На головну

 Диплом - Проектування котельні - Технологія

Зміст

Введення

Загальна частина

Характеристика об'єкта

Кліматологічні дані

Визначення кількості споживачів теплоти. Графік річного витрати теплоти

Система і принципова схема теплопостачання

Розрахунок теплової схеми котельні

Підбір і розміщення основного та допоміжного обладнання

Тепловий розрахунок котлоагрегату

Аеродинамічний розрахунок теплодутьевого тракту

Спецчастина.

Розробка блочеой системи підігрівачів.

2.1 Вихідні дані водопостачання

2.2 Вибір схеми приготування води

2.3 Розрахунок обладнання водоподогревательной установки

2.4 Розрахунок мережевої установки

Техніко-економічна частина

3.1 Вихідні дані

3.2 Розрахунок договірної вартості будівельно-монтажних робіт

3.3 Визначення річних експлуатаційних витрат

3.4 Визначення річного економічного ефекту

4. ТМЗР

Монтаж секційних водонагрівачів

5. Автоматика

Автоматичне регулювання і теплотехнічний контроль котлоагрегату КЕ-25-14с

6. Охорона праці в будівництві

6.1 Охорона праці при монтажі енергетичного та технологічного обладнання в котельні

6.2 Аналіз і запобігання появи потенційних небезпек

6.3 Розрахунок стропів

7. Організація, планування і управління будівництвом

7.1 Монтаж котлоагрегатів

7.2 Умови початку виробництва робіт

7.3 Виробнича калькуляція витрат праці та заробітної плати

7.4 Розрахунок параметрів календарного плану

7.5 Організація будгенплану

7.6 Розрахунок техніко-економічних показників

8. Організація експлуатації та енергоресурсозберігання

Список літератури

Введення.

У наш складний час, з хворої кризової економікою будівництво нових промислових об'єктів пов'язане з великими труднощами, якщо взагалі будівництво можливо. Але в будь-який час, за будь-якої економічної ситуації існує цілий ряд галузей промисловості без розвитку яких неможливе нормальне функціонування народного господарства, неможливо забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов населення. До таких галузей і відноситься енергетика, яка забезпечує комфортні умови життєдіяльності населення як в побуті так і на виробництві.

Останні дослідження показали економічну доцільність збереження значної частки участі великих опалювальних котельних установок в покритті загального споживання теплової енергії.

Поряд з великими виробничими, виробничо-опалювальними котельнями потужністю в сотні тонн пари на годину або сотні МВт теплової навантаження встановлені велика кількість котелень агрегатами до 1 мВт і працюючих майже на всіх видах палива.

Однак якраз з паливом і існує найбільша проблема. За рідке і газоподібне паливо, яке постачається на Україну в основному з Росії у споживачів часто не вистачає коштів розплатитися. Тому й необхідно використовувати місцеві ресурси.

У даному дипломному проекті розробляється реконструкція виробничо-опалювальної котельні селища шахти "Кочегарка", яка використовує як паливо місцевий видобувається вугілля. У перспективі передбачається переведення котлоагрегатів на спалювання газу від дегазації газових викидів шахти, яка знаходиться на території збагачувальної фабрики. В існуючої котельні встановлені два парових котлоагрегату КЕ 25 14, служили для постачання паром підприємства шахти кочегарка, і водогрійні котли ТВГ-8 (2 котла) для опалення, вентиляції та гарячого водопостачання адміністративно-побутових будівель і житлового селища.

У зв'язку зі скороченням видобутку вугілля знизилися виробничі потужності вугледобувного підприємства, що призвело до скорочення в потребі пара. Це викликало реконструкцію котельні, яка полягає у використанні парових котлів КЕ-25 не тільки для виробничих цілей, а й для виробництва гарячої води на опалення, вентиляцію та гаряче водопостачання в спеціальних теплообмінниках.

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА

Проектована котельня знаходиться в місті Горлівці Донецької області на території шахти "Кочегарка".

Планування, розміщення будівель і споруд на проммайданчику збагачувальної фабрики виконані відповідно до вимог СНиП.

Розмір території проммайданчика в межах огорож - 12,66 га, площа забудови 52 194 м2.

Транспортна мережа району будівництва представлена ??залізними дорогами загального користування та автодорогами місцевого значення.

Рельєф місцевості рівнинний, з невеликими підйомами, у грунті переважає суглинок.

Джерелом водопостачання є фільтрувальна станція і канал Сіверський Донець-Донбас. Передбачено дублювання водоводу.

1.2. Кліматологічних ДАНІ І ГРУНТОВІ УМОВИ

Для даного району будівництва розрахункова зимова температура зовнішнього повітря для проектування опалення та вентиляції tзр = -23 ° С; ? = 88%. Розрахункова річна температура tлр = 27,6 ° С; ?р = 44%. Середня температура за опалювальний період tоср = -1,8 ° С Тривалість опалювального періоду становить 83 дні. [1]

Таблиця 1.1.

Тривалість стояння температур зовнішнього повітря протягом опалювального періоду.

 Температура зовнішнього повітря, ° С

 -29,9 ? -25

 -24,9 ? -20

 -19,9 ? -15

 -14,9 ? -10

 -9,9 ?

 -5

 -4,9 ?

0

 0,1 ? 0

 +5,1 ? +8

 Час стояння температур, ч. 8 53 161 382 665 1038 1340 673

 Всього, ч. 8 61 222 604 1269 2307 3647 4320

Снігова нормативне навантаження - 50кг / м2.

Вітрова нормативна навантаження - 45 кг / м2.

Глибина промерзання грунту по природної поверхні землі - 1 м.

Підставою для фундаментів служать суглинки. Умовне розрахунковий тиск на суглинок - 0,24МПа - (2,4кгс / см2). Грунтові води зустрічаються на глибині 2,5 ? 7,5 м від поверхні землі.

1.3. Визначення кількості потребілетей теплоти. Графік річного витрати теплоти.

Розрахункові витрати теплоти промисловими підприємствами визначаються за питомою нормам теплоспоживання на одиницю випущеної продукції або на одного працюючого по віда.м теплоносія (вода, пара). Витрати теплоти на опалення, вентиляцію та технологічні потреби наведені в таблиці 1.2. теплових навантажень.

Річний графік витрат теплоти будується в залежності від тривалості стояння зовнішніх температур, яка відображена в таблиці 1.2. даного дипломного проекту.

Максимальна ордината річного графіка витрати теплоти відповідає витраті тепла при зовнішній температурі повітря -23 ° С.

Площа, обмежена кривою і осями ординат, дає сумарний витрата теплоти за отопітельниф період, а прямокутник в правій частині графіка - витрата теплоти на гаряче водопостачання в літній час.

На підставі даних таблиці 1.2. розраховуємо витрати теплоти по споживачам для 4-х режимів: максимально-зимовий (tр. о. = - 23?C;); при середній температурі зовнішнього повітря за опалювальний період; при температурі зовнішнього повітря + 8?C; в літній період.

Розрахунок ведемо в таблиці 1.3. за формулами:

- Теплове навантаження на опалення та вентиляцію, МВт

QОВ = QРОВ * (tвн-tн) / (tвн-tр.о.)

- Теплове навантаження на гаряче водопостачання в літній період, МВт

QЛГВ = QРГВ * (tг-tхл) / (tг-tхз) * ?

де: QРОВ- розрахункова зимова теплове навантаження на опалення та вентиляцію при розрахунковій температурі зовнішнього повітря для проектування системи опалення. Приймаємо по табл. 1.2.

tВН- внутрішня температура повітря в опалювальному приміщенні, tВН = 18?С

QРГВ- розрахункова зимова теплове навантаження на гаряче водопостачання (табл. 1.2);

tн- поточна температура зовнішнього повітря, ° С;

tр.о.- розрахунково опалювальна температура зовнішнього повітря,

tг- температура гарячої водячи в системі гарячого водопостачання, tг = 65 ° С

tхл, tхз- температура холодної води влітку і взимку, tхл = 15 ° С, tхз = 5 ° С;

? - поправочний коефіцієнт на літній період, ? = 0,85

Таблиця 1.2

Теплові навантаження

 Вид теплової Витрата теплового навантаження, МВт Характеристика

 Навантаження Взимку Влітку теплоносія

 1.Отопленіе

 і вентиляція 15,86 -

 Вода 150/70 ° С

 Пар Р = 1,4 МПа

 2.Горячее водопостачання 1,36 За розрахунком

 3.Технологіческіе потреби 11,69 1,24 Пар Р = 1,44МПа

 ВСЬОГО 28,91 1,24 -

Таблиця 1.3.

Розрахунок річних теплових навантажень

 № п / п Вид навантаження Позначення Значення теплового навантаження при температурі МВт

 t р.о = -23 ° С

 t ср з.п. = -1,8?С

 t р.о = 8?С Літній

 1. Опалення та вентиляція

 Q ОВ 15,86 7,66 3,87 -

 2. Гаряче водопостачання

 Q ГВ 1,36 1,36 1,36 0,963

 3. Разом

 Q ОВ + ГВ 17,22 9,02 5,23 0,963

 4. Технологія

 Q ТИХ 11,69 11,69 1,24 1,24

 5.

 Всього

Q

 28,91

 20,71

 6,47

 2,203

За даними табл. 1.1. та 1.3. будуємо графік річних витрат теплового навантаження, представлений на рис .1.1.

1.4. СИСТЕМА І ПРИНЦИПОВА СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Джерелом теплопостачання є реконструюються котельня шахти. Теплоносій - пар і перегріта вода. Питна вода використовується тільки для систем гарячого водопостачання. Для технологічних потреб використовується пар Р = 0,6 МПа. Для приготування перегрітої води з температурою 150-70?С передбачається мережева установка, для приготування води з t = 65 ° С - установка гарячого водопостачання.

Система теплопостачання - закрита. Внаслідок відсутності безпосереднього водорозбору і незначною витоку теплоносія через нещільності з'єднань труб і устаткування закриті системи відрізняються високою постійністю кількості та якості ціркуліруемой в ній мережної води.

У закритих водяних системах теплопостачання воду з теплових мереж використовують тільки як греющую середовище для нагрівання в подогревателях поверхневого типу водопровідної води, що надходить потім в місцеву систему гарячого водопостачання. У відкритих водяних системах теплопостачання гаряча вода до водорозбірних приладів місцевої системи гарячого водопостачання надходить безпосередньо з теплових мереж.

На проммайданчику трубопроводи теплопостачання прокладаються по мостах і галереям і частково в непрохідних лоткові каналах типу Кл. Трубопроводи прокладають з пристроєм компенсації за рахунок кутів поворотів траси і П-подібних компенсаторів.

Трубопроводи прийняті із сталевих електрозварювальних труб з пристроєм теплоізоляції.

На аркуші 1 графічної частини дипломного проекту показаний генплан промплощадкп з розведенням теплових мереж до об'єктів споживання.

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com