На головну    

 Виконання плану випуску продукції - Управління

Московський Державний Інститут сталі і сплавів

Старооскольский філія

Кафедра: А і ПЕКУРСОВАЯ РОБОТА

По курсу: «Алгоритмізація Завдань Управління»

За темою: «Виконання плану випуску продукції»

Виконав: ст. гр. АТП-95-1д

Бредихин С.А.

Перевірив: Козир О.Ф.

м Старий Оскол - 1999Содержаніе

1. Завдання

2. Економічна характеристика завдання

3. Структури БД

4. Алгоритм рішення (словесний)

5. Схема укрупненого алгоритму

6. Блок-схема алгоритму редагування БД

1. Завдання.

1. Дати економічну характеристику завдання (що робить завдання, її функції, періодичність рішення і т.д.)

2. Побудувати структури БД

3. Описати алгоритм вирішення задачі

4. Намалювати схему укрупненого алгоритму

5. Намалювати блок-схему детальну самого рішення (редагування БД)

№4. Облік витрати фонду оплати праці.

Відомість витрати фонду оплати праці за __Месяц.

 № п / п

 Таб №

 П.І.Б Посада

 Раз-ряд

 Став-ка нарахо-

 лено Видано

%

 За

 Підрозділу

 ---

Всього по%

підрозділу

Всього по

організації%

2. Економічна характеристика завдання.

Мета рішення задачі автоматизувати контроль щозмінного обліку фонду праці, так як обсяг інформації про витрату фонду праці великий, то очевидна необхідність створення автоматизованої система контролю системи обліку фонду оплати праці. Періодичність введення залежить від об'єму інформації, що надійшла, але не рідше одного разу на місяць. Оператор може вводити інформацію як періодично раз на місяць, так і по необхідності коригування фонду. По закінченні складання кошторису по заробітній платі проводиться підрахунок обсягу виданої зарплати і порівняння його з плановим, для цього виводиться звіт в заданій формі, який може бути виведений як за конкретною датою так і по періоду виконання робіт. Ці дані надходять в бухгалтерський відділ, в служби державного контролю за дотриманням фінансового порядку на підприємстві, в управління заводом, а так само у відділи планування виробництва та аналізу, який виробляє аналіз, розробку і коригування плану виконання робіт за графіком. Вхідний інформацією для системи є планове завдання, яке надходить з планового відділу і дані про вироблення плану, що передаються з бухгалтерії. Економічна ефективність впровадження системи автоматичного обліку фонду праці видна виходячи з того, що скорочується час обробки інформації та число необхідних працівників для переробки інформації.

3. Структури БД.

Для вирішення поставленого завдання потрібно інформація з чотирьох довідкових БД:

a довідник посад;

a довідник робітників;

a довідник підрозділів;

a тарифна сітка;

Запропонуємо наступні структури для довідкових БД (таблиці 1-4).

Таблиця 1. довідник посад (dolzn).

 Поле Тип Коментар

 Kod_d N (3) код посади робочого

 Naim C (30) Назва посади.

Таблиця 2. Довідник робітників (FIO).

 Поле тип Коментар

 Tab_n N (2) Табельний номер робочого

 FIO C (20) Ф.І.О.рабочего.

Таблиця 3. Довідник підрозділів (podr).

 Поле тип Коментар

 Kod_p N (2) код підрозділу

 Naim C (20) Назва підрозділу.

Таблиця 4. Тарифна сітка (tar_net).

 Поле Тип Коментар

 Razr N (2) Розряд

 Summa N (8.2) сума.

Необхідна також робоча БД (rab) з наступною структурою:

 Поле Тип Коментар

 Month N (2) Місяць

 Year N (4) Рік

 Tab_n N (4) Табельний номер робочого

 Kod_p N (3) Код підрозділи

 Kod_d N (3) Код посади

 Razr N (2) Розряд

 Stav N (8.2) Ставка

 Nach N (8.2) Нараховано

 Vidano N (8.2) Видано

 Percent N (5.2) Відсоток видачі заробітної плати

4. Алгоритм розв'язання.

При запуску програми відкриваються робоча БД та довідкові БД. Потім створюються індексні файли, необхідні для установки відносини (зв'язування) довідкових БД з робочою, а також індексний файл для робочої БД, щоб мати можливість переглядати її впорядкованої по різних полях. У процесі виконання програми здійснюється автоматична переіндексація при змінах в БД для відображення внесених записів у впорядкованому вигляді.

Далі спілкування користувача з програмою проводиться за допомогою меню, структура якого наведена нижче у пункті 5 - схема укрупненого алгоритму. Режим редагування БД представлений блок-схемою в пункті 6 - блок-схема алгоритму редагування БД.

Спочатку використання пакета, необхідно заповнити довідкові бази даних.

5.Схема укрупненого алгоритму.

6. Блок-схема алгоритму редагування БД.

© 8ref.com - українські реферати