На головну

Введення споживача в помилку - Товароведеніє

Введення споживачів в заблуждени

Іншою формою несумлінної конкуренції є: «введення споживачів в помилку відносно характеру, способу і місця виготовлення, споживчих властивостей, якості товарів».

Введення споживачів в помилку так само, як і дискредитація конкурента, має на своєю меті залучення уваги до своїх товарів шляхом поширення не відповідної дійсності інформації. Однак, на відміну від випадків дискредитації конкурента, тут акцент робиться не на помилкових або обманних заявах відносно конкурента і його товарів, а на недостовірній інформації відносно власних товарів.

Цей несумлінний прийом часто використовується в конкурентній боротьбі. Причому, в переважній більшості випадків він застосовується підприємствами, що не мають широкої популярності на ринку, але прагнучих за допомогою будь-яких коштів, в тому числі і нечесних, просунути свій товар.

Безумовно, заборона цієї форми несумлінної конкуренції направлена на захист і підтримку чесної конкуренції. Це, загалом, є основоположною метою Закону про конкуренцію. Однак важливим є і те, що такі дії господарюючих суб'єктів, як введення споживачів в помилку відносно характеру, способу і місця виготовлення, споживчих властивостей, якості товарів можуть привести до серйозних негативних наслідків для ринку відповідних товарів, а також нанести збиток самим споживачам. Отже, реалізація передбачених Законом об конкуренцію заходів по припиненню форми несумлінної конкуренції, що розглядається також сприяє нормальному функціонуванню товарних ринків і захисту інтересів споживачів.

Поняття введення в помилку не обмежується явно обманними заявами або твердженнями, які можуть створити помилкове враження у споживача. Так, в ряді випадків правдиві твердження також можуть ввести споживачів в помилку відносно більш високих споживчих властивостей того або інакшого товару, якщо при цьому, наприклад, підкреслюється, що продукція саме даного виробника відрізняється такими-то параметрами, хоч згідно з прийнятими стандартами цим параметрам відповідає аналогічна продукція будь-якого виробника. Внаслідок цього у споживача може виникнути помилкове враження, що тільки товар даного виробника володіє такими-то споживчими властивостями, тоді як насправді шукані споживчі властивості властиві аналогічним товарам інших виробників.

Федеральний закон «Про рекламу» значно розширює перелік дій, які відносяться до актів несумлінної конкуренції, пов'язаних з поширенням в рекламі господарюючими суб'єктами недостовірної інформації про свої товари. Наприклад, стаття 6 цього закону передбачає такий склад цього правопорушення, як введення споживачів в помилку відносно товару, що рекламується за допомогою зловживання довір'ям фізичних осіб або недоліком у них досвіду, знань, в тому числі в зв'язку з відсутністю в рекламі частини істотної інформації.

Крім того, стаття 7 Федерального закону «Про рекламу» конкретизує дії, що відносяться до недостовірної реклами. Ця стаття забороняє використати в рекламі не відповідну дійсність зведення відносно не тільки таких характеристик товару, як природа, склад, призначення, споживчі властивості і т.д., але і у відношенні, наприклад, результатів досліджень і випробувань, офіційного визнання, отримання дипломів, призів і інакших нагород, а також посилань на які-небудь рекомендації або схвалення. Всього стаття містить 18 різновидів форми несумлінної конкуренції, що розглядається застосовно до реклами.

Некоректне порівняння товарів

Наступною формою несумлінною конкуренцією, передбаченою Законом про конкуренцію, є некоректне порівняння господарюючим суб'єктом вироблюваних або товарів, що реалізовуються ним з товарами інших господарюючих суб'єктів. Незважаючи на те, що ця форма несумлінної конкуренції передбачена Законом про конкуренцію, виявляється вона, в основному, в рекламі і розкривається через поняття «порівняльна реклама».

По-перше, порівнянням вважається будь-яке зіставлення свого товару з товаром конкурента (конкурентів), включаючи чудову міру (кращий, самий і т.д.), при використанні якої товар конкурента (конкурентів) не називається, але маються на увазі товари всіх можливих конкурентів.

По-друге, потрібно мати на увазі, що хоч антимонопольне законодавство і законодавство про рекламу не забороняють господарюючим суб'єктам в якій-небудь формі порівнювати свої товари з товарами інших виробників або продавців, проте, на практиці правоприменительные органи відносяться до подібних дій з великою підозрою. Це пов'язано з тим, що, за рідким винятком, такі порівняння, як правило, виявляються некоректними.

По-третє, будь-яке публічне застосування порівняльної реклами вимагає обов'язкової наявності у господарюючого суб'єкта документального підтвердження заявленої переваги свого товару над товаром конкурента (зарахування свого товару до товарів конкурента). У іншому випадку, такі дії можуть бути кваліфіковані як несумлінна конкуренція.

Таким чином, некоректним порівнянням господарюючим суб'єктом вироблюваних або товарів, що реалізовуються ним з товарами інших господарюючих суб'єктів будуть вважатися здійснювані в будь-якій формі і за допомогою будь-яких коштів публічне висловлювання, заяви, твердження і т.д., в яких свої товари зіставляються з товарами (прираховуються до товарів) інших господарюючих суб'єктів, включаючи використання чудової міри (кращий, самий і т.д.), у відсутність документального підтвердження заявленої переваги свого товару над товаром конкурента (зарахування свого товару до товарів конкурента).

Як документальне підтвердження можуть виступати статистичні дані, результати різних досліджень, дані експертиз, опити громадської думки і т.п.

Федеральний закон «Про рекламу» встановлює норми, регулюючі використання порівнянь в рекламі. Так, стаття 6 цього закону прираховує до несумлінної таку рекламу, яка містить некоректні порівняння товару, що рекламується з товаром (товарами) інших юридичних або фізичних осіб. Одночасно, в статті 7 Федерального закону «Про рекламу» недостовірну признається реклама, в якій присутні не відповідна дійсність зведення відносно порівнянь з іншим товаром (товарами), а також використання термінів в чудовій мірі, в тому числі шляхом вживання слів "самий", "тільки", "кращий", "абсолютний", "єдиний" і тому подібних, якщо їх неможливо підтвердити документально; а також з правами і положенням інакших юридичних або фізичних осіб.

Визначення несумлінної конкуренції

Історія питання

Поняття несумлінної конкуренції з'явилося в законодавстві Російській Федерації після прийняття Закону РСФСР «Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках» (далі - Закон про конкуренцію) від 22 березня 1991 року. У статті 10 цього закону встановлювалася заборона на несумлінну конкуренцію, зміст якої розкривався через зразковий перелік форм несумлінної конкуренції.

З прийняттям Конституції Російської Федерації в 1993 році заборона несумлінної конкуренції отримала закріплення на конституційному рівні. Так, внаслідок пункту 2 статті 34 Конституції РФ не допускається економічна діяльність, направлена на монополізацію і несумлінну конкуренцію.

25 травня 1995 року, після прийняття Федерального закону «Про внесення змін в Закон РСФСР «Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках» в Закон про конкуренцію було введене законодавче визначення поняття несумлінної конкуренції (стаття 4), що значно розширило правові рамки захисту від нечесних прийомів в конкурентній боротьбі.

Таким чином, в Російській Федерації реалізація концепції спеціального закону, що визначає правові основи регулювання відносин, що впливають на конкуренцію, привела до встановлення в одному законодавчому акті правових норм, направлених на попередження, обмеження і припинення монополістичної діяльності (власне правила антимонопольного законодавства) і норм, що регламентує сумлінність поведінки на ринку суб'єктів підприємницької діяльності (правила законодавства про захист від несумлінної конкуренції).

Обидва законодавства (як антимонопольне, так і законодавство про захист від несумлінної конкуренції) мають один предмет регулювання, а саме: відносини, що впливають на конкуренцію; схожі методи правового регулювання: розпорядження, заборони; практично той же субъектный склад учасників регульованих правовідносин: господарюючі суб'єкти (термін в значенні поняття, визначеного статтею 4 Закону про конкуренцію); і, нарешті, єдину мету - забезпечення умов для створення і ефективного функціонування товарних ринків.

Разом з тим треба мати на увазі, що монополістична діяльність має відмінну від несумлінної конкуренції економічну природу. Монополістична діяльність (зловживання домінуючим положенням і обмежуючі конкуренцію угоди) завжди пов'язана з неправомірним використанням ринкової (економічної) влади, що є.

Несумлінна конкуренція, як правило, не залежить від можливості використання ринкової влади. Її арсенал неправомірних коштів і прийомів ведіння конкурентної боротьби іншої: введення споживачів в помилку, обман, дискредитація конкурента, незаконне використання об'єктів інтелектуальної власності, промислове шпигунство і т.д. При цьому і монополістична діяльність, і несумлінні конкурентні дії переслідують одні і ті ж цілі: отримання необгрунтованих переваг в підприємницькій діяльності.

Поняття «несумлінної конкуренції»

Легальне визначення цього поняття виглядає так: «Несумлінна конкуренція - будь-яка направлена на придбання переваг в підприємницькій діяльності дії господарюючих суб'єктів, яка суперечить положенням чинного законодавства, звичаям ділового обороту, вимогам доброчесності, разумности і справедливості і можуть заподіяти або заподіяли збитки іншим господарюючим суб'єктам - конкурентам або нанести збиток їх ділової репутації».

Таким чином, під несумлінною конкуренцією в Законі про конкуренцію розуміються дії певного вигляду, для визнання яких несумлінною конкуренцією необхідні, принаймні, дві умови: по-перше, направлені на придбання переваг в підприємницькій діяльності дії господарюючих суб'єктів повинні суперечити положенням чинного законодавства або звичаям ділового обороту, вимогам доброчесності, разумности і справедливості; по-друге, вказані дії повинні або мати негативні наслідки для господарюючих суб'єктів-конкурентів у вигляді спричинення збитків або нанесення збитку їх ділової репутації, або володіти такою потенційною можливістю.

Отже, для кваліфікації тих або інакших дій господарюючих суб'єктів як несумлінної конкуренції абсолютно недостатньо, щоб ці дії порушували чинне законодавство або не відповідали звичаям ділового обороту і т. п. Необхідно і друга умова - названі дії повинні мати ті або інакші негативні наслідки для конкурента.

У правовій дефініції «несумлінної конкуренції» використовуються такі терміни як «звичаї ділового обороту», «доброчесність», «разумность», «справедливість». Проблема полягає в тому, що зміст не всіх вказаних термінів розкривається в Російському законодавстві.

Якщо поняття «звичаї ділового обороту» можна вважати досить розробленим в цивільному законодавстві, то значення термінів «доброчесність», «разумность», «справедливість» залишається розмитим.

Так, згідно з статтею 5 ГК РФ під звичаєм ділового обороту признається що склався і широко вживане в якій-небудь області підприємницької діяльності правило поведінки, не передбачене законодавством, незалежне від того, чи зафіксоване воно в якому-небудь документі. З цієї статті ГК РФ також слідує, що звичаї ділового обороту застосовуються, якщо відносини сторін не визначені нормами законодавства і умовами договору між ними.

У той же час треба мати на увазі, що в цивільному законодавстві використовуються поняття «сумлінність», «разумность», «справедливість». Так, пунктом 2 статті 6 ГК РФ встановлено, що при неможливості використання аналогії закону права і обов'язки сторін визначаються виходячи із загальних початків і значення цивільного законодавства (аналогії права) і вимог сумлінності, разумности і справедливості.

У пункті 3 статті 10 ГК РФ дається вказівка на разумность і сумлінність дій учасників цивільних правовідносин, які передбачаються у випадках, коли закон ставить захист цивільних прав в залежність від того, чи здійснювалися ці права розумно і сумлінно.

Також потрібно враховувати особливості, пов'язані із застосуванням поняття «разумности». Цей термін, видно, запозичений з американської системи загального права. Так, «правило розумного підходу», уперше застосоване в 1711 році, продовжує залишатися в США стандартом в схожих судових розглядах в сфері антитрестовского законодавства. Однак необхідно помітити, що значення цього правила змінювалося разом із зміною загальної антитрестовской доктрини.

Незважаючи на вказані труднощі, все ж існує ряд параметрів, які дозволяють встановити, яка підприємницька діяльність може розглядатися як добросовісна, а яка - несумлінної. Наприклад, до загальновизнаних рис несумлінної підприємницької поведінки потрібно віднести спроби добитися успіху в конкуренції не за рахунок своїх власних досягнень з точки зору якості, ціни товарів (робіт, послуг), а шляхом неправомірного використання яких - або позитивних результатів діяльності конкурента або надання впливу на споживчий попит помилковими або твердженнями, що вводять в помилку.

Крім того, при визначенні сумлінності або несумлінності поведінки на ринку потрібно враховувати і думка самих підприємців. Виходячи з цього, практика, що кваліфікується самими підприємцями як непорядна, не може вважатися добросовісною конкуренцією. Однак треба помітити, що узагальнення, а головне застосування як докази такого роду аргументів може виявитися непростою справою, пов'язаною з використанням статистичних, соціологічних і інакших методів дослідження.

При застосуванні поняття «несумлінна конкуренція» треба враховувати і така необхідна умова як здійснення суб'єктами правовідношення підприємницької діяльності на одному товарному ринку. З цього слідує, по-перше, що суб'єкт, відносно якого здійснюються дії, що підпадають під поняття «несумлінна конкуренція», і суб'єкт, який здійснює такі дії, повинен займатися підприємницькою діяльністю і бути господарюючими суб'єктами в значенні поняття, визначеного в статті 4 Закону «Про конкуренцію...». Згідно з цим поняттям господарюючі суб'єкти - це російські і іноземні комерційні організації і їх об'єднання (союзи або асоціації), некомерційні організації, за винятком що не займаються підприємницькою діяльністю, в тому числі сільськогосподарських споживчих кооперативів, а також індивідуальні підприємці. І, по-друге, названі суб'єкти повинні знаходитися в конкурентних відносинах, тобто працювати на ринок того ж товару або взаємозамінних товарів.

Поширення помилкових, неточних, спотворених відомостей

Стаття 10 Закону про конкуренцію містить загальну заборону несумлінної конкуренції, а також відкритий перелік конкретних дій, які законодавець відносить до несумлінної конкуренції.

Ці дії підлягають забороні незалежно від того відповідають вони умовам, визначеним в понятті несумлінної конкуренції, чи ні. Вірніше, в цьому випадку не потрібно співвідносити дії, що кваліфікуються як несумлінна конкуренція внаслідок статті 10 Закону про конкуренцію, з поняттям «несумлінна конкуренція», даним в статті 4 цього закону. Перераховані в статті 10 Закону про конкуренцію склади правопорушень відносяться до прямих норм, належних застосуванню безпосередньо.

Першим виглядом (формою) несумлінної конкуренції в згаданому переліку передбачається: «поширення помилкових, неточних або спотворених відомостей, здатних заподіяти збитки іншому господарюючому суб'єкту або нанести збиток його ділової репутації».

Ця форма несумлінної конкуренції фактично співпадає із забороненими в Паріжської конвенції з охорони промислової власності (далі - Паріжська конвенція) несумлінними конкурентними діями. Так, в Паріжської конвенції (стаття 10 bis) для аналогічної форми несумлінної конкуренції використовується наступне формулювання: «помилкові твердження при здійсненні комерційної діяльності, здатні дискредитувати підприємство, продукти або промислову або торгову діяльність конкурента». Як видно, різниця полягає лише в тому, що в Законі про конкуренцію замість «дискредитації» використовується близьке по значенню поняття «нанесення збитку ділової репутації», а також вводиться нова кваліфікуюча ознака цієї форми несумлінної конкуренції, а саме: здатність дій, що розглядаються заподіяти збитки іншому господарюючому суб'єкту.

Звичайно ця форма несумлінної конкуренції має на своєю меті залучення споживачів до власної продукції або послуг шляхом поширення помилкової інформації про конкурента, його товари і послуги.

Хоч дискредитація має безпосередню спрямованість проти конкретного господарюючого суб'єкта або групи осіб, такі дії можуть мати негативні наслідки не тільки для конкурента: якщо інформація про якого-небудь господарюючого суб'єкта або його товари є недостовірною, то потерпілим може стати і споживач.

До форми несумлінної конкуренції, що розглядається, як правило, застосовується умова, пов'язана з тим, що господарюючі суб'єкти повинні знаходитися в конкурентних відносинах, тобто працювати на ринок того ж товару або взаємозамінних товарів. Це виходить із значення норми, що розглядається і дефініції несумлінної конкуренції.

Однак в ряді країн (наприклад, в Бельгії, Швейцарії, Швеції) вимога наявності конкурентних відносин між «порушником» і «потерпілим» не є обов'язковим.

Це дозволило забезпечити в правозастосуванні більш широкий підхід до питання про дискредитацію: не тільки конкуренти, але і об'єднання споживачів або засобу масової інформації можуть в такому випадку підпадати під дію положень про несумлінну конкуренцію, якщо вони розповсюджують інформацію, здатну зганьбити конкретного господарюючого суб'єкта. Це питання придбаває все більшу актуальність і для правової практики в Росії.

Дискредитація конкурентів в рекламі регулюється також відповідними положеннями Федерального закону «Про рекламу». Так, згідно з статтею 6 цього закону несумлінною є реклама, яка містить висловлювання, образи, що порочить честь, достоїнство або ділову репутацію конкурента (конкурентів).

Крім того, у відповідності зі статтею 8 цього ж закону неетичною є реклама, яка порочить яку-небудь фізичну або юридичну особу, яку-небудь діяльність. Несумлінна і неетична реклама не допускаються. Названі положення Федерального закону «Про рекламу» конкретизують норму статті 10 Закону, що розглядається про конкуренцію застосовно до рекламної діяльності.

Продаж, обмін або інакше введення в оборот товару з незаконним використанням результатів інтелектуальної діяльності

1. У сучасній адміністративній і судовій практиці по кількості розглянутих справ на перше місце виходить така форма несумлінної конкуренції, як «продаж, обмін або інакше введення в оборот товару з незаконним використанням результатів інтелектуальної діяльності і прирівняних до них коштів індивідуалізації юридичної особи, індивідуалізації продукції, виконання робіт, послуг» (пункт 1 статті 10 Закону про конкуренцію).

2.Дана норма направлена на недопущення несумлінної конкуренції, пов'язаної з діями господарюючого суб'єкта, здатними викликати змішення відносно конкурента, його товарів або діяльності. Таке змішення, зокрема, може виникнути внаслідок порушення виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності.

3. Згідно з статтею 128 ГК РФ результати інтелектуальної діяльності, в тому числі виняткові права на них (інтелектуальна власність), відносяться до об'єктів цивільних прав. Внаслідок статті 138 ГК РФ у випадках і в порядку, встановлених Цивільним кодексом і іншими законами, признається виняткове право (інтелектуальна власність) громадянина або юридичної особи на результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них кошти індивідуалізації юридичної особи, індивідуалізації продукції, робіт, що виконуються або послуг (фірмове найменування, товарний знак, знак обслуговування і т.п.). Ця ж стаття ГК РФ передбачає можливість використання третіми особами результатів інтелектуальної діяльності і коштів індивідуалізації, які є об'єктом виняткових прав, тільки із згоди правообладателя.

4.Таким чином, результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них кошти індивідуалізації юридичних осіб і товарів, що є нематеріальними об'єктами, відносяться до об'єктів цивільних прав і у випадках і в порядку, встановленій ГК РФ і іншими законами, на них може бути поширене абсолютне право громадянина або юридичної особи точно також, як і на матеріальні речі. Однак потрібно мати на увазі, що відносно об'єктів інтелектуальної власності не можна застосувати правовий режим, встановлений для матеріальних речей, істота якого полягає в переході права власності від однієї особи до іншого.

5. Відносини, виникаючі в зв'язку з створенням, правовою охороною і використанням об'єктів інтелектуальної власності, регулюються ГК РФ, спеціальними законами: «Про авторське право і суміжні права», «Про правову охорону програм для електронних обчислювальних машин і баз даних», Патентним законом, «Про товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місць походження», «Про правову охорону топологій інтегральних мікросхем», «Про селекційні досягнення», а також Положенням про фірму, затвердженою постановою ЦИК і СНК СРСР від 22 червня 1927 року. До відносин в сфері інтелектуальної власності в передбачених випадках застосовуються міжнародні договори, учасницею яких є Російська Федерація.

6. Згідно із законодавством Російській Федерації до об'єктів інтелектуальної власності відносяться: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, найменування місць походження товарів, фірмові найменування, топології інтегральних мікросхем, селекційні досягнення (об'єкти промислової власності); програми для електронних обчислювальних машин і бази даних, твір науки, літератури і мистецтва, (об'єкти авторського права); фонограми, виконання, постановки, передачі організацій ефірного і кабельного віщання (об'єкти суміжних прав).

7. При розгляді цієї категорії справ як одній з форм несумлінній конкуренції передусім потрібно довести факт незаконного використання результатів інтелектуальної діяльності конкуруючим господарюючим суб'єктом. При визначенні незаконності використання об'єктів інтелектуальної власності потрібно мати на увазі, що виняткове право на результати інтелектуальної діяльності громадянина або юридичної особи признається в різному порядку і випадках в залежності від самого об'єкта виняткових прав. Одним з них, наприклад, об'єктам авторського права правова охорона надається внаслідок факту створення без дотримання якої-небудь формальності у вигляді реєстрації і т.п. Іншим - наприклад, об'єктам промислової власності - правова охорона надається внаслідок спеціальної реєстрації і видачі охоронного документа (патенту, свідчення на товарний знак і т.д.). Третім - наприклад, загальновідомим товарним знакам правова охорона може бути надана у разі визнання їх такими (загальновідомими) на території Російській Федерації у відповідності зі спеціальною процедурою.

8. У деяких випадках до цього часу ще не склався встановлений законодавством порядок визнання виняткових прав на окремі кошти індивідуалізації. Наприклад, згідно з пунктом 4 статті 54 ГК РФ юридична особа, що є комерційною організацією, повинно мати фірмове найменування. Особа, що неправомірно використовує чуже зареєстроване фірмове найменування, на вимогу володаря права на фірмове найменування зобов'язано припинити його використання і відшкодувати заподіяні збитки. Порядок реєстрації і використання фірмових найменувань визначається законом і інакшими правовими актами відповідно до справжнього Кодексу. Таким чином, ГК РФ умовою виникнення виняткових прав на використання фірмових найменувань встановив необхідність їх спеціальної реєстрації. При цьому ГК РФ не передбачає порядок такої реєстрації і посилає до спеціального закону, який повинен бути прийнятий в розвиток положень Кодексу. У зв'язку з відсутністю в цей час спеціального закону про реєстрацію фірмових найменувань, доцільно враховувати що склався правову практику в цій сфері.

9. Наприклад, Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації підготував з даного питання наступне роз'яснення: «При встановленні факту про те, що відповідач своє найменування зареєстрував раніше за позивача або одне найменування привласнено різним формуванням (акціонерне товариство, кооператив, спільне підприємство і т.п.), вимога позивача про зміну відповідачем свого найменування не може бути задоволена». (Про окремі рішення нарад по арбітражній практиці. Інформаційний лист від 29.05.92 №З-13/ОПИ-122. Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, № 1/1992, з. 92). Це означає, що вказівка на різну організаційно-правову форму в фірмовому найменуванні юридичної особи може розглядатися як відмітна ознака при визначенні схожості до міри змішення фірмових найменувань юридичних осіб, назви яких співпадають.

10. Однак такий підхід не в повній мірі узгодиться з нормами Положення про фірму, затвердженого постановою ЦИК СРСР і СНК СРСР від 17.08.27 (далі - Положення про фірму 1927 року). Так, в пункті 6 Положення про фірму 1927 року міститься наступна вимога: «Фірма вказаних в ст. ст. 1 - 3 підприємств, зверх згаданих в цих статтях вказівок, повинна містити вказівки, необхідні для відрізнення підприємства від інших однорідних підприємств (спеціальне найменування, номер і т.п.)». З значення цієї вимоги слідує, що в фірмових найменуваннях однорідних підприємств, тобто підприємств, що випускають однорідну продукцію, крім вказівок на організаційно-правову форму, повинні міститися інші відмітні вказівки. Отже, у вказаних випадках є недостатньою тільки одна відмітна ознака, а саме: вказівка на різну організаційно - правову форму юридичної особи.

Стаття 150_4. Продаж, здача в прокат і інакше незаконне

використання примірників творів або фонограм

(татья додатково включена Федеральним законом

від 19 липня 1995 року N 110-ФЗ)

Продаж, здача в прокат або інакше незаконне використання з комерційною метою примірників творів або фонограм у випадках, якщо:

примірники творів або фонограм є контрафактными відповідно до законодавства Російської Федерації про авторське право і суміжні права, або

на примірниках творів або фонограм вказана помилкова інформація про їх виготівників і про місця виробництва, а також інакша інформація, яка може ввести в помилку споживачів, або

на примірниках творів або фонограм знищений або змінений знак охорони авторського права або знак охорони суміжних прав, проставлений володарем авторських або суміжних прав, -

спричиняє накладення штрафу на громадян в розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати труда, а на посадових облич в розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати труда з конфіскацією контрафактных примірників творів або фонограм.

Ті ж дії, довершені особою, яка протягом року зазнавала адміністративного стягнення за одне з порушень, передбачених частиною першої справжньої статті, -

спричиняють накладення штрафу на громадян в розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати труда, а на посадових облич в розмірі від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати труда з конфіскацією контрафактных примірників творів або фонограм.

Конфісковані відповідно до частин першої і другої справжньої статті примірники творів або фонограм підлягають знищенню в порядку, передбаченому статтею 244 справжнього Кодексу, за винятком випадків їх передачі володарю авторських або суміжних прав на його прохання.

Коментар до статті 150_4

Стаття 151. Дрібна спекуляція

Дрібна спекуляція, тобто скупка і перепродаж з метою наживи в невеликих розмірах товарів народного споживання і інакших цінностей, якщо розмір наживи не перевищує ста рублів, -

спричиняє накладення штрафу в розмірі від ста до трьохсот рублів з конфіскацією предметів спекуляції.

Дрібна спекуляція, довершена особою, яка протягом року була піддане адміністративному стягненню за вказане порушення,-спричиняє

накладення штрафу в розмірі від трьохсот до однієї тисячі рублів з конфіскацією предметів спекуляції або виправні роботи на термін від одного до двох місяців з утриманням двадцяти відсотків заробітку з конфіскацією предметів спекуляції.

(Стаття в редакції Указу Президії Верховної Ради РСФСР від 27 лютого 1990 року)

Коментар до статті 151

Стаття 152. Скупка в державних або кооперативних

магазинах хліба і інших харчових продуктів для

скармливания худобі і птаху

Скупка в державних або кооперативних магазинах печеного хліба, муки, крупи і інших харчових продуктів для годівлі худоби і птаха, а одинаково скармливание худобі і птаху скупить в магазинах печеного хліба, муки, крупи і інших харчових продуктів -

спричиняють накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста рублів (стаття в редакції Указу Президії Верховної Ради РСФСР від 28 травня 1986 року).

Коментар до статті 152

Стаття 153. Незаконні операції з іноземною валютою і

платіжними документами

Незаконна скупка, продаж, обмін або використання як засіб платежу в невеликих розмірах іноземної валюти, платіжні документи у іноземній валюті або банківські платіжні документи в рублях, що придбаваються за іноземну валюту з правом звертання їх в таку валюту, в тому числі спекуляція цими цінностями, якщо вартість предмета незаконної операції не перевищує двадцяти п'яти рублів, -

спричиняють накладення штрафу в розмірі до ста рублів з конфіскацією валюти і платіжних документів (абзац в редакції Указу Президії Верховної Ради РСФСР від 29 травня 1987 року).

Ті ж дії, довершені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -

спричиняють накладення штрафу в розмірі до двохсот рублів з конфіскацією валюти і платіжних документів.

(Частина додатково включена Указом Президії Верховної Ради РСФСР від 29 травня 1987 року)

Коментар до статті 153

Стаття 154. Незаконний продаж платіжних документів,

що придбаваються за іноземну валюту без права

звертання їх в таку валюту

Незаконний продаж платіжних документів в рублях, що придбаваються за іноземну валюту без права звертання їх в таку валюту, при відсутності ознак спекуляції -

спричиняє накладення штрафу в розмірі до п'ятдесяти рублів з конфіскацією платіжних документів.

Коментар до статті 154

Стаття 155. Незаконний відпуск або придбання бензину або

інших паливно-мастильних матеріалів

Незаконний відпуск або незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів, належного державним або суспільним підприємствам, установам і організаціям, при відсутності ознак розкрадання -

спричиняє накладення штрафу в розмірі від двадцяти до ста рублів.

Коментар до статті 155

Стаття 156. Порушення порядку заняття кустарно-ремісничими

промислами і іншою індивідуальною трудовою

діяльністю

Порушення порядку заняття кустарно-ремісничими промислами і іншою індивідуальною трудовою діяльністю -

спричиняє накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста рублів з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини або без такої (стаття в редакції Указу Президії Верховної Ради РСФСР від 28 травня 1986 року).

Коментар до статті 156

Стаття 156_1. Ухиляння від подачі декларації про доходи

(татья додатково включена Указом Президії Верховної Ради РСФСР

від 28 травня 1986 року)

Ухиляння від подачі декларації про доходи від заняття кустарно-ремісничим промислом, іншою індивідуальною трудовою діяльністю або про інакші доходи, оподатковувані прибутковим податком, і в інших випадках, коли подача декларації передбачена законодавством, або невчасна подача декларації або включення в неї явно спотворених даних -

спричиняє попередження або накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста рублів.

Коментар до статті 156_1

Стаття 156_2. Незабезпечення маркіровки марками

встановлених зразків при виробництві підакцизних товарів

(татья додатково включена з 3 серпня 1996 року

Федеральним законом від 30 липня 1996 року N 103-ФЗ)

незабезпечення керівниками або посадовими особами організації-виробника маркіровки марками встановлених зразків при виробництві підакцизних товарів, належних маркіровці марками встановлених зразків, -

спричиняє накладення штрафу в розмірі ста мінімальних розмірів оплати труда.

Коментар до статті 156_2

Стаття 157. Заняття забороненими видами індивідуальної трудової

діяльності

Заняття кустарно-ремісничим промислом або іншою індивідуальною трудовою діяльністю, відносно яких є спеціальна заборона, -

спричиняє накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста рублів з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини (стаття в редакції Указу Президії Верховної Ради РСФСР від 28 травня 1986 року).

Коментар до статті 157

Стаття 157_1. Непредставлення відомостей федеральному

антимонопольному органу

неуявлення в термін посадовою особою органу влади, управління або господарюючого суб'єкта на вимогу федерального антимонопольного органу, його територіального управління документів або інакшої інформації, необхідної для здійснення їх законної діяльності, -

спричиняє попередження або накладення штрафу в розмірі до шести мінімальних розмірів оплати труда.

(Стаття в редакції, введеній в дію з 15 січня 1996 року Федеральним законом від 9 січня 1996 року N 2-ФЗ)

Коментар до статті 157_1

Стаття 157_2. Невиконання розпоряджень федерального

антимонопольного органу

(Стаття додатково включена Законом Російської Федерації від 13 березня 1992 року;

назва статті в редакції, введеній в дію з 15 січня 1996 року

Федеральним законом від 9 січня 1996 року N 2-ФЗ)

Невиконання в термін посадовою особою органу влади, управління або господарюючого суб'єкта законних розпоряджень федерального антимонопольного органу, його територіального управління (абзац в редакції, введеній в дію з 15 січня 1996 року Федеральним законом від 9 січня 1996 року N 2-ФЗ) -

спричиняє попередження або накладення штрафу в розмірі до восьми мінімальних розмірів оплати труда.

Коментар до статті 157_2

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com