На головну    

 Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту цеху - Теорія організації

Московський державний технологічний університет (СТАНКИН)

Курсова робота

з розробки бізнес-плану

інвестиційного проекту цеху (ділянки)

 Студент

 ст. гр. ЕВ-9-1 Буличов О.

 Факультет

 Кафедра економіки та організації виробництва

 Консультант

 Розанов В. І.

Москва 1997

Введення

Основні показники роботи підприємства і його виробничих підрозділів в умовах ринкової економіки є прибуток. Показники, що використовуються для визначення ефективності виробництва, насамперед співвідносять з отриманим прибутком.

Відношення прибутку до повної собівартості виготовлення виробу визначає рівень рентабельності виробу.

Відношення прибутку до вартості виробничих фондів характеризує рівень рентабельності виробництва.

В умовах ринкової економіки велике значення набуває аналіз беззбитковості роботи підприємства і його виробничих підрозділів при виконанні замовлення на виготовлення продукції. З цією метою визначають критичний обсяг випуску або "точку беззбитковості".

Не менш важливе значення має розрахунок окупності капітальних вкладень у виробничі фонди спроектованого цеху. Ефективність роботи підприємства і його виробничих підрозділів можна прогнозувати в процесі складання бізнес-плану та оперативно усунути відхилення від бізнес-плану та його реалізації. Бізнес-план потрібний не тільки самому підприємцю, але і потенційним інвесторам.

Цінність бізнес-плану визначається тим, що він:

? дає можливість визначити життєздатність майбутнього цеху (ділянки) в умовах конкуренції;

? містить основні етапи, відповідно до яких підприємець буде діяти на етапі становлення підприємства;

? служить важливим інструментом отримання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.

Всі ціни вказані в тисячах рублів (т.р.).

Організація виробничої бази цеху, дільниці Розрахунок необхідної кількості обладнання та його завантаження

Розрахункова кількість обладнання кожного типорозміру - Сропределяет відношенням річного обсягу робіт, виконуваних на даному обладнанні (в годинах штучно-калькуляційного часу - Тшт.кальк = tшт * річну програму / 60) до дійсного річного фонду годин роботи одиниць обладнання - Fc, який береться з нормативно -довідкове матеріалу і дорівнює 3975. Отримане дробове значення Срокругляют до найближчого більшого числа - прийнятого кількості обладнання - Сп.

Коефіцієнт завантаження обладнання кожного типорозміру визначають ставленням розрахункового його кількості до прийнятого тобто Кз.об = Ср / Сп. Середній коефіцієнт завантаження устаткування цеху, дільниці визначають відношенням суми розрахункового його кількості SСрк сумі прийнятого SСпі він повинен бути не нижче 0,85. Якщо значення Кз.обніже 0,85 необхідно знайти шляхи його підвищення.

Приклад розрахунку даних для фрезерного верстата 3М151:

 Дані

 Виріб № 25

 Виріб № 35

 t шт, хв 0,6 4,0

 Річна програма, шт. 170000 80000

 T шт, нормо-години 1700 5333,333

 Разом: час на програму - T шт 7033,333

 Підготовчо-заключний час Т п.З годину,% від T шт / нормо-годину 4,3 302,433

 Річний обсяг роботи Т шт.кальк 7335,766

 Дійсний річний фонд годин роботи обладнання F c 3975

 Розрахункова кількість одиниць обладнання С р 1,845

 Прийняте кількість одиниць обладнання З п 2

 Коефіцієнт завантаження обладнання До з.об 0,923

Розрахунок необхідної кількості обладнання оформлено в таблиці № 3

Таблиця № 3 Розрахунок потрібного кількість обладнання

 Вироби (деталі) і

 Найменування і номери моделей устаткування

 розрахункові показники

 16К20

 2Н125

 692

 3М151

 3451В

 1А425

 165

 7Б55

 5К301П

 5В833

 6605

 3М174

 Разом:

 Виріб № 25. Річна прог-

 t шт 0,6 1,8 2,9 0,9 2,6 1,1 1,2 3,3 14,4

 рамма 170000 штук

 T шт 1700 5100 8216,667 2550 7366,667 3116,667 3400 9350

 40800,001

 Виріб № 35. Річна прог-

 t шт 1,0 0,8 5,2 4,0 14,0 25

 рамма 80000 штук

 T шт 1333,333 1066,667 6933,333 5333,333 18666,67

 33333,336

 Разом: час на програму - T шт 1333,333 1066,667 6933,333 7033,333 18666,67 5100 8216,667 2550 7366,667 3116,667 3400 9350

 74133,337

 Підготовчо-заключний час 4,5 3,6 5,2 4,3 4,3 4,5 4,5 4,7 4,2 5,3 5,2 4,3

 Т п.З годину,% від T шт, нормо-годину 60 38,400 360,533 302,433 802,667 229,500 369,75 119,850 309,400 165,183 176,800 402,050 3336,566

 Річний обсяг роботи Т шт.кальк 1393,333 1105,067 7293,866 7335,766 19469,337 5329,500 8586,417 2669,850 7676,067 3281,850 3576,800 9752,050

 77469,903

 Дійсний річний фонд годин роботи обладнання F c 3975

 Розрахункова кількість одиниць обладнання С р 0,351 0,278 1,835 1,845 4,898 1,341 2,160 0,672 1,931 0,826 0,900 2,453

 19,49

 Прийняте кількість одиниць обладнання З п 1 1 2 2 5 2 3 1 2 1 1 3

 24

 Коефіцієнт завантаження обладнання До з.об 0,351 0,278 0,918 0,923 0,980 0,671 0,720 0,672 0,966 0,826 0,9 0,818

 0,85

Розрахунок розмірів площі і об'єму будівлі цеху, дільниці

Загальну площу цеху підрозділяють на виробничу, допоміжну і площа обслуговуючих приміщень.

Виробнича - площа, займана технологічним обладнанням, виробничим інвентарем, проходами і проїздами між обладнанням, виробничим інвентарем, проходами і проїздами між обладнанням, місцями для складування заготовок і відходів.

Допоміжна - площа, займана складами, залізничними коліями, головними проїздами і допоміжними ділянками (бюро цехового контролю, інструментально-роздавальна комора, ремонтний і заточний ділянки).

Площа обслуговуючих приміщень - контора цеху (0,5 м2на працюючого), побутові приміщення: гардероб, душові, туалет (1,3 м2на працюючого).

Дані визначення оформлено в таблиці 4

Таблиця № 4 Визначення площі й обсягу будинку цеху, дільниці

 № п / п

 Технологічне обладнання

 Питома площа, м 2

 Кількість одиниць технологічного обладнання

 1 Верстат 16К20 10 10 січня

 2 Верстат 2Н125 10 10 січня

 3 Верстат 692 10 20 лютого

 4 Верстат 3М151 20 лютого 40

 5 Верстат 3451В 20 5100

 6 Верстат 1А425 15 30 лютого

 7 Верстат 165 30 березня 90

 8 Верстат 7Б55 15 15 січня

 9 Верстат 5К301П 10 20 лютого

 10 Верстат 5В833 15 15 січня

 11 Верстат 6605 30 30 січня

 12 Верстат 3М174 30 березня 90

Продовження таблиці № 4

 Виробнича площа

 Од. з.

 Значення розрахункових показників

 Виробнича площа по внутрішньому обміру

 м 2470

 Допоміжна площа по внутрішньому обміру, 40% від виробничої площі

 м 2188

 Загальна площа

 м 2

 658

 Висота виробничих і допоміжних приміщень м 8

 Обсяг виробничих і допоміжних приміщень по внутрішньому обміру

 м березня 5264

 Обсяг виробничих і допоміжних приміщень по зовнішньому обміру

 м 3 5790,4

 Площа обслуговуючих приміщень по внутрішньому обміру

 м 2

 113,4

 Висота обслуговуючих приміщень по внутрішньому обміру м 3

 Обсяг обслуговуючих приміщень по внутрішньому обміру

 м 3 340,2

 Обсяг обслуговуючих приміщень по зовнішньому обміру

 м 3 374,22

Менеджмент цеху, дільниці Розрахунок потрібного числа працюючих

Розрахунок починають з визначення потрібного числа основних робочих по кожній професії і розряду окремо.

Розрахункове число основних робочих по кожній професії і тарифного розряду (Рр) визначається за формулою: Рр = Тшт / Fp, де Fp- дійсний річний фонд часу одного робітника і дорівнює 1860 (по нормативно-довідкового матеріалу); Тшт- річний обсяг робіт в нормо-годинах, розрахованого по штучному часу. Після округлення, до цілого числа, розрахункового числа основних робочих отримуємо прийняте число основних робітників (Рn) з урахуванням довантаження малозавантажених робочих іншими роботами в порядку суміщення професій і багатоверстатного обслуговування. Коефіцієнт завантаження робочих при одно-верстатному обслуговуванні визначають відношенням розрахункового числа основних робочих до прийнятого, тобто Кр = Рр / Рn. Причому:

Число допоміжних робітників дорівнює 25% від загального числа основних робочих

Число допоміжних робітників, зайнятих обслуговування обладнання дорівнює 60% від загального числа допоміжних робітників

Число допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням цеху дорівнює 40% від загального числа допоміжних робітників

Число керівників одно 5% від загального числа основних і допоміжних робітників

Число фахівців дорівнює 10% від загального числа основних і допоміжних робітників

Число службовців дорівнює 2% від загального числа основних і допоміжних робітників

Розрахунок потрібного числа працюючих оформлено в таблиці № 5

Таблиця № 5 Розрахунок потрібного числа працюючих

 Показники

 Одиниця

 Професія основних робочих

 розрахунку

 вимірювання

 Токар

 Фрезерувальник

 Свердлувальник

 Строгальщик

 Шліфувальник

 розряд II

 розряд II

 розряд II

 розряд II

 розряд II

 розряд III

 розряд IV

 Річний обсяг роботи з штучному часу Т шт нормо-години 15309,25 18547,516 1105,067 2669,85 25032,003 1773,1 9752,05

 Дійсний річний фонд часу одного основного робітника - F p 1860

 Розрахункове число основних робочих Р р сдельщиков людина 8,231 9,972 0,594 1,435 13,458 0,953 5,24

 Прийняте число основних робочих P n сдельщиков людина 9 10 1 2 14 1 6

 Коефіцієнт завантаження основних робочих К р сдельщиков людина 0,9146 0,997 0,594 0,718 0,961 0,953 0,873

 Загальне число основних робочих людина 43

 Число допоміжних робітників у тому числі: людина 11

 число допоміжних робітників, зайнятих обслуговування обладнання людина 7

 число допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням цеху людина 4

 Загальне число основних і допоміжних робітників людина 54

 Число керівників людина 3

 Число фахівців людина 5

 Число службовців людина 1

 Загальне число працюючих осіб

 63

Визначення вартості основних фондів Визначення вартості будівлі

Вартість будинків визначають укрупнено по їх площі і питомою на будівництво одного метра площі з урахуванням будівництва водопроводу, каналізації, опалення, вентиляції, фундаменту під обладнання та мережі промислових проводок. Розрахунок оформлений в таблиці № 6

Таблиця № 6 Визначення вартості будівлі

 Найменування приміщення, цехи

 Площа

 приміщень, м 2

 Вартість 1 м 2 в будівлі, т.р.

 Вартість будівлі

 Виробниче та допоміжне 658 5500 3619000

 Обслуговуючі 113,4 5500 623700

 Разом:

 771,4

 4242700

Визначення вартості обладнання

Вартість обладнання визначають за його первісної вартості.

Таблиця № 7 Розрахунок вартості обладнання

 Обладнання

 Кількість,

 Потужність двигуна, кВт

 Оптова

 Всього сума

 штук

 на одиницю

 на кол-во

 ціна одиниці

 Технологічне обладнання

 Верстат 16К20 1 10 жовтня 5100 5100

 Верстат 2Н125 1 2,2 2,2 1420 1420

 Верстат 692 2 2,2 4,4 4730 9460

 Верстат 3М151 2 10 20 11 600 23 200

 Верстат 3451В 5 3 15 13080 65400

 Верстат 1А425 2 7,5 15 9700 19400

 Верстат 165 3 22 66 9760 29280

 Верстат 7Б55 1 17 17 11100 11100

 Верстат 5К301П 2 2,2 4,4 7700 15400

 Верстат 5В833 1 4 4 23570 23570

 Верстат 6605 1 11 11 20100 20100

 Верстат 3М174 3 18,5 55,5 19600 58800

 Разом:

 24

 224,5

 282230

 Транспортування і монтаж технологічного обладнання 28223

 Первісна вартість технологічного обладнання 310453

 Разом первісна вартість усього обладнання цеху

 310453

Визначення вартості цінних інструментів, пристосувань до контрольно-вимірювальних приладів

До цінних інструментам, пристосуванням і контрольно-вимірювальних приладів відносять засоби праці, що входять до складу основних фондів.

Первісна вартість запасів цінних інструментів, пристосувань і контрольно-вимірювальних приладів може бути визначена укрупнено в розмірі 15% від початкової вартості технологічного устаткування, тобто 46567,95 т.р.Определеніе вартості інвентарю

Вартість виробничого і господарського інвентарю може бути розрахована укрупнено в розмірі 3% від первісної вартості технологічного обладнання і рівної 9313,59 т.р.Расчет на основні матеріали

Витрати на основні матеріали розраховані за формою таблиці № 8

Таблиця № 8 Розрахунок на основні матеріали

 Вигляд і

 Деталь

 Річний

 Планова

 Потреба

 Ціна

 Транспортно-

 марка

 випуск деталей,

 норма витрати матеріалу на

 матеріалу на річний

 матеріалу за тонну,

 заготівельні витрати,

 штук

 1 деталь, кг

 випуск, тонн

 т.р.

%

 т.р.

 Ст.18Х1Т 25 170000 1,4 238 160 10 16

 Ст.18Х1Т 35 80000 5 400 160 10 16

Продовження таблиці № 9

 Планова

 Витрати

 Реалізовані відходи

 ціна матеріалу за тонну, т.р.

 на матеріал на річний випуск деталей, т.р.

 маса відходів на одну деталь, кг

 маса відходів на річний випуск деталей, тонн

 ціна відходів за тонну. т.р.

 Вартість відходів на річний випуск деталей, т.р.

 176

 41888 0,55 93,5 53

 4955,5

 176

 70400 2,5 200 53

 10600,0

Розрахунок фондів заробленої плати за категоріями працюючих Розрахунок фондів заробленої плати основних робітників

Так як на нашому виробництві не застосовуються автомати і автоматичні лінії, а також печі для нагріву заготовок, то зарплату основних робітників буде проведена за відрядно-преміальною системою. Розрахунок зарплати на основі відрядно-преміальної системи оформлено в таблиці № 9.

Таблиця № 9 Розрахунок річного фонду заробітної плати основних робітників

 Професія

 Розряд роботи

 Годинна тарифна ставка, т.р.

 Річний обсяг робіт з штучному часу, нормо-години

 Значення розрахункових показників по фонду заробітної плати

 Токар 2 0,244 15309,250 3735,457

 Фрезерувальник 2 0,244 18547,516 4525,594

 Свердлувальник 2 0,244 1105,067 269,636

 Строгальщик 2 0,244 2669,850 651,443

 Шліфувальник 2 0,244 25032,003 6107,809

 Шліфувальник 3 0,366 1773,100 648,955

 Шліфувальник 4 0,5 9752,050 4876,025

 Разом річний фонд прямої заробітної плати

 20814,919

 Фонд планованих доплат, у% від фонду прямої заробітної плати 4% 832,597

 Фонд планованих премій, у% від фонду прямої заробітної плати 50% 10407,46

 Річний фонд основної заробітної плати основних робітників

 32054,976

 Річний фонд додаткової заробітної плати основних робітників, у% від основної заробітної плати 14% 4487,697

 Річний фонд заробітної плати основних робітників

 36542,673

 Число основних робітників за проектом 43

 Середня зарплата одного основного робочого за проектом на місяць

 849,83

Розрахунок річного фонду заробітної плати допоміжних робітників

Для оплати допоміжних робітників застосовується почасово-преміальну систему.

Так як зарплата допоміжних робітників у собівартості продукції відносять до непрямих витрат і враховується за трьома їх статтям, то розрахунок річного фонду зарплати здійснюють роздільно, по кожній категорії допоміжних робітників відповідно до штатного розкладу. Розрахунок річного фонду зарплати допоміжних робочих оформлено в таблиці 10.

Розрахунок часу, які підлягають сплаті, річний фонд часу одного робітника приймається рівним 1860 годин.

Фонд премій і доплат, 60% від фонду прямої заробітної плати

Річний фонд додаткової заробітної плати, 14% від основної заробітної плати

Таблиця № 10 Розрахунок річного фонду заробітної плати допоміжних робітників

 Найменування професій

 Число робочих, чол

 Розряд роботи

 Годинна тарифна ставка

 Час підлягають оплаті за рік, годинник

 Значення розрахункових показників по фонду заробітної плати

 Допоміжні робітники, зайняті обслуговуванням устаткування 3 липня 0,206 13020 2682,12

 Допоміжні робітники, зайняті обслуговуванням цеху 4 березня 0,206 7440 1532,64

 Разом річний фонд прямої заробітної плати

 4214,760

 Фонд премій і доплат, 60% від фонду прямої заробітної плати 2528,856

 Річний фонд основної заробітної плати

 6743,616

 Річний фонд додаткової заробітної плати, 14% від основної заробітної плати 944,106

 Запланований річний фонд заробітної плати

 7687,722

 Число допоміжних робітників за проектом 11

 Середня зарплата одного допоміжного робочого за проектом на місяць

 698,884

Розрахунок річного фонду заробітної плати керівників, фахівців, службовців

Розрахунок річного фонду заробітної плати для даних категорій працюючих здійснюється відповідно до штатно-окладних оплати праці і оформлений в таблиці 11.

Таблиця № 11 Розрахунок річного фонду заробітної плати керівників, фахівців, службовців

 Категорії працюючих

 Кількість працюючих, чол

 Оклад на місяць

 Річний фонд зарплати

 Керівники березня 1800 64800

 Фахівці травня 1500 90000

 Службовці 1 700 8400

 Разом:

 163200

 в тому числі річний фонд зарплати майстрів 21600

Складання кошторису річних загальновиробничих

(Непрямих) витрат

Для заповнення таблиці № 12 необхідно деякі статті витрат розрахувати, для цього нижче наведені формули для визначення деяких статей витрат.

силова електроенергія = Му * Fc * Кс * Целч * Кз.с = 224,5 * 3975 * 1 * 0,15 * 0,85 = 113779,406, де

Му- загальна встановлена ??потужність електродвигунів, кВт = 224,5;

дійсний річний фонд часу роботи

одиниці обладнання, год = 3975;

Кс- коефіцієнт попиту = 1;

Целч- вартість одного кВт-години силовий електроенергії 0,15 т.р .;

Кз.с- коефіцієнт завантаження обладнання = 0,85.

платежі в рублях за один кВт встановленої потужності в рік = Му * Целг, = 224,5 * 596,25 = 133858,125, де

Целг- вартість одного кВт на рік (Целч * Fc = 0,15 * 3975) = 596,25 т.р ..

Таблиця № 12 Кошторис річних загальновиробничих (непрямих) витрат

 Найменування статей витрат

 Значення розрахункових показників

 Експлуатація обладнання

 Енергія для виробничих потреб:

 силова електроенергія 113779,406

 платежі в рублях за один кВт встановленої потужності в рік 133858,125

 Річний фонд заробітної плати допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням устаткування 4892,187

 Відрахування на соціальні потреби, 38,5% від річного фонду заробітної плати допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням устаткування 1883,492

 Капітальний і поточний ремонт обладнання і транспортних засобів, 6% від табл.№7 18627,180

 Амортизаційні відрахування, у відсотках початкової вартості:

 технологічне обладнання, 11,6% від вартості 36012,548

 виробничого інвентарю 12,5% від вартості 38806,625

 Витрати на утримання апарату управління цеху (крім майстрів)

 Річний фонд заробітної плати керівників, фахівців, службовців 141600,000

 Відрахування на соціальні потреби, 38,5% від річного фонду заробітної плати керівників, фахівців, службовців 54516,000

 Витрати на утримання майстрів

 Річний фонд заробітної плати майстрів 21600,000

 Відрахування на соціальні потреби, 38,5% від річного фонду заробітної плати майстрів 8316,000

 Утримання будівель, споруд та інвентарю цеху

 Річний фонд заробітної плати допоміжних робітників, які обслуговують цех 2795,535

 Відрахування на соціальні потреби, 38,5% від річного фонду заробітної плати допоміжних робітників, які обслуговують цех 1076,281

 Амортизаційні відрахування будівлі цеху, 4,7% від первісної вартості 199406,900

 Капітальний та поточний ремонт будівель, споруд та інвентарю цеху, 3% від табл.№ 6 127281,000

 Інші витрати, не передбачені попередніми статтями 25% 226112,820

 Разом річні загальновиробничі (непрямі) витрати

 +1130564,099

Визначення цехової собівартості річного випуску продукції

Під продукцією слід розуміти всі готові деталі, включені в річне завдання цеху при визначенні цехової собівартості річного випуску продукції, тому в таблицю № 13 занесені результати розрахунків з таблиць №№ з 5 по 12 включно.

Таблиця № 13 Визначення цехової собівартості річного випуску продукції

 Стаття витрат

 Сума

 Структура, у%

 Відсоток загальновиробничих витрат

 Сировина і матеріали 96732,500 7,571 8,556

 Основна зарплата основних виробничих робітників 32054,976 2,509 2,835

 Додаткова заробітна плата 4487,697 0,351 0,397

 Відрахування в страхові фонди, 38% 13886,216 1,087 1,228

 Загальновиробничі витрати в т.ч. експлуатація обладнання +1130564,099 88,483 100,000

 Разом цехова собівартість річного випуску продукції

 +1277725,488

 100,000 113,017

Розрахунок внутризаводской оптової ціни деталей

Мета даного розрахунку - визначити розмір річної прогнозованого прибутку і окупності інвестицій, вкладених в основні фонди та матеріально-виробничі запаси. Розрахунок оформлений в таблиці № 14.

Таблиця № 14 Розрахунок внутрішньозаводської оптової ціни деталей №№ 25, 35

 Статті

 Деталі

 витрат

 № 25

 № 35

 Сировина і основні матеріали за вирахуванням зворотних відходів:

 Витрати на придбання матеріалу на рік 41888,000 70400,000

 Вартість зворотних відходів на рік 4955,500 10600,000

 Разом витрата на матеріали за вирахуванням зворотних відходів

 36932,5

 59800

 Заробітна плата основна і додаткова з відрахуваннями на соціальні потреби основних виробничих робітників: 24849,018 11693,655

 Відрахування в страхові фонди, 38% від з / п основних робочих 9442,627 4443,589

 Загальновиробничі витрати 768783,587 361780,512

 Загальногосподарські витрати, 250% 62122,545 29234,139

 Разом виробнича собівартість

 902130,277

 466951,895

 Позавиробничі витрати, 2% 18042,606 9339,038

 Разом повна собівартість

 920172,883

 476290,933

 Норматив рентабельності, 47% 432481,255 223856,739

 Внутризаводская оптова ціна

0

0

 на партію

 +2272827,021

 +1176438,605

 на деталь

 13,37

 14,705

Розрахунок прогнозованого прибутку

Прогнозований прибуток на річний випуск продукції визначають за формулою: = Пнi * Nгодi, де

m - число найменувань деталей;

i - порядковий номер деталі;

Пнi- прибуток на i-ю деталь (25% від внутризаводской оптової ціни на деталь);

Nгодi- річна програма виготовлення i-й деталі в штуках.

= 3449265,626Расчет економічних показників,

визначають ефективність спроектованого цеху

Основним показником, який визначає ефективність спроектованого цеху, є розрахунковий термін окупності капітальних вкладень у виробничі фонди в порівнянні з нормативними. Цей показник визначають за формулою: Тр === 1,336 »1 року і 4 місяців, де тр- розрахунковий термін окупності, число років; - вартість основних виробничих фондів і матеріально-виробничих запасів (вартість обладнання, будівель, інструменту і т.д. ); - річна прогнозована прибуток за деталям.

Отриманий результат порівнюють з нормативним: Тр ? Тн, за результатами порівняння можна зробити висновок, що виробництво даних деталей є рентабельним і здатне приносити прибуток вже на другому році.

Загальну рентабельність виробництва, визначають за формулою:

== 74,837%

Продуктивність праці: == 21900,992 т.руб. / Чол.

Фондовіддача: == 0,993

Список літератури

Ігнатова Л.А., Скородумова М.А. Розробка бізнес-плану інвестиційного проекат цеху (ділянки): Методичне вказівку до курсової роботи - М .: Изд-во МГТУ "Станкин", 1996. - 28 с.

Мескон Майкл, Альберт Майкл, Хедоурі Франклін. Основи менеджменту. М .: Изд-во "Дело", 1994.-701 с.

Горчікова І.М. Менеджмент. М .: Изд-во "Юніті", 1994.-685 с.

Зміст

Введення ___ 3

Організація виробничої бази цеху, дільниці ___ 4

Розрахунок необхідної кількості обладнання та його завантаження ___ 4

Розрахунок розмірів площі і об'єму будівлі цеху, дільниці ___ 6

Менеджмент цеху, дільниці ___ 7

Розрахунок потрібного числа працюючих ___ 7

Визначення вартості основних фондів ___ 9

Визначення вартості будівлі ___ 9

Визначення вартості обладнання ___ 9

Визначення вартості цінних інструментів, пристосувань до контрольно-вимірювальних приладів 9

Визначення вартості інвентарю ___ 10

Розрахунок на основні матеріали ___ 10

Розрахунок фондів заробленої плати за категоріями працюючих ___ 10

Розрахунок фондів заробленої плати основних робітників ___ 10

Розрахунок річного фонду заробітної плати допоміжних робітників ___ 11

Розрахунок річного фонду заробітної плати керівників, фахівців, службовців ___ 11

Складання кошторису річних загальновиробничих (непрямих) витрат ___ 11

Визначення цехової собівартості річного випуску продукції ___ 12

Розрахунок внутризаводской оптової ціни деталей ___ 13

Розрахунок прогнозованого прибутку ___ 13

Розрахунок економічних показників, що визначають ефективність спроектованого цеху ___ 14

Список літератури ___ 15

© 8ref.com - українські реферати