На головну

 Техніко-економічні показники роботи підприємства - Підприємництво

- - КР 2203 - 81 11

ЗМІСТ

 ВСТУП ........................................................................

 1. РОЗРАХУНОК необхідної кількості ОБЛАДНАННЯ

 ДЛЯ ВИПУСКУ ЗАДАНОЇ ВИРОБНИЧОЇ

 ПРОГРАМИ ...............................................................

 2. РОЗРАХУНОК змінних витрат ........................ .... ... ...

 2.1. Матеріальні витрати ....... .............................................

 2.2. Витрати на оплату праці виробничих робітників ....... .... ....

 2.3. Комерційні витрати ...................................................

 3. РОЗРАХУНОК ПОСТІЙНИХ ВИТРАТ ................... .... ..........

 3.1. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання ............

 3.2. Загальновиробничі витрати ................ ....... ....... .........

 4. ОБГРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ ВИПУСКУ ВИРОБІВ .. ...... ....

 4.1. Розрахунок ціни виробу .......... ..................................... .........

 4.2. Розрахунок валових витрат при різних значеннях

 програми випуску .... .... .... ................... .......... ...............

 4.3. Вибір оптимальної програми випуску ................... .... .... ...

 5. ВІЛЬНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ

 ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА ............................

 ВИСНОВОК. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА

 ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ..........................................

 ЛІТЕРАТУРА ................................................. .... .... .... ...... ..

3

4

 6 червня 8 червень

 9 14 вересня

 19 19

 20 24

 25

 27

 29

МОСКОВСЬКИЙ РАДІОАППАРАТОСТРОІТЕЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ

Економіка підприємства

Курсова робота

на тему:

РОЗРАХУНОК ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

КР 2203 - 81 11

Аркушів 29

 Роботу виконав

 студент гр. П-306

 С. Г. Коновалов

 Роботу перевірив

 викладач

 Е. Б. Карнакова

 Нормоконтролер

 Н. М. Моїсеєва

1997

33- -

КР 2203 - 81 11

ВСТУП

У нових економічних умовах, що визначаються ринковими відносинами, підприємства організують виробництво і збут продукції з метою задоволення потреб ринку та отримання прибутку. Це стає реальним тоді, коли виробник має можливістю систематично коригувати свої науково-технічні, виробничі і збутові плани відповідно до змін ринкової кон'юнктури, маневрувати власними матеріальними та інтелектуальними ресурсами.

Дана можливість грунтується на точних, своєчасних і економічно обґрунтованих розрахунках техніко-економічних показників роботи підприємства. При проведенні розрахунків необхідні прикладні та фундаментальні дослідження, застосування високоефективних нових моделей комп'ютерів. Все це дозволить підприємству добре орієнтуватися в хід та перспективи техніко-економічного розвитку виробництва, інакше воно може потерпіти крах, безнадійно відстати від конкурентів.

В даний час незмірно виріс інтерес підприємств до підготовки осіб, які вміють кваліфіковано проводити розрахунки техніко-економічних показників. На багатьох підприємствах ця робота ведеться на кустарному рівні.

Тому на передових підприємствах створюються постійні підрозділи, які зайняті аналізом і розрахунками економічної діяльності. Більше того, керівники підприємств дбають про те, щоб їх найближчими помічниками ставали керівники служб маркетингу та головний бухгалтер з новими, більш широкими функціями. Керівництво підприємством в умовах ринку починається з вирішення питань: що виробляти, скільки, за якою ціною продавати? І лише потім право голосу одержують керівники технічних служб.

Звичайно, створити службу аналізу, здатну дати достовірні розрахунки техніко-економічних показників роботи підприємства, непросто - в країні відчувається величезний дефіцит фахівців.

У курсовій роботі розкриваються деякі питання аналізу техніко-економічних показників діяльності підприємства, що стосуються програми випуску продукції, технологічного процесу виготовлення виробів, ефективності використання матеріалів, цінової політики, рентабельності та деяких інших.

Розрахунки дадуть можливість одержання більш точних уявлень і висновків про техніко-економічні показники діяльності підприємства. У підсумку розрахунків виявляється результативність тієї чи іншої виробничої операції та необхідне ресурсне забезпечення.

У подальшому розрахунки будуть використані для вироблення управлінських рішень.

РОЗРАХУНОК необхідної кількості обладнання для випуску заданої програми

Розрахунок числа одиниць обладнання на кожній i-й операції здійснюється за формулою (1.1).

, (1.1)

де tшт - час обробки виробу на i-й операції, хв;

Фд - дійсний фонд часу роботи обладнання

в розрахунковому році, час;

Пг - річна програма випуску виробів за планом, шт.

Дійсний фонд часу розраховують за формулою (1.2).

, (1.2)

де Дк - кількість календарних днів у році;

Двих - кількість вихідних днів на рік;

ДПР - кількість святкових днів у році;

ПВМ - тривалість зміни, год .;

КСМ - кількість робочих змін в день;

Кппр- коефіцієнт втрат часу на проведення планово - попереджувального ремонту устаткування.

Кппр зазвичай знаходиться в межах від 2% до 12%. Це залежить від якості обладнання. Наприклад, якщо обладнання щойно привезено з Японії, то Кппр скоріше за все буде дорівнювати 2%. А у випадку, якщо той же самий верстат зроблений 25 років тому і ламається кожні півгодини, тоді Кппр буде рівним 13%.

Фд = (365 - 104 - 10) * 8 * 2 * (100 - 3) / 100 = 3895,52 годину.

Qp1 = 180500 * 3,6 / (3895,52 * 60) = 2,78 од.

Qp2 = 180500 * 4,2 / (3895,52 * 60) = 3,24 од.

Qp3 = 180500 * 5,8 / (3895,52 * 60) = 4,47 од.

Qp4 = 180500 * 3,7 / (3911,04 * 60) = 2,85 од.

Qp5 = 180500 * 5,1 / (3911,04 * 60) = 3,93 од.

Qp6 = 180500 * 4,5 / (3911,04 * 60) = 3,47 од.

Прийняте кількість робочих місць (Qпi) одно найближчого цілого числа при округленні Qpi так, щоб завантаження робочих місць була можливо повніше.

Ступінь завантаження робочих місць показує коефіцієнт завантаження, який розраховується за формулою (1.3).

, (1.3)

де Кз - коефіцієнт завантаження робочих місць.

Кз1 = 2,78 / 3 = 0,92

Кз2 = 3,24 / 3 = 1,08

Кз3 = 4,47 / 4 = 1,11

Кз4 = 2,85 / 3 = 0,95

Кз5 = 3,93 / 4 = 0,98

Кз6 = 3,47 / 3 = 1,15

Результати розрахунків зводяться в таблицю 1.1.

Таблиця 1.1

Коефіцієнт завантаження обладнання

 операції

 Кількість робочих місць

 Коефіцієнт

 завантаження

 Число

 виробничих

 розрахункове

 прийняте

 робочих

1

 2,78

3

 0,92

6

2

 3,24

3

 1,08

6

3

 4,47

4

 1,11

8

4

 2,85

3

 0,95

6

5

 3,93

4

 0,98

8

6

 3,47

3

 1,15

6

 Разом:

 20

 40

З наведеної таблиці 1.1 слід:

3-ю і 4-ю операцію виконують робочі однакової кваліфікації. Робітники, які виконують третій операцію мають найбільший коефіцієнт завантаження у зв'язку з поєднанням професій, ніж робітники на 4-й операції.

Найвищу кваліфікацію мають робітники, які виконують 6-ту операцію, тому у них найвищий коефіцієнт завантаження.

Слід також враховувати не виходи на роботу в зв'язку з хворобами, відпустками та іншими причинами. В даному випадку це 10% від загального числа виробничих робітників. У результаті число виробничих робітників стало рівним 44.

2. РОЗРАХУНОК змінних витрат ПІДПРИЄМСТВА

Витрати - витрати підприємства. Витрати бувають змінні та постійні. Змінні витрати включають в себе матеріальні витрати, заробітну плату виробничих робітників з відрахуваннями на соціальні потреби і комерційні витрати. У цій роботі всі змінні витрати розраховані на один виріб.

З метою визначення змінних витрат необхідно розрахувати величину окремих статей та елементів витрат.

2.1. Вартість матеріалів обчислюється за формулою (2.1).

, (2.1)

де Ц - ціна за 1 кг матеріалу, руб .;

Мізда - маса виробу, кг;

Кісп.мат. - Коефіцієнт використання матеріалу;

Нтзр - норма транспортно заготівельних витрат (2%).

СМ = 19000 * 5,4 * 0,89 * (1 + 0,02) = 93 140 руб. на од. вид.

2.2. Витрати на оплату праці виробничих робітників розраховуються в наступному порядку:

Обчислюються відрядні розцінки для кожної операції за формулою (2.2).

, (2.2)

де Р - розцінка на даній операції, руб .;

З - годинна тарифна ставка робітника, який виконує дану операцію, руб .;

t - час обробки виробу на цій операції, хв.

Годинні тарифні ставки всіх робочих розраховуються за формулою (2.3).

З = З1 * Кт, (2.3)

де З1 - годинна тарифна ставка робітників 1-го розряду, руб .;

Кт - тарифний коефіцієнт відповідного розряду.

Тарифна ставка для першого розряду становлять 60 000 рублів на місяць. У місяці робочий зазвичай працює 176 годин (22 днів * 8 годин). Тарифні коефіцієнти для деяких розрядів (які є на даному підприємстві) поміщені в таблицю 2.1.

Таблиця 2.1

 Розряд

 Коефіцієнт

 Годинна тарифна ставка

2

 1,30

 443,18

3

 1,69

 576,13

4

 1,91

 651,13

5

 2,16

 736,36

З1 = 60000/176 * 1,91 = 651,13 руб.

З2 = 60000/176 * 1,30 = 443,18 руб.

З3 = 60000/176 * 1,69 = 576,13 руб.

З4 = 60000/176 * 1,69 = 576,13 руб.

З5 = 60000/176 * 1.30 = 443,18 руб.

З6 = 60000/176 * 2,16 = 736,36 руб.

Р1 = 651,13 * 3,6 / 60 = 39,06 руб.

Р2 = 443,18 * 4,2 / 60 = 31,02 руб.

Р3 = 576,13 * 5,8 / 60 = 55,69 руб.

Р4 = 576,13 * 3,7 / 60 = 35,52 руб.

P5 = 443,18 * 5,1 / 60 = 37,67 руб.

P6 = 736,36 * 4,5 / 60 = 55,22 руб.

Потім визначається розцінка на виріб за формулою (2.4).

, (2.4)

де n - кількість операцій технологічного процесу виготовлення виробу.

Різд = 39,06 + 31,02 + 55,69 + 35,52 + 37,67 + 55,22 = 254,18 руб.

Витрати на оплату праці виробничих робітників дорівнюють розцінки на виріб: ЗОТпр.р. = Різд = 254,18 руб.

Премія виробничим робочим розраховується за формулою (2.5).

, (2.5)

де Нпр - норма премії.

Норма премії приймемо рівної 50%. Тоді витрати на оплату праці виробничих робітників складуть:

ЗОТпр.р. = 254,18 + 127.9 = 381.27 руб.

Відрахування на соціальні потреби виробничих робітників вважаються за формулою (2.6).

, (2.6)

де НОСН - норма відрахувань на соціальні потреби,%.

У Росії норма відрахувань на соціальні потреби дорівнює 38,5%.

ОСНпр.р. = 381.27 * 38.5 / 100 = 146.78 руб.

Річний фонд оплати праці виробничих робітників визначається за формулою (2.7).

, (2.7)

де Пг - виробнича програма.

ФОТпр.р. = 381,27 * 180 500 = 68 819 235 руб.

Річні відрахування на соціальні потреби виробничих робітників розраховуються за формулою (2.8).

. (2.8)

ОСНг.пр.р = 68 819 235 * 38,5 / 100 = 26 495 405 руб.

2.3. Комерційні витрати приймаються в розмірі 15 000 руб. на один виріб.

Результати розрахунків заносимо в таблицю 2.2.

Таблиця 2.2

Змінні витрати на одиницю виробу

 Найменування статті

 витрат

 Умовне

 позначення

 Сума, руб.

1

 Матеріальні витрати

 СМ

 93140

2

 Витрати на оплату праці виробничих робітників

 ЗОТпр.р

 381

3

 Відрахування на соціальні потреби виробничих робітників

 ОСН

 146

4

 Комерційні витрати

 Красх

 15000

 Разом змінні витрати на 1 виріб

 108668

3. РОЗРАХУНОК ПОСТІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

Допоміжні робітники відносяться до категорії працівників, праця яких оплачується за погодинною системою оплати.

Для розрахунку витрат на оплату праці цієї категорії працівників необхідно визначити їх чисельність виходячи з даних таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

 Професія

 Кількість в 1 зміну, чол

 Розряд

 слюсар-наладчик

 1 на 5 верстатів

5

 слюсар-ремонтник

 1 на 15 верстатів

4

 транспортний робочий

 1 на 6 верстатів

3

 контролер

 1 на 10 верстатів

4

 роздавальник інструменту

1

3

Виходячи з того, що на підприємстві 20 верстатів розрахували кількість допоміжних робітників: слюсар-наладчик - 8, слюсар-ремонтник - 3, транспортний робітник - 6, контролер - 4 і роздавальник інструментів -1.

Фонд оплати праці допоміжних робітників визначається для кожної категорії робітників окремо за формулою (3.1).

ФОТвсп.раб. = ТФОТвсп.раб. + ПР + Д, (3.1)

де ТФОТвсп.раб. - Тарифний фонд оплати праці допоміжних робітників, руб .;

ПР - премія допоміжних робітників, руб .;

Д - доплата допоміжних робітників, руб.

ТФОТвсп.раб. = Ч всп.раб.i * Феф * Зi, (3.2)

де Феф. - Ефективний фонд робочого часу допоміжних робітників у рік, час;

Чвсп.раб.- чисельність допоміжних робітників відповідної професії, чол .;

i - номер професії.

Річний ефективний фонд робочого часу допоміжних робітників розраховується за формулою (3.3).

, (3.3)

де а - відсоток невиходів на роботу з поважних причин.

У нашому випадку а = 10%.

Феф = (365-104-10) * 8 * (1-10 / 100) = 1807,20 руб.

ТФОТ1 = 8 * 1807,20 * 736.36 = 10 645 998 руб.

ТФОТ2 = 3 * 1807,20 * 651,13 = 3 530 166 pуб.

ТФОТ3 = 6 * 1807,20 * 576.13 = 6 247 092 pуб.

ТФОТ4 = 4 * 1807,20 * 651.13 = 4 706 888 руб.

ТФОТ5 = 1 * 1807,20 * 576.13 = 1 041 182 руб.

Встановимо норми премії та доплати. Вони дорівнюють відповідно 25% і 5%.

ПР1 = 10 645 998 * 0,25 = 2 661 499 руб.

ПР2 = 3530166 * 0,25 = 882541 руб.

ПР3 = 6247092 * 0,25 = 1561773 крб.

ПР4 = 4706888 * 0,25 = 1176722 крб.

ПР5 = 1 041 182 * 0,25 = 260 295 руб.

Д1 = 10 645 998 * 0,05 = 532 299 руб.

Д2 = 3530166 * 0,05 = 176 508 руб.

Д3 = 6247092 * 0,05 = 312354 руб.

Д4 = 4706888 * 0,05 = 235344 руб.

Д5 = 1041182 * 0,05 = 52059 руб.

ФОТвсп.раб.1 = 10 645 998 + 2 661 499 + 532 299 = 13 839 797 руб.

ФОТвсп.раб.2 = 3 530 166 + 882 541 + 176 508 = 4 589 216 руб.

ФОТвсп.раб.3 = 6247092 + 1561773 + 312354 = 8121220 крб.

ФОТвсп.раб.4 = 4706888 + 1176722 + 235344 = 6118955 крб.

ФОТвсп.раб.5 = 1 041 182 + 260 295 + 52 059 = 1 353 536 руб.

Відрахування на соціальні потреби обчислюються за формулою (3.4).

. (3.4)

Розрахунок ОСН здійснюється для кожної категорії працівників окремо.

ОСН1 = 13 839 797,82 * 38.5 / 100 = 5 328 322 руб.

ОСН2 = 4 589 216,32 * 38.5 / 100 = 1 766 848 руб.

ОСН3 = 8 121 220,65 * 38.5 / 100 = 3 126 669 руб.

ОСН4 = 6 118 955,09 * 38.5 / 100 = 2 355 797 руб.

ОСН5 = 1 353 536,76 * 38.5 / 100 = 521 111 руб.

Результати розрахунків зводяться в таблицю 3.2

Таблиця 3.2

Фонд оплати праці допоміжних робітників.

 Категорія

 працівників

 Чисельність, чол.

 Тарифний фонд оплати праці, руб.

 Премія, руб.

 Доплата, руб.

 Фонд оплати праці, руб.

 Відрахування

 на соціальні потреби, руб.

 Підсумки, витрати на оплату праці, руб.

 слюсар-наладчик

8

 10645998

 2661499

 532299

 13839797

 5328322

 19168119

 слюсар-ремонтник

3

 3530166

 882541

 176508

 4589216

 1766848

 6356064

 транспортний

 робочий

6

 6247092

 1561773

 312354

 8121220

 3126669

 11247890

 контролер

4

 4706888

 1176722

 235344

 6118955

 2355797

 8474752

 роздавальник інструменту

1

 1041182

 260295

 52059

 1353536

 521111

 1874648

 РАЗОМ

 22

 26171328

 6542832

 1308566

 34022726

 13098749

 47121476

Витрати на технологічну електроенергію обчислюються за формулою (3.5).

, (3.5)

де Те - тариф на 1 кВт / год електроенергії, руб .;

Руст - потужність встановленого обладнання, кВт;

Фд - дійсний фонд роботи часу роботи обладнання, год;

Ко - коефіцієнт одночасної роботи обладнання;

ККД - коефіцієнт корисної дії обладнання;

Кп - коефіцієнт втрат в мережі.

Тариф на 1кВт на годину електроенергії дорівнює 300 рублів.

Техніко-економічні характеристики застосовуваного обладнання наведені в таблицю 3.3.

Таблиця 3.3

Зведені дані по обладнанню.

 операції

 Вид

 обладнання

 Балансова

 вартість

 тис. крб.

 Встановлена ??потужність ел / дв, кВт

 Габаритні

 розміри,

 мм

 Річні

 норми амортизації,%

1

А

 15380

 19,0

 7950x3700

 10,5

2

Б

 5760

 7,6

 1380x 800

 6,5

3

В

 6120

 6,2

 2850x1630

 6,7

4

Г

 1030

 3,0

 1130x 805

 6,3

5

Д

 4770

 4,2

 2240x 820

 10,5

6

А

 15380

 19,0

 7950x3700

 10,5

Встановлену потужність обладнання множимо на кількість одиниць обладнання (для кожного виду):

Руст = 19,0 * 3 + 7,6 * 3 + 6,2 * 4 + 3,0 * 3 + 4,2 * 4 + 19,0 * 3 = 187,4 кВт / год.

Коефіцієнт одночасної роботи обладнання приймемо рівним 0,7. А коефіцієнт корисної дії обладнання приймемо рівним 0,9. Коефіцієнт втрат в мережі дорівнює 0,95.

Підставляючи дані у формулу (3.5), отримуємо:

Се = 300 * 187,4 * 3895,52 * 0,7 / (0,9 * 0.95) = 179 303 267 руб.

Амортизація обладнання розраховується на основі балансової вартості обладнання і річних норм амортизації за формулою (3.6).

, (3.6)

де Sб - балансова вартість, руб .;

Nа - норма амортизаційних відрахувань,%.

В даному випадку балансову вартість треба помножити на кількість обладнання.

А1 = 15 380 000 * 3 * 10,5 / 100 = 4 844 700 руб.

А2 = 5 760 000 * 3 * 6,5 / 100 = 1 123 200 руб.

А3 = 6 120 000 * 4 * 6,7 / 100 = 1 640 160 руб.

А4 = 1 030 000 * 3 * 6,3 / 100 = 194 670 руб.

А5 = 4 770 000 * 4 * 10,5 / 100 = 2 003 400 руб.

А6 = 15 380 000 * 3 * 10,5 / 100 = 4 844 700 руб.

Щоб знайти амортизацію всього устаткування потрібно скласти амортизацію кожного виду обладнання:

А = 4844 700 + 1123 200 + 1640 160+ 194 670 + 2003 400 + 4844700 = 14 650 830 руб.

Балансова вартість транспортних засобів складає 40% від балансової вартості обладнання, норма амортизації транспортних засобів 12,5%.

Sб = 15380000 * 3 + 5760000 * 3 + 6120000 * 4 + 1030000 * 3 + 4770000 * 4 + 15380000 * 3 = 156210000 руб.

Sбтр = 156 210 000 * 0,40 = 62 484 000 руб.

Атт = 62 484 000 * 12,5 / 100 = 7 810 500 руб.

Витрати на допоміжні матеріали розраховуються за формулою (3.7).

СМвсп = М * ЧСТ, (3.7)

де М - витрати на допоміжні матеріали на один верстат, руб .;

ЧСТ - Число верстатів, шт.

СМвсп = 180 000 * (3 + 3 + 4 + 3 + 4 + 3) = 3 600 000 руб.

Витрати на експлуатацію транспортних засобів (Зтр) складають 10% від їх балансової вартості:

Зтр = 62 484 000 * 0,1 = 6 248 400 руб.

Витрати на ремонт технологічного устаткування (Роб) складають 18% від їх первісної вартості:

Роб = 156 210 000 * 18/100 = 28 117 800 руб.

Витрати на ремонт транспортних засобів (РТР) - 9% від їх балансової вартості:

РТР = 62 484 000 * 0,09 = 5 623 560 руб.

Знос малоцінних і швидкозношуваних предметів (Наприклад інструменту, інвентарю) - 720 000 рублів на один верстат в рік:

Имбп = 720 000 * 20 = 14 400 000 рублів на все обладнання в рік.

Результати розрахунків помістимо в таблицю 3.4.

Таблиця 3.4

 Стаття витрат

 Умовне позначення

 Сума

 Тис. руб.

1

 Фонд оплати праці допоміжних робітників

 ФОТвсп.раб

 34 022,72

2

 Відрахування на соціальні потреби допоміжних робітників

 ОСНвсп.раб

 13 098,74

3

 Вартість технологічної електроенергії

 Се

 179 303,26

4

 Амортизаційні відрахування з технологічного устаткування

А

 14 650,83

5

 Амортизаційні відрахування по транспортним засобам

 Атт

 7 810,50

6

 Вартість допоміжних матеріалів

 СМвсп

 3 600,00

7

 Витрати на експлуатації транспортних засобів

 Зтр

 6 248,40

8

 Витрати на ремонт обладнання

 Роб

 28 117,80

9

 Витрати на ремонт транспортних засобів

 РТР

 5 623,56

 10

 Знос малоцінних і швидкозношуваних предметів

 Имбп

 14 400,00

 Разом: витрати по утриманню та експлуатації обладнання

 306 884,81

Загальновиробничі витрати

Загальновиробничі витрати включають в себе витрати по управлінню підприємством і організацією робіт. До них відносяться зарплата керівникам, службовцям, малого обслуговуючого персоналу з відрахуваннями на соціальні потреби. Також відноситься амортизація виробничих приміщень, витрати на поточний ремонт, канцелярські, поштові та інші витрати, податки.

Річний фонд зарплати перерахованих вище категорій працівників розраховується, виходячи з місячної ставки і кількості працюючих по кожній штатної посади.

Таблиця 3.5

Штатний розклад підприємства.

 Посада

 Кількість

 на 2 зміни

 Оклад на місяць, руб.

 (Кількість мінімальних з / п по РФ в місяць.)

 Премія

%

 Керівник підприємства

1

 15

 50

 Заступник керівника

1

 14

 50

 Начальник зміни

2

 12

 45

 Технолог нормувальник

2

 10

 45

 Економіст-бухгалтер

2

8

 40

 Комірник

2

6

 30

 Прибиральниця (МОП)

4

4

 30

Тарифний фонд оплати праці службовців розраховується за формулою (3.8).

ТФОТслуж = Чслуж * Ом * 12, (3.8)

де Ом - Оклад на місяць;

Чслуж - Чисельність службовців.

Мінімальна зарплата в місяць - 83490 руб.

ТФОТслуж1 = 1 * (15 * 83490) * 12 = 15 028 200 руб.

ТФОТслуж2 = 1 * (14 * 83490) * 12 = 14 026 320 руб.

ТФОТслуж3 = 2 * (12 * 83490) * 12 = 24 045 120 руб.

ТФОТслуж4 = 2 * (10 * 83490) * 12 = 20 037 600 руб.

ТФОТслуж5 = 2 * (8 * 83490) * 12 = 16 030 080 руб.

ТФОТслуж6 = 2 * (6 * 83490) * 12 = 12 022 560 руб.

ТФОТслуж7 = 4 * (4 * 83490) * 12 = 16 030 080 руб.

Потім розраховуються премії за формулою (3.9).

. (3.9)

Прслуж 1 = 15 028 200 * 50/100 = 7 514 100 руб.

Прслуж 2 = 14 026 320 * 50/100 = 7 013 160 руб.

Прслуж 3 = 24 045 120 * 45/100 = 10 820 304 руб.

Прслуж 4 = 20 037 600 * 45/100 = 9 016 920 руб.

Прслуж 5 = 16 030 080 * 40/100 = 6 412 032 руб.

Прслуж 6 = 12 022 560 * 30/100 = 3 606 768 руб.

Прслуж 7 = 16 030 080 * 30/100 = 4 809 024 руб.

Далі розраховується фонд оплати праці за формулою (3.10).

ФОТслуж = ТФОТслуж + Пр. (3.10)

ФОТслуж1 = 15028200 + 7514100 = 22542300 руб.

ФОТслуж2 = 14026320 + 7013160 = 21039480 руб.

ФОТслуж3 = 24 045 120 +10 820 304 = 34 865 424 руб.

ФОТслуж4 = 20037600 + 9016920 = 29054520 руб.

ФОТслуж5 = 16030080 + 6412032 = 22442112 руб.

ФОТслуж6 = 12022560 + 3606768 = 15629328 руб.

ФОТслуж7 = 16030080 + 4809024 = 20839104 руб.

Відрахування на соціальні потреби вважаються за формулою (3.4).

ОСН1 = 22 542 300 * 38,5 / 100 = 8 678 785 руб.

ОСН2 = 21 039 480 * 38,5 / 100 = 8 100 199 руб.

ОСН3 = 34 865 424 * 38,5 / 100 = 13 423 188 руб.

ОСН4 = 29 054 520 * 38,5 / 100 = 11 185 990 руб.

ОСН5 = 22 442 112 * 38,5 / 100 = 8 640 213 руб.

ОСН6 = 15 629 328 * 38,5 / 100 = 6 017 291 руб.

ОСН7 = 20 839 104 * 38,5 / 100 = 8 023 055 руб.

Результати зводяться в таблицю 3.6.

Таблиця 3.6

Витрати на оплату праці

 Категорія працівників

 Оклад за місяць,

 руб.

 Чисельність,

 чол.

 Річний

 тарифний

 Фонд оплати праці, руб. Премії в рік, руб.

 Річний фонд оплати праці,

 руб.

 Відрахування

 на соціальні

 потреби, руб.

 Разом:

 Витрати на оплату праці, руб.

 Керівник підприємства 1 252 350 1 15 028 200 7 514 100 22 542 300 8 678 785

 31221085

 Заступник керівника 1 168 860 1 14 026 320 7 013 160 21 039 480 8 100 199

 29139679

 Начальник зміни 1 001 880 2 24 045 120 10 820 304 34 865 424 13 423 188

 48288612

 Технолог нормувальник 834 900 2 20 037 600 9 016 920 29 054 520 11 185 990

 40240510

 Економіст-бухгалтер 667 920 2 16 030 080 6 412 032 22 442 112 8 640 213

 31082325

 Комірник 500 940 2 12 022 560 3 606 768 15 629 328 6 017 291

 21646619

 Прибиральниця 333 960 4 8 015 040 2 404 512 10 419 552 4 011 527

 14431079

 Разом

 14

 117219960

 49192308

 166412268

 64068723

 230480995

Амортизація виробничих приміщень:

Амортизація виробничих приміщень вважається за формулою (3.6).

Норма амортизації виробничих приміщень дорівнює 1%.

Балансова вартість будівлі визначається за вартістю 1 кв. метра, який для виробничих площ коштує 5 млн. руб. Площа підприємства визначається виходячи з площі устаткування, робочих місць, інших виробничих приміщень. Плюс до цього 2 кв.м. виділяється кожному робітникові.

Норма площі на 1 робітника - 2 кв. м.

Інші виробничі приміщення:

площа проходів - 15% від робочої (зайнятої обладнанням);

додаткова площа:

складські приміщення - 6% від робочої;

конторські приміщення - 15% від робочої;

побутові приміщення - 15% від робочої.

Балансова вартість виробничих приміщень визначається за формулою (3.11).

СБЗ = Цм * Пп, (3.11)

де Цм - ціна 1 кв.м. виробничих площ, руб. ;

Пп - загальна площа виробничих приміщень, кв.м.

Таблиця 3.7

Робоча площа.

 Кількість

 верстатів

 Габаритні

 розміри, м

 Робоча площа, кв.м.

3

 7,95 x 3,70

 88,24

3

 1,38 x 0,80

 3,31

4

 2,85 x 1,63

 18,58

3

 1,13 x 0,805

 2,72

4

 2,24 x 0,82

 7,34

3

 7,95 x 3,70

 88,24

 Разом (поб)

 208,43

Інші виробничі приміщення:

площа проходів 15% від Поб:

Sпрох. = 208,43 * 15/100 = 31,26 кв.м.

складські приміщення 6% від Поб:

Sскл. = 208,43 * 6/100 = 12,50 кв.м.

конторські приміщення 10% від Поб:

Sконтор = 208,43 * 10/100 = 20,84 кв.м.

побутові приміщення 15% від Поб:

Sбит. = 208,43 * 15/100 = 31,26 кв.м.

Пп = 208,43 + 31,26 + 12,50 + 20,84 + 31,26 + 2 * 20 = 344,29 кв.м.

СБЗ = 5 000 000 * 344,29 = 1 721 450 000 руб.

Аз = 1 721 450 000 * 1/100 = 17 214 500 руб.

Витрати на ремонт будівель - 2,5% на рік від балансової вартості будівлі:

Рем.зд = 1 721 450 000 * 2,5 / 100 = 43 036 250 руб.

Амортизація виробничого інвентарю:

Вартість виробничого інвентарю становить 3% балансової вартості обладнання. Річна норма амортизації виробничого інвентарю - 12,5%.

Cин. = 156 210 000 * 3/100 = 4 686 300 руб.

Aін. = 4 686 300 * 12,5 / 100 = 585 788 руб.

Витрати на ремонт виробничого інвентарю становлять 9% на рік від його балансової вартості:

Рін. = 4 686 300 * 9/100 = 421 767 руб.

Витрати на охорону праці та техніку безпеки становлять 400 000 рублів на рік на кожне робоче місце:

Від = 400 000 * 20 = 8000000 крб.

Витрати на освітлення:

Витрати на освітлення розраховуються за формулою (3.11).

Ре = Те * Пе * Пп * Феф, (3.11)

де Те - тариф на 1 кВт.год, руб;

Пе - потреба в освітленні, Вт;

Пп - загальна освітлювана площа, кв.м .;

Феф - ефективний фонд часу (Фд з п.1 без урахування втрат часу на планово-попереджувальний ремонт обладнання), ч.

Феф = (365 - 104 - 10) * 8 * 2 = 4016 год.

Тариф на 1кВт / год, як вказувалося раніше дорівнює 300 рублів.

Потреба в освітленні - 25Вт на 1 кв.м. (Або 0,025 кВт).

Ре = 300 * 0,025 * 344,29 * 4016 = 10370014 руб.

Інші витрати (опалення, канцелярські витрати тощо) становлять 20% від витрат всіх статей загальновиробничих витрат.

Пр = (166 412 268 + 64 068 723 + 17214 500 + 43 036 250 + 585 788 + 421 767 + 8000 000 + 10370 014) * 20%

Пр = 62021862 руб.

Результати розрахунків наведені в таблиці 3.8.

Таблиця 3.8

Загальновиробничі витрати

 Зміст статті витрат

 Умовне позначення

 Сума, руб.

1

 Фонд оплати праці керівників, фахівців, службовців, МОП

 ФОТслуж.

 166412268

2

 Відрахування на соціальні потреби керівників, фахівців, службовців, МОП

 ОСН

 64068723

3

 Амортизація виробничих приміщень

 Аз

 17214500

4

 Витрати на ремонт приміщень

 Рем.зд

 43036250

5

 Амортизація виробничого інвентарю

 Aін.

 585788

6

 Витрати на ремонт інвентарю

 Рін.

 421767

7

 Витрати на охорону праці та техніку безпеки

 Від

 8000000

8

 Витрати на освітлення

 Ре

 10370014

9

 Інші витрати

 Пр

 62021862

 Разом загальновиробничі витрати:

 372131172

Загальногосподарські витрати складають 115% від загальновиробничих витрат. - 372 131 172 * 115/100 = 427 950 847 руб.

4. ОБГРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ

4.1 Розрахунок ціни одиниці виробу

Розрахунок ціни одиниці виробу проводиться на підставі рентабельності виробу. Спочатку, необхідно розрахувати собівартість одиниці виробу для заданої програми випуску за статтями калькуляції.

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування розраховуються наступним чином:

а) Розраховується РСЕО за формулою (4.1).

, (4.1)

де Нрсео - Норма РСЕО,%.

, (4.2)

де ФОТобщ - Фонд оплати праці для всього підприємства, руб.

ФОТобщ = ФОТпр.р + ФОТвсп.р + ФОТслуж. (4.3)

ФОТобщ = 68 819 235 + 34 022 726 + 166 412 268 = 269 254 229 руб.

Нрсео = 306 884 810/269 254 229 * 100 = 113,97%

РСЕО = 381 * 113,97 / 100 = 434 руб.

б) Розраховуються загальновиробничі витрати (ОПР) за формулою (4.4).

, (4.4)

де нопрі - Норма загальновиробничих витрат,%.

. (4.5)

Нопрі = 372 131 172/269 254 229 * 100% = 138,20%

ОПР = 381 * 138,20 / 100 = 527 руб.

в) Розраховуються позавиробничі витрати (ВВР), вони складають 115% від загальновиробничих витрат:

ВПР = 527 * 115/100 = 606 руб.

Постійні витрати (ПІ) рівні різниці повної собівартості (ПС) і змінних витрат (ПІ).

Таблиця 4.1

Собівартість одиниці виробу

 Найменування статті

 Умовні позначення

 Величина, руб.

1

2

3

4

5

6

 Матеріальні витрати

 Витрати на оплату праці

 виробничих робітників

 Відрахування на соціальні потреби

 виробничий робочих

 Витрати на утримання та

 експлуатацію обладнання

 Загальновиробничі витрати

 Загальногосподарські витрати

 СМ

 ЗОТпр.р.

 ОСНпр.р.

 РСЕО

 ОПР

 ВПР

 93140

 381

 146

 434

 527

 606

 Разом виробнича собівартість

 ПРС

 95234

7

 Комерційні витрати

 Красх

 15000

 Разом повна собівартість

 ПС

 110234

 У тому числі: постійні витрати

 змінні витрати

 ПВІ

 ПІ

 1566

 108668

Знаючи собівартість можна розрахувати ціну на виріб за формулою (4.6):

, (4.6)

де R - рентабельність,%.

Ц = 110 234 * (1+ 60/100) = 176 374 руб.

4.2. Розрахунок валових витрат при різних значеннях

програми випуску.

При розрахунку техніко-економічних показників роботи підприємства необхідно дати економічне обгрунтування програми випуску продукції, тому задана виробнича програма не завжди є оптимальною. Необхідно, щоб отримані раніше значення прийнятого кількості обладнання не змінювалися, оскільки при цьому зміниться весь розрахунок витрат. Для розрахунку можливого діапазону програми випуску необхідно визначити максимально можливе значення випуску продукції на кожній операції для прийнятого числа обладнання.

, (4.7)

де ti - тривалість операції, час.

 N1 = 3 * 3895.52 * 60 / 3.6 = 194 800 шт

 N2 = 3 * 3895.52 * 60 / 4.2 = 167 000 шт

 N3 = 4 * 3895.52 * 60 / 5.8 = 161 200 шт

 N4 = 3 * 3895.52 * 60 / 3.7 = 189 500 шт

 N5 = 4 * 3895.52 * 60 / 5.1 = 183 300 шт

 N6 = 3 * 3895.52 * 60 / 4.5 = 155 800 шт

За максимальну межу програми приймаємо найбільше значення з усіх N. Найбільшим значенням вийшло N1, яке дорівнює 194 800 штук.

Таким чином без зміни числа обладнання програма випуску може зміняться від заданої до максимальної, тобто від 180 500 до 194 800 штук. Цей інтервал розбиваємо на 5 рівних проміжних значень програми випуску. Для цих проміжків вважаємо постійні, змінні та валові витрати.

Постійні витрати дорівнюють постійним витратам на один виріб з таблиці 4.1 помноженим на задану програму випуску:

ПВІ = 180 500 * 1 566 = 282 663 тис. Руб.

Змінні витрати дорівнюють змінним витратам на один виріб помноженим на отримані програми випуску:

ПІ1 = 180 500 * 108 668 = 19 614 574 тис. Руб.

ПІ2 = 183 360 * 108 668 = 19 925 364 тис. Руб.

Пи3 = 186 220 * 108 668 = 20 236 155 тис. Руб.

ПІ4 = 189 080 * 108 668 = 20 546 945 тис. Руб.

ПІ5 = 191 940 * 108 668 = 20 857 736 тис. Руб.

ПІ6 = 194 800 * 108 668 = 21 168 526 тис. Руб.

Валові витрати це сума постійних і змінних витрат.

Результати вище наведених розрахунків зводяться в таблицю 4.2.

Таблиця 4.2

Розрахунок валових витрат підприємства

 Програма випуску, шт

 Постійні витрати, тис. Руб.

 Змінні витрати, тис. Руб.

 Валові витрати, тис. Руб.

 180500

 282663

 19614574

 19897237

 183360

 282663

 19925364

 20208027

 186220

 282663

 20236155

 20518818

 189080

 282663

 20546945

 20829608

 191940

 282663

 20857736

 21140399

 194800

 282663

 21168526

 21451189

Рис 4.1. Динаміка валових витрат.

Собівартість вироби є валові витрати поділені на програму випуску. Постійні та змінні витрати на один виріб є постійні та змінні витрати на весь випуск поділені на програму випуску.

Таблиця 4.3

Динаміка витрат виробництва

 Програма випуску,

 Постійні витрати, тис. Руб.

 Змінні витрати, тис. Руб.

 Валові витрати ,.

 Собівартість

 шт.

 На весь випуск

 На один виріб

 На весь випуск

 На один виріб

 тис. руб

 вироби, тис. руб.

 180500

 282663

 1,56

 19614574

 108,668

 19897237

 110,23

 183360

 282663

 1,54

 19925364

 108,668

 20208027

 110,21

 186220

 282663

 1,52

 20236155

 108,668

 20518818

 110,19

 189080

 282663

 1,50

 20546945

 108,668

 20829608

 110,16

 191940

 282663

 1,47

 20857736

 108,668

 21140399

 110,14

 194800

 282663

 1,45

 21168526

 108,668

 21451189

 110,12

Рис 4.2. Динаміка валової собівартості.

Валова виручка - це добуток ціни на програму випуску.

Прибуток - це валовий виторг мінус валові витрати.

Таблиця 4.4

Розрахунок прибутку підприємства

 Програма випуску, шт

 Ціна за одиницю виробу,

 тис. руб.

 Валова виручка, тис. Руб.

 Валові витрати, тис. Руб.

 Прибуток

 180500

 176

 31768000

 19897237

 11870763

 183360

 176

 32271360

 20208027

 12063333

 186220

 176

 32774720

 20518818

 12255902

 189080

 176

 33278080

 20829608

 12448472

 191940

 176

 33781440

 21140399

 12641041

 194800

 176

 34284800

 21451189

 12833611

Рис 4.3. Динаміка прибутку.

4.3. Вибір оптимальної програми випуску.

Оптимальною вважається програма, яка забезпечує максимальний прибуток. При даних інтервалах програм випуску чим більше випускається продукції, тим більший прибуток. Сама максимальна прибуток знаходиться при програмі випуску 194 800 штук. Значить оптимальна програма випуску 194 800 штук.

5. ЗВЕДЕНІ техніко-економічні показники РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

Річний обсяг випуску і реалізації дорівнює добутку ціни виробу на виробничу програму:

176 374 * 180 500 = 31 835 070 000 руб.

Виробіток на одного працюючого (кількість виробів) є відношення виробничої програми до загального числа працюючих:

180 500/80 = 2256 шт.

Виробіток на одного виробничого працівника (кількість виробів) є відношення виробничої програми до числа виробничих робітників:

180 500/44 = 4 102 шт.

Виробіток на одного працюючого (грошове вираження) є відношення річного обсягу випуску і реалізації до загального числа працюючих:

31 835 070 000/80 = 397 943 838 руб.

Виробіток на одного виробничого робітника (грошове вираження) є відношення річного обсягу випуску і реалізації до загального числа виробничих робітників:

31 835 070 000/44 = 723 534 250 руб.

Середньомісячна заробітна плата розраховується за формулою (5.1).

, (5.1)

де Р - число працюючих, чол.

Зс заг = 269 254 229 / (80 * 12) = 280 473 руб.

Зс заг = 269 254 229 / (44 * 12) = 509 951 руб.

Фондовіддача є відношення річного обсягу випуску і реалізації до балансової вартості основних засобів:

Фо = 31 835 070 000 / (156 210 000 + 62484 000 + 1721 450 000) = 16 руб / руб.

Фондомісткість - це зворотний фондовіддача:

Фе = 1/16 = 0,06 руб / руб.

Собівартість річного випуску цей твір повної собівартості на програму випуску:

110 234 + 180 500 = 19 897 237 000 руб.

Прибуток підприємства це ціна мінус повна собівартість:

(176374 - 110 234) * 180 500 = 11 938 270 000 руб.

Результати вищенаведених розрахунків наведені в таблиці 5.5.

Таблиця 5.1

Зведені техніко-економічні показники роботи підприємства

 Найменування показника Одиниця виміру Величина показника

 1 Річний обсяг випуску і реалізації шт 180500

 2 Річний обсяг випуску і реалізації руб. 31835507000

 3 Точка беззбитковості шт

 4 Точка беззбитковості руб.

 5 Загальна кількість працюючих чол 80

 у тому числі

 виробничих робітників

 44

 допоміжних робітників

 22

 керівників

2

 фахівців

4

 службовців

4

 МОП

4

 6 Вироблення шт

 На одного працюючого

 2256

 На одного працівника

 4102

 На одного працюючого

 397943838

 На одного працівника

 723534250

 7 Фонд оплати праці підприємства руб. 269254229

 8 Середньомісячна заробітна плата руб.

 одного працюючого

 280473

 одного робочого

 509951

 9 Кількість технологічного обладнання шт. 20

 10 Балансова вартість обладнання руб. 156210000

 11 Сумарна потужність обладнання кВт 187,4

 12 Фондовіддача руб / руб 16

 13 Фондоемкость руб / руб 0,06

 14 Фондовооруженность руб / ч 24251800

 фондоозброєність виробничих робітників руб / год 3550227

 15 Коефіцієнт завантаження обладнання

 1,037

 16 Виробнича площа підприємства кв.м. 344,29

 17 Собівартість одного виробу руб. 110234

 в тому числі постійні витрати

 1566

 змінні витрати

 108668

 18 Собівартість річного випуску руб. 19897237000

 19 Прибуток підприємства руб. 11938270000

 20 Рентабельність% 60

 21 Частка прибутку в ціні% 37,5

ВИСНОВОК

В результаті даної курсової роботи були розраховані техніко-економічні показники роботи підприємства, проаналізувавши які ми можемо знайти шляхи поліпшення результатів діяльності підприємства.

Рис 6.1. Собівартість виробу.

З діаграми видно, що більшу частину собівартості склали матеріальні витрати (85%). Набагато менше склали комерційні витрати (13%). А решту 2% поділили між собою витрати на оплату праці (0,50%), витрати на утримання та експлуатацію устаткування (0,32%), загальногосподарські (0,58%) і загальновиробничі витрати (0,50%).

Тому більшу частину собівартості продукції склали матеріальні витрати, для можливого зниження собівартості необхідно проаналізувати економічну доцільність усіх матеріальних витрат: оптимальність умов закупівлі і транспортування матеріалів, ефективність їх використання, можливість мінімізації відходів.

Також у собівартості продукції велика частка комерційних витрат. Можна перевірити можливість зниження витрат, пов'язаних з реалізацією продукції: виправданість витрат на рекламу, оптимальність умов продажу і транспортування продукції.

Зниження витрат на оплату праці за рахунок установки нового устаткування та скорочення числа робітників, але це спричинить додаткові капітальні витрати.

Для зниження загальновиробничих витрат можна перевірити можливість скорочення штату управлінського персоналу, фахівців і службовців.

Зниження загальновиробничих витрат спричинить за собою зниження загальногосподарських витрат.

Для аналізу діяльності підприємства скористаємося зведеними техніко-економічними показниками роботи підприємства, розрахованими в результаті курсової роботи.

На інтервалі обсягу випуску продукції від 180 500 до 194 800 шт. точка беззбитковості відсутній, тобто в даному інтервалі немає такого обсягу випуску продукції, при якому валова виручка була б дорівнює валовим витратам.

Фондовіддача склала 16 рублів, це означає, що на кожен карбованець основних засобів дане підприємство виробляє продукції на 16 рублів.

Фондомісткість склала 0.06 рубля, це означає, що для виробництва продукції на один карбованець необхідно вкласти 0.06 рубля основних засобів.

Коефіцієнт завантаження обладнання склав 1.037, що є гарним показником, т. К. Це означає, що обладнання на даному підприємстві повністю завантажено і простоїв устаткування нету.

Недоліком даного підприємства є низький рівень оплати праці виробничих робітників. Фонд оплати праці виробничих робітників становить 25% від загального фонду оплати праці підприємства, хоча кількість виробничих робітників на підприємстві становить 55% .Література: 1. Макконнелл і Брю Економікс

м.Москва, С-П., 19922. Прикладна економіка

м.Москва, 19913. П.Хейне Економічний спосіб мислення

м.Москва

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com