На головну

 Розвиток туризму в Росії та Німеччині - Туризм

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ

РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Челябінський ІНСТИТУТ (філія)

Кафедра:

«Економіки та управління»

Курсова робота

на тему: «Розвиток туристичного бізнесу та його вплив на економіку країн: Росія і Німеччина»

Виконав:

Бетехтін М.Н.

Гр.№ 321

Перевірив:

ст. викладач

Шиллер Л.О.

Челябінськ

2004

Зміст

Введення _________________________________________________ 3

Глава 1. Вплив туризму на економіку Росії та Німеччини ______ 5

1.1. Вплив туризму на економіку Росії ____________________ 5

1.2. Вплив туризму на економіку Німеччини _________________ 11

Глава 2. Розрахунок вартості туру _____________ ________________18

2.1. Розрахунок вартості туру по Росії ________________________ 18

2.2. Розрахунок вартості туру по Німеччині ______________________ 21

Глава 3. Зниження витрат ____________ ___________________24

3.1. Зниження витрат вартості туру по Росії ____________ 26

3.2. Зниження витрат вартості туру по Німеччині __________ 29

Висновок ______________________________________________ 32

Список літератури _______________________________________ 33

Додатки

Введення

Туризм - в першу чергу, це діяльність туристичних

організаторів і посередників. З розвитком масового туризму число

туристичних компаній сильно збільшилося, і тверда конкуренція

змушує їх займати свої ніші на ринку. Існують фірми,

займаються окремими країнами або напрямками, є фірми,

що працюють тільки на прийом туристів. Є такі, що працюють з групами, і ті, що організовують поїздки за індивідуальним замовленням. Є

туроператори, які повністю організовують поїздки і пропонують зі знижкою іншим турфірмам готові маршрути, і є турагенти,

виступають посередниками між туроператором і клієнтом. До турагентам стікається інформація про різні тури, з яких вони підбирають клієнту потрібний і найбільш доступний за ціною тур.

Слово «tourist» з'явилося в англійській мові на початку XIX століття і в перекладі з англійської означає: той, хто здійснює поїздку заради власного задоволення або розширення культурного кругозору. За визначенням ООН «турист» - це особа, що перебуває в даній місцевості терміном більш ніж на одну ніч і менш ніж на рік.

Туризм - порівняно молодий феномен, що має, однак, корені, що йдуть далеко в минуле. Історія туризму - це тимчасова періодизація туризму, яка має на виділення внутрішньо однорідних етапів у його розвитку.

З даним поняттям ми стикаємося, практично, кожен день. Це можуть бути повідомлення з рекламних оголошень по радіо, телевізору, Інтернет; розмови оточуючих, що побували в якому-небудь турі; вид з вулиці офісу туристичної фірми, на вхідних дверях якого завжди можна побачити оголошення про «горящих» турах та ін.) Кожен з нас уявляє собі туризм як галузь, більш-менш відому, оскільки всі ми кудись їздили і проводили відпустки поза домом .

З економічної точки зору туризм - це особливий вид споживання туристами матеріальних благ, послуг і товарів, який виділяється в окрему галузь господарства, що забезпечує туриста всім необхідним: транспортними засобами, об'єктами харчування, розміщення, культурно-побутовими послугами, розважальними заходами. Таким чином, туризм входить до числа найбільш перспективних галузей націона ^ ьной економіки в багатьох країнах.

До 2006 року, згідно з прогнозом World Travel and Tourism Council (WTTC), Міжнародна туристична галузь по всьому світу забезпечить роботою 385 мільйонів чоловік. Це означає, що кожну хвилину в туристичній галузі виникає 24 нових робочих місця. Що стосується обороту, то тут прогнозують збільшення показників до 846 мільярдів доларів в 2006 році. Число іноземних туристів зросте по всьому світу в 2006 році на 48 відсотків, тобто до 876 мільйонів чоловік.

Актуальність даної курсової роботи полягає в тому, що в ній розглядається вплив туризму на економіку Росії та Німеччини, що дозволить зробити аналіз туристичної галузі та виробити більш точну оцінку її стану.

Метою курсової роботи є вивчення розвитку туристичного бізнесу та його впливу на економіку країн Росії та Німеччини.

Завданнями курсової роботи:

· Вивчення впливу туризму на економіку Росії та Німеччини

· Розрахунок вартості туру та витрат обігу, їх аналіз

· Зниження вартості туру та витрат обращеніяГлава 1. Вплив туризму на економіку Росії та Німеччини 1.1 Вплив туризму на економіку Росії.

Російська Федерація, незважаючи на свій високий туристський потенціал, поки займає незначне місце на світовому туристичному ринку. Поки, на жаль, частка туристичного бізнесу становить менше 1% ВВП Росії, проте його частка постійно зростає.

За даними Держкомстату Росії, у 2001 році нашу країну відвідали 21,6 млн. Іноземних громадян з 200 країн світу, проте чисельність приїхали з туристськими цілями, в яку включені ділові та приватні поїздки, поїздки з метою відпочинку з країн далекого зарубіжжя, а також поїздки з метою відпочинку з країн СНД, склала лише 7,4 млн. чоловік.

Країни далекого зарубіжжя складають 30% від загальної кількості приїжджають до Росії іноземців. При цьому слід зазначити високу концентрацію в'їзного потоку на десяти країнах далекого зарубіжжя, що лідирують за кількістю прибуттів в Російську Федерацію, на них припадає 80% всього ринку.

Аналіз стану туристичного ринку в Росії показує, що основними країнами, які поставляють туристів в Російську Федерацію, є Німеччина, Фінляндія, США, Великобританія, Італія, Франція і Японія. В останні роки до цього списку додалися країни Балтії, з якими зріс ділової і туристський обмін, а також Республіка Корея, з якої в Росію в 2001 р прибуло на 37% більше туристів, ніж у 2000 р

Відомості Держкомстату по туристських прибуттям і експертні оцінки показують, що за середню тривалість перебування туристів в Росії (6,5суток), їх витрати складають близько 1300 дол. США, без урахування витрат на авіатранспорт.

Туристські ринки Росії характеризуються, з одного боку, високою купівельною спроможністю, а з іншого боку, досвідченість споживачів в питаннях туристського пропозиції та високими вимогами, що пред'являються до якості обслуговування.

В силу свого географічного положення Росія не є і не може стати країною масового в'їзду туристів з метою традиційного літнього пляжного відпочинку. Тим не менш, культурно-історичний, природний потенціал країни величезний. Грамотно побудована маркетингова стратегія Росії, зосереджена на ключових напрямних туристських ринках, дозволить зробити в'їзний туризм найбільш дохідної складової всієї туристської сфери.

Згідно з оцінками СОТ в даний час найбільш перспективними сегментами ринку, зростаючими випереджаючими темпами, є:

- Екологічний туризм, у зв'язку з чим ООН офіційно оголосила 2002 роком екотуризму;

- Культурно-пізнавальний туризм, що охоплює 10% світового потоку туристів, життєвий рівень яких вище середнього і які постійно шукають нові туристські напрямки для подорожей;

- Тематичний, або спеціалізований, туризм, що припускає науковий, навчальний, спортивний, подієвий, лікувально-оздоровчий туризм та ін. І забезпечує продаж всього комплексу туристських і суміжних продуктів і послуг.

Росія завдяки своєму унікальному природному і культурному потенціалу, а також інтересу зарубіжних туристів як до нового неохопленими напрямку, має всі підстави для розвитку всіх перерахованих видів туризму.

Прикордонне розташування ряду регіонів Російської Федерації створює особливі умови для розвитку туризму, орієнтованого, в основному, на ринки прилеглих країн.

Основними прикордонними регіонами, що мають високий туристський потенціал, є Калінінградська область, Ленінградська область, Хабаровський і Приморський краї.

Оцінка стану внутрішнього туризму країни показує на недостатній рівень його розвитку як за якісними, так і за кількісними характеристиками. У 2002 р в готелях Росії було обслуговано 16,6 млн. Громадян країни, в. санаторно-курортних установах і закладах відпочинку - 8,5 млн. чол.

Всього в Російській Федерації налічується 9,1 тис. Курортно-туристських засобів розміщення із загальною чисельністю номерів 472 тис. І місткістю 1100 тис.місць, з них близько 40% припадає на готельні засоби розміщення. При цьому середньорічний коефіцієнт завантаження становить 42%. В даний час найбільша завантаження характеру для готелів Москви, Санкт-Петербурга, а також санаторно-курортних установ Краснодарського і Ставропольського країв, Калінінградської області. Значна частина матеріальної бази зазначених засобів розміщення потребує капітального ремонту, модернізації або функціональної реконструкції. Слід особливо відзначити, що велика частина готелів країни не забезпечена зручностями відповідно до мінімальних вимог до комфорту проживання.

В цілому Росія, незважаючи на величезний туристський потенціал, залишається однією з небагатьох країн з невисоким рівнем розвитку внутрішнього туризму.

Основні тенденції в туристському попиті на ринку внутрішнього туризму полягають у збереженні пріоритетів на традиційні види відпочинку - пляжний на півдні Росії, круїзний в Поволжі, оздоровчий і гірськолижний. Однак поступово повертається інтерес до культурно-пізнавальному туризму і різновидам спеціалізованого туризму, таким як полювання, риболовля, а також подієвий, екологічний та історичний туризм.

Необхідними умовами успішного розвитку внутрішнього туризму в Росії так само, як і в'їзного туризму, є формування якісного туристичного продукту, наявність грамотної маркетингової стратегії просування внутрішнього туристичного продукту на російському ринку, відпрацьовані методи і механізми реалізації рекламно-інформаційної політики, створення системи професійної підготовки персоналу, залучення інвестицій у розвиток туристичної інфраструктури.

Слід зазначити, що унікальні природні ресурси та культурну спадщину, якими володіє наша країна, не можуть розглядатися в якості єдиного і достатнього умови для забезпечення успішного розвитку туризму в країні, тому що являють собою лише один з елементів туристського пропозиції. Як приклад можна навести «Печери Степана Разіна», які є не тільки історичною пам'яткою, а й одним з найбільш відвідуваних об'єктів культурно-пізнавального туризму Росії.

Для успішного розвитку туризму в Росії необхідний приплив інвестицій, як російських, так і зарубіжних, в першу чергу, в розвиток туристичної інфраструктури для формування мережі готелів туристичного класу і, зокрема, малих готелів, а також мотелів, розташованих на дорогах федерального значення, що забезпечують комфортні умови проживання при невисоких цінах.

Слід зазначити важливість комплексного розвитку туристичної інфраструктури, що включає в себе не тільки засоби розміщення, а й туристські визначні пам'ятки, транспорт, у тому числі прокат автомобілів, дороги, автостоянки, аеропорти, підприємства харчування, сувенірну продукцію, засоби зв'язку та ін. Інвестування у розвиток перерахованих об'єктів туристичної індустрії має здійснюватися із залученням коштів як федерального і регіонального бюджетів, так і позабюджетних джерел. Так, наприклад, будівництво, реконструкція та утримання аеропортів, автомагістралей федерального значення, реставрація пам'яток архітектури з метою перетворення їх в об'єкти туристського показу і спільні заходи щодо збереження та розвитку історичних центрів повинні фінансуватися державою, регіональні та місцеві влади відповідають за розвиток місцевої інфраструктури та благоустрій туристських центрів, розташованих на їх території.

Практика дії Федерального закону «Про основи туристської діяльності в Російській Федерації» прийнятого в 1996 р, показала невідповідність деяких його положень склався досвіду діяльності в туризмі, а також на необхідність його суттєвого доповнення.

Багато терміни та визначення, наведені в законі, застаріли і вимагають нових формулювань, відповідних міжнародній практиці і новому російському законодавству.

Одним з найважливіших моментів є посилення фінансової відповідальності туроператорів, які формують, що просувають і реалізують туристичний продукт, перед споживачами за допомогою введення системи обов'язкових фінансових гарантій.

Деякі положення закону, що стосуються сертифікації послуг туроператорів і турагентів, морально застаріли і вимагають вилучення. У той же час необхідно внесення положень про добровільної сертифікації засобів розміщення туристів, формуванні системи сертифікаційних правил, включаючи положення про класифікацію готельних послуг, і передачу повноважень з розробки та проведення сертифікації федеральному органу виконавчої влади у сфері туризму.

Відповідно до існуючих міжнародних вимог необхідна розробка стандартів дорожніх та інших покажчиків, у тому числі інформаційних табло, знаків і написів, у місцях проходження туристських потоків і туристських центрах, в яких би містився не тільки російський текст, а й транскрипція на латиниці.

З урахуванням того, що туризм є міжгалузевий многосекторной сферою економіки необхідна уніфікація існуючих законодавчих актів та нормативно-правових документів, що регулюють питання землекористування, природокористування, охорони пам'яток природної і культурної спадщини та ін. З метою створення умов для сталого розвитку туризму.

За оцінками фахівців СОТ, потенційні можливості Росії дозволяють при відповідному рівні розвитку туристської інфраструктури приймати до 40 млн. Іноземних туристів на рік, однак на сьогоднішній день кількість приїжджають до Росії іноземних гостей з діловими, туристичними та приватними цілями не відповідає її туристському потенціалу, складаючи 7 , 4 млн. чол [1].

У висновку відзначимо, що Всесвітня рада з туризму (World Travеl & Тоurism Council) з оптимізмом дивиться на майбутнє туризму в Росії. Згідно звіту, підготовленого за замовленням WTTC організацією економічних прогнозів Оксфорда (OEF), оборот туристичної галузі в Росії становить близько 30 млрд. Дол. І за прогнозом при темпі зростання в 6,9% до 2013 року складе близько 100 млрд. Дол. WTTC НЕ використовує у своїх розрахунках дані місцевих туроператорів і спирається на статистику ООН, Світового Банку та МВФ [2] .1.2 Вплив туризму на економіку Німеччини У Німеччині немає теплих морських пляжів, і в її садах не цвітуть лимонні дерева. Однак ця країна завжди приваблювала і вражала туристів.

Німеччина розташовується в центрі Європи. Вона межує з дев'ятьма державами: на Півночі це - Данія, на Заході - Нідерланди, Бельгія, Люксембург та Франції, на Півдні - Швейцарія та Австрія, а на Сході - Чеська Республіка та Польща.

Туризм в Німеччині забезпечує 8 відсотків внутрішнього валового продукту країни. Майже 3 мільйони робочих місць пов'язані безпосередньо з туризмом. Поряд з торгівлею це - найбільший сектор у сфері послуг. Тут діють в основному підприємства малого та середнього бізнесу, що відкриває широкі можливості для підприємців-початківців.

Щорічно Німеччину відвідують близько 18 млн. Туристів, кожен з яких проводить в готелі не менше двох ночей. Найбільш активно відпочивають в Німеччині голландці, американці та англійці. Самими популярні серед зарубіжних туристів німецькі міста - Берлін, Мюнхен, Гамбург і Баден-Баден.

У порівнянні з іншими галузями економіки галузь туризму займає друге місце після автомобілебудування. В середньому від 2 до 3 відсотків чистого обороту туризму (без податку на додану вартість) надходять у вигляді податку на промисел, поземельного податку, а також частини надходжень від податку на зарплати і прибуток у каси комун.

Слід зазначити, що Німеччина стає все більш популярним туристським напрямком. Керівник московського представництва Німецького національного офісу по туризму (DZT) Ірина КЕЙКО в інтерв'ю журналу «Туристичний Бізнес» відзначила, що згідно зі статистикою СОТ, в останні роки Німеччина міцно увійшла в десятку країн - лідерів з прийому зарубіжних туристів, а по валютних надходженнях в галузі вона займає 6-е місце у світі. Відзначається стійко позитивна динаміка туристських прибуттів - в середньому 16,1 мільйона іноземних туристів на рік, що більше показника 1998 на 3,5%. Число туристських ночівель за той же період збільшилася на 3,7%. Найбільше зростання цих показників досягнуто за рахунок гостей зі США, Нідерландів, Італії, Сполученого Королівства. Доходи в туристської галузі, наприклад, у 2001 році становили 15700 млн євро і в даний час знаходиться поблизу рівня в 20 мільярдів євро. Ірина КЕЙКО повідомила, що тенденція зростання зберігається - число туристських ночівель збільшується в середньому на 6,1% на рік. У 2001 в Німеччині було зафіксовано 293 600 діб росіян (1,7% від загальної кількості ночівель), і в порівнянні з 2000 роком цей показник зріс на 10,6%. Разом з тим не можна не відзначити диспропорції у розподілі туристського потоку всередині країни - левова його частка припадає на так звані «старі землі» Німеччини.

Можна виділити наступні основні фактори, які приваблюють туристів в країну:

1. Висока концентрація історичних і культурних пам'яток;

2. Спрощений візовий режим (можливість широкого спектра комплексних турів);

3. Високий рівень сервісу.

У Німеччині ще в травні 2000 року на минулій у Франкфурті-на-Майні туристичній виставці German Travel Mart (GTM) була представлена ??концепція розвитку національної туристичної галузі, яка базується на 4-х «китах»: «Культурний туризм», «Агротуризм», «Подієвий туризм», «Інтернет-технології». І в кожній з перерахованих стратегічних областей розвитку країні є, чим пишатися. Ось, наприклад, деякі цифри, що характеризують інфраструктуру «культурного» туризму в Німеччині - понад 4 тис. Музеїв, 8,8 тис. Постійних і тимчасових виставок, 220 рекреаційних і тематичних парків. Не менш значима і роль природного фактора - 13 національних парків, 6,2 тис. Заповідників і заказників, значне число сільських готелів і агрогосподарств.

Далі розглянемо структуру і склад ринку. Серед найбільших учасників туристичного ринку Німеччини можна виділити 3 найбільших туристичних корпорації: «TUI Deutschland», «REWE-Touristik» і «Tomas Cook», які зосередили у своїх руках 70% ринку туристичних послуг.

Туризм в Німеччині отримав імпульс і почав бурхливо розвиватися тільки після Другої світової війни. Вся існуюча на сьогоднішній день система була створена фактично з нічого протягом декількох десятиліть, і зараз знаходиться на високому сучасному рівні і продовжує прогресувати. Сьогодні в Німеччині всі маленькі фірми, які існували спочатку, концентруються навколо декількох потужних об'єднань. Приміром, у туристичну систему «REWE» входять 1260 туристичних бюро. Крім туризму, «REWE» займається інший виробничо-комерційною діяльністю, всього в системі працює дві з половиною тисячі різних бюро. За підсумками минулого року «REWE» займає третє місце на німецькому туристичному ринку, річний оборот концерну склав 30 млрд. Євро [3]. Принцип всіх німецьких концернів, що займаються туризмом, полягає в наявності власної авіакомпанії, власної системи готелів і транспорту. Все це дає їм можливість концентрувати свою діяльність і надавати клієнтам повний пакет послуг.

У Німеччині не існує окремого міністерства чи департаменту з туризму, оскільки це не та країна, яка охоче відвідується туристами, як Італія чи Іспанія. Більшою мірою тут розвинений транзитний і виїзний туризм. Можна сказати, що вона є однією з провідних країн світу в області виїзного туризму. Тому вся туристична система належить міністерству економіки. У Німеччині існує Федеральний туристичний союз, представники цього союзу працюють в парламенті, і є Національна рада з туризму, який входить до міністерства економіки. Таким чином, існує достатньо важелів, щоб лобіювати інтереси туризму на всіх рівнях.

Весь німецький виїзний туризм - це приватна власність. Але держава виділяє певні суми для підтримки в'їзного туризму.

У Німеччині торік спостерігалося позитивне сальдо по туризму: туристи вивезли 15,5 млрд. Євро, а ввезли 20,4 млрд. Євро. Це є позитивним моментом, але, як і в більшості країн, туристичний бізнес Німеччині все ще продовжує працювати в мінус: все ще позначаються події 11 вересня, і дуже впливає світова політика і та нестабільність, яка сьогодні відчувається всюди у зв'язку з війною в Іраку і іншими можливими бойовими діями.

Але на сьогоднішній день інтерес до відпочинку прокидається у жителів Німеччини з новою силою. Їх уже менше лякають військові конфлікти. В останні сезони німці в основному відвідують Іспанію, Туреччину. Існує цікава особливість німецького менталітету: якщо так трапляється, що житель Німеччини два роки поспіль не проводить відпустку за кордоном, то на третій рік він виїжджає обов'язково.

Інша важлива особливість - це одноденні поїздки, які є головним чинником подорожей в Німеччині. Інститут вивчення німецької економіки при Мюнхенському університеті обчислив, що в 2002 році було скоєно 2,3 мільярда одноденних поїздок (без ночівель), які були скоєні німцями у справах чи в приватному порядку. З цієї кількості 2,1 млрд. Поїздок було скоєно всередині країни.

Туристський ринок стає дзеркалом ринку праці та рівня доходів. Можна констатувати нерівномірний розподіл шансів на відпустку. Намічається поляризація між мобільними і немобільними групами населення. Той, хто не має роботи або мало заробляє, втрачає мобільність. Серед тих, хто відмовляється від поїздок, особливо багато пенсіонерів (49 відсотків) і безробітних (50 відсотків). А взагалі, діє правило: робота, доходи і рівень освіти вирішальним чином визначають, чи є у людини можливість їздити у відпустку.

Всупереч широко поширеною критиці про дорожнечу поїздок у відпустку, у Німеччині найдешевшими поїздками залишаються подорожі всередині країни. Той, хто заробляє небагато, відпочиває на батьківщині. Це стосується, зокрема, сімей безробітних, яких особливо багато серед відпочиваючих у Німеччині. Відпустка на селянському дворі або в кемпінгу -дешево альтернатива, якої охоче користуються в першу чергу багатодітні сім'ї, чиї доходи особливо обмежені.

Міста Берлін, Гамбург, Бремен і Баден-Баден - беруть участь у розвитку міського туризму і можуть похвалитися непоганими показниками. У містах відзначається зростання числа як ділових поїздок, так і німецьких і закордонних туристів, яких приваблюють мюзикли, культурні події типу великих міжрегіональних виставок чи спортивні заходи. Міста, протягом багатьох років лідируючі у німецькій статистиці туризму, завдяки многообразному асортименту послуг і великому числу заходів, привертають дедалі більше відвідувачів, охочих здійснити екскурсію, з інтересом провести вихідні дні або невелику відпустку. Відмічувана повсюдно тенденція до коротким відпустках робить міський туризм ще більш популярним.

Великі події в містах доводять також, що всупереч тенденції до більш дбайливого витрачання грошей німецькі громадяни готові в особливих випадках на більш високі витрати. Тим не менш, за часів скорочення доходів населення багато громадян прагнуть здійснювати більш короткі поїздки і витрачати меншу кількість грошей, що веде до зниження обороту в гастрономічної галузі й пояснює у багатьох місцях посилення попиту на квартири для відпочиваючих і недорогі пансіони.

У багатьох росіян історично склався образ Німеччини як країни, надзвичайно насиченою промисловістю: заводи, шахти, дим, загазованість, країни, де працюють, а не відпочивають. І хоча сьогоднішня Німеччина - це країна, де практично відсутні металургія та інші забруднюючі галузі промисловості, країна з прекрасною екологією, чистим повітрям і прозорими річками, однак, має пройти певний час, щоб у свідомості більшості людей закріпився образ іншої Німеччини. Сьогодні багато російські приїжджають до Німеччини з комерційними цілями: придбати автомобілі, апаратуру та іншу німецьку техніку. На відміну від Італії або Іспанії, Німеччина ніколи не прагнула до створення в Росії образу країни туризму, а тому її такою і не сприймають. Звичайно, слід мати на увазі і цілком зрозумілі моральні та етичні аспекти, пов'язані з не надто далеким минулим, які продовжують викликати у багатьох негативне ставлення до цієї країни. Думаю, що існує ще одна серйозна причина, чому наші співвітчизники мало відвідують Німеччину: вони в більшості своїй погано знайомі з її історією, культурою та її величезним туристичним потенціалом.

Однак за останні роки чисельність російськомовного населення Німеччини зросла і туди почали приїжджати в гості родичі, друзі та знайомі, які живуть в Росії, Україні, а також в США або Ізраїлі. Російськомовні жителі Німеччини проявляють інтерес і показують своїм гостям країну, її прекрасні стародавні міста, пам'ятники, парки, замки, палаци і собори. Гості, здивовані несподівано відкрилася для них Німеччиною, по поверненню додому діляться своїми враженнями з друзями та знайомими. Так поступово число російськомовних туристів, що цікавляться Німеччиною, стало збільшуватися. Характеризуючи туристичний потенціал Німеччини, слід нагадати про чудових шосейних дорогах, прекрасному готельному сервісі, розвиненої мережі аеропортів, що зв'язують країну з усім світом, що приваблює росіян сьогодні.

Русскому туристу корисно знати, що Німеччина входить в Шенгенську

безвізовий простір, що значно економить час поїздки. Виїхавши в 11 вечора з Дюссельдорфа або Кельна, можна вже о 7 годині ранку розпочати першу екскурсію по Парижу. На пару годин довше займе переїзд в Італію чи Іспанію.

Найбільш відвідувані місця Німеччини, відвідування яких можливо через російські туристські фірми. Це Берлін, Гамбург, Баден-Баден, поїздка уздовж Рейну з відвідуванням розташованих на прибережних скелях середньовічних замків і знаменитих центрів виноробства та ін. - Всі місця важко перерахувати [4] .Глава 2. Розрахунок вартості туру 1.3 Розрахунок вартості туру

Розрахунок туру за маршрутом Челябінськ - Самара - Жигульовськ - Челябінськ

1. Загальні умови

1.1 Терміни Самара

3 дні (2 ночі) Жигульовськ

2 дні (1 ніч)

1.2 Кількість туристів у групі

16 осіб (разом з екскурсоводом)

1.3 Харчування

Повний пансіон (сніданок, обід, вечеря)

1.4 Проживання

Двомісні номери (з усіма зручностями)

1.5 Транспорт

Комфортабельний автобус (Екскурсійне обслуговування)

1.6 Трансферт

Ж / д вокзал - катер - ж / д вокзал

1.7 Відповідно до прийнятої облікової політики фірми витрати на проживання харчування і переїзд екскурсовода оплачується покупцями путівок

1.8 Всі товари і послуги пропоновані туристичною фірмою підлягають обов'язковій сертифікації. Оплата здійснюється в рублях за курсом ЦБ РФ на день оплати.

2. Кошторис витрат туристичної фірми

2.1 Проживання (додаток 1) Самара

Готель (***) - 25 * 2 * 16 = 800 $ Жигульовськ

Готель (***) - 15 * 1 * 16 = 240 $

2.2 Харчування (додаток 2) Самара

Ресторан (триразове) - 20 * 3 * 16 = 960 $ Жигульовськ

Ресторан (триразове) - 10 * 2 * 16 = 320 $ 2.3 Екскурсійне обслуговування

Самара

40 * 15 = 600 $ Жигульовськ

40 * 15 = 600 $

2.4 Оренда автобуса

Вартість оренди автобуса = 10 $ / год. Автобус був задіяний 5 днів по 5 годин 10 * 5 * 5 = 240 $

2.5 Переїзд (додаток 4)

Поїзд з Челябінська до Самари 50 * 16 = 800 $

Катер з Самари в Жигульовськ 10 * 16 = 160 $

Поїзд із Жигульовска в Челябінськ 40 * 16 = 640 $

2.6 Вартість послуг екскурсовода

Вартість послуг екскурсовода = 10 $ / год

Послуги екскурсовода були затребувані 5 днів по 5 годин

10 * 5 * 5 = 250 $

2.7 Сума витрат тур. фірми з організації туру

800 + 960 + 600 + 240 + 320 + 600 + 250 + 800 + 160 + 640 + 250 = 5620 $

2.8 Вартість послуг що надаються туристичною фірмою

Бронювання квитків і місць у готелі

5% від суми витрат на організацію туру

5620/100 * 5 = 281 $

2.9 Прибуток туристичної фірми

10% від суми витрат на організацію туру

5620/100 * 10 = 562 $

2.10 Загальна вартість туру

5620 + 250 + 562 = 6432 $

2.11 Вартість путівки на людину

6432/15 = 429 $ 1.4 Розрахунок вартості туру по Німеччині

Розрахунок туру за маршрутом Челябінськ - Берлін - Баварія - Берлін - Челябінськ

1. Загальні умови

1.1 Терміни Берлін

3 дні (2 ночі)

Баварія

2 дні (1 ніч)

1.2 Кількість туристів у групі

11 осіб (разом з екскурсоводом)

1.3 Харчування

Повний пансіон (сніданок, обід, вечеря)

1.4 Проживання

Двомісні номери (з усіма зручностями)

1.5 Транспорт

Комфортабельний автобус (Екскурсійне обслуговування)

1.6 Трансферт

Аеропорт - Автобус - Аеропорт

1.7 Відповідно до прийнятої облікової політики фірми витрати на проживання харчування і переїзд екскурсовода оплачується покупцями путівок

1.8 Всі товари і послуги пропоновані туристичною фірмою підлягають обов'язковій сертифікації.

1.9 Оплата здійснюється в рублях за курсом ЦБ РФ на день оплати.

2. Кошторис витрат туристичної фірми

2.1 Проживання (додаток 1)

Берлін

Готель (***) - 20 * 2 * 11 = 440 € Баварія

Готель (****) - 30 * 1 * 11 = 330 €

2.2 Харчування (додаток 2) Берлін

Ресторан (триразове) - 15 * 3 * 11 = 495 € Баварія

Ресторан (триразове) - 20 * 2 * 11 = 440 € 2.3 Екскурсійне обслуговування

Берлін

20 * 10 = 200 € Баварія

25 * 10 = 250 €

2.4 Оренда автобуса

Вартість оренди автобуса = 15 € / год. Автобус був задіяний 5 днів по 5 годин 15 * 5 * 5 = 375 €

2.5 Переїзд (додаток 4)

Літак з Челябінська в Берлін 250 * 11 = 2750 €

Автобус з Берліна до Баварії 25 * 11 = 275 €

Автобус з Баварії в Берлін 25 * 11 = 275 €

Літак з Берліна до Челябінська 220 * 11 = 2420 €

2.6 Вартість послуг екскурсовода

Вартість послуг екскурсовода = 15 € / год

Послуги екскурсовода були затребувані 5 днів по 5 годин

15 * 5 * 5 = 375 €

2.7 Сума витрат тур. фірми з організації туру

440 + 330 + 495 + 440 + 200 + 250 + 375 + 2750 + 275 + 275 + 2420 = 7480 €

2.8 Вартість послуг що надаються туристичною фірмою

Бронювання квитків і місць у готелі

5% від суми витрат на організацію туру

7480/100 * 5 = 374 €

2.9 Прибуток туристичної фірми

10% від суми витрат на організацію туру

7480/100 * 10 = 748 €

2.10 Загальна вартість туру

7480 + 374 + 748 = 8602 $

2.11 Вартість путівки на людину

8602/10 = 861 $

Глава 3. Зниження витрат

Розвинуте ринкове господарство - арена безперервних конкурентних воєн. В ущільненому економічному просторі можливостей «заробити гроші» (знайти ринкову нішу і отримати прибуток) небагато. Зниження витрат - один з найважливіших напрямків забезпечення конкурентоспроможності. Західні корпорації борються навіть за десяті частки відсотка зниження собівартості.

Положення більшості російських підприємств куди гірше. Вантаж лежачих на них витрат настільки великий, що домогтися відновлення конкурентоспроможності можна лише шляхом їх радикального зниження на десятки відсотків, а часом і в рази. При цьому несприятлива ситуація стосується як змінних, так і постійних витрат.

Особливу роль у зростанні витрат мають так звані непрямі податки (у сучасній російській практиці до них відноситься податок на додану вартість та акцизи). Їх особливість полягає в тому, що вносить у скарбницю такі податки виробник, але фактично (побічно) оплачує споживач, оскільки після перерахування грошей до бюджету виробник на відповідний відсоток підвищує ціну товару. Якщо, скажімо, держава вводить особливий 10-відсотковий податок на бензин, то для транспортної фірми це виражається в прямому зростанні витрат. Адже їй абсолютно все одно, чи обумовлено подорожчання бензину на 10% зміною світових цін на нафту або «державної» потребою поповнення бюджету. Платити-то в обох випадках доводиться більше.

Дійсно, всі постійні витрати - від орендних платежів до амортизаційних відрахувань, від комунальних послуг (опалення) до змісту кістяка персоналу - все це і багато іншого доводиться фінансувати за рахунок реалізації різко скоротився обсягу продукції. На кожен випущений трактор, телевізор, літак лягає непомірний тягар фіксованих витрат. Випуск багатьох продуктів в цих умовах став невигідним і був припинений.

Поки ж багато підприємств змушені справлятися з проблемою високих витрат виходячи з можливостей короткострокового періоду, т. Е. Без істотних інвестицій. І незважаючи на труднощі вони, як з'ясовується, навіть у несприятливому мікроекономічному оточенні здатні багато чого добитися самі, своїми силами. У першу чергу, на кожному підприємстві має бути впроваджений професійний аналіз витрат: визначення їх структури та ступеня необхідності. Всі зайві витрати повинні бути безжально ліквідовані, а необхідні проаналізовані з точки зору максимального скорочення. Ці прості заходи здатні помітно знизити змінні витрати.

Вирішальну роль у зниженні постійних витрат може зіграти поліпшення адаптації підприємств до існуючого платоспроможному попиту. Активний маркетинг - ось шлях збільшення попиту на продукцію підприємства, а значить, підвищення виробництва та зменшення середніх постійних витрат. Необхідно налагоджувати випуск знаходить збут продукції на наявних потужностях.

3.1 Зниження витрат вартості туру по Росії

Зниження вартості туру можливо за рахунок зниження наступних витрат:

· Замість послуг екскурсовода з Челябінська вигідніше буде скористатися послугами екскурсовода з Самари / Жигульовска, що дозволить скоротити витрати на проживання та харчування екскурсовода.

· Слід скоротити харчування з триразового на одноразове (сніданок), тому що, екскурсія займає лише першу половину дня, а решту часу туристи проводять без екскурсовода.

· З метою зменшення витрат, слід скоротити прибуток туристичної фірми з 10% до 5%.

Розрахунок туру за маршрутом Челябінськ - Самара - Жигульовськ - Челябінськ

1. Загальні умови

1.1 Терміни Самара

3 дні (2 ночі) Жигульовськ

2 дні (1 ніч)

1.2 Кількість туристів у групі

15 осіб

1.3 Харчування

Одноразове (сніданок)

1.4 Проживання

Двомісні номери (з усіма зручностями)

1.5 Транспорт

Комфортабельний автобус (Екскурсійне обслуговування)

1.6 Трансферт

Ж / д вокзал - катер - ж / д вокзал

1.7 Всі товари і послуги пропоновані туристичною фірмою підлягають обов'язковій сертифікації. Оплата здійснюється в рублях за курсом ЦБ РФ на день оплати.

2. Кошторис витрат туристичної фірми

2.1 Проживання

Самара

Готель (***) - 25 * 2 * 15 = 750 $ Жигульовськ

Готель (***) - 15 * 1 * 15 = 225 $

2.2 Харчування

Самара

Ресторан (одноразове) - 7 * 3 * 15 = 315 $ Жигульовськ

Ресторан (одноразове) - 5 * 2 * 15 = 150 $ 2.3 Екскурсійне обслуговування

Самара

40 * 15 = 600 $ Жигульовськ

40 * 15 = 600 $

2.4 Оренда автобуса

Вартість оренди автобуса = 10 $ / год. Автобус був задіяний 5 днів по 5 годин 10 * 5 * 5 = 240 $

2.5 Переїзд (додаток 4)

Поїзд з Челябінська до Самари 50 * 16 = 800 $

Катер з Самари в Жигульовськ 10 * 16 = 160 $

Поїзд із Жигульовска в Челябінськ 40 * 16 = 640 $

2.6 Вартість послуг екскурсовода

Вартість послуг екскурсовода = 10 $ / год

Послуги екскурсовода були затребувані 5 днів по 5 годин

10 * 5 * 5 = 250 $

2.7 Сума витрат тур. фірми з організації туру

750 + 315 + 600 + 225 + 150 + 600 + 250 + 800 + 160 + 640 + 250 = 4740 $

2.8 Вартість послуг що надаються туристичною фірмою

Бронювання квитків і місць у готелі

5% від суми витрат на організацію туру

4740/100 * 5 = 237 $

2.9 Прибуток туристичної фірми

5% від суми витрат на організацію туру

4740/100 * 5 = 237 $

2.10 Загальна вартість туру

4740 + 237 + 237 = 5214 $

2.11 Вартість путівки на людину

5214/15 = 348 $

Виходячи з розрахунку туру, зниження витрат склало 81 $ від вартості путівки на людину.

3.2 Зниження витрат вартості туру по Німеччині

Зниження вартості туру можливо за рахунок зниження наступних витрат:

· Замість послуг екскурсовода з Челябінська вигідніше буде скористатися послугами екскурсовода з Берліна / Баварії, що дозволить скоротити витрати на проживання та харчування екскурсовода.

· Слід скоротити харчування з триразового на одноразове (сніданок), тому що, екскурсія займає лише першу половину дня, а решту часу туристи проводять без екскурсовода.

· З метою зменшення витрат, слід скоротити прибуток туристичної фірми з 10% до 5%.

Розрахунок туру за маршрутом Челябінськ - Берлін - Баварія - Берлін - Челябінськ

1. Загальні умови

1.1 Терміни Берлін

3 дні (2 ночі)

Баварія

2 дні (1 ніч)

1.2 Кількість туристів у групі

10 осіб

1.3 Харчування

Одноразове (сніданок)

1.4 Проживання

Двомісні номери (з усіма зручностями)

1.5 Транспорт

Комфортабельний автобус (Екскурсійне обслуговування)

1.6 Трансферт

Аеропорт - Автобус - Аеропорт

1.8 Всі товари і послуги пропоновані туристичною фірмою підлягають обов'язковій сертифікації.

1.9 Оплата здійснюється в рублях за курсом ЦБ РФ на день оплати.

2. Кошторис витрат туристичної фірми

2.1 Проживання

Берлін

Готель (***) - 20 * 2 * 10 = 400 € Баварія

Готель (****) - 30 * 1 * 10 = 300 €

2.2 Харчування

Берлін

Ресторан (одноразове) - 5 * 3 * 10 = 150 € Баварія

Ресторан (одноразове) - 7 * 2 * 10 = 140 € 2.3 Екскурсійне обслуговування

Берлін

20 * 10 = 200 € Баварія

25 * 10 = 250 €

2.4 Оренда автобуса

Вартість оренди автобуса = 15 € / год. Автобус був задіяний 5 днів по 5 годин 15 * 5 * 5 = 375 €

2.5 Переїзд

Літак з Челябінська в Берлін 250 * 10 = 2500 €

Автобус з Берліна до Баварії 25 * 10 = 250 €

Автобус з Баварії в Берлін 25 * 10 = 250 €

Літак з Берліна до Челябінська 220 * 10 = 2200 €

2.6 Вартість послуг екскурсовода

Вартість послуг екскурсовода = 15 € / год

Послуги екскурсовода були затребувані 5 днів по 5 годин

15 * 5 * 5 = 375 €

2.7 Сума витрат тур. фірми з організації туру

400 + 300 + 150 + 140 + 200 + 250 + 375 + 2500 + 250 + 250 + 2200 = 7015 €

2.8 Вартість послуг що надаються туристичною фірмою

Бронювання квитків і місць у готелі

5% від суми витрат на організацію туру

7015/100 * 5 = 351 €

2.9 Прибуток туристичної фірми

5% від суми витрат на організацію туру

7015/100 * 5 = 351 €

2.10 Загальна вартість туру

7015 + 351 + 351 = 7717 €

2.11 Вартість путівки на людину

7717/10 = 772 €

Виходячи з розрахунку туру, зниження витрат склало 89 € від вартості путівки на людину.

Висновок

На закінчення можна сказати, що Росія має великий запас туристичних ресурсів, але використовує їх лише близько 1/5 частини. Причиною тому є кліматичні умови, тому на даний момент найпопулярніший вид відпочинку це відпочинок на березі моря, а інші види туризму тільки починають набувати популярності. Тому для Росії вкрай важливо вкладення коштів у туризм, т.к. 80% туристичних ресурсів це пам'ятки історії та культури, екологічно чисті райони, мальовничі місця і т.д., які в недалекому майбутньому будуть користуватися великим попитом.

Т.ч. Росії необхідно розробити стратегію розвитку туризму, яка включала б у себе не тільки всілякі економічні розрахунки, інвестування в об'єкти туризму знаходяться у відання держави, але програму підтримки об'єктів туризму перебуває у власності недержавних підприємств.

Вивчивши вплив туризму на економіку Росії та Німеччини можна зробити висновок: розвиток туризму в Росії так слабо, тому що туризм в Росії порівняно молода галузь народного господарства, яка ще не отримала належного визнання.

Список літератури

1. Гуляєв В.Г. Організація туристичної діяльності, М., 1996

2. Борисов К.Г. Міжнародний туризм і право, М.

3. Сьомін В.С. Організація міжнародного туризму, М.

4. Биржаков М.Б. Введення в туризм, М., 2001р.

5. Е.І.Ільіна Основи туристської діяльності, М., 2000р.

6. Пузакова Є.П., Честнікова В.А. Міжнародний туристичний бизнес.-М., 1997

7. Г.А. Карпова, А.Т. Биков Сфера туризму: етапи розвитку, економіка і управління, М.

8. Глобальна мережа Internet.

Додаток 1

Проживання в готелі

 Найменування міста Назва готелю / її комфортабельність Вартість проживання, за добу

 Самара «Волзька» / * * * 25 $

 Жигульовськ «Центральна» / * * * 15 $

 Берлін «Rain» / * * * 20 €

 Баварія «Bavaria» / * * * * 30 €

Додаток 2

Харчування в ресторані

 Найменування міста Назва ресторану / умови харчування Вартість харчування, на добу

 Самара «Набережний» / триразове 20 $

 Жигульовськ «Жигулівський» / триразове 10 $

 Берлін «Rain» / триразове 15 €

 Баварія «Bavaria» / триразове 20 €

Додаток 3

Екскурсійна та культурна програма

 Назва міста Зміст екскурсійної та культурної програми Вартість, на людину

 Самара Оглядова екскурсія по місту; відвідування набережної, краєзнавчого музею, музею авіаційної промисловості, аквапарку; екскурсія по автомобільному заводу «АВТОВАЗ». 40 $

 Жигульовськ Оглядова екскурсія по місту; екскурсія по печерах «Степана Разіна», жігульовськой пивоварні; відвідування мису «Степана Разіна». 40 $

 Берлін Оглядова екскурсія по місту; відвідування визначних пам'яток; відвідування музеїв, театрів, галерей. 20 €

 Баварія Оглядова екскурсія по місту; відвідування визначних пам'яток; відвідування музеїв, театрів, галерей. Відвідування всесвітньо відомих Баварських пивоварень. 25 €

Додаток 4

Переміщення між містами

 Маршрут переміщення туристів Найменування транспорту / його комфортабельність Вартість квитка, на людину

 Челябінськ - Самара Ж / д транспорт / купе 50 $

 Самара - Жигульовськ Річковий транспорт (катер) / двомісні каюти 10 $

 Жигульовськ -Челябінськ Ж / д транспорт / купе 40 $

 Челябінськ - Берлін

 Літак / економ клас

 250 €

 Берлін - Баварія Комфортабельний автобус 25 €

 Баварія - Берлін Комфортабельний автобус 25 €

 Берлін - Челябінськ Літак / економ клас 220 €

[1] Аналітична довідка до проекту «Концепції розвитку туризму в Російській Федерації» від 11.04.2002 при уряді РФ

[2] Пітер-Т. Електронний бюлетень для професіоналів турбізнесу. Випуск 46, 18 березня 2003

[3] Ральф Оскен. «Після 11 вересня ми працюємо в мінус» // газета «Туризм і відпочинок» №11, 20.03.2003

[4] «Німеччина для російських туристів. Зроби перший крок »// www.partner-inform.de/news

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com