На головну    

 Лабораторний стенд відеотракту - Економіко-математичне моделювання

Міністерство загальної та професійної освіти РФ

Воронезького державного промислового-гуманітарного коледжу

Курсовий проект

З дисципліни Економіка управління підприємством.

На тему Лабораторний стенд відеотракту.

Курсовий проект виконав

студент групи ВМ-962

Аксенкін А.В

"..." ... .2000г.

Керівник:

Викладачі: Кретова Л.Є.

Оцінка ...

Воронеж 2000

Зміст:

Введение... 3

Вихідні данные... 4

Розрахунок складу исполнителей... 5

Розрахунок заробітної плати виконавців ... ... 5

Розрахунок споживаних матеріалів комплектуючих виробів ... 6

Розрахунок договірної цены... 7

Заключение... 8

Литература... 9

Введення

У курсовому проекті виконані економічні розрахунки з конструювання та виробництва лабораторного стенду відеотракту.

В даний час через економічну кризу в країні серійного виробництва навчально-лабораторного обладнання немає, тому всі розрахунки виконані на невелику партію в 1000 штук. У курсовому проекті визначені трудомісткості етапів дослідно-конструкторської розробки, розрахований склад виконавців і споживаних матеріали розрахована договірна ціна ДКР. Певне обгрунтування конкурентно здатності конструкції.

1. Вихідні дані.

Дослідно конструкторська робота виконана в наступні етапи:

- Ескізне проектування (ЕП);

- Технічне проектування (ТП);

- Робоче проектування (РП);

- Виготовлення дослідного зразка (Тізг);

- Випробування дослідного зразка (Тисп);

У загальній трудомісткості займає: ЕП 10-12%, ТП 14-23%, РП 30-40%, Тізг25-35%, Тісп10-15%.

Очевидно самим трудоемкостним етапом є РП, докладні розрахунки трудомісткості ведемо тому етапу за формулою:

ТРП = ТК + ТД + ТС * 1,3 (1)

де: ТК- трудомісткість конструкторських робіт при РП

ТД- трудомісткість робіт деталювання креслень

ТС стандарт часу 0,5 години на лист креслення

У свою чергу трудомісткість конструкторських робіт при РП визначають за формулою:

ТК = ТЛ * ЛК * КН * 0,7 (2)

де: ТЛ- трудомісткість конструкторських робіт на лист креслення

ЛК- число креслень в конструкції

КН- коефіцієнт новизни

Вибираємо з урахуванням особливостей розроблюваного виробу значення цих показників:

ТЛ = 5,5 людино-годин

ЛК = 92 аркушів конструкції

КН = 1,1

Трудомісткість деталювання (ТД) креслень визначають за формулою:

ТД = ЛД * КСК * ТФ (3)

де: ЛД = ЛК

число креслень підлягають деталировке

КСК = 1 коефіцієнт складності

ТФ = 0,4 трудомісткість деталювання формату

На підставі формул (1), (2), (3) і вибраних значень показників побудуємо таблицю для вибору результатів

Таблиця 1

 Найменування Результат

 Т К

 Т Д

 Т РП

 389,6

 36,8

 555

Знаючи трудомісткість етапу РП визначимо трудомісткість проектування ДКР

(4)

Наступним етапом буде розрахунок трудомісткості кожного етапу має процентний вміст у тривалість етапу ДКР:

-Теп = Токр * 0,1 = 1585 * 0,1 = 158,5 чол / год

-Ттп = Токр * 0,2 = 1585 * 0,2 = 317,0 чол / год

-Тізг = Токр * 0,2 = 1585 * 0,2 = 317,0 чол / год

-Тісп = Токр * 0,15 = 1585 * 0,15 = 238,0 чол / год

2. Розрахунок складу виконавців

Розрахунок складу виконавців визначається залежно від обсягу роботи, термінів виконання теми та кваліфікаційних характеристик виконавців.

Кількість виконавців розраховується за формулою

(5)

де: СОКР- число виконавців теми, чол;

ФВ- середньомісячний фонд робочого часу рівний 168 ч

Д - директивний термін проведення ДКР рівний 2 місяцях

При розрахунку числа виконавців ДКР, одночасно чисельність виконавців кожного етапу:

-СЕП = Скор * 0,1 = 5 * 0,1 = 0,5

-СТП = Скор * 0,2 = 5 * 0,2 = 1

-СРП = Скор * 0,35 = 5 * 0,35 = 1,75

-СІЗГ = Скор * 0,2 = 5 * 0,2 = 1

-СІП = Скор * 0,15 = 5 * 0,15 = 0,75

3. Розрахунок заробітної плати виконавців

Для розрахунку уточнюємо склад виконавців ДКР та їх місячні виконавчі ставки, розрахунок введемо в таблицю 2

Таблиця 2.1

 Професія виконавця теми на етапах проектування Місячний оклад в рублях Годинна ставка в рублях

 Провідний, головний-інженер

 Інженер конструктор

 Чертежник

 Чертежник-копировщик

 Інженер-конструктор

 Робочий

 Регулювальник

 Інженер-конструктор

 680

 620

 350

 350

 600

 600

 500

 580

 4,0

 3,6

 2,0

 2,0

 3,5

 3,5

 2,9

 3,4

З урахуванням частки участі кожного виконавця по етапах і годинної ставки визначаємо місячний заробіток на етапах.

Таблиця 2.2

 Етапи ДКР Трудомісткість Посада Частка участі,% Кількість Годинна ставка Заробітна плата

 Ескізне проектування 158,5 Ведучий гл. інженер 100 1 4,0 634

 Технічне проектування 317

 Инж.-конст.

 Чертежник

 50

 50 2

 3,6

 2,0

 570

 317

 Робоче проектування 555

 Черт.-копір.

 Инж.-конст.

 60

 40 2

 2,0

 4,1

 666

 770

 Виготовлення 317 Робочий 100 1 3,5 1109

 Випробування 238 регулюються - щик інженер

 60

 40 2

 2,9

 4,1

 414

 323

У результаті сума витрат на зарплату виконавцям складають 4803 рубля

4. Розрахунок в споживанні матеріалів комплектуючих виробів

На статтю витрат матеріалів, покупних виробів, напівфабрикатів відноситься вартість всіх матеріальних ресурсів витрачаються на ОКР, з урахуванням транспортних витрат. Розрахунок ведеться в таблиці 3.

Таблиця 3

 Найменування матеріалів, покупних і допоміжних матеріалів Кількість Ціна за од., Руб Сума, руб

 покупні вироби

 1810ВМ86

 1810ГФ84

 1810ВМ59А

 КР580ВА86

 КР580ІР82

 580ВІ53

 К537РУДА

 К563РЕ1

 К565РТ5

 К546ЛАЗ

 К533АГЗ

 Б19М-2

 Резонатор К1-4ВП8192К

 Резистори С2-23

 Конденсатори К53-21

 Конденсатори КЮ-17А

1

1

1

3

2

1

2

2

2

1

1

5

1

5

2

 18

 43200

 3000

 9000

 275

 6661

 34608

 5510

 4500

 6200

 600

 1000

 2668

 300

 100

 100

 100

 43200

 3000

 9000

 825

 13334

 34608

 11020

 9000

 12400

 600

 1000

 10612

 3000

 1000

 200

 1800

 Основний матеріал СФ2-35 200х170 2350 2350

 Транспортні витрати становлять 30% від загальної суми 30% 48933,6

 Допоміжні матеріали становлять 10% від основних

 Лак

 Припій

 Флюс

 Спіртобензіновая суміш

 100 гр

 30 гр

 10 гр

 0,2 л

1

1

1

 Січень 2350

Сума без транспортних витрат становить 163 112 рублів,

загальна сума становить 211810,6 рублів.

5. Розрахунок договірної ціни

Договірна ціна теми складається з собівартості теми, складається їх суми всіх витрат на проведення ДКР і накладних витрат. Розрахунок береться в таблиці 4.1

Таблиця 4.1

 Найменування витрат Сума, рублів Примітки

 Матеріали й куплені вироби 211810,6 Див. Табл

 Заробот. Плата песоналом 4803000 Див. Табл

 Додаткова зарплата 960 600 20% від основної

 Нарахування на зарплату в тому числі:

 a) Соцстрахування

 b) Пенсійний фонд

 c) Медстрахування

 d) Фонд зайнятості

 311234400

 1498536

 207489

 57636

 5,4% від зарплати персоналу і доп.зарплата

 теж по 26%

 теж по 3,6%

 теж по 1%

 Транспортний податок 48030 1% від зарплати

 Накладні витрати 960 600 20% від зарплати

Всього: 9163,9 тис. Руб.

Сума 9763,9 тис. Руб., Становить собівартість виробу. На підставі отриманих даних визначають отриманий прибуток.

П = С * 25% = 2264,7 тис.руб.

де: С- собівартість, тис.руб.

Складаємо зведену заключну таблицю 4.2

Таблиця 4.2

 Договірна ціна Сума Застосування

 Договірна ціна 11323,6 т.р. Собівартість + прибуток

 ПДВ 2264,9 т.р. 20% від договорн. ціни

Всього: 13588,5

Висновок

Розрахувавши всі витрати на проектування лабораторного стенду, встановили що ці витрати прийнятні для організації виробництва даних стендів. Очікуваний прибуток при організації виробництва не може бути високою, тому за рахунок усіх можливих податків і відрахувань роздрібна ціна повинна збільшуватися на 230-270% проте частку прибутку залишається в розпорядженні підприємства можна збільшити за рахунок обсягу продукції, що випускається, тому в теперішньому часі відсутня випуск навчально-лабораторних відеотрактових стендів.

Література:

Орлова І.Г., Гремячінск М.А. 1996 "Методичні вказівки щодо виконання організаційно-економічної частини дипломного проекту".

© 8ref.com - українські реферати