На головну

Проект організації виробництва в друкарському цеху. - Теорія організації

2МОСКОВСКАЯ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДРУКУ

2Кафедра менеджменту

2К УРСОВОЙПРОЕКТ

1ТЕМА: " Проект організації виробництва в друкарському

1цехе "

2Выполнил: Сахнова Н.В.

2з/про 5 курс ЕїМ

2Шифр 0 2Э-90-055

2Проверил: к.е.н, доцент

2Ершов А.К.

2Москва-1995г.

2

2Р ЕФЕРАТ

2Курсовой проект містить:

2страницы - 43

2рисунки - 01

2таблицы - 8

2схемы - 03

2Основной метою даного курсового проекту є ана2лиз

органиационного рівня виробництва, вибір технологичес2кого

обладнання для виконання виробничої програми

2печатного цеху.

2Курсовой проект дає уявлення про дисципліну "Орга2нізация

поліграфічного виробництва". У курсовому проекті

2рассматриваются такі важливі питання як організаційна

2структура управління виробничим підрозділом, плани2ровка

виробничих підрозділів, організація технологи2ческой

підготовки виробництва, оперативне управління про2изводством.

Робиться розрахунок техніко-економічних показате2лей,

складається технологічна карта замовлення, технологи2ческая

карта типового процесу, технологічна карта техни2ческого

контролю.

_ 2Ключевые слова. : організація, собівартість, производс2тво,

виробничий процес, витрати на виробництво, нор2мы

часу і виробітку, економічний ефект.

2

2О ГЛАВЛЕНИЕ

2Реферат стор.

2Введение. ................... 2

21. Коротка характеристика можливостей при2меняемого

технологічного обладнання

2и технологічного процесу. ........ 4

22. Розрахунок техніко-економічних показників. . 9

23. Розрахунок економічного ефекту. ....... 11

24. Розрахунок річного економічного ефекту. .. 15

25. Порівняльна таблиця техніко-економічних

2показателей. ................ 18

26. Організаційна структура управління про2изводственным

підрозділом. ....... 21

27. Посадові обов'язки цехового механіка. . 22

28. Планувальні вимоги. ......... 23

29. Планування виробничих підрозділів. . 23

210. Планування виробничого підрозділу

2и схема грузоотоков. ............ 25

211. Технологічна карта замовлення. ....... 26

212. Організація технологічної підготовки

2производства. ............... 28

213. Технологічна карта типового процесу. .. 29

214. Оперативне управління роизводством. .... 33

215. Діспетчированіє. .............. 36

216. Організація технічного контролю. ..... 37

217. Класифікатор браку. ............ 41

2Заключение. .................. 42

2Список исользованной літератури. ....... 43

2

- 2 -

ВВЕДЕННЯ

Термін "організація" стався від французького слова

organisation, що означає організація, пристрій, обладнання

і від позднелатинского organiso - повідомляю стрункий вигляд,

влаштовую.

Для рішення складних економічних, технічних, політичних,

соціальних, екологічних і інших задач, що стоять

перед суспільством, потрібно організаційна діяльність багатьох

людей. Вона є результатом певних суспільних

потреб.

Організаційна діяльність здійснюється в рамках

створених людиною формувань, званих організаційними

системами.

По мірі розвитку суспільства все більш актуальною стає

проблема підвищення ефективності використання матеріальних

і трудових ресурсів і пов'язаний з цим розвиток організаційної

діяльності в області матеріального виробництва.

Об'єктом дисципліни, що Вивчається "Організація поліграфічного

виробництва" є поліграфічне підприємство

(об'єднання) і його структурні підрозділи: цехи, дільниці,

потокові лінії, робочі місця, служби.

Кожне поліграфічне підприємство зобов'язано забезпечувати

своєчасний випуск високоякісної продукції в запланованому

об'ємі при найменших витратах трудових, матеріальних

і фінансових ресурсів. Цю задачу можна вирішити тільки

при раціонально організованих виробничих процесах.

Виробничий процес являє собою сукупність

взаємопов'язаних трудових і технологічних процесів,

направлених на перетворення поліграфічних матеріалів і напівфабрикатів

у видавничу продукцію (ниги, брошури, бланки,

плакати, газети, листівки і т.п.). Сучасне поліграфічне

виробництво являє собою складний процес

перетворення предметів труда в готові вироби. У поліграфічному

виробництві, як і будь-якому другом, основними елемента-

- 3 -

мі виробничого процесу є: труд, тобто доцільна

діяльність людей; кошти труда - матеріально-технічна

основа виробництва; предмети труда - поліграфічні

матеріали і напівфабрикати, з яких виготовляються

друкарські видання.

Задачами організації поліграфічного виробництва є:

застосування ефективних методів організації основних і

допоміжних процесів на базі сучасної техніки і

прогресивній технології;

формування оптимальних організаційно-управлінських

і виробничих структур підприємств і їх підрозділів;

всіляке скорочення тривалості виробничого

циклу випуску видань;

впровадження потокового виробництва, що забезпечує найвищу

продуктивність труда при найменших матеріальних

витратах;

створення умов для ритмічної роботи всіх ланок виробництва;

застосування найбільш раціональної системи управління якістю

продукції;

збільшення рентабельності (прибутковість) підприємств і їх

підрозділів на основі підвищення организационно-техническо-го

рівня виробництва.

У даному курсовому проекті розглядається можливість

скоротити економічні і тимчасові показники виробництва

і за рахунок цього скоротити витрати на виробництво без збитку

для якості продукції.

- 4 -

21. Коротка характеристика можливостей вживаного

2технологического обладнання і технологічний

2процесса

Видання передбачається друкувати високим способом друку.

Високий друк широко застосовується для відтворення

тексту, оскільки забезпечує цілком задовільну якість

продукції і досить економічний.

Спосіб високого друку найбільш поширений. Цим способом

друкується приблизно 75% всіх друкарських продукції, в тому

числі газетна, бланочная, а також велика частина книг. Крім

того, високим способом друкуються суспільно-політичні,

літературно-художні і науково-виробничі журнали.

Друкується високій на рельєфно виступаючі друкуючі

елементи 21 0формы 2Ф 0наносится фарба 2К 0ровным і приблизно

однаковим по толщиным шаром.

При друкуванні під тиском виступаючі друкуючі елементи

форми вдавлюються в папір 2Б 0и декель 2Д 0, спричиняючи при

цьому появу більш або менш яскраво вираженого рельєфу на

обороті паперового листа. Концентрація фарби на краях друкуючих

елементів при нормальній її кількості на формі і

нормальному тиску додає велику чіткість контурам елементів

зображення на відтисненні.

Ріс.1.Схема отримання відтиснення з форми високого друку

- 5 -

На односторонніх листових ротаційних машинах типу ПВЛ

друкують книжково-журнальну і багатобарвну зображальну

продукцію. Машини ПВЛ випускають в одне- і двухкрасочном виконанні.

Машина 2ПВЛ-70-2 0состоит з 2-х друкарських секцій машини

ПВЛ-70-1 і призначена для друкування за один прогін -

двухкрасочной, за декілька прогонів - багатобарвної продукції.

Машина 2ПВЛ-70-2 0- двухкрасочная, побудована за секційним

принципом. Призначена для друкування високоякісної

книжкової продукції з стереотипів, що ллються завтовшки 5 мм. У

склад машини входять: листопитающее пристрій 1-3, дві друкарські

секції, листопередающий транспортер 4 і приймально-ви-водний

пристрій 5-6. Лист, поданий самонакладом 1, вирівнюється

спочатку механізмом предвариетельного рівняння, а

потім механізмами переднього і бічного рівняння. Выравненный

лист нижнім форгрейфером 2 і передавальний цилиндроми 3 передається

на друкарський циліндр 2П 0первой друкарської секції, де

між формным 2Ф 0и друкарським 2П 0цилиндрами виходить відтиснення. З

першої друкарської секції у другу лист передає ланцюговий транспортер

4, що має механізми фіксування кареток в момент

прийому і передачі листа. Відтиснення виводиться листовыводным ланцюговим

транспортером 5 на высокостапельную приймання 6.

Барвисті апарати 2К 0имеют живильні групи дукторного

типу по чотири накатных валики.

- 6 -

- 7 -

Таблиця 1

2Техническая характеристика вживаного обладнання

____________________________________________________________

│ │ │

N │ Технічні параметри │ Значення параметрів│

п/п│ обладнання │ обладнання по ва-│

│ │ риантам виготовлення

│ │ продукції │

___│__________________________________│_____________________│

Марка машини 2 ПВЛ-70-2 0 │

____________________________________________________________│

1. Максимальний формат листа, см 72 х 102 │

2. Номінальний формат листа, см 70 х 100 │

3. Мінімальний формат листа, см 54 х 70 │

4. Товщина форми, мм 5 (0,8) │

5. Максимальна швидкість роботи, об/ч 7500 (10000) │

6. Технічна швидкість, цикл/міна 145 │

7. Красочность 2 (2; 1:1) │

8. Габаритні розміри з самонакладом, м: │

довжина 6,75 (6,93) │

ширина 3,45 │

висота 2,02 │

9. Маса з самонакладом, кг 14720 (16300) │

10. Загальна споживана потужність, кВт 22 │

11. Призначення - двосторонній друк текстової і иллюстра- │

ционной продукції │

____________________________________________________________│

- 8 -

Таблиця 2

____________________________________________________________

│ │ │

│ │ Річна виробнича │

│ │ потужність, тис. │

│ │ __________________________________│

Найменування │ Тираж, │ листо │ физич│ физич │привед│приве│

│тис. экз.│ прогін│ печат│ печат │печат │печат│

│ │ │ л-отт│ кр-отт│л-отт │кріт│

_______________│________│_______│______│_______│______│_____│

1.Формат машини 1 655 655 1310 852 1703│

70 х 100 │

2.Коефіцієнт пр. 3 1814 1814 3628 2358 4716│

до ф. 60 х 90 1,3 │

3.К-ть сторін, 5 2808 2808 5616 3650 7301│

9474 що запечатуються &#;

за 1 прогін 1 │

4.Коэф-т, учитыв. 7 3669 36679 7338 4770 9539│

форматные віз- │

можности 1 │

5.Красочность 2 10 4764 4764 9528 6193 12386│

6.Норма выработ- 15 6205 6205 12410 8067 16133│

ки, тис. л-прог/ч │

3,968 │

7.Норма вр.на 20 7311 7311 14622 9504 19009│

приправку, ч │

5,79 │

8.Фонд часу 25 8186 8186 16372 10642 21284│

основної роботи, │

ч 3959 │

30 8896 8896 17792 11565 23130│

50 10764 10764 21528 13993 27986│

____________________________________________________________│

- 9 -

22. Розрахунок техніко-економічних показників

Зробимо розрахунки:

_ 11 варіант

1. Час виготовлення одного тиражу, ч

F тир.= _fпр+fпеч х Nтир

квн

fпр - норма часу на одну приправку, ч

fпеч- норма часу на друкування одиниці вимірювання продукції,

ч

Nтир- середній тираж видання в одиницях вимірювання пр-ции

з обліком тиражеустойчивости друкарської форми

квн - коефіцієнт виконання норм виробітку (1,1)

fпр=214 '=214:60=3,56 ч

fпеч=19,6'=19,6:60=0,33 ч

Fтир= _3,56+0,33 х 20. = 9,2 ч

1,1

2. Середньорічний простій обладнання на ремонтах, ч

fр = _ [fк+fт(Трц-2)] х Ксм

Трц-1

fк - норма часу на капітальний ремонт, ч

fт - норма часу на поточний ремонт, ч

Трц - термін служби обладнання (11 років)

fр= _[184+56(11-2)] х 1. = 68,8 ч

11-1

3. Простій обладнання на технологічних зупинках, ч

fт.о.= _ n т.ч.. х (Fреж)

100

- 10 -

n т.ч. - норматив простою обладнання на технологічних

зупинках,%

Fреж - режимний фонд часу

fо - річний час простою обладнання на оглядах (1

оглядів в рік)

fт.о. = _ 1,1. (2095- 68,8-88) = 21,32 ч

100

4. Річна кількість приправок на одній машині

Nпр м = _ Fреж-(fр+fо+fт.о.)

Fтир

fт.о. - простій обладнання на технологічних зупинках,

ч

Nпр м = _ 2095-(68,8+88+21,32). = 209

9,2

5. Річний час простою однієї одиниці обладнання на

приправках, ч

fпр м = _ fпр х Nпр м

квн

fпр м = _ 3,56 х 209. = 676.4 ч

1,1

6. Ефективний фонд часу роботи обладнання

Fд = F реж - (fp + fo + fт.о.)

Fд = 2095 - (68,8 + 88 + 21,32) = 1916,88 ч

7. Ефективний фонд часу роботи друкарської машини, ч

Fд печ = Fд - fпр м

Fд печ = 1916,88 - 676,4 = 1240,48 ч

- 11 -

8. Річна продуктивність друкарської машини в одиницях

вимірювання продукції

Поб печ = Нч х Fд печ х квн

Поб печ = 3,06 х 1240,48 х 1,1 = 4175,45

_ 12 варіант

Тепер зробимо розрахунок техніко-економічних показників,

зменшивши час на друк на 3%

fпеч = 0,33 - 3% = 0,3201 ч

1. Fтир = _ 3,56+0,3201 х 20. = 9,06 ч

1,1

2. fр = 68,8 ч

3. fт.о. = 21,32 ч

4. Nпр м = _ 2095-(68,8+88+21,32). = 212,0

9,06

5. fпр м = _ 3,56 х 212,0. = 684,7 ч

1,1

6. Fд = 2095 - (68,8 + 88 + 21,32) = 1916,88 ч

7. Fд печ = 1916,88 - 684,7 = 1232,18 ч

8. Поб печ = 3,15 х 1232,18х 1,1 = 4271,9

23. Розрахунок економічного ефекту

_ 11 варіант

1. Пряма заробітна плата робітників, р

Lпр = Lт х fв х N

Lт - часова тарифна ставка робочого відповідного

розряду, р

fпеч - норма часу на друкування одиниці вимірювання

продукції, ч

- 12 -

fпр - норма часу на одну приправку, ч

N - обсяг виробництва продукції в натуральному вираженні

в одиницях вимірювання продукції

Lпр печ = 580 х 0,33 х 4175,4 = 799171,56р

Lпр пр = 580 х 3,56 х 209 = 431543,20 р

Lпр = Lпр печ + Lпр пр

Lпр = 799171,56+ 431543,2 = 1230714,7 р

2. Додаткова заробітна плата, р

Lдоп = 0,6 х Lпр

Lдоп = 0,6 х 1230714,7 = 738428,85р

3. Відрахування на соцстрах, р

Lстр = 0,39(Lпр + Lдоп)

Lстр = 0,39 х(1230714,4 +738428,8) = 767965,98р

4. Витрати на заробітну плату робітників, р

Sl = Lпр + Lдоп

Sl = 1230714,4 + 738428,8 = 1969143,5 р

5. Витрати на основні матеріали, р

Sм = qн х N х Цм

Фарба чорна друкарська

qн - норма витрати матеріалу на одиницю продукції

Цм - ціна за одиницю вимірювання матеріалу, р

Sм = 0,16 х 4175,45х 4190 = 2799221,6р

- 13 -

6. Витрати на амортизацію обладнання, р

Sа = _ До х r

100

До = Цо х Кб - витрати на придбання обладнання, р

Цо - ціна обладнання, р

Кб - коефіцієнт додаткових витрат на обладнання

r = 9,1%

Sа = _ 138000000х 9,1. = 12558000 р

100

7. Витрати на електроенергію, р

Sэ = І х n х Fд х Це

І - потужність встановлених токоприемников, кВт

n - коефіцієнт втрат потужності токоприемников (0,73)

Це - ціна одного кВт-ч, р (62 р)

Sэ = 22 х 0,73 х 1916,88 х 62 = 1908675,7 р

8. Витрати на поточний ремонт, р

Sр = Кт.р. х Тт.р. х Lт.р.

Кт.р. - коефіцієнт накладних витрат на поточний ремонт

обладнання (2,3)

Тт.р. - трудомісткість поточного ремонту одиниці обладнання,

м-ч

Lт.р. - часова тарифна ставка ремонтного робочого

четвертого розряду, р

Sр = 2,3 х 300 х 250 = 172500 р

9. Витрати на зміст і експлуатацію обладнання, р

Sоб = (Sp + Sэ + Sa) х 2 х wр

Sоб = (172500+12558000+1908675,7) х2х1=29278351 р

- 14 -

10. Общепроизводственные витрати, р

Sоп = 0,6 х Lпр

Sоп = 0,6 х 1230714,7 = 738428,85р

11. Загальногосподарський витрати, р

Sох = 0,2(Sм+Sl+Lстр+Sоб+Sоп)

Sох=(2799221,6+1969143,5+767965,98+29278351+738428,85)х0,2=

= 35553110 х 0,2 = 711062,1 р

12. Внепроизводственные витрати, р

Sв=0,02х(Sм+Sl+Lстр+Sоб+Sоп+Sох)

Sв=(7110622,1+35553110)х0,02= 853274,64 р

13. Повна собівартість виготовлення об'єму робіт, р

S=Sм+Sl+Lстр+Sоб+Sоп+Sох+Sв

S = 43517006 р

14. Собівартість виготовлення облікової одиниці продукції,

р

Sи = S/Nг

Sи = _ 435170060. = 10422,111 р

4175,45

15. Приведені витрати, р

З = Sи + Ен х Ки

Ен - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних

вкладень, рівний 0,15

Ки - фондоемкость продукції, р/уч.ед.

Ки = До/Nг

Ки = 138000000/4175,9= 33053,89 р/уч.ед.

З = 10422,1 + 0,15 х 33053,89=15380,195 р

- 15 -

_ 12 варіант

1. Lпр печ = 0,3201х580х4271,9=793112,41 р

Lпр пр = 580 х 3,56 х 212 = 437737,6 р

Lпр = 793112,41+ 437737,6 = 1230850 р

2. Lдоп = 0,6 х 1230850 = 738510 р

3. Lстр = 0,39(1230850 + 738510) = 768050,4 р

4. Sl = 1230850 + 738510 = 1969360 р

5. Sм = 0,16 х 4271,9 х 4190 = 2863881,7 р

6. Sa = 12558000 р

7. Sэ = 1908675,7 р

8. Sр = 172500 р

9. Sоб =29278351 р

10. Sоп = 0,6 х L пр = 0,6 х 1230850 = 738510 р

11. Sох = 0,2х(863881,7+1969360+768050,4+29278351+

+738510) = 7123630,6 р

12. Sв = 854835,67 р

13. S = 43596619 р

14. Sи = 515636000/4271,9 = 10205,44 р

15. З = 10205,44+0,15 х32304,127 = 15051,059 р

4 2. 0 2Рассчитаем 0 2годовой економічний ефект

1. Економічний ефект, р

Ег = (Сб - Сн) х Nн

Сб, Сн - приведені витрати по базовому (б) і новому (н)

варіантах, р

Ег = (15380,2 - 15051,059) х 4271,9 = 1406057,4 р

2. Економія від зниження витрат на виробництво, р

Е = (Sиб - Sин) х N

Sиб = 10422,119 р

Sин = 10205,44 р

Е = (10422,119 - 10205,44) х 4271,9 = 925631,02 р

- 16 -

3. Зниження собівартості продукції,%

Sи = _ Sиб. х 100

Sиб

Sи = _ 10422,119-10205,44. х 100 = 2,07%

10422,119

4. Фондоотдача, уч.ед/р

Фо = N/До

Фо = _ 4271,9. = 0,0000309557 уч.ед/р

138000000

5. Фондоемкость продукції, р/уч.ед.

Ки = До/N

Ки = 32304,127 р/уч.ед.

6. Знімання продукції з квадратного метра виробничої

площі, уч.ед./м кв

Ns = N/Sпр

Sпр - виробнича площа, кв.м

Sпр = l х w х Ks х wn

l = 6,75 м

w = 3,45 м

Кs = 3

wn = 10

Sпр = 6,75 х 3,45 х 3 х 10 = 698,625 кв.м

Ns = _ 4271,9. = 6,11 уч.ед/кв.м

698,62

7. Технологічна трудомісткість виготовлення продукції на

машинних операціях, ч-ч

tпр м = (Fреж - fр)wp х Рбр

- 17 -

Рбр - чисельність бригади на машині, чол.

Рбр = 2

tпр м = (2095 - 68,8) х 2 = 4052,4 ч-ч

8. Технологічна трудомісткість виготовлення уч.единицы

продукції, ч-ч/уч.ед.

tи = tпр м/N

tи = _ 4052,4. = 0,948 ч-ч

4271,9

9. Часова продуктивність труда на операціях, уч.ед/ч-ч

qч = N/tпр м

qч = _ 4271,9. = 1,054 уч.ед/ч-ч

4052,4

10. Кількість робітників, необхідних для виконання річної

виробничої програми на машинних операціях, чол.

Рсп = _ Fмр х wр х Р бр

Fмр = Fреж - fр = 2095 - 68,8 = 2026,2 ч

Fр = Fн - Fотп - Fнеяв = 2095-24-57 = 2014 ч

Рсп = _ 2026,2 х 10 х 2. = 20,12 чел

2014

- 18 -

Таблиця 3

25. 0 2Сравнительная таблиця техніко-економічних показників

________________________________________________________________

│ │ │ │ │

NN│ Найменування │ Ед.│ _ У а р і а н т ы. │ Відхилення │

пп│ показників │изм.│ базовий │ новий │ збільшення(+)│

│ │ │ │ │ зменшення(-)│

__│__________________│____│___________│__________│______________│

1 2 3 4 5 6 │

________________________________________________________________│

1. Час виготовлення ч 9,2 9,06 - 0,14 │

одного тиражу │

2. Середньорічний прос- ч 68,8 68,8 │

тієї обор-ия на ре- │

монтах │

3. Простий оборудо- ч 21,32 21,32 │

вания на техноло- │

гических зупинках │

4. Річна кількість 209 212 + 3 │

приправок │

5. Річний час ч 676,4 684,7 + 8,3 │

простою однієї ед. │

обор-ия на приправках │

6. Ефективний фонд вр.ч 1916,88 1916,88 │

роботи печ.машины │

7. Ефективний фонд вр.ч 1240,48 1232,18 - 8,3 │

роботи обладнання │

8. Річна проводь- 4175,45 4271,9 + 96,45 │

тельность печ. ма-  │

шини в ед.измерения │

продукції │

- 19 -

________________________________________________________________

_1 2 3 4 5 6. │

1ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЕФЕКТ 0 │

1. Пряма заробітна р 1230724,3 1230850 + 125,7 │

плата робочих │

2. Додаткова за- р 738434,58 738510 + 75,42 │

работная плата │

3. Відрахування на р 767971,96 768050,4 + 78,44 │

соцстрах │

4. Витрати на зара- р 1969158,8 1969360 + 201,2 │

ботную плату раб. │

5. Витрати на основ- р 2799221,6 2863881,7 + 64660,1 │

ные матеріали │

6. Витрати на аморти- р 12558000 12558000 │

зацию обладнання │

7. Витрати на эл/эн р 1908675,7 1908675,7 │

8. Витрати на поточний р 172500 172500 │

ремонт │

9. Витрати на містячи р 29278351 29278351 │

ние і експлуатацію │

обладнання │

10. Общепроїзводствен- р 738434,58 738510 + 75,42 │

ные витрати  │

11. Загальногосподарський р 7110627,5 7123630,6 + 13003,1 │

витрати │

12. Внепроїзводствен- р 853275,31 854835,67 + 1560,36│

ные витрати  │

13. Повна себестои- р 43517040 43596619 + 79579 │

мость изг-ния │

об'єму робіт │

14. Собівартість р 10422,119 10205,44 - 216,679 │

изг-ния уч.ед. │

продукції │

15. Приведені витрати р 15380,2 15051,059 - 329,141 │

- 20 -

2В ЫВОД:

При зменшенні часу на друк на 3% збільшилася річна

кількість приправок на 6,3 і річний час простою однієї

одиниці обладнання на приправках на 8,3 ч. Це означає,

що збільшується час на комплекс підготовчих операцій

в друкарському процесі високого друку із зменшенням часу

на друк. Поменшав час на виготовлення одного тиражу,

поменшав ефективний фонд часу роботи обладнання на

8,3 ч збільшилася річна продуктивність друкарської машини

в одиницях вимірювання продукції на 96,45 ч. Збільшилися

витрати на заробітну плату робітником, відрахування на соцстрах,

общепроизводственные витрати, загальногосподарський витрати,

внепроизводственные витрати, але при цьому знизилася собівартість

виготовлення уч.ед. продукції на 216,679 р і знизилися

приведені витрати на 329,141 р. Від зниження часу на друк

на 3% економічний ефект становив 1406057,4 р. економія

від зниження витрат на виробництво - 925631,02 р. Зниження

собівартості продукції становило 2,07%. Значить вибираний

_второй. варіант технологічного процесу.

При зменшенні часу на друк на 3% ми досягли зниження

витрат на 2741328 р. Значить вибираний _второй. вариант

технологічного процесу.

- 21 -

Схема 2

6. 2Органиационная структура управління

2производственным підрозділом (з печ.цехом)

Начальник цеху

Старший Цеховий

майстер Комірник механік

Майстер дільниці Ремонтна Наладчики

маш.высокой майстерня

друку

слюсарі ремонтники

бригадир

Чисельність працюючих: 32 чол.

По "Єдиних нормах часу і виробітку на процеси поліграфічного

виробництва" визначаємо чисельність працюючих.

1) Підготовка формных циліндрів на приводочном станку: 1

групи - 1 чол.

2) Приправка і друкування - 2 чел х 10 маш. = 20 чол.

друкар - 1 чол.

помічник друкаря - 1 чол.

3) Начальник цеху - 1 чол.

4) Старший майстер - 1 чол.

5) Майстер уч-ка машини високого друку - 2 чол.

6) Бригадир - 1 чол.

7) Комірник - 1 чол.

8) Цеховий механік - 1 чол.

9) Наладчик - 2 чол.

10) Ремонтник - 1 чол.

11) Слюсар - 1 чол.

РАЗОМ: 32 людини

- 22 -

7. 2Должностные обов'язки цехового механіка

Цеховий механік керує роботою цехової ремонтної

бригади, розподіляє ремонтних робітників по машинах, враховує

і контролює роботу бригади по ремонту обладнання,

організує виконання профілактичних робіт, складає

графіки межремонтного обслуговування, ремонтні плани-графіки,

відомості дефектів, бере участь в роботах по освоєнню нової

техніки і впровадженню раціоналізаторських пропозицій, інструктує

робітників цеху про правила технічної експлуатації і

догляду за обладнанням, забезпечує безпечну і ефективну

роботу ввіреного йому поліграфічного обладнання.

У разі порушення правил технічної експлуатації

обладнання або техніки безпеки цеховий механік має

право припинити роботу машини і вжити заходів до їх усунення

з ведена керівництво цеху. Він має право ставити питання

про зняття преміальних зі слюсарів, що допустили порушення

виробничої і трудової дисципліни, і клопотатися про

заохочення ремонтних робітників, що відрізнилися. При порушенні обслуговуючим

персоналом правил технічної експлуатації обладнання

він має право вимагати зняття з них преміальних.

Цеховий механік входить в штат виробничого цеху і

адміністративний підлеглий безпосередньо начальнику цеху, а

методично - головному механіку підприємства.

- 23 -

8. 2Планировочные вимоги

Планувальні вимоги передбачають виконання

наступних умов:

а) підрозділи виробничого, допоміжного і

обслуговуючого призначення повинні розміщуватися при мінімальних

міжцехових транспортних і людських потоках;

б) підрозділи що створюють шум і вібрацію не повинні сусідствувати

з виробництвами, в яких технологічні процеси

і обладнання вимагають спокійних умов для роботи;

в) підрозділу зі значними виділеннями шкідливості

потрібно розташовувати з урахуванням троянди вітрів - схеми, що характеризує

пануючий напрям вітрів в теплий час

року;

г) підрозділи, оснащені важким великогабаритним

обладнанням, при компонуванні виробництва в багатоповерховому

приміщенні потрібно розміщувати в нижньому поверсі;

д) підрозділи, до яких пред'являються схожі технологічні

вимоги і однорідні по внутрішньому режиму,

потрібно компонувати по горизонталі.

9. 2Планировка виробничих підрозділів

Планування цеху являє собою план розташування

виробничого, підіймально-транспортного і іншого обладнання,

виробничих меблів, робочих місць, проїздів і

проходів.

При розробці проекту планування повинні бути враховані

наступні основні вимоги:

1. Обладнання і робочі місця потрібно розміщувати відповідно

до послідовності виконання операцій технологічного

процесу, контролю і здачі напівфабрикатів або

готової продукції.

2. Планування повинне забезпечувати зручність і безпеку

при роботі на машинах і їх обслуговуванні, можливість

монтажу, демонтажу і ремонту обладнання, зручність подачі до

- 24 -

обладнанню матеріалів і напівфабрикатів і вивозу продукції,

враховувати вимоги НОТ на робочому місці.

3. Планування повинне бути пов'язане з вживаними транспортними

засобами, передбачати найбільш короткі

транспортні шляхи, не допускати поворотних переміщень вантажів,

перетинів вантажопотоків між собою і з шляхами, призначеними

для руху людей.

4. Планування повинне бути гнучким, тобто забезпечувати

можливість перепланировки при заміні обладнання, зміні

технології або організації виробничого процесу.

Робота над плануванням зводиться до найбільш раціонального

розміщення габаритів обладнання і робочих місць на ком-поновочном

плані цеху відповідно до вказаних вище вимог.

Відстань між робочими місцями і машинами,

між ними і найближчими конструктивними елементами будівлі, а

також ширина проїздів і проходів встановлюються нормами

технологічного проектування. Головні проходи повинні

мати ширину не менше за 1,5 м, а допоміжні - не менше за 1

м. Проходи і проїзди повинні бути по можливості прямими, без

різких поворотів.

Розставляння друкарських машин визначається характером будівлі,

схемою вантажопотоків, габаритами обладнання, необхідністю

раціональної організації робочого місця. Біля друкарських

машин повинні бути передбачені площі для установки

стелажів з папером і відтисненнями, які вимагають додаткових

прогонів.

- 25 -

Схема 3

10. 2 Планування виробничого підрозділу

2(друкарського цеху) і схема вантажопотоків

підвезення п/ф

відвезення готової продукції

- 26 -

11. 2Технологическая карта замовлення

Витрати на виготовлення замовлення включають витрати на основні

матеріали і витрати на пряму заробітну плату робітників,

витрачену на виготовлення замовлення, а також накладні

витрати, які визначаються за даними поліграфічних

підприємств або умовно 400% до прямої заробітної плати робітників.

Пряма заробітна плата за одиницю продукції визначається

шляхом множення часової тарифної ставки робітника на

норму часу, виражену в годинах.

- 27 -

- 28 -

12. 2Организация технологічних підготовки виробництва

Технологічна підготовка виробництва забезпечує

розробку технологічної документації, на основі якої

організуються процес виготовлення технологічного оснащення

і безпосередньо виробництво виробів.

Технологічний процес визначає методи і кошти

виготовлення виробів, характеризує технічний і організаційний

рівень виробництва. Крім загальних відомостей про послідовність

операцій, необхідного обладнання і технічного

оснащення, даються розряди роботи, норми часу,

докладні вказівки про режими роботи і способи контролю процесу.

Спеціальне оснащення для виготовлення виробів проектується

в залежності від особливостей виробів і обладнання.

На стадії технологічної підготовки виробництва закладаються

основи раціональної організації всієї виробничої

діяльності підприємства.

Типовий технологічний процес повинен бути раціональний

в конкретних виробничих умовах і розроблятися на

основі аналізу безлічі діючих і можливих технологічних

процесів для виробництва типових представників

груп виробів.

Для розробки технологічної карти типового процесу

необхідно використати технологічні інструкції на процеси

поліграфічного виробництва, довідники по нормах

часу і виробітку, норми витрачання матеріалів.

Витрати часу в нормо-годинах шляхом ділення на 2квн 0пе -

реводятся в машино-години.

- 29 -

13. 2Технологическая карта типового процесу

Для розробки технологічної карти типового процесу

необхідно використати технологічні інструкції на процеси

поліграфічного виробництва, довідники по нормах

часу і виробітку, норми витрачання матеріалів.

Підготовка машини до роботи

1. Установка декеля.

Декель на друкарський циліндр встановлюють друкар і помічник

друкаря. Склад декеля, його товщину і жорсткість

підбирають працівники лабораторії. На початок друкування тиражу

вони дають чіткі рекомендації друкарю по складу декеля.

Декельные матеріали повинні бути рівномірними по товщині і

однорідними по стуктуре, без включення чужорідних тіл. Друкар

і помічник друкаря нарізують декельные матеріали по

розміру друкарського циліндра. Друкар склеює по кромці

підготовлені листи паперу і насаджує їх на голки у верхню

виїмку друкарського циліндра. Потім встановлює затяжне

полотно, закриває і замикає прижимную планку.

а) Установка форми.

Друкар розставляє стереотипи на робочому столі згідно

з схемою спуску. Спільно з помічником друкаря він

расключает і знімає по черзі кожний стереотип відпрацьованої

форми. Місце, що Звільнилося помічник друкаря протирає

дрантям, очищає від фарби і прилиплого паперу.

б) Приводка форми відносно паперового листа.

Друкар вкладає під затяжний лист декеля всі тиражні

листи, доводячи його до його необхідної товщини, і разом з

помічником друкаря затягує їх. Встановлює машину в

робоче положення, регулює за допомогою наполегливого гвинта положення

передніх упоров відносно листа і форграйфера. Для

бічного рівняння листа відносно нерухомого бічного

упора на машинах ПВЛ застосовується механізм бічного рівняння

- 30 -

ротаційного типу з приводом від кулачкового вала. Друкар

перевіряє правильність захвата листа форграйфером і передачу

його до клапанів передавального циліндра.

в) Приводка смуг тексту друкарської форми.

Друкар отримує одностороннє відтиснення і згинає його по

лініях головок і корінців. Перевіряє правильність розташування

смуг в формі. Друкар контролює приводку смуг

тексту за допомогою типометрической лінійки.

г) Приводка форми по обороту.

Друкар отримує двостороннє відтиснення, переглядає

його на просвіт і перевіряє збіг контурів смуг на лицьовій

і оборотній сторонах.

д) Приводка иллюстрационных форм.

Друкар отримує відтиснення на тиражному папері при робочій

швидкості машини. Друкар отримує відтиснення, контролює якість

приводки. Правильність приводки також контролює

майстер дільниці за допомогою лінійок і косинця.

2. Підготовка барвистого апарату.

Помічник друкаря закриває барвистий апарат тонким

шаром фарби. Загальну подачу фарби друкар регулює зміною

кута повороту дукторного циліндра барвистого апарату

машини. Остаточно регулює подачу фарби при друкуванні

перших 200-300 пробних відтиснень. Рівномірність подачі фарби

друкар контролює через кожні 500 відтиснень.

3. Приправка форм.

а) Вирівнююча приправка під стереотип.

Друкар підкладає під клапани друкарського циліндра

лист тиражного паперу і на робочій швидкості машини отримує

відтиснення, розрізає його по числу смуг і обрізає поля по контурах

набірної смуги. Друкар отримує відтиснення на тиражному

папері і контролює якість приправки.

б) Приправка на декеле.

Перед приправкой форми необхідно приробити декель.

Потім друкар виймає з декеля підкладену в процесі

приводки листи тиражного паперу, а декель знову закріплює.

Для приправки иллюстрационной форми друкар виймає з де-

- 31 -

келя змінний лист і замість нього під планку встановлює

лист тиражного паперу. Машину провертають на один оборот і

на новому верхньому листі декеля друкують відтиснення. Друкар з

помічником друкаря готують градаційні приправочные рельєфи.

4. Підготовка бумагопроводящей системи.

Самонаклад до роботи готують друкар з помічником друкаря

згідно з технологічною інструкцією. Натягнення ланцюгів

листовыводного транспортера регулює друкар переміщенням

"кінцевих" зірочок приймального пристрою в пазах стінок.

Зусилля затиску листів захватами кареток листовыводного транспортера

регулює друкар на кожному захваті окремо поворотом

хомутиков.

5. Підготовка противоотмарывающего апарату.

Для запобігання отмарывания фарбам приймальний пристрій

машини забезпечений противоотмарывающим апаратом типу ДТ-2.

Як противоотмарывающего порошок рекомендується вітчизняний

маїсовий крохмаль вищого сорту з додаванням окислу

алюмінію до 2-3% від маси крохмаля. Кількість порошку, що подається

можна регулювати за допомогою форсунок.

- 32 -

- 33 -

14. 2Оперативное управління виробництвом

Оперативно-календарне планування являє собою

систему заходів, направлених на конкретизацію перспективного і

поточного плану виробництва продукції. Конкретизація планів

у часі обмежується для окремих показників місячним

завданням, а для інших - декадними, змінними і почасовими.

Цей вигляд планування сприяє оперативному регу-лиргованию

виробництва, яке полягає у вживанні заходів,

направлених на попередження і ліквідацію негативних

відхилень в роботі виробничих цехів і обслуговуючих

їх підрозділів. Оперативно-календарне планування сприяє

досягненню рівномірної, ритмічної роботи всіх

ланок підприємства. Оперативно-календарне планування засновується

на планових показниках, встановлених в ході

економічного планування. Розробка і виконання оперативних

планів впливає великий чином на економічні показники

роботи підприємства: на виконання замовлень і реалізацію

продукції, на раціональне завантаження потужностей, використання

робочої сили, на собівартість продукції,

що випускається і рентабельність роизводства, на скорочення тривалості

виробничого циклу і прискорення оборотності оборотних

коштів.

_Основная мета оперативного планування. - забезпечення

рівномірної і ритмічної роботи підприємства загалом і його окремих

підрозділів відповідно до встановлених в плані

термінів постачання готової продукції, отримання матеріально-технічних

ресурсів, освоєння нової продукції.

_Оперативное планування. - основна частина внутрішньозаводського

планування. Особливість його складається в тому, що воно

покликане на кожній взаємопов'язаній дільниці виробництва

всередині підприємства визначити обсяги випуску продукції в

конкретній номенклатурі і асортименті як по кількості,

так і за якістю і термінами їх виготовлення. У цих умовах

закладаються основи виконання виробничого завдання і

постачання відповідно до укладених договорів.

- 34 -

Розробка оперативного плану починається з кінця технологічного

процесу, тобто з роботи брошюровочно-переплетно-го

цеху, що дозволяє правильно спланувати роботу інших

цехів і дільниць.

Оперативний план виготовлення і здача продукції містить

найменування видань, їх технічну характеристику і

виробничий стан на момент складання плану, об'єм

роботи, прийнятий в плані, в тисячах примірників і приведених

листах-відтисненнях з діленням на вигляд робіт по оформленню,

відпускну вартість і нормативну собівартість по кожному

найменуванню.

Оперативний план по високому друку повинен включати перелік

видань, виробничий стан кожного найменування,

технічну характеристику, об'єм робіт в приведених

листах-відтисненнях по групах машин, відпускну вартість і нормативну

собівартість кожного замовлення. Оперативний план завантаження

друкарського цеху повинен забезпечити повне завантаження всього

парку друкарських машин.

- 35 -

- 36 -

15. 2Диспетчирование

Діспетчированіє являє собою централізований

безперервний контроль і оперативне регулювання ходу виробництва

з метою забезпечення рівномірного і комплексного виконання

плану. Особливе значення для ритмічного ходу виробництва

і виконання плану мають функції попереджувального

контролю відхилень від встановленого графіка і контролю

оперативної підготовки подальших змін. _Диспетчирование

_включает.: безперервний облік і поточну інформацію про фактичний

хід робіт по виконанню встановленого графіка виробництва

і змінно-добових завдань, вживання оперативних заходів

по попередженню і усуненню відхилень від плану і перебоїв

в ході виробництва, виявлення і аналіз причин відхилень

від встановлених планів завдань і календарних графіків виробництва;

координацію поточної роботи взаємопов'язаних ланок

виробництва з метою забезпечення ритмічного ходу роботи

по встановленому графіку; організаційне керівництво оперативною

підготовкою усього необхідного для виконання змін-але-добових

завдань і календарних графіків виробництва.

Створення спеціальної системи оперативної інформації засновується

на застосуванні сучасних технічних засобів,

що забезпечують автоматизацію отримання, переробки і передач

інформації.

У процесі контролю здійснюється безперервне порівняння

вихідної інформації з вхідною на різних стадіях виробництва,

при якому виявляються відхилення і приймаються

рішення про їх усунення. Використання ЕОМ в оперативному

плануванні дозволяє вносити поточну коректива в розроблені

плани-графіки і змінні завдання і тим самим забезпечувати

органи диспетчирования необхідними даними для контролю і

регулювання ходу виробництва.

Незалежно від типу виробництва об'єктами диспетчерського

спостереження повинні бути контроль за наявністю необхідних

матеріалів, безперебійною роботою обладнання і за виконанням

термінових замовлень.

У процесі своєї роботи диспетчерська служба пов'язана з

всіма виробничими і допоміжними цехами і службами.

- 37 -

16. 2Организация технічних контролі

_Технический контроль. - складова частина виробничого

процесу. Він являє собою сукупність контрольних

операцій, що проводяться на всіх стадіях виробництва від отримання

підприємством сировини і матеріалів до випуску готової продукції.

_Главными задачами технічного контролю. являются: поліпшення

якості продукції; запобігання випуску продукції,

не відповідної вимогам стандартів, технічних умов,

затвердженим зразкам; зміцнення виробничої і

технологічної дисципліни; підвищення відповідальності всіх

ланок виробництва за якість продукції.

Технічний контроль - надійне і дійове знаряддя

уравления якістю. До основних об'єктів технічного контролю

на поліграфічному підприємстві відносяться:

основні і допоміжні матеріали;

напівфабрикати, що отримуються зі сторони;

рукопис і оригінал, що поступає з видавництв;

готова продукція;

напівфабрикати, що передаються з цеху в цех або з дільниці

на дільницю;

технічна документація;

технологічні процеси, операції, режими їх виконання;

дотримання технологічної дисципліни в процесі виробництва;

стан обладнання і інструментів;

правильність упаковки, зберігання і транспортування напівфабрикатів

в цехах і на дільницях, готової продукції і матеріалів

на складах.

_Контролируемыми ознаками. в залежності від об'єкта

контролю можуть бути: марка матеріалу; геометричні, физхи-до-хімічні,

функціональні параметри; зовнішні і внутрішні

дефекти; якісні і кількісні характеристики

технологічного процесу.

- 38 -

Раціональна організація технічного контролю на

підприємстві передбачає його профілактичну роль, точність

і об'єктивність у визначенні якості продукції і виявленні

браку, залучення до виконання функцій контролю робітників

і фахівців, що беруть участь у виготовленні продукції.

Організаційні особливості технічного контролю визначають

різні виробничі умови, що залежать від типу

виробництва, характеру продукції і вживаної технології.

Вони виявляються по наступним напрвлениям: вигляд контролю

(вхідний, операційний, приймальний), повнота обхвату виробів

контролем (суцільний, вибірковий), міра зв'язку з об'єктом

контролю у часі (летучий, періодичний, безперервний),

призначення контролю (онтроль придатності виробів, контроль якості

продукції, контроль стійкості процесу), розташування

контрольних пунктів (стаціонарний, змінний), характер

контролю (попереджувальний, загороджувальний), метод

контролю (изуальный, геометричний, фізико-хімічний,

експериментальний, статистичний).

- 39 -

- 40 -

- 41 -

17. 2Классификатор браки

Продукція, якісні параметри якої не відповідають

вимогам технічних умов або виходять за межі допустимих

відхилень, є _браком. . Під _причиной браку

мається на увазі відхилення від нормальних виробничих

умов або встановленого технологічного процесу. Винуватці

браку - робочі, працівники цехів і відділів заводоуправління,

чиї дії привели до виникнення браку.

Таблиця 8

_____________________________________________________________

Вигляд браку │ Причини браку │ Винуватець браку │

____________________│_____________________│_________________ │

Перетискивание │ Недбале виконання│ Основні робочі │

│ операції │ │

Разнооттеночная │ Дефекти форми │ Інженерно-техніч.│

друк │ │ працівники цеху │

Непропечатка │ Дефекти наладки │ Працівники произ- │

│ оборудовани │ водственного отд.│

Пробиття фарби │ Порушення технологи-│ Працівники відділу │

│ ческого режиму │ мат.тех.снабжения│

Порушення приводки │ Дефекти фарби │ Працівники заводс-│

│ │ кой лабораторії │

Марашки │ Дефекти паперу │ Працівники відділу │

│ │ технічного кон-│

│ │ троля │

Надмірний натиск │ Несправність │ Працівники служби │

│ обладнання │ головного механіка│

Неоднакова ширина │ │ Робочі вспомогат│

одоименных полів │ │ │

на відтисненнях │ │ │

____________________│_____________________│__________________│

- 42 -

2З АКЛЮЧЕНИЕ

В даному курсовому проекті були розглянуті 2 варіанти

технологічного процесу. При цьому було показано як за

рахунок зменшення норми часу на друк на 3% був досягнуть

значний економічний ефект 2741328 р.

Курсовий проект дає уявлення про дисципліну "Організація

поліграфічного виробництва". Розглянуті такі

питання, як оперативне управління виробництвом, диспетчи-рование,

технологічний контроль, організація технологічної

підготовки виробництва, планування цеху.

Курсовий проект дає преставление про дану виробничу

дільницю - друкарському цеху.

- 43 -

2СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРИ

1. Яковлева С.Н., Ершов А.К. "Організація поліграфічного

виробництва", М., МПИ, 1992 р.

2. Аникина К.А. "Організація поліграфічного виробництва

", М., МПИ, 1992 р.

3. Чехман Я.И. "Друкарські машини", М, 1987 р.

4. Александрова М.И. "Технологія ПП", М, 1964 р.

5. Технологічні інструкції по процесах високого друку,

М., Книга, 1982 р.

6. Єдині норми часу і виробітку на процеси ПП.

7. Зельдович Б.З. "Організація і планування

ПП", М, 1990 р.

8. Левин Ю.С. "Виробничі процеси в поліграфії:

проектування і розрахунок", М.:Лейпциг, Книга-ФЕБ, 1985 р.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com