На головну    

 Корупція як об'єкт математичного моделювання - Економіко-математичне моделювання

Міністерство Освіти України

Національний Технічний Університет України

Реферат

по курсу "Моделювання економіки перехідного періоду"

на тему "Корупція як об'єкт матеметіческого моделювання"

 Виконали: Перевірив:

 студенти групи КА-53

 Іванов А.В.

 Явдощук В.Є. Бідюк П.І.

Київ 1999

Зміст

1. КОРУПЦІЯ - СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ ... ... 3

1.1 Що таке "коррупция"... 3

1.2 Причини корупції та ситуації, в яких вона виникає ... ... 4

1.3 Варіації ступеня коррумпированности... 5

1.4 Наслідки коррупции... 6

1.5 Мораль і коррупция... 7

1.6 Заходи боротьби з коррупцией... 7

1.6.1 Модель хозяин-исполнитель-клиент... 8

2. ОСНОВНІ підхід до моделювання КОРУПЦІЇ ... ... 8

2.1 Класифікація напрямку дослідження корупції ... ... 8

2.2 Класифікація математичних моделей корупції за деякими характерними првзнакам ... 10

2.3 Труднощі, що виникають при моделюванні корупції ... ... 10

3. БАЗОВА МОДЕЛЬ КОРУПЦІЇ І ДЕЯКІ ЇЇ ВАРІАЦІЇ ... ... 11

3.1 Моделі економіки коррупции... 11

3.1.1 Короткий опис модели... 11

3.1.2 Основні выводы... 13

3.2 Модель розподілу ресурсів в економіці з корупцією ... ... 14

3.3 МОДЕЛІ КОРУПЦІЇ В ПОДАТКОВИХ ОРГАНАХ ... ... 16

3.3.1 Рівновага в моделі корупції в податкових органах ... ... 19

3.3.2 Основні выводы... 20

4. МОДЕЛІ з ієрархічною СТРУКТУРОЙ... 21

4.1 Громадські витрати від хабарів в бюрократії з ієрархічною структурою ... 21

4.1.1 Основні положення та короткий опис моделі ... ... 21

4.2 Боротьба з корупцією в бюрократії з ієрархічною структурою ... ... 22

4.2.1 Основні положення та короткий опис моделі ... ... 23

4.2.2 ОСНОВНІ ВЫВОДЫ... 23

5. МНОЖИННІ КОРУПЦІЙНІ РІВНОВАГИ ... ... 24

5.1 Модель обмеження коррупции... 25

5.1.1 Короткий опис моделі та висновки ... ... 25

5.2 Модель обміну популярності на хабар ... ... 28

5.3 Модель колективної репутации... 29

5.4 Модель "еволюція і революция"... 30

5.4.1 Основні положення модели... 31

5.4.2 Основні выводы... 32

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ... 32

7. ЛИТЕРАТУРА... 34

КОРУПЦІЯ ЯК ОБ'ЄКТ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Розглядаються проблеми моделювання корупції як соціально-економічного та політичного явища, дається огляд існуючих напрямків підходів до моделювання і феномена корупції. Викладено підходи до дослідження основних категорій і понять, пов'язаних з корупцією. Зроблена спроба класифікації математичних моделей корупції, висвітлюються базова модель корупції та її модифікації.

1. КОРУПЦІЯ - СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ

Всі питання, пов'язані з корупцією, - починаючи з того, що таке "корупція", де вона з'являється і чому, і завершуючи тим, які наслідки цього явища для суспільства, - канонічних відповідей в даний час не мають. Саме поняття "корупція" довгий час було предметом численних дискусій в середовищі економістів, політологів, соціологів та інших суспільствознавців. Якщо хабарництво державного чиновника можна віднести до поняття "корупція" (і визначити законом відповідне покарання), то що можна сказати (тим більше - як покарати), наприклад, про прийоми та фуршетах для преси і потенційних партнерів по бізнесу будь-якої фірми? Найчастіше автори робіт, присвячених корупції, розглядають її "традиційний" вид - державну (а саме бюрократичну і політичну) корупцію, яка [1] вважається такою ж старою, як сама історія державної влади, і включає серед іншого торгівлю ліцензіями, голосами виборців, адміністративними та судовими рішеннями, казенними посадами.

1.1 Що таке "корупція".

Державна корупція визначається в [2] як продаж державними службовцями державної власності в приватних цілях. Наприклад, державні службовці часто беруть хабарі при видачі ліцензій, дозволів на проходження митниці або хабара за запобігання входу на ринок конкурентів фірми-хабародавця. У цих випадках вони особисто призначають приватним агентам (private agents) плату за товари, офіційним власником яких є держава.

Корупція (згідно [1]) - загальний термін, що позначає корисливе використання свого становища в суспільстві в особистих цілях. Це може бути бюрократична чи політична корупція. За надану послугу корупціонер отримує хабар. Як зазначено в роботі С. Роз-Аккерман [13], особа, яка приймає хабар, повинно бути агентом, виконавцем (agent) іншої особи або організації, так як мета хабара - спонукати його поставити свої інтереси вище цілей організації, на яку він працює. Щоб представляти суб'єкт підкупу, підкуповує повинен володіти якоюсь владою, яку він може отримати або через недосконалість ринку, або завдяки своїй інституційній позиції. Хабар, зрозуміло, не обов'язково є грошовою: це може бути "подарунок" або надання зайнятості, прихильність до родичів і т.п. Якщо при цьому мова йде про приватної, а не державній фірмі, то таке явище теж може бути названо корупцією. Хоча, як зазначалося в [1], в бізнесі немає однаковості в самій трактуванні такого роду платежу, як хабар. Одним це здається "звичайної", "нормальної" оплатою послуги. Інші вважають хабар "сумнівним" (але лише з моральної точки зору) актом. Треті схильні трактувати її як вчинок, що заслуговує осуду з позиції професійної етики вільного ринку. Четверті однозначно говорять про злочин, який має підлягати невідворотної каре за законом (цитувалася по [1]). Але, згідно [З], корупція на приватному ринку зазвичай не регулюється законодавством і представник однієї фірми може підкуповувати представника іншої, хоча самі фірми вправі звільняти провинилися службовців.

Виділяються різні типи корупції, причому таку типологізацію можна проводити на різних рівнях.

1. На рівні окремих актів тут можна виділити три види корупції. С. Рот-тенберг в [4] визначив її як набір особистих "тарифів", призначуваних за виконання того, що офіційні правила вимагають виконувати без оплати (наприклад, плата за формально безкоштовну візу може бути розглянута як "тариф"), або ж набір особистих "тарифів", призначуваних за невиконання того, що правила вимагають виконувати (так, хабар за приховування аудитором важливої ??інформації - це теж "тариф"). Або це можуть бути "тарифи" за дії, прямо порушують закони (наприклад, податковий інспектор за хабар - "тариф" може представити невірний звіт про доходи підкуповує його платника податків).

2. Корупція може бути внутрішньою і зовнішньою. Внутрішня виникає між членами однієї організації, зовнішня корупція - підкуп члена організації ким-небудь з боку (Дж.Тірол, згідно [5], визначив зовнішню корупцію як незалежне і особисте порушення боргу, а внутрішню як організований злочин).

3. Корупція може бути державною (бюрократичної чи політичної), якщо йдеться про державну організації, або корупцією в приватному секторі.

4. Говорячи про державну корупції, пов'язаної зі структурою різних держав. скористаємося поділом С. Роз-Аккерман а [6]. Вона виділяє дві ознаки, за якими можна розрізняти корумповані суспільства:

1. за типом одержувачів хабарів:

- Клептократії, в яких корупція організована у верхівці уряду,

- Держави, де корупція є сферою діяльності великого числа бюрократів;

2. по типу "ринку" хабарів:

- Існує невелике число основних приватних корупційних дійових осіб.

- Виплати хабарів децентралізовані.

Ці дві ознаки відповідають чотирьом категоріям корумпованих держав: клептократії, конкурентного ринку, двоїстої монополії і дуже слабкій державі, контрольованому мафією.

3. І нарешті, корупція може виявлятися на надгосударственном. міжнаціональному рівні. У світовому співтоваристві корупція у сфері міжнародного бізнесу є особливою проблемою. Усунути таку проблему намагаються шляхом укладення міжнародних угод між взаємодіючими країнами.

1.2 Причини корупції та ситуації, в яких вона виникає.

Що ж є причиною виникнення корупції? Ось проста відповідь, який дають більшість дослідників корупції: причиною корупції є держава, тобто різні обмеження, регулюючі та контролюючі правила, що накладаються на вільних економічних агентів. Слідуючи економічного підходу, тобто припускаючи що кожен максимізує свій прибуток, можна прийти до висновку, що корупція - природне економічне явище, пов'язане з наявністю держави. Держава, покликане виправити неефективність і "провали" ринку (market failures), само може викликати корупцію і неефективність.

З економічної точки зору корупція є способом вияву поведінки тих, хто "шукає вигоди" (rent-seeking behaviour). Така поведінка супроводжує процеси конкуренції за державний контракт, за квоту на експорт або на імпорт, але може бути результатом бажання приватної фірми звільнитися від деякого податку (тоді корупція є тіньовим аналогом оподаткування -і це показано в роботі А. Шляйфер і Р.В. Вишні [2]).

Як випливає з доповіді [б], існує шість найбільш загальних ситуацій, які створюють мотиви для корупції - іншими словами, для привнесення ринкового правила "пошуку вигоди" в державне регулювання.

1. Уряд може наказувати розподіл дефіцитної ренти (rent) великому числу приватних осіб і фірм, використовуючи формальні критерії, а не бажання заплатити за распределяемую ренту. Хабара очищають ринок.

2. Бюрократи в громадському секторі можуть бути слабо мотивовані добре виконувати свою роботу через низьку зарплату та низького рівня внутрішнього контролю. Тут хабара виконують роль премій.

3. Приватні фірми і особи намагаються знизити витрати, що накладаються на них прав "тельством у формі податків, споживчих правил і регулювань. Хабарі знижують витрати у тих, хто їх заплатив.

4. Уряд часто передає великі фінансові прибутку приватним фірмам через контракти, приватизації і присудження концесій. Хабара впливають на рівень монопольних рент і їх поділ між приватними інвесторами та громадськими чиновниками.

5. Хабарі можуть заміщати законні форми політичного впливу. Підкуповуючи політиків, купується їх вплив, а підкуп політиками - купівля голосів.

6. Правосуддя має владу накладати витрати і перерозподіляти ресурси між сторонами. Хабара можуть перекривати законні норми.

Отже, втручання держави створює обмеження для приватного ринку і, отже, мотиви порушити ці обмеження, тому самі економічні агенти часто зацікавлені у підкупі чиновника. Такий метод регулювання ринку державою, як, наприклад, видача дозволу або ліцензії, призводить до того, що монополіст - чиновник, який володіє правом на видачу дозволу, має можливість скористатися своїм становищем в особистих цілях. Таким чином, чиновник, так само як і агент, має мотив порушити свої зобов'язання перед державою.

Коли ж таке обопільне або одностороннє бажання призводить до корупційної угоді? Згідно Р. Клітгаарду [7). умовне рівняння корупції може бути таким: корупція = монополія + свобода дій - підзвітність. Монополія бюрократа на потрібну для фірми послугу і одночасно відсутність контролю над бюрократом призводять до угоди. Ця думка підтверджується в роботах [2, 8]. У державній (часто, отже, монопольної) організації деяка нечіткість інструкцій є звичайною практикою. Така нечіткість призводить до ситуацій, коли руки бюрократів виявляються "розв'язаними". Такого ж роду монополізм у приватній фірмі призводить до аналогічних наслідків. Але, згідно роботі Е.К. Банфілд [9], в якій докладно розглядається різниця між комерційною (business organization) і державною організацією і можливості корупції в них, в останній такі можливості набагато ширші. Це пов'язано з сильною роздробленістю влади в державній організації. Крім того, у зв'язку з нечіткістю меж повноважень бюрократа немає можливості контролювати правильність виконання його рішень, оскільки майже всьому може бути дано розумне і правдоподібне пояснення. Разом з тим службовець державної організації крім грошової вигоди може переслідувати інші цілі, наприклад, переобрання на новий термін. У цьому випадку відмова від хабарів і навіть демонстрування такої відмови може вважатися деяким еквівалентом самого хабара, як це показано Дж. Фехтінгером і Ф. Уірлом [8]. Цікаве відмінність цих двох видів організацій

полягає в наступному; вважається, що корупцію в державній організації необхідно знищувати будь-якими засобами, тоді як

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати