На головну    

 Оцінка якості праці - Управління

Контрольні завдання № 1

Тема: ОЦІНКА ЯКОСТІ ПРАЦІ ОПЕРАТОРА ЕОМ

1.ОБ'ЕКТ ОЦІНКИ.

Оператор ЕОМ

2.Ісходное ІНФОРМАЦІЯ.

А) Посадова інструкція оператора ЕОМ.

I Загальні положення

1. Оператор ЕОМ безпосередньо підпорядковується генеральному директору.

2. Оператор ЕОМ керується у своїй роботі цією посадовою інструкцією.

II. Обов'язки

1. Виконувати друковані роботи, дотримуючись правил орфографії та пунктуації, а також стандарти та уніфіковані системи організаційно-розпорядчої документації.

2. Відсилати і приймати e-mail повідомлення.

3. Роздруковувати потрібні документи, листи, систематизувати їх.

4. Відносити на підпис керівнику накази, заяви і т.д.

5. Заносити в комп'ютер реєстраційні дані.

6. Стежити за станом комп'ютера та копіювальної техніки.

III. Права

1.Докладивать керівнику про всі виявлені недоліки в межах своєї компетенції.

2.Вносіть пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з передбаченими обов'язками.

IV Відповідальність

Оператор ЕОМ несе відповідальність за якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов'язків.

Б) Розпорядок дня

Робочий час з 10 до 17 годин, з 14 до 14.30 обідня перерва.

10:00 - прийом e-mail повідомлень, їх перегляд, роздруківка потрібних даних, надання їх керівнику, печатку і відправка e-mail повідомлень.

12:00 - внесення в комп'ютер необхідних даних, друк документів, надання їх на підпис керівнику.

14 годин - обід

14.30 - продовження роботи за комп'ютером, внесення в комп'ютер реєстраційних даних нових клієнтів, розсилка e-mail повідомлень.

17 годин - кінець робочого дня

В) Вимоги безпосереднього начальника

Безпосереднім начальником є ??генеральний директор, який надає матеріал на друк, на внесення в комп'ютер, запити на той чи інший наказ, документ.

Вимога до якості і своєчасному виконанню робіт.

Г) Приблизний самохронометраж за розподілом робочого часу.

На початку робочого дня йде обробка матеріалів, які накопичилися з попереднього вечора, потім роботи першорядної важливості, які не потребують зволікань.

Як правило, після обіду, виконується робота, яка потребує негайного виконання, і задоволення запитів, що виникають під час даного робочого дня.

3. ВИМОГИ ДО ТЕХНОЛОГІЇ РОБІТ.

Прибуття на роботу в строго обумовлений час, точне дотримання часу обідньої перерви і часу відходу з роботи. Негайне виконання термінових запитів, вимог, негайне повідомлення керівника про важливі e-mail повідомленнях.

Неможливість самовільних доглядів з роботи, попередня оговаріваемость всіх непередбачених відгулів, запізнень. Перерви під час робочого часу можуть бути зроблені не більше 4-5 раз не більш ніж по 10 хвилин.

У першій половині дня здійснення робіт, що вимагають негайного виконання, у другій половині дня роботи, які не потребують негайного виконання.

Можливі порушення: переплутаний текст або адресу одержувача e-mail повідомлення, пропуск якої-небудь сторінки з тексту, який слід внести в комп'ютер, неправильне написання прізвища, імені, по батькові, дати в наказі, заяві.

4. ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

 № п / п Склад робіт Прод. вип. однієї роботи хв. Число робіт на місяць (числ) і в день (зн) шт.

 Прод. вип.

 робіт в

 міс. / день

 хв. Відсоток від загального числа робіт / прод. вип.%

 1 Отримання e-mail повідомлень, їх перегляд, систематизація, друк необхідних повідомлень 10 200/10 2000/100 49.7 / 28.1

 2 Набір e-mail повідомлень, друк їх для копії, відсилання 15 100/5 1500/75 24.8 / 21.1

 3 Набір тексту документа, наказу, його друк, надання його на перегляд і друк 20 60/3 1200/60 15 / 16.8

 4 Набір тексту керівництва, висновків, доповіді, сканування тексту, його редагування, друк 60 40/2 2400/120 10 / 33.7

 5 Внесення в базу даних реєстраційних даних нових клієнтів 10 2 / 0.1 20/1 0.5 / 0.3

 Разом 402 / 20.1 7120/356 100/100

5.Оценка ЯКОСТІ ПРАЦІ

Кожна виконувана оператором ЕОМ робота має свої критерії оцінки якості її виконання. До кожного виду роботи пред'являються будь-які вимоги з боку керівника. Загальну оцінку якості праці можна дати на основі оцінки якості виконання кожного виду роботи.

Зробимо оцінку друкованих робіт:

Критерій - швидкість друку (кількість знаків у хвилину).

 Кількість знаків в хвилину

 Задоволення

 швидкістю друку

 у% Швидкість друку розглянутого оператора ЕОМ

 Менше 80 40

 80-100 60

 100-120 80 P

 120-140 90

 Більш 140100

Значимість критерію - 0,6

Критерій - кількість помилок на 1000 знаків

 Кількість помилок на 1000 знаків

 Задоволення

 % Кількість помилок розглянутого оператора ЕОМ

 0-5 100

 5-10 90

 10-20 80 P

 20-40 60

 40-60 40

 Більше 60 20

Значимість критерію - 0,4

Разом: якість друкованих робіт = 80% 0,6 + 80% 0,4 = 80%

Таким же чином визначається якість виконання та інших видів робіт.

Підсумком буде якість виконання робіт в цілому. У аналізованого оператора ЕОМ воно дорівнює 80% (задоволення потреб керівника, дотримання вимог до ходу (технології) процесу та вимог до результату процесу: кількістю продуктів праці в одиницю часу і їх якості).

© 8ref.com - українські реферати