На головну    

 Розробка автоматизованої системи управління збором і відображенням інформації на установці продувки азотом - Металургія

АНОТАЦІЯ

Пояснювальна записка до дипломного проекту "Розробка автоматизованої системи управління збором, обробкою і відображенням інформації на установці продувки стали азотом (аргоном) електросталеплавильного цеху №2 товариства з обмеженою відповідальністю" Сталь Кузнецького металургійного комбінату ".

Дипломний проект по спеціальності "Технологія, математичне забезпечення та автоматизація ливарних процесів (110403). - Новокузнецьк, 2002. - 113с. Табл.18, іл. 25, джерел 36, додатків 1, креслень 6 листів.

Ключові слова: автоматизована система, збір, обробка та відображення інформації, алгоритм, модель, установка продувки стали азотом (аргоном), технологія, подання інформації, хімічний склад, економічний ефект.

Об'єктом дослідження є процес обробки металу на установці продувки стали азотом (аргоном) (УПСА).

У дипломному проекті проведено вивчення технології обробки сталі в ковші стосовно ТОВ "Сталь КМК" з метою зниження економічних витрат на здійснення вищевказаного процесу.

В роботі проведено ряд технологічних досліджень для створення підсистеми автоматизованої системи управління технологічним процесом УПСА.

Виконавець Карпінський А.В.

THE SUMMARY

ЗМІСТ

ВСТУП .. 6

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВОДУ, ПОТОКІВ сировини і готової продукції .. 8

1.1 Характеристика металургійного комплексу дочірніх підприємств ВАТ "КМК". 8

1.2 Характеристика електросталеплавильного виробництва. 13

1.3 Характеристика ДСП - 100І7. 15

1.4 Характеристика УПСА .. 20

1.5 Постановка завдання. 24

2 РОЗРОБКА автоматизована система збору, обробки і відображення ІНФОРМАЦІЇ НА УПСА .. 25

2.1 Перевірка достовірності та відновлення первинної інформації на УПСА .. 25

2.2 Математичний опис. 28

2.3 Аналіз роботи алгоритму оцінки достовірності та відновлення первинної інформації 34

2.4 Оцінка і контроль мас дозованих матеріалів. 40

2.5 Алгоритм розпізнавання свищів продувний фурми .. 48

3 ТЕХНІЧНА СТРУКТУРА автоматизована система збору, обробки і відображення ІНФОРМАЦІЇ НА УПСА .. 58

3.1 Загальна технічна структура АСУ ТП УПСА .. 58

3.1.1 Обгрунтування та коротка характеристика основних рішень по функціональної і забезпечує частинам АСУ ТП УПСА .. 58

3.1.2 Призначення АСУ ТП УПСА .. 62

3.1.3 Опис параметрів, що використовуються в АСУ ТП УПСА .. 63

4 ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ У АСУ ТП УПСА .. 69

5 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА. 78

6 ОХОРОНА ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ... 85

6.1 Аналіз умов праці на об'єкті проектування. 85

6.1.1 Аналіз умов праці на УПСА в ЕСПЦ-2 ТОВ "Сталь КМК". 85

6.2 Заходи з безпеки праці при експлуатації УПСА .. 93

6.3 Заходи з виробничої санітарії. 97

6.4 Пожежна безпека. 101

6.5 Охорона навколишнього середовища .. 103

ВИСНОВОК .. 107

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ .. 108

ДОДАТОК А .. 111

Заходи при надзвичайних ситуаціях. 111

ВСТУП

Сформована в даний час економічна ситуація вимагає від підприємств чорної металургії випуску продукції, конкурентоспроможної на внутрішньому і зовнішньому ринках. Конкурентоспроможність багато в чому визначається вартістю і якістю продукції, що в свою чергу обумовлено застосовуваної технологією, контролем за точністю її дотримання, а також кількістю і вартістю використовуються в роботі матеріалів.

Сьогодні, як правило, технологія виробництва сталі припускає використання позапічної обробки металу в тому чи іншому вигляді, від найпростіших установок до агрегатів комплексної обробки сталі з вакуумированием.

При використанні агрегатів позапічної обробки сталі здійснюється доведення металу за хімічним складом і коректування його температури шляхом подачі феросплавів і продувки інертним газом. При цьому ставиться завдання економного витрачання коригувальних добавок і більш точного попадання у вузькі межі за хімічним складом, ніж на основному технологічному агрегаті.

У складі електросталеплавильного цеху №2 ТОВ "Сталь КМК" працюють дві установки продувки стали азотом (аргоном) - УПСА. Планується провести демонтаж недобудованого агрегату комплексної обробки сталі (АКОС) і розпочати будівництво нового АКОС, що задовольняє сучасним вимогам.

Аналіз технології, застосовуваної при роботі агрегатів позапічної обробки сталі, показав, що необхідно вести більш точний контроль за збором та обробкою інформації про стан металу і оперативно представляти цю інформацію операторам у вигляді різного роду графіків і таблиць з використанням передісторії процесу.

Тому в роботі було вибрано практичний напрямок - створення підсистеми автоматизованого збору, обробки і відображення інформації в рамках загальної автоматизованої системи управління технологічним процесом УПСА (АСУ ТП УПСА).

Для можливості створення автоматизованої системи вимагалося провести ряд технологічних досліджень з використанням паспортних даних, даних автоматизованого збору інформації та спеціальної реєстрації при спостереженні за процесом обробки металу в ковші. Для дослідження розглядали температуру металу під час вступу на УПСА, угоревшіе маси матеріалів, час обробки в ковші та інше.

Після проведених досліджень з'явилася можливість проведення збору, обробки і відображення інформації на УПСА за певними алгоритмами, використовуваним в автоматизованій системі управління.

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВОДУ, ПОТОКІВ сировини і готової продукції 1.1 Характеристика металургійного комплексу дочірніх підприємств ВАТ "КМК"

До складу металургійного заводу входять наступні підрозділи: коксохімічне, доменне, сталеплавильне, прокатне, цехи відділу головного механіка, цехи відділу головного енергетика, автотранспортний цех, ремонтно-будівельні цехи, цехи металовиробів.

Коксохімвиробництва (КХП)

До складу КХП входять наступні цехи: вуглепідготовчий, коксовий, цехи уловлювання.

Вуглепідготовчий цех має у своєму складі вугіллі приймальні ями, вагоноперекидач, два відділення остаточного дроблення вугілля, два дозувальних відділення, змішувальні відділення та чотири вугільні башти, конвеєри для транспортування вугілля і шихти з галереями і мостами.

Коксовий цех складається з восьми коксових батарей. Період коксування на батареях 1 ... 6 - 14,7ч. На коксової установці дев'ять Углезагрузочная вагонів, дев'ять коксовиталківателей, сім коксотушільних вагонів, вісім електровозів, десять дверезйомних машин. Гасіння коксу здійснюється у чотирьох гасильних баштах автоматично за програмою. Фенольна вода після біохімочісткі подається на гасіння коксу безпосередньо насосами. У цеху три коксосортіровкі, де кокс обробляється на наступні класи: 40мм, 25-40мм, 10-15мм, 0-10мм.

Цех управління №1 складається з наступних відділень: конденсація газу, машинного, аміачно-перідіней, сульфатного, зневоднення смоли, бустерной станції і обесфенолівающей установки. Продукцією цеху є аміак і сульфат амонію. Цех управління №2 включає відділення остаточного охолодження газу і уловлювання бензолу. У цеху є два нафталінопромивателя пластинчастого типу для промивання вод від нафталіну. Продукцією цеху є бензол і кам'яновугільна смола.

ДОМЕННЕ ВИРОБНИЦТВО

До складу доменного виробництва входять п'ять печей, в тому числі, об'ємом 1310м3- чотири (в даний час піч №1 законсервована), 1719м3- одна. Загальний обсяг доменних печей по цеху 6959м3.

Для транспортування чавуну і шлаку використовуються чугуновозні ковші ємністю до 100 т і шлаковозні ковші ємністю 11-16м3.

Сталеплавильного виробництва

До складу сталеплавильного виробництва входять наступні цехи: мартенівський №1, №2 (нині обидва цеху об'єднані в один сталеплавильний цех); електросталеплавильний №1, №2; копровий, цех підготовки складів.

Копровий цех складається з п'яти виробничих дільниць, де здійснюється оброблення скрапу до габаритних розмірів.

Прокатного виробництва

Прокатне виробництво включає в себе цехи: обтискний з блюмінг 1100 і послідовно розташованим заготовочних верстатом 900; рейкобалковий; цех рейкових скріплень; середньосортний з шаропрокатним таборували; листопрокатний; сортопрокатний зі станами 750, 450, 360, 280 і тонколистовий стан 1000.

Обжимний цех. Для обробки товарної заготівлі, прокочується обтискним цехом, є окремий проліт з двома мостовими кранами вантажопідйомністю 10т. кожен. Заготовки для всіх прокатних станів (за винятком рельсобалочного) передаються з обтискного цеху на залізничних вагонах.

Рейкобалковий стан випускає рейки довжиною 25 і 12,5 м з загартованими кінцями. Загартування проводиться на гарячих стелажах водоструминними апаратами, використовується тепло, яке залишилося після прокатки. Після гарту рейки надходять в короби уповільненої охолодження. Завантаження і вивантаження рейок проводиться мостовими кранами з електромагнітами вантажопідйомністю 15т. Для обробки довгомірних рейок та інших видів прокату є відділення обробки прокату, рейок з проектною продуктивністю 750000 т / рік, в якому встановлено дві правильні машини, три вертикально-правильних преса, два горизонтально-правильних цеху, чотири поточних автоматичних лінії з шістнадцятьма свердлильно-фрезерними верстатами, пила холодної різання. Для прибирання і навантаження прокатної продукції є чотири електромостових крана. Крім того, для обробки рейок та інших видів прокату є рельсоотделочная майстерня, в якій встановлено дві правильні машини, чотири штемпельних преса і чотирнадцять свердлильно-фрезерних верстатів.

Листопрокатний цех. Склад слябів займає частину сусіднього зі станом прольоту. Склад обслуговується двома мостовими кранами. В прольоті стану встановлені: а) правильна одіннадцатівалковая машина для правки листів товщиною 5-12мм; б) дискові ножиці; максимальна товщина листів, що розрізають на дискових ножицях - 25мм, на гільйотинних ножицях-25мм. В прольоті складу готової продукції, суміжним зі становим, є два магнітних крана вантажопідйомністю 15т. Є термічне відділення з чотирма камерними печами з витяжним подом, з трьома мостовими кранами вантажопідйомність 10т. Травлення листів проводиться в травильному відділенні, що має чотири кислотних ванни, одну промивальну ванну і три мостових крана вантажопідйомністю по 5т. Тут же розташований майданчик для зачистки поверхні листів ручними машинками.

Цехи управління головного механіка (УГМ)

У УГМ входять наступні цехи: ливарний, ремонтно-механічний, зварювальна лабораторія. Ливарний цех включає наступні ділянки: ділянка виробництва виливниць, ділянка чавунного фасонного і машинного лиття, ділянка сталевого фасонного і машинного лиття, ділянка кольорового лиття, ділянка виробництва прокатних валків, ділянка виливки пробок для виливниць, ділянка мартенівського виробництва, підготовки та зберігання шихтових матеріалів, рубки изложниц, чавунного. Для забезпечення виробництва рідким металом в цеху є: дві вагранки продуктивністю 14т / год, одна вагранка продуктивністю 57т / ч, дві електропечі "Детройт" ємністю по 500 кг, електросталеплавильна піч, мартенівська піч ємністю 30 т, електросталеплавильна піч ДСП-10 ємністю 10 т . У цеху 33 мостових крана. Є модельне відділення.

Цехи управління ГОЛОВНОГО ЕНЕРГЕТИКА (УГЕ)

До складу УГЕ входять наступні цехи: теплоелектроцентраль, газовий, цех водопостачання, електроремонтних, технологічної диспетчеризації.

УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Залізничний транспорт заводу примикає до станцій Новокузнецьк пасажирська і Новокузнецьк сортувальна Західно-Сибірської залізниці.

АВТОТРАНСПОРТНИЙ ЦЕХ

Використовує автотранспорт для внутрішніх перевезень, для забезпечення цехів різними матеріалами, обладнанням, запчастинами, а так само матеріалами для виконання будівельних робіт.

ЦЕХИ ВИРОБНИЦТВА ТОВАРІВ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ

Цех емальованого посуду випускає залізну емальований посуд: бідони, відра з кришками, каструлі, кавники, гуртки питні, миски, тази, тарілки, чайники та ін. Проектна потужність цеху 10000т. в рік.

Є цех складнопобутової технікі.1.2 Характеристика електросталеплавильного виробництва

Електросталеплавильний цех - 2 (ЕСПЦ - 2) ТОВ "Сталь КМК" являє собою складний технологічний комплекс, що складається з ряду взаємозалежних агрегатів. Цех має у своєму складі дві електропечі по 100т кожна. Крім того, цех оснащений двома сортовим машинами безперервного лиття заготовок (МБЛЗ), кожна з яких має чотири струмка. Перед відправкою на МБЛЗ метал обробляється на установках продувки стали азотом / аргоном (УПСА). В даний час будується агрегат комплексної обробки сталі (АКОС), який дозволить на додаток до УПСА підігрівати метал і здійснювати більшу кількість операцій з доведення стали до необхідної якості в ковші. Зв'язки агрегатів, основні технологічні потоки показані на рис.1.

Опис діючої і проектованої технології в ЕСПЦ - 2 далі наводиться по агрегатам.

Рисунок 1 - Технологічна схема ЕСПЦ-2

1.3 Характеристика ДСП - 100І7

Дугова електропіч ДСП - 100І7 використовується у складі електросталеплавильного комплексу (ДСП - 100, УПСА, АКОС - 100, МБЛЗ) (див. Малюнок 1), де використані технологічні та організаційні рішення, спрямовані на досягнення стійкої граничної продуктивності всього технологічного ланцюжка в цілому, а саме - виплавка сталі, здійснюється у двох технологічних взаємопов'язаних агрегатах: дугової сталеплавильної печі та агрегаті позапічної обробки сталі.

У ДСП виплавляють швидкорізальні, інструментальні, конструкційні, нержавіючі, трансформаторні, жароміцні, шарикопідшипникові та інші стали.

У ДСП здійснюється розплавлення скрапу і киснева продування рідкої ванни з наступною короткою доведенням (або взагалі без доведення) металу за хімічним складом і температурі. Пічної шлак не бере участі в рафінуванні сталі і скачується з печі перед зливом металу. Після закінчення окисного періоду плавки отриманий напівпродукт випускається з печі в тигель-ківш, де і здійснюється остаточне доведення сталі до заданої марки.

Використання ДСП - 100 для процесів плавлення шихти і окислення домішок рідкої ванни забезпечує випуск стандартного напівпродукту для різних марок сталі, при цьому скорочується час витримки рідкого металу в печі, зменшується знос футеровки і підвищується продуктивність печі.

Піч ДСП - 100 має такі основні параметри:

 ємність номінальна, т 100

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати