На головну

 Водопостачання та каналізація міста - Будівельні науки

Водопостачання та каналізація міста

Визначення розрахункового споживання.

Визначення площ кварталів.

 № кв F, га № кв F, га № кв F, га № кв F, га № кв F, га

 1 0,6325 18 0,36 34 0,78 50 0,66 66 0,3

 2 0,525 19 0,57 35 0,665 51 0,525 67 0,27

 3 0,4275 20 0,55 36 0,4375 52 0,6 68 0,455

 4 0,525 21 0,6325 37 0,3125 53 0,5 69 0,58

 5 0,42 22 0,5775 38 0,6075 54 0,6 70 0,96

 6 0,48 23 0,405 39 0,63 55 0,45 71 0,945

 7 0,42 24 0,525 40 0,72 56 0,225 72 0,76

 8 0,38 25 0,5 41 0,6875 57 0,247 73 0,75

 9 0,385 26 0,315 42 0,6175 58 0,4 74 0,805

 10 0,48 27 0,33 43 0,65 59 0,51 75 0,682

 11 0,315 28 0,6175 44 0,6325 60 0,75 76 0,3

 12 0,35 29 0,585 45 0,6 61 0,55 77 0,18

 13 0,48 30 0,7475 46 0,325 62 0,522 78 0,422

 14 0,44 31 0,77 47 0,3575 63 0,6 79 0,63

 15 0,38 32 0,7125 48 0,51 64 0,72 80 0,77

 16 0,385 33 0,77 49 0,51 65 0,577 81 0,805

 17 0,4375

Визначення розрахункової кількості жителів.

Приймаємо N = 8704 жителів.

Середньодобова витрата води на господарські та питні потреби жителів.

Розрахунковий розрахунок найбільшого водоспоживання на добу.

До max сут = 1,2 (СНиП 2.04.02 - 84)

Розрахунковий годинний розрахунок.

Визначення витрати води на полив території.

Полив здійснюється вночі з 0.00 до 05.00 годин.

Визначення витрати води на потреби місцевої промисловості.

Місцева промисловість працює у дві зміни з 08.00 до 24.00, тобто 16 годин на добу відбір рівномірний.

Розрахунок витрати води на промисловому підприємстві.

а) витрата на технологічні потреби

б) витрата води в холодних цехах.

в) витрата води в гарячих цехах.

г) витрата води на користування душем (душем користуються протягом години після зміни) в холодних цехах.

д) витрата води на користування душем в гарячих чехах.

Таблиця водоспоживання міста.

 Годинники

 доби Витрата води населений. Витрата на полив Промислове підприємство Технол. витрата Местн.пром-ть Сумарна витрата

 Холодні цеху Гарячі цехи

 годину%

 м 3

 м 3%

 м 3

 душ м 3%

 м 3

 душ м 3

 м 3

 м 3%

 м 3

 0-1 1,5 46,9 16,972 1,4 63,96

 1-2 1,5 46,9 16,972 1,4 63,96

 2-3 1,5 46,9 16,972 1,4 63,96

 3-4 1,5 46,9 16,972 1,4 63,96

 4-5 2,5 78,3 16,972 2,1 95,30

 5-6 3,5 109,6 2,4 109,6

 6-7 4,5 140,9 3,1 140,9

 7-8 5,5 172,3 3,8 172,3

 8-9 6,2 194,2 12,5 1,12 12,5 8,1 72 39,16 6,91 314,63

 9-10 6,2 194,2 6,25 0,56 8,12 5,26 72 39,16 6,83 311,2

 10-11 6,3 197,3 6,25 0,56 8,12 5,26 72 39,16 6,9 314,3

 11-12 6,3 197,3 6,25 0,56 8,12 5,26 72 39,16 6,9 314,3

 12-13 5 156,6 18,7 1,68 15,6 10,1 72 39,16 6,14 279,6

 13-14 5 156,6 37,5 3,37 31,2 20,2 72 39,16 6,4 291,4

 14-15 5,5 172,3 6,25 0,56 8,12 5,26 72 39,16 6,35 289,3

 15-16 6 187,9 6,25 0,56 8,12 5,26 72 39,16 6,7 304,9

 16-17 6 187,9 33,6 23,1 39,16 6,23 283,8

 17-18 5,5 172,3 39,16 4,64 211,4

 18-19 5 156,6 39,16 4,30 195,8

 19-20 4,5 140,9 39,16 4 180,1

 20-21 4 125,3 39,16 3,61 164,4

 21-22 3 93,9 39,16 2,92 133,1

 22-23 2 62,6 39,16 2,24 101,8

 23-24 1,5 46,9 39,16 2 86,1

 S 100 3133,2 84,864 100 9 33,6 100 64,8 23,1 576 626,64 100 4551,1

Режим водонапірної башти.

 Години доби водоспоживання міста Подача насосів Приплив води в башту Витрата води з вежі Залишок у вежі

 %%% +% -%

 0-1 1,4 2 0,6 0,6

 1-2 1,4 2 0,6 1,4

 2-3 1,4 2 0,6 1,8

 3-4 1,4 2 0,6 2,4

 4-5 2,1 2 0,1 2,3

 5-6 2,4 3,16 0,76 3,06

 6-7 3,1 3,16 0,06 3,12

 7-8 3,8 4,3 0,5 3,62

 8-9 6,91 6,8 0,11 3,51

 9-10 6,83 6,8 0,03 3,48

 10-11 6,9 6,8 0,1 3,38

 11-12 6,9 6,8 0,1 3,28

 12-13 6,14 6,8 0,66 3,94

 13-14 6,4 4,3 2,1 1,84

 14-15 6,35 4,3 2 -0,16

 15-16 6,7 6,8 0,1 -0,06

 16-17 6,23 6,8 0,57 0,51

 17-18 4,64 4,3 0,34 0,17

 18-19 4,3 4,3 0,15 0

 19-20 4 4,3 0,3 0,47

 20-21 3,61 4,3 0,69 1,16

 21-22 2,92 2 0,92 0,24

 22-23 2,24 2 0,24 0

 23-24 2 2 0

 S 100100

Режим роботи станції другого підйому.

Приймемо чотириступеневий графік роботи насосної станції другого підйому:

4 насоса - забезпечують 6,8% подачі і працюють 7 годин.

3 насоса - забезпечують 4,3% подачі і працюють 7 годин.

2 насоса - забезпечують 3,16% подачі і працюють 2 години.

1насос - забезпечує 2% подачі і працює 8 годин.

Визначення обсягу водонапірної башти.

Регулюючий обсяг водонапірної башти:

Протипожежний обсяг водонапірної башти:

Загальний обсяг водонапірної башти.

Визначимо розміри водонапірної башти (бак водонапірної башти циліндричний).

Діаметр бака дорівнює 10 м, а його ширина - 6,67м.

Визначення обсягів баків чистої води.

Загальний обсяг баків:

а) регулює об'єм:

б) протипожежний об'єм:

- Три максимальних витрат води з таблиці водоспоживання міста.

в) власні потреби фільтрованої станції.

Приймаються 2 резервуара чистої води по 665,76 м3каждий. Вони за формою паралелепіпеди. Задаємося висотою h = 10 м і шириною в = 20 м. Тоді їх довжина:

Підготовка мережі до гідравлічного розрахунку.

У розрахунковий час максимального водоспоживання (10-11) місто споживає 6,9% від- 314,37м3 / год = 87,31л / с.

У цей час насоси другого підйому подають 6,8% від

Відсутня частина:

87,31-85-96 = 1,35л / с, надходить з водонапірної башти: при цьому населення споживає

Таблиця колійних і вузлових витрат.

 № уч. L, уч q, пут № Ділянка примикаючи. до вузла S дорожніх витрат Вузловий витрата

 1-8 320 5,25 1 1-2,1-8 (5,57 + 5,25) / 2 5,41

 8-3 375 6,13 2 2-1,2-3 (5,57 + 4,29) / 2 4,93

 8-5 670 10,72 3 3-2,3-8,3-4 (4,29 + 6,13 + 10,48) / 2 10,45

 1-2 340 5,57 4 4-3,4-5 (10,48 + 5,49) / 2 7,98

 2-3 260 4,29 5 5-4,5-8,5-6 (5,49 + 10,72 + 3,68) / 2 9,94

 3-4 655 10,48 6 6-7,6-5 (10,72 + 3,68) / 2 7,2

 4-5 335 5,49 7 7-8,7-6 (3,68 + 10,72) / 2 7,2

 5-6 230 3,68 8 8-1,8-7,8-5,8-3 (5,25 + 3,68 + 10,72 + 6,13) / 2 12,89

 6-7 670 10,72

 7-8 230 3,68

 S = 4085

Підготовка мережі до гідравлічного розрахунку.

У розрахунковий час максимального водоспоживання (10-11) місто споживає 6,9% від

У цей час насоси другого підйому подають 6,8% від

У місті 2 пожежі по 15 л / сек, під час пожежі водонапірна башта не працює.

У цю годину місто споживає:

Визначаємо швидкості руху води по водопроводах на ділянках кільцевої водопровідної мережі, складеної на випадок максимального водоспоживання та пожежогасіння.

 № уч-ка S q, л / сек

 h = S * q 2, м V, м / сек

 1-2 0,049 14,70 -10,63 1,19

 2-3 0,38 5,85 13,26 1,16

 3-4 4,38 3,93 -67,91 1,39

 4-5 2,24 5,79 32,19 1,34

 5-6 0,48 5,12 12,57 1,15

 6-7 4,49 2,08 -19,51 0,73

 7-8 0,106 9,28 -9,20 1,18

 8-1 2,14 3,21 -22,09 1,13

 -68,69

 3-8 0,78 5,00 19,58 1,15

 5-8 0,037 20,78 16,14 1,17

Розрахунок мережі на випадок максимального транзиту в водонапірну башту.

Підготовка мережі до гідравлічного розрахунку.

У розрахунковий час максимального транзиту в водонапірну башту (13-12) місто споживає 6,14% від

У цей час насоси другого підйому подають 6,8% від

Надлишок води надходить у водонапірну вежу:

85,96 - 77,62 = 8,34 л / сек

, Де

на 1 метр.

Розрахунок водоводів.

Водоводи від водонапірної башти до мережі і від насосної станції другого підйому до мережі прокладаються в дві лінії.

Водоводи від насосної станції до мережі:

При максимальному водоспоживання:

Приймаємо 2? ___ мм.

Довжина від насосної станції до мережі L = 1000 м.

Опір кожного S = Sо * L = 2,187 * 10-61000 = 2,187 * 10-3

Втрати в кожному водоводі

При максимальному водоспоживання і пожежогасінні.

Приймаємо 2? ____ мм.

Довжина від насосної станції до мережі L = 1000 м.

Опір кожного S = Sо * L = 0,8466 * 10-6 * 1000 = 0,8466 * 10-3

Втрати в кожному водоводі

Водоводи від ВНБ до мережі

Приймаємо 2? ____ мм.

Довжина від ВНБ до мережі L = 135.0 м

Опір кожного S = Sо * L = 30,65 * 10-6 * 135 = 1,073 * 10-3

Втрати в кожному водоводі

Визначення необхідного напору насосів насосної станції другого підйому.

Напір насосів:

Втратимо точки: 7,8,1.

У годину максимального водоспоживання:

Точка 1: HH2 = 53.5-48 + 10 + 4.04 + (1.9482 + 0.5792 + 0.1789) = 22.24

Точка 8: HH2 = 53,3-48 + 10 + 4,04 + (1,9482 + 0,5847) = 22,07

Точка 7: HH2 = 52-48 + 10 + 4,04 + (0,9251 + 3,4425 + 1,0754) = 23,48

У годину максимального водоспоживання та пожежогасіння:

Точка 1: HH2 = 53,2-48 + 10 + 2,91 + (4,6654 + 2,7053 + 1,6702) = 27,45

Точка 8: HH2 = 53,3-48 + 10 + 2,91 + (1,2967 + 6,1973) = 25,70

Точка 7: HH2 = 52-48 + 10 + 2,91 + (1,2967 + 6,1973 + 0,2193) = 24,62

Диктує точка - точка 1.

Висота водонапірної вежі:

Так як при максимальному водоспоживання і пожежогасінні діаметри відвідав вийшли більше, ніж при максимальному водоспоживання, то приймаємо великі діаметри __________.

І розраховуємо втрати в водоводах при максимальному водоспоживання:

Точка 1: HH2 = 53,2-48 + 10 + 1,56 + (1,94 + 0,57 + 0,17) = 19,76

Точка 8: HH2 = 53,3-48 + 10 + 1,56 + (1,94 + 0,58) = 19,39

Точка 7: HH2 = 52-48 + 10 + 1,56 + (0,92 + 3,44 + 1,07) = 21,0

Розрахунок каналізації.

Розрахунок кількості стічних вод від промислового підприємства:

а) максимальна витрата побутових стічних вод на промисловому підприємстві:

б) розрахунок душових стічних вод:

в) теплотехнічний витрата:

Модуль стоку:

Визначення початкової глибини закладення:

т.к. значення негативне, то приймаємо hmin = 0.85

Iкв = 0,008

Lкв = 70м

zy = 48

zкв = 50,3

Dd = 0,25м

Так як глибина закладання труб в точці 5 перевищила 7м, то в цій точці ставимо районну насосну станцію і визначаємо нову Ннач.

 Розрахункові участ-ки № кварталу Площа F, га Модуль сто га Сума бічного і колійного витрати Сумарна витрата, л / сек Транзит-тний витрата л / сек

 До заг Розрахунковий витрата побутових стічних вод сосредото-ченний витрата Загальна витрата, л / сек

 бічний попуті місць тран

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 0-1 27,28,29,19,20,12,5,1,2,3,4,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,21,22,23 , 24,25,30,31,32,33,34 11,18,26,35 17,87 0,86 15,37 - 15,37 1,94 29,82 - - 29,82

 1-2 44,54,43,53 45, 55 3,43 0,86 2,95 15,37 18,32 1,9 34,81 - - 34,81

 2-3 42,52,62,72,63,73,64,74 65, 75 6,63 0,86 5,70 18,32 24,02 1,8 43,25 - - 43,25

 3-4 - - - 0,86 - 24,02 24,09 1,8 43,25 40,9 - 84,15

 4-5 40,50,60,70,41,51,61,71 80, 81 7,36 0,86 6,33 24,02 30,36 1,73 52,53 - 40,9 93,43

 5-6 38,48,58,68,39,49,59,69 78, 79 5,25 0,86 4,51 30,36 32,90 1,7 55,94 - 40,9 96,84

 6-ДПС 36,46,56,66,37,47,57,67 76, 77 2,95 0,86 2,54 32,90 35,44 1,69 59,90 - 40,9 100,8

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com