На головну

 Аналіз ефективності вкладень коштів у РКО - Інвестиції

Зміст.

стр.

Введення. 3

Глава 1. Функціонування ринку РКО. 4

Учасники ринку. 4

Процедура торгів. 4

Первинне розміщення (аукціон). 4

Вторинні торги. 5

Погашення. 5

Документообіг. 5

Звіти, надані біржею. 5

Звіти, надані Дилерами. 5

Глава 2. Завдання Дилера на ринку РКО. 7

Ведення бек-офісу. 7

Оптимізація вкладень власних коштів. 7

Управління коштами інвесторів. 7

Виконання доручень Інвесторів. 8

Аналіз ефективності вкладень. 8

Глава 3. Завдання формування і ведення власного

портфеля облігацій Дилера. 9

Формування портфеля облігацій. 9

Ліквідність портфеля. 9

Період інвестування. 9

Інвестування з метою максимізації доходу. 10

Безризикове інвестування. 10

Аналіз ефективності вкладень коштів у РКО. 11

Постановка завдання. 11

Метод рішення. 11

Економічна інтерпретація методу. 13

Економічна інтерпретація отриманих результатів. 14

Застосування результатів дослідження для побудови методів ефективного управління портфелем облігацій. 14

Висновок. 16

Список літератури. 17

Додатки. 19

Додаток № 1. Програма автоматизації обліку РКО. 19

Додаток 1.1. Керівництво користувача. 19

Додаток 1.2. Текст програми. 21

Додаток № 1.3. Журнал оборотів. 64

Додаток № 1.4. Журнал особового обліку. 65

Додаток № 1.5. Меморіальний ордер. 66

Додаток № 1.6. Звіт інвестору про здійснені угоди. 67

Додаток № 1.7. Структура пртфеля в розрізі по паперах. 68

Додаток № 1.8. Структура портфеля узагальнена. 69

Додаток № 1.9. Біржова інформація. 70

Додаток № 1.10. Щотижневий звіт в депозитарій. 71

Додаток № 1.11. Щомісячний звіт в депозитарій. 72

Додаток № 2. Програма аналізу ефективності вкладень в РКО. 73

Додаток 2.1. Текст програми. 73

Додаток № 2.2. Діаграма порівняння прибутковості портфеля та ринку. 82

Додаток № 2.3. Діаграма порівняння індексу портфеля і ринку. 83

Додаток № 3. Вхідні статистичні дані. 84

Додаток 3.1. Інформація про папери. 84

Додаток 3.2. Інформація про угоди. 85

Додаток 3.3. Інформація про рухи грошових коштів. 91

Додаток 3.4. Біржова інформація. 93Введеніе.

Республіканські короткострокові бескупонние облігації (РКО) випускаються Міністерством Фінансів Республіки Татарстан. Ринок РКО існує з 1995 року. За три роки він став найважливішим сегментом в економіці Татарстану, порівнянний за обсягом запозичень з ринком міжбанківських кредитів та іноземної валюти.

Гарантом надійності вкладень в РКО є Уряд РТ. РКО - ліквідний і найбільш дохідний інструмент фінансового ринку. Прибутковість по РКО вище, ніж по банківських вкладах і депозитними сертифікатами, а також державних цінних паперів. Маючи пільгове оподаткування, РКО є найбільш привабливим вкладенням вільних фінансових ресурсів.

Вкладати кошти в РКО можуть як юридичні, так і фізичні особи. Дохід за цими облігаціями виходить від різниці між ціною купівлі та продажу, тобто дисконт.

РКО звертаються в бездокументарній формі та обліковуються записами по рахунках депо. Продаж і купівля виробляється на фондовій біржі. У зв'язку з цим виникає завдання обліку операцій з РКО як з боку біржі, так і з боку організацій-інвесторів.

На даному сегменті фондового ринку можна робити як короткострокові спекулятивні операції, так і довгострокові вкладення вільних власних або позикових коштів. Таким чином, актуальною є задача оцінки ефективності вкладень в РКО.

У даній дипломній роботі вирішуються два завдання:

1. Автоматизація обліку операцій з РКО;

2. Оцінка ефективності вкладень в РКО.

На основі результатів другого завдання можна буде зробити деякі висновки для оптимізації прийняття рішень при вкладенні в бескупонние облігаціі.Глава 1. Функціонування ринку РКО.

Республіканські короткострокові облігації звертаються на Волзько-Камськой біржі (ВКБ) за допомогою проведення електронних торгів. У функціонуванні ринку РКО можна виділити наступні моменти:

1. Учасники ринку.

2. Процедура торгів.

3. Документообіг.

Учасники ринку.

Учасники ринку поділяються на дві категорії: Дилери та інвестори.

Дилер - будь-яка юридична особа, професійним учасником ринку цінних паперів, що уклала договір на виконання функцій з обслуговування операцій з облігаціями з комунальним підприємством "Дирекція по роботі з цінними паперами". Дилер може укладати угоди з РКО від свого імені і за свій рахунок, а також може виконувати функції фінансового брокера при укладанні угод від свого імені за рахунок і за дорученням інвестора.

Інвестор - будь-яка юридична або фізична особа, що уклала з Дилером договір брокерського обслуговування на ринку РКО. Інвестор може купувати облігації тільки через Дилерів, сплачуючи при цьому комісію.

Процедура торгів.

В ході торгів РКО проходять такі етапи:

Первинне розміщення;

Вторинні торги;

Погашення.

Первинне розміщення (аукціон).

Аукціон - це первинне розміщення облігацій, що проводиться Організатором (Комунальне підприємство "Дирекція по роботі з цінними паперами", агент Міністерства фінансів РТ з обслуговування випусків облігацій) за дорученням Міністерства фінансів Республіки Татарстан. Вони проводяться за спеціальним графіком. Дата аукціону, граничний обсяг випуску, місце і час проведення аукціону оголошуються Організатором. Контрагентами у цій процедурі є Міністерство Фінансів з одного боку, і Дилери - інший. У ході аукціону Дилери подають заявки на купівлю облігацій. Після подачі всіх заявок до встановленого часу, Міністерство Фінансів встановлює ціну відсікання - мінімальна ціна, за якою він готовий продати облігації. Всі заявки, подані вище ціни відсікання, задовольняються, заявки, подані з більш низькою ціною, не задовольняються.

Вторинні торги.

Обіг облігацій на вторинних торгах здійснюється у формі угод купівлі-продажу через Торгову систему (організація, уповноважена на підставі договору з Міністерством фінансів РТ і двосторонніх договорів з Дилерами забезпечувати процедуру укладання угод купівлі-продажу шляхом надання технічних засобів). Контрагентами у цій процедурі виступають Дилери. Дилери вводять в Торгову систему за допомогою робочих терміналів заявки на покупку або продаж облігацій. Якщо ціни заявок збігаються, то вони задовольняються, тобто угода вважається здійсненою.

Погашення.

Погашення облігацій здійснюється в певний день Міністерством Фінансів за номінальною вартістю.

Документообіг.

РКО звертаються в електронній формі. Облік за ним ведеться за допомогою записів на рахунках депо, відкритих в Волзько-Камськой трастової компанії (ВКТК). У зв'язку з цим виникають питання відображення обліку операцій в документальній формі. В ході звернення РКО можна виділити наступні типи документів:

Звіти, надані біржею;

Звіти, надані Дилерами.

Звіти, надані біржею.

По завершенні торгів біржа надає кожному Дилерові наступні документи:

Біржова інформація;

Виписка з протоколу торгів;

Зобов'язання Дилера за підсумками торгів;

Виписка з реєстру угод.

Звіти, надані Дилерами.

У процесі участі в торгах Дилери зобов'язані надавати такі документи біржі:

Щотижневий звіт;

Щомісячний звіт;

Інші документи, необхідні для допуску Дилера до торгів.

Після здійснення угоди купівлі-продажу за дорученням Інвестора, Дилер зобов'язаний надати Інвестору звіт про зроблену угоду у формі, встановленій в договорі з брокерського обслуговування та виписку з рахунку депо. Дилер також може надати біржову інформацію і надавати консультаційні послуги.

Глава 2. Завдання Дилера на ринку РКО.

Будучи активним учасником ринку РКО, Дилер стикається з наступними завданнями:

1. Ведення бек-офісу;

2. Оптимізація вкладень власних коштів;

3. Управління коштами Інвесторів;

4. Виконання доручень Інвесторів;

5. Аналіз ефективності вкладень.

Ведення бек-офісу.

Бек-офіс - система електронного обліку операцій з цінними паперами. Він включає в себе дуже широкий спектр функціональних питань:

Ведення журналу особового обліку та журналу оборотів (Додаток № 1.3, 1.4);

Формування та друк меморіальних ордерів (Додаток №1.5);

Формування та друк звітів Інвесторам (Додаток №1.6);

Формування та друк власного портфеля Дилера (Додаток № 1.7, 1.8);

Формування та друк біржової інформації (Додаток №1.9);

Формування та друк щотижневого і щомісячного звітів (Додаток №1.10, 1.11).

Всі перераховані завдання реалізовані в представленій програмі автоматизованого обліку операцій з РКО.

Оптимізація вкладень власних коштів.

Під оптимізацією вкладень власних коштів розуміється створення портфеля облігацій, який задовольняв би поставленої інвестиційної або спекулятивної завданню.

Для формування портфеля можна виходити з наступних факторів:

Ліквідність;

"Час життя";

Одержання найбільшого доходу;

Використання РКО в заставних операціях для отримання міжбанківських кредитів.

Управління коштами інвесторів.

Дилер може сам управляти коштами Інвесторів, якщо було укладено договір трастового обслуговування. При цьому він може брати комісію як з окремою угоди, так і з доходу, отриманого Інвестором. В даному випадку актуальним є завдання оптимального управління портфелем Інвестора та оцінка ефективності діяльності Дилера.

Виконання доручень Інвесторів.

Дилер, будучи також і брокером на ринку РКО, здійснює операції купівлі-продажу від свого імені, але за дорученням Інвестора і за його рахунок. У цьому випадку Дилер повинен вести облік прийому заявок Інвесторів, виконання доручень на біржі і формування звітів. За ці послуги він отримує комісійну винагороду.

Аналіз ефективності вкладень.

Дане завдання є однією з найбільш складних і необхідних. Визначення методу аналізу - нетривіальне завдання. У Главі 3 розглянуті дві методики аналізу ефективності вкладень власних коштів в облігаціі.Глава 3. Завдання формування і ведення власного

портфеля облігацій Дилера.

У процесі управління портфелем облігацій Дилер ставить перед собою наступні завдання:

формування портфеля облігацій;

аналіз ефективності вкладень коштів.

Формування портфеля облігацій.

У процесі участі в торгах Дилер інвестує вільні кошти в облігації, створюючи при цьому портфель, що складається з різних серій РКО, що відрізняються тим, що мають різні терміни до погашення.

Специфікою портфеля, що складається з РКО, можуть бути такі моменти:

ліквідність портфеля;

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com