На головну    

 Світ монополій - Економічна теорія

Центросоюз РФ Сибірський університет споживчої кооперації

Кафедра: Економічної теорії

Тема:

«Світ монополій. Економічні теорії Д.Робінсон, Е.Чемберлена »

Виконав:

Студент гр. К-83 (у)

Лелюк В.В.

Перевірив:

Грушецька

Новосибірськ 1999-2000 навчальний рік

Зміст:

1. Запровадження ... 3

2. Обсяг виробленої продукції ... ... 3

3. Граничний дохід ... .4

4. Податки ... 6

5. Попит ... 6

6. Цінова дискримінація ... 8

7. Висновок ... 10

8. Література ... 11

Введення.

Поняття чистої монополії є абстракцією, оскільки навіть при повній відсутності конкуренції всередині країни, не виключає їх наявність за кордоном, тому чисту монополію можна уявити скоріше теоретично. Монополія на увазі, що фірма, є єдиним виробником будь-якої продукції, що не має аналогів, позбавляє покупця можливості вибору, і покупець змушений купувати таку продукцію у фірми-монополіста. Не слід прирівнювати чисту монополію і монопольну (ринкову) владу. Остання дає можливість для фірми впливати на ціну й підвищувати економічний прибуток, обмежувати обсяг виробництва і збуту.

Обсяг виробленої продукції.

Монополіст повністю контролює обсяг випуску товарів, якщо приймає рішення про підвищення ціни, то не боїться втратити частину ринку, віддати його конкурентам, встановлює більш низькі ціни, але це не означає, що він буде підвищувати ціну своєї продукції. Адже фірма монополіст, як і будь-яка інша фірма, прагнути до отримання високого прибутку, при встановленні ціни вона враховує ринковий попит і свої витрати. Оскільки монополіст єдиний виробник продукції, то його крива попиту буде збігатися з кривою ринкового попиту. Ухвалення рішення про обсяг продукції, що випускається, засноване на тому ж принципі, що і при конкуренції, на рівності граничного доходу та граничних витрат.

Граничний дохід.

Граничний дохід монополіста відрізняється від умов конкуренції (при якій рівність між середнім і граничним доходом і ціною) тим, що крива середнього доходу та ціни збігається з кривою ринкового попиту, а крива граничного доходу лежить нижче її. На це впливає те, що монополіст єдиний виробник і являє собою всю галузь, при зниженні ціни для збільшення обсягу продажів, він змушений знижувати ціну на всі одиниці товарів, що продаються, а не тільки на наступну.

Наприклад: монополіст може продавати товар за ціною 800 рублів тільки одну одиницю своєї продукції, щоб продати дві одиниці він повинен знизити ціну до 700 рублів, як на першу, так і на другу одиницю товару. Дохід фірми монополіста складається:

1 одиниця - 800 рублів

2 одиниці - 1400 рублів (700 * 2)

3 одиниці - 1800 рублів (600 * 3)

4 одиниці - 200 (500 * 4)

Відповідно граничний дохід складається:

1 одиниця - 800 рублів

2 одиниці - 600 рублів (1400-1800)

3 одиниці - 400 рублів (1800-1400)

4 одиниці - 200 (2000-1800)

Тому коли монополіст приймає рішення про обсяг виробництва, вирівнюючи граничний дохід і граничні витрати, ціна і кількість продукції будуть іншими порівняно з умовами конкуренції.

 Випуск продукції

 (Штук) Витрати Ціна Дохід Прибуток

 Валові Граничні Валовий Граничний

 0 1000 --- --- --- --- -1000

 1 1470 470 500 500 500 -970

 2 1890 420 498 996 996 -894

 3 2265 375 496 1488 492 -777

 4 2600 335 494 1976 488 -624

 5 2920 320 492 2460 484 -460

 6 3230 310 490 2940 480 -290

 7 3535 305 488 3416 476 -119

 8 3850 315 486 3888 472 38

 9 4180 330 484 4356 468 176

 10 4535 355 482 4820 464 285

 11 4900 365 480 5280 460 380

 12 5280 380 478 5736 456 456

 13 5680 400 476 6188 452 508

 14 6105 425 474 6636 448 531

 15 6560 455 472 7080 444 520

 16 7040 480 470 7520 440 480

У даній таблиці видно як при якій ціні і обсязі випуску граничний дохід монополіста буде максимально наближений до граничних витрат і отримується прибуток виявиться найбільшою. Будь-яка фірма, попит на продукцію якої не є абсолютно еластичним, буде стикатися з ситуацією, коли граничний дохід менше ціни. Тому ціна й обсяг виробництва, що приносить максимальний прибуток, будуть вище і нижче, ніж в умовах досконалої конкуренції. Це означає, що на ринках недосконалої конкуренції (монополія, олігополія і т.п.) кожна фірма володіє певною монопольною владою, яка найбільш сильна при чистій монополії.

Як вже відомо, граничний дохід в умовах досконалої конкуренції дорівнює ціні одиниці товару і попит на продукцію фірми абсолютно еластичний. При існуванні монополістичного граничного дохід менше ціни, крива попиту на продукцію фірми є накладної, що дозволяє фірмі-монополісту отримувати додатковий прибуток.

Податки.

Чи впливають податки на поведінку монополіста?

ДА. Оскільки податок збільшує граничні витрати, тому монополіст після введення податку, збільшує ціну на величину в три рази перевищує розмір податку. Монополіст скоротить виробництво і підвищить ціну в результаті введення податку. Вплив податку на монопольну ціну залежить від еластичності попиту: чим менш еластичний попит, тим більшою мірою монополіст підвищить ціну після введення податку.

Попит.

Еластичність попиту на продукт впливає на ціну монополіста. Еластичність попиту є найважливішим чинником, що обмежує монополістичну владу фірми на ринку. Маючи інформацію про еластичність попиту (Ep) і дані характеризують граничні витрати фірми (MC), керівник може розрахувати ціну продукції (P) за формулою. Чим еластичніший попит, тим більш наближені умови діяльності монополіста до умов вільної конкуренції, і навпаки, при нееластичним попиті монополіст може «роздувати» ціни і отримувати монополістичний доходи. Якщо мабуть чистої монополії, то еластичність попиту ставати єдиним ринковим фактором, що стримує монополістичний свавілля, саме тому всі галузі природних монополій регулюються державою. Однак чистої монополії зустрічається рідко, як правило ця влада ділитися або між кількома великими фірмами, або на ринку діє безліч невеликих фірм, що виробляють відмінну один від одного продукцію. Виходить, що на ринку за недосконалої конкуренції кожна фірма володіє ринковою владою, що дозволяє їй встановити ціну вище граничного доходу та отримувати економічний прибуток. Різниця між ціною і граничним доходом залежить від еластичності попиту на продукцію фірми: чим еластичною попит, тим менше шансів отримати додатковий прибуток, і менше ринкової влади. В умовах чистої монополії, коли попит на продукцію фірми збігається з ринковим, еластичність останнього є визначальною в оцінці ринкової влади фірми.

У разі поділу ринкової влади між 2 - 3 фірмами, впливають такі чинники:

1. Еластичність ринкового попиту

2. Кількість фірм на ринку

3. Поведінка фірм на ринку

Структура ринку, ступінь його монополізації повинні враховуватися фірмою при виборі стратегії діяльності. Для формуються ринків характерна високомонополізованої структура, підтримувана створенням різного роду концернів, асоціацій та інших об'єднань, однією з цілей яких є підтримування високих цін і забезпечення собі «спокійного існування». Крім розглянутих варіантів існують й інші причини монополій. Серед них чималу роль відіграє встановлення перешкоду для вступу нових фірм на ринок, або може бути введена необхідність отримання спеціальних дозволів державних органів на заняття тим чи іншим видом діяльності, ліцензійні та платіжні бар'єри, митні обмеження або заборони на імпорт, складнощі в отриманні кредитів та ін .. Разом з тим отримання високих прибутків є монопольним стимулом, що привертає нові фірми в монополізованих галузь, і якщо галузь не є природною монополією, то фірма-монополіст може очікувати появи конкурента в будь-який момент. Чим вищий прибуток підприємства-монополіста, тим більше охочих проникнути в галузь, наприклад шляхом розширення виробництва і продажів товарів-замінників, в такому випадку монополіст буде змушений знижувати ціну, відмовлятися від частини прибутку, щоб зберегти становище на ринку. Законодавчі бар'єри для вступу в галузь також не вічні, на підтримку державних діячів виражають інтереси, монополіст витрачає значні кошти, які включає в витрати, при цьому збільшуючи їх.

Цінова дискримінація.

Цінова дискримінація є одним із способів розширення ринку збуту в умовах монополії. Виробляючи продукцію менше і за вищою ціною порівняно з умовами чистої конкуренції монополіст позбавляється частини споживчого попиту. Однак, знижуючи ціну з метою розширення обсягу збуту, монополіст змушений знижувати ціну на всю продукцію, що продається. Якщо одні покупці купують продукцію за більш низькою ціною, ніж інші, то тут практикується «цінова дискримінація».

Вона проводитися за таких умов:

u Покупець, купуючи продукцію не має можливості її перепродати

u Можливо розділити всіх покупців даної продукції на сегменти, попит на яких має різний ступінь еластичності.

Якщо фірма виробляє будь-яку продукцію, яку можна перепродати, вирішить вдатися до цінової дискримінації, вона стикається з проблемою. Знижуючи ціну на ці товари (пенсіонерам, і зберігаючи її на первинному рівні для решти категорії населення) вона дає можливість (пенсіонерам) перепродавати продукцію, і може викликати невдоволення покупців. Інша ситуація з різного роду послугами (авіа та залізничні квитки), які використовують з пред'явленням паспорта. У цьому випадку попит більш еластичний, тому встановлюються різні види знижок з ціни.

Цінова дискримінація дозволяє збільшувати доходи монополіста, з іншого боку більшу кількість споживачів отримують можливість скористатися послугою даного виду. Така політика в галузі ціноутворення вигідна обом сторонам.

Сучасні економісти вважають, що поширення монополія знижує економічну ефективність по трьох основних причин:

1. Обсяг виробництва, максімілізірующій прибуток монополіста нижче, ніж в умовах досконалої конкуренції, а ціна - вище. Це призводить до того, що ресурси використовуються не в повному обсязі, і при цьому частина необхідної продукції не проводитись.

2. Будучи єдиним продавцем на ринку, монополіст прагнути до зниження виробничих витрат, у нього не існує стимулу використовувати більш сучасні технології.

3. Бар'єри для вступу нових фірм у монополізовані галузі, сила і кошти, витрачені на збереження і зміцнення власної ринкової влади, роблять стримуючі вплив на економічну ефективність.

Висновок.

Ми розглянули два крайніх типи ринків - досконалу конкуренцію і чисту монополію, проте реальні ринки не вкладаються в ці схеми, найбільш поширений тип ринку, близьке до досконалої конкуренції - монополістична конкуренція. Можливість для окремої фірми контролювати ціну (ринкова влада) тут незначна.

 Олігополія

 Чиста монополія

Ринкова влада

Основні риси, що характеризують монополістичну конкуренцію, видно в наступному:

· На ринку присутня відносно велике число дрібних фірм

· Ці фірми виробляють різноманітну Продукцію, і хоча продукт специфічний, покупець може придбати товари - замінники

· Вступ нових фірм в галузь не є складним, для відкриття дрібного виробництва не потрібно значних початкових капітальних вкладень.

Література:

1. «Економіка» під редакцією Булатова

© 8ref.com - українські реферати