На головну    

 Економічна географія - Економічна географія

 15.Свободние економічні зони.

 СЕЗ- нов. Форма організації госп зв'язків при переході до РЕ, що припускає підвищення ступеня її відкритості зовн світу шляхом активізації зовнішньоекономічної діяльності. СЕЗ у світ практиці з'явлюся в кінці 50-х рр і отримала світове поширення лише в 70-х. У н.в. у світі налічується 2000 ВЕЗ, що діють більш, ніж в 80 країнах. ВЕЗ формується як правило в морських і річкових портах, міжнар. Аеропортах, поблизу ж \ д і автомагістралей, турист центрів, в окремих пром-х р-нах. СЕЗ устанавл особливий режим госп-ой діяльності іноз інвесторів і предпрятий з ин. Інвестиціями. Порядок осущ госп-ної деят і усл пільгового експорту, імпортного, митниць, податків, валютн, банковск, відовог, трудог та ін видів регулювання в зоні встановленої законодавством РФ, а також рішенням соответств лінійних ор-ів влади. Виділяють кілька типів ВЕЗ: комплесний формірующ огр тер-ії і в меж областей та ін тер освіти. У них створюють усл для залучення великого кап-ла з обов'язковим розвитком необх інфраструктури. Зовнішньоторговельні, обеспеч валютні надходження в т.ч. за рахунок комісійних складів, здача в оренду приміщень, виставок, перевезення вантажів. галузеві і технолог парки способств. Прискоренню НТП, на основі активізації зовнішньоекономічної співпраці, впроваджених результатів вітч науки, а також розробки наукоємних технологій, нових видів готової продукції та розширення експорту. З 1990-1991 - в РФ: 1) СПб 2) Виборг 3) Знахідка 4) Янтар 5) Сахалін 6) Даурія (Чит про) 7) Алтай 8) Кузбас 9) Садко (Новгород) 10) Технополіс Зеленоград 11) Єва ( Євр АТ)

 12) Магадан

 4. Національний склад населення

 У РФ 130 народів. Відмінності: по мові, укладу життя, звичаїв, іст. Традиціями, культурі, трудовими навичками.

 З мови діляться (4). До складу яких брало входять багато нових мовних груп. У індоєвропейської сім'ї найбільша - слов'янська. Споконвічно російські - тер. Європейської півночі, сівши-зап, центральні р-ни. Російські переважають також на Уралі, Ю.Сібірі і на д.восток. Для РФ в цілому хар-на строкатість нац-го складу в р-нах: 1) по Волзі, Камі 2) Пн. Кавказ 3) Відокремлені вогнища народів на Сівба та Сході страни.Індоевропейская сім'я (89%): слов'янська (росіяни, українці, білоруси); народи ін груп (осетини, німці, вірмени) Алтайська (6,8%): тюркська (татари, чуваші, башкири, казахи, якути, тувинці); монгольська (буряти, калмики) Уральська (1,8%): фінська (Мордовія, марійці, удмурти, комі і комі-пермяки); угорская (ханти, мансі); хамодійская (ненці, селькути) Кавказька (2.4%): народи Дагестану, кабардинці, чеченці, інгуші, адигейці, грузини)

 6. Відтворення населення.

 Основна схема відтворення населення

 1 закінчили ср повну і неповну школу

 2 зайняті в суспільств. Пр-ве

 3 зайняті в СР і вис УЗ

 4 Покликані до лав ЗС

 5 Зайняті домаш. І лич. Підсобити госп-му.

 6 Міграції праця нас

 7 особи на пенсії

 8 природний спад.

 9.Трудовие ресурси, їх формування. Ринок праці. Трудові ресурси (ТР) - частина населення, здатного займатися суспільно-корисною діяльністю, вони включ. Населення у працездатному віці ж (16-55), м (16-60). Також до них відносяться працюють в непрацездатному віці (особи похилого віку та підлітки). У складі трудових ресурсів виділяється раб сила, частина населення, к-ая зайнята в пр-ном секторі. ТР -52-56% загального нас. Основним завданням аналізу праця. Ресурсів явл. Характеристика ефективності їх використання. При ісп.ТР необх. Вирішити 2 завдання: 1) забезпечити можливо більш повну зайнятість. 2) забезпечити можливо повну еф-ність пр-ва.

 Ринок праці-с-ма заг. Відносин, соц. Норм та інститутів, що забезпечують відтворення, обмін і використання праці. Формування російського РТ відбувається під впливом умов і факторів, що впливають на сучасні тенденції та умови зайнятості населення. 1 з наіболлее загальних факторів - РТ формується в умовах системної кризи.

 16.Предмет і метод дослідження ЕГ.

 ЕГ- область наукових знань, що вивчає розвиток і розміщення продуктивних сил соц-ек процесів на території країни та її регіонів, в тісній ув'язці з природно-екон. Умовами. Предметом дослідження ріпак є умови, особливості та ефективності територіального розміщення суспільного виробництва і його сил, тобто вивчення просторового аспекту відтворення. Під умовами розуміють економічні та природні передумови розглянутих процесів (тех. Прогрес, мат-сировинних. Ресурси). Під особливостями розуміють їх ст-ні кач-ва, галузева стр-ра госп-ва р-ів суб'єктів РФ. Під ефективністю розуміють економічна, соціальна результативність (ступінь досягнення соотв. Цілі), поняття розміщення та розвитку можуть взаємно доповнюватися і перетинатися. У дослідженнях ріпаку використовується комплекс наукових методів, конструктивні розрахунки (балансові, техніко-економічні, економіко-статистичний аналіз, кореляційний, графо-аналітичний методи), економіко-математичні, оптимізаційні моделі.

 29.Городское і сільське населення

 Населення - сукупність людей, що живуть в межах к \ л тер-іі.В дореволюційний час в РФ переважало сільське населення. У Н.В -міських (74%) Збільшення в 6.8 рази. При зростанні всього населення в 1.5 рази. За людності міста діляться: малі (до 20тис), середні (до100), великі (до250), великі (до500), найбільші (до 1млн), мільйонери. Поруч з багатофункціональними містами розвиваються міста-супутники. Утворюються міські агломераціі.Около великих городв, в р-нах нового освоєння ф-ся поселення міського типу, до до-им відносяться нас пункти з кількістю жителів понад 3 тис чол (85% нас в с \ г). Ув частки міського насенія по відношенню до сільського наз урбанізацією. Субурбанізація -ріст і розвиток приміської зони великих міст. Рурбанізація - распростроненіе гір форм і умов життя на сільській місцевості.

 18.Прінціпи економічного районування. Основні принципи ЕР:

 1) Ек р-н розглядається, як спеціалізована тер частина єдиного нар госп-ва країни з визна комплексами допоміжних і обслуг пр-в, поєднання спеціалізації з компл розвитком економіки. Покликана сприяти досягненню найвищого ек ефекту в усьому нар госп країни в кожному окремому ек р-ні.

 2) нац принцип, що враховує нац склад населення р-ну, його історично сформовані особ праці та побуту.

 3) Администр. Принцип, що визначає єдність ек р-я і тер політико-адміністративного устрою країни, що створює наилуч. умови для актив впливу гос-ва на розвиток нар госп-ва.

 Районообразующих ф-ми явл:

 1налічіе круп родовищ

 2вис щільність населення

 3накоплений нас праця досвід

 24.Угольная промисловість

 Осн частина видобувно в РФ вугілля (3/4) ісп як паливо в пр-ти і на топ-Ен станціях. Решті вугілля служить тих сировиною і паливом для ЧС і хім пр-ти. Запаси вугілля значно більше запасів нафти і газу, але його видобуток обходиться набагато дорожче. Відомо більше 200 уг. Бассеин і родовищ із загальним геологічним запасом 6,4 трл.т (23% світ запасу). Головний критерій залучення родовища вугілля в експлуатацію - собівартість видобутку. Найбільш дешевий спосіб - відкрита (в кар'єрах). Але недолік цього способу в істотному порушенні екологічної обстановки. Видобуток вугілля в РФ постійно знижується. Найважливіші вугільні бази: Кузнецький УБ, Кансько-Ачинський, Печорський.

 Розпорядженні запаси та ін р-ни:

 1 центральний (підмосковний УБ); 2 на Уралі (Челябінський, Юж.Уральскій, Кізіловскій); 3 в Сибіру (Минусинский, Череповецкий, Іркутський, Таймирський, Тунгуський, Улугхемский); 4на д.восток (Ю.Якутскій, Бурейнскую, Сучанский, Ленський) 5 Північного Кавказу (В.Донбас)

 10.Угольние басейни та їх розміщення.

 У Кемеровській обл: Кузнецький УБ (головний в країні). На його частку 40% усього видобутку. Володіє великими і добре вивченими запасами висококач вугілля. В т.ч. коксівного. При ум реконструкції і тих переоснащення видобуток вугілля до 2005р може бути доведена до 130 млн.т. Однак УБ має ндостаткі географ положення: віддаленість від євр ринків, складність транспортування у зв'язку зі слабким розвитком ж \ д в сівши р-нах.Ето звужує перспективи його подальшого розвитку. Запас: 700 млрд.т. Кансько-Ачинський розташований в межах Красноярського краю і Кемеровській області.Запас: 600млрд.т, але вугілля низької кач-ва. (Бурий) Відкрите видобування. Найнижча собівартість, ісп. Як енергосировину. Печорський володіє знач запасами кач вугілля 210млрд.т 1/3 - коксующ. На сівши країни. Видобуток в складних клімат умовах., УБ віддалений від споживача. Потенц потреб-може стати Урал, але цьому перешкоджає відсутність ж \ д. Розпорядженні запаси та ін р-ни:

 1 центральний (підмосковний УБ); 2 на Уралі (Челябінський, Юж.Уральскій, Кізіловскій); 3 в Сибіру (Минусинский, Череповецкий, Іркутський, Таймирський, Тунгуський, Улугхемский); 4на д.восток (Ю.Якутскій, Бурейнскую, Сучанский, Ленський) 5 Північного Кавказу (В.Донбас)

 14.Значеніе і структура АПК

 АПК є життєво необх сферою ек будь-якої країни. Він забезпечує нас продуктами харчування, а галузі, що виробляють предмети споживання, сировиною. Роль АПК значно підвищується, тому аграрна сфера економіки вирішує головну задачу РЕ- социологизация і підвищення жиз рівня населення. Від рівня АПК залежить добробут населення, його здоров'я. Має складну структуру (3сфери): 1 с \ г пр-во - центральна ланка АПК. Виробляє 48% всієї продукції АПК. Виділяють два найважливіші галузі: рослинництво, тваринництво., Які в свою чергу діляться на ряд підгалузей. 2 галузі, що виробляють ср-ва пр-ва для с \ г. Це машинобудування с \ г призначення. Також в-во хв добрив, отрутохімікатів, мікробіологічна пр-ть. 3 галузі, переработавающіе с \ г сировину. Це харчова пр-ть. Також відноситься окрема група легкої пр-ти. А також включає заготівлю, зберігання, тарне госп-во, пакувальне госп-во і реалізацію пр-ції.

 22.Общее машинобудування.

 Включає групу галузей, хар-ся середніми нормами споживання металу, енергії, невисокою трудомісткістю.

 Ставляться галузі, специал на пр-ве обладнання для нафтопереробної, хімічної, лісової, будівельної, галузей пр-ти. Пр-я цієї групи размщени по території РФ як правило, в р-нах споживання з урахуванням близькості сировинної бази і наявності кваліфікованих кадрів.

 12. Східно-Сибірський Ек р-н

 Включає: республіки Бурятія, Тива і Хакасія, Красноярський край з Таймирським (Долгано-Ненецькому) і Евенський авт округами, Іркутську обл з Усть-Ординського Бурятського АО і Читинскую обл із Агінський Бурятський АО. У ВСЕК зосереджені близько половини загальноросійських запасів вугілля, більше третини запасів деревини. На частку ВС прих значить частина запасів мідних, нікелевих та ін ЦМ, слюди, плавик шпату, є запаси золота. Галузі рин спеціалізації: електроенергетика, паливна пр-ть, кол мет, хім пр-ть, лісова пр-ть, хутровий промисел, с \ х.

 13. Далекосхідний ек р-н.

 1 з найбільших регіонів країни. До складу входять: Приморський і Хабаровський краї, області- Магаданська, Камчатська з Коряцький АТ, Сахалінська, Амурська, Чукотський АТ, Єврейська авт обл. Виділяється кол металургією - видобутком і обробкою кол і драг Ме: міді, нікелю, свинцю, цинку, олова, золота, платини, срібла, а також алмазів та ін драг каменів. Галузями рин спеціалізації крім кол мет яляются рибна пр-ть, хутровий промисел, лісове госп-во, суднобудування, судноремонт, олленеводство, м'ясне тваринництво. Велика роль ДВ у зовнішньоекономічних зв'язках з країнами світу, особливо з країнами Тихоокеанського регіону.

 28. Поволзький ек р-н

 Вигідність розташування р-ну впливає на його ек розвиток. До складу р-ну входять: республіки - Татарстан і Калмикія, Астраханська, Волгоградська, Пензенська, Самарська, Саратовська, Ульяновська області. Провідними галузями рин спеціалізації явл нафтова і нефтеперераб, газова і хім пр-ти. Р-н посідає одне з провідних місць в РФ по пр-ву синтетичного каучуку, синтетичних смол, пластмас і волокон. Поволжі - 1 з основних р-нів різноманітного машинобудування, особливо автомобілебудування. Розвинена електроенергетика. У той же час Поволжье- основний р-н по улову цінних осетрових риб, один з найважливіших р-нів вирощування зернових культур, соняшнику, гірчиці, овоче-баштанних культур. Великий постачальник вовни і м'яса.

 17. Фактори розміщення пр-ва

 Ф-ром ріпаку прийнято вважати сукупність умов для раціонального вибору розміщення госп об'єкта, груп об'єктів, галузі або конкретні територіальні організації структурних госп-в республіки, ек р-ну. Прав використання факторів ріпаку забезпечує найкращі результати при розміщенні виробництв об'єктів і розвитку госп-в регіонів. Сущ слід групи факторів: 1) природно-кількісні запаси і якостей склад природ ресурсів, гірничо-геологич та ін умови видобутку і використання климатич і гидрологич географ умови 2) екологічні Крірі-ри та забезпечення здорового життя і працю умов для населення. 3) тих, тобто досягнуті і можливий рівень техніки і технології. 4) соц-демограф, тобто забезпечення трудовими ресурсами, стан соціальної інфраструктури. 5) тих-економ, тобто трудомісткість, матеріаломісткість, енергоємність, водомісткість, транспортування продукції. 6) економіч., Тобто економіко-географ і транспортне положення, вартість капітальних і структур витрат, терміни будівництва, ефективність пр-ва, призначення і кач-во продукції, територіальні ек зв'язку.

 2.Тяжелое машинобудування.

 Відноситься до матеріаломістким галузей з великим споживанням металу й відносно малою трудомісткістю. До нього:

 1.металургіческого Виготовлення екскаваторів для видобутку, устаткування для доменного сталеплавильного і ливарного пр-ва. Підприємства розміщуються поблизу центрів развітітя мет-гии і споживання цієї продукції (Єкатеринбург, Орськ, Красноярськ, Іркутськ, Комсомольськ-на-Амурі. 2.горно-шахтного Новокузнецьк, Прокоп'євськ, Кемерово, Красноярськ. 3.крупно-енергетичного СПб, Таганрог, Подольск , Єкатеринбург, Волгодонськ. 4.под'емно-транспортного 5.кузнечно-пресових машин і важких верстатів Коломна, Воронеж, Новосибірськ 6.морскіх і річкових суден СПб і Виборг, Архангельськ, Мурманськ; Н.Новгород, Волгоград, Тюмень, Тобольськ, Благовєщенськ. 7. рухомого складу ж \ д Новочеркаськ, Коломна, Муром, Деміхово, Н.Тагил, Калінінград, Новоалтайск, Брянськ, Твер, СПб, Митищі, Абакан.

 Центри ТМ: Урал і Сибір. Розміщення обумовлено тим, що для пр-ий хар-ни пр-ва, пов'язані з відливанням, хутро обробкою і складанням великих деталей, вузлів і агрегатів.

 7.Развітіе та розміщення середнього машинобудування.

 Включає групу маш пр-ий, що відрізняються вузькою спеціалізацією, широкими зв'язками по кооперативних поставок: автомобілебудування, літакобудування, верстатобудування, пр-во обладнання для харчової, легкої та поліграфічної пр-ти. Дорожньо-будівельне пр-во. З-ди в Донецьку, Коврове, Чебоксарах. Трактори- Челябінськ, Волгоград, Володимир, Липецьк, СПб, Рубцовськ. Льно-прибиральні комбайни- Бексецк. Сілосоубор - Люберці. Картофелеубор - Рязань, Зерноубор- Р / н / Д. Автомобілстроеніе Вантажні авт середньої г \ п (3-6т) -ЗІЛ (Москва), ГАЗ (Н.Новгорогод). Великовантажні: КАМАЗ (н.Челни). Легкові: Зіл, Москвич (Москва), ГАЗ, КАМАЗ, ІЖ-мащ (Іжевськ), ВАЗ (Тольяти), САЗ (Серпухова). Широка мережа автобусобудування: ЛЕАЗ (Ліхіно), ПАЗ (Павлово), КАВЗ (Курган), ГОЛАЗ (Голицино)

 Верстатобудування Москва, СПб, Урал, Поволжя. Ставрополь.

 26.Развітіе нафтопереробної промисловості

 Необх розміщувати нефтеперераб з-ди в р-нах споживання нафтопродуктів .. Розрахунки показують, що перекачування нафти по трубопроводах обходиться дешевше, ніж перевезення продуктів переробки нафти. У н.в. частина нафтопродуктів исп в хім

 пр-ти, тому при будівництві заводів враховується також кооперування їх з хім пр-ми. Нефтеперераб пр-я споруджені в центральних р-нах (Москва, Рязань, Н.Новгород, Ярославль, Кіриші), в Поволжі (Саратов, Сизрань, Самара, Волгоград, Уфа), на Уралі (Перм, Орськ), в Сибіру (Омськ , Ангарськ, Ачинськ), на д.восток (Комсомольськ-на-Амурі), Хабаровськ), на Сівши Кавказі (Грозний, Краснодар, Туапсе). Розвиток нефтеперераб пр-ти на сході країни поліпшило постачання цих р-нів нафтопродуктами, к-які перш завозилися з евр частини.

 25.Нефтегазоносние провінції і розміщення основних родовищ нафти Нафтова пр-ть провідна галузь ПЕК. За запасами нафти (20млрд.т) 13% світ запасу. 2 місце після СА.5 основних р-нів: 1) Зап-Сибірський (67%) Круп родов-Об. Вже вилучено 50-60%. Всього в ЗС вилучено 12%. Сприятливі показники: неглибоке залягання, висока концентрація запасів, щодо нескладні усл буріння, нафта вис кач-ва 2) Волго-Уральський (25%) видобуток более50лет. Вже майже відпрацьовані. Ромашкінское, Ішімбаевское, Туршозінское. Витягнуто 70-90% 3) Тимано-Печорський тер-я Комі, Арх обл. Більше 70 родовищ. Неглибоко залягають. 4) Сев-Кавказький Ставропольський, Краснодарський краї, Дагестан, Чечня, Сев.Осетія. Виділяють області: 1.дагестанская (Махачкалінське, Ізбербашское, Даг вогні) 2.грознінская (Гудермеський, Малобегское, Гораборское) 3.с-з. кавказ 5) Далекосхідний Охотська, Прітіхоокеанськая, Лено-Вилюйская. Найбільш перспективні родовища Сахаліну і Охотського моря

 1.Нефтегазоносние провінції і розміщення основних родовищ газу

 Газ - найдешевший вид палива. Його видобуток в 2 рази дешевле.В РФ розвідано понад 700 родовищ. Активно розробляються близько половини. За запасами Росія займає 1 місце в світі (45% світ запасів). Основні родовища розташовані в З.Сібірі, де виділяють 3 великі газоносні області: Тазовское-Пурпейская (Уренгойське, Ямбургское, Іванівське, Надимське, Ведмеже, Тазовское); Березовська (Пахромское, Ігрімское, Пунгінское); Васюганська (Лугінецкое, Мильджінское, Усть-Сільгінское). Нові провінції відкриті на Континентального шельфі Карського моря. У Волго-Уральської провінції (Оренбурзька, Саратовська, Астраханська області, респ Татарстан і Башкортостан). У Тимано-Печорської (Вуктилское в респ Комі).

 На Північного Кавказу ресурсами розташовують Дагестан, Ставропольський і Краснодарський края.Открит ряд родовищ в респ Саха в бас р.Вілюй. 8.Размещеній нафтових родовищ. Нафтова пр-ть провідна галузь ПЕК. За запасами нафти (20млрд.т) 13% світ запасу. 2 місце після СА.5 основних р-нів: 1) Зап-Сибірський (67%) Круп родов-Об. Вже вилучено 50-60%. Всього в ЗС вилучено 12%. Сприятливі показники: неглибоке залягання, висока концентрація запасів, щодо нескладні усл буріння, нафта вис кач-ва 2) Волго-Уральський (25%) видобуток более50лет. Вже майже відпрацьовані. Ромашкінское, Ішімбаевское, Туршозінское. Витягнуто 70-90% 3) Тимано-Печорський тер-я Комі, Арх обл. Більше 70 родовищ. Неглибоко залягають. 4) Сев-Кавказький Ставропольський, Краснодарський краї, Дагестан, Чечня, Сев.Осетія. Виділяють області: 1.дагестанская (Махачкалінське, Ізбербашское, Даг вогні) 2.грознінская (Гудермеський, Малобегское, Гораборское) 3.с-з. Кавказ 5) Далекосхідний Охотська, Прітіхоокеанськая, Лено-Вилюйская. Найбільш перспективні родовища Сахаліну і Охотського моря

 20.Размещеніе і розвиток чорної металургії.

 ЧС: це метали, основу яких брало становить залізо, чавун, сталь, феросплав. 90% всіх Ме, використовувані в суч машинобудуванні - чорні. ЧС має особливості: 1) Сировина хар-ся відносно великим вмістом корисного компонента. На частку багатих руд прих 20% примушує запасів, ісп без збагачення. 70% руд вимагає простого збагачення, 18% - складного. 2) Різноманітність у видовому відношенні: магнетитові, сульфідні, окислена дає можливість ісп різноманітну технологію і получ Ме самим різним способом. 3) Різні умови видобутку (шахтне - 20%, відкрите -80%).

 4) Вик. Руд складних за своїм складом (фосфоритні, ванадієві, хромові та ін). При цьому більше 2/3 становить магнетитові, що полегшує можливість збагачення. Частка РФ в запасах залоз руди -32%. Їх щорічний видобуток в країні становить 15%. Сущ 3 варіанти розміщення підприємств ЧС: - що тяжіють до джерел сировини (Урал, Центр), -тяготеющіе до іст палива (Кузбас), - між ними (Череповець). На частку пр-ий ЧС - 25% викидів пилу, 30% - окису вуглецю, 50% - окису сірки., Забруднюють воду

 23. Розміщення важливих залізорудних родовищ.

 За запасами ЖР РФ займає одне з провідних місць у світі. Запаси ЖР розміщені по території РФ нерівномірно: 79% (44 млрд.т) прих на евр частину і Урал. Промисло запасами мають також в Сибіру, ??ДВ і Зсібірь. Виділяється бассеін КМА. На його частку прих 57,3% (31,9 млрд т). Содерж залоз в руді тут 41,5%

 Також виділяють родовища: Михайлівське в Курській обл, Лебединське і Столейленское в Білгородській. Це відкриті родовища. Освоєння висококач жел руд підземним способом ведеться на Яковлевском (білгородська обл). Поклади руд евр Півночі складають 5% від общерос. Виділяють Ковдорское і Оленегорское в Мурманської обл, Костомукшское в р Карелія. На частку Уралу прих 16,7%. 2 \ 5 запасів прих на Качканарський група местор. На Юурале виділяють Орско-Халиловский група местор. З-С р-н -3,2%. Гірська Шорія, Гірський Алтай. В-С р-н (3 місце) - 9,5%. Абаканське, Тейское, Ангаро-Ілімськ бас. Д-В р-н 8%. Алданская група.

 27. Територіальна структура народного господарства

 Під територіальною ст-рій розуміється поділ сис-ми нар госп-ва по тер преобразованійм - зонам, районам різного рівня, промисловим центрам, вузлам. Вона змінюється значно повільніше, ніж галузева стр-ра, т.к. основні її елементи сильніше прив'язані до конкретної тер-рии. Тер стр-ра виступає основою територіальної орг госп-ва. Освоєння нових тер з унікальними природними багатствами змінює структуру окремих регіонів і сприяє фор-ю нових тер комплексів ..

 3. Родовища руд кольорових металів

 ЦМ представлена ??70 Ме, к-які діляться:

 1.Тяжелие (Cu, Sn, Ni), 2. Легкі (Al, Ti, Mg) 3.Драгоценние (Au, Ag, Pt) 4. Легирующие (вольфрам, молібден, титан, ванадій) 5.Редкіе (цирконій, чермоній )

 6.Малие (вісмут, кадмій, ртуть). Найважливішими типами родовищ мідних руд є мідно-колчедановие. (Урал: Дегтярское, Красноуральское, Кіровоградське, Карабашское, Сибай, Учалинского. Північного Кавказу: Уупское, Худесское)

 Свинцево-цинкові руда представлені в Сх Сибіру: Озерне, Горевское, Тетюхе. Родовища Al і Mg нах на Уралі: Свердловська (сівба-урльское) і Челябінська обл (пд-уральське), і в Ленінградській (Тихвинское) і Архангельської (Онезьке) обл. Золото поширене на Уралі, В Сибіру в бас Витима, в Забайкаллі, на ДВ в бас Алдану.

 19. Розміщення і розвиток кольорової металургії

 ЦМ представлена ??70 Ме, к-які діляться:

 1.Тяжелие (Cu, Sn, Ni), 2. Легкі (Al, Ti, Mg) 3.Драгоценние (Au, Ag, Pt) 4. Легирующие (вольфрам, молібден, титан, ванадій) 5.Редкіе (цирконій, чермоній )

 6.Малие (вісмут, кадмій, ртуть). Провідну роль в пр-ве ЦМ грають р-ни РФ: С-З, Урал, Сибір і ДВ. Особливості сировинної бази: 1) Вкрай низький вміст корисного компонента в сировині - мідні від 1-5%, свинцево-цинкові - 2,5-5%, нікелеві - 3-5.5% 2) Многокомпонентность сировини. 3) Величезна паливомісткість і електроємність в процесі його переробки. ЦМ в умовах НТП має більше значення ніжили чорна. ЦМ ширше використовується в сучасних галузях пр-ти, у зв'язку з їх цінними св-ми. У РФ зосереджено 11% світ запасів міді, 12% - свинцю, 16% - цинку, 21% - кобольта, 27% - олова, 31% -нікеля. Значні обсяги видобутку руд в РФ становлять видобуток Кобол і нікелю. Багато видів ЦМ РФ змушена завозити Al, (боксити), ртуть, сурма та ін. Розміщення ЦМ залежить від размещ сировинної бази, при цьому збагачення прив'язане до місць видобутку руд ЦМ. За викл випадків, коли поблизу отсутсвует досить надеж. джерел водопостачання, тому збагачення треб. Великої кількості води.

 11.Прінціпи розміщення вироб-ва

 Принципи розміщення пр-ва - основні, вихідні наукові положення, якими керується гос-во в своїй ек політиці. 1) Наближення пр-ва до джерел сировини, палива, енергії і до р-нам споживання. 2) Першочергове освоєння та комплексне використання найбільш ефективних видів природних ресурсів. 3) Оздоровлення екологічної обстановки, прийняття ефективних заходів з охорони природи і раціонального природокористування. 4) Використання економічних вигод міжнародного поділу праці, відновлення і розвиток економічних зв'язків з країнами ближнього і далекого зарубіжжя.

 21. Розміщення електростанцій в РФ. Рзвітія електроенергетики.

 Електроенергетика найважливіша базова галузь пр-ти. Від її рівня залежить госп-во країни. Розміщення ЕС залежить: від топ-ен ресурсів, споживання енергії. На ТЕС в РФ прих 69% від загального пр-ва електроенергії. ГРЕС- різновид ТЕС. Центральний р-н: Костромська, Рязанська, Конаковская. Уральський: Рефтінская, Троїцька, Іллінська. Поволзький: Заинск. З-з: Сургутская. З-К: Ставропольська

 З-З: Киришская. ГЕС мають вис ККД. На найбільших річках РФ построіни каскади ГЕС (Волга, Єнісей, Ангара) В-С р-н: Саяно-Шушінского, Красноярська, Усть-Ілімськ, Братська, Богучарская. Д-в: Зейская. Поволзький: Волжские (Самара, Волгоград). ГАЕС: Загорська, Центральная. АС - в РФ 9 великих. З-З (Ленінградська), Ц-Ч (Курська, Нововоронежська), Ц (Смоленська, Калінінська), П (Балаковская), С (Кольська), У (Белоярская), Д-В (Біблінская).

 Уральська мет база явл найбільшою в РФ. На її частку прих 52% чавуну, 43% -стали і прокату. Вона володіє великими запасами залізної руди (15 млрд.т) = 22% общерос запасів. Багаті родовища вже вироблені. Руду на урал завозять з Казахстану (Соколівське, Сорбатское), Кольського п-ва, КМА.

 Центральна мет база 14% сталь, 42% -прокат. Основні запаси жел руди - 42млрд.т = 62%. Руда високої якості, тому ЖЕЛ = 45%. КМА = 58% запасів. Ж руда також видобувається на Кольському п-ве, в Карелії. Сибірська мет база нах в процесі формування. Родов в Гірській Шорії.

© 8ref.com - українські реферати