На головну

 Завдання цивільної оборони - Безпека життєдіяльності

Цивільна оборона та її завдання

Цивільна оборона - складова частина системи загальнодержавних заходів, що проводяться з метою захисту населення і об'єктів народного господарства в умовах надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу. Ця мета може бути досягнута завчасним проведенням організаційних, інженерно - технічних та інших заходів, спрямованих на максимальне зниження впливу вражаючих факторів.

Сучасне ракетно-ядерну зброю володіє величезною руйнівною і вражаючою силою. Воно здатне викликати великі людські Жертви і заподіяти величезний матеріальний збиток.

Значні руйнування на об'єктах народного господарства, великі втрати серед населення можуть стати причиною різкого скорочення випуску промислової та сільськогосподарської продукції, викликати необхідність проведення рятувальних і невідкладних аварійно-восстановітельних- робіт в осередках ураження. У зв'язку з цим виникає необхідність завчасно вживати відповідні заходи щодо захисту населення від впливу вражаючих факторів зброї масового ураження, забезпечення сталої роботи об'єктів народного господарства, що становить суть завдань цивільної оборони.

Питаннями захисту та підвищення стійкості роботи об'єктів народного господарства у воєнний час займалися і раніше. Однак так гостро, як зараз, ця проблема ніколи ще не стояла, тому що, на відміну від минулих війн, характер і можливі наслідки збройного впливу сучасних засобів ураження на економіку придбали якісно нові особливості, що випливають з характеру можливої ??майбутньої війни.

Інженерний захист робітників та службовців об'єкта - це захист з використанням інженерних споруд: сховищ, протирадіаційних укриттів. Вона досягається завчасним проведенням інженерних заходів щодо будівництва та обладнання захисних споруд з урахуванням умов розташування об'єкта та вимог будівельних норм і правил.

Оцінка інженерного захисту робітників і службовців на об'єкті полягає у визначенні показників, що характеризують здатність інженерних споруд забезпечити надійний захист людей.

Вихідні дані:

 Кількість укриваються 200 чол

 Площа для укриття

 90 м 2

 Площа допоміжна

 23,5 м 2

 Висота приміщень 2,5 м

 Система повітропостачання

 ФВК - 1 січня комплект

 ЕРВ -72-2 1 комплект

 Потужність отруту. Вибуху 500 кТ

 Видалення притулку від точки прицілювання 3,3 км

 Ймовірне відхилення боєприпасу від точки прицілювання 1.2 км

 Швидкість вітру 25 км / год

 Товщина перекриттів

 бетон 40 см

 грунт 30 см

· На об'єкті не очікується сильних пожеж і загазованості, режим III регенерації не використовується

· Вид вибуху наземний

· Притулок витримує DPф = 100 кПа

Розрахунок захисту службовців ОЕ

Оцінка притулку по місткості.

Визначаємо кількість місць для розміщення ховається.

Виходячи з того, що висота приміщень притулку дозволяє встановити двоярусні нари, приймаємо в якості розрахункової норми площі на одного ховається S1 = 0,5 м2 / люд.

Тоді розрахункова кількість місць в, притулок:

M = Sп / S1M = 90 / 0,5 = 180

Місткість притулку при нормі 0,5 м2 / люд - 180 осіб.

Перевіряємо відповідність площі допоміжних приміщень.

Для сховищ місткістю до 600 чол. Без ДЕС і регенерації повітря норма площі допоміжних, приміщень 0,12 м2 / люд. Тоді:

Sвсп = 180 * 0,12 = 21,6 м2, що відповідає наявної в притулок площі.

Перевіряємо відповідність обсягу нормам на одну людину;

м3 / чол

гдеS0 - загальна площа приміщень в зоні герметизації

h - висота приміщень

Таким чином, місткість притулку відповідає розрахунковому кількості місць М = 180 чоловік.

Визначаємо необхідну кількість нар для розміщення ховається.

Висота приміщень (h = 2,5 м) дозволяє встановлювати двоярусні нари. При довжині нар 180 см (на 5 чол. Одні нари) необхідно встановити. .

Н = 180/5 = 36 нар.

Визначаємо коефіцієнт місткості Квм, що характеризує можливість притулку по укриттю робітників та службовців об'єкта;

Квм = M / NКвм = 180/200 = 0,9

Висновки:

Об'ємно-планувальні рішення притулку відповідають вимогам СНиП.

Притулок дозволяє прийняти тільки 90% робітників і службовців.

Для розміщення ховається в притулок необхідно встановити 36 двох'ярусних нар

Оцінка притулку за захисними властивостями.

2.1Определяем необхідні захисні властивості по ударній хвилі.

розраховуй максимальний надлишковий тиск ударної хвилі, очікуване на об'єкті при ядерному вибуху

Знаходимо мінімальна відстань до ймовірного центру вибуху:

Rx = Rг- rоткRx = 3,3 - 1,2 = 2,1 км

Згідно таблиці "Надмірний тиск ударної хвилі при різних потужностях вибуху" при Rx = 2,1 км, q = 500 кТ DPф.max = DPф.треб = 100 кПа

Визначаємо необхідні захисні властивості по іонізуючим випромінюванням: визначаємо необхідний коефіцієнт ослаблення радіації

Косл.РЗ.треб = ДРЗ / 50 =,

де P1max- максимальний рівень радіації, очікуваний на об'єкті

По таблиці "Рівні радіації на осі сліду наземного ядерного вибуху на 1ч після вибуху" визначаємо при Rx = 2,1 км, Vcв = 25 км / год P1max = 57000 Р / год

tн = + tвип =,

де tвип- час випадання радіоактивних речовин, рівне в середньому 1 ч

tk = tн + 96 = 1.084 + 96 »97 годин,

де 96 - період однократного опромінення (4 добу), виражений у годинах.

Тоді Косл.РЗ.треб =,

При Rx = 2.1 км дія проникаючої радіації на об'єкті не очікується

2.3Определяем захисні властивості притулку від ударної хвилі:

Згідно з вихідними даними DPф.защ = 100 кПа

2.4Определяем захисні властивості притулку від радіоактивного зараження:

коефіцієнт ослаблення радіації притулком не заданий, тому визначаємо розрахунковим шляхом за формулою:

Косл.РЗ.защ =

За вихідними даними перекриття притулку складається з двох шарів (n = 2): шару бетону h1 = 40 см і шару грунту h2 = 30 см. Шари половинного ослаблення матеріалів від радіоактивного зараження, знайдені за таблицею становлять для бетону d1 = 5,7 см, для ґрунту d2 = 8,1 см.

Коефіцієнт Kp, враховує розташування притулку. Для вбудованих сховищ Kp = 8.

Тоді: Косл.РЗ.защ = 13490

2.5Сравніваем захисні властивості притулку з необхідними.

Порівнюючи:

DPф.защ = 100 кПа і DPф.треб = 100 кПа

Косл.РЗ.защ = 13490 і Косл.РЗ.треб = 3416,9

знаходимо, що

DPф.защ = DPф.треб

Косл.РЗ.защ> Косл.РЗ.треб

тобто за захисними властивостями притулок забезпечує захист людей при ймовірних значеннях параметрів вражаючих факторів ядерних вибухів.

2.6Определяем показник, що характеризує інженерний захист робітників і службовців об'єкта за захисними властивостями:

Кз.т. = Nз.т. / N = 180/200 = 0,9,

де Nз.т.- кількість укриваються в захисних спорудах з необхідними захисними властивостями.

Висновок: захисні властивості притулку забезпечують захист 90% працюючої зміни (180 чол.).

Оцінка системи повітропостачання

3.1Определяем можливості системи в режимі 1 (чистої вентиляції). Виходячи з того, .що подача одного комплекту ФВК-1 в режимі 1 складає 1200 м3 / год, а одного ЕРВ-72-2- 900 м3 / год, подача системи в режимі 1:

WoI = 1 - 1200 + 900 = 2100 м3 / год.

Виходячи з норми подачі повітря на одного ховається в режимі I для II кліматичної зони WoI = 10 м3 / год, система може забезпечити:

No.возд.I = чол

3.2 Визначаємо можливості системи в режимі II (фильтровентиляции). Виходячи з того, що подача одного комплекту ФВК-1 в режимі II становить 300 м3 / год, загальна подача системи в режимі II

WoII = 1 - 300 = 300 м3 / год.

Виходячи з норми подачі повітря на одного ховається в режимі фильтровентиляции WoII = 2 м3 / год, система може забезпечити повітрям

No.возд.II = чол

Визначаємо можливості системи в режимі III (регенерації). У комплекті ФВК-1 не є регенеративної установки РУ-150/6, тому режим III системою не забезпечується. За умовами обстановки (не очікується сильної загазованості атмосфери) можна обійтися без режиму III.

Висновок: система повітропостачання може забезпечити в необхідних режимах (I і II) тільки 150 вкривається, що менше розрахункової місткості притулку М = 180 чол.

Оцінка системи водопостачання

4.1 Водопостачання ховається в притулок забезпечується від общезаводской системи.

4.2 Аварійний запас є в проточних ємностях місткістю 3600 л.

4.3 Тривалість укриття 3 діб.

Рішення. Визначаємо можливості системи по забезпеченню водою в аварійній ситуації.

Виходячи з норми на одну людину 3 л на добу, знаходимо, що система здатна забезпечити

N0.вод =

Висновок: водою можуть бути забезпечені приховувані на розрахункову місткість притулку

Оцінка системи електропостачання

Електропостачання притулку забезпечується від мережі об'єкта.

Аварійне джерело - акумуляторні батареї.

Робота системи повітропостачання в режимі регенерації не передбачено.

При обладнанні системи повітропостачання на базі ФВК-1 з електроручним вентилятором можна обійтися аварійним джерелом з акумуляторних батарей, які використовують для освітлення, а роботу вентиляторів забезпечити вручну.

Висновки:

1. Система електропостачання в аварійному режимі забезпечує тільки освітлення притулку.

2. Робота системи повітропостачання в аварійному режимі повинна забезпечуватися ручним приводом.

На підставі приватних оцінок систем життєзабезпечення виводиться загальна оцінка за мінімальним показником однієї із систем.

В. нашому прикладі найменшу кількість укриваються може забезпечити система повітропостачання - 150 чол.

Тому показник (коефіцієнт), що характеризує можливості інженерного захисту Об'єкту із життєзабезпечення:

Kж.о. === 0,75

Висновки.

1. Системи життєзабезпечення дозволяють забезпечити життєдіяльність 75% працюючої зміни в повному обсязі норм протягом встановленої тривалості (3 діб).

Можливості із життєзабезпечення знижує система повітропостачання.

12.3Общіе висновки

На об'єкті інженерним захистом забезпечуються 75% робітників і службовців - 150 чол.

Можливості наявного притулку використовуються не повною мірою через обмежену подачі системи повітропостачання. Підвищення се подачі на 1/4 дозволить збільшити чисельність захищаються на 30 чол (до повної місткості - 180 чол.).

Для забезпечення інженерного захисту всього складу працюючих необхідно:

3.1дооборудовать систему повітропостачання притулку одним комплектом ФВК-1

3.2построіть додатково одне притулок місткістю 20 чол. з пунктом управління і захищеної ДЕС для аварійного енергопостачання обох сховищ об'єкта.

До завершення будівництва притулку потрібно передбачити захист не сховатися частини персоналу в швидкомонтованих притулок в період загрози нападу.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com