На головну

 географічне положення Дніпропетровська - Геодезія

ДНІПРОПЕТРОВСЬК

Герб Дніпропетровська

(Затверджений у вересні 2001 р)

Населення 1098000 чоловік (2001)

Географічне положення 48o 28 'пн.ш.

35o 03 'східної довготи

Площа міста 397 км кв.

Протяжність з півночі на південь - 22 км.

із заходу на схід - 33 км.

Найвища точка міста Вершина пагорба - 188 г, ділянка лісу південніше ж / г Західний

Найнижча точка міста Рівень води в р Дніпро - 52 г

Найвища будівля Телевізійна вишка - 180 г.

Житлова будівля - дві "вежі" на ж / г Перемога-4, 28 поверхів

Територія - 31,93 тис.кв.км

Населення - 3745,0 тис.осіб

в тому числі:

міське - 3130,3

сільське - 614,7

Щільність населення на кв.км - 117 чол.

Питомі вага області в Україні:

За чисельністю населення - 7,5%

по території - 5,3%

Дніпропетровська область утворена 27 лютого 1932 року. Розташована в південно-східній частині України, в басейні середньої та нижньої течії Дніпра. Межує на півночі з Полтавською та Харківською областями, на сході - з Донецькою, на півдні - з Запорізької та Херсонської, на зході - з Миколаївської та Кіровоградською областями. Займає площу 31 тис. Кв.км., тобто майже 7% площі держави. Населення приблизно 3893 тис. Чоловік. Дніпропетровська область Ділиться на 20 районів, має 19 міст, в т.ч. 10 областей підпорядкування, 54 селища міського типу, 1452 сільські населені пункти. Вигідне географічне положення, значні поклади корисних копалин, розтушування у фізико-географічній зоні, сприятливі грунтово-кліматичні умови, густа транспортна сітка сприяють розвиткові господарського комплексу області. Центр Дніпропетровської області - місто Дніпропетровськ. Він розташований на берегах нижньої течії судноплавного Дніпра на шляху між вугільним Донбасом і залізорудним Криворіжжям. Місто є найбільшим в Україні і одним з найбільших у світі центром чорної металургії та звязаних з нею областей. У промисловості зайнятий 32,7% усіх працюючих, на транспорті 9,4%, у будівництві 9,2%. У місті є два потужні металургійному, два трубопрокатних і коксохімічні заводи, функціонують великі підприємства важкого машинобудування по випуску металургійного обладнання, верстатобудівний, електровозній, вагоно ремонтний, парового машинобудування, важких пресів. Поверхня області - хвиляста рівнина з розвинутою долинно-ярово сіткою. Геоструктурного основу території області становлять три регіони. Правобережна частина знаходиться в межах Придніпровського і частково Кіровоградського блоків Українського щита,

складених метаморфічними і інтрузивними породами докембрійського фундаменту, на поверхні якого залягіє покрів осадових відкладів. Північно-західна частина лівобережжя являє собою схил Дніпровсько-донецької западини, південно-східна - Донецько-Орельська сідловину. На поверхні фундаменту, зануреного на глибину до 4-5 км., Залягає товща осадових порід від девону до неогену. Майже суцільний антропогенний покрив представлений переважно лесовидних утвореннями, а в річкових долинах - піщаними алювіальними відкладеннями. Поверхня області - хвиляста рівнина висотою 100-200 м На північний захід - відроги ріднепровской

височини (вис. До 192 м), яка поступово знижується в південно-східному напрямку і обривається до долини Дніпра крутим уступом. На крайньому півдні ця височина переходить у Причорноморську низовину. Лівобережна частина області зайнята Придніпровською низовиною, на крайньому південному сході - відроги Приазовський височини. В цілому поверхня дуже розчленована глибокими долинами річок, балками і ярами. Область має різноманітні корисні копалини, за запасами деяких з них, зокрема заліз, і марганцевих руд та каоліну, посідає провідне місце в країні. На території Дніпропетровської області - Криворізький залізорудний басейн і

Нікопольський марганцевий басейн. Важливе промислове значення мають також поклади титанових, цирконієвих, нікелевих і кобальтових руд і бокситів. Область добро забеспечена паливними ресурсами (кам'яне вугілля Західного Донбасу, буре вугілля, нафта і газ). Різноманітні будівельні матеріали представлені вогнетривкими глинами і вапняками, кварцитами, гнейсами, гіпсом, пісками, гранітами. Є джерела мінеральних вод. Клімат помірно континентальний. Взимку часто бувають відлиги та значні морози з вітрами, влітку й навесні - суховії та пилові бурі. Тривалість вегетаційного періоду 210 днів. На теріторії Дніпропетровської області - 145 річок, довжиною понад 10 км.

Річки належать до басейну Дніпра, який перетинає територію області. Основні його притоки: Оріль та Самара з Вовчої (ліві), Мокра Сура, Базавлук, Інгулець (праві). Річки рівнинного типу, переважно снігового живлення. Озер в області небагато, та і вони незначні за своїми розмірами. У межах області - частини Дніпродзержинського, Каховського а також Дніпровського водосховищ. Багата Невель водосховищ та ставків. Для постачання питної та технічної води району Криворіжжя споруджено канал Дніпро-Кривий Ріг. У грунтовому покриві переважають звичайні і південні чорноземи, а також темно-каштанові, по долинах річок - чорноземно-лучні, дерново-лучні й піщані грунти. Майже вся територія області розорана. Природна різнотравно-типчаково і типчаково-ковілова рослинність трапляється по схилах балок і річкових долин. Ліси (заплавні, байрачні) і полезахісні лісові смуги займають 2,7% території області. Найбільші масиви лісів - Самарський бір (дубово-сосновий) та Дібровській ліс (дуб, ясен, клен, липа). Область лежить у степовій зоні, де поєднуються північностепові підвищені та схилу, на крайньому південний захід - середньорівнінні і схилово підвищені природно-територіальні комплекси. На території області 123 природно-заповідні обєкти (загальна площа 13,5 тис. Га), в т.ч. 15 державних заказників (Кільченській, Солоний лиман, Балка Бандурка, Волошанська Дача, Грабівській і т.д.), три пам'ятки природи. У зв'язку з високою концентрацією промислових підприємств особливе значення має охорона повітря, значні роботи проводяться по будівництву та реконструкції очисних споруд на великих промислових підприємствах. Дніпропетровщина -один з провідних районів залізорудної та марганцеворудної промисловості та чорної металургії, з розвинутою енергетикою, машинобудуванням, хімічною промисловістю, виробництвом будівельних матеріалів, вісокоінтенсівнім сільським господарством, яке спеціалізуєтся на вирощуванні зерна, соняшнику, овочів та м'ясо-молочному тваринництві. Фауна області представлена ??степовими і деякими лісовими тваринами (69 видів ссавців, 59 риб, 10 земноводних, 12 видів і підвидів плазунів, 246 видів птахів). З хижаків водяться вовк, лисиця, тхір, перев'язка, куниця лісова і борсук. Провідні галузі господарства Дніпропетровської області області, що розвиваються під впливом її природно-ресурсного потенціалу Промисловий комплекс області спирається на енергетичну базу, яка включає місцеві (кам'яне вугілля, газ) і довізні паливні ресурси. Вугільна промисловість представлена ??виробництвом вугілля в Західному Донбасі. Діють Криворізька та Придніпровська ДРЕС, Дніпродзержинська ГЕС. Значного розвитку отримала гірничодобувна промисловість. Найбільші гірничо- збагачувальні комбінати з видобутку і переробки залізної руди: Південний, Новокриворізький, Центральний, Північний, Інгулецький. Спеціалізацію області визначає наперед чорна металургія. Вона представлена ??30 підприємствами і об'єднаннями. В області Дніпропетровський та Нижньодніпровський трубопрокатні і Нікопольський та Новомосковський трубні заводи. Розвивається коксохімічна, хімічна та нафтохімічна промисловість, тісно повязана з чорною металургією. Сільські угіддя займають 2522 тис. Га. Площа зрошувальних земель - 237.5 тис. Га, осушених - 0.7 тис. Га. Найбільші зрошувальні системи області: Криворізька, Нікопольська, Марганецька.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com