На головну    

 Лиття в кокіль - Металургія

Контрольна робота №1

з дисципліни ТМТПСМ

Викласти сутність способу лиття в кокіль; зобразите схеми кон-

конструкцій кокілів. Вкажіть застосовувані сплави, гідності, недоліки

і області застосування цього способу.

Кокилем називають металеву форму, яку заповнюють розплавом під дією гравітаційних сил.

Сутність способу полягає в застосуванні багаторазово використовуваної ливарні форми, яка формує конфігурацію і властивості виливки. При цьому способі лиття або зовсім виключається застосування, або витрачається мала кількість піщаних сумішей лише на виготовлення разових стрижнів. У зв'язку з цим відпадає необхідність у землепріготовітельних відділеннях.

Модельна оснащення при лиття в кокіль включає підігріваються стрижневі ящики (для виготовлення суцільних або оболонкових стержнів), ящики для холоднотвердеющих стрижневих сумішей і т.д.

Металева форма має в порівнянні з піщаної значно більшими теплоємність, теплопровідність, міцністю і нульовий газопроницаемостью. Матеріалами для кокілів служать чавуни сірі СЧ20, СЧ25 і високоміцний ВЧ42-12; низьковуглецевих стали 10 і 20; леговані стали 15ХМЛ та ін .; алюмінієві сплави АЛ9 і АЛ11; мідь.

Найбільшого поширення набули чавунні кокілі. Металеві стрижні виготовляють з конструкційних вуглецевих (простий) і легованих (складної форми) сталей. Кокілі невеликих розмірів або відливають, або отримують обробкою різанням з поковок. Робочі порожнини і елементи ливникової системи в останньому випадку отримують електро-

фізичної або електрохімічної обробкою. Більш великі кокілі виконують литими. З метою стабілізації розмірів і форм кокілі проходять складну термічну обробку.

По конструкції кокілі бувають простими і складними. Залежно від розташування площини роз'єму кокілі діляться на нероз'ємні (витрусіть); з вертикальною, горизонтальною і складною (комбінованою) площинами роз'єму.

Послідовність виготовлення виливки в кокіль показана на малюнку 1. Вона складається з невеликого числа основних операцій.

Малюнок 1.

а - очищення полуформ;

б - установка стрижнів;

в - заливка розплаву;

г - часткове видалення металевого стержня;

д - витяг виливки.

Цей вид лиття застосовується в умовах великосерійного і масового про-

ізводств. Виливки отримують з чавуну, сталі і кольорових сплавів з товщиною сте-

нок 3 ... 100 мм і масою від десятків грамів до сотень кілограмів. У соответ-

но до ГОСТами точність виливків досягає 12 ... 15-го квалітетів, а шерохова-

тость поверхні Ra = 25 ... 2,5 мкм. Виливки характеризуються стабільністю по

механічними властивостями і щільності.

Різновиди кокілів показані на малюнку 2.

Малюнок 2.

а - Витрусіть;

б - з горизонтальною площиною роз'єму;

в - з вертикальною площиною роз'єму;

г - стулковий з вертикальною площиною роз'єму;

д - стулковий з горизонтальною площиною роз'єму.

Лиття в кокіль відноситься до трудо- і ресурсозберігаючих, малоопераці-

онним і маловідходних технологічних процесів. Воно покращує умови тру-

да в ливарному виробництві та зменшує вплив на навколишнє середовище.

До недоліків кокильного лиття слід віднести високу вартість кокі-

ля, складність отримання тонкостінних виливків у зв'язку з швидким відведенням теп-

лоти від розплаву металевим кокилем, порівняно невелике число залі-

вок при виготовленні в ньому сталевих і чавунних виливків.

Список використаної літератури:

Дріц М.Є., Москальов М.А.

Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство: Учеб. для

вузів. - М .: Вища. шк., 1990. - 447 с .: іл.

Солнцев Ю.П., Веселов В.А., Демянцевіч В.П. та ін.

М .: Металургія, 1988, 512 с.

© 8ref.com - українські реферати