На головну    

Економічна ефективність створення спільного підприємства, спеціалізованого на випуску две2 - Економіко-математичне моделювання

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ І ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНІХ

ЗВ'ЯЗКІВ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО КОМПЛЕКСУ

КУРСОВА РОБОТА

на тему: "Економічна ефективність створення спільного

підприємства, спеціалізованого на випуску дверних блоків. "

виконав: студент групи ЭВ - 45

Глебов Р. А.

перевірив: професор Кожухів Н. І.

МОСКВА 1993 р.

ЗМІСТ:

стор.

1 Пояснювальна записка___

2 Формування статутного фонда___

3 Об'єм капітальних вложений___

4 Розрахунок выручки___

5 Поточні затраты___

6 Ефективність створення і діяльності СП як целого___

7 Фінансовий баланс___

8 Розрахунок умов валютної самоокупаемости___

9 Економічна ефективність участі російського партнера СП___

10 Народохозяйственная ефективність створення і діяльності СП___

- 1 -

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

В цей час в різних галузях промисловості з'являються сучасні

підприємства по виготовленню різних виробів і оказнию послуг.

Основними причинами впровадження спільних підприємств являетя бажання країни

широко учавствовать в міжнародній кооперації і великий дефіцит товарів на

внутренем ринку.

Цілі створення СП.

1. Взаимствование передової техніки і технології.

2. Насичення внутрішнього ринку товарами.

3. Додаткове залучення матеріальних ресурсів.

4. Розвиток експортної бази країни.

5. Отримання іноземної валюти.

Спільне створюється на базі деревообробного заводу N 1 який на-ходтся

в Санкт-Петербурге.

Іноземний партнер - фірма з Фінляндії "Рауті", яка постачає обладнання,

лінію по випуску дверних блоків.

Інше обладнання придбавається на кошти російського партнера.

- 2 -

Будівництво промислових приміщень здійснюється на кошти російського

партнера.

Статутної фонд підприємства становить 173,3 млн. рублів.

Таким чином, в Статутному фонді частка російського партнера 58 %, а частка

іноземного партнера - 42 %.

- 3 -

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ СП.

Операційний прибуток:

────────────────────

П_S1ot_T = В_S1ot_T + В_S1ct_T - (С_S1t_T - А_S1t_T)

де:

У_S1ot_T - валютна виручка від реалізації продукції в t-ом року

В_S1ct_T - виручка від реалізації продукції на внутрішньому ринку

С_S1t_T - повна собівартість

А_S1t_T - амортизаційні відрахування

Прибуток від реалізації продукції:

───────────────────────────────

П_S1t_T = П_S1ot_T - А_S1t_T

Прибуток, що представляється до налогооблажению:

─────────────────────────────────────────

П_S1нt_T = П_S1бt_T - Ф_S1pt_T - Ф_S1nt_T

де:

П_S1бt_T - балансовий прибуток

Ф_S1pt_T - резервний фонд

Ф_S1nt_T - фонд розвитку виробництва

Прибуток, належний розподілу:

─────────────────────────────────

П_S1pt_T = П_S1нt_T - (1 - В) - Ф_S1ot_T

де:

У - ставка податку на прибуток

Ф_S1ot_T - фонд не пов'язаний з розвитком виробництва

Чистий прибуток:

──────────────

П_S1чt_T = П_S1ot_T - П_S1нt_T * В

Річна рентабельність капітальних витрат:

─────────────────────────────────────────

П

Р_S1t_T = ───────

До + І

де:

До - капітальні витрати на створення СП

І - суми капиталлизированных відсотків

- 4 -

ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ

┌────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐

│ Показники │Росс. учр.│Ін. учред.│Всього │

│ │млн. крб. │млн. крб. │млн. крб. │

├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│1. Будівельні роботи │ 24, 0 │ 3, 0 │ 27, 0 │

│ │ │ │ │

│2. Монтажні роботи │ 3, 5 │ 1, 5 │ 5, 0 │

│ │ │ │ │

│3. Постачання обладнання │ 26, 6 │ 56, 0 │ 82, 6 │

│ │ │ │ │

│4. Витрати в передпусковий │ 3, 8 │ 1, 0 │ 4, 8 │

│ період │ │ │ │

│ │ │ │ │

│5. Вільні грошові серед- │ 1, 0 │ 1, 0 │ 2, 0 │

│ ства │ │ │ │

│ │ │ │ │

│6. Оборотні кошти в пе- │ 8, 0 │ 8, 0 │ 16, 0 │

│ риод освоєння │ │ │ │

│ │ │ │ │

│7. Трудові ресурси │ 32, 4 │ - │ 32, 4 │

│ │ │ │ │

│8. Інші │ 4, 9 │ 3, 4 │ 8, 3 │

├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ РАЗОМ │ 99, 4 │ 73, 9 │ 173, 3 │

├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ _S00_T/_S10_T │ 58% │ 42% │ 100% │

└────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

- 5 -

ОБ'ЄМ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ, НЕОБХІДНИЙ

ДЛЯ СТВОРЕННЯ СП.

┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Показники │ Інформація по роках (млн. рублів) │

│ ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │

├──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Будівельні раб.:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│-всього │ 27,0│ 27,0│ 27,0│ 27,0│ 27,0│ 27,0│ 27,0│ 27,0│ 27,0│ 27,0│

│-російського парт.│ 24,0│ 24,0│ 24,0│ 24,0│ 24,0│ 24,0│ 24,0│ 24,0│ 24,0│ 24,0│

│-іноземного парт│ 3,0│ 3,0│ 3,0│ 3,0│ 3,0│ 3,0│ 3,0│ 3,0│ 3,0│ 3,0│

├──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Монтажні роботи: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│-всього │ 5,0│ 5,0│ 5,0│ 5,0│ 5,0│ 5,0│ 5,0│ 5,0│ 5,0│ 5,0│

│-російського парт.│ 3,5│ 3,5│ 3,5│ 3,5│ 3,5│ 3,5│ 3,5│ 3,5│ 3,5│ 3,5│

│-іноземного парт│ 1,5│ 1,5│ 1,5│ 1,5│ 1,5│ 1,5│ 1,5│ 1,5│ 1,5│ 1,5│

├──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Постачання оборудов.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│-всього │ 82,6│ 82,6│ 82,6│ 82,7│ 91,0│ 95,7│100,4│105,4│110,7│115,2│

│-російського парт.│ 26,6│ 26,6│ 26,6│ 27,9│ 29,3│ 30,7│ 32,3│ 33,9│ 35,6│ 37,4│

│-іноземного парт│ 56,0│ 56,0│ 56,0│ 58,8│ 61,7│ 64,8│ 68,1│ 71,5│ 75,1│ 78,8│

├──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Витрати в предпус.│ │ │ │ │ │ │ │  │ │ │

│ період: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│-всього │ 4,8│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │

│-російського парт.│ 3,8│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │

│-іноземного парт│ 1,0│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │

├──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Оборотні кошти│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│періоду освоєння: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│-всього │ 16,0│ 16,0│ 16,0│ 16,0│ 16,0│ 16,0│ 16,0│ 16,0│ 16,0│ 16,0│

│-в рублях │ 8,0│ 8,0│ 8,0│ 8,0│ 8,0│ 8,0│ 8,0│ 8,0│ 8,0│ 8,0│

│-у валюті │ 8,0│ 8,0│ 8,0│ 8,0│ 8,0│ 8,0│ 8,0│ 8,0│ 8,0│ 8,0│

├──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Інші: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│-всього │ 6,7│ 6,5│ 6,5│ 6,7│ 7,0│ 7,4│ 7,7│ 8,1│ 8,4│ 8,8│

│-в рублях │ 3,3│ 3,1│ 3,1│ 3,1│ 3,2│ 3,4│ 3,6│ 3,7│ 3,9│ 4,1│

│-у валюті │ 3,4│ 3,4│ 3,4│ 3,6│ 3,8│ 4,0│ 4,1│ 4,4│ 4,5│ 4,7│

├──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Разом: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│-всього │142,1│137,1│137,1│141,4│146,0│151,1│156,1│161,5│167,1│173,0│

│-в рублях │ 69,2│ 65,2│ 65,2│ 66,5│ 68,0│ 69,6│ 71,4│ 73,1│ 75,0│ 77,0│

│-у валюті │ 72,9│ 71,9│ 71,9│ 74,9│ 78,0│ 81,5│ 84,7│ 88,4│ 92,1│ 96,0│

└──────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

© 8ref.com - українські реферати