На головну

 Теорія організації - Теорія організації

КАЗАНСЬКИЙ державний технічний університет

ім. А.Н.Туполева

Курсова робота

з дисципліни

"ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ"

Виконав: студент

Перевірив: доцент А.Афанасьев

Леніногорськ, 1999

ЗМІСТ

ЕКОНОМІЧНЕ СТАН РЕГІОНУ .......... 3

ОПИС ПІДПРИЄМСТВА ..................... 8

СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА ................... 15

Посадова інструкція .................. 16

ЛІТЕРАТУРА .............................. 23

ЕКОНОМІЧНЕ СТАН РЕГІОНУ.

На соціально-економічний розвиток регіону вплинуло поглиблення фінансово-бюджетного та валютного кризи, гостра фаза якого настала з середини серпня. Найбільш відчутними його проявами стали:

Різке падіння обмінного курсу рубля і швидке зростання цін, параліч платіжно-розрахункової системи та криза банківської ліквідності, зменшення доходів бюджету і валютних надходжень при значній накопиченої зовнішньої та внутрішньої заборгованості держави, прискорюваний спад виробництва та інвестицій, скорочення експорту та імпорту, зниження реальних доходів і рівня життя людей. Все це супроводжувалося підривом довіри інвесторів та населення до держави і фінансовим інститутам.

Безпосередніми і добре відомими причинами спостерігалася з кінця минулого року фінансової дестабілізації з'явилися "азіатський" фінансова криза, різке зниження цін світового ринку на основні товари російського експорту, в тому числі і на нафтопродукти, що негайно відбилося на економіці Татарстану, а також політична нестабільність в країні в умовах зміни двох складів уряду.

Разом з тим масштаби кризи були б незрівнянно менше, якби своєчасно вирішувалися фундаментальні економічні проблеми, пов'язані насамперед з проведенням структурних реформ (підприємств, соціальної, податково-бюджетної та інших сфер). Не здійснивши вчасно структурні реформи і не зумівши в результаті вирішити бюджетні проблеми, уряд вдався до нарощування державного боргу, залучаючи на його внутрішньому ринку дорогі короткострокові запозичення. При цьому були перевищені безпечні кордони участі іноземного капіталу на ринку внутрішнього державного боргу. Масовий відхід нерезидентів наприкінці 1997 р - початку 1998 р, по суті спровокував обвал піраміди ДКО, підтверджує хибність широкого допуску міжнародного спекулятивного капіталу при значному і до того ж стрімко зростаючому державному боргу.

Скорочення фізичного обсягу ВВП у порівнянні з відповідним періодом минулого року досягло в січні-вересні 3%, промислової продукції - 3,9%.

У вересні наслідки загострення фінансово-економічної кризи після 17 серпня (стрибкоподібне зростання цін у поєднанні зі значними ціновими диспропорціями, різке підвищення курсу долара, що зумовила значне подорожчання і зниження обсягів імпорту сировини, падіння споживчого попиту та ін.) Позначилися на динаміці промислового виробництва найбільш істотно . Найбільшою мірою це загострення вплинуло на зниження випуску продукції в галузях, орієнтованих на інвестиційний сектор (особливо в промисловості будівельних матеріалів, лісової, деревообробної та целюлозно-паперової), і в харчовій промисловості.

Найбільший спад виробництва в 1998 р очікується в машинобудуванні та металообробці, легкій промисловості, хімічної, нафтохімічної та нафтопереробної промисловості, чорної металургії.

Суттєвою глибиною спаду в минулому році характеризується виробництво в сільському господарстві. Цьому сприяла значна загибель посівів зернових культур від весняно-літньої посухи.

Крім того, через нестачу фінансових коштів сільгосппідприємства були не в змозі купувати в необхідній кількості техніку, запасні частини, паливно-мастильні матеріали та мінеральні добрива для своєчасного проведення сільськогосподарських робіт, а надходження нової техніки за рахунок коштів федерального лізингового фонду в поточному році складе 30-40% від обсягів минулого року. Залишається несприятливою ситуація у тваринництві.

Після стабільно низьких темпів інфляції протягом перших семи місяців поточного року в серпні споживчі ціни зросли на 3,7%, у вересні - на 38,4%. Швидке зростання цін почалося в останній тиждень серпня через загострення фінансової та валютного криз і різкої зміни обмінного курсу рубля, що зумовило зростання цін на імпортні споживчі товари, який вплинув і на цінову динаміку вітчизняної продукції.

Ціни виробників у промисловості продовжують зберігати відносно більш низьку динаміку порівняно зі споживчими цінами, стійко наблюдающуюся з 1997 р, що обумовлено нестачею грошових коштів у реальному секторі та відповідними обмежень попиту.

Невпевненість інвесторів у дотриманні емітентом своїх зобов'язань з погашення боргу привела до значного падіння вартості російських цінних паперів. Низький попит на них в поєднанні з досить агресивним характером заявок на аукціонах зумовили поступову відмову уряду від запозичень на внутрішньому ринку.

Істотно знизився прихід готівки в каси кредитних організацій: з 78200 млн. Руб. в липні до 56 млрд. руб. у вересні. Це свідчить про розширення масштабів "чорного" ринку і відтоку грошей з банківської сфери.

Фінансова криза вивів значну частину накопичених заощаджень в країні з економічного обігу, посиливши процес доларизації і вивіз капіталу.

Серйозним фактором, що впливає на зростання соціальної напруженості в суспільстві, є дедалі більша заборгованість з виплати заробітної плати.

Збільшується заборгованість з фінансування виплати пенсій. Це пояснюється значним недонадходженням доходів до Пенсійного фонду в порівнянні із запланованими сумами. Позначилося і збільшення видатків на виплату пенсій у зв'язку з реалізацією з 1 лютого 1998 Федерального закону від 21 липня 1997 "Про порядок обчислення і збільшення державних пенсій".

Зниження реальних доходів населення і, відповідно, зниженням купівельної спроможності відбилося на динаміці роздрібного товарообігу. У зв'язку з швидким зростанням курсу долара відбувалося значне подорожчання в першу чергу імпортних товарів (питома вага яких складала близько половини загального обсягу роздрібного товарообігу, в тому числі продукції, імпортованої з далекого зарубіжжя, - 27%), причому на тлі помітного звуження їх асортименту:

зважаючи на складність прогнозу точної траєкторії обмінного курсу імпортери не поспішали з новими постачаннями товарів у Росію. Позначалося прагнення населення перевести наявні рублеві грошові заощадження в товари та валюту, що зумовило ажіотажний попит на багато видів продукції і поява локальних дефіцитів.

Ажіотажний купівельний попит, характерний для кінця серпня - початку вересня і супроводжувався істотними розмірами вилучення населенням грошових заощаджень, змінився в другій половині місяця різко звуженою споживчою активністю. Це говорить про вичерпання значною мірою грошових "запасів" у більшої частини населення, які могли бути спрямовані на підтримку поточних споживчих витрат.

Ситуація у сфері зайнятості населення характеризується деяким збільшенням загальної кількості людей, що позбулися роботи, при не зростаючої чисельності офіційно зареєстрованих безробітних.

Експорт продовжує стійко скорочуватися. Невизначеність перспектив виходу з кризи, пов'язаної з падінням цін на нафту, продовжує залишатися одним з істотних дестабілізуючих факторів сучасної економічної ситуації в світі. Ринок нафти поки слабо піддається контролю, у зв'язку з чим його докорінне поліпшення в найближчій перспективі малоймовірно. Зниження цін на нафту, що склало за період з жовтня 1997 до середини 1998 32%, викликане сохраняющимся значним перевищенням пропозиції над попитом (до середини 1998 на 1,5-1,7 млн. Барелів на день).

Поряд з цим з липня поточного року окреслилася тенденція зниження імпорту в Росію, яка посилилася в серпні - вересні в умовах загострення фінансової та валютної кризи.

Таким чином, головними наслідками фінансової кризи, визначальними сьогоднішнє соціально-економічне становище країни, є: значне прискорення інфляції; спад виробництва та інвестицій, знецінення заощаджень і зниження рівня життя населення, стагнація всіх фінансових ринків, крім валютного, криза банківської ліквідності, загроза неплатоспроможності низки банків, включаючи системоутворюючі, зупинка расчетоспособності банківської системи, важка бюджетна ситуація, значні розміри заборгованості держави, не забезпечені реально одержуваними доходами, втрата довіри населення та економічних агентів до діяльності влади.

ОПИС ПІДПРИЄМСТВА

ПОЛОЖЕННЯ ПРО автотранспортному цеху

1. Загальні положення

1.1. Автотранспортний цех є структурним підрозділом _______________________ і в своїй діяльності керується чинним законодавством, "Статутом автомобільного транспорту Російської Федерації" "Положенням про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту" та цим "Положенням" підпорядковується заступнику директора.

1.2. Предметом діяльності АТЦ є транспортне обслуговування і виконання робіт спеціальної техніки ___________________________________ забезпечення виконання технологічних операцій спец.транспортом і гусеничної технікою цехами ВРХ, БПО та інших підприємств, організацій та структурних одиниць ___________________ за погодженням з керівництвом ________________________________________, виробництво товарів народного споживання і надання платних послуг населенню.

1.3. У межах наданих прав АТЦ розпоряджається закріпленим за ним майном, укладає господарські договори з іншими підприємствами та організаціями в установленому порядку від імені _________________________.

1.4. Структура АТЦ затверджується ______________________________

1.5. Місцезнаходження АТЦ - г.Леніногорск.

2. ЗАВДАННЯ

2.1. Головним завданням АТЦ є якісне і своєчасне виконання технологічних операцій і виконання робіт спеціальною технікою для цехів ВРХ з метою забезпечення виконання планових завдань по капітальному ремонту свердловин на основі всебічного зниження вартості послуг, що надаються поліпшення використання трудових ресурсів організацій робіт і підвищення на цій основі зростання добробуту свого колективу .

3. СТРУКТУРА

3.1. Структуру і штати АТЦ стверджує директор ___________________________________ відповідно до негативами чисельності керівників, фахівців і службовців з урахуванням обсягу робіт.

3.2. АТЦ підрозділяється на колони і ремонтну майстерню.

3.3. Обов'язки між працівниками розподіляються на підставі відповідних положень і посадових інструкцій.

3.4. Всі розпорядження по АТЦ віддаються за ступенем підпорядкованості.

4. ФУНКЦІЇ

4.1. В області виробничо технічної діяльності:

· Забезпечує збереження та раціональне використання транспортних засобів та спец.техніки.

· Відповідає за технічний стан верхньої обладнання на СПЕЦ.ТЕХНІКІ.

· Забезпечує ефективну експлуатацію та збереження обладнання, інструменту, будівель і споруд АТЦ.

· Забезпечує виконання всіх робіт у суворій відповідності з технологічними процесами.

· Забезпечує впровадження прогресивної технології виробництва, прогресивних норм матеріальних і трудових витрат контроль за дотриманням технологічної дисципліни.

· Здійснює заходи з технічного переозброєння та модернізації виробництва з удосконалення методів технічної експлуатації.

· Забезпечує всебічне сприяння розгортанню робіт в АТП по техніко-економічної пропаганді, раціоналізації та винахідництва.

· Проводить роботу із забезпечення пожежної безпеки, з охорони праці а техніки безпеки, розробляє і здійснює організаційно-технічні заходи щодо усунення причин та умов, що породжують виробничий травматизм і профзахворювання, забезпечує дотримання законодавства з охорони праці, техніки безпеки та промсанітарії, вимог технічної естетики, а також навчання робітників безпечним методом праці.

· Розробляє та здійснює заходи щодо економії палива, електроенергії, матеріалів, інструменту.

· Бере участь у встановлене порядку у вирішенні питань соціального розвитку, в тому числі, житлового будівництва, робітничого постачання, торговельного, медичного, санітарно-курортного і культурного обслуговування, розвитку садівничих товариств.

· Забезпечує формування планів капітального будівництва, створення та розвиток виробничих цінностей в комплексі з об'єктами соціальної сфери в складі ____________________________________________.

4.2. В області економіки, планування обліку та звітності:

· Організовує свою діяльність, керуючись плановими показниками, довготривалими економічними нормативами лімітами встановленими _________________.

· Забезпечує збереження та ефективне використання основних фондів і оборотних коштів, закріплених, за ним.

· Забезпечує проведення систематичного аналізу, виявлення та мобілізацію внутрішніх резервів для зростання продуктивності праці, зниження собівартості і поліпшення якості робіт.

· Встановлює ділянкам, бригадам і окремим робітникам кількісні та якісні показники, що забезпечує виконання затверджених АТЦ планових завдань.

· Забезпечує ведення оперативного, статистичного і бухгалтерського обліку в установленому порядку, здійснює організацію та ведення табельного обліку, спрямованого на підвищення трудової дисципліни серед працівників цеху.

· Здійснює складання та подання звітів, довідок і доповідей з усіх питань, пов'язаних з діяльністю АТЦ.

4.3. В області підбору, розстановки і використання кадрів організації праці, заробітної плати.

· Комплектує, проводить роботу з підбору, розстановці, вихованню робітничих кадрів.

· Забезпечує працівників АТЦ спец.одяг, захисними пристосуваннями, що нейтралізують речовинами і необхідними побутовими умовами згідно діючих норм.

· Забезпечує високу трудову дисципліну веде боротьбу з прогулами, пияцтвом і плинністю кадрів.

· Ефективно використовує працю працівників, на цій основі домагається підвищення добробуту колективу. Для успішного вирішення завдань виробничого і соціального розвитку поряд з матеріальним стимулюванням застосовує різноманітні форми морального заохочення працівників за високі досягнення у праці.

· Для найбільш повного використання трудового потенціалу і створення умов для високопродуктивної діяльності кожного працівника;

· Встановлює технічно обгрунтовані норми праці та принаймні поліпшення організації праці та виробництва переглядає їх;

· Домагається виконання зростаючих обсягів робіт з відносно меншою чисельністю персоналу;

· Проводить атестацію і раціоналізацію робочих місць, визначає необхідні їх кількість і усуває вилив робочі місця;

· Проводить тарифікацію, присвоює розряди робітникам, організовує впровадження передових методів і прийомів праці;

· Забезпечує на основі гласності об'єктивну оцінку особистого трудового внеску працівника в результати господарської діяльності, заохочує сумлінну працю, створює обстановку нетерпимості до порушників дисципліни і бракоробам, застосовує до них суворі заходи матеріального, дисциплінарного і громадського впливу;

· Вводить доплати за суміщення професій, збільшення обсягу виконуваних робіт;

· Контролює правильність застосування встановленої системи оплати праці та розрахунків з працівниками.

4.4. В області матеріально технічного забезпечення і збереження власності АТЦ

· Організовує роботу АТЦ таким чином, щоб виключити можливість псування, недостачі, розтрат та незаконного витрачання матеріальних цінностей.

· Своєчасно подає і оформляє заявки на поставку матеріалів, інструменту, технологічного оснащення, послуг з ремонту і технологічного обслуговування спец.техніки.

· Організовує роботу точного обліку по виттям операціях, пов'язаних з приходом, рухом і витратою матеріально-майнових цінностей

· Розробляє і здійснює заходи по економіці палива, електроенергії, матеріалів, інструменту та всесвітнього використання резервів виробництва.

· Відповідно до планів економічного і соціального розвитку визначає потребу АТЦ в транспортних засобах, СПЕЦ.ТЕХНІКІ паливно-мастильних матеріалах та інших матеріальних ресурсів.

4.5. В галузі охорони праці і техніки безпеки

· Проводить роботу з охорони праці та техніки безпеки, розробляє і здійснює організаційно-технічні заходи щодо усунення причин та умов породжують виробничий травматизм і профзахворювання.

5. Взаємовідносини АТЦ з відділами

5.1. З економічним відділом:

· Отримує: річні, квартальні та місячні завдання, плани з праці, ліміти цехових витрат, нормативно-довідкові матеріали та інші госпрозрахункові показники.

· Представляє: зведення виконання плану, звіти і відомості про виконання плану, звіти і відомості про виконання плану по виробництву і собівартості.

5.2. З відділом праці та заробітної плати:

· Отримує: керівні матеріали з питань нормування, організації праці та заробітної плати, штатні розписи, положення про преміювання.

· Представляє: Розроблені норми праці на затвердження, документацію на преміювання, звіти про роботу.

5.3. З бухгалтерією:

· Отримує: інструктивні матеріали про ведення обліку та звітності.

· Представляє: Документи по інвентаризації, звіти.

5.4. Зі службою з охорони праці та Т / Б:

· Отримує: Накази з охорони праці та техніки безпеки, інформацію про стан охорони праці, техніки і пожежної безпеки та травматизм та іншу документацію

· Представляє: Довідки про стан охорони праці і техніки безпеки, звіти про виконання заходів.

6. ПРАВА

6.1. Виробляти прийом робітників, керівників, фахівців і службовців на роботу та звільнення їх з роботи керівників, фахівців і службовців згідно заяви, завізованого Директором __________________.

6.2. Виробляти переклад робітників, ІТП на іншу роботу. Керівників, фахівців і службовців згідно заяви, завізованого Директором ___________________.

6.3. Брати участь у розробці положень про преміювання працівників, положень про форми і системах оплати праці.

6.4. Переводити тарифікацію робіт і працюють у суворій відповідності з тарифно-кваліфікаційного довідника.

6.5. Видавати накази:

· Кадрові;

· Адміністративні;

· Про залучення до роботи у вихідні дні.

· Про залучення до надурочних робіт.

· Про суміщення професій.

· Про преміювання. (Вхідних на пенсію ювілярів та інших виплат згідно кол.договора, крім виплат безпроцентної позики).

· Про передачу техніки з колони в колону.

· Про переобладнанні техніки.

· Про покарання робітників за виробничі упущення і порушення транспортної дисципліни.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. За якісне та своєчасне виконання покладених завдань і функцій;

7.2. За забезпечення виконання плану транспортних послуги робіт СПЕЦ.ТЕХНІКІ на основі впровадження передової технології та технічних засобів, прогресивної організації праці та ефективної експлуатації технологічного транспорту;

7.3. За укомплектованість спец.техніки справним обладнанням. За псування земельних угідь транспортом.

7.4. Ступінь відповідальності працівників АТЦ встановлюється посадовою інструкцією.

8. ЗАСНУВАННЯ

8.1. "Державне підприємство (довідковий посібник)", Москва, Економіка 1990р.

8.2. "Основні положення про організацію роботи з охорони праці в нафтовій промисловості", затверджені 11.03.93г.

СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

Посадова інструкція

начальника інженерно-технологічної служби

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Начальником ЦІТС призначається особа, яка має вищу технічну освіту і стаж роботи з оперативного управління виробництвом на інженерно-технічних і керівних посадах не менше 5 років.

1.2. Начальник ЦІТС підпорядковується головному інженеру.

1.3. Начальник ЦІТС призначається і звільняється з займаної посади наказом директора за поданням головного інженера.

1.4. Начальник ЦІТС керується у своїй роботі планом роботи на місяць, постановами, наказами та розпорядженнями, нормативними та іншими керівними матеріалами, цією посадовою інструкцією. правилами внутрішнього трудового розпорядку.

1.5. Начальнику ЦІТС безпосередньо підпорядковані технологи 1-ої категорії ЦІТС, провідний технолог ЦІТС, технологи технологічних служб цехів, через яких він організовує роботу всієї інженерно-технологічної служби.

1.6. У рішенні оперативних виробничих питань вказівки і розпорядження начальника ЦІТС є обов'язковими для керівників інших підрозділів підприємства і можуть бути скасовані тільки директором.

2. ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Головним завданням начальника ЦІТС є:

- Забезпечення виконання виробничого плану капітального ремонту свердловин, відповідно до заданої технологією;

- Координація діяльності співробітників служби та інших підрозділів підприємства;

- Раціональна розстановка кадрів в ЦІТС;

- Створення умов для прояву ними творчості та ініціативи, підвищення їх ділової кваліфікації.

Відповідно до головним завданням начальник ЦІТС виконує наступне:

2.1. Керує діяльністю ЦІТС щодо забезпечення ритмічної роботи основного виробництва і виконання плану-графіка ремонту свердловин з управління.

2.2. Проводить аналіз та узагальнення діяльності служби, розкриває недоліки і вживає заходів до їх усунення, проводить оперативні наради.

2.3. Здійснює оперативний контроль за виконанням цехами план-графіка ремонту свердловин.

2.4. Забезпечує регулярний оперативний контроль за процесом основного виробництва і вживає заходів щодо попередження та усунення порушень ходу виробничих процесів капітального ремонту, залучає до їх ліквідації допоміжні підрозділи і служби та організовує чіткі й узгоджені їх дії.

2.5. Забезпечує в процесі всього часу роботи бригад ВРХ оперативний контроль і координацію діяльності структурних підрозділів управління при виконанні робіт на об'єктах ВРХ.

2.6. Організовує систематичний контроль за оперативним забезпеченням, витратою і використанням бригад матеріально-технічними і транспортними засобами.

2.7. Контролює збір та аналіз надходить з виробничих об'єктів інформації, що не обходь мій для оперативного контролю та регулювання ходу основного виробництва.

2.8. Контролює ведення оперативної документації в ЦІТС, веде її накопичення, систематизує і видає в узагальненому вигляді керівництву управління.

2.9. Здійснює систематичний контроль за раціональним використанням спец.техніки і транспорту.

2.10. Розробляєте забезпечує виконання планів розвитку виробництва і технологічної підготовки виробництва, впровадження нової техніки і технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, наукової організації праці, сприяють полегшенню та оздоровленню умов праці.

2.11. Забезпечує розробку технічної документації по організації виробництва, механізації та автоматизації виробничих процесів, на реконструкцію діючих виробництв з урахуванням вимог безпеки та забезпечує повноту розробки цих вимог.

2.12. Організовує розробку і своєчасний перегляд планів ліквідації можливих аварій.

2.13. Здійснює облік і аналіз аварій в роботі цехів, порушень технологічних регламентів та інструкцій, спільно з керівниками цехів, дільниць розробляє відповідні профілактичні заходи, організовує та здійснює контроль за виконанням приписів органів державного нагляду і заходів за актами розслідувань аварій.

2.14. Спільно з керівниками цехів, дільниць розробляє заходи щодо забезпечення безпечних умов праці при впровадженні у виробництво нової техніки, нових виробництв.

2.15. Бере участь у розробці планів поліпшення і оздоровлення умов праці і забезпечує виконання запланованих заходів.

2.16. Бере участь у роботі постійно-діючої комісії з безпеки праці підприємства (там, де створена така комісія). Періодично (не рідше одного разу на квартал) особисто або у складі постійно діючої комісії вибірково перевіряє стан умов праці в цехах, на дільницях, об'єктах роботи, здійснює контроль за дотриманням технологічних регламентів та інструкцій при веденні виробничих процесів і робіт.

2.17. Повинен знати:

· Діючі протипожежні правила і норми і дотримуватися їх.

· Призначення протипожежного обладнання та інвентарю, вміти з ними поводитися.

· Правила гасіння пожеж.

· При виникненні пожежі повинен негайно повідомити в пожежну частину і приступити до гасіння пожежі наявними засобами.

3. ПРАВА.

Начальник ЦІТС має право:

3.1. Давати начальникам всіх структурних підрозділів управління оперативні вказівки щодо забезпечення виконання план-графіка ремонту свердловин і вимагати їх безумовного виконання.

3.2. Спільно з іншими відділами вносити оперативні зміни в технологію ведення капітального ремонту свердловин.

3.3. Брати участь у складанні перспективних, річних, квартальних і місячних виробничих програм.

3.4. Проводити оперативні наради і запрошувати на них керівників допоміжних служб управління.

3.5. Зупиняти роботу будь-якого об'єкта управління при виявленні відхилень від затвердженої технології ведення робіт або наявності порушень правил техніки безпеки.

3.6. Вимагати від усіх підрозділів управління своєчасного подання необхідної документації та оперативної інформації, звітів.

3.7. В межах своєї компетенції контролювати виконання наказів і розпоряджень керівництва управління, а також відповідних правил та інструкцій.

3.8. Представляти керівництву управління матеріали та пропозиції про заохочення або накладення стягнень на працівників.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Начальник ЦІТС несе відповідальність за:

4.1. Діяльність працівників ЦІТС щодо забезпечення виконання графіка ремонту свердловин.

4.2. Своєчасне і правильне ухвалення рішень.

4.3. Забезпечення трудової та виробничої дисципліни в колективі, підвищення культурно-технічного та ідейно-теоритического рівня працівників служби.

4.4. Організацію та контроль за підготовчо-заключними роботами бригад ВРХ.

4.5. Своєчасну організацію службою ЦІТС спільно з іншими відділами всіх робіт, спрямованих на скорочення (недопущення непродуктивного часу (простий, не до ництва, повторні роботи, холості прогони і т.д.)).

4.6. Щоденне, раціональне забезпечення цехів СПЕЦ.ТЕХНІКІ і автотранспортом.

4.7. Порушення законодавства про працю, правил і норм охорони праці, не виконання зобов'язань за колективними договорами та угодами з охорони праці, не виконання своїх посадових обов'язків, невиконання приписів органів державного нагляду і технічних інспекторів праці профспілок, а також наказів, вказівок та розпоряджень керівництва підприємства.

4.8. Видачу вказівок або розпоряджень, що змушують підлеглих порушувати правила та інструкції з техніки безпеки, самовільне відновлення робіт, припинених органами державного нагляду, а також невжиття заходів до усунення порушень, які допускаються в його присутності підлеглими йому посадовими особами або робітниками.

4.9. Незнання законодавства про працю, вимог правил і норм охорони праці в межах кола його посадових обов'язків і виконуваної роботи.

5. ПІДСТАВИ

5.1. "Типові положення та посадові інструкції керівникам структурних підрозділів" М. 1972

5.2. "Кваліфікаційні характеристики посад керівників і фахівців нафтової промисловості". М.ВНІІОЕНГ, 1987р.

5.3. "Основні положення про організацію роботи з охорони праці в нафтовій промисловості", утв.11.03.93г.

Інструкція, перероблена у вигляді "Відповідальний за ...".

1. Посада: Начальник інженерно-технологічної служби

2. Кому підпорядковується: Головному інженеру

3. Відповідальний за:

3.1. Діяльність працівників ЦІТС щодо забезпечення виконання графіка ремонту свердловин.

3.2. Своєчасне і правильне ухвалення рішень.

3.3. Забезпечення трудової та виробничої дисципліни в колективі, підвищення культурно-технічного та ідейно-теоритического рівня працівників служби.

3.4. Організацію та контроль за підготовчо-заключними роботами бригад ВРХ.

3.5. Своєчасну організацію службою ЦІТС спільно з іншими відділами всіх робіт, спрямованих на скорочення (недопущення непродуктивного часу (простий, не до ництва, повторні роботи, холості прогони і т.д.)).

3.6. Щоденне, раціональне забезпечення цехів СПЕЦ.ТЕХНІКІ і автотранспортом.

3.7. Порушення законодавства про працю, правил і норм охорони праці, не виконання зобов'язань за колективними договорами та угодами з охорони праці, не виконання своїх посадових обов'язків, невиконання приписів органів державного нагляду і технічних інспекторів праці профспілок, а також наказів, вказівок та розпоряджень керівництва підприємства.

3.8. Видачу вказівок або розпоряджень, що змушують підлеглих порушувати правила та інструкції з техніки безпеки, самовільне відновлення робіт, припинених органами державного нагляду, а також невжиття заходів до усунення порушень, які допускаються в його присутності підлеглими йому посадовими особами або робітниками.

3.9. Незнання законодавства про працю, вимог правил і норм охорони праці в межах кола його посадових обов'язків і виконуваної роботи.

4. Підлеглі:

4.1. технолог 1-ої категорії ЦІТС;

4.2. провідний технолог ЦІТС;

4.3. технологи технологічних служб цехів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Журнал "ЕКОНОМІСТ" №1 за 1999 р

2. "Державне підприємство" (довідковий посібник), Москва, Економіка 1990р.

3. "Типові положення та посадові інструкції керівникам структурних підрозділів" М. 1972

4. "Кваліфікаційні характеристики посад керівників і фахівців нафтової промисловості". М.ВНІІОЕНГ, 1987р.

5. "Основні положення про організацію роботи з охорони праці в нафтовій промисловості", утв.11.03.93г.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com