На головну

 Стандартософія - Технологія

Зміст:

1.Деятельность по стандартизації ............................................. .4

2.Основні принцип стандартософіі - стандартизації ............. 6

3.Описание фундаментальної моделі «ОКО ЗЕМНЕ» ........... 9

4.Функціі стандартизації .............................................. ........... 10

5.Целі стандартософіі та стандартизації ................................. 11

6.Актуальние завдання стандартизації ....................................... 12

7.Формула стандартософіі як науки ....................................... 13

8.Спісок використаних джерел ....................................... 14

Додаток 1 ................................................ ............................... 15

Додаток 2 ................................................ .............................. 16

1.Деятельность по стандартизації

У 1991гбила запропонована системно-графічна модель «ОКО ЗЕМНЕ», ядром якої стала якість життя. В рамках цієї моделі стандартизації як інструменту, і стандартософіі як науці XX століття, надані (поки на рівні концептуальних підходів) права та обов'язки бути номативно-методичними «служницями» при вирішенні проблеми якості життя і ширше при накопиченні знань.

Можна виділити три рівні діяльності в будь-якій області: повторення відомого (імітація, найпростіша робота за зразками); узагальнення відомого і формування висновків (генералізація); твор-кість, прорив у поле нових можливостей (інновація).

Традиційно стандартизація як впорядковує діяльність ставилася в основному до генералізації і імітації, регламентуючи на базі аналізу, НДР певні вимоги кповторяющімся об'єктам. Незважаючи на неодноразові спроби в рамках «випереджаючої стандартизації» стати теорією і навіть наукою, стандартизація не могла стати базою розвитку, так як знання про неї самої, про її сутність виявилися недостатніми. Незважаючи на активні спроби вчених вивести стандартизацію на рівень теорії і науки, це не вдалося зробити також з тієї причини, що предметом стандартизації вважали тільки діяльність людей, забувши про Природу і не задумавшись про те, що Вона теж творить стандарти, якими є, наприклад, наш вигляд (два ока і т.д.) і функціонгальние системи, хоча при цьому відбитки пальців, та й самі-всі різні.

Що однаково? -Сущность! Що різному? -явище Цієї сутності в реальній дійсності. Отже, виникають прблеми осмислення взаємозв'язку сутності і явища, використання результа- товетого осмислення в процесах, які традиційно вважаються областю стандартизації. З'явившись в Росії в 20-х роках у вигляді тер-міна «стандартизація» змінила свою попередницю «нормалізацію»

характерну для сучасного зарубіжного світу. А нині стандартизація пртендует на роль Стандартософіі-справедливо це?

2.Основні принцип стандартософіі - стандартизації

Передумовами до визначення головного принципу стандартософіі як науки та стандартизації як практичної реалізації фундаментальних ідей в реальній дійсності є доступні всім спостереження за повторюваними процесами і об'єктами, фактично стандартизованими Природою без участі людини і суспільства, але відкритими і пізнаваними людьми. До таких передумов, наприклад відносяться:

чергування дня і ночі, пори року, біологічні цикли в живих організмах;

рух небесних тіл по орбітах з урахуванням всіх відхилень;

передача генетичної інформації в живих організмах;

середній рівень лісового масиву для даних географічних усло-вий;

зовнішній вигляд человекас урахуванням етносу і геофактора;

процес життєдіяльності організмів;

симетрія і дисиметрії органічної та неорганічної форм матерії;

представлення різних народів про походження світу і челове-ка, зафіксовані в міфах, легендах, пам'ятки культури;

процеси появи, розвитку та згасання етносів.

Наша поведінка по відношенню один до одного підпорядковується стандартним правилам поведінки. Наша мова є комбінація стандартних символів і звуків, які являють собою зв'язок думок. Справа в тому, що ми буквально оточені стандартами, але так звикли до їхньої присутності, що не помічаємо їх і не думаємо про їх значе-ванні, їх вартості.

Приголомшує і зовсім новий факт-число трансформацій «духовного тіла» людини в дослідах клінічної смерті по Раймонду Моуді обмежене: «Практично схожість між різними повідомленнями настільки велике, що можна виділити близько п'ятнадцяти окремих елементів, які знову і знову зустрічаються серед більшого числа сообщеній.Можно зробити наступне хоч і вельми спекулятивну пропозицію: чи не стоїть за цими враженнями по-суті один і той же досвід або ідея. Якщо це так, то тоді різні за формою розповіді являють собою лише індивідуальні спроби передати за допомогою слів спогад про одне й те ж переживанні ».

Обмеженими також виявляється і кількість видів НЛО, классіфікаціяі яких з'явилися в різних працях і матеріалах, з то свідчить про дію фундаментального закону

стандартософіі, роявляющегося в мінімізації об'єктів будь-якого роду

та виду на тлі удаваного беконечним різноманітності.

Ми знаходимося на цьому етапі розвитку, коли уникнути скочування в Хаос в Небуття можна тільки шляхом розумного, усвідомленого використання використання діючих в Природі принципів і методів для розвитку технічних систем і ізделій.В іншому випадку

продолжаающееся безмежне втручання в процеси життєдіяльності-тельностістановітся не регіональною, а біосферним, погіршуючи умови існування і створюючи загрозу для життя людства.

Можна зробити висновок, що техногенне розвиток нашої цивилиза-ції, якщо вона хоче вижити, має проходити з урахуванням усіх аспектів існування і неминучих обмежень різногороду. Саме ця обставина створює об'єктивну необхідність виникнення та екстреної реалізації наукового підходу до стандартософіі, яка

має не один предмет-людську діяльність, а два-ще й

творчу діяльність самої Природи, що була до людини і проявлявшейся до ХХ в. Незалежно від людства. Такий підхід переводить стандартизацію в область стандартософіі основи якої викладені далі.

«Наука і є вдосконалене знаряддя пристосування до даного світу, до нав'язаної необхідності. Наука є пізнання необхідності через пристосування до світової даності і пізнання з

необхідності. Наука-скорочене, економне опис даної необхідності з метою орієнтування і самоохраненія ». Саме в цьому

сенсі стандартософію потрібно вважати наукою і закладати фундамент.

На рис 1. (див. Прил.1.) Показані фази розвитку стандартизації як діяльності по нормативно - технічної регламентації двох традиційних об'єктів: якості продукції і ресурсів. Але активно впливати на сучасну дійсність стандартизація може тільки в разі поширення свого упорядочивающего впливу на два інших об'єкта: забезпечення якості праці і якості сфер існування людини. Наприкінці 80-х років стало зрозуміло, що традиційними методами стандартизації ці об'єкти не охопити - вони здаються занадто розпливчастими і суб'єктивними (через необхідність моніторингу, що дає весь час нові результати). Цими аспектами «далекими від техніки», стали займатися представники фундаментальних наук, різні соціальні рухи і т.п.

Розмірковуючи над зазначеним обставиною, а також враховуючи об'єктивну необхідність розробки стандартних підходів і методів охорони природи та забезпечення безпеки людей, можна зробити висновок, що ця діяльність замикається з процесами і результатами пізнання об'єктивних закономірностей Природи, але непрямо, як у фундаментальних природничих науках -шляхом експерименту , а побічно-через процеси сполучення результатів пізнання з діяльністю в її звичайному розумінні.

З урахуванням расмотренного можна сформулювати головний принцип

стандартософіі як науки: стандартософія шляхом сполучення повторюваних і пізнаваних явищ Природи, а також за допомогою

діяльності в області відтворюваних і повторюваних процесів і елементів розвитку суспільства, виробництва покликана сприяти формуванню та встановленню в докумен-тах, відображенню в стандартах будь-якого роду обґрунтованих обмежень із забезпеченням якості життя як парадигми цівілізаціі.Етот принцип може бути покладений в основу закону.

3.Описание фундаментальної моделі «ОКО ЗЕМНЕ»

Отже, методами стандартизації предлагантся забезпечувати якість життя в чотирьох аспектах: середовища існування, люди, ресурси та виробництва (перші два аспекти утворюють біосферу,

а другі-техносферу).

Чому тільки чотири аспекти? Чи випадково вони обрані?

Чи є у інших авторів вказівки саме на ці чотири аспекти?

Справа однак не в пріоритеті, а в представилася можливості підтвердити отримані результати.

Перше підтвердження: «без стандартів неможливо ні виробни-тво, ні звернення, ні взаєморозуміння людей, ні раціональне використання природних ресурсів, ні охорона навколишнього середовища», - вказав Б.А. Урванцев. Друге підтвердження-стаття Е.М.Векслера, в якій наведено визказиваніе П.ван Донкелаара, головного інженера з якості, який працював в області судноплавства (Бельгія): «Вироби (або послуги) тільки тоді високоякісні, якщо при їх виробництві та використанні споживається мінімум енергії і матеріалів, якщо вони служать на благо щастя і здоров'я тих, хто ними користується, хто їх виробляє, а також тих, хто від них позбувається, не завдаючи тим самим збитків навколишньому середовищу ».

Чотири аспекти покладені нами в основу (смислове ядро) графічної моделі «ОКО ЗЕМНЕ», представленої на рис.2. (Див. Додаток 2.)

Графічна модель в двовимірному просторі (з координатами, наприклад «енергія» - «час») дає уявлення про напрвленности процесів, що відбуваються в стандартософіі, а при перекладі в тривимірний простір (з координатою витрат будь-якого роду) може дати додаткові результати, про які ми тепер навіть не можемо припускати. Однак і в даний час отриманий несподіваний результат - виявлено сім функцій стандартизації. Саме цілісне уявлення про взаємозв'язки чотирьох аспектів, а також про їх сутності дозволяє виділити сім повноцінних функцій.

4.Функціі стандартизації

Негентропійної функція полягає в суспільному і виробничої необхідності упорядкування, стабілізації каталогізації реалізованих і ускладнюються технічних систем, рішень, процесів засобів і продуктів людської діяльності при освоєнні іпреобразованіі матеріального світу.

Комунікативна функція полягає в необхідності задоволення потребностілюдей в спілкуванні, в цілеспрямованому чи іншому взаємодії для отримання даних та обміну інфор-їй.

ІНФОРМАЦІЙНА функція пов'язана зі зростаючими складністю, обсягами, різноманітністю методів і програмно-технічних засобів обробки і передачі інформації на різних носіях.

ОХОРОННА обумовлена ??необхідністю об'єднання зусиль людства по захисту навколишнього середовища.

Ресурсозберігаючих функція обумовлена ??обмеженістю матеріальних, енергетичний, трудових, інтелектуальних інформаційних та інших ресурсів і полягає у встановленні в технічній документації обґрунтованих обмежень на витрачання ресурсів будь-якого виду при створенні та експлуатації продукції, реалізації процесів і надання послуг.

СОЦІОКУЛЬТУРНА функція полягає, по-перше в забезпеченні смислової та функціональної сумісності мов, понять, програм, процесів, явищ і предметів науки, техніки, культури, а по-друге, в необхідності оптимізації номенклатури та підвищення якості продукції та послуг в інтересах будь-яких соціумів при забезпеченні якості життя.

Цивилизующую функція полягає в орієнтуванні людської діяльності і процесів сполучення і забезпечення оптимального обліку накопичених знань у взаємозв'язку різних аспектів цивілізації з встановленням якісних і кількісних обмежень на види і можливу різноманітність техногенних об'єктів, що впливають на гео- (у тому числі біо-, гідро-, літо -), ноо- та інші сфери (середовища, оболонки) в межах і поза Землею.

5.Целі стандартософіі та стандартизації

Метою стандартософіі в перспективі має бути нормативне забезпечення якості життя, будь-якого її аспекту (з чотирьох) шляхом формування і встановлення в нормативних та інших документах обгрунтованих і узгоджених між собою понять, положень, правил, треблваній, способів і методів, пов'язаних з:

охороною природи;

ефективним використанням ресурсів, їх заощадженням;

забезпеченням соціальної комфортності в умовах загострюються суперечностей різного роду і прагнення до відокремлення регіонів;

підвищенням ефективності виробництв (насамперед агропромислових).

У свою чергу, стандартизація як прикладна область стандартософіі має на меті забезпечення конкурентоспроможності продукції, процесів та послуг, утвердження в людській діяльності доцільних підходів до розвитку техніки в різних країнах і регіонах.

У перспективі десятиліття стандартософія спільно зі стандартизацією повинні забезпечити створення і впровадження в практику ефективних інструментів впливу на виробництва, на процеси ресурсорасходованія та ресурсозбереження, на вдосконалення соціумів і назащіту сфер існування від всевладдя техніки і від наших обмежених, на жаль, уявлень про світ і людину.

6.Актуальние завдання стандартизації

Можна виділити сім актуальних завдань, які знайшли своє втілення в основоположних стандартах ГСС або в її вихідної концепції:

1.Гармонізація вітчизняної нормативно - технічної документації з міжнародною, зарубіжної, національної та регіональної нормативною документацією.

2.Мінімізація обмежують ініціативу (виготовлювачів і споживачів) заборон і приписів, орієнтація на добровільність застосування і можливість вибору документів того чи іншого виду при укладанні договорів і контрактів.

3.Освоеніе, адаптація, вдосконалення процедур сертифікації продукції у поєднанні з розробкою документів з сертифікації систем якості, акредитації випробувальних підрозділів різного рівня для проведення сертифікаційних випробувань продукції та послуг.

4.Сопровожденіе тенденції відмови від посилення вхідного контролю, вихідних випробувань і приймання, перехід на поопераційний виробничий контроль в технологічному циклі.

5.Оптімізація кількісного складу і структури технічної документації на продукцію, процеси і послуги, забезпечення інформативності та комунікативності документів.

6.Совершенствованіе методології розробки документації.

7.Обеспеченіе впливу нормативних документів на підвищення техніко - економічної ефективності виробництв.

7.Формула стандартософіі як науки

Стандартософія як наука має двоякий предмет - сполучення з біосферою і діяльність в техносфери, спрямована на нормативне забезпечення якості життя в чотирьох аспектах цівілізіціі (середовища, люди, ресурси, виробництва), характеризується в пріклажной своїй області - стандартизації - сім'ю функціями і покликана в начтоящее час грати ту роль, яку в Середньовіччі виконувала філософія.

Ідея стандартософіі відрізняється новизною, надалі стандартосо-фія стане об'єднавчою і централизующей зусилля наукою про оптімальньних взаємодіях різних аспектів технічної цивілізації між собою і з навколишнім середовищем сустановленіем можливих і необхідних обмежень на технічний розвиток цивілізації між собою і з навколишнім середовищем з встановленням можливих і необхідних обмежень на технічний розвиток цивілізації у взаємозв'язку з атмо-, гео-, біо- та ноосфери. У свою чергу, стандарт стане документом, систематизирующем знання про дійсність.

8.Спісок використаних джерел

1.Плущевскій М.Б. Про підхід до розвитку термінології при нормативному забезпеченні якості об'єктів // Стандарти і качество.-1993.-№1

2.Васільев А.М. Стандартизація для всех.-М.: Изд-во стандартів, 1992, -113с.

3.Гост 30 \ 66-95 Ресурсосбереженія.Основние положення.

Додаток 1.

Додаток

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com