На головну

 Методи аналізу ризиків інвестиційного проекту - Інвестиції

Зміст:

Введення ..................................... ................... ... ... ...... .. ... Стор.3

1. Ризики. Основні поняття. Класифікація .................. .. ... стор.4

2. Аналіз ризиків .................................... .. ........................ стор.6

2.1. Якісний аналіз ризиків ............................... ....... ...... Стор.7

2.2. Кількісний аналіз ризиків ......................... ....... ......... Стор.9

2.2.1. Імовірнісний аналіз ризиків .................................... стор.11

2.2.2. Експертний аналіз ризиків. ...... .. ................................. Стр.13

2.2.3. Аналіз показників граничного рівня ........................ стр.15

2.2.4. Аналіз чутливості проекту ........................... ... стор.17

2.2.5. Аналіз сценаріїв розвитку проекту ................... ......... .стр.19

Висновок ............................................................... ... стор.20

Практична частина ...................................................... стор.21

Введення.

Існування суспільства внаслідок невизначеності впливу випадкових факторів різного роду у всіх аспектах своєї діяльності схильна ризикам. У найбільш загальному вигляді ризик - це ймовірність зазнати втрат або збитки.

Інвестиційний ризик характеризує ймовірність виникнення непередбачених фінансових втрат, його рівень при оцінці визначається як відхилення очікуваних доходів від інвестування від середньої або розрахункової величини. Тому оцінка інвестиційних ризиків завжди пов'язана з оцінкою очікуваних доходів і їх втрат. Однак, оцінка ризику - процес суб'єктивний. Скільки б не існувало математичних моделей розрахунку кривої ризику і точної його величини, у кожному конкретному випадку інвестор сам має визначити ризик вкладень у дане підприємство.

Інвестиційна діяльність завжди здійснюється в умовах невизначеності, ступінь якої може сильно варіюватися. Наприклад, в момент придбання нових основних засобів ніколи не можна точно передбачити економічний ефект цієї операції. Тому нерідко рішення приймаються на інтуїтивній логічній основі, але, тим не менш, вони повинні підкріплюватися економічним розрахунком.

Визначення інвестиційних можливостей є відправною точкою для діяльності, пов'язаної з інвестуванням. У кінцевому рахунку, це може стати початком мобілізації інвестиційних коштів.

Таким чином, основне завдання інвестицій - принести інвесторові передбачуваний дохід при мінімальному рівні ризику.

1. Ризики. Основні поняття та їх класифікація.

Ризик - потенційна, чисельно вимірна можливість несприятливих ситуацій і пов'язаних з ними наслідків у вигляді: втрат, шкоди, збитків, наприклад - очікуваного прибутку, доходу або майна, грошових коштів і у зв'язку з невизначеністю, тобто з випадковим зміною умов економічної діяльності, несприятливими , у тому числі форс-мажорними, обставинами, загальним падінням цін на ринку; можливість отримання непередбачуваного результату залежно від прийнятого господарського рішення, дії. Можливість ризиків- це ймовірність того, що в результаті ухвалення рішення відбудуться втрати підприємства, тобто ймовірність небажаного результату. Імовірність означає можливість отримання певного результату.

Проектні ризики - це сукупність ризиків, що загрожують реалізації інвестиційного проекту або здатних знизити ефективність (комерційну, економічну, бюджетну, соціальну і т.д.).

Види інвестиційних ризиків різноманітні. Наприклад одна з можливих класифікацій:

1) По сферам прояви:

- Економічний,

- Політичний,

- Соціальний,

- Екологічний,

- Інших видів.

2) За формами інвестування:

- Реального інвестування,

- Фінансового інвестування,

3) За джерелами виникнення:

- Систематичний (або ринковий).

- Несистематичний (або специфічний).

В окремих джерелах також виділяють такі ризики, як:

ризик, пов'язаний з галуззю виробництва, - вкладення у виробництво товарів народного споживання в середньому менш ризиковані, ніж у виробництво, скажімо, устаткування;

управлінський ризик, тобто пов'язаний з якістю управлінської команди на підприємстві;

тимчасової ризик (чим більше термін вкладення грошей у підприємство, тим більше ризику);

комерційний ризик (пов'язаний з показниками розвитку даного підприємства і терміном його існування).

Класифікація ризиків - якісний опис ризиків за різними ознаками.

КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ПРОЕКТУ

 ЗОВНІШНІ НЕПЕРЕДБАЧУВАНІ ПОДІЇ ЗОВНІШНІ ПЕРЕДБАЧУВАНІ (АЛЕ невизначеності) ПОДІЇ ВНУТРІШНІ нетехнічних ПОДІЇ ВНУТРІШНІ ТЕХНІЧНІ ФАКТОРИ ЮРИДИЧНІ І ПРАВОВІ ЧИННИКИ

 Непередбачене втручання органів державного регулювання:

 -стандарти і норми;

 -експорт;

 -ценообразованіе;

 -екологія.

 Стихійні лиха. Несподівані зовнішні впливи:

 -екологічні;

 -Соціальні;

 -Економічні;

 -Технічні.

 Невизначені обставини і невдачі:

 -політична нестабільність;

 -банкрутство;

 -порушення контрактів.

 Ринкові ризики через зміни:

 -Джерела і вартості сировини;

 -Запитала;

 -конкуренція;

 -ринкова цін;

 -побажання покупців.

 Експлуатація:

 -Необхідність супроводу;

 -Відповідність проекту.

 Валютний курс.

 Інфляція.

 Податкова система.

 Соціальні та екологічні фактори.

 Зрив графіків робіт:

 -зміна рішень;

 -нестача робочої сили;

 -забастовкі;

 -затримка поставок;

 -непередбачені умови на майданчику;

 -помилки в проекті;

 -зміна вимог замовника;

 -нереальність планів;

 -недоделкі;

 -зміна керівництва.

 Переривання фінансування.

 Перевищення витрат через:

 -виконавець;

 -постачальників;

 -замовниками.

 Зміна технологій.

 Виробництво робіт:

 -якість;

 -продуктивність;

 -надійність.

 Проектування:

 -Відповідність технічним умовам;

 -ймовірність змін;

 -технологічность.

 Технологічні ризики.

 Ліцензії.

 Патентні права.

 Помилки контрактів.

 Зовнішні позови.

 Форс-мажор.

2. Аналіз ризиків.

Аналіз ризиків - процедури виявлення чинників ризиків і оцінки їх значимості, по суті, аналіз ймовірності того, що відбудуться певні небажані події та негативно вплинуть на досягнення цілей проекту. Аналіз ризиків включає оцінку ризиків і методи зниження ризиків або зменшення пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

На першому етапі проводиться виявлення відповідних факторів і оцінка їх значимості. Призначення аналізу ризиків - дати потенційним партнерам необхідні дані для прийняття рішень про доцільність участі в проекті і вироблення заходів по захисту від можливих фінансових втрат.

Аналіз ризиків можна підрозділити на два взаємно доповнюють один одного види: якісний і кількісний. Якісний аналіз має на меті визначити (ідентифікувати) чинники, області та види ризиків. Кількісний аналіз ризиків повинен дати можливість чисельно визначити розміри окремих ризиків і ризику проекту в цілому.

Оцінка ризиків - це визначення кількісним або якісним способом величини (ступеня) ризиків. Слід розрізняти якісну і кількісну оцінку підприємницького ризиків.

Якісна оцінка може бути порівняно простий, її головне завдання -визначити можливі види ризиків, а також фактори, що впливають на рівень ризиків при виконанні певного виду діяльності.

Кількісна оцінка ризиків визначається через:

а) ймовірність того, що отриманий результат виявиться менше необхідного значення (планованого, планованого, прогнозованого);

б) твір очікуваного збитку на ймовірність того, що цей збиток відбудеться.

2.1. Якісний аналіз ризиків.

Одним з напрямків аналізу ризиків інвестиційного проекту є якісний аналіз або ідентифікація ризиків.

Слід зазначити, що якісний аналіз інвестиційних ризиків передбачає кількісний його результат, т. Е. Процес проведення якісного аналізу проектних ризиків повинен включати не тільки опис конкретних видів ризиків цього проекту, виявлення можливих причин їх виникнення, аналізу передбачуваних наслідків їх реалізації та пропозицій щодо мінімізації виявлених ризиків, а й вартісну оцінку всіх цих мінімізують ризики конкретного проекту заходів.

Якісний аналіз проектних ризиків проводиться на стадії розробки бізнес-плану, а обов'язкова комплексна експертиза інвестиційного проекту дозволяє підготувати велику інформацію для аналізу його ризиків.

Першим кроком ідентифікації ризиків є конкретизація класифікації ризиків стосовно до проекту, що розробляється.

Сенс класифікації ризиків полягає в тому, що для аналізу, оцінки і, врешті-решт, управління ризиками спочатку необхідно ідентифікувати можливі ризики стосовно до конкретного проекту, тоді як така важлива робота, як пошук причин їх виникнення або опис можливих наслідків їх здійснення, розробка компенсуючих або мінімізують ризики заходів та отримання повної вартісної оцінки всіх показників, може проводитися на наступних етапах.

У теорії ризиків розрізняють поняття чинника (причини), виду ризиків і виду втрат (збитків) від настання ризикових подій.

Під факторами (причинами) ризиків розуміють такі незаплановані події, які можуть потенційно здійснитися і надати отклоняющее во.) Дію на намічений хід реалізації проекту, або деякі умови, що викликає невизначеність результату ситуації. При цьому деякі із зазначених зі бутті можна було передбачити, а інші не представлялося можливим передбачити.

Такими факторами можуть бути безпосередньо господарська діяльність; діяльність самого підприємця; недолік інформації про стан зовнішнього середовища, що впливає на результат проектної діяльності.

Основні фактори ризиків для інвестиційних проектів включають:

- Помилки у проектно-кошторисній документації;

- Недостатню кваліфікацію фахівців;

- Форс-мажорні обставини (природні, економічні, політичні);

- Порушення термінів поставок;

- Низька якість вихідних матеріалів, комплектації, технологічних процесів, продукції та ін .;

- Порушення умов контрактів, розрив контракту.

Основними результатами якісного аналізу ризиків є:

-виявлення конкретних ризиків проекту і породжують їх причин,

-аналіз і вартісний еквівалент гіпотетичних наслідків можливої ??реалізації зазначених ризиків,

-пропозицію заходів щодо мінімізації збитку і, нарешті, їх вартісна оцінка.

Крім того, на цьому етапі визначаються граничні значення (мінімум і максимум) можливої ??зміни всіх факторів (змінних) проекту, що перевіряються на ризики.

2.2. Кількісний аналіз ризиків.

Математичний апарат аналізу ризиків спирається на методи теорії ймовірностей, що обумовлено імовірнісним характером невизначеності та ризиків. Завдання аналізу ризиків поділяються на три типи:

- Прямі, в яких оцінка рівня ризиків відбувається на підставі апріорі відомою ймовірнісної інформації;

- Зворотні, коли задається прийнятний рівень ризиків і визначаються значення (діапазон значень) вихідних параметрів з урахуванням встановлюваних обмежень на один або кілька варійованих вихідних параметрів;

- Завдання дослідження чутливості, стійкості результативних, критеріальних показників по відношенню до варіювання вихідних параметрів (розподілу ймовірностей, областей зміни тих чи інших величин і т. І.). Це необхідно у зв'язку з неминучою неточністю вихідної інформації і відображає ступінь достовірності отриманих при аналізі проектних ризиків результатів.

Аналіз проектних ризиків проводиться на основі математичних моделей прийняття рішень і поведінки проекту, основними з яких є:

- Стохастичні (ймовірні) моделі;

- Лінгвістичні (описові) моделі;

- Нестохастические (ігрові, поведінкові) моделі.

Характеристика найбільш використовуваних методів аналізу ризиків.

 Метод

 Характеристика методу

 Імовірнісний аналіз

 Припускають, що побудова та розрахунки за моделлю здійснюються відповідно до принципів теорії ймовірностей, тоді як у випадку вибіркових методів все це робиться шляхом розрахунків за вибірками Імовірність виникнення втрат визначається на основі статистичних даних попереднього періоду з встановленням області (зони) ризиків, достатності інвестицій, коефіцієнта ризиків (відношення очікуваного прибутку до обсягу всіх інвестицій по проекту).

 Експертний аналіз ризиків Метод застосовується у разі відсутності або недостатнього обсягу вихідної інформації та полягає у залученні експертів для оцінки ризиків. Відібрана група експертів оцінює проект і його окремі процеси за ступенем ризиків

 Метод аналогів Використання бази даних здійснених аналогічних проектів для перенесення їх результативності на розроблюваний проект, такий метод використовується, якщо внутрішнє і зовнішнє середовище проекту та його аналогів має досить збіжність за основними параметрами.

 Аналіз показників граничного рівня Визначення ступеня стійкості проекту по відношенню до можливих змін умов його реалізації

 Аналіз чутливості проекту Метод дозволяє оцінити, як змінюються результуючі показники реалізації проекту при різних значеннях заданих змінних, необхідних для розрахунку

 Аналіз сценаріїв розвитку проекту Метод передбачає розробку кількох варіантів (сценаріїв) розвитку проекту та їх порівняльну оцінку. Розраховуються песимістичний варіант (сценарій) можливої ??зміни змінних, оптимістичний і найбільш імовірний варіант.

 Метод побудови дерев рішень проекту Передбачає покрокове розгалуження процесу реалізації проекту з оцінкою ризиків, витрат, збитків і вигод

 Імітаційні методи Базуються на покроковому знаходженні значення результуючого показника за рахунок проведення багаторазових досвідчений з моделлю. Основні їх переваги - прозорість всіх розрахунків, простота сприйняття та оцінки результатів аналізу проекту всіма учасниками процесу планування. В якості одного із серйозних недоліків цього способу необхідно вказати істотні витрати на розрахунки, пов'язані з великим обсягом вихідної інформації.

2.2.1. Імовірнісний аналіз.

Імовірнісні методи грунтуються на знанні кількісних характеристик ризиків, супроводжуючих реалізацію аналогічних проектів, і обліку специфіки галузі, політичної та економічної ситуації. В рамках імовірнісних методів можна проаналізувати і оцінити окремі види інвестиційних ризиків. У той же час два інших методу - визначення критичних точок і аналіз чутливості - дають лише загальне уявлення про стійкість проекту до змін закладених у нього параметрів.

Ризик, пов'язаний з проектом, характеризується трьома чинниками: подія, пов'язана з ризиком; ймовірність ризиків; сума, що піддається ризику. Щоб кількісно оцінити ризики, необхідно знати всі можливі наслідки прийнятого рішення і ймовірність наслідків цього рішення. Виділяють два методи визначення ймовірності:

1) Об'єктивний метод визначення ймовірності заснований на обчисленні частоти, з якою відбуваються деякі події. Частота при цьому розраховується па основі фактичних даних. Так, наприклад, частота виникнення деякого рівня втрат А в процесі реалізації інвестиційного проекту може бути розрахований за формулою: f (A) = n (A) / n, де f - частота виникнення деякого рівня втрат; n (A) - число випадків настання цього рівня втрат; n - загальне число випадків у статистичній вибірці, що включає як успішно здійснені, так і невдалі інвестиційні проекти.

При імовірнісних оцінках ризиків у разі відсутності достатнього обсягу інформації для обчислення частот використовуються показники суб'єктивної ймовірності, т. Е. Експертні оцінки.

2) Суб'єктивна ймовірність є припущенням щодо певного результату, що грунтується на судженні або особистому досвіді оцінює, а не на частоті, з якою подібний результат був отриманий в аналогічних умовах.

Важливими поняттями, застосовуються в вероятностном аналізі ризиків є поняття альтернативи, стану середовища, результату.

Альтернатива - це послідовність дій, спрямованих на вирішення деякої проблеми. Приклади альтернатив: купувати чи не купувати нове обладнання, рішення про те, який з двох верстатів, різняться але характеристикам, слід придбати; чи варто впроваджувати у виробництво новий продукт і т. д.

Стан середовища - ситуація, на яку особа, яка приймає рішення (у нашому випадку - інвестор), не може впливати (наприклад, сприятливий чи несприятливий ринок, кліматичні умови і т. Д.).

Результати (можливі події) виникають у випадку, коли альтернатива реалізується у певному стані середовища. Це якась кількісна оцінка, показує наслідки певної альтернативи при певному стані середовища (наприклад, величина прибутку, величина врожаю і т. Д.).

2.2.2. Експертний аналіз ризиків.

Експертний аналіз ризиків застосовують на початкових етапах роботи з проектом у випадку, якщо обсяг вихідної інформації є недостатнім для кількісної оцінки ефективності (похибка результатів перевищує 30%) і ризиків проекту.

Достоїнствами експертного аналізу ризиків є: відсутність необхідності в точних вихідних даних і дорогих програмних засобах, можливість проводити оцінку до розрахунку ефективності проекту, а також простота розрахунків. До основних недоліків слід віднести: труднощі в залученні незалежних експертів і суб'єктивність оцінок.

Експерти, що залучаються для оцінки ризиків, повинні:

- Мати доступ до всієї наявної в розпорядженні розробника інформації про проект;

- Мати достатній рівень креативності мислення;

- Володіти необхідним рівнем знань у відповідній предметній області;

- Бути вільними від особистих переваг щодо проекту;

- Мати можливість оцінювати будь-яке число ідентифікованих ризиків.

Алгоритм експертного аналізу ризиків має наступну послідовність:

§ по кожному виду ризиків визначається граничний рівень, прийнятний для організації, що реалізує даний проект. Граничний рівень ризиків визначається за стобальною шкалою;

§ встановлюється, при необхідності, диференційована оцінка рівня компетентності експертів, що є конфіденційною. Оцінка виставляється але десятибальною шкалою;

§ ризики оцінюються експертами з погляду ймовірності настання ризикового події (в частках одиниці) і небезпеки даних ризиків для успішного завершення проекту (за стобальною шкалою).

§ оцінки, проставлені експертами за кожним видом ризиків, зводяться розробником проекту в таблиці. У них визначається інтегральний рівень по кожному виду ризиків.

§ порівнюються інтегральний рівень ризиків, отриманий у результаті експертного опитування, і граничний рівень для даного виду ризику і виноситься рішення про прийнятність даного виду ризику для розробника проекту.

§ у випадку, якщо прийнятий граничний рівень одного або декількох видів ризиків нижче отриманих інтегральних значень, розробляється комплекс заходів, спрямованих на зниження впливу виявлених ризиків на успіх реалізації проекту, і здійснюється повторний аналіз ризиків.

2.2.3. Аналіз показників граничного рівня.

Показники граничного рівня характеризують ступінь стійкості проекту по відношенню до можливих змін умов його реалізації. Основним показником цієї групи є точка беззбитковості (break-even point) - рівень фізичного обсягу продажу протягом розрахункового періоду часу, при якому виручка від реалізації продукції збігається з витратами виробництва.

Визначення критичних точок зазвичай зводиться до розрахунку так званої «точки беззбитковості». Для цього розраховується такий рівень виробництва і реалізації продукції, при якому чиста поточна вартість проекту (NPV) дорівнює нулю, тобто проект не приносить ні прибутку, ні збитку. Чим нижче буде цей рівень, тим більш імовірно, що даний проект буде життєздатний в умовах зниження попиту, і тим нижче буде ризик інвестора.

Для підтвердження стійкості проекту необхідно, щоб значення точки беззбитковості було менше значень номінальних обсягів виробництва і продажів. Чим далі від них значення точки беззбитковості (у процентному відношенні), тим стійкіше проект. Проект зазвичай визнається стійким, якщо значення точки беззбитковості не перевищує 75% від номінального обсягу виробництва.

Точка беззбитковості визначається за формулою: TБ = 3c / (Ц-3v), де Зс - постійні витрати, розмір яких безпосередньо не пов'язав з обсягом виробництва продукції (руб.); Ц - ціна за одиницю продукції (грн.); 3v - змінні витрати, величина яких змінюється зі зміною обсягу виробництва продукції (грн. / Од.).

Обмеження, які повинні дотримуватися при розрахунку точки беззбитковості

1. Обсяг виробництва дорівнює обсягу продажів,

2. Постійні витрати однакові для будь-якого обсягу виробництва,

3. Змінні витрати змінюються пропорційно обсягу виробництва,

4. Ціна не змінюється протягом періоду, для якого визначається точка беззбитковості,

5. Ціна одиниці продукції і вартість одиниці ресурсів залишаються постоян ними,

6. У разі розрахунку точки беззбитковості для декількох найменувань про дукції, співвідношення між обсягами виробленої продукції повинно залишаюсь ся незмінним.

Рівень резерву прибутковості (РП) як частки від планованого обсягу про даж (ОП) визначається за формулою:

РП = (ВП - ТБ) / ОП

Графічне представлення точки беззбитковості.

Сукупні доходи

Сукупні витрати

Точка беззбитковості

Постійні витрати

Показник точки беззбитковості дозволяє визначити:

- Необхідний обсяг продажів, що забезпечує отримання прибутку;

- Залежність прибутку підприємства від зміни ціни;

- Значення кожного продукту в частці покриття загальних витрат.

Показник точки беззбитковості слід використовувати при:

- Запровадження у виробництво нового продукту;

- Модернізації виробничих потужностей;

- Створенні нового підприємства;

- Зміні виробничої або адміністративної діяльності підприємства.

Приклад см. В Практичної частини.

2.2.4. Аналіз чутливості проекту.

Аналіз чутливості (sensitivity analysis) полягає в оцінці впливу зміни вихідних параметрів проекту на його кінцеві характеристики, як яких, зазвичай, використовується внутрішня норма прибутку або NPV. Техніка проведення аналізу чутливості полягає у зміні вибраних параметрів в певних межах, за умови, що інші параметри залишаються незмінними. Чим більше діапазон варіації параметрів, при якому NPV або норма прибутку залишається позитивною величиною, тим стійкіше проект.

Аналіз чутливості проекту дозволяє оцінити, як змінюються результуючі показники реалізації проекту при різних значеннях заданих змінних, необхідних для розрахунку. Цей вид аналізу дозволяє визначити найбільш критичні змінні, які найбільшою мірою можуть вплинути на здійсненність і ефективність проекту.

В якості варійованих вихідних змінних приймають:

- Обсяг продажів;

- Ціну за одиницю продукції;

- Інвестиційні витрати або їх складові;

- Графік будівництва;

- Операційні витрати або їх складові;

- Термін затримок платежів:

- Рівень інфляції;

- Відсоток за позиками, ставку дисконту та ін.

В якості результуючих показників реалізації проекту можуть виступати:

-Показники ефективності (чистий дисконтований дохід, внутрішня норма прибутковості, індекс прибутковості, термін окупності, рентабельність інвестицій),

-щорічні показники проекту (балансовий прибуток, чистий прибуток, сальдо накопичених реальних грошей).

При відносному аналізі чутливості порівнюється відносний вплив вихідних змінних (при їх зміні на фіксовану величину, наприклад, на 10%) на результуючі показники проекту. Цей аналіз дозволяє визначити найбільш істотні для проекту вихідні змінні; їх зміна повинна контролюватися в першу чергу.

Абсолютний аналіз чутливості дозволяє визначити чисельну відхилення результуючих показників при зміні значень вихідних змінних. Значення змінних, відповідні нульовим значенням результуючих показників, відповідають розглянутим вище показниками граничного рівня.

Результати аналізу чутливості наводяться в табличній або графічній формах. Остання є більш наочною і повинна застосовуватися в презентаційних цілях.

Недолік методу: не завжди аналіз чутливості правомірний т.к. зміна однієї змінної, необхідної для розрахунку може спричинити зміну іншої, а цей метод однофакторний.

Приклад см. В Практичної частини.

2.2.5. Аналіз сценаріїв розвитку проекту.

Аналіз сценаріїв розвитку проекту дозволяє оцінити вплив на проект можливого одночасного зміни декількох змінних через ймовірність кожного сценарію. Цей вид аналізу може виконуватися як за допомогою електронних таблиць (наприклад, Microsoft Excel версії не нижче 4.0), так і з застосуванням спеціальних комп'ютерних програм, що дозволяють використовувати методи імітаційного моделювання.

У першому випадку формуються 3-5 сценаріїв розвитку проекту. Кожному сценарієм повинні відповідати:

- Набір значень вихідних змінних,

- Розраховані значення результуючих показників,

- Деяка ймовірність настання даного сценарію, обумовлена ??експертному шляхом.

У результаті розрахунку визначаються середні (з урахуванням ймовірності настання кожного сценарію) значення результуючих показників.

Висновок.

Загальна результативність аналізу проектних ризиків може бути оцінена таким чином:

Переваги методів:

1. Вдосконалює рівень прийняття рішень по малоприбутковою проектам. Проект з малим значенням NPV може бути прийнятий, у випадку якщо аналіз ризиків встановить, що шанси отримати задовільний дохід перевершують ймовірність неприйнятних збитків.

2. Допомагає ідентифікувати виробничі можливості. Аналіз ризиків допомагає заощадити гроші, витрачені на отримання інформації, витрати на отримання якої перевершують витрати невизначеності.

3. Висвітлює сектора проекту, що вимагають подальшого дослідження і управляє збором інформації.

4. Виявляє слабкі місця проекту і дає можливість внести поправки.

5. Передбачає невизначеність і можливі відхилення факторів від базових рівнів. У зв'язку з тим, що присвоєння розподілів і грані]! варіювання змінних несе відтінок суб'єктивізму, необхідно критично підходити навіть до результатів аналізу ризиків.

Складність застосування методів:

Аналіз ризиків передбачає якісні моделі проектного оцінювання. Якщо модель неправильна, то результати аналізу ризиків також будуть вводити в оману.

Приклад см. В Практичної частини.

Практична частина.

Приклад 1: Сценарії розвитку проекту.

 Сценарії Імовірність NPV (млн. Руб.) NPV з урахуванням ймовірності (млн. Руб.)

 "Оптимістичний" 0.1 100 10

 "Нормальний" 0.5 80 40

 "Песимістичний" 0.4 50 20

 Всього 1 - 70

Приклад 2: Розрахунок точки беззбитковості підприємства.

 № Найменування статті

 Продукт

 «А» Продукт «Б» Продукт «В» Разом

 1 Обсяг продажів, млн. Руб. 100 200 700 1000

 2 Частка в обсязі продажів,% 20 жовтня 70100

 3 Ціна за одиницю, тис. Руб. 2 5 10 -

 4 Змінні витрати, млн. Руб. 40120380540

 5 Дохід, млн. Руб. 60 80320460

 6 Рівень доходу від обсягу продажів,% - - - 46

 7 Постійні витрати, млн. Руб. - - - 200

 8 Точка беззбитковості для виробництва в цілому, млн. Руб. - - 434

 9 Точка беззбитковості за видами продукції, млн. Руб. 43,4 86,8 303,8 434

 10 Точка беззбитковості за видами продукції, штук 21700 17360 30380 -

Приклад 3: Аналіз чутливості інвестиційного проекту.

 Визначення рейтингу чинників проекту, що перевіряються на ризики

 Змінна (x) Зміна x,% Зміна NPV,% Відношення% змін NPV до% змін x Рейтинг

 Ставка відсотка

 Оборотний капітал

 Залишкова вартість

 Змінні витрати

 Обсяг продажів

 Ціна реалізації

2

1

3

5

2

6

5

2

6

 15

8

9

 2,5

2

2

3

4

 1,5

3

4

4

2

1

5

 Показники чутливості та прогнозованості змінних в проекту

 Змінна (x) Чутливість Рейтинг

 Обсяг продажів

 Змінні витрати

 Ставка відсотка

 Оборотний капітал

 Залишкова вартість

 Ціна реалізації

 Висока

 Висока

 Середня

 Середня

 Середня

 Низька

 Низька

 Висока

 Середня

 Середня

 Висока

 Низька

Список літератури.

1. І.І. Мазур, В.Д. Шапіро "Project Management", вид. "Вища школа", 2001 р

2. Н.В. Хохлов "Управління ризиком", вид. ЮНИТИ, 1999

3. І.В. Липсиц "Інвестиційний проект: методи підготовки й аналізу", вид. БЕК, 1999

4. В.В. Ковальов "Методи оцінки інвестиційних проектів" вид. Фінанси і статистика, 1998

5. Г. Бірман, С. Шмідт "Економічний аналіз інвестиційних проектів" вид. ЮНИТИ, 1999

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com