На головну    

Криміналістичне дослідження особистості і потерпілого у справах про умисні вбивства - Криміналістика

ЗМІСТ

Стор.

Введення 4

Розділ I. Прізнаніє особи потерпілим у справах про вбивства 9

з 1. Основи визнання особи потерпілим у справах про

умисні вбивства. 9

з 2. Процесуальне положення близьких родичів

загиблого потерпілого. 11

Розділ II. Потерпілий у справах про вбивства як об'єкт

криміналістичного дослідження. 18

з 1. Суть і значення криміналістичного

дослідження особистості потерпілого. 18

з 2. Історія вивчення криміналістами особистості

потерпілого по вбивствах. 21

1. Встановлення особистості загиблого. 22

2. Вивчення зв'язку злочинця і його жертви. 26

3. Вивчення слідів. 28

4. Криміналістична віктімологія. 30

Розділ III. Взаємозв'язок злочинця і потерпілого.  39

з 1. Юридико-психологічна характеристика

взаємозв'язку злочинця і жертви вбивства. 39

1. Дослідження особистості потерпілого.

Віктимологічний аспект. 44

2. Криміналістична класифікація потерпілих. 49

з 2. Розвиток зв'язку "злочинець-потерпілий",

її класифікація.  54

з 3. Значення інформації про особистість потерпілого

в розкритті злочинів.  67

1. Заходи щодо встановлення особистості

потерпілого. 70

2. Ідентифікаційні слідчі дії

при розслідуванні вбивств. 75

з 4. Особливості попередження вбивств. 79

Висновок 83

Список використаної літератури 88

Додатку 92 Стор.

ВВЕДЕННЯ

Злочинність... злочинці... жертва... потерпілий - останнім

часом ці слова все частіше зустрічаються на сторінках газет

і журналів. У пресі живописуют сцени страшних і безглуздих насильств,

жорстоких вбивств. У 1996 р. органами прокуратури м. Челябінська

зареєстровано майже 290 вбивств. (див. додаток N 2)

Дійсність вимагає рішучої активізації боротьби із

злочинністю, ставить перед правоохоронними органами задачі,

при виконанні яких треба сміливіше відійти від усталених стереотипів

роботи і її оцінки. Життя вимагає вживання заходів, направлених

на поліпшення функціонування всієї системи карної юстиції

в нашому суспільстві. Але як би не зростала активність працівників

прокуратури, як би суворо ні карали суди злочинців,

одним цим органам не вирішити проблеми зміцнення правопорядку в

країні. Дані заходи повинні доповнюватися профілактичними заходами

з боку державних органів і широкої громадськості.

Однак успіх цієї роботи буде тим істотніше, ніж повніше

будуть використовуватися в попередженні злочинного посягання

знання поведінки не тільки самого злочинця, але і потерпілого.

Відомо, що донедавна в нашій країні не враховувалося

положення про те, що злочинець хоч і головне, але не єдина

дійова особа в злочинній драмі. Нерідко злочин розглядався

як явище, що зачіпає ні в чому не повинну жертву.

Але наукові дослідження, аналіз практики показують, що в

одних випадках жертва дійсно є невинною, в інших -

потерпілий сприяє здійсненню відносно себе злочини.

Таким чином, організація профілактичної роботи з особами, які

можуть порушити карний закон, повинна доповнюватися і профілактикою

відносно тих, хто може стати їх жертвами.

У цей час в багатьох країнах органи правопорядку як

можна активніше прагнуть використати ще не до кінця реалізовані

можливості віктимологічної профілактики різних правопорушень.

Профілактична робота з потенційними жертвами це широка

попереджувальна діяльність правоохоронних органів і

суспільних формувань. Метою її є зменшення небезпеки

стати жертвою злочину.

Корисність віктимологічної профілактики безперечна. Однак,

щоб бути ефективною вона повинна будуватися з урахуванням практичного

виведення, статистичних даних і т.д. Цьому якраз

і сприяють результати досліджень, проведених фахівцями.

Так, за даними досліджень доктора юридичних наук

Л.В.Франка, в 50 % випадків поведінка жертв послужила безпосереднім

мотивом для здійснення вбивства, причому 1/3 потерпілих

не усвідомлювали, що їх поведінка носить провокаційний характер.[1]

Мною також були досліджені архівні справи по вбивствах, аналіз яких

показує, що більш ніж в 60 % випадків поведінка потерпілого

носило протиправний характер (См.пріложеніє N 1).

Найбільш небезпечними серед злочинних дій проти особистості

є ті, які посягають на саме цінне благо - життя громадян,

заподіюючи велику шкоду не тільки самій людині, але і суспільству

загалом. До них насамперед відносяться умисні вбивства.

Звісно, визначити ситуацію, в якій жертва може бути позбавлена

життю дуже складно. Це залежить від багатьох конкретних обставин

здійснення даного злочину. Тут потрібно сказати,

що незважаючи на суворість карного покарання за вбивство, число

їх в нашій країні зростає. Так, в 1987 р. зареєстровано тільки

вбивств із замахами 14 656, в 1988 - 16 702, а в 1989 р. ця

цифра вже досягла 21 467. _1 Статистика, що є в МВС РФ, свідчить

про те, що число умисних вбивств в Росії за 5 років

зросло з 9,5 тис. в рік до 23 тис. в 1992 р. Збільшилося число

умисних вбивств, довершених групою осіб, загальнонебезпечним способом

і коли потерпілими виявлялися не одне, а два і більше за осіб. _1 На

жаль, у нас не ведеться обліку вбивств по кількості жертв,

число яких перевищує вбивства, що реєструються (едположим, одним

злочинцем довершене вбивство 2 або більше за чоловік, а карна

статистика фіксує лише один злочин).

Кримінологічні дослідження жертв вбивств в ряді областей

свідчать про те, що від 30 до 40 %, а ряді районів і до половини

пострадавших поводилися в предпреступной ситуації або в момент

здійснення злочину зухвало, ображали винних, загрожували

їм або нападали першими. Більше за половину жертв вбивств знаходилися

в стані алкогольного сп'яніння. _2 Аналіз же вивчених мною

справ показує, що більше за 80 % потерпілих знаходилися в стані

алкогольного сп'яніння. Необхідно пам'ятати, що значна частина

тяжких злочинів здійснюється в побуті відносно родичів і

членів сім'ї. Так, 44, 4 % вбивств довершені відносно родичів

(в тому числі і співмешканців). (См. додаток N 1)

---

_1 См.: Бородин С.В. Про деякі невідкладні заходи боротьби із

злочинністю. // Карне право: нові ідеї. М., 1994. С.64.

_2 См.: Полубинский В.И. Практічеськиє аспекти кримінальної

віктімологія. М., 1982. С.5, 35.

Результати багатьох кримінологічних досліджень показують,

що здійсненню злочинів, що розглядаються нерідко передує

так звана активна провокація, тобто образи, загрози, побої,

знущання, наклепницькі вигадки з боку потерпілого,

а також інакші негативні вчинки, направлені проти

причинителя шкоди, його близьких. Вказані дії волею-неволею

ведуть до створення конфліктної ситуації. Самих же потерпілих

в даній ситуації можна охарактеризувати як агресивних насильників.

Зокрема, до них відносяться сімейні деспоти, що застосовують

фізичне насилля до членів сім'ї (до правило, це чоловіки

від 35 років і старше, страждаючі алкоголізмом, нерідко раніше судимі

), скандалісти, що виявляють фізичне насилля до сусідів

через розбіжності в користуванні присадибними дільницями, комунальними

приміщеннями і т.д. (ще всього це жінки середнього і

старшого віку, страждаючі розладом нервової системи і що характеризуються

підвищеною агресивністю). Сюди ж можна віднести

і агресивних провокаторів, якими є сімейно-побутові хулігани.

Так, 27.08.93 м. біля 5 часів Дна нанесла безліч ударів

сокирою по тілу свого співмешканця Г-ва, внаслідок чого він помер

на місці. Проведеним у справі розслідуванням було встановлено,

що Г-в, раніше судимий по ст. ст. 144, ч.ч.2, 3 ст. 89 УК РСФСР,

на момент його вбивства звинувачувався по ст. ст. 206, 146, 148 УК РСФСР,

в період сожительствования з Д-ний неодноразово бив її, в день

вбивства був п'яний, бив Дну, душив її, загрожував вбивством. Внаслідок

чого Дна і здійснила його вбивство. _1

---

_1 См.: Архів Ленінського районного суду м. Челябінська. Карну

справу N 1-37/95

Вказані люди часто створюють обстановку, неможливу для спільного

мешкання. Це виявляється, зокрема, в стійко

ворожих відносинах з сусідами, близькими родичами, в

сім'ї між дружинами, в жорстокому поводженні з дітьми. Ті, хто

страждає від їх деспотизму, складають значну частку "темних

цифр" злочинності, оскільки жертви подібного насилля вважають

за краще не повідомляти про це правоохоронним органам, вважаючи такі

діяння недостатньо злочинними, або боячись розголосу і суспільного

несхвалення, або по інакших мотивах. Саме тому конфлікти стають

хронічними і зрештою можуть закінчитися вбивством.

ГЛАВА I.

ВИЗНАННЯ ОСОБИ ПОТЕРПІЛИМ У СПРАВАХ ПРО ВБИВСТВА.

з 1. Основи визнання особи потерпілим у справах про умисні

вбивства.

Вся сума прав, якими наділений потерпілий, дозволяє йому

впливати певний чином на хід процесу по кожній справі, в

якій він бере участь.

Внаслідок специфіки справ про вбивства виникає питання про коло

осіб, які можуть бути визнані як потерпілі.

Згідно із законом потерпілим признається обличчя, якому злочином

заподіяний моральна, фізична і майнова шкода.

Фізична шкода може виражатися в порушенні недоторканість

громадянина, в спричиненні йому болю шляхом нанесення побоїв,

тілесних пошкоджень і, нарешті, спричинення смерті. На мою думку,

фізична шкода завжди супроводиться моральним.

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати