На головну

 Прогнозування - Керуючі науки

Міністерство транспорту

Російської Федерації.

Санкт-Петербурзький Державний

Університет Водних комунікацій.

Дисципліна "Прогнозування і регулювання".

Курсова робота.

Виконав:

Перевірив:

Склад роботи по проекту. 3

Розділ I. Розрахунок річного завантаження заводу. 4

1.1. Коротка характеристика судів. 4

1.2. Принципова схема організації виробництва з ремонту та будівництві судів. 4

1.3. Розрахунок трудомісткості і чисельності працюючих на річну програму. 5

1.3.1. Розрахунок трудомісткості. 5

1.3.2. Розрахунок чисельності працюючих. 6

1.4. Розрахунок розмірів сліпа, потрібної площі глибини акваторії заводу. 8

1.4.1. Розрахунок розмірів і завантаження сліпа. 8

1.4.2. Розрахунок пропускної здатності сліпа. 9

1.4.3. Розрахунок необхідної глибини акваторії заводу. 10

1.4.4. Розрахунок потрібної площі акваторії заводу. 11

1.5. Розрахунок техніко-економічних показників по заводу в цілому. 12

1.5.1.Расчет плану виробництва на річну програму. 12

1.5.2.Техніко-економічні показники по заводу. 12

Розділ 2. Розрахунок потужності і техніко-економічних показників по ведучому цеху. 12

2.1. Загальні вказівки. 12

2.2. Розрахунок потреби в основних матеріалах по ведучому цеху. 13

2.3. Методика розрахунку потрібної площі провідних цехів. 13

2.3.1. Механоскладальний цех. 13

2.4. Розрахунок вартості основних виробничих фондів. 15

2.4.1. Основні положення. 15

2.4.2. Розрахунок вартості будівлі. 15

2.4.3. Розрахунок вартості промислових проводок. 16

2.4.4. Розрахунок вартості обладнання, пристосувань, спеціального інструменту та виробничого інвентарю. 16

2.5.Методіка розрахунку повної собівартості продукції цеху. 17

2.5.1. Структура собівартості. 17

2.5.2. Розрахунок прямих витрат. 17

2.5.2.1. Розрахунок вартості матеріалів. 17

2.5.2.2. Розрахунок вартості контрагентскіх поставок. 18

2.5.2.3. Розрахунок заробітної плати основних виробничих робітників 18

2.5.3. Зміст і розрахунок цехових (непрямих) витрат. 20

2.5.3.1. Склад цехових (непрямих витрат). 20

2.5.3.2. Розрахунок заробітної плати допоміжних робітників, ІТП, службовців і МОП. 21

2.5.4. Розрахунок загальнозаводських і позавиробничих витрат. 22

2.6. Розрахунок техніко-економічних показників цеху. 22

Курсовий проект складається з двох частин.

У першій частині виконується розрахунок річного завантаження заводу, що включає:

- Коротку характеристику будуються і ремонтуються судів;

- Принципову схему організації виробництва;

- Розрахунок трудомісткості на річну програму з розбивкою на зимовий та літній періоди;

- Розрахунок числа робітників;

- Розрахунок розмірів сліпа, потрібної площі й глибини акваторії з викреслюванням плану розстановки суден за програмою зимового періоду;

- Розрахунок техніко-економічних показників по заводу в цілому.

У другій частині виконуються розрахунки по одному з провідних цехів, що включають:

- Розрахунок потреби в основних матеріалах;

- Розрахунок виробничої площі;

- Розрахунок вартості виробничих фондів;

- Розрахунок повної собівартості продукції цеху;

- Розрахунок техніко-економічних показників цеху;

- Висновки.

Розділ I. Розрахунок річного завантаження заводу. 1.1. Коротка характеристика судів.

Коротка характеристика судів представлена ??у вигляді таблиці 1.

Таблиця 1.

Коротка характеристика будуються і ремонтуються судів.

Всього:

Де

Z - довжина судна;

B - ширина судна;

H - висота борту;

T - осаду без груза.1.2. Принципова схема організації виробництва з ремонту та будівництві судів.

А) Організація ремонту суден вузьким фронтом соотоіт в тому, що, наприклад в міжнавігаційний період силами робітників судноремонтного підприємства і членів екіпажів суден ремонт ведеться від одного судна до іншого, а не відразу охоплюється весь состоав флоту, що підлягає ремонту.

Б) Виконання робіт нульового етапу, т. Е. Виготовлення та придбання в літній період деталей і вузлів для майбутнього зимового судноремонту. Нульовий етап знижує тривалість ремонту суден, витрати на ремонт, сприяє більш рівномірному завантаженні промислових підприємств за періодами року. В даний час обсяг робіт нульового етапу за деякими типами судів складає більше 40% вартості зимового планового ремонту. Створення нульового етапу призводить до збільшення запасів підприємств в літній період, т. Е. До додаткових витрат, крім того, необхідні додаткові складські приміщення і витрати на їх утримання. Раціональний обсяг робіт нульового етапу для підприємств з різними длительностями зимового періоду встановлюють по економічним критеріям (по мінімуму сукупних витрат). Роботи нульового етапу зводяться в основному до виготовлення та придбання змінних і запасних частин.

В) Організацією поточного виробництва називають форму організації виробництва, що характеризується розташуванням засобів технологічного оснащення в послідовності виконання операцій технологічного процесу і спеціалізацією робочих місць. На підставі цього визначення ознаками потокового виробництва можна вважати:

розчленування процесу виробництва виробу на окремі операції;

закріплення цих операцій за певними робочими місцями або за певними виконавцями;

оснащення робочих місць (або забезпечення виконавців) спеціалізованим обладнанням, інструментом і пристосуваннями для якісного і продуктивного виконання закріплених операцій;

переміщення предметів праці з одного робочого місця до іншого в процесі виробництва або переміщення виконавців окремих операцій від одного предмета до іншого для виконання закріплених за виконавцями операцій;

однорідність або схожість виготовлених виробів.

Потокові методи виробництва пов'язані зі створенням на підприємстві потокових ліній, тобто сукупності робочих місць, розташованих в послідовності виконання операцій технологічного процесу і призначених для виконання закріплених за ними операцій.

За габаритними характеристиками виробів, що випускаються розрізняють потокові лінії будівельних місць, призначених для складання або монтажу великих виробів, великих ДВС, парових, судів. При цьому виріб пересувають з операціями (позиції) на операцію (позицію) через досить значні проміжки часу або взагалі не переміщують до повної його готовності. Лінії будівельних місць можуть бути:

поточно-позиційні, на яких об'єкт переміщують з операції (позиції) на операцію (позицію) за допомогою мостових кранів або на спеціальних візках, в цьому випадку застосовують поточно-позиційний метод побудови (або ремонту);

стаціонарні, де кожен об'єкт розташований на закріпленій за ним будівельного місця, а окремі операції по об'єкту виконують спеціалізовані бригади, що переходять від одного об'єкта до іншого; такий метод побудови (ремонту) називають поточно-бригадним;

комбіновані, на яких одну частину операцій виконують поточно-позиційним методом, а іншу - поточно-брігадним.1.3. Розрахунок трудомісткості і чисельності працюючих на річну програму. 1.3.1. Розрахунок трудомісткості.

Трудомісткість на ремонт і будівництво суден визначається в табл.2.

Трудомісткість робіт на річну програму в нормованих людино-годинах.

Трудомісткість навігаційного ремонту визначається в розмірі 15% від сумарної трудомісткості по середньому і поточного ремонтів судів.

Трудомісткість інших замовлень визначається в розмірі 10% від сумарної трудомісткості по суднобудуванню і всім видам ремонту.

Трудомісткість робіт по нульовому етапу визначається% - х від сумарної трудомісткості по середньому і поточного ремонтів судів на річну програму:

корпусних-зварювальні роботи - 10%;

деревообделочного роботи - 15%;

верстатні роботи механічного цеху - 40%;

слюсарні роботи, що виконуються в цеху - 20%;

трубопровідні роботи - 15%;

електромонтажні роботи - 25%.

Для ремонту в зимовий період включаються:

Усі судна поточного та середнього ремонту, причому з сумарної трудомісткості

поточного та середнього ремонтів слід відняти трудомісткість робіт по нульовому етапу, який виконується в літній період;

20-50% судів капітального ремонту (в роботі - 59,3%);

суднобудування - виходячи з використання резервної потужності провідних цехів (в роботі 50%);

У літній період включається:

50-80% судів капітального ремонту (в роботі 40,7%);

не включені в зимовий період об'єкти суднобудування (в роботі 50%);

навігаційний ремонт;

роботи по нульовому етапу.

При розподілі працездатності за періодами року необхідно забезпечити рівномірний (різниця не більше 1000 н.-год) завантаження провідних цехів (корпусних-зварювального, деревообделочного і верстатного відділення механоскладального цеху).

Вирівнювання завантаження по провідних цехах досягається за рахунок переважного виконання капітального ремонту, суднобудування та інших замовлень в літній період.

По всіх інших цехах завантаження в зимовий період повинна бути більше, ніж у літній, так як в зимовий період до виконання робіт залучається частина суднових команд (по слюсарно-складального, трубопровідного, малярському та ін. Ділянкам цехів).

Інші замовлення можуть розподілятися довільно для забезпечення рівномірного завантаження провідних цехів або перевищення зимової навантаження в порівнянні з літньою по іншим цехам.

Коефіцієнт нерівномірності, який визначається відношенням трудомісткості зимового і літнього періодів, не повинен бути більше 1,3 по підприємству в цілому (в роботі 1,13) .1.3.2. Розрахунок чисельності працюючих.

Чисельність основних виробничих робітників визначається виходячи з трудомісткості робіт на розрахунковий період (рік, зимовий або літній період), дійсного (корисного) фонду часу робітника і коефіцієнта переробки норм.

T

P = --------------, де

Фд * Кп

Р - чисельність основних виробничих робітників, чол .;

Т - нормована трудомісткість в людино-годинах;

Фд- дійсний (корисний) фонд часу на розрахунковий період (на рік, або півроку зимового (річного) періоду);

Кп- коефіцієнт переробки норм.

Календарний річний фонд часу одного робітника:

При восьмигодинному робочому дні

Фк = Дк * 8 = 365 * 8 = 2920 год;

При семигодинний робочому дні

Фк = Дк * 7 = 365 * 7 = 2555 год.

Номінальний річний фонд часу одного робітника при восьмигодинному робочому дні і 41-годинному тижні

Фн = [Дк- (Дп + 2Н)] * 8-Д'п + Н, де

Дк- число календарних днів у році;

ДП-число святкових днів у році;

Н число тижнів у році;

Д'п- число передсвяткових днів у році.

Фп = [365- (8 + 2 * 52)] * 8-6 + 52 = 2070 год.

При семигодинний робочому дні

Фн = [Дк- (Дп + 2Н)] * 7 + Н,

Фн = [365- (8 + 2 * 52)] * 7 + 52 = 1823 год.

Дійсний розрахунковий річний фонд часу одного робітника дорівнює номінальному фонду за вирахуванням втрат на чергові відпустки і невиходи з поважних причин.

Величина цих втрат залежить від тривалості чергових відпусток робітників різних спеціальностей і місця виконання ними робіт (див. Таблицю нормативів 1).

Коефіцієнт переробки норм приймається (умовно) Кп = 1,25 ... 1,30 (у роботі Кп = 1,30).

Розрахунок чисельності основних виробничих робітників виробляється за формою, наведеною в табл.3 шляхом ділення піврічний трудомісткості по цеху на відповідний піврічний фонд часу і коефіцієнт переробки норм.

Постійним кадровим складом вважаються робочі щодо літнього періоду.

Недостатня чисельність робітників у зимовий період залучається з числа суднових команд.

У таблиці 3 наведені з таблиці 2 трудомісткості по окремих дільницях і підсумкові дані за періодами року. Сумарна чисельність основних робітників у зимовий період дорівнює кількості основних робітників у літній період плюс, що залучаються робітники з числа суднових команд.

Середньорічна чисельність основних виробничих робітників при рівних за тривалістю зимовому і літньому періодах визначається наступним шляхом:

Рзімн. + Рлетн.

Рср.год. = ----------------------, Чол.

2

Рср.год. = (653 + 580) / 2 = 617 чол.

Середньорічна чисельність допоміжних робітників визначається у відсотках від чисельності основних робітників по заводу в цілому. З урахуванням допоміжних цехів та обслуговуючих господарств приймається в розмірі 45-50%

(У роботі Рср.год вспом .. раб. = 0,45 * 617 = 278 чол.).

Чисельність інженерно-технічних працівників (ІТП), службовців, молодшого обслуговуючого персоналу (МОП) визначається у відсотках від суми основних і допоміжних робітників. З урахуванням заводоуправління приймається рівною 20-22%

(У роботі (617 + 278) * 0,20 = 179 чол.).

У роботі отримуємо чисельність промислово-виробничого персоналу для виконання заданої програми підсумовуванням чисельності основних і допоміжних робітників, ІТП, службовців і МОП

Чисельність ППП = 617 + 278 + 179 = 1074 чел.1.4. Розрахунок розмірів сліпа, потрібної площі глибини акваторії заводу. 1.4.1. Розрахунок розмірів і завантаження сліпа.

Сумарна довжина стапельних місць горизонтальної частини сліпа визначається за формулою:

Зим.

aLп + aLк + aср.

Za = ------------------------, де

К * КI

aLп -Сума довжин суден, що будуються в зимовий період, м;

aLк- сума довжин суден, що проходять капітальний ремонт у зимовий період;

aср. -Сума довжин судів середнього ремонту, встановлюваних на сліпі в зимовий період, м;

К - коефіцієнт, що визначає протипожежні розриви між судами, К = 0,9;

КI коефіцієнт, що враховує некратні довжин суден, КI = 0,9.

На зимовий період на сліпі повинні бути розміщені:

А) 50% судів річної програми з середнім ремонтом - 7 од. з них 6 од. пр.Р-86А та 1 од. пр.507Б;

Б) суду капітального ремонту, ремонтуються в зимовий період - 4 од. пр.507Б;

В) суду, що будуються в зимовий період - 3 од .. пр. 507Б

У весняно-літньо-осінній період сліп завантажується:

а) середнім ремонтом (суден, які не пройшли сліпованіе) - 7 од. з них 2 од. пр. 507Б та 5 од. пр. 942;

б) капітальним ремонтом (крім суден, що ремонтуються в зимовий період) - 3 од. з них 1 од. пр. 507Б та 2 од. пр.Р-86А;

В) побудови суден (крім будуються в зимовий період) - 2 од. пр. 507Б

Примітка:

1. Установка судів для ремонту або зимового зберігання на підйомному похилому стапелі поперечного сліпа, а також на дорогах і проїздах не допускається.

2. Судна на підводних крилах встановлюються на берег або на баржі-майданчика в затоні.

Za = 3 * 135 + 4 * 135 + 6 * 78 + 1 * 135 = 405 + 540 + 468 + 135 = 1548 м.

Компановка горизонтальної частини сліпа повинна забезпечувати:

необхідну довжину стапельних місць для розстановки суден на зимовий період;

найкраще використання площі сліпу;

раціональне розташування підкранових колій та автодоріг для кращого обслуговування стапельних місць;

необхідну технологічні та протипожежні розриви між судами, будівлями та обладнанням.

Відстань між осями стапелів, число рейкових шляхів на кожному стапелі і відстань між їх осями визначають залежно від ширини корпусів ремонтованих судів, додаючи при цьому ширину лісів 1,5 м і необхідні проходи між судами 0,6-0,75 м.

Підкранові колії стапельних (портальних або баштових) кранів повинні розташовуватися паралельно стапельних доріжках таким чином, щоб при мінімальному числі підкранових колій забезпечувати кранове обслуговування можливо більшого числа встановлюваних на сліпі судів.

На горизонтальній частині сліпа повинні бути наскрізні автодороги, розташовувані паралельно стапельних доріжках і закільцьованих по торцях стапельних майданчиків поперечними проїздами.

Число рейкових шляхів, що укладаються на похилому стапелі "n", визначається залежно від:

А) довжини найбільшого судна L, м;

Довжина найбільша у судна пр.507Б, L = 135 м.

Б) відстані між осями двох поруч покладених шляхів на похилому стапелі «l» в м (зазвичай приймаються 8-10 м);

Для роботи приймаємо l = 10 м.

В) допускаються звисів з корми і носа судна «l '» (зазвичай приймається для самохідних суден по 10% від загальної довжини і для несамохідних по 15%)

Для самохідних суден l '= 0,10 * (135 + 78) = 0,10 * 213 = 21,3 м. (Пр.507Б і Р-86А).

Число похилих рейкових шляхів може бути визначено за формулою:

L - 2 * l '135 - 2 * 21,3

n = ----------- + 1 = ------------------ + 1 = 10,24 = 11 рейкових шляхів.

l 10

Число поперечних горизонтальних шляхів на середньому відкотному стапелі

n1 = n +1 = 11 + 1 = 12 поперечних горизонтальних шляхів.

Число поздовжніх горизонтальних шляхів вибирається в межах 3-5 штук, - у цій роботі візьмемо 5 штук.

Ширина корпусів - 16,5 + 15 + 15 = 46,5 м; ліси - 1,5 * 2 * 3 = 9м; проходи між судами - 0,75 * 2 * 3 = 4,5 м; дороги а, м по ширині - 6м * 2 = 12 м; по торцях - 3м. Разом - 70м * 2 = 150м.

Таким чином отримуємо - Z сліпа = 1548 м; B сліпа = 150 м.1.4.2. Розрахунок пропускної здатності сліпа.

Потрібна пропускна здатність сліпа визначається в метро-добі стоянки суден у ремонті і будівництві, тобто твором довжини стапельних місць (подвійних або потрійних рейкових шляхів) на число діб його роботи.

Розрахунок ведеться окремо на зимовий період і для весняно-літньо-осіннього періоду.

Потрібна потужність (пропускна здатність) сліпа на зимовий період визначається за формулою:

ПЗ = Za * Т, де

Za- сумарна довжина стапельних місць, м;

Т - зимовий період в добі (умовно приймається рівним 150).

ПЗ = 1548 * 150 = 232200 метро-добу.

Потрібна потужність сліпа у весняно-літньо-осінній періоди визначаються за формулою:

Літн.

aLn * tn + aLk * tk + aLср * tср

ПЛ = --------------------------------------, де

K * KI

tn, tk, tср- тривалість стоянки суден на сліпі (з табл. Нормативів II);

Літн.

aLср- сума довжин всіх судів із середнім ремонтом, що проходять сліпованіе у весняно-літньо-осінній період.

aLn * tn = 2 * 135м * 120 сут. = 32400 м-сут.

aLk * tk = (1 * 135м + 2 * 78 м) * 150 сут. = 43650 м-сут.

aLср * tср = 2 * 135м * 25 сут. + 5 * 65м * 15 сут. = 6750 + 4875 = 11625 м-сут.

32400 + 43650 + 11625

ПЛ = ------------------------------ = 87675: 0,81 = 108241 м-сут.

0,9 * 0,9

Коефіцієнт використання повної потужності сліпа у весняно-літньо-осінній періоди:

Пл

Кл = ------------------ ? 1, де

Пз * К2 * К3

ПЗ-потрібна потужність сліпа у зимовий період;

Пл- потрібна потужність сліпа у весняно-літньо-осінній періоди;

К2- коефіцієнт, що враховує використання стапельних місць у часі, К2 = 0,8;

К3- коефіцієнт, що враховує використання тільки бічних стапельних місць (у весняно-літньо-осінній періоди середня частина сліпа завантажується в основному тільки навігаційним ремонтом); залежно від розмірів сліпа К3 = 0,7 ... 0,8.

108241 108241

Кл = ----------------------- = --------------- = 0,73.

232200 * 0,8 * 0,8 1486081.4.3. Розрахунок необхідної глибини акваторії заводу.

Розрахунок необхідної глибини акваторії заводу для розстановки суден за заданою програмою судноремонту повинен враховувати:

максимальну осадку порожньому судів заданої програми;

максимальні коливання рівня води в затоні;

товщину крижаний чаші під корпусом судна, що утворюється в процесі відстою флоту;

можливі у збільшення опади судів у процесі ремонту за рахунок навантаження на них важких механізмів або технологічного оснащення, а також певний запас води під днищем.

Розрахунок проводиться за наступною формулою:

Н ?Т1 +? Т + h + t + ?t, де

Н - розрахункова глибина затону, м;

Т1-найбільша осадка судна порожньому для судів заданої програми, м;

Т - запас на товщину крижаний чаші під днищем в м) залежить від кліматичних умов району розташування заводу. Умовно можна приймати 0,3 ... 0,4) В задаче?Т = 0,4;

h - максимальні коливання рівня води в затоні (залежить від району розташування затону і метеорологічних умов. Умовно можна приймати 0,3 ... 0,3 м). У задачі h = 0,6 м;

t - гарантований запас води під днищем судна, t = 0,25 ... 0,3 м. У задачі t = 0,3м;

?t - можливе збільшення осадки судна в процесі ремонту (умовно можна прінімать?t = 0,1 м).

Н ? 1,43 м + 0,4 м + 0,6 м + 0,3 м + 0,1 м ? 2,83 м.1.4.4. Розрахунок потрібної площі акваторії заводу.

При складанні плану розстановки флоту на акваторії необхідно враховувати виконання правил протипожежної безпеки, вимог безпечного відстою флоту і нормальної організації робіт на суднах в зимовий період.

За заданою програмою судноремонту, виходячи з обсягів робіт, видів ремонту і необхідності сліпованія флоту у весняно-літньо-осінній період, визначається кількість суден, що встановлюються на сліпі. (Див. П. 1.4.1.)

Інша кількість судів повинно бути встановлено на акваторії заводу, виходячи з видів ремонту.

Необхідно враховувати, що судна, на яких в процесі ремонту необхідно провести демонтаж і установку устаткування або зробити великі палубні роботи (т. Е. Суду із середнім ремонтом, не можна настроїти на сліпі) повинні бути встановлені поблизу причальної стінки заводу для можливості механізації вантажно-розвантажувальних робіт.

Остаточний варіант розстановки флоту має займати мінімально-можливу площу акваторії.

Суду в затоні ставлять лініями (зчалені). Число судів в кожній лінії, відстань між судами в лінії і відстані між лініями (протипожежні розриви) залежать від типу суден. Кілька ліній становлять групу судів (дивись таблицю нормативів III).

При наявності значної кількості великогабаритних суден, що підлягають розміщенню в затоні, планування акваторії слід робити у вигляді подовженого прямокутника. По ширині акваторії повинно бути встановлено кілька ліній, причому розрив між бортами суден двох ліній повинен бути не менше 8,0 м. Бажано, щоб такий розрив був витриманий між лініями всього затону і служив би основною магістраллю для проїзду машин по акваторії затону.

Площа акваторії Ааопределяется за формулою:

Аа = Ку * ? Li * Bi * ni, де

Ку- коефіцієнт, що враховує:

відстань між судами по довжині;

відстань між бортами суден;

проходи між бортами для обслуговування.

Значення коефіцієнта приймається 1,35 - 1,70 залежно від габаритів суден. При великих габаритах судів приймається менше значення коефіцієнта. У задачі Ку = 1,70.

n - число груп однотипних суден;

ni- число суден у групі;

Li, Bi- габаритна довжина і ширина корпусів суден по групах, м.

Площа акваторії затону підраховується за фактичним планом розстановки з урахуванням всіх проїздів та пожежних розривів між судами.

Площа акваторії на плані розстановки судів не повинна перевищувати розрахункової величини, визначеної аналітичним шляхом за формулою «Аа».

Показники:

а) сумарна довжина стапельних місць (подвійних або потрійних рейкових шляхів) горизонтальній частині сліпа, м;

б) площа акваторії по фактичній розстановці флоту, га.

Площа акваторії на плані розстановки суден (факт.) = Довжина * ширина = (595 + 30 * 6) * 181,5 + 16) = 775м * 197,50м = 153063 м2.

План розстановки суден представлений на малюнку 1.1.5. Розрахунок техніко-економічних показників по заводу в цілому.

 1.5.1.Расчет плану виробництва на річну програму.

Розмір незавершеного виробництва приймається в таких розмірах (див. Таблицю нормативів IV).

Розрахунок плану виробництва представлений в таблиці 4.1.5.2.Техніко-економічні показники по заводу.

Техніко-економічні показники по заводу представлені в таблиці 5.

 Розділ 2. Розрахунок потужності і техніко-економічних показників по ведучому цеху.

 2.1. Загальні вказівки.

Під продуктивною потужністю судноремонтного і судноремонтно-суднобудівного підприємства розуміється максимально можливий річний випуск продукції у встановленій планом номенклатурі і показниках при повному використанні всього виробничого обладнання і площ.

Розрахунок виробничих потужностей має на меті виявити внутрішні резерви на підприємстві, встановити можливість найбільшого випуску продукції в планований період, виявити «вузькі місця» на заводі, в цехах і ділянках з метою ліквідації їх, визначити організаційно-технічні заходи, що забезпечують найбільш повне використання обладнання і виробничих площ, створити умови для подальшого нарощування потужностей судноремонтних підприємств.

Виробнича потужність судноремонтного підприємства розраховується за основним (провідним) обробляють і складальним цехам, суднопідіймальних споруд, заготівельним цехах (дільницях) і в цілому по підприємству, і визначається максимально можливим випуском продукції, вираженому в натуральних і ціннісних измерителях.

Провідним на судноремонтному підприємстві є один з наступних цехів:

корпусних-зварювальний (корпусних-заготівельний і складально-зварювальний ділянка);

механічний (верстатний і слюсарний ділянка);

деревообделочний.

Окремим розрахунком визначаються показники використання суднопідіймальних споруд (сліпів, доків) і пропускна здатність акваторії, заготівельних цехів, з метою виявлення «вузьких місць» при виконанні програми з судноремонту.

Одиницями виміру виробничих потужностей цехів є:

А) по корпусних-зварювальному цеху:

тонни переробляється суднобудівної сталі за чистою масі;

трудомісткість в людино-годинах на виконання робіт в цеху і на суднах;

Б) по механічному цеху:

трудомісткість в станко-годинах для верстатного ділянки;

трудомісткість в людино-годинах для зварювального ділянки;

Д) по деревообделочного цеху:

кубометри деревоизделий (пиломатеріали по чистій масі);

трудомісткість в людино-годинах на виконання робіт в цеху і на суднах;

Г) по суднопідіймальних споруд:

метро-добу стоянки суден у ремонті та в споруді.

Вихідними даними для розрахунку виробничої потужності підприємства служать:

А) склад і кількість закріпленого за цехами основного виробничого обладнання та виробничих площ.

До складу виробничих площ не включаються: пожежний та магістральний проїзди і проходи;

Б) дійсні фонди часу роботи обладнання (робочих);

В) нормативи і норми для розрахунку виробничих потужностей обладнання та виробничих площ;

Г) виробнича програма підприємства за видами робіт;

Д) трудомісткість виконання виробничої програми.

Виробнича потужність підприємства визначається за основними видами продукції, передбаченим у виробничій програмі на розрахунковий рік.

Ставлення потрібної виробничо потужності за заданою програмою до існуючої потужності визначає коефіцієнт пропускної здатності цеху або підприємства.

У роботі проводиться розрахунок потрібної потужності одного з провідних цехів - механосборочного- і сліпа за заданою програмою, а для спрощення розрахунків умовно приймається коефіцієнт пропускної здатності цеху і сліпа рівним едініце.2.2. Розрахунок потреби в основних матеріалах по ведучому цеху.

Розрахунок потреби в основних матеріалах на ремонт і будівництво окремих типів суден визначається за даними додатка 4 і заноситься в 1 частину таблиці 6.

Потреба в основних матеріалах на річну програму визначається в частині 2 таблиці 6, виходячи із заданої програми і витрати матеріалів на 1 судно.

Потреба в матеріалах з навігаційного ремонту визначається в розмірі 15% від сумарної потреби в матеріалах для середнього та поточного ремонтів.

Потреба в матеріалах за іншими замовленнями визначається в розмірі 10% від сумарної потреби в матеріалах для суднобудування і всіх видів ремонту.

Витрата матеріалів у Додатку 4 наведено у чорній масі.

Підсумки на річну програму округлюються до цілого числа (т, м3).

Чистий маса визначається з урахуванням коефіцієнта використання матеріалу:

З механоскладальних цеху - 0,75.

 2.3. Методика розрахунку потрібної площі провідних цехів.

 2.3.1. Механоскладальний цех.

При розрахунку потрібної виробничої потужності механічного цеху на базі верстато- і людино-годин на річну програму визначаємо необхідну кількість верстатів і площа цеху.

1.Станочное відділення.

Потрібне число верстатів визначаємо за формулою:

Т

С = ----------------, де

Фд * КI * Кпер.

С - потрібне число верстатів;

Т - нормована трудомісткість в станко-годинах на річну програму;

Фд- дійсний річний фонд часу верстата;

КI- середній коефіцієнт завантаження верстатів;

Кпер. - Коефіцієнт переробки норм (в роботі прийнятий Кпер. = 1,30)

Трудомісткість на річну програму в нормованих верстато-годинах приймається з таблиці 2.Она дорівнює 102030 верстато-годин.

Номінальний річний фонд часу при 41-годинному тижні і 2-змінній роботі визначається за формулою:

Фн = [Дк- (Дп + 2Н)] * 8 * С + Н * С-Д'п * С, де

Дк- число календарних днів у році;

ДП-число святкових днів у році;

Н - число тижнів у році;

Д'п- число передсвяткових днів на рік;

С - число змін роботи цеху. Приймається для розрахунку рівним двом.

Фн = [365- (8 + 2 * 52)] * 8 * 2 + 52 * 2 + 6 * 2 = 4140 год.

Дійсний річний фонд часу верстата визначається з урахуванням втрат (простої устаткування при ремонті) по таблиці нормативів VI з методички.

Він дорівнює при 2-х змінному режимі роботи 4015 год.

Середні коефіцієнти завантаження верстатів і виробничі площі на один з верстатів наведені в таблиці нормативів VII з методички. Приймемо в роботі число верстатів 20 одиниць, відповідно середній коефіцієнт завантаження буде дорівнює 0,73, а виробнича площа на один верстат - 25 м2.

Потрібне число верстатів дорівнюватиме:

102030 102030

С = ---------------------- = ---------- = 26,78 = 27 одиниць.

4015 * 0,73 * 1,30 3810,24

Потрібна виробнича площа верстатного відділення:

F = f * С, де

f - виробнича площа на 1 верстат, м2;

С - число верстатів.

F = 25 * 27 = 675 м2.

2. Слюсарно-складальне відділення.

Потрібна площа слюсарного відділення визначається диференційовано:

для слюсарів, що працюють у цеху в зимовий період;

для слюсарів, що працюють на судах в зимовий період (з таблиці 3).

Розрахунок потрібної виробничої площі цеху наводиться в таблиці № 7-б.

Коефіцієнт змінності по цеху визначається відношенням розрахункового числа робочих зимового періоду до кількості робітників у найбільшу зміну. ??(Табл.7-б).

Загальна площа включає в себе виробничу площу, допоміжну площа і площа побутових і конторських приміщень.

Загальна площа може бути орієнтовно визначена за формулою:

Fобщ. = 1,4 * Fпр. , М2

Fобщ = 1,4 * 1728 = 2419,20 м2

Остаточно площа цеху визначається шляхом перемноження стандартної ширини прольоту цеху (приймається 12,18,24 або 36 метрів) на довжину цеху, кратну стандартному кроку колон, рівному 6 метрам.

Приймемо ширину прольоту цеху рівною 36 метрам, а довжину цеху 72 метри.

Тоді Fобщ. = 36 * 72 = 2592 м2.2.4. Розрахунок вартості основних виробничих фондів.

 2.4.1. Основні положення.

На промислових засоби праці, складові матеріально-технічну базу виробництва, утворюють основні виробничі фонди.

Основні виробничі фонди цеху включають:

будівля;

виробниче і допоміжне обладнання, інструмент, пристосування і оснащення;

інвентар.

У вартості будівлі цеху враховують також витрати на санітарно-технічні пристрої (на водопровід, каналізацію, опалення, вентиляцію) та електрообладнання.

До вартості будівлі цеху додають витрати на промислові проведення за електричною силовою енергії, стисненому повітрю, пару, газу, кисню, ацетилену і т.п.

Виробниче та допоміжне обладнання цеху охоплює всі види обладнання - технологічне, енергетичне, підйомно-транспортне, а також інструмент і пристосування.

Витрати на обладнання включають крім роздрібної ціни витрати на транспортування, спорудження фундаментів і монтаж.

Інвентар підрозділяється на виробничий (шабровочние і перевірочні плити, верстати тощо) та господарський (столи, стільці, шафи і т.п.).

Витрати по покупному інвентарю включають також витрати на транспортування, а при необхідності і монтаж.2.4.2. Розрахунок вартості будівлі.

Вартість всієї будівлі КЗД. визначається за формулою:

Кбуд. = Сзд. * V, де

Сзд. - Нормативна вартість будівництва 1 м3зданія;

V - сумарний обсяг будинку в м3.

Сумарний обсяг будинку (кубатура) цеху визначається за формулою:

V = Fобщ. * H, м3, де

Fобщ. - Загальна прийнята площа цеху;

H - середня висота для розрахунку кубатури будівлі (за таблицею нормативів IX з методички). Для роботи приймемо її рівною Н = 10 м3.

V = 2592 * 10 = 25920 м3.

Вартість будівництва 1 м3зданія визначається за формулою:

Сзд. = (К1 * C1 + С2 + С3 + С4) * К2, руб. , Де

К1-коефіцієнт, що враховує витрати з підготовки території, витрати на транспортне господарство, дороги і благоустрій. Приймається К1 = 1,4;

C1- вартість загальнобудівельних робіт за 1 м3, руб .;

С2 вартість внутрішніх сантехнічних робіт за 1 м3, руб .;

С3 вартість внутрішньої освітлювальної та силової електромережі на 1 м3зданія, руб .;

С4- вартість монтажу слабкострумових пристроїв на 1 м3зданія, руб .;

К2- коефіцієнт, що враховує непередбачені роботи, К2 = 1,05.

За таблиці нормативів 7.8 з методички №2 визначаємо, що

C1 = 100,5; С2 = 20,6; С3 = 16,8; С4 = 2,0.

Таким чином, отримуємо, що вартість будівництва 1 м3зданія у нас за розрахунком буде дорівнює:

Сзд. = (1,4 * 100,5 + 20,6 + 16,8 + 2,0) * 189,11 = 189 руб. ,

а вартість всієї будівлі відповідно буде обчислюватися так:

Кбуд. = 189 * 25920 = 4898880 крб. = 4899 тис. Руб.2.4.3. Розрахунок вартості промислових проводок.

Вартість промислових проводок приймається орієнтовно рівний 6-8% від вартості будівлі:

4899 * 0,07 = 342,93 = 343 тис. Руб.2.4.4. Розрахунок вартості обладнання, пристосувань, спеціального інструменту та виробничого інвентарю.

Вартість обладнання цеху визначається за відповідними каталогами та прейскурантами.

За таблицями нормативів 7.1,7.2 і 7.3 методички №2 приймаємо перелік верстатів і устаткування для механоскладального цеху на 20 одиниць верстатів. У чисельнику вказано кількість одиниць обладнання, в знаменнику - вартість комплекту в тис. Рублях.

Верстатне відділення:

Токарно-гвинторізні - 8/1200;

Горизонтально-розточувальні - 1/210;

Карусельні - 1/150;

Фрезерні - 3/510;

Стругальні і довбальні - 3/280;

Свердлильні - 2/150;

Шліфувальні - 2/230;

Пристосування до верстатів - 70.

Слюсарно-складальне відділення:

Свердлильні верстати - 2/83;

Преси гідравлічні - 56;

Верстат для притирання арматури - 1/36;

Складальні стенди - 36;

Виварної пристрій - 28,8.

Виробничий інвентар (комплект) - 27 тис. Руб ..

Кранове обладнання:

Крани мостові електричні вантажопідйомністю 15 тс при ширині прольоту цеху 36 м. - Ціна за 1 шт. = 216 тис. Руб.

Кран - балки укосіни підвісні ручні з висотою підйому 8 м вантажопідйомністю 5 тс при вильоті 10 м і при довжині прольоту цеху більше 50 м - 2 крани вартістю 46 тис. Руб. за штуку.

Таким чином, зведений перелік та вартість обладнання цеху наводиться в таблиці 8.

Крім того, визначається вартість спеціального інструменту, пристроїв і господарського інвентарю. Нормативи і порядок розрахунку всіх витрат по устаткуванню, інструменту та інвентарю представлений в таблиці 9.

Сумарна вартість основних виробничих фондів цеху =

Вартість будівлі цеху (розділ 2.4.2) + вартість промислових проводок (розділ 2.4.3.) + Витрати на обладнання, пристосування, спеціальний інструмент, виробничий і господарський інвентар (табл.9 п.13) = 4899 тис. Руб. + 343 тис. Руб. + 4309 тис. Руб. = 9551 тис. Руб.2.5.Методіка розрахунку повної собівартості продукції цеху.

 2.5.1. Структура собівартості.

Собівартість продукції - один з найбільш важливих економічних показників, що відображають результати всієї виробничо-господарської діяльності.

Цехова собівартість включає всі витрати даного цеху на виробництво продукції, Вона характеризує в узагальненому вигляді результати виробничої діяльності цеху. Цехова собівартість продукції поділяється на прямі витрати і непрямі витрати.

Прямі витрати включають витрати, безпосередньо пов'язані з виготовленням продукції (матеріали, контрагентські поставки і роботи, напівфабрикати власного виробництва, основна заробітна плата виробничих робітників з доплатами, додаткова заробітна плата, нарахування на соціальне страхування та спеціальні витрати); непрямі витрати пов'язані з обслуговуванням основного виробництва і управління цехом. Вони включають витрати по утриманню та експлуатації обладнання та загальноцехові витрати.

Общезаводская (виробнича) собівартість показує всі витрати на виробництво продукції і характеризує результати його виробничої діяльності.

Повна собівартість продукції включає в себе витрати підприємства не тільки на виробництво, а й на реалізацію продукціі.2.5.2. Розрахунок прямих витрат.

 2.5.2.1. Розрахунок вартості матеріалів.

За статтею «матеріали» включається вартість основних матеріалів і покупних напівфабрикатів, які безпосередньо йдуть на виробництво продукції (за вирахуванням вартості використовуваних зворотних відходів).

Кількість основних матеріалів для цеху на річну програму (чорний вага) приймається за розрахунком в таблиці 6.

Витрати на основні матеріали і покупні напівфабрикати визначаються укрупнено в діючих оптових цінах (з урахуванням ПДВ) з таблиці нормативів 1.1 методички № 2:

- Лиття сталеве, т - 8500 руб .;

- Лиття чавунне, т - 6750 руб .;

- Лиття кольорове, т - 29500 руб .;

- Поковки сталеві, т - 3900 руб .;

- Сталь конструкційна, т - 1800 руб.

Вартість інших матеріалів приймається в розмірі 10-20% від основних.

Заготівельно-складські витрати приймаються в розмірі 5% від вартості матеріалів (основних та інших).

Транспортні витрати приймаються в розмірі 15% від вартості матеріалів (основних та інших).

Розрахунок сумарних витрат на матеріали представлений в таблиці 10.2.5.2.2. Розрахунок вартості контрагентскіх поставок.

Контрагентські поставки враховуються тільки для механічних цехів в розмірі 50% від вартості матеріалів.

Контрагентські поставки = 0,50 * 3000494 = 1500247 руб.2.5.2.3. Розрахунок заробітної плати основних виробничих робітників

Для розрахунку заробітної плати визначаємо:

середньорічна кількість робітників цеху;

розподіляємо робітників за розрядами;

середній тарифний коефіцієнт;

годинну тарифну ставку робітників I розряду;

річний фонд заробітної плати;

виплати з фонду матеріального заохочення.

Розподіл робітників за розрядами здійснюється відповідно до діючої тарифною сіткою, залежно від ступеня складності робіт, виконуваних в цеху.

Фактичні середні розряди робіт з механічним цехам - 3, 6.

Приблизне розподілення по розрядах робітників у механічному цеху полягає в наступному варіанті: I розряд -6-8%, II розряд - 10-12%, III розряд - 36-46%, IV розряд - 20-30%, V розряд - 8- 10%, VI розряд - 6-8%.

У роботі розподілимо працюють в механічному цеху 43 (верстатний ділянка) + 41 + 81 = 165 чоловік таким чином:

За верстатного ділянці: По інших дільницях:

I розряд - 2 особи; I розряд - 3 особи;

II розряд - 4 особи; II розряд - 6 осіб;

III розряд - 20 осіб; III розряд - 55 осіб;

IV розряд - 8 осіб; IV розряд - 42 особи;

V розряд - 4 особи; V розряд - 8 осіб;

VI розряд - 5 чоловік. VI розряд - 8 осіб

Форма оплати праці - відрядна, приймаємо по механічному цеху категорію нормальних умов праці

Годинні тарифні ставки робітників при верстатних роботах при обробці матеріалів на металорізальних верстатах і роботи з ремонту технологічного обладнання для робітників-відрядників беремо з таблиці 4.1. методички № 2.

1 2 3 4 5 6 - розряди

2,3 2,76 3,22 3,68 4,14 4,60 - годинні тарифні ставки робітників, руб. / Год.

2,14 2,56 3,0 3,42 3,85 4,28 - годинні тарифні ставки робітників на інших роботах руб. / Год .;

1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 - тарифні коефіцієнти для всіх розрядів.

Першому розряду відповідає коефіцієнт, що дорівнює одиниці. Тарифний коефіцієнт кожного наступного розряду характеризує зростання рівня оплати праці з цього розряду в порівнянні з оплатою за першим розрядом. Так для I розряду ставка дорівнює 2,3 руб. / Год, для III розряду - 3,22 руб. / Год, то тарифний коефіцієнт дорівнює 3,22 / 2,3 = 1,4.

Середній тарифний коефіцієнт визначається множенням числа робочих кожного розряду на тарифний коефіцієнт; діленням суми всіх творів тарифних коефіцієнтів на загальне число основних виробничих робітників.

Середній тарифний коефіцієнт визначається за формулою:

? Ki * ni

K СР тар. = --------------, I = (1,2,3, ...... 6), де

? ni

? Ki * ni- сума добутків числа робітників (ni) відповідного розряду на їх тарифний коефіцієнт (Ki);

? ni- загальне число основних робітників у цеху.

Розрахунок середнього тарифного коефіцієнта по цеху наводиться в таблиці II (окремо для верстатників на металообробних верстатах та інших робітників).

Розрахунок річного фонду заробітної плати основних виробничих робітників.

Річний фонд заробітної плати основних виробничих робітників складається із сум основної заробітної плати і додаткової заробітної плати.

Річна сума основної заробітної плати основних виробничих робітників Зп. р.состоіт з відрядних розцінок, доплат і премій відрядникам.

Зп.р. = (tI * Ктар.ср. * Кп * Ро.п.р. * Фд) + Сдопл. + Спрем., Руб., Де

tI- годинна тарифна ставка I розряду;

Ктар.ср.- середній тарифний коефіцієнт;

Кп- коефіцієнт переробки норм, прийнятий при визначенні кількості робітників;

Ро.п.р.- середньорічна кількість основних виробничих робітників;

Фд- дійсний (корисний) річний фонд часу робітника;

Сдопл.- сума доплат (без урахування премій) за:

роботу в нічний час;

суміщення професій;

навчання учнів;

керівництво бригадою незвільненим бригадиром;

різницю в тарифних розрядах;

районні коефіцієнти (Крайню Північ та ін.);

приймається рівним в середньому 12% від зарплати за відрядними розцінками.

Спрем.- премія відрядникам, що входять до фонду заробітної плати, приймаються в розмірі 10% від суми заробітної плати за відрядними розцінками і доплат.

Додаткова заробітна плата приймається в розмірі 15% від основної заробітної плати і включає оплату:

основних і додаткових відпусток;

пільгових годин підліткам;

годуючим матерям (за перерви в роботі);

виконання державних і громадських обов'язків та ін.

tI- 2,3 руб / год .;

Ктар.ср = 1,51;

Кп = 1,30;

Ро.п.р. = 165 чол .;

Фд = 1860 год.

Зарплата за відрядними розцінками (річна) = 2,3 * 1,51 * 1,30 * 165 * 1860 = 1385622,81 = 1385623 крб.

Сдопл. = 1385623 * 0,12 = 166274,76 = 166275 руб.

Спрем = (1385623 + 166275) * 0,10 = 155190 руб.

Річна сума основної заробітної плати виробничих робітників Зп.р. = 1385623 + 166275 + 155190 = 1707088 крб.

Додаткова заробітна плата = 1707088 * 0,15 = 256063 руб.

Річний фонд заробітної плати основних виробничих робітників = річна сума основної заробітної плати виробничих робітників + додаткова заробітна плата = 1707088 + 256063 = 1963151 крб.

Розрахунок виплат з фонду матеріального заохочення.

Винагорода за підсумками роботи за рік введено на підприємствах, переведених на нові умови планування й економічного стимулювання і виплачується за рахунок фонду матеріального заохочення. Конкретний розмір коштів, що асигнуються на виплату винагороди визначається адміністрацією спільно з профспілковими організаціями і затверджується вищестоящою організацією. Розмір винагороди залежить від виконання і перевиконання річних планів по реалізації продукції (або прибутку) і розрахунок рентабельності. У курсовому проекті розмір винагороди приймаємо умовно рівним 15% від річного фонду заробітної плати = 1963151 * 0,15 = 294473 руб.

 2.5.3. Зміст і розрахунок цехових (непрямих) витрат.

 2.5.3.1. Склад цехових (непрямих витрат).

Цехові (непрямі) витрати складаються з:

витрат на утримання та експлуатацію обладнання;

загальноцехових витрат.

До витрат по утриманню та експлуатації обладнання відносять:

частина заробітної плати допоміжних робітників з відрахуваннями на соціальне страхування;

частину витрат на енергію і паливо;

амортизаційні відрахування по технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного обладнання цеху, пристосуванням і спеціальним інструментом;

витрати на поточний ремонт по технологічного, енергетичного і підйомно-транспортного обладнання цеху, пристосуванням і спеціальним інструментом;

витрати на матеріали (обтиральні, мастильні та ін.), необхідні для утримання обладнання;

витрати на відшкодування зносу інструменту та частини інвентарю;

послуги інших цехів.

До Загальноцехові витрат відносять:

частина заробітної плати допоміжних робітників з відрахуваннями на соціальне страхування;

заробітну плату ІТП, службовців і МОП цеху з відрахуваннями на соціальне страхування;

частину витрат на енергію і паливо;

амортизаційні відрахування по будівлях і спорудах;

витрати на поточний ремонт будівель і споруд;

витрати на матеріали, необхідні для утримання будинків і споруд;

частину витрат на відшкодування інвентарю;

послуги інших цехів;

витрати з охорони праці;

інші расходи.2.5.3.2. Розрахунок заробітної плати допоміжних робітників, ІТП, службовців і МОП.

Кількість допоміжних робітників, ІТП, службовців і МОП визначається за таблицею нормативів XVI.

Відношення числа допоміжних робітників до основних виробничих - 11-16% = 165 чол. * 0,15 = 24,75 чол. = 25 чол.

Всього основних і допоміжних = 165 + 25 = 190 чол.

ІТП = 190 * 0,07 = 13,3 = 13 чол.

Службовці = 190 * 0,03 = 5,7 = 6 чол.

МОП = 190 * 0,02 = 3,8 = 4 чол.

Середній розряд для допоміжних робітників умовно приймається III.

Годинні тарифні ставки для допоміжних робітників повинні бути прийняті з таблиці нормативів 4.1 методички №2 для почасових відповідної категорії (нормальні умови праці).

1 2 3 4 5 6 - розряди

2,15 2,58 3,01 3,44 3,87 4,30 - годинні тарифні ставки робітників, руб. / Год.

Річний фонд заробітної плати допоміжних робітників визначаємо аналогічно фонду заробітної плати основних виробничих робітників.

Звсп..р. = (TI * Ктар.ср. * Кп * Рвсп..р. * Фд) + Сдопл. + Спрем., Руб

tI- 3,01 руб / год .;

Ктар.ср = 1,51;

Кп = 1,30;

Рвсп..р. = 165 чол .;

Фд = 1860 год ..

Зарплата за відрядними розцінками (річна) = 3,01 * 1,51 * 1,30 * 25 * 1860 = 274751 руб.

Сдопл. = 274751 * 0,12 = 32970 руб.

Спрем = (274751 + 32970) * 0,10 = 30772 руб.

Річна сума заробітної плати допоміжних робітників Звс.р. = 274751 + 32970 + 30772 = 338493 руб.

Додаткова заробітна плата = 338493 * 0,15 = 50774 руб.

Річний фонд заробітної плати допоміжних робітників = річна сума основної заробітної плати допоміжних робітників + додаткова заробітна плата = 338493 + 50774 = 389267 руб.

Розмір винагороди виплат з фонду матеріального заохочення приймаємо умовно рівним 15% від річного фонду заробітної плати допоміжних робітників = 389267 * 0,15 = 58390 руб.

Оплата праці ІТП, службовців і МОП проводиться за штатно-окладних системі. Кожному працівнику встановлюється твердий оклад (місячна заробітна плата) залежно від займаної посади, масштабу і складності виконуваної цехом роботи та особистих якостей працівника (освіта, кваліфікація, стаж роботи тощо).

Місячні посадові оклади цехового персоналу наводяться в таблиці нормативів № 4.1. методички №2.

Спрощено річна заробітна плата ІТП, службовців, МОП визначається множенням числа працівників на місячний оклад (з урахуванням доплат і додаткової заробітної плати та на 12 (кількість місяців у році)) за формою таблиці 12.

Доплати, включаючи премії з фонду заробітної плати, і додаткова заробітна плата приймаються в розмірі 25% окладу.

Виплати з фонду матеріального заохочення (ФПМ) приймаються в розмірі 15% річної заробітної плати.2.5.4. Розрахунок загальнозаводських і позавиробничих витрат.

До загальнозаводським витрат відносять:

витрати на управління підприємством (заробітна плата апарату управління підприємством, відрядження, утримання пожежної і сторожової охорони, відрахування на утримання вищестоящої організації);

загальнозаводські витрати (амортизація основних фондів загальнозаводського призначення, утримання та поточний ремонт будівель, споруд та інвентарю загальнозаводського призначення, виробництво випробувань, дослідів, витрати на винахідництво і технічні удосконалення, підготовку кадрів та ін.);

збори і відрахування (податки, збори, інші обов'язкові платежі та витрати).

Загальнозаводські витрати визначаються у відсотках від основної заробітної плати основних робітників цеху.

У курсовому проекті загальнозаводські витрати умовно визначені як сума 50% від основної заробітної плати основних робітників і амортизаційні відрахування (у розмірі 10%) від капітальних вкладень на розвиток загальнозаводських господарств (компресорних, кисневих, електростанцій тощо), величина яких визначається на підставі розрахованої вартості активної частини основних фондів (табл.3 п.13) у таких розмірах:

Для механоскладального цеху - 20%.

0.50 * (1963,15 + 0,20 * 4309) = 1412,48 тис.руб.

П.13 табл.14 = 9551 +1412,48 = 10963,48 тис.руб.

До позавиробничих витрат відносять:

витрати на тару та упаковку на складах готової продукції;

витрати на транспортування продукції (на станцію або пристань відправлення), завантаження у вагони та на судна;

комісійні збори та інші витрати по збуту.

Позавиробничі витрати приймаються у розмірі 1,3% від виробничої собівартості.

Результати розрахунку повної собівартості продукції цеху наводяться в таблиці 13.2.6. Розрахунок техніко-економічних показників цеху.

Валова продукція.

Окремі цехи судноремонтно-суднобудівних заводів, як правило, не випускають комплектних готових виробів, у зв'язку з цим вартість готового обсягу продукції цеху може бути умовно визначена за формулою:

В = Сполн. * (1 + Р), тис.руб., Де

Сполн. - Повна собівартість продукції цеху, тис. Руб .;

Р - середньогалузева норма рентабельності продукції за собівартістю, рівна. Р = 0,138.

В = 10216,731 * (1 + 0,138) = 10216,731 * 1,138 = 11626,64 = 11627 тис.руб.

Враховуючи, що незавершене виробництво на початок і на кінець року прийнято однаковим, обсяг валової продукції цеху буде дорівнює товарної продукції = 53552.42 тис. Руб.

Виробнича потужність визначається в натуральному вираженні для механічного цеху:

трудомісткість в станко-годинах для верстатного ділянки;

трудомісткість в людино-годинах для слюсарного ділянки;

Чисельність ППП визначається шляхом підсумовування основних і допоміжних виробничих робітників, ІТП, службовців і МОП:

Всього основних і допоміжних = 165 + 25 = 190 чол.

ІТП = 13 чол.

Службовці = 6 чол.

МОП = 4 чол.

РАЗОМ чисельність ППП = 165 + 25 + 13 + 6 + 4 = 213 чол.

Коефіцієнт змінності Ксм. = 1,3.

Виробіток на одного працівника ППП визначається таким чином:

А) по валової продукції - діленням обсягу валової продукції на чисельність ППП;

Б) за трудовим измерителю - діленням нормованої трудомісткості на чисельність ППП.

Фонд заробітної плати ППП визначається підсумовуванням ФЗП основних і допоміжних виробничих робітників, ІТП, службовців і МОП.

Виплати з фонду матеріального заохочення визначається підсумовуванням виплат, розрахованих для основних і допоміжних виробничих робітників, ІТП, службовців і МОП

ФЗП ППП, включаючи виплати з фонду матеріального заохочення визначається підсумовуванням двох попередніх пунктів.

Середня річна з / пл одного працюючого (основного робочого) визначається діленням ФЗП ППП (основних робочих) з урахуванням виплат з ФМП на чисельність ППП (основних робітників).

Загальна площа цеху попередньо визначена розрахунком і остаточно прийнята, виходячи з стандартної ширини прольоту цеху і кроку колон.

Виробнича площа цеху визначена розрахунком.

Вартість виробничих фондів визначається підсумовуванням вартості основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів, які умовно приймаються в розмірі 30% від вартості активної частини основних фондів (табл.9 п.13).

Питома вага активних фондів визначається відношенням вартості технологічного та енергетичного обладнання, засобів механізації та транспорту, пристроїв та інструменту (табл.9 п.13) до вартості основних виробничих фондів.

Вартість виробничих фондів цеху з урахуванням витрат на розвиток загальнозаводських господарств визначається підсумовуванням вартості виробничих фондів та витрат на розвиток загальнозаводських господарств. (Див. П.2.5.4).

Фондовооруженность основного виробничого робітника в найбільшу зміну визначається відношенням вартості основних фондів до числа основних виробничих робітників, що працюють в першу зміну.

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування визначені в таблиці 13.

Повна собівартість річного обсягу продукції визначається в таблиці 13.

Річна сума прибутку - різниця між річним випуском продукції та повної її собівартістю

Витрати на один карбованець продукції - відношення повної собівартості до річного випуску продукції.

Цехові накладні (непрямі витрати) у відсотках визначаються відношенням суми витрат з утримання та експлуатації обладнання та загальноцехових витрат до основної заробітної плати основних виробничих робітників з множенням на 100%.

Питомі капітальні вкладення на один рубль випущеної продукції визначаються відношенням сумарної вартості виробничих фондів до річного обсягу випуску продукції.

Коефіцієнт рентабельності виробничих фондів визначається відношенням річного прибутку до вартості виробничих фондів.

Термін окупності виробничих фондів - величина, зворотна коефіцієнту рентабельності.

Результати розрахунків представлені в таблиці 14.

За новими сучасними методиками розрахунок собівартості продукції цеху представлений в таблиці 15.

2.7. Висновки.

У результаті розрахунків, проведених в даному курсовому проекті, отримані наступні основні показники:

- Валова продукція - 53552,42 тис. Руб .;

- Виробнича потужність - в трудовому вираженні - 348804,69 н.-ч .;

- Чисельність ППП всього 213 чол, в т. Ч. Основних робітників - 165 чол .;

- ФЗП ППП - 2434,44 тис. Руб .;

- Загальна площа цеху - 2592 м2, в т. Ч. Проізводстенная - 1728 м2;

- Вартість виробничих фондів - 9551 тис. Руб .;

- Термін окупності виробничих фондів - 25 років;

- Повна собівартість продукції - 10213,73 тис. Руб .;

- Річна сума прибутку - 43335,69 тис. Руб.

За методикою № 2 розрахунку собівартості продукції цеху отримані наступні основні показники;

- Матеріальні витрати - 4800790 руб .;

- Витрати на оплату праці - 2141619 руб .;

- Відрахування на соціальні потреби -856648 руб .;

- Витрати на обслуговування виробництва та управлінню - 8756061 руб .;

- Інші виробничі витрати (платежі по кредитах банку в межах ставок, встановлених законодавством) - 2865300;

- Разом виробнича (заводська) собівартість - 19420418 руб .;

- Позавиробничі витрати - 252 465 руб .;

- Разом повна собівартість - 19672884 руб.Спісок літератури:

1.Нікіфоров В. Г. Судопемонтние підприємства: економіка та управління-М.: Транспорт, 1986.

2. Гуревич І.М., Никифоров В. Г. Організація, планування і управління судоремонтним підприємством. -М.: Транспорт, 1979.

3. Гуревич І. М., Черкасов В. Л. Методичні вказівки для виконання курсового проекту (№1) -ЛІВТ, Ленінград, 1986.

4. Методичні вказівки (№2) «Вартісні нормативи для економічного обгрунтування курсових і дипломних проектів та практичних занять» - СПГУВК, Санкт-Петербург, 1998.

5.Конспект лекцій з курсу 1999 навчальний рік. Студентки Пеговою Н. В .. Лекції читав Силантьєв В. А.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com