці

його дактилокарти по дактілоучетам;

- для виключення слідів слідів рук, вилучених з конкретного місця

пригоди;

- для перевірки по следотекам слідів рук з місць нерозкритих прес -

тупленій.

Дактилоскопування здійснюється в порядку ст.186 УПК РРФСР

(Одержання зразків для порівняльного дослідження), в якій зазначено:

"Слідчий має право отримати у підозрюваного або обвинуваченого особи обра -

зци почерку або інші зразки, необхідні для порівняльного досліджен -

ня, про що складає постанову. Слідчий має право отримати зразки

почерку чи інші зразки для порівняльного дослідження у свідка або

потерпілого, але лише при необхідності перевірити, чи не залишені указу -

тах особами сліди на м / п або на речових доказах.

У необхідних випадках вилучення зразків для порівняльного дослі -

дования проводиться за участю спеціаліста.Об вилученні зразків для сра -

внітельного дослідження складається протокол з дотриманням ст.141,142

КПК РРФСР. "

--- --- ¬

| II. Дактилоскопування живих осіб. |

L --- ---

** Порядок дактилоскопування живих осіб.

1.Тщательно вимити руки в теплій воді з милом і протерти насухо.

2.Раскатать на чистому склі (аркуші паперу) на ділянці розміром

10х15 см тонкий шар друкарської фарби, причому при прокатці пальцем

руки скло повинне залишатися чистим.

3.Нанесті за допомогою валика на нігтьові фаланги пальців рук фарбу

за допомогою валика, або безпосередньо зі скла.

4.На бланку дактилокарти у відповідних пальцях рук місцях

прокатати нігтьові фаланги з незручного становища в зручне.

Відбитки повинні бути чіткими, повними і розташовуватися в суворої

последовательності.Кроме того, в нижній частині дактилокарти наносяться кон -

контрольні відтиски чотирьох пальців кожної руки і окремо-великих пальців.

При виготовленні контрольних відбитків необхідно , щоб були відображені

папілярні візерунки середніх і основних фаланг пальців рук.На оборотної сто -

роне бланка дактилокарти виготовляються відбитки долонних поверхонь

рук.

На дактилокарте дактилоскопируемого особи вказуються його ПІБ, так -

та і місце народження, час дактилоскопування і дані про особу, заповнивши -

шем дактілокарту.В дактилокарте для автоматизованої дактилоскопічної

системи додатково вказуються злочинні нахили (квартирний злодій,

наркоман і т.п.), а також статті КК, якщо дактилоскопируемого раніше судимий.

Фарбу з рук і зі скла змивають тампоном, змоченим бензином,

скипидаром або др.растворітелем, а на практиці найчастіше пральним по -

Рошком або милом.

Перед дактилоскопування бажано знати, які ділянки візерунків

відобразилися в следах.Ето вдається не завжди, тому в інших випадках

дактилокарта виготовляється в повному обсязі.

Неповнолітніх дактилоскопируют з санкції прокурора.

Негласне дактилоскопування-приховане отримання відбитків паль-

ців рук перевіряється або розроблюваного особи, яке здійснюється із

метою запобігання та розкриття злочинів, а також розшуку злочинності -

ков. регламентується нормативними наказами МВС РФ (№005, №300).

Негласне дактилоскопування проводиться працівниками оператив -

вих служб.Оні складають довідку заданіе.Разрешеніе дають на проведення

НД начальники управлінь, відділів, відділень УР, БХСС, начальники ГРОВД,

керівники ІТУ.оставляется план проведеного заходу, в якому

вказується:

- місце проведення НД і спосіб;

- коло осіб, які можуть бути залучені для заходи;

- заходи забезпечення конспіративності заходи;

- заходи організаційно-технічного забезпечення.

--- --- ¬

| 3. Дактилоскопування трупів без змін |

| шкірного покриву рук. |

L --- ---

Дактилоскопування трупів здійснюється з метою:

- встановлення особи трупа;

- для порівняння зі слідами з місць пригод;

- для перевірки по следотекам слідів рук з місць нерозкритих прес -

тупленій.

Дактилоскопування трупів незабаром після смерті особливої ??складності

не представляє і здійснюється в наступному порядку:

- руки трупа обмивають холодною водою, а потім для набухання теп -

лой водою, насухо витерти і знежирити розчинником;

- фарбу наносять валиком;

- прокочують кожний палець квадратиком паперу, який вирізують

з бланка дактилокарти;

- листки з відбитками пальців наклеюються на відповідні

місця бланка дактилокарти.

Для зручності дактилоскопування аркуш паперу поміщають на спічеч -

ний коробок, або спеціально відлиту форму у вигляді ложки, а можна просто

помістити між пальцями рук.

Контрольні відтиски виготовляються в обов'язковому порядку, якщо

дактилокарта направляється для перевірки за дактилоскопічний обліками ІЦ

УВС і МІЦ УВС. (Необхідно розповісти про десятипальцевой системі обліку

дактилокарт, звернути увагу які ділянки візерунків повинні в обов'язковому

порядку відобразитися на дактилокарте).

Якщо особа, дактилокарта трупа якого виготовлена, що раніше не прив -

лекала до кримінальної відповідальності і його дактилокарти немає в масиві, то

воно не може бути упізнано при перевірці по дактілоучетам.В цьому випадку не

виключається можливість знайти його сліди в місці проживання і встановити

факт присутності даної особи в певному помещеніі.Такой випадок у нас

був по Білгородському району.Труп був виявлений напівзгорілі в лісовому мас -

сиве у пос.Таврово і вдалося виготовити відбитки п'яти пальців лівої руки.

Як з'ясувалося пізніше, це виявився труп одного з робітників заводу, який

проживав один в однокімнатній квартирі, часто виїжджав у відрядження і нік -

то про його зникнення і не міг знать.Прі огляді квартири були виявлені

сліди рук на телевізорі, за якими була проведена дактилоскопічна екс -

пертиз та встановлено збіг з відбитками пальців трупа.

На практиці найчастіше дактилокарти трупів виготовляються для про -

верки по слідах рук, вилученими при огляді місця проісшествія.В цих випадках,

коли особа упізнано, особливу увагу необхідно при дактилоскопування об -

ращаются на повноту і якість отриманих відбитків пальців та відбитків ладо -

нних поверхонь рук.

--- --- ¬

|4. Дактилоскопування трупів при пошкодженні або руйнуванні |

| епідермісу пальців рук. |

L --- ---

При висиханні шкірного покриву рук трупа, гнильних змінах

тканин виготовлення відбитків досить важко і вимагає пред -

редньої подготовкі.Ето пояснюється тим, що при впливі вологи

відбувається відділення епідермісу, що утворює папілярний візерунок, а при му-

міфікаціі- зневоднення і висихання тканин, внаслідок чого шкірні

покриви пальців ущільнюються і на них утворюються нерасправляющіеся скла -

дкі.Полученіе якісних відбитків в цих випадках можливе лише в

лабораторних умовах.

Кисті рук відокремлюють після розтину трупа в променезап'ястковому суглобі,

очищають від бруду і промивають в проточній воде.Каждую кисть поміщають в

окремий сосуд.Еслі лабораторія знаходиться на великій відстані, то со -

суди закривають кришками, кромки яких герметизують парафіном або дру -

гим способом.Кісті рук муміфікованого трупа загортають в пергамент -

ную папір і в цій упаковці пересилають.

Найбільш характерні помилки при направленні кистей рук в лаборат -

торию длядактилоскопування:

-залівают кисті рук не водою, а формаліном або інший консервується -

-ющей рідиною, що викликає задубленого шкіри;

-Відділення кисті направляються на дослідження не відразу, а СПОВ -

тя значний час;

-Кисті -Валики після відділення не відразу поміщаються під воду;

-Кисті -Валики транспортуються в судинах малих розмірів, в результаті

чого утворюються нерасправляющіеся складки і вдавленности;

-погана герметизація судини, внаслідок чого витікає вода

і посилюється гниття.

Відділення кистей від трупа, направлення їх на дактилоскопування

є слідчою действіем.Поетому виносяться відповідні поста -

новления і складається протокол з дотриманням ст.141,142 УПК РРФСР.

Обробку трупа виробляють спільно з судовим медиком.

* Обробка пальців при відсутності епідермісу.

Кисті рук очищають від бруду і промивають начисто в проточній воді.

Якщо на долоні збереглися частинки епідермісу їх видаляють пінцетом. Для

ущільнення подушок пальців і освіти на них рельєфного узору об'єкт

поміщають в нагрітий до 110-130 градусів технічний жир або кісткове сма -

зочний масло.Время і температурний режим обробки залежать від стану

м'яких тканей.Прі значних гнильних змінах обробку виробляють

при температурі до 120 градусів протягом 3-4 хвилин; в початкових стадіях

гниття час обробки скорочується до 2 2,5 хвилин, а температура масла

або жиру доводиться до 130 градусів. Стан м'яких тканин контролює -

ся візуально через 25-30 секунд. До дактилоскопіруванню необхідно присту -

пать відразу після обробки кожного пальця.

* Обробка пальців при ушкодженні епідермісу.

Кисті рук відокремлюють і піддають штучної мацерації у воді

при температурі 40-45 градусів до повного видалення епідермісу з рукі.Ета

операція триває в середньому близько 1-2 суток.Обработку пальців після видалити -

ня епідермісу проводять як і в предбудущее випадку.

* Обробка муміфікованих пальців.

Для попереднього розм'якшення складок після промивання пензля по -

мещают на 1-1,5 години в баню з мильною водою при температурі 50-60 граду -

сов.Поверхностний шар епідермісу з подушок пальців обережно зскрібаючи -

ют скальпелем.Кість занурюють на 10-15 годин в 20% розчин антиформін.

Необхідно візуально контролювати, щоб розміри пальців не перевищували

натуральних.Затем пальці протягом 20-30 хвилин промивають в проточній воді

і поміщають в посудину з водою при кімнатній температуре.После цього пальці

черзі опускають в нагрітий до 115-130 градусів технічний жир або

кісткове мастило для посилення контрасту папілярний ліній.

© 8ref.com - українські реферати